Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx

elnas
elnasTeacher
Η ελληνική
οικονομία
κατά τον 19ο αι.
Β2. Η εμπορική ναυτιλία
Μετά τη μελέτη της παρούσας υποενότητας αναμένεται να:
 αναφέρετε τους λόγους ανάπτυξης της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας
κατά τον 18ο αι.
 εξηγήσετε τους λόγους παρακμής της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας
κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και να αναφέρετε τα στοιχεία
εκείνα που συνέβαλαν στην ανάκαμψή της.
 απαριθμήσετε τους λόγους ανάδειξης της Σύρου σε σημαντικό
ναυτιλιακό κέντρο.
 αφηγηθείτε την κατάσταση της ελληνικής ναυτιλίας κατά τον 19ο αι. και
τους λόγους της ανοδικής της πορείας.
 αναφέρετε τις πρωτοβουλίες που αναλήφθησαν και τις συγκροτημένες
προσπάθειες που έγιναν για την ανάπτυξη της ατμοπλοΐας μετά τα
μέσα του 19ου αι.
 αναφέρετε τους παράγοντες που ανέστειλαν την ανάπτυξη της
ατμοπλοΐας.
 απαριθμήσετε τα αίτια και της συνέπειες της παρακμής της ελληνικής
ναυτιλίας.
18ος αι.:
Σημαντική εμπορική και ναυτιλιακή δραστηριότητα
σε
Παραλιακές περιοχές
ελληνικού χώρου
νησιά
Ιστιοφόρα σε ελληνικό λιμάνι
Ευνοϊκές συγκυρίες (λόγοι ανάπτυξης)
• Η έξοδος της Ρωσίας στη Μαύρη θάλασσα – ανάπτυξη
εμπορίου στα λιμάνια της περιοχής (λ.χ. Οδησσός) και της
Μεσογείου.
• Η συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) μεταξύ Ρωσίας και
Οθωμανικής αυτοκρατορίας  τα χριστιανικά –ελληνικά- πλοία
προστατεύονταν από τη ρωσική ισχύ.
• Η Γαλλική Επανάσταση και οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι
(ευνοήθηκε ιδιαίτερα η ελληνική ναυτιλία)
 Διάσπαση του αγγλικού αποκλεισμού στα γαλλικά λιμάνια→ έφερνε
μεγάλα κέρδη.
 Εκμετάλλευση της απουσίας των γαλλικών πλοίων από την ανατολική
Μεσόγειο.
1821-1830: Δύσκολα χρόνια
Ύφεση του εμπορίου – Λόγοι παρακμής
• Ο ελληνικός εμπορικός στόλος μετατράπηκε σε πολεμικό.
• Οι δρόμοι του εμπορίου έκλεισαν.
• Τα παραδοσιακά ναυτικά κέντρα γνώρισαν την καταστροφή
(Ψαρά, Γαλαξίδι) ή την παρακμή.
• Από την ακμάζουμε προεπαναστατική ναυτιλία απέμειναν λίγα
πράγματα:
 Η προδιάθεση για τη θάλασσα
 Η γνώση των ναυτικών υποθέσεων
Η Μπουμπουλίνα έφτιαξε το
μπρίκι «Αγαμέμνων» στα
καρνάγια των Σπετσών. Το πλοίο,
μετά το θάνατο
της Μπουμπουλίνας στο
Ελληνικό κράτος. Μετονομάστηκε
σε Σπέτσες και έγινε η ναυαρχίδα
του νεοσυσταθέντος τότε από τον
Καποδίστρια, κρατικού στόλου.
Κάηκε το 1831 στο ναύσταθμο
του Πόρου από τον Μιαούλη.
Στο ελληνικό κράτος: Ανάδειξη νέων κέντρων
• Δέχτηκε κύματα προσφύγων –
κυρίως από Χίο- στη διάρκεια της
Επανάστασης.
• Είχε στρατηγική θέση: στο κέντρο
του Αιγαίου και πάνω ακριβώς στις
διαδρομές που συνέδεαν τα Στενά
και τη Μαύρη θάλασσα με τους
μεσογειακούς δρόμους του
εμπορίου.
Σύρος:
Ισχυρότατο –όχι μόνο για τα ελληνικά μέτρα- ναυτιλιακό κέντρο
https://el.wikipedia.org/
Στην ανάπτυξη αυτή σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η δυναμική
παρουσία και δραστηριότητα των ελληνικών παροικιών στην
περιοχή:
• στα λιμάνια Νότιας Ρωσίας
• στις εκβολές του Δούναβη
• στην Κωνσταντινούπολη
• στη Σμύρνη
• στην Αίγυπτο (αργότερα)
Ο ποταμός Δούναβης
https://elinis.gr
Τα σημαντικότερα κέντρα της ελληνικής Διασποράς
κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας
Βιβλίο Ιστορίας ΣΤ’ Δημοτικού
Διάρκεια 19ου αιώνα:
• Ανοδική πορεία ελληνικής ναυτιλίας
• Παρά τις περιόδους κρίσης &
• Τον ανταγωνισμό των ατμοπλοίων
Ο αριθμός και η χωρητικότητα
των πλοίων της δεν παύουν να αυξάνουν
Έτος Χωρητικότητα
1840 100.000 τόνους
1866 300.000 τόνους
Κορβέτα
https://elinis.gr
Η ανάπτυξη δεν ήταν αυτονόητη → Έντονες αυξομειώσεις
στην περίοδο αντικατάστασης
των ιστιοφόρων από τα ατμόπλοια.
Την ίδια περίοδο το ελληνικό κράτος κατασκεύασε
λιμάνια και σύστημα φάρων
Η ναυσιπλοΐα στις ελληνικές θάλασσες
έγινε ασφαλέστερη
Φάροι Ελλάδος
Φάροι Ελλάδος
Σμύρνη, 19ος αιώνας. Στη μεγάλη προκυμαία, πλοία φορτωμένα με
σταφίδες, ξερά σύκα, βαμβάκι, καπνό, αλάτι της Φώκαιας,
χαλιά, μουσελίνες ετοιμάζονται να αναχωρήσουν για τα διεθνή
εμπορικά λιμάνια της Ευρώπης και της Αμερικής.
https://foroline.gr/archives/32417
https://www.syros-agenda.gr/
Το λιμάνι της Σύρου
Μετά τα μέσα 19ου αι.: Είσοδος ελληνικής
ναυτιλίας στην εποχή του ατμού
Χρειάζονταν σημαντικά κεφάλαια για την κατασκευή ή αγορά
και τη συντήρηση των ατμοπλοίων.
• Ανατροπή των παραδοσιακών εφοπλιστικών σχέσεων που
ίσχυαν για τα ιστιοφόρα.
• Αναζήτηση κεφαλαίων μέσω εταιρειών και ισχυρών
επιχειρηματικών σχημάτων
Το ταχυδρομικό ατμόπλοιο ΟΜΟΝΟΙΑ, κατασκευάστηκε 1860 στο
Ηνωμένο Βασίλειο και ήταν από τα πρώτα πλοία που ναυπηγήθηκαν για
την Ατμοπλοΐα Ερμουπόλεως.
https://greekshippingmiracle.org/
Φωτογραφία του Πειραιά στις
αρχές του 20ου αι.
https://greekshippingmiracle.org/
https://greekshippingmiracle.org/
Πανοραμική φωτογραφία της Ακτής Μιαούλη
στον Πειραιά στις αρχές του 20ού αιώνα.
Στις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της
ατμοπλοΐας συμμετείχαν:
• Το κράτος
• Οι τράπεζες (η Εθνική ιδιαίτερα)
• Οι εκτός των συνόρων ομογενείς
Εμπόδια στην ανάπτυξη:
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα κεφαλαίων
• Αυξημένος επιχειρηματικός κίνδυνος
Απόκομμα από την
Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως σχετικά
με την ίδρυση της
πρώτης ελληνικής
ατμοπλοϊκής
επιχείρησης. (9/65)
https://greekshippingmiracle.org/
Τελευταία δεκαετία 19ου αι.
• Αισθητή η παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας
Αιτία ανάπτυξης:
• Η κυριαρχία Ελλήνων επιχειρηματιών στις μεταφορές στην περιοχή του
Δέλτα του Δούναβη και στην κίνηση στο ίδιο το ποτάμι
Έτος Αριθμός πλοίων
1890 97
1901 191
1912 389
Το λιμάνι του Πειραιά την εποχή που η ναυτιλία των Ελλήνων
προχωρούσε με ταχείς ρυθμούς από τα ιστία στον ατμό.
https://greekshippingmiracle.org/
Ύφεση ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας (μετά
το 1919)
Αίτια παρακμής: οι επιπτώσεις του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου
 Καταστροφές
 Μεγάλες οικονομικές και πολιτικές αλλαγές στα κράτη του Ευξείνου
Πόντου
Μεταβολή δεδομένων
Το 1919 ο ελληνικός εμπορικός στόλος είχε υποδιπλασιαστεί σε
σχέση με το 1914.
Χρειάστηκε μια νέα αρχή
Τέλος
Επιμέλεια: Ε. Νασιώτη, (Πε02), Σεπ. 2023
Πηγές:
• Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ Γενικού Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών,
Αθήνα: ΙΤΥΕ 2021, 20-22.
• Η επικράτηση των ατμοπλοίων (1901-1911) στο https://greekshippingmiracle.org/ (ημ. προσπ. 17/9/23).
• Φάροι της Ελλάδος στο http://manthos67.blogspot.com/2010/09/blog-post_24.html (ημ. προσπ. 17/9/23).
• Σμύρνη, το κοσμοπολίτικο λιμάνι στο https://foroline.gr/archives/32417 (ημ. προσπ. 17/9/23).
• Τύποι καραβιών από τον 14ο μέχρι τον 19ο αι. στο https://elinis.gr (ημ. προσπ. 17/9/23).
1 von 24

Recomendados

Εμπορική Ναυτιλία von
Εμπορική ΝαυτιλίαΕμπορική Ναυτιλία
Εμπορική ΝαυτιλίαKaterina Tzamou
1.9K views17 Folien
Η εμπορική ναυτιλία von
Η εμπορική ναυτιλίαΗ εμπορική ναυτιλία
Η εμπορική ναυτιλίαNasia Fatsi
190 views16 Folien
2. H εμπορική ναυτιλία von
2. H εμπορική ναυτιλία2. H εμπορική ναυτιλία
2. H εμπορική ναυτιλίαKvarnalis75
23.3K views28 Folien
2.εμπορική ναυτιλία . pptx von
2.εμπορική ναυτιλία . pptx2.εμπορική ναυτιλία . pptx
2.εμπορική ναυτιλία . pptxgiouli
1.5K views9 Folien
2.εμπορική ναυτιλία . pptx von
2.εμπορική ναυτιλία . pptx2.εμπορική ναυτιλία . pptx
2.εμπορική ναυτιλία . pptxKostas Loizidis
3.1K views11 Folien
2. H εμπορική ναυτιλία von
2. H εμπορική ναυτιλία2. H εμπορική ναυτιλία
2. H εμπορική ναυτιλίαVassiliki Yiannou
1.6K views15 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx

τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης von
τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξηςτα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης
τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξηςkar_dim
2.2K views64 Folien
7. Tα δημόσια έργα von
7. Tα δημόσια έργα7. Tα δημόσια έργα
7. Tα δημόσια έργαKvarnalis75
19.2K views22 Folien
To έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστρια von
To έργο και η δολοφονία του I. ΚαποδίστριαTo έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστρια
To έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστριαntinakatirtzi
565 views26 Folien
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsx von
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsxELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsx
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsxNasia Fatsi
32 views20 Folien
Χρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών von
Χρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών ΣπουδώνΧρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών
Χρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών ΣπουδώνNikos Kaklamanos
10.3K views32 Folien
Η οικονομική ζωή von
Η οικονομική ζωήΗ οικονομική ζωή
Η οικονομική ζωήDimitra Mylonaki
144 views20 Folien

Similar a Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx(20)

τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης von kar_dim
τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξηςτα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης
τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης
kar_dim2.2K views
7. Tα δημόσια έργα von Kvarnalis75
7. Tα δημόσια έργα7. Tα δημόσια έργα
7. Tα δημόσια έργα
Kvarnalis7519.2K views
To έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστρια von ntinakatirtzi
To έργο και η δολοφονία του I. ΚαποδίστριαTo έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστρια
To έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστρια
ntinakatirtzi565 views
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsx von Nasia Fatsi
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsxELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsx
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsx
Nasia Fatsi32 views
Χρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών von Nikos Kaklamanos
Χρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών ΣπουδώνΧρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών
Χρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών
Nikos Kaklamanos10.3K views
11. Tο εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο von Kvarnalis75
11. Tο εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο11. Tο εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο
11. Tο εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο
Kvarnalis7520.8K views
Η ελληνική οικονομία και κοινωνία το 19ο αι. von Than Kioufe
Η ελληνική οικονομία και κοινωνία το 19ο αι.Η ελληνική οικονομία και κοινωνία το 19ο αι.
Η ελληνική οικονομία και κοινωνία το 19ο αι.
Than Kioufe879 views
ΕΝΟΤΗΤΑ 23 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑ von Nasia Fatsi
ΕΝΟΤΗΤΑ 23 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑΕΝΟΤΗΤΑ 23 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 23 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑ
Nasia Fatsi3.4K views
Port of igoumenitsa von ntakaletsi
Port of igoumenitsaPort of igoumenitsa
Port of igoumenitsa
ntakaletsi354 views
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι. von Alexandra Gerakini
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Alexandra Gerakini2.8K views
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου... von Kvarnalis75
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...
Kvarnalis7532.2K views
Ένα μικρό λιμάνι: η ιστορία αιώνων μιας ολόκληρης πόλης 2012-2013 von sotefas
Ένα μικρό λιμάνι: η ιστορία αιώνων μιας ολόκληρης πόλης 2012-2013Ένα μικρό λιμάνι: η ιστορία αιώνων μιας ολόκληρης πόλης 2012-2013
Ένα μικρό λιμάνι: η ιστορία αιώνων μιας ολόκληρης πόλης 2012-2013
sotefas523 views
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsx von elnas
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsxΒ7. Τα δημόσια έργα.ppsx
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsx
elnas4 views
B' Aποικισμός von irinikel
B' AποικισμόςB' Aποικισμός
B' Aποικισμός
irinikel82.5K views
Corinth canal von 2gymkor
Corinth canalCorinth canal
Corinth canal
2gymkor222 views

Más de elnas

Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx von
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsxΒ3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsxelnas
25 views19 Folien
Β1_Το εμπόριο.ppsx von
Β1_Το εμπόριο.ppsxΒ1_Το εμπόριο.ppsx
Β1_Το εμπόριο.ppsxelnas
5 views26 Folien
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx von
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxΑ2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxelnas
30 views12 Folien
Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα von
Α1. Τα δημογραφικά δεδομέναΑ1. Τα δημογραφικά δεδομένα
Α1. Τα δημογραφικά δεδομέναelnas
27 views22 Folien
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας von
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της ΜεσοποταμίαςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίαςelnas
257 views49 Folien
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος von
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: ΑίγυπτοςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτοςelnas
116 views32 Folien

Más de elnas(20)

Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx von elnas
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsxΒ3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx
elnas25 views
Β1_Το εμπόριο.ppsx von elnas
Β1_Το εμπόριο.ppsxΒ1_Το εμπόριο.ppsx
Β1_Το εμπόριο.ppsx
elnas5 views
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx von elnas
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxΑ2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
elnas30 views
Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα von elnas
Α1. Τα δημογραφικά δεδομέναΑ1. Τα δημογραφικά δεδομένα
Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα
elnas27 views
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας von elnas
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της ΜεσοποταμίαςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
elnas257 views
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος von elnas
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: ΑίγυπτοςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος
elnas116 views
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.) von elnas
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)
elnas479 views
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση von elnas
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική ΟργάνωσηΟμηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση
elnas1.6K views
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός von elnas
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός ΑποικισμόςΟμηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός
elnas319 views
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμός von elnas
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμόςΟμηρική Εποχή: Ο πολιτισμός
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμός
elnas454 views
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός von elnas
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός ΠολιτισμόςΕποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός
elnas862 views
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815) von elnas
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)
elnas125 views
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας von elnas
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίαςΟι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας
elnas467 views
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica) von elnas
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)
elnas693 views
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της von elnas
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή τηςΗ ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
elnas111 views
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ) von elnas
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)
elnas72 views
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β) von elnas
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)
elnas101 views
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α) von elnas
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α) Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α)
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α)
elnas76 views
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ) von elnas
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)
elnas246 views
Ελληνιστικοί χρόνοι (323-30π.Χ.): Τα χαρακτηριστικά των ελληνιστικών χρόνων von elnas
Ελληνιστικοί χρόνοι (323-30π.Χ.): Τα χαρακτηριστικά των ελληνιστικών χρόνων Ελληνιστικοί χρόνοι (323-30π.Χ.): Τα χαρακτηριστικά των ελληνιστικών χρόνων
Ελληνιστικοί χρόνοι (323-30π.Χ.): Τα χαρακτηριστικά των ελληνιστικών χρόνων
elnas244 views

Último

ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx von
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxssuser86b52c
7 views37 Folien
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. von
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.ssuser43d27b
12 views14 Folien
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ von
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣssuser43d27b
34 views22 Folien
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf von
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf32 Δραστηριότητες Nezha.pdf
32 Δραστηριότητες Nezha.pdfTassos Karampinis
10 views652 Folien
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx von
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxStella Mpezantakou
67 views11 Folien
Dikaiomata_2023.pptx von
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx41dimperisteriou
295 views33 Folien

Último(20)

ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx von ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c7 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. von ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b12 views
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ von ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b34 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf von ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3516 views
ATT00004.pdf von 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd105 views
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες von Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki19 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. von ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b24 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx von 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist37 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas18 views
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx von psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa11 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf von 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo343 views

Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx

 • 1. Η ελληνική οικονομία κατά τον 19ο αι. Β2. Η εμπορική ναυτιλία
 • 2. Μετά τη μελέτη της παρούσας υποενότητας αναμένεται να:  αναφέρετε τους λόγους ανάπτυξης της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας κατά τον 18ο αι.  εξηγήσετε τους λόγους παρακμής της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και να αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που συνέβαλαν στην ανάκαμψή της.  απαριθμήσετε τους λόγους ανάδειξης της Σύρου σε σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο.  αφηγηθείτε την κατάσταση της ελληνικής ναυτιλίας κατά τον 19ο αι. και τους λόγους της ανοδικής της πορείας.  αναφέρετε τις πρωτοβουλίες που αναλήφθησαν και τις συγκροτημένες προσπάθειες που έγιναν για την ανάπτυξη της ατμοπλοΐας μετά τα μέσα του 19ου αι.  αναφέρετε τους παράγοντες που ανέστειλαν την ανάπτυξη της ατμοπλοΐας.  απαριθμήσετε τα αίτια και της συνέπειες της παρακμής της ελληνικής ναυτιλίας.
 • 3. 18ος αι.: Σημαντική εμπορική και ναυτιλιακή δραστηριότητα σε Παραλιακές περιοχές ελληνικού χώρου νησιά Ιστιοφόρα σε ελληνικό λιμάνι
 • 4. Ευνοϊκές συγκυρίες (λόγοι ανάπτυξης) • Η έξοδος της Ρωσίας στη Μαύρη θάλασσα – ανάπτυξη εμπορίου στα λιμάνια της περιοχής (λ.χ. Οδησσός) και της Μεσογείου. • Η συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανικής αυτοκρατορίας  τα χριστιανικά –ελληνικά- πλοία προστατεύονταν από τη ρωσική ισχύ. • Η Γαλλική Επανάσταση και οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι (ευνοήθηκε ιδιαίτερα η ελληνική ναυτιλία)  Διάσπαση του αγγλικού αποκλεισμού στα γαλλικά λιμάνια→ έφερνε μεγάλα κέρδη.  Εκμετάλλευση της απουσίας των γαλλικών πλοίων από την ανατολική Μεσόγειο.
 • 5. 1821-1830: Δύσκολα χρόνια Ύφεση του εμπορίου – Λόγοι παρακμής • Ο ελληνικός εμπορικός στόλος μετατράπηκε σε πολεμικό. • Οι δρόμοι του εμπορίου έκλεισαν. • Τα παραδοσιακά ναυτικά κέντρα γνώρισαν την καταστροφή (Ψαρά, Γαλαξίδι) ή την παρακμή. • Από την ακμάζουμε προεπαναστατική ναυτιλία απέμειναν λίγα πράγματα:  Η προδιάθεση για τη θάλασσα  Η γνώση των ναυτικών υποθέσεων
 • 6. Η Μπουμπουλίνα έφτιαξε το μπρίκι «Αγαμέμνων» στα καρνάγια των Σπετσών. Το πλοίο, μετά το θάνατο της Μπουμπουλίνας στο Ελληνικό κράτος. Μετονομάστηκε σε Σπέτσες και έγινε η ναυαρχίδα του νεοσυσταθέντος τότε από τον Καποδίστρια, κρατικού στόλου. Κάηκε το 1831 στο ναύσταθμο του Πόρου από τον Μιαούλη.
 • 7. Στο ελληνικό κράτος: Ανάδειξη νέων κέντρων • Δέχτηκε κύματα προσφύγων – κυρίως από Χίο- στη διάρκεια της Επανάστασης. • Είχε στρατηγική θέση: στο κέντρο του Αιγαίου και πάνω ακριβώς στις διαδρομές που συνέδεαν τα Στενά και τη Μαύρη θάλασσα με τους μεσογειακούς δρόμους του εμπορίου. Σύρος: Ισχυρότατο –όχι μόνο για τα ελληνικά μέτρα- ναυτιλιακό κέντρο https://el.wikipedia.org/
 • 8. Στην ανάπτυξη αυτή σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η δυναμική παρουσία και δραστηριότητα των ελληνικών παροικιών στην περιοχή: • στα λιμάνια Νότιας Ρωσίας • στις εκβολές του Δούναβη • στην Κωνσταντινούπολη • στη Σμύρνη • στην Αίγυπτο (αργότερα) Ο ποταμός Δούναβης https://elinis.gr
 • 9. Τα σημαντικότερα κέντρα της ελληνικής Διασποράς κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας Βιβλίο Ιστορίας ΣΤ’ Δημοτικού
 • 10. Διάρκεια 19ου αιώνα: • Ανοδική πορεία ελληνικής ναυτιλίας • Παρά τις περιόδους κρίσης & • Τον ανταγωνισμό των ατμοπλοίων Ο αριθμός και η χωρητικότητα των πλοίων της δεν παύουν να αυξάνουν Έτος Χωρητικότητα 1840 100.000 τόνους 1866 300.000 τόνους Κορβέτα https://elinis.gr
 • 11. Η ανάπτυξη δεν ήταν αυτονόητη → Έντονες αυξομειώσεις στην περίοδο αντικατάστασης των ιστιοφόρων από τα ατμόπλοια. Την ίδια περίοδο το ελληνικό κράτος κατασκεύασε λιμάνια και σύστημα φάρων Η ναυσιπλοΐα στις ελληνικές θάλασσες έγινε ασφαλέστερη Φάροι Ελλάδος
 • 13. Σμύρνη, 19ος αιώνας. Στη μεγάλη προκυμαία, πλοία φορτωμένα με σταφίδες, ξερά σύκα, βαμβάκι, καπνό, αλάτι της Φώκαιας, χαλιά, μουσελίνες ετοιμάζονται να αναχωρήσουν για τα διεθνή εμπορικά λιμάνια της Ευρώπης και της Αμερικής. https://foroline.gr/archives/32417
 • 15. Μετά τα μέσα 19ου αι.: Είσοδος ελληνικής ναυτιλίας στην εποχή του ατμού Χρειάζονταν σημαντικά κεφάλαια για την κατασκευή ή αγορά και τη συντήρηση των ατμοπλοίων. • Ανατροπή των παραδοσιακών εφοπλιστικών σχέσεων που ίσχυαν για τα ιστιοφόρα. • Αναζήτηση κεφαλαίων μέσω εταιρειών και ισχυρών επιχειρηματικών σχημάτων
 • 16. Το ταχυδρομικό ατμόπλοιο ΟΜΟΝΟΙΑ, κατασκευάστηκε 1860 στο Ηνωμένο Βασίλειο και ήταν από τα πρώτα πλοία που ναυπηγήθηκαν για την Ατμοπλοΐα Ερμουπόλεως. https://greekshippingmiracle.org/
 • 17. Φωτογραφία του Πειραιά στις αρχές του 20ου αι. https://greekshippingmiracle.org/
 • 18. https://greekshippingmiracle.org/ Πανοραμική φωτογραφία της Ακτής Μιαούλη στον Πειραιά στις αρχές του 20ού αιώνα.
 • 19. Στις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της ατμοπλοΐας συμμετείχαν: • Το κράτος • Οι τράπεζες (η Εθνική ιδιαίτερα) • Οι εκτός των συνόρων ομογενείς Εμπόδια στην ανάπτυξη: • Περιορισμένη διαθεσιμότητα κεφαλαίων • Αυξημένος επιχειρηματικός κίνδυνος
 • 20. Απόκομμα από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικά με την ίδρυση της πρώτης ελληνικής ατμοπλοϊκής επιχείρησης. (9/65) https://greekshippingmiracle.org/
 • 21. Τελευταία δεκαετία 19ου αι. • Αισθητή η παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας Αιτία ανάπτυξης: • Η κυριαρχία Ελλήνων επιχειρηματιών στις μεταφορές στην περιοχή του Δέλτα του Δούναβη και στην κίνηση στο ίδιο το ποτάμι Έτος Αριθμός πλοίων 1890 97 1901 191 1912 389
 • 22. Το λιμάνι του Πειραιά την εποχή που η ναυτιλία των Ελλήνων προχωρούσε με ταχείς ρυθμούς από τα ιστία στον ατμό. https://greekshippingmiracle.org/
 • 23. Ύφεση ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας (μετά το 1919) Αίτια παρακμής: οι επιπτώσεις του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου  Καταστροφές  Μεγάλες οικονομικές και πολιτικές αλλαγές στα κράτη του Ευξείνου Πόντου Μεταβολή δεδομένων Το 1919 ο ελληνικός εμπορικός στόλος είχε υποδιπλασιαστεί σε σχέση με το 1914. Χρειάστηκε μια νέα αρχή
 • 24. Τέλος Επιμέλεια: Ε. Νασιώτη, (Πε02), Σεπ. 2023 Πηγές: • Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ Γενικού Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, Αθήνα: ΙΤΥΕ 2021, 20-22. • Η επικράτηση των ατμοπλοίων (1901-1911) στο https://greekshippingmiracle.org/ (ημ. προσπ. 17/9/23). • Φάροι της Ελλάδος στο http://manthos67.blogspot.com/2010/09/blog-post_24.html (ημ. προσπ. 17/9/23). • Σμύρνη, το κοσμοπολίτικο λιμάνι στο https://foroline.gr/archives/32417 (ημ. προσπ. 17/9/23). • Τύποι καραβιών από τον 14ο μέχρι τον 19ο αι. στο https://elinis.gr (ημ. προσπ. 17/9/23).