Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Registre: CCBB a l'aula

Anàlisi de la presència de les CCBB en la pràctica docent a l'aula.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Registre: CCBB a l'aula

 1. 1. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 35 Curs/Cicle: 4t ESO Curs/Cicle: 4t ESO Àrea Temps Descripció de les activitats realitzades Relació CCBB CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP Ciències Socials i Llatí 5' Passar llista en Itaca x 20' Correcció de deures X X X 10' Lectura de textos/ traducció llatí a llengua materna X X 15' Explicació nous continguts X X X X 5' Feina per a casa X X X 3 0 0 1 2 1 3 3
 2. 2. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 36 23% 00%% 8% 15% 8% 23% 23% CCBB en Socials i Llatí CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP
 3. 3. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 37 REGISTRE D'ACCIONS EN L'AULA Curs/Cicle:3er ESO /2on cicle Àrea Temps Descripció de les activitats realitzades Relació CCBB CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAI P Tecnologia 5 min Passar llista i ubicar-nos X X X 20min Correcció d'activitats X X X X X X X 20 min Explicació de nou temari X X X X X X X 10 min Treball individual, exercicis de classe, resums, esquemes X X X X X X X 4 3 0 3 4 3 3 4
 4. 4. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 38 23% 00%% 6% 18% 12% 29% 12% CCBB en Tecnologia CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP
 5. 5. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 39 REGISTRE D'ACCIONS EN L'AULA Curs/Cicle: 3r ESO C Àrea Temps Descripció de les activitats realitzades Relació CCBB CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP VALENCIÀ 5’ Passar llista. X X 5 o Passar a vore els deures que tenien per fer i posar-los 10’ nota: + (positius), – (negatius). X 15’ Corregir les activitats demanades la classe anterior i resoldre dubtes. X X X X X 15 o 20’ Refrescar, memòria dels continguts explicats la classe anterior. I explicar la matèria nova, seguint l’esquema, bé escrit a la pissarra, bé projectada amb el canó. X X X X X X 5’ Indicar on es troba al llibre de text per a subratllar-ho. X 1’ Marcar les activitats que han de fer del llibre de text o de les fotocòpies si fos el cas. I relacionar-ho tot. X Resta temps Començar a fer el deure i, si no es pot acabar, dir-los que l’acaben a casa. X 4 0 0 1 3 2 2 5
 6. 6. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 40 23% 00%% 6% 18% 12% 29% 12% CCBB en Valencià CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP
 7. 7. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 41 REGISTRE D'ACCIONS EN L'AULA Curs/Cicle: 2n ESO Àrea Temps Descripció de les activitats realitzades Relació CCBB CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP Anglés Sessió 1 5 min Passar llista, que es senten i traguen el material x x x 15 min Corregir deures x x x x 15 min Lectura d'un text i vocabulari x x x x 10 min Preguntes de comprensió sobre la lectura x x x 5 min Corregir les preguntes x x x x 5 min Donar deures i recollir classe x x Anglés Sessió 2 5 min Passar llista, que es senten i traguen el material x x x 15 min Corregir deures x x x x 15 min Explicació dels conceptes gramaticals de la unitat x x x x
 8. 8. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 42 10 min Activitats per a practicar els conceptes gramaticals x x x 5 min Corregir les activitats x x x x 5 min Donar deures i recollir classe x x Anglès Sessió 3 5 min Passar llista, que es senten i traguen el material x x x 15 min Corregir deures x x x x 15 Escoltar una audició i fer preguntes x x x x min de comprensió 5 min Corregir preguntes de comprensió sobre l'audició x x x 10 min La classe es fa en aula amb ordinadors i els alumnes han de buscar informació a Internet per a fer una redacció. x x x x x 5 min Donar deures i recollir classe x x 18 0 0 1 15 1 12 14
 9. 9. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 43 CCBB en English CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP 25% 4% 17% 17% 8% 8% 4% 17%
 10. 10. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 44 REGISTRE D'ACCIONS EN L'AULA Curs/Cicle: 3r ESO Àrea Temps Descripció de les activitats realitzades Relació CCBB CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP Educació Física 5’ Canviar-se de roba X X 5’ Passar llista i comprovar si porten el material X X 10’ Explicació de l’activitat X X X X 25’ Activitat principal. X X X X X Examen pràctic de Bàsquet 5’ Tornada a la calma X X 5’ Llavar-se i canviar-se la roba X X 6 1 4 4 2 1 2 4
 11. 11. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 45 CCBB en Educació Física CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP 25% 4% 17% 17% 8% 8% 4% 17%
 12. 12. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 46 REGISTRE D'ACCIONS EN L'AULA Curs/Cicle: 1r ESO PRIMER IDIOMA Àrea Temps Descripció de les activitats realitzades Relació CCBB CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP DEUTSCH 2' Saludos en alemán: Guten Tag, Wie geht's? Hausaufgaben gemacht? x x x X 20' Corrección de los deberes: los alumnos dan datos personales sobre el personaje que ellos mismos han elegido. x x x 10' Consolidación de las preguntas y respuestas que describen a una persona. x X 15' Audición de: Ein Star in Stuttgart (Con preguntas antes y después de hacer la escucha) x x x 4 0 0 1 2 0 3 2
 13. 13. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 47 CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP 33% 00%% CCBB en Deutsch 8% 17% 0% 25% 17%
 14. 14. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 48 REGISTRE D'ACCIONS EN L'AULA Curs/Cicle: 1r ESO Àrea Temps Descripció de les activitats realitzades Relació CCBB CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP Ciències Naturals Sessió 1 5 min Passar llista X X 15 min Corregir activitats X X X X X 20 min Explicació de continguts nous X X X X 15 min Subratllat de les principals idees i fer exercicis de consolidació X X X X X Ciències naturals Sessió 2 5 min Passar llista X X 15 min Preguntes en grup per repasar X X X X 20 min Visionar un documental X X X X X 5 min Comentari del documental X X X 10 min Activitats en equip sobre el documental X X X X X 9 0 5 6 6 1 5 3
 15. 15. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 49 CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP 26% 0% 14% CCBB en BiG 17% 17% 3% 14% 9%
 16. 16. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 50 REGISTRE D'ACCIONS EN L'AULA Curs/Cicle: 1r ESO Àrea Temps Descripció de les activitats realitzades Relació CCBB CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP EPV SESSIÓ 1 3' Seure i preparar-se X X Professora: Passar llista X 3' Explicació del objectiu activitat: Decoració d'hivern amb CD/DVD reciclats X X X 5' Explicació de com han de preparar els fulls (amb dos circumferències de 12cm. de diàmetre centrades al full) per fer les estrelles de mostra. X X X X 10' Elaboració dels fulls per fer les estrelles X X 5' Explicació de com han de dividir la circumferència en 6 parts igual per dibuixar l'estrella de 6 puntes. X X X X 10' Elaboració de l'estrella de 6 puntes X X X
 17. 17. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 51 5' Explicació de com han de dividir la circumferència en 12 parts iguals per dibuixar l'estrella de 12 puntes. X X X X 10' Elaboració de l'estrella de 12 puntes X X X EPV SESSIÓ 2 3' Seure i preparar-se X X Professora: Passar llista X 5' Elaboració dels fulls per fer les estrelles X X X 5' Explicació de com han de dividir la circumferència en 8 parts igual per dibuixar l'estrella de 8 puntes. X X X X 15' Elaboració de l'estrella de 8 puntes. Els alumnes més avançats podran fer diversos dissenys de l'estrella de 8 punt amb pas 2 ó 3 X X X 5' Explicació de com han de dividir la circumferència en 16 parts iguals per dibuixar l'estrella de 16 puntes. X X X X
 18. 18. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 52 15' Elaboració de l'estrella de 16 puntes. Els alumnes més avançats podran fer diversos dissenys de l'estrella de 16 puntes amb diferents passos. X X X EPV SESSIÓ 3 3' Seure i preparar-se X X Professora: Passar llista X 5' Elaboració dels fulls per fer les estrelles X X 5' Explicació de com han de dividir la circumferència en 8 parts igual per dibuixar l'estrella de 8 puntes. X X X X 15' Elaboració de l'estrella de 8 puntes. Els alumnes més avançats podran fer diversos dissenys de l'estrella de 8 punt amb pas 2 ó 3 X X X 5' Explicació de com han de dividir la circumferència en 16 parts iguals per dibuixar l'estrella de 16 puntes. X X X X 15' Elaboració de l'estrella de 16 puntes. Els alumnes més avançats podran fer diversos dissenys de l'estrella de 16 puntes amb diferents passos. X X X EPV SESSIÓ 4 3' Seure i preparar-se X X Professora: Passar llista X
 19. 19. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 53 10' Netejar els CD/ DVD per preparar-los per a decorar X X X X 10' Explicació de com han de calcar les estrelles i decorar-les amb els retoladors permanents com si foren vidrieres. X X X X 25' Elaboració de les estrelles (mínim 2 CD/DVD) com si foren vidrieres X X X 10 19 0 0 7 9 14 20
 20. 20. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 54 13% 24% 00%% 9% 11% 25% 18% CCBB en EPV CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP
 21. 21. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 55 REGISTRE D'ACCIONS EN L'AULA Curs/Cicle: 1r ESO Àrea Temps Descripció de les activitats realitzades Relació CCBB CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP MÚSICA 3' Seure i preparar-se X 3' Explicació del objectiu activitat X X X 7' Diaporama períodes Història de la música X X 3' Corregir graella períodes X X X 3' Imatges compositors X X 3' Corregir graella compositors X X X 20' Alumnat: Qüestionari resposta múltiple X X X X X Professora: Passar llista X 7' Corregir qüestionari X X X 2 0 0 3 4 3 2 0
 22. 22. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 56 23% 00%% 6% 18% 12% 29% 12% CCBB en Música CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP
 23. 23. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 57 REGISTRE D'ACCIONS EN L'AULA Curs/Cicle: 1r ESO Àrea Temps Descripció de les activitats realitzades Relació CCBB CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP Matemàtiques Professor 1 5’ Passar llista. X X X 10’ Corregir els deures. X X X X X 10’ Explicació conceptes (Suma de nombres enters). X X 10’ Resolució de problemes (Variació de temperatures). X X X X X X X X 10’ Resoldre dubtes. X X X X 5’ Posar deures. X Matemàtiques Professor 2 5’ Passar llista i emplenar full d’assistència ÍTACA. Disposar l’alumnat en situació de treballar. X 2’ Revisar que els deures de divisibilitat estiguen fets i que tothom tinga el material de treball. X
 24. 24. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 58 12’ Correcció deures. Intercanvi de llibretes. X X X X X Cinc grups de treball: correcció a la pissarra i oral. 12’ Activitat grupal: confecció esquema de criteris de divisibilitat: 2, 3, 5, 6, 10, 11. X X 7’ Posada en comú al gran grup-classe per part d’un portaveu de cada grup. X X X 12’ Activitat grupal: identificar nombres cardinals de conjunts d’objectes de l’aula i dels alumnes per tal d’esbrinar quins són múltiples de 2, 3, 5, 6, 10 i 11. X X X 5’ Explicació de les tasques a fer a casa, anotant-les a l’agenda. X Matemàtiques Professor 3 5’ Fer que els alumnes estiguen preparats. Passar llista i preguntar si han fet els deures (mentre corregim a la pissarra comprove que hagen dit la veritat). X X X X 15’ Correcció dels deures de percentatges a la pissarra per part d'alumnes voluntaris. Els alumnes han d'explicar als companys i/o han d'escoltar. X X X X X 5’ Aclariments de dubtes sobre els exercicis corregits. X X X
 25. 25. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 59 15’ Plantejament d'una situació en què s'haja de calcular l'interès simple (volem invertir diners). X X X X X Presentació de la fórmula i resolució del problema anterior mitjançant aquesta. Aclariment de com varia la fórmula quant el temps ve donat per mesos o dies. 10’ Resolució de problemes semblants (ús directe de la fórmula) i d'altres en què cal aïllar la magnitud que desconeguem. X X X 5’ Explicació dels deures que cal fer a casa i anotar-los a l'agenda. X X 14 12 2 3 9 1 10 10
 26. 26. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 60 CCBB en Matemàtiques CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP 23% 20% 3% 5% 15% 2% 16% 16%
 27. 27. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 61 REGISTRE D'ACCIONS EN L'AULA Curs/Cicle: 1r ESO Àrea Temps Descripció de les activitats realitzades Relació CCBB CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP Informàtica 5' Seure i preparar-se x 3' Passar llista x 10' Explicar l'activitat a realitzar en calc x x x 30' Els alumnes fan l'activitat, i el professor els guiar en els problemes que puguen trobar X X x x 5' Corregir i pujar activitat a moodle x x 2 1 0 3 3 0 1 1
 28. 28. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 62 CCBB en Informàtica CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP 18% 9% 0% 28% 0% 27% 9% 9%
 29. 29. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 63 CONCLUSIONS Com s’ha dit anteriorment este estudi és molt parcial ja que sols es comenten una o varies sessions per departament i sols amb un grup d’alumnes. Per a fer un estudi minuciós caldria que es fera de més sessions al llarg del curs, de més professorat i també fent una mitjana ponderada amb dos factors (el temps emprat i les CCBB a què es refereix). Estem treballant per elaborar la plantilla en Excel per poder fer-lo. Tenint estos aclariments presents podem veure quines competències bàsiques s’estan treballat a l’IES Núm. 1 de Xàbia i el tant per cent de les mateixes: Abreviatura COMPETÈNCIA % CCL Comunicació Lingüística 21 CM Matemàtica 11 CIMF Interacció amb el Medi Físic 4 CTID Tractament de la Informació i Digital 7 CSC Social i Ciutadana 16 CCA Cultural i Artística 6 CAA Aprendre a Aprendre 16 CAIP Autonomia i Iniciativa Personal 19 Hem relacionat la majoria de les accions a l’aula (21%) amb la competència lingüística, entenem que és perquè utilitzem el llenguatge oral per comunicar-nos. I també considerem que estem treballant molt (19%) la competència en Autonomia i Iniciativa Personal. Les competències que menys es treballen al centre són la Interacció amb el Medi Físic (4%) i la Cultural i Artística (6%).

×