Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
E-DÕNÚSÚM

 

 

EDM BÍLÍSÍM A. $.

Diknhtas Mah.  Venidogan Sk.  27/A Besiklaa/ ¡STANBUL
Tel:  0212 259 36 96 Faks:  0212...
EDM BiLisiM
Hakklmtzda

EDM Bilisim 2010 yulmda kuruldu,  Gúçlü sermaye
yaplsn,  kend¡ gelislirdigi °o100 yerli yazIIIm te...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Edm imza www.eimzaci.com

386 Aufrufe

Veröffentlicht am

eimzaci.com
edefterdestek.com

Veröffentlicht in: Marketing
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Edm imza www.eimzaci.com

  1. 1. E-DÕNÚSÚM EDM BÍLÍSÍM A. $. Diknhtas Mah. Venidogan Sk. 27/A Besiklaa/ ¡STANBUL Tel: 0212 259 36 96 Faks: 0212 259 43 35 Müslen Hnzm: 0850 723 63 36 deslek@edmbnlnsnm. oom 7%? É* x x ”& 2/ i x. '* â ll t¡ , | .'. 71.1 3 | Vl. ZIP¡ 'II CIÍWÀE A 59m ÍmZA : ü M : «
  2. 2. EDM BiLisiM Hakklmtzda EDM Bilisim 2010 yulmda kuruldu, Gúçlü sermaye yaplsn, kend¡ gelislirdigi °o100 yerli yazIIIm teknolo- jisi. Íslanbul ve Ankara'da olu$lurulmu$ iki ayn yedekll ver¡ merkezi. uzman kadrosu. bIIgi güvenligi, is süveklilngi. kame standarllar¡ ve yasal düzenleme- leve uygun hizmellevi. Tülkiye genelinde 100'e yakln a-dónüsüm merkezi ve tekmk servisiyle e-dõnúsüm hizmet saglaylcns¡ olarak hizmet veriyor. E-Ímza Nedir? Elektronik imza, baska bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, pdí. powerpoint. word, excel vs. ) eklenen ve bu veviyi imzalayan ki$inin kimligini dogrulama ve verinin bütünlügünü yasal geçerli olarak garanti etme amaccyla kullamllr, II Elektromk bilgilerin bütünlügünü ve imzalayan tarallann kimlnklerlnin dogrulugunu saglar. I Klasik aslak imzaya Ianman islevleride kapsar. I Sahle imzayu ónler. Belgelerin herhangi bir rahrife ugramaksuzm ilelilmesini saglar. ^ - E-lmzanln Avantajlan a d¡ I Kimlik dogrulama. ver¡ bulúnlúgü, gizlslik ve inkar edilmezlnk , x N¡ I Gúvenh ve yasal geçem bilgi ahsverisi I Elkin ve kolay is aku$lan _ na nv Azalan gónderi giderleri I Arsivleme lasarrulu z . ' I Zaman tasarruíu I: _ _ y 'u' à_ 2_ _ f: , E-Imzanm Kullannm Alanlar¡ , a 'Q I Ticari sicil kayll islemlerinde (MERSÍS) I Kurumlar aras¡ e-posla ve e-belge ¡Ielisimnnde y I Yónetic¡ ve çaln$anlarln yasal yada ncari õneme haiz ' aposta ve e-belge gónderimlerinde N' I SõzIe$meIerde ve leklillerde ' ' I Elektromk arsivm yasal geçerl¡ hale geurilmesinde ! l 1_ I E-Devlet uygulamalannda , . - " ' I Bay¡ ag¡ snparis. mulabakat ve elekironnk çek. senel À süreçlarinde I Gene! Kurul ve Yõnelnm Kurulu kararíarunda I Banka ve õdeme lalimatlannda ç : hu _k [' ¡v ¡êjglyn 'am' . n Personel elektronik bordro gõnderimlerinde I Performans. izin. lazla mesa¡ ve masral gibi talep v _ __ _i ve onay lormlannda I Toplu imzalama ihtiyaçlannda I sirketlerin internet sitelerinde e-imzah olarak C1:: Í yaymlamak zorunda oldugu dókúmanlarda (E-$irket) n _~ r -- › . un _ . Í-. ' Í- ~"L. g'll: $t. [.]: Neden EDM 'mzarg ' * a A - Yerinde kurulum destegi VÁ W L: _o w” * 1 I VIP ózel kulusuyla leslrrn J_ 1 I En güvenilir sertifika allyapns¡ v I Tum snstem ve yaznlnmlarla tam uyumlu I Uluslararas¡ slandanlar ve geçerlilik “ x. . n' 1 . í,

×