Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Lesson Plan in Filipino & Practice Teaching Portfolio

For more visit my Facebook account
https://www.facebook.com/emilynramosragasa

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Lesson Plan in Filipino & Practice Teaching Portfolio

 1. 1. Banghay Aralin sa Filipino V I. Layunin a. Naibibigay ang kahulugan ng mga salitang ginamit sa pangungusap b. Nakukuha ang mga mahahalagang detalye sa binasa c. Naipamamalas ang sariling pagsisikap II. Paksang Aralin Pagbasa: Sa Baryo Masikap Sanggunian: Diwang Kayumanggi sa Wika at Pagbasa Kagamitan: papel, ballpen, pocket chart, flashcards III. Pamamaraan Gawaing Guro Gawaing Mag-aaral A. Panimulang Gawain a. Pagbati Magandang Hapon mga bata! Kamusta kayo? b. Pagganyak a. Mapapakanta sa mga bata ng “Kahit Kuba” b. Maglalaro ng Text Twist Sino sa inyo ang gustong maglaro? Narinig niyo na ba ang larong “Super Text Twist”? Ano iyong ginagawa natin doon? (Tama! Bigyan natin siya ng angel clap sabay-sabay) Ang gagawin natin ngayon ay maglalaro tayo gaya ng Super Text Twist pero sa laro nating ito tatawagin lang nating “Text Twist” dahil bubuo lamang kayo ng isang salita sa mga ginulong titik. Ang bubuuin niyong salita ay tungkol sa panloob na katangian ng isang tao. Bawat lamesa ay bibigyan ko kayo ng mga ginulong titik at sama-sama niyong buuin ang mga ito. Para magkaroon kayo ng ideya sa bubuuin niyo ay may maliit na papel at basahin niyong mabuti kung anong katangiang panloob ang kanyang tinutukoy. Maliwanag ba mga bata? (Simulan na natin) Magandang hapon din po sa inyo Bb. Ragasa! Mabuti po (kakantahin ng mga bata sabay-sabay) (itataas ng mga bata ang kanilang kanang kamay) Opo Ma’am! May mga letrang ginulo po tapos bubuo ka ng mga salita. Opo Ma’am
 2. 2. Gawaing Guro Gawaing Mag-aaral c. Pag-aalis ng Sagabal Narito ang ilang mga salitang may salungguhit at piliin sa loob ng kahon ang kahulugan ng mga sumusunod. _______1. Siya ay nasa liwasan. _______2. Masikap sa pag-aaral ang babae. ______3. Magpatala na tayo sa kanila. ______4. Wala siyang maipantustos sa kanyang pag-aaral. ______5. Nasaksihan mo ba ang mga pangyayari? ______6. May panghihikayat sa kabataan ang samahang iyon. ______7. Lumahok sina Ren sa patimpalak. d. Panggabay na Tanong 1. Sinu-sino ang mga tauhan sa kwento? 2. Anong katangian meron ang mga tao sa Baryo Masikap? 3. Ano ang napansin ni Triccia sa Baryo Masikap? 4. Bakit hindi nawawalan ng tabaho ang mga mamamayan ng Baryo Masikap? 5. Anong dahilan bakit nagsadya sina Triccia at Arnie sa kanilang barangay hall? 6. Para kay Triccia kanino raw magsisimula ang pagsisikap? A. Paglinang a. Pamantayan sa Pagbasa Bago natin basahin ang kwento ano-ano ang mga pamatayan sa pagbasa ng isang kwento? Ano pa? Magaling mga bata! b. Basahin ang kwento ng Baryo Masikap Basahin ng tahimik B. Paglalapat (Post Reading Activity) (Sasagutan ang mga tanong sa panggabay na tanong) plasa matiyaga magpalista maipanggastos nakita panghihimok sumali 1. Huminto pag may tuldok 2. Tumigil bahagya pag may kuwit 3. Basahin ang kwento ng tahimik 4. Mata lang gagamitin 5. Walang maingay
 3. 3. Gawaing Guro Gawaing Mag-aaral Matapos basahin ang kwento iisa-isahing tanungin ang mga mag-aaral tungkol sa binasa nilang kwento. Sinu-sino ang mga tauhan sa kwento? (Tama!) Anong katangian meron ang mga tao sa pamayanan? (Magaling!) Ano ang napansin ni Triccia sa Baryo Masikap? Ano pa? (Tama!) Sa inyong palagay, bakit hindi nawawalan ng trabaho ang mga mamamyan sa Baryo Masikap? Anong dahilan bakit nagsadya sina Triccia at Arnie sa kanilang barangay hall? (Magaling _____!!) Bigyan natin siya ng angel clap. Para kay Triccia kanino raw magsisimula ang pagsisikap? C. Pagpapahalagang Pangkatauhan Ipaisa-isa ang mga mag-aaral ang mga paraan kung paano nila maisasabuhay ang pagsisikap. Triccia, Arnie, Mama Carmen, Mayor Rosales & Chairman Dominguez Pagiging masikap po Wala siyang nakikitang hindi gumagawa sa lugar na iyon. Hindi pa man tumitilaok ang manok ay nagsisimula ng gumsing ang mga tao. Ang mga tao sa Baryo Masikap kahit hindi nakapagtapos ng pag-aaral ay masikap sa paghahanap ng trabaho upang makapag-aral ang kanilang mga anak. At para may maipantustos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Nagsadyang pumunta ang magkama-aral upang lumahok sa isang proyekto at makiisa sa paglilinis ng kapaligiran at pamayanan. Sa mga mamamayan po
 4. 4. IV. Ebalwasyon Punan ng tamang sagot sa patlang. Hanapin sa loob ng kahon ang sagot. 1. Nasaksihan nina Triccia ang ________ masiglang gumagawa nang sama-sama. 2. Ang ______ ay nagtataglay ng katangian tulad ng kanyang pangalan. 3. Makikilahok sina Arnie sa paglilinis sa kanilang ________. 4. Ipinagmamalaki ni Arnie na hindi uso ang ________ sa kanilang pamayanan. 5. Tinuturuan ng pamahalaang local ang mga mamamayan ng gawaing pangkabuhayan upang hindi sila maging ________. 6. Ang mga mamamayan kina Arnie ay masikap sa paghahanap ng _______ kahit hindi nakapag-aral. 7. Bagong lipat sina _______ sa Baryo Masikap. 8. Masikap sina Arnie at Triccia sa kanilang _________. 9. Sina Mayor Rosales at Chairman Dominguez ay magandang ________ sa kanilang ginagawang paglilinis. 10. Ang katangian daw na _________ ay nagpapatunay ng magandang pangalan ng kanilang pamayanan. V. Takdang Aralin Sa paanong paraan mo maisasabuhay ang pagsisikap. (5) Inihanda ni: Emilyn Ragasa BEEd IV halimbawa pag-aaral tamad triccia arnie kapaligiran kabataan pasanin baryo masikap masikap trabaho
 5. 5. Brief Lesson Plan in Mathematics V I. Objectives Measures angles using a protractor II. Value Component  Join educational tours to know more about our country  Be accurate in measuring III. Math Ideas  A protractor is used to measure an angle.  To measure an angle, place the middle point of the protractor on the vertex of the angle. See to it that the first ray of the angles is 0o . Read the number of degrees shown by the second ray. IV. Vocabulary protractor, educational tour, degrees V. Suggested Materials Protractor, illustration of different angles VI. Preliminary Activities Review the class on the kinds of angles. Let them talk about the characteristics of each. Have them compare acute and obtuse angles with right or straight angles. VII. Lesson Proper Discuss the meaning of educational tour and give examples. Talk about how they should behave when in an educational tour. Then present the problem on page 208 of the textbook. Let them tell why it is important to be always on time. Ask them to study the angles formed by the hands in each clock. Guide them in finding a measure of an angle using a protractor. Let them study the other examples. VIII. Evaluation Let the pupils answer this formative test. Measure each angle with a protractor. Then write the kind of angle measured. 1. 2. 3. 4. 5.
 6. 6. Brief Lesson Plan in English V (Language) I. Objectives At the end of the lesson, the pupils should be able to: a. Identify and use the different kinds of adverbs b. Learn that adverbs can be placed in different positions in a sentence c. Remember that when adverbs of time and place are used together in a sentence, the adverb of place usually comes first d. Read and pronounce clearly words with /d/ sound e. Write a paragraph about a present-day discovery using adverbs in their sentences II. Subject Matter Kinds and Positions of Adverbs Words with /d/ Sound Writing a Paragraph about a Present-Day Discovery Using Adverbs in Sentences III. Reference Reaching New Heights Through Language 5, pp. 258-270 IV. Procedure 1. Have the pupils read the selection in “Gearing Up” on pp. 258-259. Emphasize that the underlined words are adverbs. 2. Define adverbs (refer to the meaning in “Memory Bank” on p. 260). 3. Identify the different kinds of adverbs on pp. 260-261.discuss each. Read the examples for each. 4. Discuss the “Position of Adverbs” on p. 262. 5. Point out that when adverbs of time and place are used together in a sentence, the adverb of place usually comes first. Read the examples on p. 262. 6. Have the pupils do activities 1, 2,3,4,5 and 6 of “Think Tank” on pp. 263-268.
 7. 7. Brief Synopsis of Professional Readings and References
 8. 8. Sci-Fun Caravan (Rosales National High School)
 9. 9. 2014 District Sports Tournament (Bacag Central School)
 10. 10. Buwan ng Wika (Tombod Integrated School)
 11. 11. Tombod Integrated School (TombodVillasis, Pangasinan) Dr. Belen Bautista (District Supervisor), Mrs. Analiza S. Mones (Principal) & Teachers of Elementary & High School.
 12. 12. TOMBOD INTEGRATED SCHOOL
 13. 13. FEBRUARY 2015 Promenade Night of High School
 14. 14. GRADE I- SPED
 15. 15. GRADE II-REGULAR
 16. 16. GRADE V-SPED
 17. 17. It’s my first time to beat the National Anthem, Ako ay Pilipino and Himig Villasis. BOY SCOUT 40th EPC JAMBORETTE @ OLTAMA URDANETA CITY, PANGASINAN I’m with Philippine Army band during the Villasis Town Fiesta 2015 Float Parade
 18. 18. S.P.G.O OFFICERS
 19. 19. CHRISTMAS CELEBRATION

×