Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Projecte grupinformal

342 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Technologie, Design
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Projecte grupinformal

 1. 1. PROJECTE RUTES INFORMALS: APUNTA’T Assignatura: L’Aprenentatge Basat en Activitats Col.laboratives Virtuals. Consultor: Jordi Solsona Curs 2010-2011 Grup: INFORMAL Esther Mariné Mª Carmen Mias Roger Montagut
 2. 2. <ul><li>Projecte educatiu relacionat amb la formació reglada i informal dels adults. </li></ul><ul><li>discussió virtual i pluja d’idees o brainstorming 1 , </li></ul>WEB/BLOC ? B. INTRODUCCIÓ GRUP INFORMAL
 3. 3. <ul><li>La realització d’activitats col.lectives i transversals per nens i nenes sigui quina sigui la seva edat, aporta grans beneficis a la sevaformació tant des del punt de vista cognitiu, com d’habilitats i de valors personals </li></ul><ul><li>En l‘ensenyament reglat: els crèdits o treballs de síntesi 2 a l’ESO 3,4 </li></ul>B2.- JUSTIFICACIÓ En l’educacio no reglada: l’educació en el lleure 5 o educació no formal ], <ul><li>Una WEB o un BLOC és una eina de treball col.laboratiu MOLT útil per aprendre compartint 6 </li></ul>GRUP INFORMAL
 4. 4. B.3.- MAPA CONCEPTUAL Clica Enllaç mapa conceptual seguir GRUP INFORMAL
 5. 5. <ul><li>MONITORS D’ESPLAI </li></ul><ul><li>PROFESSORS O MESTRES D’ENSENYAMENT REGLAT </li></ul>C.- PUBLIC DIANA GRUP INFORMAL
 6. 6. <ul><li>CREAR UN ESPAI ON COMPARTIR I TROBAR INFORMACIÓ SOBRE COM ORGANITZAR I DISSENYAR RUTES PER ACTIVITATS DIDÀCTIQUES FORMALS I INFORMALS </li></ul><ul><li>COMPARTIR EXPERIÈNCIES </li></ul>D.- OBJECTIUS OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS <ul><li>DISCUSSIÓ </li></ul><ul><li>VISIÓ HOL·LÍSTICA DEL PROCÉS FORMATIU DE NENS I NENES </li></ul>GRUP INFORMAL
 7. 7. <ul><li>Cerca d’ informació: temes i eines col.laboratives </li></ul><ul><li>Definició del PÚBLIC DIANA </li></ul><ul><li>Definició dels OBJECTIUS </li></ul><ul><li>Definició delsTEMES a tractar </li></ul><ul><li>Definició dels RESULTATS que es volen obtenir </li></ul><ul><li>Definició de l’eina col.laborativa </li></ul><ul><li>Disseny del BLOC </li></ul><ul><li>Establiment de correspondències entre els punts de la fase inicial de planificació (informació, públic, objectius, continguts i espais d’interacció) i el mapa conceptual de la web: identificació i localització dels diferents espais </li></ul><ul><li>Ddefinir el que es vol POSAR en el BLOC </li></ul><ul><li>triar i constru irles rutes amb les que s’endegarà el projecte </li></ul>E.- PLANIFICACIÓ <ul><li>Revisió de l’estètica del bloc </li></ul><ul><li>Comprovació del funcionament del bloc </li></ul><ul><li>Avaluació del interès que desperten les RUTES proposades inicialment </li></ul><ul><li>Nombre de registrats i aportacions als sis mesos de funcionament </li></ul><ul><li>ELABORACIÓ DEL BLOC </li></ul>1.- FASE INICIAL 2.- FASE D’ELABORACIÓ 3.- FASE de DESENVOLUPAMENT 4.- FASE AVALUACIÓ GRUP INFORMAL
 8. 8. <ul><li>POWER POINT amb el BLOC </li></ul><ul><li>PDF sobre LA METODOLOGIA EMPRADA EN EL DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL COL.LABORATIU SOBRE EL BLOC </li></ul><ul><li>“ RUTES INFORMALS: APUNTA’T” </li></ul>E.- PLANIFICACIÓ PRESENTACIÓ DEL TREBALL + GRUP INFORMAL
 9. 9. F.- DESENVOLUPAMENT BLOC RUTES INFORMALS: APUNTA’T UN PUNT DE TROBADA PER CONÉIXER I TREBALLAR EL TERRITORI segueix GRUP INFORMAL Clica link al blog
 10. 10. <ul><li>És un projecte en mans d’un EQUIP INTERDISCIPLINARI i LIMITAT pel que fa el nombre de participants </li></ul>G.- METODOLOGIA DE TREBALL RECOLLIDA DE INFORMACIÓ: Roger, Esther, Carme <ul><li>Realització del TREBALL segons els perfils: </li></ul><ul><ul><li>Roger: rutes informal </li></ul></ul><ul><ul><li>Esther: bloc i ruta formal </li></ul></ul><ul><ul><li>Carme: presentació i coordinació </li></ul></ul>GRUP INFORMAL
 11. 11. <ul><li>AVALUACIO DEL TREBALL DE GRUP </li></ul>H.- AVALUACIÓ BLOC: “RUTES INFORMALS: APUNTA’T” <ul><li>AVALUACIO DEL RESULTAT: “BLOC RUTES INFORMALS: APUNTA’T ” </li></ul><ul><li>ESTÈTICA </li></ul><ul><li>FUNCIONAMENT </li></ul><ul><li>FUNCIONALITAT: </li></ul><ul><ul><li>INTERÉS </li></ul></ul><ul><ul><li>REGISTRES </li></ul></ul><ul><ul><li>APORTACIONS </li></ul></ul><ul><li>FUNCIONAMENT GRUP </li></ul><ul><li>RESULTAT FINAL </li></ul>GRUP INFORMAL
 12. 12. <ul><li>Des del punt de vista del treball col.laboratiu ha estat una gran experiència, malgrat haver passat moments crítics per seguir endavant, que finalment han estat superats gràcies a l’esforç i la col.laboració de tothom </li></ul><ul><li>Des del punt de vista de la planificació : hem aconseguit realitzar-ho en el termini acordat </li></ul><ul><li>Des del punt de vista de la metodologia i creació de grups s’ha tingut en consideració el nivell d’expertesa de cada membre, i en el cas de necessitar altres nivells s’han activat mecanismes de discussió, recerca i imaginació que també han aportat noves habilitats als membres del grup </li></ul><ul><li>Des del punt de vista de les eines col.laboratives ens faltava experiència per poder fer un treball més tècnic, i usar altres eines potser més adients com una web, pel que ho van haver de reconsiderar </li></ul><ul><li>El resultat ha estat un bloc per crear un espai virtual per compartir informació, col.laborar i compartir experiències sobre les activitats formatives per a nens i nenes coma a eina hol.lística </li></ul>I.- CONCLUSIONS GRUP INFORMAL
 13. 13. <ul><li>[1] Tècniques de creativitat: brainstorming , disponible el 11 de maig del 2011 a: http:// www.innovaforum.com / tecnica / brain.htm </li></ul><ul><li>[2] Segons el DOCG: DECRET 96/1992, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'Educació Secundària Obligatòria </li></ul><ul><li>[3] Definició de crèdit de síntesis, disponible el 11 de maig del 2011 a: http:// www.xtec.es / ~mguerola / projecte / csintesi.html </li></ul><ul><li>[4] Crèdits de sintesi i qualitat de vida, disponible el 11 de maig del 2011 a: http:// www.caribdis.org / projecte / qecs.htm </li></ul><ul><li>[5] L’educació en el lleure, disponible el 11 de maig del 2011 a : http:// perso.wanadoo.es / ruben / Monitors /2_2_ principis.pdf </li></ul><ul><li>[6] Delgado,A.; Pons A.; Rivera M.;Tur, G .(2009) Utilitats dels blocs, wikis i xarxes socials per a una docencia 2.0, disponible el 11 de maig del 2011 a : uhttp :// perso.wanadoo.es / ruben / Monitors /2_2_ principis.pdf </li></ul><ul><li>[7] LEWIS, R. (2001) Grupos de trabajo en comunidades virtuales. Conferencia en Jornadas de la red FREREF NTIC (9 I 10 de juny del 2001), disponible el 4 de març del 2011 a: http:// www.uoc.edu / web / esp / art / uoc /lewis0102/lewis102_ imp.html </li></ul>BIBLIOGRAFIA I LINKS GRUP INFORMAL

×