Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Mekanika e dherave ushtrimi nr. 8.

Mekanika e dherave
Ushtrimi nr.8.
Sforcimet totale dhe uljet ne dy shtresat

  • Als Erste(r) kommentieren

Mekanika e dherave ushtrimi nr. 8.

  1. 1. Mekanika e dherave Ushtrimi nr.8. Faqe: 1 1. Për brinjët e themelit në formë dhe përmasa të dhëna si në skicë, të caktohet madhësia e sforcimeve nga ngarkesa e objektit në thellësinë z nën pikën A sipas metodës së Steinbrenner-it. Ngarkesa kontaktuese nga objekti është p=220 kN/m2 K.T. 0 y Lf =1,30 m I A Bh1=4,40 m K.TH. 1 D C F 3,0 2 x N.u.N. γn 3 II 1,0 E h2=5,00 m 4 4,0 1,0 5 γ’ Formacion shkëmbor Mergim Emini (74/10) Detyren e perpiloi:/Mr.Sc. Q. Kadiri/ Prishtinë, maj 2012
  2. 2. Mekanika e dherave Ushtrimi nr.8. Faqe: 2a) Caktimi i peshave vëllimore: ( ) ( )b) Sforcimet neto kontaktuese:c) Sforcimet nga pesha vetijake e dheut (sforcimet gjeologjike) – “pg” Mergim Emini (74/10) Detyren e perpiloi:/Mr.Sc. Q. Kadiri/ Prishtinë, maj 2012
  3. 3. Mekanika e dherave Ushtrimi nr.8. Faqe: 3d) Sforcimet vertikale në dhe në thellësitë z1 dhe z2 nga ngarkesa e objektit sipas metodës së Steinbrenner-it. y A B D C F3,0 x1,0 E 4,0 1,0 [ ] √ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) √ ( ) ( ) } { Mergim Emini (74/10) Detyren e perpiloi:/Mr.Sc. Q. Kadiri/ Prishtinë, maj 2012
  4. 4. Mekanika e dherave Ushtrimi nr.8. Faqe: 41. Shtresa I: [ ] √ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) √ ( ) ( ) } { { [ ] } * +2. Shtresa II: [ ] √ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) √ ( ) ( ) } { { [ ] } * + Mergim Emini (74/10) Detyren e perpiloi:/Mr.Sc. Q. Kadiri/ Prishtinë, maj 2012
  5. 5. Mekanika e dherave Ushtrimi nr.8. Faqe: 5 0 Lf =1,30 m I pg1=26,702 1 p0=198,298 kN/m2h1=4,40 m ∆𝜎 𝑧 𝐴 pg2=58,539 2 57,50 z1 = 1,55 m γn N.u.N. pg3=90,367 3 II pg4=116,717h2=5,00 m 4 18,00 z2 = 5,60 m γ’ pg5=143,067 5 Formacion shkëmbor Mergim Emini (74/10) Detyren e perpiloi:/Mr.Sc. Q. Kadiri/ Prishtinë, maj 2012
  6. 6. Mekanika e dherave Ushtrimi nr.8. Faqe: 6e) Sforcimet totale nën pikën “A” sipas Steinbrenner-it: 1. Shtresa I: ∆ ∆ ∆ 2. Shtresa II: ∆ ∆ ∆ Mergim Emini (74/10) Detyren e perpiloi:/Mr.Sc. Q. Kadiri/ Prishtinë, maj 2012
  7. 7. Mekanika e dherave Ushtrimi nr.8. Faqe: 72. Të njehsohet ulja e themelit të dhënë nën pikën A në bazë të sforcimeve të njehsuara në detyrën nr. 1. a) Ujla e shtresës së pare të njehsohet nga të dhëna për këtë shtresë Zgjidhje: Të dhënat: Gs = 2,70 n = 38% w = 23% wL = 50% γn = 20,54 kN / m3 γs = 27,0 kN / m3 h = 3,1 m σ1 = 58,539 kN/m2 σ2 = 116,039 kN/m2 ( ) ( ) Mergim Emini (74/10) Detyren e perpiloi:/Mr.Sc. Q. Kadiri/ Prishtinë, maj 2012
  8. 8. Mekanika e dherave Ushtrimi nr.8. Faqe: 8 b) Ulja e shtresës së dytë të njehsohet në bazë të diagramit (e,logσ) të fituar nga prova me edometër për këto vlera: σ 0,00 50,0 100 150 200 300 350 400 e 0,80 0,774 0,755 0,735 0,715 0,582 0,670 0,650 Të dhënat: h2 = 5,0 m σ1 = 116,717 kN/m2 σ2 = 134,717 kN/m2 150 100 300 350 400 200 50 σ1 σ2 logσ0,90,8 e1 e20,70,6 e e1 = 0,749 e2 = 0,740 Mergim Emini (74/10) Detyren e perpiloi:/Mr.Sc. Q. Kadiri/ Prishtinë, maj 2012
  9. 9. Mekanika e dherave Ushtrimi nr.8. Faqe: 9 ∆ ∆Ulja totale:Mergim Emini (74/10) Detyren e perpiloi:/Mr.Sc. Q. Kadiri/ Prishtinë, maj 2012

×