L_02NDËRMARRJA DHE NDËRMARRËSIA MSc. LULJETA ELEZAJ            ëëë.company.com
Çështë ndërmarrja?• "Ndërmarrja është organizatë e cila harmonizon fuqinë punëtore, kapitalin real, teknikën, informacio...
Ndërmarrja  - Ndërmarrja duhet të jetë efektive,Efektiviteti i brendshëm – aftësia përkatëse për të "bërë gjërat ashtu  ...
• Ndërmarrja si veprimtari/afarizëm (business)• Çdo aktivitet afarist të subjektit ekonomik (përsonit fizik apo  juridik ...
Ndërmarrja –fenomen i shumëllojtë•  Me rëndësi lokale dhe multinacional•  Pronësi publike shoqërore ose private•  Te pr...
Ideja afariste, kapitali dhe ndërmarrësi                   ëëë.company.com
Ideja afariste, kapitali dhe ndërmarrësi         Idea afariste         Ndërmarrja          e reN...
Faza themeluese , e startimit           dhe paraqitjes              Faza e zhvillimiti      ...
Cikli jetësor i ndërmarrjes• Faza themeluese dhe e startimit përfundon shpesh mjaft shpejt me fazën e paraqitjes.• Faza e...
Faleminderit për  vëmendje!          ëëë.company.com
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Ndermarrja dhe ndermarresia

16.259 Aufrufe

Veröffentlicht am

0 Kommentare
2 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
16.259
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
171
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
169
Kommentare
0
Gefällt mir
2
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Ndermarrja dhe ndermarresia

 1. 1. L_02NDËRMARRJA DHE NDËRMARRËSIA MSc. LULJETA ELEZAJ ëëë.company.com
 2. 2. Çështë ndërmarrja?• "Ndërmarrja është organizatë e cila harmonizon fuqinë punëtore, kapitalin real, teknikën, informacionin dhe diturinë për të prodhuar produkte dhe shërbime“• Ndërmarrja është organizatë e cila i vë në marrëdhënie përkatëse resurset disponabile për të prodhuar produkte dhe shërbime përkatëse. ëëë.company.com
 3. 3. Ndërmarrja - Ndërmarrja duhet të jetë efektive,Efektiviteti i brendshëm – aftësia përkatëse për të "bërë gjërat ashtu siç duhet ",Efektiviteti i jashtëm – aftësia përkatëse për të"bërë gjërat e duhura“ - Ndërmarrja duhet të jetë inovative,Aftësia që të zhvilloj produkte dhe shërbime të reja , si dhe metoda, teknologji dhe forma të reja të veprimtarisë për prdhimin e tyre - Ndërmarrja duhet të ketë legjitimitetRuajtja e besimit dhe mbështetjes së veprimtarisë , jo vetëm nga pronarët, blerësit dhe bashkëvepruesit, por edhe nga të gjithë të interesuarit e tjerë ëëë.company.com
 4. 4. • Ndërmarrja si veprimtari/afarizëm (business)• Çdo aktivitet afarist të subjektit ekonomik (përsonit fizik apo juridik ) që merr pjesë në qarkullimin e mallrave dhe shërbimeve në ndonjë treg.• Ndërmarrja ndërlidhet me organizimin e veprimtarisë e cila ka si qëllim fitimin,• Faktor racional që udhëhiqet ∕ menaxhohet nga ambiciet për të maksimizuar fitimin e vet.• Qëllimi gjithëpërfshirës i ndërmarrjes është që të fitoj para dhe njëkohësisht të kontribouj edhe diç më shumë. ëëë.company.com
 5. 5. Ndërmarrja –fenomen i shumëllojtë• Me rëndësi lokale dhe multinacional• Pronësi publike shoqërore ose private• Te prodhoj mallra , produkte ose shërbime,• E moçme, e re,• E lavërdishme ose fare pak e lavërdishme,• Në zhvillim e sipër ose në rënje, ëëë.company.com
 6. 6. Ideja afariste, kapitali dhe ndërmarrësi ëëë.company.com
 7. 7. Ideja afariste, kapitali dhe ndërmarrësi Idea afariste Ndërmarrja e reNdërmarrësi Kapitali ëëë.company.com
 8. 8. Faza themeluese , e startimit dhe paraqitjes Faza e zhvillimiti Faza e pjekurisë Faza e rënies Cilki jetësor i ndërmarrjesëëë.company.com
 9. 9. Cikli jetësor i ndërmarrjes• Faza themeluese dhe e startimit përfundon shpesh mjaft shpejt me fazën e paraqitjes.• Faza e xhvillimit ndërmarrja rritet dhe zhvillohet më tutje.• Faza e pjekurisë, vazhdimi për ruajtjen dhe zgjatjen e cikloit jetësor të produktit dhe shërbimit, nëpërmes të krijimit të proceseve të reja zhvillimore dhe ide të reja afariste. ëëë.company.com
 10. 10. Faleminderit për vëmendje! ëëë.company.com

×