Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Piedāvājums uzņēmējiem Rīgas plānošanas reģionā

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 22 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Piedāvājums uzņēmējiem Rīgas plānošanas reģionā (20)

Weitere von Ekonomikas ministrija (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Piedāvājums uzņēmējiem Rīgas plānošanas reģionā

 1. 1. ATBALSTS UZŅĒMĒJIEM RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONĀ Dace Grīnberga RPR Reģionālās attīstības koordinācijas nodaļas vadītāja Mob.: +371 29404788 E-pasts: dace.grinberga@rpr.gov.lv
 2. 2. Rīga – 9% Jūrmala – 3% Siguldas novads – 30% Ropažu novads – 16% Ķekavas novads – 14% Olaines novads – 9% Mārupes novads – 10% Ādažu novads – 4% Salaspils novads - 4% Platība 3 335,13 km2 Rīgas līča piekrastes garums 53 km Pašvaldības 9 Mežu un purvu teritoriju īpatsvars 57,7% Republikas pilsētas 2 Lauksaimniecības zemju īpatsvars 24,5% Reģiona centri Sigulda
 3. 3. IKP (2015-2019) 16 174 EUR/iedz. Nodarbināto izglītība (2020) Bezdarba līmenis (2020) 6,7 % Vispārējā 23,8 % Jaunie uzņēmumi (2021) 5 805 Augstākā 39,8 % Vidējā darba samaksa (2015-2020) 1 265,4 EUR Profesionālā 24,8 % Nav izglītības 11,6 % • RPR veido 69,7% no valsts IKP • 2,6 reizes lielāks kā LPR • Darba samaksu atšķirība starp plānošanas reģioniem – 1,6 reizes • 48% Latvijas uzņēmumu • 82% no kopējā studentu skaita augstskolās • 90% pētniecības institūcijas IKP statistiskajos reģionos faktiskajās cenās, CSP 2019
 4. 4. EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI • Kopš 2015. g. RPR reģistrēti 49 157 uzņēmumu • Likvidēto uzņēmumu ir bijis par 36,8 % vairāk kā reģistrēto • Investīciju kritums un aizkavētais struktūrfondu līdzekļu programmas ieviešanas dēļ • COVID – 19 pandēmijas laikā investīciju apjomi bija noturīgi 2019. gada nozaru neto apgrozījuma īpatsvars : 1. Tirdzniecība 2. Transports un loģistika 3. Būvniecība 2020. gada TOP 10 uzņēmumu nozares: 1. Tirdzniecības starpnieki 2. Pārtikas tirdzniecības 3. Metālapstrāde
 5. 5. • Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss • Biedrība “Ādažu uzņēmēji” – nevalstiska darba devēju organizācija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt sadarbību Ādažu novada uzņēmēju starpā • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošana īpašumiem, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība https://adazuuznemeji.lv/ https://www.adazi.lv/uznemejdarbiba/ PIEEJAMAIS ATBALSTS
 6. 6. • Konsultatīvie pakalpojumi, telpu nodrošinājums, sadarbības projekti • Grantu programma ‘’(ie)dvesma’’ un sociālās uzņēmējdarbības grants ‘’Augšup’’, kā līdzekļus varēs izmantot: • sava esošā biznesa attīstīšanai • jaunas biznesa idejas īstenošanai • NĪN atvieglojumi dažādos apmēros • Zīmols ‘’Radām’’ • Sadarbība ar partnerību ‘’Daugavkrasts’’ https://kekava.lv/nin-atvieglojumi/ https://daugavkrasts.lv/ https://www.seb.lv/uznemumiem/biznesa-izaugsmei/grantu- programma-socialas-uznemejdarbibas-ideju-atbalstam
 7. 7. SEB banka kopā ar Jūrmalas pilsētu, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Siguldas un Ropažu novadiem turpina grantu programmu konkursu (ie)dvesma, ar mērķi atbalstīt šo pašvaldību teritorijā strādājošos jaunos uzņēmumus un vēl neīstenotas biznesa idejas. • Līdzekļus programmas uzvarētāji varēs izmantot gan jaunas biznesa idejas īstenošanai, gan esošā biznesa attīstīšanai. • Pieteikties var gan pilngadīgas fiziskas personas ar uzņēmuma ideju, gan jaunie uzņēmumi ne vecāki par 3 gadiem, gan mazie uzņēmumi, kuros strādā mazāk par 10 darbiniekiem. Kopējais grantu apjoms: 70 000 EUR Maksimālais viena granta apmērs: 10 000 EUR Pieteikšanās: no 1. septembra līdz 30. septembra plkst. 12:00. Vairāk info mājaslapā https://www.seb.lv/uznemumiem/biznesa-izaugsmei/grantu-programma-biznesa- ideju-atbalstam#programmas-nolikums
 8. 8. • Grantu programma "(ie)dvesma" un sociālās uzņēmējdarbības grants "Augšup" • Ikgadējais projektu konkurss ‘’Mammu bizness Mārupē’’ • ‘’Uzņēmēju dienas’’ pasākumi, mentoringa programma Mārupes jaunajiem uzņēmējiem • NĪN atvieglojumi • Biedrība “Mārupes uzņēmēji” https://www.marupe.lv/lv/uznemejdarbiba /atbalsta-pasakumi- uznemejiem/nekustama-ipasuma-nodokla- atvieglojumi https://www.marupe.lv/lv/uznemejdarbiba /atbalsta-pasakumi-uznemejiem https://www.marupe.lv/lv/uznemejdarbiba /biedriba-marupes-uznemeji
 9. 9. Sievietes, kuras audzina bērnu kopīgā dzīvesvietā vecumā līdz 8 gadiem (ieskaitot), var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam esošā biznesa attīstīšanai vai jauna uzņēmuma darbības uzsākšanai. » Konkursa mērķis – motivēt māmiņas uzsākt komercdarbību, veicināt jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu, kā arī sekmēt jauno māmiņu sociālo iekļaušanu, sevis pilnveidošanu, atvieglojot veiksmīgāku atgriešanos darba tirgū. » Kopējais konkursā pieejamais līdzfinansējums ir 12 000 eiro, maksimālais viena projekta īstenošanai pieejamais līdzfinansējums ir 3 000 eiro. Konkursa pieteikumu pieņemšana 2022. gadā noslēgsies 31. augustā. Plašāka info un nolikums: https://www.marupe.lv/lv/mammubizness
 10. 10. Noteikumi: https://www.pierigaspartneriba.lv/realize-projeku/strategija/
 11. 11. • NĪN atlaides, granti un projekti – programma ’’(ie)dvesma’’ un sociālās uzņēmējdarbības grants ‘’Augšup’’, kā līdzekļus varēs izmantot: • sava esošā biznesa attīstīšanai • jaunas biznesa idejas īstenošanai • Nodibinājums "Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs" https://www.olaine.lv/lv/pakalpojumi-un-informacija/uznemejdarbiba#gsc.tab=0 https://www.olaine.lv/lv/pakalpojumi-un-informacija/uznemejdarbiba/pasvaldibas- un-valsts-atbalsts#gsc.tab=0 PIEEJAMAIS ATBALSTS
 12. 12. • NĪN atlaides 50-90% atbilstoši saistošiem noteikumiem Nr.24/21 • Semināri par aktuālām tēmām, sadarbība pasākumu organizēšanā • Grantu programma "(ie)dvesma" un sociālās uzņēmējdarbības grants "Augšup’’, finansējuma piešķiršana • Biedrība ‘’Ropažu Garkalnes partnerība’’, ar mērķi veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā https://www.ropazi.lv/lv/iesniegums-nekustama-ipasuma-nodokla- atvieglojumu-sanemsanai https://www.ropazi.lv/lv/jaunumi?category%5B356%5D=356 PIEEJAMAIS ATBALSTS
 13. 13. • Pašvaldības budžetā uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei katru gadu tiek plānots finansējums ~100 000 eiro apmērā • Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 50% apmērā • Salaspils uzņēmēju biedrība – apvieno Salaspils novada komercsabiedrības, individuālos komersantus un citus saimnieciskā darba veicējus • Biedrība "Stopiņu un Salaspils Partnerība" izsludina projektu pieņemšanas 9. kārtu no 2022. gada 22.augusta līdz 22.septembrim • kopējais publiskais finansējums ir 97 477.18 EUR • rīcības mērķis – vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas (atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, lauksaimniecības produktu pārstrādei u.c.) https://salaspils.lv/lv/node/323 https://salaspils.lv/lv/salaspils-uznemeju-biedriba http://stopini-salaspils.lv/lv/jaunumi/izsludinam_projektu_pienemsanas_9_kartu/ PIEEJAMAIS ATBALSTS
 14. 14. https://www.sigulda.lv/public/lat/uznemejdarbiba/pasvaldibas_atbalsts/ • Preču zīme - Radīts Siguldā; • Radošās uzņēmējdarbības attīstība; • Uzņēmēju konsultatīvā padome; • Uzņēmējdarbības atbalsta punkts; • Atbalsts būvniecības ieceru īstenošanai; • Grantu programma ‘’(ie)dvesma’’ un sociālās uzņēmējdarbības grants ‘’Augšup’’; • Nekustamā īpašuma atlaides
 15. 15. • Atbalsts tehnoloģiju uzstādīšanai inovatīviem, zināšanās un tehnoloģijās balstītiem uzņēmumiem • Granti „Atspēriens” un Rīgas drosmes grants ar mērķi iedrošināt iedzīvotājus uzsākt uzņēmējdarbību, kā arī veicināt jaunu viedo tehnoloģisko risinājumu attīstību un izmantošanu pilsētvidē • Organizēti pasākumi un gadatirdziņi (Ziemassvētku, Miķeļdienas u.c.), izstādes uzņēmēju popularizēšanai , tematiskās dienas dažādu nozaru speciālistiem • Programma „Rīgas Filmu fonds” ir atvērta Latvijas un ārvalstu kopražojumiem, kas plāno veikt filmēšanu Rīgā un Latvijā. Līdz 25% no attaisnotajiem ar filmēšanu saistītajiem izdevumiem apstiprinātajam projektam iespējams saņemt kā naudas atlaidi, kad filmēšana ir pabeigta https://www.riga.lv/lv/atbalsta-programmas https://www.riga.lv/lv/jaunums/aicina-pieteikties- tirdzniecibai-tradicionalaja-mikeldienas-gadatirgu https://www.liveriga.com/lv/investe/film-in-riga/rigas- filmu-fonda-lidzfinansejums
 16. 16. PIEEJAMAIS ATBALSTS ▪ Grantu programma "(ie)dvesma" un sociālās uzņēmējdarbības grants "Augšup" • Līdzfinansējums jauniešu nodarbinātības pasākumiem vasaras sezonā •Līdzfinansējums radošu uzņēmējdarbības ideju realizēšanai,konkurss “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā” KONTAKTI Uzņēmēju konsultatīvā padome – veicina labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstību, konsultē pašvaldības administrāciju uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas jautājumos, pārstāvot nozaru uzņēmēju intereses Jūrmalas valstspilsētā. e-pasts: uznemejukp@jurmala.lv Sīkāka informācija https://www.jurmala.lv/lv/uznemejdarbiba https://www.jurmala.lv/lv/uznemeju- konsultativa-padome
 17. 17. Jūrmalas biznesa inkubators, Siguldas biznesa inkubators, Radošo industriju inkubators PIRMSINKUBĀCIJAS PROGRAMMA (PINK) – 6 mēnešu programma. Paredzēta jauno biznesa ideju autoriem (fiziskas personas). Piedāvāta biznesa idejas izvērtēšana, biznesa modeļa noslīpēšana, tirgus izpētes veikšana, prototipēšana, konsultācijas, koprades telpa, kopienas atbalsts. INKUBĀCIJAS PROGRAMMA (INK) – programma līdz 2023. gada beigām. Paredzēta juridiskām personām (IK vai SIA), kuri nav vecāki par 3 gadiem. Piedāvātas dažādas mācības (zīmolvedības izstrāde, pārdošana, eksporta veicināšana, ražošanas optimizēšana u.c.) kā arī līdzfinansējums biznesa attīstībai, konsultācijas, koprades telpa, kopienas savstarpējais atbalsts. • 50% līdzfinansējums līdz 10 000 EUR • 30% līdzfinansējums līdz 5 000 EUR • Pieteikumu pieņemšana notiek 2 reizes gadā – pavasarī (martā) un rudenī (septembrī). Par pirmsinkubācijas programmu: https://inkubatori.magneticlatvia.lv/pirmsinkubacija/ Par inkubācijas programmu: https://inkubatori.magneticlatvia.lv/inkubacija/
 18. 18. RPR atbalsta institūciju karte https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=56.998038203684956%2C24.303861735919682&z=1 0&mid=1Vg5yal4esHsYw_tRvETGM6fUhaaWR61Y
 19. 19. Atbalstot mazos pārtikas ražotājus, attīstot zīmola “Rīgas reģiona garša” atpazīstamību, ko veido vietējā produkta unikalitāte: labas garšas un kvalitātes vietējais produkts, esam organizējuši reģiona kopēju stendu starptautiskajā pārtikas ražotāju izstādē Riga Food 2019., 2020., 2021. gadā. Kopā piedalījušies 52 mazie uzņēmumi, pārstāvot visas RPR pašvaldības. Arī šogad RPR būs pieejams stends Riga Food 2022. https://www.bt1.lv/rigafood/index.php
 20. 20. Ieviešot digitālus risinājumus, 2020. un 2021. gadā tika organizēts virtuālais reģiona mazo ražotāju Ziemassvētku tirdziņš, kurā kopā piedalījās 43 dalībnieki. https://rpr.gov.lv/atklats-virtualais-ziemas-tirdzins/
 21. 21. • Informatīvi semināri • par finanšu piesaisti • digitalizācijas iespējām • nodokļu aktualitātēm • Konsultācijas par atbalstu uzņēmējdarbībai • Radošās darbnīcas, meistarklases: “Pārdod ar prieku” • Pasākumi nodarbinātības veicināšanai, kontaktbiržas atbilstoši reģiona darba tirgus vajadzībām (plānotas Karjeras dienas novados) • Tiek veidota RPR uzņēmējdarbības centra jaunā mājaslapa https://dev.rpr-business.lv/ Specializēto izglītības iestāžu un uzņēmēju kontaktbirža Ādažos 24. maijā

×