Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Met JUMP naar meer GROEI voor Organisaties

Jump is een eenvoudige, laagdrempelige en concrete verandermethode die individuen binnen organisaties rondom een collectief doel in beweging brengt. We gaan uit van de eigen kracht en motivatie van personen en organisaties en maken hen persoonlijk verantwoordelijk voor, en trots op hun eigen ontwikkeling.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Met JUMP naar meer GROEI voor Organisaties

 1. 1. If we all Jump we will move the worldvrijdag 29 juni 12
 2. 2. If we all Jump, we can move the world.vrijdag 29 juni 12
 3. 3. Moderne organisaties In het Jump Programma© vergelijken we de manier waarop een organisatie werkt met een zwerm vogels: Elke vogel sluit zich vrijwillig aan bij de zwerm en kiest in de zwerm zijn eigen route. Er zijn geen ‘leiders’ of geplande routes. Toch is het einddoel steeds heel duidelijk en komt de zwerm altijd aan op de paats van bestemming. Het Jump Programma© geeft ruimte en vertrouwen aan het individu om de groep als geheel succesvoller te laten zijn. If we all Jump, we can move the world.vrijdag 29 juni 12
 4. 4. Het Jump Programma© If we all Jump, we can move the world.vrijdag 29 juni 12
 5. 5. Het Jump Programma©. Een eenvoudig, zelforganiserend veranderprogramma dat mensen in organisaties activeert om zelf hun bijdrage aan een gezamenlijk doel in te vullen en in beweging te komen, terwijl het management steeds inzicht heeft in de beweging als geheel. If we all Jump, we can move the world.vrijdag 29 juni 12
 6. 6. Het Jump Programma© 2 uur lang 12 weken lang Gezamenlij k doel bepalen > Een > Een individueel online groepsgesprek programma Inzicht in de beweging If we all Jump, we can move the world.vrijdag 29 juni 12
 7. 7. Elke doelstelling • Het Jump Programma© kan elke willekeurige organisatiedoelstelling als uitgangspunt nemen. • Het activeert elk lid van de organisatie om vanuit zijn of haar eigen motivatie en wil tot bewegen een bijdrage te leveren. • We stellen steeds de vraag: In relatie tot [uw organisatiedoelstelling], wat is jouw bijdrage daaraan? • Zo beweegt uw ‘zwerm’ in z’n geheel in de richting van het doel, terwijl elk individu zijn of haar eigen route kiest. If we all Jump, we can move the world.vrijdag 29 juni 12
 8. 8. De Jump online appilcatie If we all Jump, we can move the world.vrijdag 29 juni 12
 9. 9. De Jump Applicatie is: • Veilig: De informatie is niet toegankelijk voor derden. • Duidelijk: Elke stap start met instructie video. De vragen zijn concreet. • Eenvoudig: Deelnemer kan via Internet meedoen. Dat kost 10 minuten per week. • Sociaal: Deelnemer kan met groepsgenoten delen wat hij of zij wil. • Doelgericht: Elke stap staat in relatie tot het gezamenlijke doel. If we all Jump, we can move the world.vrijdag 29 juni 12
 10. 10. Inzicht in de zwerm: • Op maat gemaakte vragen in module bieden management informatie. • Statistieken geven bewegingen van de zwerm weer. • Maandelijkse rapportage geeft inzicht in beweging • Periode evaluaties met de Jump Partner op basis van gegevens • Bijsturen proces op basis van acutele status If we all Jump, we can move the world.vrijdag 29 juni 12
 11. 11. Meerwaarde voor uw organisatie If we all Jump, we can move the world.vrijdag 29 juni 12
 12. 12. Meerwaarde voor uw organisatie • Acceptatie: uw mensen hebben de antwoorden zelf. Dit programma is van hen. • Borging van beweging: door het 12 weken programma beklijven de veranderingen ook echt. • Borging van vaardigheden: aangeleerde vaardigheden worden dan omgezet in persoonlijke acties. • Interne communicatie: het programma communiceert steeds weer de richting die uw organisatie heeft bepaald. • Inzicht: u heeft voortdurend zicht op de beweging die plaatsvindt in de organisatie. • Universeel toepasbaar: u investeert in een unieke, moderne, innovatieve verandermethode die u (met verlengde licentie) steeds weer kunt toepassen op nieuwe uitdagingen. If we all Jump, we can move the world.vrijdag 29 juni 12
 13. 13. Actuele cases • De Jump Methode wordt ingezet in een project van het Ministerie van OCW, dat wordt geproduceerd door Women Inc. Het project, De Tafel van Een, activeert landelijk vrouwen naar de arbeidsmarkt. www.detafelvaneen.nl • Een landelijke verzekeraar doet een project gericht op klantwaardeverhoging met het Jump Programma©. Eerst gaat een groep managers door een programma heen. Later volgt hun hele divisie. • Een zorginstelling uit het zuiden van Nederland geeft het Jump Programma© aan al haar medewerkers ter ondersteuning van de implementatie van nieuw opgestelde waarden en normen. • Een middelgrote gemeente doet nu een test met het Jump Programma©. Doel is uit te vinden of het programma kan dienen als basis voor een aantal trajecten, zoals het hanteren van de gevolgen If we all Jump, we can move the world.vrijdag 29 juni 12
 14. 14. Specifieke toepassingen • In combinatie met vaardigheidstrainingen: eerst nieuwe vaardigheden leren, daarna het Jump Programma© om zelf te bepalen in welke activiteiten de vaardigheden worden omgezet. Resultaat: betere borging en meer rendement van de aangeleerde vaardigheden. • Als individueel/persoonlijk ontwikkelingsprogramma. Denk aan loopbaanbegeleiding, schoolkeuze, outplacement en bevordering van arbeidsparticipatie. Resultaat: een gedragen stap vanuit de persoon zelf. • Om een team of afdeling snel te activeren. Denk hierbij aan een verlammend conflict, maar ook een acute situatie waaraan het team het hoofd moet bieden. Resultaat: snelle beweging. Voor welke situatie in uw organisatie zou het in beweging brengen en houden van uw mensen een wezenlijke sprong voorwaarts betekenen? If we all Jump, we can move the world.vrijdag 29 juni 12
 15. 15. Meer informatie? www.jumpmovement.com If we all Jump, we can move the world.vrijdag 29 juni 12
 16. 16. If we all Jump we will move the worldvrijdag 29 juni 12

×