Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Supercykelvägar vti 2012 session 30

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Session 31 Oskar Fröidh
Session 31 Oskar Fröidh
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 30 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Supercykelvägar vti 2012 session 30

 1. 1. Supercykelvägar Ellie Alexandrou Fagefors Joanna Christensson Transportforum 11 januari 2012
 2. 2. Från idé till verklighet • Utgångsläge och inspiration • Öresund som cykelregion • Projekt 9200 och exemplet Malmö-Lund • Pendlarens behov • Framtida stråketablering
 3. 3. Utgångsläge Inpendling till Malmö Antal inpendlare per kommun Ca 30 000 personer Staffanstorp 3 326 pendlar dagligen till Burlöv 3 125 Malmö från våra Vellinge 7 173 fokusområden. Kävlinge 3 168 Ca 59 000 pendlar Lomma 3 258 totalt in till Malmö. Svedala 4 572 (SCB 2009) Skurup 1 830 Höör 872 67% väljer bilen. Lund 8 835 1 % väljer cykeln. Eslöv 1 850 (2007 Resvanor Syd) Trelleborg 4 887 Resvanor Syd 2007
 4. 4. Befintliga cykelförbindelser Lund Utgångsläge Lomma Staffanstorp Malmö Klågerup Bara Oxie Klagshamn Tygelsjö ? Svedala V. Ingelstad Vellinge
 5. 5. 610 1430 Utgångsläge 410 140 • Pendlingsstatistik 20 • Cykelräkningar (karta) 60 Kommungränssnitt 60 – medelantal cykelpassager per dygn 70 40 80 40 150
 6. 6. Hur ökar vi pendlingen med cykel?
 7. 7. Londons Inspiration Cycle Superhighways www.tfl.gov.uk/roadusers/cycling/11901.aspx
 8. 8. Københavns Inspiration Cykelsuperstier www.cykelsuperstier.dk
 9. 9. Commute n bike www.oresundsomcykelregion.nu • Öka arbetspendling med cykel • Fokus på pendlingsresor 5-15km
 10. 10. Commute n bike • Hur kan cykelpendling bli attraktivare? • Stråkinventering • Kampanj • Skapa intresse och lyfta frågan
 11. 11. Projekt 9200 Supercykelvägar till/från Malmö • Mål - 8 stråk med supercykelvägstandard • Fördjupad stråkstudie • Nya sträckningar alt. standardhöjning på bef. • Samarbete & avsiktsförklaringar • Innovativa lösningar Gustavsson & Ingelög 1994
 12. 12. Vision Lund 2018 Supercykelstråk till/från Malmö 2013-2018 Lomma 2015 Ny sträckning längs järnvägen 2014 Staffanstorp 2018 Malmö 2017 Klågerup 2018 Bara 2016 Oxie 2016 Klagshamn 2017 Tygelsjö 2014 Svedala 2017 ? V. Ingelstad Vellinge 2015
 13. 13. Vad är en supercykelväg? Workshop Vad vill en Malmö-Lund-cyklist ha? malmolundpacykel.blogspot.com
 14. 14. Vad vill pendlaren ha? • Kontinuitet i stråket Input • Fler filer, för omkörning • Raka sträckor, inga snäva svängar • Inga onödiga stopp • Jämnt vägunderlag, inga kanter som sticker upp • Bra snöröjning • Tydlig markering för olika trafikslag i vägrummet • Rastplats och service
 15. 15. Supercykelväg Vad är rimligt? Sektioner på landsväg respektive stadsgata SWECO 2011
 16. 16. Nationell standard? Kriterier som en supercykelväg ska uppfylla? • Prioritering av cyklisten i korsningar • Enhetlig skyltning • Bred bana • Drift & underhåll • Rastplatser • Innovation
 17. 17. Supercykelväg Malmö-Lund 2014 Lund Malmö-Lund Ny sträckning längs järnvägen 2018 2018 2014 Malmö
 18. 18. Arbetsgrupp Supercykelväg Malmö-Lund Trafikverket Malmö stad Staffanstorps Lunds kommun kommun Burlövs kommun
 19. 19. pressen igår www.sydsvenskan.se/malmo/article1599922/Lund-vantar-pa-gront-ljus---Malmo-kor.html
 20. 20. Malmö-Lund Breddning
 21. 21. Malmö-Lund Diagonal signalprioritering
 22. 22. Malmö-Lund Bättre beläggning Kantvisningar = 0
 23. 23. Malmö-Lund Tydliggöra och skapa plats för cyklisten
 24. 24. Malmö-Lund Konsekvent målning och skyltning
 25. 25. Malmö-Lund Prioritera genom upphöjda cykelöverfarter
 26. 26. Rastplats Med information om att pendla med cykel, karta, vattenpost, pump och toalett.
 27. 27. Från idé till projekt 9200 Framgångsfaktorer • Intresse från politiker • Malmö satsar på cykling • Samarbete i interkommunala arbetsgrupper • Involvering och information till alla parter - interna som externa • Samordning olika intressen
 28. 28. Från idé till projekt 9200 Flaskhalsar & fallgropar • Flera olika projekt med olika syften • Interkommunala stråk - många parter inblandade • Resursstarka kommuner dominerar • Inkonsekvens i kommunikation • Intressefråga för enskilda partier
 29. 29. Från idé till verklighet Hur går vi vidare? • Lyssna på pendlarna-brukardialog • Kommunikation mellan inblandade kommuner och väghållare- avsiktsförklaringar utbyte av idéer • Prioritera cyklisten i planprocessen – DP & ÖP • Rimliga riktlinjer för planering- supercykelvägstandard hela vägen ? • Bevaka och uppmuntra forskning och innovation med högskolor och företag-synergieffekter • Viktigt att involvera beslutsfattare
 30. 30. Tack för uppmärksamheten! Ellie och Joanna Fler frågor? Maila oss ellie.alexandrou@malmo.se joanna.christensson@malmo.se Tempelhof flygplats, Berlin

×