Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Hubungan Etnik 2011 - Islam & Hubungan Etnik

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 34 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (17)

Ähnlich wie Hubungan Etnik 2011 - Islam & Hubungan Etnik (20)

Anzeige

Weitere von Mahyuddin Khalid (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Hubungan Etnik 2011 - Islam & Hubungan Etnik

 1. 1. HUBUNGAN ETNIK MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM emkay@salam.uitm.edu.my
 2. 2. PENGENALAN NILAI 8.1 Hasil Pembelajaran KEMANUSIAAN • Mengenalpasti perspektif ASAS Islam tentang hubungan HUB ETNIK 8.2 etnik • Mengaitkan asas-asas dan APLIKASI prinsip-prinsip hubungan 8.3 KANDUNGAN BAB 8 SOSIAL etnik dari perspektif Islam dalam proses perpaduan MAQASID di Malaysia SYARIAH 8.4 • Mengetahui dan mengaplikasi nilai-nilai TOLERANSI kemanusiaan dalam 8.5 HUB ETNIK merapatkan hubungan antara kaum 2
 3. 3. ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK  Islam menekankan keamanan untuk diri sendiri mahupun NILAI sesama umat Islam. Ini bersandarkan kepada firman Allah KEMANUSIAAN SWT: ASAS HUB ETNIK APLIKASI SOSIAL MAQASID  Islam menerima kepelbagaian bangsa dan pluralisme SYARIAH masyarakat bersandarkan firman Allah SWT: TOLERANSI HUB ETNIK 3
 4. 4. ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK Dalam Islam, soal perbezaan bukan menjadi halangan untuk NILAI manusia berbaik-baik, bekerjasama dan saling membantu KEMANUSIAAN antara satu dengan yang lain. ASAS HUB ETNIK Penghormatan kepada penganut agama lain telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hayat APLIKASI baginda dan pendekatan tersebut merupakan ajaran SOSIAL penting dalam agama Islam. MAQASID Islam melihat kepelbagaian etnik dengan pandangan yang SYARIAH positif untuk berkenal-kenalan dan bantu-membantu dalam perkara kebaikan. TOLERANSI HUB ETNIK Ini bersandarkan perisitiwa bila Nabi Muhammad SAW menegur Abu Zarr yang menggelar Bilal dengan menjelaskan tiada keistimewaan seseorang yang berkulit putih dengan seorang yang berkulit hitam kecuali ketakwaannya. 4
 5. 5. PRINSIP ISLAM BERKAITAN DENGAN NILAI KEMANUSIAAN NILAI Al-’Ilm KEMANUSIAAN ASAS Al-Syura HUB ETNIK APLIKASI Al-’Adalah SOSIAL Nilai Kemanusiaan Islam MAQASID SYARIAH Al-Hurriyyah TOLERANSI HUB ETNIK Al-Musawah Al- Mas’uliyyah 5
 6. 6. BERILMU / AL-’ILM NILAI KEMANUSIAAN ASAS HUB ETNIK Dengan adanya ilmu APLIKASI Sesungguhnya sesebuah Mencari ilmu SOSIAL Islam adalah masyarakat itu itu adalah Ilmu, dan Al- tegak, dan MAQASID wajib setiap Quran adalah bersatupadu SYARIAH orang Islam. kitab Ilmu. antara ilmu TOLERANSI pengetahuan HUB ETNIK dan keimanan. 6
 7. 7. PERMESYUARATAN/ AL-SYURA NILAI KEMANUSIAAN Syura membawa maksud bahawa Musyawarah dapat sesorang itu tidak membuka segala pintu ASAS menyendiri kesulitan dan memberi HUB ETNIK pendapatnya dalam kesempatan untuk persoalan yang melihat penyelesaian APLIKASI memerlukan pendapat dalam pelbagai sudut. SOSIAL orang lain. MAQASID SYARIAH Kebaikan bermusyawarah adalah Islam mengalakkan TOLERANSI manusia akan aktiviti bermusyawarah HUB ETNIK mendapat lebih ilmu dalam kehidupan pengetahuan dari indidividu, bekeluarga pebincangan selain idea dan bernegara. sendiri. 7
 8. 8. PERMESYUARATAN/ AL-SYURA SYURA DALAM KEHIDUPAN INDIVIDU NILAI • Istikharah kepada Allah KEMANUSIAAN • Musyawarah dengan orang yang dapat dipercayai pendapatnya, ASAS pengalaman, nasihat dan HUB ETNIK keikhlasannya APLIKASI SOSIAL MAQASID SYURA DALAM KEHIDUPAN SYARIAH SYURA DALAM KEHIDUPAN BERKELUARGA BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA • Wajib bagi suami isteri untuk TOLERANSI saling memahami dan saling • Al Qur'an dijadikan asas bermusyawarah dalam hal HUB ETNIK sebagai penyelesaian dan yang membawa musyawarah. kepentingan bersama • Saling meredhai 8
 9. 9. KEADILAN/ AL-ADALAH NILAI KEMANUSIAAN SOSIAL 1. Semua etnik bebas menganut ASAS agama dan HUB ETNIK Al-Adalah kepercayaan bermaksud: keadilan masing-masing 2. Bebas untuk APLIKASI melakukan kegiatan SOSIAL ekonomi MAQASID PEMERINTAHAN SYARIAH 1. Orang bukan Islam yang bermastautin di UNDANG-UNDANG Negara Islam wajib dipelihara darah Membela nasib TOLERANSI semua lapisan dan hartanya HUB ETNIK 2. Harta kekayaan masyarakat dalam negara Negara juga wajib dibahagikan kepada semua rakyat 9
 10. 10. KEBEBASAN/ AL-HURRIYYAH Kebebasan secara amnya menekankan kebolehan NILAI seseorang individu untuk bertindak mengikut KEMANUSIAAN kehendaknya sendiri. ASAS HUB ETNIK Kebebasan adalah nilai kemanusiaan yang diberi perhatian dalam Islam. APLIKASI SOSIAL MAQASID Ia merangkumi kebebasan beragama, kebebasan SYARIAH berfikir, kebebasan politik, kebebasan sivil dan semua kebebasan hakiki. TOLERANSI HUB ETNIK Kebebasan beragama bermaksud kebebasan beriktikad dan kebebasan melakukan ibadat. Islam tidak menerima tindakan memaksa seseorang menganut agama tanpa kerelean individu tersebut. 10
 11. 11. KESAMARATAAN/ AL-MUSAWAH NILAI KEMANUSIAAN ASAS HUB ETNIK Islam mengajar semua manusia APLIKASI Kepelbagaian adalah sama dan Kesamarataan bangsa, bahasa SOSIAL manusia adalah setaraf dari sudut dan warna kulit pandangan Allah berlandaskan tidak menjejaskan dan faktor yang MAQASID konsep kesejagatan taraf kemanusiaan membezakan SYARIAH Islam. seseorang dari mereka adalah perspektif Islam ketakwaan di sisi Allah TOLERANSI HUB ETNIK 11
 12. 12. BERTANGGUNGJAWAB/ AL-MAS’ULIYYAH NILAI Allah s.w.t. menganugerahkan KEMANUSIAAN kepada manusia dengan akal dan ilmu yang membolehkan mereka melaksanakan tugas ASAS dan tanggungjawab HUB ETNIK pengimarahan bumi. APLIKASI SOSIAL MAQASID SYARIAH TOLERANSI Rasulullah s.a.w. menjelaskan HUB ETNIK kepada kita di dalam Tanggung jawab itu akan hadisnya unsur-unsur penting dipersoalkan di hadapan Allah bagi tanggung jawab manusia s.w.t. pada hari kiamat kelak. di dunia, iaitu: Masa, kerja, harta dan ilmu. 12
 13. 13. ASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM ISLAM Berkenal- NILAI kenalan KEMANUSIAAN ASAS Faham- HUB ETNIK memahami APLIKASI Bekerjasama SOSIAL Asas Hubungan Etnik MAQASID SYARIAH Persaudaraan TOLERANSI Berkasih HUB ETNIK sayang Jamin menjamin 13
 14. 14. BERKENAL-KENALAN/ AL-TA’ARUF Manusia dijadikan paras rupa NILAI dan yang berlainan supaya KEMANUSIAAN Maksud: mereka berbaik antara satu Berkenalan secara mendalam dengan lain agar mereka dapat ASAS yang boleh menimbulkan kasih hidup bersama dalam keadaan HUB ETNIK sayang. aman dan sejahtera, bukan untuk bermusuh-musuhan. APLIKASI SOSIAL Al-Ta’aruf MAQASID SYARIAH TOLERANSI HUB ETNIK Bermusuhan antara satu dengan Ta’aruf merealisasikan lain tidak akan mendatangkan pengabdian kepada Allah keuntungan kepada mana- supaya mengenali keturunan mana pihak. masing-masing. 14
 15. 15. FAHAM MEMAHAMI/ AL-TAFAHUM NILAI KEMANUSIAAN Tindakan hasil daripada sama-sama faham dan ASAS beramal iaitu sama-sama HUB ETNIK Al-Tafahum : Faham dan menjalankan perintah Allah, saling memahami tunduk kepada kebenaran, muhasabah diri, dan disusuli APLIKASI dengan nasihat menasihati. SOSIAL MAQASID SYARIAH Masyarakat pelbagai etnik saling perlu memahami supaya tidak Memahami dan menghormati wujud prasangka perkauman TOLERANSI konsep agama masing-masing. yang boleh membawa kepada HUB ETNIK perasaan tidak puas hati dan permusuhan. 15
 16. 16. SALING BEKERJASAMA/ AL-TA’AWUN NILAI Al-Ta’awun ertinya ialah KEMANUSIAAN tolong-menolong atau saling ASAS membantu. HUB ETNIK APLIKASI SOSIAL Bekerjasama bukan hanya di kalangan sesama agama tetapi melampau batas sempadan agama dalam bentuk sumbangan tenaga, harta MAQASID dan masa. SYARIAH TOLERANSI HUB ETNIK Perkongsian ilmu dan kerjasama dalam penukaran segala bidang ilmu pengetahuan antara manusia yang berbeza keturunan dan bangsa dapat mewujudkan kemajuan masyarakat sejagat 16
 17. 17. PERSAUDARAAN/ UKHUWAH Menurut Kamus Dewan, persaudaraan bermaksud perhubungan seperti NILAI bersaudara atau pertalian yang rapat. KEMANUSIAAN ASAS Pendekatan Islam menganjurkan persaudaraan atas dasar beriman dan HUB ETNIK bertaqwa. Ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam meliputi seluruh golongan masyarakat. APLIKASI SOSIAL Manusia seharusnya hidup dalam masyarakat yang saling mencaintai dan saling menolong, sehingga timbulnya kekuatan persaudaraan. MAQASID Antara mereka saling memperkuat, sehingga benar-benar terasa SYARIAH bahawa kekuatan saudaranya adalah kekuatan nya dan kelemahan saudaranya adalah kelemahannya. TOLERANSI HUB ETNIK Harta, kedudukan, nasab atau status sosial atau apa pun tidak boleh dijadikan sebagai satu kayu ukur sombongnya manusia atas sebahagian yang lain. Ini disebabkan hubungan berasaskan unsur-unsur tersebut lebih bernilai daripada hubungan yang berdasarkan kebendaan, pertalian darah, kesukuan atau yang lebih bersifat keduniaan. 17
 18. 18. BERKASIH SAYANG/ AL-MAHABBAH Berkasih sayang merupakan salah satu NILAI KEMANUSIAAN sifat kemanusiaan yang sewajarnya disemai dan dipupuk dalam sanubari ASAS setiap anggota masyarakat. HUB ETNIK APLIKASI Sifat kasih sayang mampu mengikat hubungan SOSIAL kemesraan di kalangan masyarakat pelbagai etnik. Apabila hati dengan hati bertaut erat, MAQASID hilanglah sifat bermusuhan, benci membenci dan SYARIAH dengki mendengki antara satu sama lain. TOLERANSI HUB ETNIK Tahap mahabbah yang paling rendah adalah bersihnya hati dari perasaan yang negatif seperti perasaan hasad, membenci, dengki, dan apa- apa yang menyebabkan permusuhan dan pertengkaran. 18
 19. 19. JAMIN MENJAMIN/ AL-TADHAMUN Al-Tadhamun NILAI Saling jamin menjamin sesama Islam dari segi akhlak dan akidah iaitu KEMANUSIAAN maruah sesama agama Islam bagi mewujudkan tamadun yang kuat untuk menjadi contoh kepada agama lain ASAS HUB ETNIK APLIKASI SOSIAL Jamin-menjamin melalui 3 peringkat MAQASID Masyarakat: Menjaga Keluarga: Menjaga Individu: Menjadi hubungan yang baik SYARIAH hubungan baik dengan warganegara yang baik dengan masyarakat ibu, bapa dan keluarga pelbagai etnik TOLERANSI HUB ETNIK Dilaksanakan melalui pemberian nafkah keluarga, zakat, sedekah, wakaf dan kerjasama yang erat dalam mayarakat 19
 20. 20. APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MALAYSIA NILAI Kemesraan Komunikasi KEMANUSIAAN Penggunaan bahasa yang baik dan bersopan santun menjadi asas dalam menghasilkan komunikasi yang baik dan berkesan serta mengelakkan sikap sombong ASAS dan memandang rendah HUB ETNIK APLIKASI SOSIAL Budaya Ziarah Menziarah Amalan ziarah-menziarahi memberi banyak kebaikan terutamanya dalam MAQASID menghubungkan dan merapatkan hubungan silaturrahim sesama mereka.Islam sangat SYARIAH menggalakkan umatnya untuk memperbaiki hubungan silaturrahim dan persaudaraan. TOLERANSI HUB ETNIK Mengambil berat Bersifat prihatin dan mengambil berat terhadap keadaan yang berlaku di sekeliling hidup kita. Setiap etnik yang bersikap mengambil berat boleh menangani masalah jenayah yang berlaku 20
 21. 21. APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MALAYSIA NILAI Hormat- menghormati KEMANUSIAAN Hormat menghormati antara satu sama lain walaupun berlainan pegangan agama, budaya dan pandangan ASAS HUB ETNIK APLIKASI SOSIAL Menghormati jiran MAQASID Menghormati serta berinteraksi dengan baik kepada jiran tetangga SYARIAH serta masyarakat di sekeliling TOLERANSI HUB ETNIK Bersama dalam membuat keputusan Bermesyuarat dan mengambil kira pandangan semua pihak sebelum membuat sesuatu keputusan berkaitan kehidupan masyarakat 21
 22. 22. KEJIRANAN DAN HUBUNGAN ETNIK KONSEP JIRAN : NILAI KEMANUSIAAN ASAS HUB ETNIK APLIKASI Mengikut Kamus Dewan: SOSIAL Orang yang tinggal berhampiran dengan rumah sendiri yang dikenali sebagai “orang sebelah” atau MAQASID tetangga. SYARIAH TOLERANSI Menurut Islam: HUB ETNIK Orang yang ada hubungan dengan anda dalam sesuatu kawasan, tinggal berdekatan, iaitu bilangan rumah sebanyak 40 rumah dari penjuru timur, barat, utara dan selatan di sekeliling rumah anda”. 22
 23. 23. PEMANGKIN SEMANGAT KEJIRANAN NILAI Mengikut Jabatan Perpaduan Negara dan KEMANUSIAAN Integrasi Nasional, semangat kejiranan boleh ASAS dipupuk disebabkan unsur-unsur seperti berikut: HUB ETNIK • Seseorang itu berasa megah dan sayang kepada kawasan atau tempat tinggal. APLIKASI SOSIAL • Kenal-mengenal, kerap bertemu dan saling tolong- menolong antara jiran tetangga. MAQASID • Penduduk menganggap mereka sebagai satu SYARIAH masyarakat. • Penduduk bertanggungjawab terhadap keharmonian TOLERANSI dan keamanan dalam kawasan sejiran mereka. HUB ETNIK • Penduduk bermuafakat untuk menjalankan satu-satu tindakan bagi faedah bersama. 23
 24. 24. HUBUNGAN SOSIAL NILAI KEMANUSIAAN Hubungan sosial dalam kehidupan ASAS kini banyak terjalin melalui berikut: HUB ETNIK Hubungan menerusi tempat kerja APLIKASI SOSIAL Hubungan menerusi institusi MAQASID Hubungan menerusi adat istiadat SYARIAH Hubungan menerusi aktiviti politik TOLERANSI Hubungan menerusi aktiviti kebajikan HUB ETNIK Hubungan menerusi aktiviti sosial Hubungan menerusi aktiviti rekreasi 24
 25. 25. MAQASID SYARIAH NILAI MEMELIHARA KEMANUSIAAN AGAMA ASAS HUB ETNIK MEMELIHARA AKAL APLIKASI SOSIAL MAQASID MEMELIHARA MAQASID SYARIAH NYAWA SYARIAH TOLERANSI MEMELIHARA HUB ETNIK HARTA MEMELIHARA KETURUNAN 25
 26. 26. MAQASID SYARIAH Syariah Islam didatangkan oleh Allah s.w.t. untuk menjamin NILAI kebaikan serta menghindarkan kemudharatan kepada KEMANUSIAAN semua manusia tanpa mengira etnik. ASAS HUB ETNIK Iaitu matlamat pensyariatan hukum yang merangkumi semua bidang kehidupan manusia yang melibatkan hubungannya APLIKASI dengan Allah, hubungannya sesama manusia dan SOSIAL hubungannya dengan alam semesta. MAQASID Syariat Islam ditegakkan atas dasar kemaslahatan dan SYARIAH menolak kemudaratan. TOLERANSI HUB ETNIK Kepentingan maslahah manusia berkait dengan: perkara asasi (dharuriyyat) perkara keperluan (hajiyyat) perkara kesempurnaan (tahsiniyyat/kamaliyat) 26
 27. 27. MAQASID SYARIAH Memelihara Agama NILAI •Islam membimbing manusia memilih agama yang benar KEMANUSIAAN •Tuntutan umat Islam memelihara aqidah Islam dan tidak mensyirikkan Allah SWT dengan sesuatu atau murtad. •Untuk menjaga agama – Pengamalan dan pelaksanaan ASAS ajaran agama dalam seluruh dimensi kehidupan HUB ETNIK manusia mesti berdasarkan syariat Allah SWT. •Islam memberikan hak kepada non Muslim untuk menganut agama pilihannya dan mengamalkan ajaran APLIKASI mereka tanpa paksaan. SOSIAL MAQASID Menjamin Keselamatan Nyawa SYARIAH •Syariah Islam juga datang untuk menjamin keselamatan nyawa dan anggota tubuh badan manusia. TOLERANSI •Dalam konteks hubungan etnik, Islam mewajibkan HUB ETNIK individu menjaga keselamatan diri dan pada masa yang sama melarang keras perbuatan yang boleh mengancam keselamatan nyawa diri sendiri atau orang lain 27
 28. 28. MAQASID SYARIAH Memelihara Kemurnian Fikiran NILAI •Akal adalah nikmat anugerah Allah yang membezakan KEMANUSIAAN manusia dengan makhluk lain. •Dari segi perundangan, akal merupqkan syarat bagi menentukan seseorang itu “mukallaf” atau mempunyai ASAS tanggungjawab dalam tindakan dan amalan HUB ETNIK •Islam MENGHARAMKAN perkara-perkara yang boleh merosakkan akal seperti arak dan dadah dan perkara- perkara yang boleh mendatangkan kerosakan dan APLIKASI kebinasaan. SOSIAL MAQASID Menjamin Kehormatan Dan Maruah Diri SYARIAH •Islam melindungi kehormatan atau maruah diri individu. •Islam tidak membenarkan terjerumus dalam perbuatan TOLERANSI keji seperti zina. HUB ETNIK •Islam juga menjaga keturunan dan nasab seseorang kerana memberi kesan kepada hak perwalian,perwarisan, nafkah dan sebagainya. 28
 29. 29. MAQASID SYARIAH NILAI KEMANUSIAAN ASAS HUB ETNIK Menjamin Pemilikan Dan Penguasaan APLIKASI Harta SOSIAL • Syariah Islam telah menggariskan peraturan dalam soal kehartaan. MAQASID • Islam memberi kebebasan untuk mencari harta dengan cara yang halal, mengharamkan SYARIAH umatnya mencuri dan mengenakan hukuman hudud jika disabitkan kesalahan mencuri. TOLERANSI HUB ETNIK 29
 30. 30. TOLERANSI ISLAM DALAM HUBUNGAN ENTIK NILAI Hak Perlindungan Hak Kebebasan KEMANUSIAAN • Perlindungan ASAS • Kebebasan peribadi daripada serangan HUB ETNIK luar. • Kebebasan tempat • Perlindungan tinggal APLIKASI SOSIAL daripada • Kebebasan penganiyaan pihak beragama dalam MAQASID • Kebebasan • Perlindungan SYARIAH terhadap darah dan memberi pendapat, badan berkumpul dan TOLERANSI HUB ETNIK • Perlindungan mengajar terhadap harta benda • Kebebasan • Perlindungan menggunakan terhadap maruah kemudahan awam 30
 31. 31. TOLERANSI ISLAM DALAM HUBUNGAN ENTIK NILAI Lain-Lain Hak KEMANUSIAAN • Hak Mendapat Bantuan ASAS HUB ETNIK • Hak Kewarnegaraan • Hak Politik APLIKASI • Hak Bebas Bekerja atau Mencari Nafkah SOSIAL • Hak-hak Khusus MAQASID • Hak berkaitan kekeluarggan seperti nikah SYARIAH kahwin,nafkah pembubaran perkahwinan. • Hak-hak berkaitan harta spt pemilikan, TOLERANSI transaksi, sewa-menyewa dsb. HUB ETNIK • Hak Jaminan Ketika Lemah, Dewasa/ Tua dan Ketiadaan Harta • Hak Jaminan Dari Masyarakat Islam 31
 32. 32. BATAS TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA NILAI Mengadakan Diolog Boleh Membezakan / Perbincangan KEMANUSIAAN Memahami Sensitiviti Antara Budaya dan Dengan Cara Beragama Agama Bijaksana dan ASAS Profesional. HUB ETNIK Memahamai prinsip-prinsip asas Budaya boleh Diolog perlu APLIKASI kerap diadakan sesuatu agama. diamalkan SOSIAL Perlu kita belajar bersama. dengan cara dan perbandingan sikap fikiran yang MAQASID agama. terbuka. SYARIAH Memahami Amalan atau sentiviti agama ajaran bercorak TOLERANSI agama tidak Perihatin pada lain. setiap tingkahlaku HUB ETNIK boleh diamalkan bersama dan yang tidak Tiada paksaan perlu dipelihara membawa dalam amalan mengikut agama kepada beragama. masing-masing. perbalahan. 32
 33. 33. PENGUKUHAN  Bincangkan ENAM (6) daripada prinsip kemanusiaan NILAI KEMANUSIAAN Islam yang menjadi lambang ke arah kesatuan warga negara. ASAS  Huraikan TIGA (3) asas hubungan sosial dalam HUB ETNIK masyarakat pelbagai etnik menurut perspektif Islam APLIKASI  Bincangkan TIGA (3) kepentingan perlunya SOSIAL hubungan kerjasama yang baik antara pelbagai etnik menurut perspektif Islam. MAQASID  Nyatakan EMPAT (4) prinsip Islam berhubung dengan SYARIAH nilai-nilai kemanusiaan sebagai penghubung TOLERANSI kepelbagaian etnik HUB ETNIK  Bincangkan TIGA (3) asas hubungan sosial yang direalisasikan di Malaysia menurut perspektif Islam  Huraikan TIGA (3) matlamat hubungan etnik menurut Islam 33
 34. 34. PENGUKUHAN  Huraikan EMPAT (4) prinsip Islam yang menekankan NILAI KEMANUSIAAN toleransi hubungan etnik di Malaysia  Bincangkan TIGA (3) aplikasi hubungan sosial Islam ASAS dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. HUB ETNIK  Huraikan EMPAT (4) tujuan Syariah (maqasid al- APLIKASI syariah) dalam kerangka perundangan Islam yang SOSIAL mampu memberi perlindungan kepada hak-hak asasi sebagai rakyat dalam konteks masyarakat MAQASID majmuk. SYARIAH  Jelaskan TIGA (3) nilai universal yang perlu difahami TOLERANSI dan dihayati oleh semua rakyat Malaysia bagi HUB ETNIK memperkukuhkan perpaduan.  Huraikan EMPAT (4) bentuk aplikasi hubungan sosial menurut Islam dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. 34

×