Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Употреба и правопис на пр. имена

5.363 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

Употреба и правопис на пр. имена

  1. 1. Употреба и правопис на прилагателните имена
  2. 2. Къде прилагателното име е членувано правилно? А) Мръсният въздух беше спарен,тежък. Б)Лисицата надхитрила умният вълк. В)Много горчи чуждия хляб. Извод: Прилагателните имена се членуват ,когато приемат определителния член на съществителното име с което се съгласуват по род и число.
  3. 3. Къде ще запишем пълен определителен член и къде кратък определителен член? Умни……. винаги отстъпва. На мързеливи….. все нещо му пречи. ят я БРАВО! Извод:Когато подлогът е изразен с прилагателно име от мъжки род, единствено число се членува с пълен член-ят.Когато прилагателното име не е подлог се членува с кратък член-я.
  4. 4. Напишете формите за ж.р.,ср.р.,мн.ч.на прилагателните имена:искрен,есенен,лунен,писмен. Да проверим искрен – искрена,искрено,искрени есенен – есенна,есенно,есенни лунен –лунна,лунно,лунни писмен – писмена,писмено,писмени Извод:Когато прилагателно име в мъжки род завършва на – нен,в женски род,среден род и в множествено числи се пише с - нн. конен – конна,конно,конни
  5. 5. Съгласувайте прилагателните имена със съществителните имена в словосъчетанията. (невинен)хора (стенен)лампа (уханен)цвете (странен)име невинни хора стенна лампа уханно цвете странно име Игра Образувайте сложни прилагателни имена от съществителните собствени имена:Велико Търново,Стара планина,Черно море,Тихи океан. Един ученик образува сложно прилагателно име ,а друг ученик записва на дъската – ами сега
  6. 6. Извод:Сложните прилагателни имена се пишат слято или полуслято(с тире):старозагорски,синьо-зелен. Видове анализ на прилагателно име 1)Фонетичен анализ: люта- 2)Морфемен анализ: пречистени- 3)Морфологичен анализ: по-изискан- временна- златно- най-ценните- 4)Синтактичен анализ: Прекрасните ученици спечелиха награда. А сега да проверим какво знаем……. Диктовка Нос Емине Леда Милева
  7. 7. Изготвил:Елена Гуглева 54СОУ”Св. Иван Рилски”Материали:Бълг.език-”Про света”,помагало- Т.Бановска и интернет БРАВО! ЧУДЕСНИ СТЕ!

×