Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
PROCÉS D’ELABORACIÓ 
D’UNITATS DIDÀCTIQUES 
INTEGRADES 
IES Núm. 1, Xàbia 
CURS 2014-2015
• Les experiències educatives que un centre ofereix 
als seus estudiants (currículum) es generen a partir 
de la combinaci...
CONTEXTOS 
Individual 
Familiar 
Escolar 
Social
PROJECTE EDUCATIU 
DE CENTRE 
Atenció a la 
diversitat 
PROGRMACIÓ ANUAL 
D’AULA 
PROGRAMACIONS 
DIDÀCTIQUES 
UDI 
PLANIFI...
• És un instrument de planificació que 
defineix les condicions que permetran 
generar les experiències educatives 
per a ...
• Nivell 1: Integració d’activitats i 
exercicis que generen un currículum 
real a través d’una estructura de 
tasques com...
• Nivell 2: Integració de tots els elements 
del disseny curricular mitjançant una 
definició relacional de cadascuna de 
...
• Nivell 3: Integració dels diferents 
models i/o mètodes d’ensenyament 
que ordenen el currículum real del 
centre. 
Tran...
• Nivell 4: Integració dels criteris i eines 
per valorar l’aprenentatge de les 
competències. 
Avaluació 
Marc Metodològi...
• Nivell 5: Integració de les diferents 
formes de currículum global: formal, no 
formal i informal. 
Participació de les ...
Disseny 
de la UDI 
Desenvo-lupament 
de la UDI 
Dinàmica 
Avaluació 
de la UDI 
Inici del Pla 
de Millora 
per revisar 
e...
Concreció Curricular 
• Elements curriculars 
Transposició didàctica 
• Metodologia, escenaris i recursos 
Valoració apren...
Definir 
l’estructura de 
la tasca 
(Bloc II) 
Concreció 
Curricular. 
Pas 1 
Seleccionar els 
elements curriculars 
i rel...
• IDENTIFICAR LA UDI: 
Inclourà títol, etapa, cicle o nivell, 
el/les àrea/es implicades i el context 
Què hem de fer?
• ELABORAR L’ESTRUCTURA DE LA TASCA O 
TASQUES: 
 Tasca ben descrita amb un producte final que permeta 
la participació e...
• És molt important que la UDI tinga una bona 
estructura de tasques 
• Si l’equip docent decideix fer un projecte 
comple...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Proces d'elaboració d'UDIs IES Núm. 1, Xàbia

Com anem a fer una Unitat Didàctica Integrada?

 • Als Erste(r) kommentieren

Proces d'elaboració d'UDIs IES Núm. 1, Xàbia

 1. 1. PROCÉS D’ELABORACIÓ D’UNITATS DIDÀCTIQUES INTEGRADES IES Núm. 1, Xàbia CURS 2014-2015
 2. 2. • Les experiències educatives que un centre ofereix als seus estudiants (currículum) es generen a partir de la combinació de dos estructures (Model Ecològic de Doyle): • Estructura de tasques acadèmiques. • Estructura social de participació (relació). • Estes dos estructures necessiten estar sempre bé alineades, si no és així poden sorgir problemes de convicència, d’atenció, etc. GÈNESI DEL CURÍCULUM ESCOLAR
 3. 3. CONTEXTOS Individual Familiar Escolar Social
 4. 4. PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE Atenció a la diversitat PROGRMACIÓ ANUAL D’AULA PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES UDI PLANIFICACIÓ DEL CENTRE
 5. 5. • És un instrument de planificació que defineix les condicions que permetran generar les experiències educatives per a l’aprenentatge de les Competències. Unitat Didàctica Integrada
 6. 6. • Nivell 1: Integració d’activitats i exercicis que generen un currículum real a través d’una estructura de tasques compartides. Currículum real de l’aula Marc Metodològic
 7. 7. • Nivell 2: Integració de tots els elements del disseny curricular mitjançant una definició relacional de cadascuna de les competències. Concreció curricular Marc Metodològic
 8. 8. • Nivell 3: Integració dels diferents models i/o mètodes d’ensenyament que ordenen el currículum real del centre. Transposició didàctica de la tasca i la UDI com a situació d’aprenentatge o projecte. Marc Metodològic
 9. 9. • Nivell 4: Integració dels criteris i eines per valorar l’aprenentatge de les competències. Avaluació Marc Metodològic
 10. 10. • Nivell 5: Integració de les diferents formes de currículum global: formal, no formal i informal. Participació de les famílies i l’entorn Marc Metodològic
 11. 11. Disseny de la UDI Desenvo-lupament de la UDI Dinàmica Avaluació de la UDI Inici del Pla de Millora per revisar el PEC
 12. 12. Concreció Curricular • Elements curriculars Transposició didàctica • Metodologia, escenaris i recursos Valoració aprenentatges • Criteris i eines d’avaluació. Estructura
 13. 13. Definir l’estructura de la tasca (Bloc II) Concreció Curricular. Pas 1 Seleccionar els elements curriculars i relacionar-los amb les CCBB (Bloc III) Transposició Didàctica. Pas 2 Valoració dels aprenentatges. Pas 3 Escenaris didàctics, Temporització, Recursos, Agrupaments, Seleccionar tipus de pensaments i metodologies. (Bloc IV) Seleccionar eines d’aval. per als objectius didàctics/ indicadors d'aval. Establir criteris d’aval. Opcional: Procés d’elaboració Rúbriques (BLOC V) Pas 4: Ponderació de Criteris/ Indicadors Col·laboració amb famílies i entorn. (Bloc IV)
 14. 14. • IDENTIFICAR LA UDI: Inclourà títol, etapa, cicle o nivell, el/les àrea/es implicades i el context Què hem de fer?
 15. 15. • ELABORAR L’ESTRUCTURA DE LA TASCA O TASQUES:  Tasca ben descrita amb un producte final que permeta la participació en una pràctica social en un context determinat  Seqüència d’activitats  Completa  Diversa  Inclusiva  Selecció d’exercicis que permeta una pràctica suficient dels continguts per realitzar bé les activitats. Es consultaran els continguts associats als indicadors seleccionats per a les activitats amb els que estan relacionats Què hem de fer?
 16. 16. • És molt important que la UDI tinga una bona estructura de tasques • Si l’equip docent decideix fer un projecte complex ha de decidir si conté més d’una tasca amb productes finals independents i una pràctica social comú. • Cada tasca es programa per separat completa. • Per a la formació serà suficient amb el disseny d'una de les tasques del projecte. Recomanacions

×