Anzeige

Registre: CCBB a l'aula

Professora d'Educació Secundària en IES Honori Garcia Generalitat Valenciana um IES Honori Garcia
4. Dec 2014
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Raquel Gómez Paredes(20)

Anzeige

Registre: CCBB a l'aula

 1. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 35 Curs/Cicle: 4t ESO Curs/Cicle: 4t ESO Àrea Temps Descripció de les activitats realitzades Relació CCBB CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP Ciències Socials i Llatí 5' Passar llista en Itaca x 20' Correcció de deures X X X 10' Lectura de textos/ traducció llatí a llengua materna X X 15' Explicació nous continguts X X X X 5' Feina per a casa X X X 3 0 0 1 2 1 3 3
 2. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 36 23% 00%% 8% 15% 8% 23% 23% CCBB en Socials i Llatí CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP
 3. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 37 REGISTRE D'ACCIONS EN L'AULA Curs/Cicle:3er ESO /2on cicle Àrea Temps Descripció de les activitats realitzades Relació CCBB CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAI P Tecnologia 5 min Passar llista i ubicar-nos X X X 20min Correcció d'activitats X X X X X X X 20 min Explicació de nou temari X X X X X X X 10 min Treball individual, exercicis de classe, resums, esquemes X X X X X X X 4 3 0 3 4 3 3 4
 4. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 38 23% 00%% 6% 18% 12% 29% 12% CCBB en Tecnologia CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP
 5. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 39 REGISTRE D'ACCIONS EN L'AULA Curs/Cicle: 3r ESO C Àrea Temps Descripció de les activitats realitzades Relació CCBB CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP VALENCIÀ 5’ Passar llista. X X 5 o Passar a vore els deures que tenien per fer i posar-los 10’ nota: + (positius), – (negatius). X 15’ Corregir les activitats demanades la classe anterior i resoldre dubtes. X X X X X 15 o 20’ Refrescar, memòria dels continguts explicats la classe anterior. I explicar la matèria nova, seguint l’esquema, bé escrit a la pissarra, bé projectada amb el canó. X X X X X X 5’ Indicar on es troba al llibre de text per a subratllar-ho. X 1’ Marcar les activitats que han de fer del llibre de text o de les fotocòpies si fos el cas. I relacionar-ho tot. X Resta temps Començar a fer el deure i, si no es pot acabar, dir-los que l’acaben a casa. X 4 0 0 1 3 2 2 5
 6. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 40 23% 00%% 6% 18% 12% 29% 12% CCBB en Valencià CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP
 7. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 41 REGISTRE D'ACCIONS EN L'AULA Curs/Cicle: 2n ESO Àrea Temps Descripció de les activitats realitzades Relació CCBB CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP Anglés Sessió 1 5 min Passar llista, que es senten i traguen el material x x x 15 min Corregir deures x x x x 15 min Lectura d'un text i vocabulari x x x x 10 min Preguntes de comprensió sobre la lectura x x x 5 min Corregir les preguntes x x x x 5 min Donar deures i recollir classe x x Anglés Sessió 2 5 min Passar llista, que es senten i traguen el material x x x 15 min Corregir deures x x x x 15 min Explicació dels conceptes gramaticals de la unitat x x x x
 8. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 42 10 min Activitats per a practicar els conceptes gramaticals x x x 5 min Corregir les activitats x x x x 5 min Donar deures i recollir classe x x Anglès Sessió 3 5 min Passar llista, que es senten i traguen el material x x x 15 min Corregir deures x x x x 15 Escoltar una audició i fer preguntes x x x x min de comprensió 5 min Corregir preguntes de comprensió sobre l'audició x x x 10 min La classe es fa en aula amb ordinadors i els alumnes han de buscar informació a Internet per a fer una redacció. x x x x x 5 min Donar deures i recollir classe x x 18 0 0 1 15 1 12 14
 9. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 43 CCBB en English CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP 25% 4% 17% 17% 8% 8% 4% 17%
 10. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 44 REGISTRE D'ACCIONS EN L'AULA Curs/Cicle: 3r ESO Àrea Temps Descripció de les activitats realitzades Relació CCBB CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP Educació Física 5’ Canviar-se de roba X X 5’ Passar llista i comprovar si porten el material X X 10’ Explicació de l’activitat X X X X 25’ Activitat principal. X X X X X Examen pràctic de Bàsquet 5’ Tornada a la calma X X 5’ Llavar-se i canviar-se la roba X X 6 1 4 4 2 1 2 4
 11. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 45 CCBB en Educació Física CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP 25% 4% 17% 17% 8% 8% 4% 17%
 12. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 46 REGISTRE D'ACCIONS EN L'AULA Curs/Cicle: 1r ESO PRIMER IDIOMA Àrea Temps Descripció de les activitats realitzades Relació CCBB CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP DEUTSCH 2' Saludos en alemán: Guten Tag, Wie geht's? Hausaufgaben gemacht? x x x X 20' Corrección de los deberes: los alumnos dan datos personales sobre el personaje que ellos mismos han elegido. x x x 10' Consolidación de las preguntas y respuestas que describen a una persona. x X 15' Audición de: Ein Star in Stuttgart (Con preguntas antes y después de hacer la escucha) x x x 4 0 0 1 2 0 3 2
 13. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 47 CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP 33% 00%% CCBB en Deutsch 8% 17% 0% 25% 17%
 14. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 48 REGISTRE D'ACCIONS EN L'AULA Curs/Cicle: 1r ESO Àrea Temps Descripció de les activitats realitzades Relació CCBB CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP Ciències Naturals Sessió 1 5 min Passar llista X X 15 min Corregir activitats X X X X X 20 min Explicació de continguts nous X X X X 15 min Subratllat de les principals idees i fer exercicis de consolidació X X X X X Ciències naturals Sessió 2 5 min Passar llista X X 15 min Preguntes en grup per repasar X X X X 20 min Visionar un documental X X X X X 5 min Comentari del documental X X X 10 min Activitats en equip sobre el documental X X X X X 9 0 5 6 6 1 5 3
 15. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 49 CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP 26% 0% 14% CCBB en BiG 17% 17% 3% 14% 9%
 16. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 50 REGISTRE D'ACCIONS EN L'AULA Curs/Cicle: 1r ESO Àrea Temps Descripció de les activitats realitzades Relació CCBB CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP EPV SESSIÓ 1 3' Seure i preparar-se X X Professora: Passar llista X 3' Explicació del objectiu activitat: Decoració d'hivern amb CD/DVD reciclats X X X 5' Explicació de com han de preparar els fulls (amb dos circumferències de 12cm. de diàmetre centrades al full) per fer les estrelles de mostra. X X X X 10' Elaboració dels fulls per fer les estrelles X X 5' Explicació de com han de dividir la circumferència en 6 parts igual per dibuixar l'estrella de 6 puntes. X X X X 10' Elaboració de l'estrella de 6 puntes X X X
 17. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 51 5' Explicació de com han de dividir la circumferència en 12 parts iguals per dibuixar l'estrella de 12 puntes. X X X X 10' Elaboració de l'estrella de 12 puntes X X X EPV SESSIÓ 2 3' Seure i preparar-se X X Professora: Passar llista X 5' Elaboració dels fulls per fer les estrelles X X X 5' Explicació de com han de dividir la circumferència en 8 parts igual per dibuixar l'estrella de 8 puntes. X X X X 15' Elaboració de l'estrella de 8 puntes. Els alumnes més avançats podran fer diversos dissenys de l'estrella de 8 punt amb pas 2 ó 3 X X X 5' Explicació de com han de dividir la circumferència en 16 parts iguals per dibuixar l'estrella de 16 puntes. X X X X
 18. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 52 15' Elaboració de l'estrella de 16 puntes. Els alumnes més avançats podran fer diversos dissenys de l'estrella de 16 puntes amb diferents passos. X X X EPV SESSIÓ 3 3' Seure i preparar-se X X Professora: Passar llista X 5' Elaboració dels fulls per fer les estrelles X X 5' Explicació de com han de dividir la circumferència en 8 parts igual per dibuixar l'estrella de 8 puntes. X X X X 15' Elaboració de l'estrella de 8 puntes. Els alumnes més avançats podran fer diversos dissenys de l'estrella de 8 punt amb pas 2 ó 3 X X X 5' Explicació de com han de dividir la circumferència en 16 parts iguals per dibuixar l'estrella de 16 puntes. X X X X 15' Elaboració de l'estrella de 16 puntes. Els alumnes més avançats podran fer diversos dissenys de l'estrella de 16 puntes amb diferents passos. X X X EPV SESSIÓ 4 3' Seure i preparar-se X X Professora: Passar llista X
 19. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 53 10' Netejar els CD/ DVD per preparar-los per a decorar X X X X 10' Explicació de com han de calcar les estrelles i decorar-les amb els retoladors permanents com si foren vidrieres. X X X X 25' Elaboració de les estrelles (mínim 2 CD/DVD) com si foren vidrieres X X X 10 19 0 0 7 9 14 20
 20. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 54 13% 24% 00%% 9% 11% 25% 18% CCBB en EPV CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP
 21. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 55 REGISTRE D'ACCIONS EN L'AULA Curs/Cicle: 1r ESO Àrea Temps Descripció de les activitats realitzades Relació CCBB CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP MÚSICA 3' Seure i preparar-se X 3' Explicació del objectiu activitat X X X 7' Diaporama períodes Història de la música X X 3' Corregir graella períodes X X X 3' Imatges compositors X X 3' Corregir graella compositors X X X 20' Alumnat: Qüestionari resposta múltiple X X X X X Professora: Passar llista X 7' Corregir qüestionari X X X 2 0 0 3 4 3 2 0
 22. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 56 23% 00%% 6% 18% 12% 29% 12% CCBB en Música CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP
 23. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 57 REGISTRE D'ACCIONS EN L'AULA Curs/Cicle: 1r ESO Àrea Temps Descripció de les activitats realitzades Relació CCBB CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP Matemàtiques Professor 1 5’ Passar llista. X X X 10’ Corregir els deures. X X X X X 10’ Explicació conceptes (Suma de nombres enters). X X 10’ Resolució de problemes (Variació de temperatures). X X X X X X X X 10’ Resoldre dubtes. X X X X 5’ Posar deures. X Matemàtiques Professor 2 5’ Passar llista i emplenar full d’assistència ÍTACA. Disposar l’alumnat en situació de treballar. X 2’ Revisar que els deures de divisibilitat estiguen fets i que tothom tinga el material de treball. X
 24. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 58 12’ Correcció deures. Intercanvi de llibretes. X X X X X Cinc grups de treball: correcció a la pissarra i oral. 12’ Activitat grupal: confecció esquema de criteris de divisibilitat: 2, 3, 5, 6, 10, 11. X X 7’ Posada en comú al gran grup-classe per part d’un portaveu de cada grup. X X X 12’ Activitat grupal: identificar nombres cardinals de conjunts d’objectes de l’aula i dels alumnes per tal d’esbrinar quins són múltiples de 2, 3, 5, 6, 10 i 11. X X X 5’ Explicació de les tasques a fer a casa, anotant-les a l’agenda. X Matemàtiques Professor 3 5’ Fer que els alumnes estiguen preparats. Passar llista i preguntar si han fet els deures (mentre corregim a la pissarra comprove que hagen dit la veritat). X X X X 15’ Correcció dels deures de percentatges a la pissarra per part d'alumnes voluntaris. Els alumnes han d'explicar als companys i/o han d'escoltar. X X X X X 5’ Aclariments de dubtes sobre els exercicis corregits. X X X
 25. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 59 15’ Plantejament d'una situació en què s'haja de calcular l'interès simple (volem invertir diners). X X X X X Presentació de la fórmula i resolució del problema anterior mitjançant aquesta. Aclariment de com varia la fórmula quant el temps ve donat per mesos o dies. 10’ Resolució de problemes semblants (ús directe de la fórmula) i d'altres en què cal aïllar la magnitud que desconeguem. X X X 5’ Explicació dels deures que cal fer a casa i anotar-los a l'agenda. X X 14 12 2 3 9 1 10 10
 26. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 60 CCBB en Matemàtiques CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP 23% 20% 3% 5% 15% 2% 16% 16%
 27. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 61 REGISTRE D'ACCIONS EN L'AULA Curs/Cicle: 1r ESO Àrea Temps Descripció de les activitats realitzades Relació CCBB CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP Informàtica 5' Seure i preparar-se x 3' Passar llista x 10' Explicar l'activitat a realitzar en calc x x x 30' Els alumnes fan l'activitat, i el professor els guiar en els problemes que puguen trobar X X x x 5' Corregir i pujar activitat a moodle x x 2 1 0 3 3 0 1 1
 28. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 62 CCBB en Informàtica CCL CM CIMF CTID CSC CCA CAA CAIP 18% 9% 0% 28% 0% 27% 9% 9%
 29. Bloc I. Origen de les CCBB i diagnòstic inicial 63 CONCLUSIONS Com s’ha dit anteriorment este estudi és molt parcial ja que sols es comenten una o varies sessions per departament i sols amb un grup d’alumnes. Per a fer un estudi minuciós caldria que es fera de més sessions al llarg del curs, de més professorat i també fent una mitjana ponderada amb dos factors (el temps emprat i les CCBB a què es refereix). Estem treballant per elaborar la plantilla en Excel per poder fer-lo. Tenint estos aclariments presents podem veure quines competències bàsiques s’estan treballat a l’IES Núm. 1 de Xàbia i el tant per cent de les mateixes: Abreviatura COMPETÈNCIA % CCL Comunicació Lingüística 21 CM Matemàtica 11 CIMF Interacció amb el Medi Físic 4 CTID Tractament de la Informació i Digital 7 CSC Social i Ciutadana 16 CCA Cultural i Artística 6 CAA Aprendre a Aprendre 16 CAIP Autonomia i Iniciativa Personal 19 Hem relacionat la majoria de les accions a l’aula (21%) amb la competència lingüística, entenem que és perquè utilitzem el llenguatge oral per comunicar-nos. I també considerem que estem treballant molt (19%) la competència en Autonomia i Iniciativa Personal. Les competències que menys es treballen al centre són la Interacció amb el Medi Físic (4%) i la Cultural i Artística (6%).
Anzeige