1. εκπαίδευση ενηλίκων στην ευρώπη και στην ελλάδα

Elen Peta
Elen PetaΘέρμη um ΚΔΒΜ Δήμου Θέρμης

ADULT EDUCATION IN EUROPE AND IN GREECE

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
1. Εκπαίδευση ή παιδαγωγική ενηλίκων στην Ευρώπη και στην
Ελλάδα;
Αθήνα, 2006
Αναστάσιος Κοντάκος, Χρήστος ΓκόβαρηςΕπιστημονική Ευθύνη - Συγγραφή
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης
Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ,, Μέτρο 1.1. Ενέργεια
1.1.2.Β. και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ) και κατά 25%
από το Ελληνικό Δημόσιο.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 2
Σκοπός
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι μια πρώτη εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών εννοιών του
πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων και μια σκιαγράφηση των γενικών ευρωπαϊκών επιδιώξεων
αναφορικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Επίσης, επιδιώκεται η λημματική ανάδειξη
των πτυχών της εκπαίδευσης ενηλίκων σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, διδακτικής
μεθοδολογίας, κινήτρων συμμετοχής, δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων και γενικότερων
παιδαγωγικών θεωριών.
Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή του οδηγού των επιμορφωτών ενηλίκων.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Όταν θα έχετε μελετήσει αυτό το κεφάλαιο θα είστε σε θέση:
• Να ορίσετε την Εκπαίδευση Ενηλίκων
• Να διακρίνετε τη διαφορά ανάμεσα στην Αρχική και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
• Να προσδιορίσετε τις βασικές αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής σε σχέση με την συνεχιζόμενη
εκπαίδευση και κατάρτιση
• Να περιγράψετε τις πτυχές του επαγγελματικού πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
• Να κατανοήσετε τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν οι ενήλικες και τους λόγους για
τους οποίους συμμετέχουν σε τέτοιες εκπαιδευτικές διαδικασίες
• Να περιγράψετε τις γενικές παιδαγωγικές αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Έννοιες κλειδιά
• Εκπαίδευση Ενηλίκων
• Αρχική Εκπαίδευση
• Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και κατάρτιση
• Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική
• Μορφές Εκπαίδευσης
• Τυπική Μάθηση
• Άτυπη Μάθηση
• Μη τυπική Μάθηση
• Λειτουργία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
• Προϋποθέσεις Συμμετοχής των Ενηλίκων
• Μοντέλα Μάθησης Ενηλίκων
• Ρόλος του Επιμορφωτή
• Χαρακτηριστικά Ενηλίκων
• Χαρακτηριστικά Μαθησιακών Περιπτώσεων για Ενήλικες
• Παρώθηση
• Γενικές Παιδαγωγικές Αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 3
Τα σημαντικότερα προβλήματα στο χώρο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
σήμερα εξακολουθούν να είναι η εννοιολογική ασάφεια, η έλλειψη κατάλληλων
Α.Π. και εκπαιδευτικών υλικών, ο αναστοχασμός του παιδαγωγικού διαλόγου, η
αδυναμία συγκρότησης ενός νέου επαγγελματικού πεδίου και τέλος, η ελλιπής
παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτών.
Εμπειρογνώμονες κάθε ειδικότητας εμπλέκονται σε προγράμματα
εκπαίδευσης ενηλίκων με αυτοματισμούς, προκαταλήψεις και στερεότυπα που
δεν τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στον ευρύτερο παιδαγωγικό διάλογο, να
βλέπουν με καθαρή παιδαγωγική ματιά την ομάδα στόχο και να σχεδιάζουν
εκπαιδευτικές δράσεις κατάλληλες από ανθρωπολογικής, ψυχολογικής,
κοινωνικής, οικονομικής αλλά και από διδακτικής άποψης.
Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμα περισσότερο επιτακτική την ανάγκη για
υποχρεωτική και ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων σε ειδικά
θέματα της «Παιδαγωγικής των Ενηλίκων».
Οι διαφορές ανάμεσα στη βασική ή αρχική και τη συνεχιζόμενη
εκπαίδευση ή την εκπαίδευση ενηλίκων δεν είναι τόσο ποσοτικές αλλά ποιοτικές
και έχουν περισσότερο τεχνικό χαρακτήρα. Στην Αρχική Εκπαίδευση οι
εκπαιδευτικές διαδικασίες συντελούνται πριν από την ένταξη των ατόμων σε
ενεργούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς ρόλους, ενώ, αντίθετα, η
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικές διαδικασίες που
λαμβάνουν χώρα μετά από την ανάληψη από την πλευρά των ατόμων ενεργών
κοινωνικών και επαγγελματικών ρόλων. Η σχέση ανάμεσα στη βασική και τη
συνεχιζόμενη είναι τέτοιου είδους, ώστε η αρχική εκπαίδευση στην οποία έχουν
συμμετάσχει τα άτομα να καθορίζει σημαντικά τα κίνητρα και το ενδιαφέρον τους
για περισσότερη εκπαίδευση, καθώς και τον τρόπο και το βαθμό συμμετοχής
τους σε διάφορες μορφές προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.
Στο διεπιστημονικό και κοινωνικοοικονομικό διάλογο για τη συνεχιζόμενη
εκπαίδευση παρουσιάζεται μια πανσπερμία ορισμών ως αντανάκλαση
διαφορετικών εκπαιδευτικών κουλτούρων και ιδεολογιών. Έτσι, σύμφωνα με το
Γερμανικό Συμβούλιο Παιδείας (Deutscher Bildungsrat) συνεχιζόμενη εκπαίδευση
είναι «…συνέχιση ή επιστροφή στην οργανωμένη μάθηση μετά την ολοκλήρωση
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 4
μιας πρώτης φάσης της εκπαίδευσης διαφορετικής διάρκειας…Το τέλος της
πρώτης φάσης της εκπαίδευσης, και επομένως η ενδεχόμενη έναρξη της
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ορίζεται κατά κανόνα με την ανάληψη μιας θέσης
πλήρους απασχόλησης στον επαγγελματικό χώρο» (1970:197).
Ο θεσμός της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ταυτίζεται με την Εκπαίδευση
Ενηλίκων η οποία σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α. αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή
δραστηριότητα ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό
φορέα, για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον, που
ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου
που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια
δραστηριότητα του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση (ΟΟΣΑ, 1977).
Σύμφωνα με την Unesco η εκπαίδευση ενηλίκων συμπεριλαμβάνει
οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης που παρέχονται προς όφελος, και είναι
προσαρμοσμένα στις ανάγκες, των ατόμων που βρίσκονται εκτός του κανονικού
σχολικού και πανεπιστημιακού συστήματος και που είναι γενικά πάνω από 15
ετών (…) οργανωμένη και υποστηριζόμενη εκπαίδευση που σχεδιάζεται για να
μεταδώσει συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και κατανόησης, πολύτιμα στοιχεία
σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής (Unesco, 1975).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δια βίου και
συνεχιζόμενη εκπαίδευση και τη θεωρεί κρίσιμο μηχανισμό, στην προσπάθεια
οικοδόμησης της κοινωνίας της γνώσης και καταπολέμησης του κοινωνικού
αποκλεισμού στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Ως γενικοί στόχοι στη διαδικασία οικοδόμησης της κοινωνίας της γνώσης,
συμπεριλαμβάνονται η ενθάρρυνση απόκτησης νέων γνώσεων, η καταπολέμηση
κάθε μορφής αποκλεισμού, η προσέγγιση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των
επιχειρήσεων και η ισότιμη μεταχείριση της υλικής και άυλης επένδυσης
(κατάρτιση). Η προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης με την αξιοποίηση σύγχρονων
υλικών και την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων αποτελεί το εχέγγυο για την
επιτυχία του εγχειρήματος (σχεδ. 1).
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 5
ΓΓ ΕΕ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΙΙ ΓΓ ΙΙ ΑΑ ΤΤ ΗΗ ΝΝ
ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΔΔ ΟΟ ΜΜ ΗΗ ΣΣ ΗΗ
ΤΤ ΗΗ ΣΣ ΚΚ ΟΟ ΙΙ ΝΝ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΣΣ ΓΓ ΝΝ ΩΩ ΣΣ ΗΗ ΣΣ
♦ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
♦ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
♦ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
♦ ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,
ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΥΛΙΚΟ
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
Σχεδιάγραμμα 1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 6
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 7
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει, μέσα από την προαγωγή της ευρωπαϊκής
διάστασης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, στην ανάπτυξη μηχανισμών
αντιμετώπισης του κινδύνου αποδόμησης της ευρωπαϊκής κοινωνίας ως
αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης (Σχεδ. 2).
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΩΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σχεδιάγραμμα 2
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας της
παρεχόμενης εκπαίδευσης, θεσπίζοντας ως κριτήρια, μεταξύ άλλων, την
ανάπτυξη και προσφορά νέων τρόπων επαγγελματικής ειδίκευσης, την ανάπτυξη
και βελτίωση της συνεχούς κατάρτισης, την εφαρμογή αυστηρών συστημάτων
αξιολόγησης. Επιπλέον, παρωθεί τους μορφωτικούς φορείς στην ανεύρεση νέων
μορφών χρηματοδότησης, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αυτονομία τους (Σχεδ. 3α
– 3β
).
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 8
ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Σχεδιάγραμμα 3α
ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΑΓΑΘΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΚΑΙ
ΕΞΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΗΜΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ
9ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;
ΚΚ ΟΟ ΙΙ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΕΕ ΥΥ ΡΡ ΩΩ ΠΠ ΑΑ ΪΪ ΚΚ ΟΟ ΙΙ ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΙ ΔΔ ΕΕ ΥΥ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΙΙ
ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΤΤ ΟΟ ΛΛ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΙΙ
ΕΞΕΛΙΞΗ
ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣΣχεδιάγραμμα 3β
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 10
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να
υπηρετούν, σύμφωνα με την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική της (Λευκή και
Πράσινη Βίβλος), ένα διπλό στόχο:
Την προσωπική ένταξη και την προσωπική ανάπτυξη.
Μια κοινωνία της γνώσης, είναι μια κοινωνία των πολιτών. Οι πολίτες
αποτελούν τον κρίσιμο κόμβο, όπου η πληροφορία μετουσιώνεται σε γνώση
και οι συλλογικές προσδοκίες και προθέσεις σε κοινωνική και οικονομική
δράση. Με σεβασμό στο πολιτισμικό συγκείμενο και πυξίδα ένα κοινό αξιακό
σύστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδοκεί ότι η ενθάρρυνση της ανάπτυξης
του ατόμου, καθώς και της αυτονομίας του θα ενεργοποιήσουν μέρη του
λανθάνοντος κοινωνικο – οικονομικού δυναμικού αποφέροντας
μακροπρόθεσμα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο (Σχεδ. 4).
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 11
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΚΟΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σχεδιάγραμμα 4
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 12
Η δια βίου εκπαίδευση στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: το πρόσωπο, την
κοινωνία, τη γνώση και τη δράση. Οι πυλώνες αυτοί συνιστούν τους μοχλούς
της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και ταυτόχρονα τις διαφορετικές πτυχές
ενός ολιστικού τρόπου μάθησης που αφορούν στην:
α) ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων,
β) ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων,
γ) καλλιέργεια πραξιακών (επαγγελματικών) δεξιοτήτων και
δ) καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων [θεωρία – αντικείμενο (θέμα) –
κοινωνία – πρόσωπο](Σχεδ. 5).
Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 13
ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ
"ΥΠΑΡΧΩ"
ΠΠΥΥΛΛΩΩΝΝΕΕΣΣ
ΤΤΗΗΣΣ ΔΔΙΙΑΑ ΒΒΙΙΟΟΥΥ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ
ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ
ΝΑ ΑΠΟΚΤΩ
ΓΝΩΣΗ
ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ
ΝΑ ΠΡΑΤΤΩ
ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ
ΣΥΜΒΙΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΑΛΛΟΥΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΜΕΤΑ –
ΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΠΡΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ –
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΤΥΧΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ Σχεδιάγραμμα 5
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Εκπαίδευση Ενηλίκων μπορεί να έχει «τυπική» μορφή και να οδηγεί σε
πιστοποίηση, να είναι «άτυπη» (χωρίς μορφωτική - παρεμβατική πρόθεση) ή,
τέλος, να είναι «κατά συνθήκη τυπική / μη τυπική» χωρίς δηλαδή να
αποκλείεται και η δυνατότητα πιστοποίησης.
ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΥΠΙΚΗ ΑΤΥΠΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ
Συνοπτικά για την Εκπαίδευση Ενηλίκων ισχύουν από γενικής παιδαγωγικής
άποψης οι παρακάτω διαπιστώσεις, οι οποίες αναπτύσσονται αναλυτικότερα
στα αντίστοιχα κεφάλαια του παρόντα οδηγού επιμορφωτών ενηλίκων.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 14
Α. Σε προσωπικό επίπεδο
1. Ως βασική λειτουργία της εκπαίδευσης ενηλίκων μπορεί να θεωρηθεί σε
μια πρώτη προσέγγιση η προσπάθεια αποτροπής μιας επαγγελματικής και
κοινωνικής υποβάθμισης του ατόμου μέσα από:
1. την ανανέωση γνώσεων και δεξιοτήτων,
2. τη διεύρυνση του ρεπερτορίου της κοινωνικής και πολιτικής
συμπεριφοράς και
3. την καλλιέργεια προσωπικών ενδιαφερόντων και την ανάπτυξη της
προσωπικότητάς του.
Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί έναν κρίσιμο θεσμό για τις σύγχρονες
ραγδαία μεταβαλλόμενες κοινωνίες με σημαντική συμβολή στην προσωπική
και συλλογική επιτυχία και ευτυχία. Η συμμετοχή του ενήλικου ατόμου σε
επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχει συνέπειες τόσο σε
ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
2. Η συμμετοχή ενηλίκων ατόμων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες
καθορίζεται κυρίως από την αλληλεπίδραση διαφόρων παραγόντων:
1. κοινωνιολογικών (ηλικίας, φύλου, κοινωνικο - οικονομικού υπόβαθρου,
μορφωτικού επιπέδου, κοινωνικού ρόλου καθώς και εκπαιδευτικού
φορέα),
2. ψυχολογικών (ατομικών χαρακτηριστικών, διανοητικής ικανότητας,
κινήτρων, προσδοκιών, στάσεων κτλ), αλλά και
3. οικονομικών (κόστους, της εκπαίδευσης ως επένδυσης κτλ).
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 15
3. Άλλες προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων αποτελούν:
1. τα χαρακτηριστικά του μαθήματος, όπως η διάρκεια, ο αριθμός
μαθημάτων, το περιεχόμενο, η αξιολόγηση,
2. διάφοροι παράγοντες που θα μπορούσαν να δράσουν αποτρεπτικά
αναφορικά με την παρακολούθηση (θεσμικοί, περιστασιακοί),
3. η εντύπωση που σχηματίζει ο εκπαιδευόμενος για τον εκπαιδευτικό
φορέα αλλά και η συνολική στάση που διαμορφώνει απέναντι του
(θεσμική αντίληψη).
Β. Σε παιδαγωγικό-θεωρητικό επίπεδο
1. Για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της εκπαίδευσης ενηλίκων
έχουν αναπτυχθεί διάφορα ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (π.χ. των
Knowles, Cross,1981, Knox, 1980, ΜcClusky 1970, Jarvis, 1995) τα οποία
αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για μια σε βάθος ενασχόληση με τα εκπαιδευτικο
- μορφωτικά χαρακτηριστικά του μεγαλύτερου μέρους του ανθρώπινου
μαθησιακού πληθυσμού και για καλύτερο σχεδιασμό και εφαρμογή
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικες.
Παραγνωρίζεται συχνά ότι, όπως κάθε εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι και η
εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί μια δράση σχεδιασμένης μάθησης που
υπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, επιμέρους στόχους και επιδιώξεις και
εμπλέκει κάποιους που διδάσκονται και κάποιους που διδάσκουν –αλλά από
κοινού αναζητούν, ανακαλύπτουν, συγκροτούν και δημιουργούν- ένα
συγκεκριμένο περιεχόμενο με έναν συγκεκριμένο τρόπο (μέθοδο),
αξιολογώντας - πιστοποιώντας το αποτέλεσμα.
Για να προβεί ο εκπαιδευτής-φορέας στην οργάνωση ενός «μαθησιακού
επεισοδίου», οφείλει να εκτιμήσει τις ανάγκες των πιθανώς ενδιαφερομένων,
να συντάξει το πρόγραμμα των μεθόδων και των περιεχομένων και να τους
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 16
ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο που θα τους οδηγήσει στους
συμφωνημένους στόχους. Από την πλευρά του, ο συμμετέχων
εκπαιδευόμενος στοχεύει σε ορισμένα προσωπικά, επαγγελματικά ή
κοινωνικά αποτελέσματα επιλέγοντας εκπαιδευτικά προγράμματα με
συγκεκριμένες προθέσεις (συχνά μη διατυπωμένες).
Αν τώρα στόχος ενός προγράμματος είναι η ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης
ικανότητας ή ενός εξωτερικά ελεγχόμενου αποτελέσματος, τότε τονίζεται
περισσότερο ο ρόλος που διαδραματίζει ο επιμορφωτής από όσο οι ίδιες οι
δραστηριότητες του εκπαιδευόμενου. Στην περίπτωση, όμως, που επιδιώκεται
η ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, τότε η έμφαση του
προγράμματος και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας γενικότερα
επικεντρώνεται στον εκπαιδευόμενο και όχι στον επιμορφωτή.
2. Ο εκπαιδευτής - φορέας είναι σε διαρκή δράση σχεδιασμού, εφαρμογής,
αξιολόγησης και ανασχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας:
1. επανεκτιμώντας τους – τις εκπαιδευόμενους – ες,
2. αξιολογώντας την πρόοδό τους,
3. τροποποιώντας και αναθεωρώντας τους στόχους,
4. αναδιαρθρώνοντας τις μεθόδους και το περιεχόμενο,
5. μαθαίνοντας συνεχώς από την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων –
ουσών.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 17
3. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι - ες είναι μια ειδική ομάδα στόχος με τα δικά της
βιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και τους δικούς της περιορισμούς,
στοιχεία τα οποία αποτελούν θεμελιώδη κριτήρια παιδαγωγικών επιλογών για
τους εκπαιδευτές τους όπως π.χ. ότι:
1. είναι εξ ορισμού ενήλικες,
2. βρίσκονται σε ένα προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης,
3. είναι φορείς εμπειριών και αξιών,
4. εισέρχονται στην εκπαιδευτική διαδικασία με συγκεκριμένες προθέσεις
και προσδοκίες,
5. διακρίνονται από ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα και τέλος,
6. έχουν ήδη διαμορφωμένα προσωπικά στυλ μάθησης.
Επιπλέον, ο εκπαιδευτής πρέπει να λαμβάνει υπόψη του κατά την
προετοιμασία και υλοποίηση ενός προγράμματος για ενήλικες ότι:
1. υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα αντικειμενικά πεδία, γι΄ αυτό χρήζουν
και εξειδικευμένων προσεγγίσεων,
2. ο τρόπος που το κάθε άτομο αντιδρά σε μαθησιακές αλλαγές εξαρτάται
όχι μόνο από τους αντικειμενικούς παράγοντες αλλά και από το
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και από την ίδια την προσωπικότητά
του όπως και από την ίδια την περίπτωση,
3. η εκπαίδευση που προσφέρεται μπορεί να εντάσσεται στον τομέα των
δεξιοτήτων ή των γνώσεων ή της κατανόησης ή των στάσεων ή της
συμπεριφοράς,
4. για κάθε περίπτωση, προσφέρεται τουλάχιστον μια πρακτική /
μεθοδολογική επιλογή,
5. επειδή η μάθηση συνεπηρεάζεται και από την εμπειρία έχει ατομικό και
όχι συλλογικό χαρακτήρα,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 18
6. το ενδιαφέρον των ενηλίκων για γενικές αρχές είναι, συνήθως,
περιορισμένο,
7. στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος δεν βρίσκεται τόσο πολύ το θέμα,
όσο η οργάνωση και τη διαχείριση συγκεκριμένων μαθησιακών
περιπτώσεων,
8. χρησιμοποιούνται εκείνα τα τμήματα ενός θέματος που συντελούν στην
ικανοποίηση του άμεσου στόχου μας,
9. οι εκπαιδευόμενοι δεν προσεγγίζουν τη γνώση τμηματικά, όπως σε
σχολειοποιημένες περιπτώσεις. Επιστρατεύουν όλες τις γνώσεις τους
από όλα τα πεδία, για να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση και τέλος,
10.στοχεύουν σε άμεση και όχι μελλοντική εφαρμογή, αξιοποίηση των
νέων γνώσεων ή δεξιοτήτων.
Γ. Σε κοινωνικοψυχολογικό επίπεδο
Για να συντελεστεί μάθηση, το ενήλικο άτομο πρέπει να αισθανθεί το
ίδιο την ανάγκη για μάθηση, ώστε να καταβάλει προσπάθεια να την
καλύψει και να βιώσει την ικανοποίηση από το αποτέλεσμα της
προσπάθειάς του. Πρέπει να παρακινηθεί.
Ως παράγοντες παρακίνησης θεωρούνται εκείνοι οι μηχανισμοί που
ενεργοποιούν και κατευθύνουν πρότυπα συμπεριφοράς που είναι
οργανωμένα γύρω από κάποιο σκοπό και διακρίνονται σε εγγενείς /
εσωτερικούς μηχανισμούς (εσωτερικές πιέσεις, λογικές αποφάσεις, επιθυμίες,
κ.τ.λ) και εξωγενείς μηχανισμούς (το περιβάλλον επηρεάζει τόσο την
παρακίνηση, όσο και τις εσώτερες ορμές και αναστολές). Παρωθητικά δρουν:
1. η ικανοποίηση από την / για την εργασία,
2. η αίσθηση επιτυχίας και αναγνώρισης,
3. η αίσθηση υπευθυνότητας και προόδου,
4. η πραγμάτωση της προσωπικής του ανάπτυξης.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 19
Ενώ ανασταλτικά αντίστοιχα:
1. η λανθασμένη καθοδήγηση ή μέθοδος (σχέση εκπαιδευτή και
εκπαιδευόμενου),
2. οι ακατάλληλες συνθήκες εργασίας (ευρύτερο παιδαγωγικό κλίμα),
3. οι μη ικανοποιητικές ενδοομαδικές σχέσεις (σχέσεις εκπαιδευόμενου
και εκπαιδευόμενου)
Ο εκπαιδευτής οφείλει να αποτελεί την κινητήρια δύναμη στο μαθησιακό
περιβάλλον και να δημιουργεί νέες μορφές παρακίνησης, αποφεύγοντας να
δίνει έμφαση σε εξωτερικούς παράγοντες, γιατί αυτό, σε αντίθεση με τους
εσωτερικούς, φαίνεται να μην οδηγεί οπωσδήποτε σε ένα επίπεδο
παρακίνησης μεγάλης διάρκειας.
Βασικό στοιχείο της παιδαγωγικής εργασίας με ενήλικες είναι να
γνωρίζει κανείς με ποιους τρόπους μαθαίνουν και:
• να μη χρησιμοποιούνται απλά, αλλά να αναπτύσσονται και να
βελτιώνονται διαρκώς οι διδακτικές – μαθησιακές τεχνικές,
• να ακολουθείται η επαγωγική μέθοδος ώστε να κατανοούνται οι
αρχές και η διαδικασία μάθησης να έχει μονιμότερα αποτελέσματα,
να είναι διαθέσιμη για μελλοντική χρήση και να μην αποτελεί απλά
ένα μεμονωμένο εκπαιδευτικό γεγονός,
• να δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να μην
σταματά η διαδικασία με την ολοκλήρωση της άμεσης
δραστηριότητας, αλλά να οδηγεί σε περαιτέρω σκόπιμη μάθηση.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 20
Οι διαπιστώσεις λοιπόν από τη θεωρία, την έρευνα και την εμπειρία σε σχέση
με την εκπαίδευση ενηλίκων συγκλίνουν σε κάποιες γενικές παιδαγωγικές
αρχές - προτροπές:
1. Δόμηση μαθησιακών δραστηριοτήτων που να διακρίνονται από
προσπάθεια μεγάλης έντασης και μικρής διάρκειας
2. Επιλογή υλικού σχετικού με την εκπαιδευτική δραστηριότητα και τις
ανάγκες των εκπαιδευομένων
3. Αξιοποίηση των προθέσεων των ενηλίκων, ώστε να θέτουν αυτόνομα
τους στόχους τους
4. Εκκίνηση από περιοχή μεγαλύτερου ενδιαφέροντος για τους
συμμετέχοντες
5. Συντέλεση της μάθησης μέσα από την εκτέλεση του έργου και όχι μέσα
από κατ’ οίκον προετοιμασία
6. Χρήση ενός μεγάλου φάσματος από διαφορετικές μαθησιακές
μεθόδους
7. Εμπλοκή των συμμετεχόντων σε κάθε στάδιο σχεδιασμού και
εφαρμογής της εκπαιδευτικής- μαθησιακής δραστηριότητας
8. Ενθάρρυνση των εκπαιδευόμενων να συνδέουν το νέο υλικό με την
εμπειρία τους
9. Πρακτική άσκηση, υποστήριξη και συχνή ανατροφοδότηση είναι
αναγκαίες και συμπληρωματικές δράσεις. Οι ενήλικες χρειάζονται
χρόνο για να μάθουν10.Περισσότερη επένδυση στην κατανόηση και
λιγότερο στην
απομνημόνευση
11.Εποπτεία αποτελεί το ουσιαστικότερο μέρος όλων των μορφών
μάθησης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 21
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Freire, P. (1976). H αγωγή σε εξέλιξη: Ενδέκατο γράμμα...Στο Για μια λαϊκή παιδεία:
εναλλακτικοί θεσμοί και πολιτικές (μτφρ.: Μ. Κατσούλης). Αθήνα: Κέντρο
Μελετών και Αυτομόρφωσης. [εκδ.1986]
Jaques, D. (2000). Μάθηση σε ομάδες. (μτφ. Ν. Φίλιππς). Αθήνα : Μεταίχμιο.
Mezirow, J. (1990). Ενηλίκων εκπαίδευση και προσωπικές προοπτικές. Στο
Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό (τομ. 4ος
). Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα.
Rogers, A. (1999). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων. (μτφ. Μ. Παπαδοπούλου & Μ.
Τόμπρου). Αθήνα: Μεταίχμιο.
Αναγνωστάκης Γ. κ. ά., (1999). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Όψεις της πραγματικότητας.
Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Βεργίδης , Δ. (1990). Επιμόρφωση (ή εκπαίδευση) ενηλίκων. Στο Παιδαγωγική
Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό (τομ. 4ος
). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Βεργίδης , Δ. (1995). Υποεκπαίδευση: Κοινωνικές, Πολιτικές και Πολιτισμικές
διαστάσεις. Αθήνα: Ύψιλον
Βεργίδης , Δ. (1999). Κοινωνικός και οικονομικός ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων
στην Ελλάδα. Στο K. Abrahamsson, M., Davis, R. Frey, και Δ. Βεργίδης
(Επιμ.), Εκπαίδευση Ενηλίκων: Κοινωνική και Οικονομική Λειτουργία. (τομ.
Β’). Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Βεργίδης, Δ.. (2003). Εκπαίδευση Ενηλίκων (επιμ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Βρυνιώτη, Κ. (2001). Διεθνής Συγκριτική Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο
πλαίσιο της Διαβίου Μάθησης: Η αναγκαία ουτοπία. Στο Πρακτικά του 10ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας της Ελλάδος. Ναύπλιο.
Έκθεση για την πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(30.04.1997), 180 τελικό. Βρυξέλλες: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. (1996, Ιούλιος). Οδηγός
Κοινοτικών Προγραμμάτων: Νεότητα και εκπαίδευση
Κάραλης, Θ. (2002). Η Λαϊκή Επιμόρφωση την περίοδο 1989-1999. Μη
δημοσιευμένη διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα.
Κελπανίδης, Μ., και Βρυνιώτη, Κ. (2004). Διαβίου Μάθηση. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα.
Κόκκος Α. (1999). Εκπαίδευση Ενηλίκων.( Τόμος Α’). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 22
Λευκό βιβλίο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Προς την κοινωνία της γνώσης.
Διδασκαλία και εκμάθηση (1995). Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Μνημόνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Διαβίου Μάθηση 2001 . Retrieved from
http://www.lifelonglearning.gr/gr_memo_4_2.htm
Ξανθάκου, Γ., Οικονομοπούλου, Ε., και Καΐλα, Μ. (1999, Νοέμβριος). Διαβίου
Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Η ελληνική πραγματικότητα. Στα Πρακτικά του Θ’
Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου, Βόλος, Ελλάδα
Πεσμαζόγλου, Σ. (1987). Εκπαίδευση και Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Το ασύμπτωτο
μιας σχέσης. Αθήνα: Θεμέλιο.
ΥΠ.Ε.Π.Θ. (1997, Αύγουστος). Εκπαίδευση 2000. Για μια Παιδεία ανοιχτών
οριζόντων.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 23

Recomendados

Mέθοδος clil von
Mέθοδος clilMέθοδος clil
Mέθοδος clilAntonis Stergiou
16.5K views11 Folien
διαγωνισμα κειμένων Β ταξη - Ο μπαμπάς δεν ερχόταν von
διαγωνισμα κειμένων Β ταξη - Ο μπαμπάς δεν ερχόταν διαγωνισμα κειμένων Β ταξη - Ο μπαμπάς δεν ερχόταν
διαγωνισμα κειμένων Β ταξη - Ο μπαμπάς δεν ερχόταν Ria Papamanoli
3.4K views4 Folien
πώς μπορεί το σχολείο να προασπίσει την ειρήνη; von
πώς μπορεί το σχολείο να προασπίσει την ειρήνη;πώς μπορεί το σχολείο να προασπίσει την ειρήνη;
πώς μπορεί το σχολείο να προασπίσει την ειρήνη;kolliagaryfallia
24.8K views4 Folien
σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια von
σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάριασχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια
σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάριαVasilis Sotiroudas
16.2K views25 Folien
Διδακτικές προτάσεις Οικιακής Οικονομίας von
Διδακτικές προτάσεις Οικιακής ΟικονομίαςΔιδακτικές προτάσεις Οικιακής Οικονομίας
Διδακτικές προτάσεις Οικιακής ΟικονομίαςEva Krokidi
22.4K views98 Folien
Eiρηνη- πόλεμος 5η ενοτητα γλωσσα γ von
Eiρηνη- πόλεμος 5η ενοτητα γλωσσα γEiρηνη- πόλεμος 5η ενοτητα γλωσσα γ
Eiρηνη- πόλεμος 5η ενοτητα γλωσσα γ4ο Γυμνασιο αγιων αναργυρων
30.8K views11 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Τσικολάτας Α. (2011) Οι ΤΠΕ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στην Ειδική Αγωγή. Αθήνα... von
Τσικολάτας Α. (2011) Οι ΤΠΕ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στην Ειδική Αγωγή. Αθήνα...Τσικολάτας Α. (2011) Οι ΤΠΕ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στην Ειδική Αγωγή. Αθήνα...
Τσικολάτας Α. (2011) Οι ΤΠΕ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στην Ειδική Αγωγή. Αθήνα...Alexandros Tsikolatas
1.3K views4 Folien
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ιλιαδα Α ΤΕΤΡΑΜ.docx von
 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ιλιαδα Α ΤΕΤΡΑΜ.docx ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ιλιαδα Α ΤΕΤΡΑΜ.docx
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ιλιαδα Α ΤΕΤΡΑΜ.docxssuserc4f5df
2.3K views3 Folien
Ενότητα 1η, Η Ελλάδα στον κόσμο von
Ενότητα 1η, Η Ελλάδα στον κόσμοΕνότητα 1η, Η Ελλάδα στον κόσμο
Ενότητα 1η, Η Ελλάδα στον κόσμοGeorgia Dimitropoulou
28.1K views4 Folien
ελληνική επανάσταση Power point von
ελληνική επανάσταση Power pointελληνική επανάσταση Power point
ελληνική επανάσταση Power pointD K
25.3K views64 Folien
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα) von
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)santziak
9.6K views7 Folien
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις von
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - ΠροτάσειςΔιαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - ΠροτάσειςIlias Androgiannis
6.3K views58 Folien

Was ist angesagt?(20)

Τσικολάτας Α. (2011) Οι ΤΠΕ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στην Ειδική Αγωγή. Αθήνα... von Alexandros Tsikolatas
Τσικολάτας Α. (2011) Οι ΤΠΕ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στην Ειδική Αγωγή. Αθήνα...Τσικολάτας Α. (2011) Οι ΤΠΕ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στην Ειδική Αγωγή. Αθήνα...
Τσικολάτας Α. (2011) Οι ΤΠΕ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στην Ειδική Αγωγή. Αθήνα...
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ιλιαδα Α ΤΕΤΡΑΜ.docx von ssuserc4f5df
 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ιλιαδα Α ΤΕΤΡΑΜ.docx ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ιλιαδα Α ΤΕΤΡΑΜ.docx
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ιλιαδα Α ΤΕΤΡΑΜ.docx
ssuserc4f5df2.3K views
Ενότητα 1η, Η Ελλάδα στον κόσμο von Georgia Dimitropoulou
Ενότητα 1η, Η Ελλάδα στον κόσμοΕνότητα 1η, Η Ελλάδα στον κόσμο
Ενότητα 1η, Η Ελλάδα στον κόσμο
Georgia Dimitropoulou28.1K views
ελληνική επανάσταση Power point von D K
ελληνική επανάσταση Power pointελληνική επανάσταση Power point
ελληνική επανάσταση Power point
D K25.3K views
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα) von santziak
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
santziak9.6K views
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις von Ilias Androgiannis
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - ΠροτάσειςΔιαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις
Ilias Androgiannis6.3K views
Ευρωπαϊκή ένωση 4η ενότητα Γλώσσα γ΄γυμνασίου von kolliagaryfallia
Ευρωπαϊκή ένωση 4η ενότητα Γλώσσα γ΄γυμνασίουΕυρωπαϊκή ένωση 4η ενότητα Γλώσσα γ΄γυμνασίου
Ευρωπαϊκή ένωση 4η ενότητα Γλώσσα γ΄γυμνασίου
kolliagaryfallia19K views
Ο μικρός πρίγκιπας -Φύλλο εργασίας von Alexandra Gerakini
Ο μικρός πρίγκιπας -Φύλλο εργασίαςΟ μικρός πρίγκιπας -Φύλλο εργασίας
Ο μικρός πρίγκιπας -Φύλλο εργασίας
«Ταξίδι χωρίς επιστροφή» Διδώ Σωτηρίου von zonadi
«Ταξίδι χωρίς επιστροφή» Διδώ Σωτηρίου«Ταξίδι χωρίς επιστροφή» Διδώ Σωτηρίου
«Ταξίδι χωρίς επιστροφή» Διδώ Σωτηρίου
zonadi15.2K views
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄Γυμνασίου, Ενότητα 3η "Είμαστε όλοι ίδιοι, είμαστε όλοι ... von Ειρήνη Σκούρα
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄Γυμνασίου, Ενότητα 3η "Είμαστε όλοι ίδιοι, είμαστε όλοι ...Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄Γυμνασίου, Ενότητα 3η "Είμαστε όλοι ίδιοι, είμαστε όλοι ...
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄Γυμνασίου, Ενότητα 3η "Είμαστε όλοι ίδιοι, είμαστε όλοι ...
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙ... von ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙ...ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙ...
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙ...
ειρήνη και πόλεμος von Rodo Pyrovolaki
ειρήνη και πόλεμοςειρήνη και πόλεμος
ειρήνη και πόλεμος
Rodo Pyrovolaki59.9K views
διδακτικο σεναριο στην αρχαια ελληνικη γλωσσα γ γυμνασιου von stratism
διδακτικο σεναριο στην αρχαια ελληνικη γλωσσα γ γυμνασιουδιδακτικο σεναριο στην αρχαια ελληνικη γλωσσα γ γυμνασιου
διδακτικο σεναριο στην αρχαια ελληνικη γλωσσα γ γυμνασιου
stratism10.5K views
γλώσσα β γυμνασίου von mavrika11
γλώσσα β γυμνασίουγλώσσα β γυμνασίου
γλώσσα β γυμνασίου
mavrika112.2K views
ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ,ΤΑΞΗ Α΄... von ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ,ΤΑΞΗ Α΄...ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ,ΤΑΞΗ Α΄...
ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ,ΤΑΞΗ Α΄...
Του Βασίλη - Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο εργασίας von vserdaki
Του Βασίλη - Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο εργασίαςΤου Βασίλη - Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο εργασίας
Του Βασίλη - Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο εργασίας
vserdaki28.4K views
Αγησίλαος von elenadamo
ΑγησίλαοςΑγησίλαος
Αγησίλαος
elenadamo4.8K views
Ανάλυση πίνακα και χάρτη ως ιστορικών πηγών, Γιάννου Βασιλική, 2ο ΓΕΛ Ευόσμου... von Vassiliki Yiannou
Ανάλυση πίνακα και χάρτη ως ιστορικών πηγών, Γιάννου Βασιλική, 2ο ΓΕΛ Ευόσμου...Ανάλυση πίνακα και χάρτη ως ιστορικών πηγών, Γιάννου Βασιλική, 2ο ΓΕΛ Ευόσμου...
Ανάλυση πίνακα και χάρτη ως ιστορικών πηγών, Γιάννου Βασιλική, 2ο ΓΕΛ Ευόσμου...
Vassiliki Yiannou3.4K views
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ von Alexandra Tsigkou
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥΣυναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Alexandra Tsigkou21.4K views

Similar a 1. εκπαίδευση ενηλίκων στην ευρώπη και στην ελλάδα

Vivlio kales praktikes von
Vivlio kales praktikesVivlio kales praktikes
Vivlio kales praktikesVasilis Sotiroudas
2.5K views49 Folien
Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Γενικό Μέρος Τόμος Α' von
Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Γενικό Μέρος Τόμος Α' Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Γενικό Μέρος Τόμος Α'
Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Γενικό Μέρος Τόμος Α' St Na
1.5K views128 Folien
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ von
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Vasilis Sotiroudas
5.6K views37 Folien
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και ΤΠΕ - Άννα Μυρωνάκη von
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και ΤΠΕ - Άννα ΜυρωνάκηΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και ΤΠΕ - Άννα Μυρωνάκη
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και ΤΠΕ - Άννα Μυρωνάκηannamyr
2.4K views24 Folien
ανακοινωση νεων σεμιναριων τελικη 2 von
ανακοινωση νεων σεμιναριων τελικη 2ανακοινωση νεων σεμιναριων τελικη 2
ανακοινωση νεων σεμιναριων τελικη 2Vasilis Sotiroudas
1.8K views9 Folien

Similar a 1. εκπαίδευση ενηλίκων στην ευρώπη και στην ελλάδα(20)

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Γενικό Μέρος Τόμος Α' von St Na
Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Γενικό Μέρος Τόμος Α' Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Γενικό Μέρος Τόμος Α'
Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Γενικό Μέρος Τόμος Α'
St Na1.5K views
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ von Vasilis Sotiroudas
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Vasilis Sotiroudas5.6K views
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και ΤΠΕ - Άννα Μυρωνάκη von annamyr
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και ΤΠΕ - Άννα ΜυρωνάκηΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και ΤΠΕ - Άννα Μυρωνάκη
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και ΤΠΕ - Άννα Μυρωνάκη
annamyr2.4K views
ανακοινωση νεων σεμιναριων τελικη 2 von Vasilis Sotiroudas
ανακοινωση νεων σεμιναριων τελικη 2ανακοινωση νεων σεμιναριων τελικη 2
ανακοινωση νεων σεμιναριων τελικη 2
Vasilis Sotiroudas1.8K views
αρθρο Μαρίας Βερβέρης von Maria Ververi
αρθρο Μαρίας Βερβέρηςαρθρο Μαρίας Βερβέρης
αρθρο Μαρίας Βερβέρης
Maria Ververi190 views
1ο μέρος von georgiaba
1ο μέρος1ο μέρος
1ο μέρος
georgiaba3.4K views
προβλήματα και προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας von Irini Kounenaki
προβλήματα και προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίαςπροβλήματα και προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας
προβλήματα και προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας
Irini Kounenaki494 views
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ von Georgia Sofi
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Georgia Sofi1.3K views
Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι... von Alexandros Tsikolatas
Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...
Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...
Apotintaxistinomada 130225124405-phpapp02 von alexadra71
Apotintaxistinomada 130225124405-phpapp02Apotintaxistinomada 130225124405-phpapp02
Apotintaxistinomada 130225124405-phpapp02
alexadra71303 views
Guide of vocational and educational training through national programmes von Elen Peta
Guide of vocational and educational training through national programmesGuide of vocational and educational training through national programmes
Guide of vocational and educational training through national programmes
Elen Peta179 views
εργασίαςΗ διόρθωση των γραπτών εργασιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση von Vasilis Sotiroudas
εργασίαςΗ διόρθωση των γραπτών εργασιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευσηεργασίαςΗ διόρθωση των γραπτών εργασιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
εργασίαςΗ διόρθωση των γραπτών εργασιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Vasilis Sotiroudas2.7K views
Λεξικό οικονομικών Όρων - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση von Georgia Kazakou
Λεξικό οικονομικών Όρων - ΠΜΣ Πληροφορική στην ΕκπαίδευσηΛεξικό οικονομικών Όρων - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Λεξικό οικονομικών Όρων - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Georgia Kazakou226 views
μητσης γε2 eke50_αθη3 von STEFANOS MITSIS
μητσης γε2 eke50_αθη3μητσης γε2 eke50_αθη3
μητσης γε2 eke50_αθη3
STEFANOS MITSIS2.4K views

Último

ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf von
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfChrisa Kokorikou
37 views36 Folien
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx7gymnasiokavalas
20 views13 Folien
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
55 views65 Folien
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 von
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 gymkeram
11 views23 Folien
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf von
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfChrisa Kokorikou
53 views5 Folien
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf von
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf2lykkomo
1.1K views15 Folien

Último(20)

ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf von Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou37 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas20 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 von gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.1K views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf von Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou54 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx von 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist68 views
Veroia in Autumn.pdf von dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou11 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" von gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram11 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram12 views
tmimata2711112.pdf von ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou11 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212546 views
Triti_Hlikia_2023.pptx von 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist63 views
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ von ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b36 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf von ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3517 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram54 views

1. εκπαίδευση ενηλίκων στην ευρώπη και στην ελλάδα

 • 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1. Εκπαίδευση ή παιδαγωγική ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα; Αθήνα, 2006
 • 2. Αναστάσιος Κοντάκος, Χρήστος ΓκόβαρηςΕπιστημονική Ευθύνη - Συγγραφή Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ,, Μέτρο 1.1. Ενέργεια 1.1.2.Β. και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ) και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 2
 • 3. Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι μια πρώτη εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών εννοιών του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων και μια σκιαγράφηση των γενικών ευρωπαϊκών επιδιώξεων αναφορικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Επίσης, επιδιώκεται η λημματική ανάδειξη των πτυχών της εκπαίδευσης ενηλίκων σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, διδακτικής μεθοδολογίας, κινήτρων συμμετοχής, δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων και γενικότερων παιδαγωγικών θεωριών. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή του οδηγού των επιμορφωτών ενηλίκων. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε μελετήσει αυτό το κεφάλαιο θα είστε σε θέση: • Να ορίσετε την Εκπαίδευση Ενηλίκων • Να διακρίνετε τη διαφορά ανάμεσα στην Αρχική και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση • Να προσδιορίσετε τις βασικές αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής σε σχέση με την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση • Να περιγράψετε τις πτυχές του επαγγελματικού πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων • Να κατανοήσετε τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν οι ενήλικες και τους λόγους για τους οποίους συμμετέχουν σε τέτοιες εκπαιδευτικές διαδικασίες • Να περιγράψετε τις γενικές παιδαγωγικές αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Έννοιες κλειδιά • Εκπαίδευση Ενηλίκων • Αρχική Εκπαίδευση • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και κατάρτιση • Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική • Μορφές Εκπαίδευσης • Τυπική Μάθηση • Άτυπη Μάθηση • Μη τυπική Μάθηση • Λειτουργία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων • Προϋποθέσεις Συμμετοχής των Ενηλίκων • Μοντέλα Μάθησης Ενηλίκων • Ρόλος του Επιμορφωτή • Χαρακτηριστικά Ενηλίκων • Χαρακτηριστικά Μαθησιακών Περιπτώσεων για Ενήλικες • Παρώθηση • Γενικές Παιδαγωγικές Αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 3
 • 4. Τα σημαντικότερα προβλήματα στο χώρο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σήμερα εξακολουθούν να είναι η εννοιολογική ασάφεια, η έλλειψη κατάλληλων Α.Π. και εκπαιδευτικών υλικών, ο αναστοχασμός του παιδαγωγικού διαλόγου, η αδυναμία συγκρότησης ενός νέου επαγγελματικού πεδίου και τέλος, η ελλιπής παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτών. Εμπειρογνώμονες κάθε ειδικότητας εμπλέκονται σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων με αυτοματισμούς, προκαταλήψεις και στερεότυπα που δεν τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στον ευρύτερο παιδαγωγικό διάλογο, να βλέπουν με καθαρή παιδαγωγική ματιά την ομάδα στόχο και να σχεδιάζουν εκπαιδευτικές δράσεις κατάλληλες από ανθρωπολογικής, ψυχολογικής, κοινωνικής, οικονομικής αλλά και από διδακτικής άποψης. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμα περισσότερο επιτακτική την ανάγκη για υποχρεωτική και ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων σε ειδικά θέματα της «Παιδαγωγικής των Ενηλίκων». Οι διαφορές ανάμεσα στη βασική ή αρχική και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση ή την εκπαίδευση ενηλίκων δεν είναι τόσο ποσοτικές αλλά ποιοτικές και έχουν περισσότερο τεχνικό χαρακτήρα. Στην Αρχική Εκπαίδευση οι εκπαιδευτικές διαδικασίες συντελούνται πριν από την ένταξη των ατόμων σε ενεργούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς ρόλους, ενώ, αντίθετα, η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα μετά από την ανάληψη από την πλευρά των ατόμων ενεργών κοινωνικών και επαγγελματικών ρόλων. Η σχέση ανάμεσα στη βασική και τη συνεχιζόμενη είναι τέτοιου είδους, ώστε η αρχική εκπαίδευση στην οποία έχουν συμμετάσχει τα άτομα να καθορίζει σημαντικά τα κίνητρα και το ενδιαφέρον τους για περισσότερη εκπαίδευση, καθώς και τον τρόπο και το βαθμό συμμετοχής τους σε διάφορες μορφές προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο διεπιστημονικό και κοινωνικοοικονομικό διάλογο για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση παρουσιάζεται μια πανσπερμία ορισμών ως αντανάκλαση διαφορετικών εκπαιδευτικών κουλτούρων και ιδεολογιών. Έτσι, σύμφωνα με το Γερμανικό Συμβούλιο Παιδείας (Deutscher Bildungsrat) συνεχιζόμενη εκπαίδευση είναι «…συνέχιση ή επιστροφή στην οργανωμένη μάθηση μετά την ολοκλήρωση ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 4
 • 5. μιας πρώτης φάσης της εκπαίδευσης διαφορετικής διάρκειας…Το τέλος της πρώτης φάσης της εκπαίδευσης, και επομένως η ενδεχόμενη έναρξη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ορίζεται κατά κανόνα με την ανάληψη μιας θέσης πλήρους απασχόλησης στον επαγγελματικό χώρο» (1970:197). Ο θεσμός της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ταυτίζεται με την Εκπαίδευση Ενηλίκων η οποία σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α. αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον, που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητα του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση (ΟΟΣΑ, 1977). Σύμφωνα με την Unesco η εκπαίδευση ενηλίκων συμπεριλαμβάνει οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης που παρέχονται προς όφελος, και είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες, των ατόμων που βρίσκονται εκτός του κανονικού σχολικού και πανεπιστημιακού συστήματος και που είναι γενικά πάνω από 15 ετών (…) οργανωμένη και υποστηριζόμενη εκπαίδευση που σχεδιάζεται για να μεταδώσει συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και κατανόησης, πολύτιμα στοιχεία σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής (Unesco, 1975). Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δια βίου και συνεχιζόμενη εκπαίδευση και τη θεωρεί κρίσιμο μηχανισμό, στην προσπάθεια οικοδόμησης της κοινωνίας της γνώσης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ως γενικοί στόχοι στη διαδικασία οικοδόμησης της κοινωνίας της γνώσης, συμπεριλαμβάνονται η ενθάρρυνση απόκτησης νέων γνώσεων, η καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού, η προσέγγιση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων και η ισότιμη μεταχείριση της υλικής και άυλης επένδυσης (κατάρτιση). Η προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης με την αξιοποίηση σύγχρονων υλικών και την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων αποτελεί το εχέγγυο για την επιτυχία του εγχειρήματος (σχεδ. 1). ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 5
 • 6. ΓΓ ΕΕ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΙΙ ΓΓ ΙΙ ΑΑ ΤΤ ΗΗ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΔΔ ΟΟ ΜΜ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΤΤ ΗΗ ΣΣ ΚΚ ΟΟ ΙΙ ΝΝ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΣΣ ΓΓ ΝΝ ΩΩ ΣΣ ΗΗ ΣΣ ♦ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ♦ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ♦ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ♦ ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σχεδιάγραμμα 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 6
 • 7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 7 Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει, μέσα από την προαγωγή της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, στην ανάπτυξη μηχανισμών αντιμετώπισης του κινδύνου αποδόμησης της ευρωπαϊκής κοινωνίας ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης (Σχεδ. 2). ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σχεδιάγραμμα 2 Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, θεσπίζοντας ως κριτήρια, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη και προσφορά νέων τρόπων επαγγελματικής ειδίκευσης, την ανάπτυξη και βελτίωση της συνεχούς κατάρτισης, την εφαρμογή αυστηρών συστημάτων αξιολόγησης. Επιπλέον, παρωθεί τους μορφωτικούς φορείς στην ανεύρεση νέων μορφών χρηματοδότησης, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αυτονομία τους (Σχεδ. 3α – 3β ).
 • 8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 8 ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Σχεδιάγραμμα 3α
 • 9. ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΓΑΘΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 9ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; ΚΚ ΟΟ ΙΙ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΕΕ ΥΥ ΡΡ ΩΩ ΠΠ ΑΑ ΪΪ ΚΚ ΟΟ ΙΙ ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΙ ΔΔ ΕΕ ΥΥ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΙΙ ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΤΤ ΟΟ ΛΛ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΙΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣΣχεδιάγραμμα 3β
 • 10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 10 Η εκπαίδευση και η κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να υπηρετούν, σύμφωνα με την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική της (Λευκή και Πράσινη Βίβλος), ένα διπλό στόχο: Την προσωπική ένταξη και την προσωπική ανάπτυξη. Μια κοινωνία της γνώσης, είναι μια κοινωνία των πολιτών. Οι πολίτες αποτελούν τον κρίσιμο κόμβο, όπου η πληροφορία μετουσιώνεται σε γνώση και οι συλλογικές προσδοκίες και προθέσεις σε κοινωνική και οικονομική δράση. Με σεβασμό στο πολιτισμικό συγκείμενο και πυξίδα ένα κοινό αξιακό σύστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδοκεί ότι η ενθάρρυνση της ανάπτυξης του ατόμου, καθώς και της αυτονομίας του θα ενεργοποιήσουν μέρη του λανθάνοντος κοινωνικο – οικονομικού δυναμικού αποφέροντας μακροπρόθεσμα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο (Σχεδ. 4).
 • 11. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σχεδιάγραμμα 4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 12. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 12 Η δια βίου εκπαίδευση στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: το πρόσωπο, την κοινωνία, τη γνώση και τη δράση. Οι πυλώνες αυτοί συνιστούν τους μοχλούς της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και ταυτόχρονα τις διαφορετικές πτυχές ενός ολιστικού τρόπου μάθησης που αφορούν στην: α) ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων, β) ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων, γ) καλλιέργεια πραξιακών (επαγγελματικών) δεξιοτήτων και δ) καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων [θεωρία – αντικείμενο (θέμα) – κοινωνία – πρόσωπο](Σχεδ. 5).
 • 13. Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 13 ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ "ΥΠΑΡΧΩ" ΠΠΥΥΛΛΩΩΝΝΕΕΣΣ ΤΤΗΗΣΣ ΔΔΙΙΑΑ ΒΒΙΙΟΟΥΥ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΩ ΓΝΩΣΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΑΤΤΩ ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΒΙΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΜΕΤΑ – ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΤΥΧΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ Σχεδιάγραμμα 5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 14. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων μπορεί να έχει «τυπική» μορφή και να οδηγεί σε πιστοποίηση, να είναι «άτυπη» (χωρίς μορφωτική - παρεμβατική πρόθεση) ή, τέλος, να είναι «κατά συνθήκη τυπική / μη τυπική» χωρίς δηλαδή να αποκλείεται και η δυνατότητα πιστοποίησης. ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΤΥΠΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ Συνοπτικά για την Εκπαίδευση Ενηλίκων ισχύουν από γενικής παιδαγωγικής άποψης οι παρακάτω διαπιστώσεις, οι οποίες αναπτύσσονται αναλυτικότερα στα αντίστοιχα κεφάλαια του παρόντα οδηγού επιμορφωτών ενηλίκων. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 14
 • 15. Α. Σε προσωπικό επίπεδο 1. Ως βασική λειτουργία της εκπαίδευσης ενηλίκων μπορεί να θεωρηθεί σε μια πρώτη προσέγγιση η προσπάθεια αποτροπής μιας επαγγελματικής και κοινωνικής υποβάθμισης του ατόμου μέσα από: 1. την ανανέωση γνώσεων και δεξιοτήτων, 2. τη διεύρυνση του ρεπερτορίου της κοινωνικής και πολιτικής συμπεριφοράς και 3. την καλλιέργεια προσωπικών ενδιαφερόντων και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί έναν κρίσιμο θεσμό για τις σύγχρονες ραγδαία μεταβαλλόμενες κοινωνίες με σημαντική συμβολή στην προσωπική και συλλογική επιτυχία και ευτυχία. Η συμμετοχή του ενήλικου ατόμου σε επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχει συνέπειες τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 2. Η συμμετοχή ενηλίκων ατόμων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθορίζεται κυρίως από την αλληλεπίδραση διαφόρων παραγόντων: 1. κοινωνιολογικών (ηλικίας, φύλου, κοινωνικο - οικονομικού υπόβαθρου, μορφωτικού επιπέδου, κοινωνικού ρόλου καθώς και εκπαιδευτικού φορέα), 2. ψυχολογικών (ατομικών χαρακτηριστικών, διανοητικής ικανότητας, κινήτρων, προσδοκιών, στάσεων κτλ), αλλά και 3. οικονομικών (κόστους, της εκπαίδευσης ως επένδυσης κτλ). ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 15
 • 16. 3. Άλλες προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων αποτελούν: 1. τα χαρακτηριστικά του μαθήματος, όπως η διάρκεια, ο αριθμός μαθημάτων, το περιεχόμενο, η αξιολόγηση, 2. διάφοροι παράγοντες που θα μπορούσαν να δράσουν αποτρεπτικά αναφορικά με την παρακολούθηση (θεσμικοί, περιστασιακοί), 3. η εντύπωση που σχηματίζει ο εκπαιδευόμενος για τον εκπαιδευτικό φορέα αλλά και η συνολική στάση που διαμορφώνει απέναντι του (θεσμική αντίληψη). Β. Σε παιδαγωγικό-θεωρητικό επίπεδο 1. Για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν αναπτυχθεί διάφορα ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (π.χ. των Knowles, Cross,1981, Knox, 1980, ΜcClusky 1970, Jarvis, 1995) τα οποία αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για μια σε βάθος ενασχόληση με τα εκπαιδευτικο - μορφωτικά χαρακτηριστικά του μεγαλύτερου μέρους του ανθρώπινου μαθησιακού πληθυσμού και για καλύτερο σχεδιασμό και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικες. Παραγνωρίζεται συχνά ότι, όπως κάθε εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι και η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί μια δράση σχεδιασμένης μάθησης που υπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, επιμέρους στόχους και επιδιώξεις και εμπλέκει κάποιους που διδάσκονται και κάποιους που διδάσκουν –αλλά από κοινού αναζητούν, ανακαλύπτουν, συγκροτούν και δημιουργούν- ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο με έναν συγκεκριμένο τρόπο (μέθοδο), αξιολογώντας - πιστοποιώντας το αποτέλεσμα. Για να προβεί ο εκπαιδευτής-φορέας στην οργάνωση ενός «μαθησιακού επεισοδίου», οφείλει να εκτιμήσει τις ανάγκες των πιθανώς ενδιαφερομένων, να συντάξει το πρόγραμμα των μεθόδων και των περιεχομένων και να τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 16
 • 17. ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο που θα τους οδηγήσει στους συμφωνημένους στόχους. Από την πλευρά του, ο συμμετέχων εκπαιδευόμενος στοχεύει σε ορισμένα προσωπικά, επαγγελματικά ή κοινωνικά αποτελέσματα επιλέγοντας εκπαιδευτικά προγράμματα με συγκεκριμένες προθέσεις (συχνά μη διατυπωμένες). Αν τώρα στόχος ενός προγράμματος είναι η ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης ικανότητας ή ενός εξωτερικά ελεγχόμενου αποτελέσματος, τότε τονίζεται περισσότερο ο ρόλος που διαδραματίζει ο επιμορφωτής από όσο οι ίδιες οι δραστηριότητες του εκπαιδευόμενου. Στην περίπτωση, όμως, που επιδιώκεται η ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, τότε η έμφαση του προγράμματος και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας γενικότερα επικεντρώνεται στον εκπαιδευόμενο και όχι στον επιμορφωτή. 2. Ο εκπαιδευτής - φορέας είναι σε διαρκή δράση σχεδιασμού, εφαρμογής, αξιολόγησης και ανασχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας: 1. επανεκτιμώντας τους – τις εκπαιδευόμενους – ες, 2. αξιολογώντας την πρόοδό τους, 3. τροποποιώντας και αναθεωρώντας τους στόχους, 4. αναδιαρθρώνοντας τις μεθόδους και το περιεχόμενο, 5. μαθαίνοντας συνεχώς από την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων – ουσών. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 17
 • 18. 3. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι - ες είναι μια ειδική ομάδα στόχος με τα δικά της βιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και τους δικούς της περιορισμούς, στοιχεία τα οποία αποτελούν θεμελιώδη κριτήρια παιδαγωγικών επιλογών για τους εκπαιδευτές τους όπως π.χ. ότι: 1. είναι εξ ορισμού ενήλικες, 2. βρίσκονται σε ένα προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, 3. είναι φορείς εμπειριών και αξιών, 4. εισέρχονται στην εκπαιδευτική διαδικασία με συγκεκριμένες προθέσεις και προσδοκίες, 5. διακρίνονται από ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα και τέλος, 6. έχουν ήδη διαμορφωμένα προσωπικά στυλ μάθησης. Επιπλέον, ο εκπαιδευτής πρέπει να λαμβάνει υπόψη του κατά την προετοιμασία και υλοποίηση ενός προγράμματος για ενήλικες ότι: 1. υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα αντικειμενικά πεδία, γι΄ αυτό χρήζουν και εξειδικευμένων προσεγγίσεων, 2. ο τρόπος που το κάθε άτομο αντιδρά σε μαθησιακές αλλαγές εξαρτάται όχι μόνο από τους αντικειμενικούς παράγοντες αλλά και από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και από την ίδια την προσωπικότητά του όπως και από την ίδια την περίπτωση, 3. η εκπαίδευση που προσφέρεται μπορεί να εντάσσεται στον τομέα των δεξιοτήτων ή των γνώσεων ή της κατανόησης ή των στάσεων ή της συμπεριφοράς, 4. για κάθε περίπτωση, προσφέρεται τουλάχιστον μια πρακτική / μεθοδολογική επιλογή, 5. επειδή η μάθηση συνεπηρεάζεται και από την εμπειρία έχει ατομικό και όχι συλλογικό χαρακτήρα, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 18
 • 19. 6. το ενδιαφέρον των ενηλίκων για γενικές αρχές είναι, συνήθως, περιορισμένο, 7. στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος δεν βρίσκεται τόσο πολύ το θέμα, όσο η οργάνωση και τη διαχείριση συγκεκριμένων μαθησιακών περιπτώσεων, 8. χρησιμοποιούνται εκείνα τα τμήματα ενός θέματος που συντελούν στην ικανοποίηση του άμεσου στόχου μας, 9. οι εκπαιδευόμενοι δεν προσεγγίζουν τη γνώση τμηματικά, όπως σε σχολειοποιημένες περιπτώσεις. Επιστρατεύουν όλες τις γνώσεις τους από όλα τα πεδία, για να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση και τέλος, 10.στοχεύουν σε άμεση και όχι μελλοντική εφαρμογή, αξιοποίηση των νέων γνώσεων ή δεξιοτήτων. Γ. Σε κοινωνικοψυχολογικό επίπεδο Για να συντελεστεί μάθηση, το ενήλικο άτομο πρέπει να αισθανθεί το ίδιο την ανάγκη για μάθηση, ώστε να καταβάλει προσπάθεια να την καλύψει και να βιώσει την ικανοποίηση από το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του. Πρέπει να παρακινηθεί. Ως παράγοντες παρακίνησης θεωρούνται εκείνοι οι μηχανισμοί που ενεργοποιούν και κατευθύνουν πρότυπα συμπεριφοράς που είναι οργανωμένα γύρω από κάποιο σκοπό και διακρίνονται σε εγγενείς / εσωτερικούς μηχανισμούς (εσωτερικές πιέσεις, λογικές αποφάσεις, επιθυμίες, κ.τ.λ) και εξωγενείς μηχανισμούς (το περιβάλλον επηρεάζει τόσο την παρακίνηση, όσο και τις εσώτερες ορμές και αναστολές). Παρωθητικά δρουν: 1. η ικανοποίηση από την / για την εργασία, 2. η αίσθηση επιτυχίας και αναγνώρισης, 3. η αίσθηση υπευθυνότητας και προόδου, 4. η πραγμάτωση της προσωπικής του ανάπτυξης. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 19
 • 20. Ενώ ανασταλτικά αντίστοιχα: 1. η λανθασμένη καθοδήγηση ή μέθοδος (σχέση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου), 2. οι ακατάλληλες συνθήκες εργασίας (ευρύτερο παιδαγωγικό κλίμα), 3. οι μη ικανοποιητικές ενδοομαδικές σχέσεις (σχέσεις εκπαιδευόμενου και εκπαιδευόμενου) Ο εκπαιδευτής οφείλει να αποτελεί την κινητήρια δύναμη στο μαθησιακό περιβάλλον και να δημιουργεί νέες μορφές παρακίνησης, αποφεύγοντας να δίνει έμφαση σε εξωτερικούς παράγοντες, γιατί αυτό, σε αντίθεση με τους εσωτερικούς, φαίνεται να μην οδηγεί οπωσδήποτε σε ένα επίπεδο παρακίνησης μεγάλης διάρκειας. Βασικό στοιχείο της παιδαγωγικής εργασίας με ενήλικες είναι να γνωρίζει κανείς με ποιους τρόπους μαθαίνουν και: • να μη χρησιμοποιούνται απλά, αλλά να αναπτύσσονται και να βελτιώνονται διαρκώς οι διδακτικές – μαθησιακές τεχνικές, • να ακολουθείται η επαγωγική μέθοδος ώστε να κατανοούνται οι αρχές και η διαδικασία μάθησης να έχει μονιμότερα αποτελέσματα, να είναι διαθέσιμη για μελλοντική χρήση και να μην αποτελεί απλά ένα μεμονωμένο εκπαιδευτικό γεγονός, • να δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να μην σταματά η διαδικασία με την ολοκλήρωση της άμεσης δραστηριότητας, αλλά να οδηγεί σε περαιτέρω σκόπιμη μάθηση. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 20
 • 21. Οι διαπιστώσεις λοιπόν από τη θεωρία, την έρευνα και την εμπειρία σε σχέση με την εκπαίδευση ενηλίκων συγκλίνουν σε κάποιες γενικές παιδαγωγικές αρχές - προτροπές: 1. Δόμηση μαθησιακών δραστηριοτήτων που να διακρίνονται από προσπάθεια μεγάλης έντασης και μικρής διάρκειας 2. Επιλογή υλικού σχετικού με την εκπαιδευτική δραστηριότητα και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων 3. Αξιοποίηση των προθέσεων των ενηλίκων, ώστε να θέτουν αυτόνομα τους στόχους τους 4. Εκκίνηση από περιοχή μεγαλύτερου ενδιαφέροντος για τους συμμετέχοντες 5. Συντέλεση της μάθησης μέσα από την εκτέλεση του έργου και όχι μέσα από κατ’ οίκον προετοιμασία 6. Χρήση ενός μεγάλου φάσματος από διαφορετικές μαθησιακές μεθόδους 7. Εμπλοκή των συμμετεχόντων σε κάθε στάδιο σχεδιασμού και εφαρμογής της εκπαιδευτικής- μαθησιακής δραστηριότητας 8. Ενθάρρυνση των εκπαιδευόμενων να συνδέουν το νέο υλικό με την εμπειρία τους 9. Πρακτική άσκηση, υποστήριξη και συχνή ανατροφοδότηση είναι αναγκαίες και συμπληρωματικές δράσεις. Οι ενήλικες χρειάζονται χρόνο για να μάθουν10.Περισσότερη επένδυση στην κατανόηση και λιγότερο στην απομνημόνευση 11.Εποπτεία αποτελεί το ουσιαστικότερο μέρος όλων των μορφών μάθησης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 21
 • 22. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Freire, P. (1976). H αγωγή σε εξέλιξη: Ενδέκατο γράμμα...Στο Για μια λαϊκή παιδεία: εναλλακτικοί θεσμοί και πολιτικές (μτφρ.: Μ. Κατσούλης). Αθήνα: Κέντρο Μελετών και Αυτομόρφωσης. [εκδ.1986] Jaques, D. (2000). Μάθηση σε ομάδες. (μτφ. Ν. Φίλιππς). Αθήνα : Μεταίχμιο. Mezirow, J. (1990). Ενηλίκων εκπαίδευση και προσωπικές προοπτικές. Στο Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό (τομ. 4ος ). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Rogers, A. (1999). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων. (μτφ. Μ. Παπαδοπούλου & Μ. Τόμπρου). Αθήνα: Μεταίχμιο. Αναγνωστάκης Γ. κ. ά., (1999). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Όψεις της πραγματικότητας. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Βεργίδης , Δ. (1990). Επιμόρφωση (ή εκπαίδευση) ενηλίκων. Στο Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό (τομ. 4ος ). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Βεργίδης , Δ. (1995). Υποεκπαίδευση: Κοινωνικές, Πολιτικές και Πολιτισμικές διαστάσεις. Αθήνα: Ύψιλον Βεργίδης , Δ. (1999). Κοινωνικός και οικονομικός ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα. Στο K. Abrahamsson, M., Davis, R. Frey, και Δ. Βεργίδης (Επιμ.), Εκπαίδευση Ενηλίκων: Κοινωνική και Οικονομική Λειτουργία. (τομ. Β’). Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Βεργίδης, Δ.. (2003). Εκπαίδευση Ενηλίκων (επιμ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Βρυνιώτη, Κ. (2001). Διεθνής Συγκριτική Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πλαίσιο της Διαβίου Μάθησης: Η αναγκαία ουτοπία. Στο Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας της Ελλάδος. Ναύπλιο. Έκθεση για την πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (30.04.1997), 180 τελικό. Βρυξέλλες: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. (1996, Ιούλιος). Οδηγός Κοινοτικών Προγραμμάτων: Νεότητα και εκπαίδευση Κάραλης, Θ. (2002). Η Λαϊκή Επιμόρφωση την περίοδο 1989-1999. Μη δημοσιευμένη διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα. Κελπανίδης, Μ., και Βρυνιώτη, Κ. (2004). Διαβίου Μάθηση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κόκκος Α. (1999). Εκπαίδευση Ενηλίκων.( Τόμος Α’). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 22
 • 23. Λευκό βιβλίο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Προς την κοινωνία της γνώσης. Διδασκαλία και εκμάθηση (1995). Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Μνημόνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Διαβίου Μάθηση 2001 . Retrieved from http://www.lifelonglearning.gr/gr_memo_4_2.htm Ξανθάκου, Γ., Οικονομοπούλου, Ε., και Καΐλα, Μ. (1999, Νοέμβριος). Διαβίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Η ελληνική πραγματικότητα. Στα Πρακτικά του Θ’ Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου, Βόλος, Ελλάδα Πεσμαζόγλου, Σ. (1987). Εκπαίδευση και Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Το ασύμπτωτο μιας σχέσης. Αθήνα: Θεμέλιο. ΥΠ.Ε.Π.Θ. (1997, Αύγουστος). Εκπαίδευση 2000. Για μια Παιδεία ανοιχτών οριζόντων. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 23