Anzeige

GPI1083: Peranan khalifah menjaga agama, diri dan keluarga

Student um Institut Pendidikan Guru Kampus Kent, Tuaran
2. Apr 2015
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de Atifah Ruzana Abd Wahab(20)

Anzeige

GPI1083: Peranan khalifah menjaga agama, diri dan keluarga

  1. GPI1083 PENDIDIKAN ISLAM AMIRAH // ATIFAH
  2. Bahasa : ganti Istilah : generasi manusia yang dipilih oleh Allah sebagai penggantinya
  3. Firman Allah dalam surah Fathir ayat 39 َ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ك‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ف‬ ُ‫ه‬ُ‫ر‬ْ‫ف‬ُ‫ك‬ َ‫َّل‬ َ‫و‬ ُ‫د‬‫ي‬ ِ‫ز‬َ‫ي‬ ِ‫ر‬ِ‫ف‬ََٰ‫ك‬ْ‫ٱل‬ َ‫ين‬ ُ‫ر‬ْ‫ف‬ُ‫ك‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ َ‫د‬‫ن‬ِ‫ع‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ َ‫ر‬ ‫ا‬‫َّل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬ًۭ‫ت‬ْ‫ق‬َ‫م‬ََِِٰ‫ل‬ََ ِ‫ف‬ ِِ ْ‫ر‬َ ْْ‫ٱ‬ ‫ن‬َََ‫ف‬َ‫و‬ُ‫ه‬ ‫ِى‬‫ذ‬‫ا‬‫ٱل‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬ َ‫ف‬ َ‫َّل‬ َ‫و‬ ُ‫د‬‫ي‬ ِ‫ز‬َ‫ي‬ َ‫ين‬ ِ‫ر‬ِ‫ف‬ََٰ‫ك‬ْ‫ٱل‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫ر‬ْ‫ف‬ُ‫ك‬ ‫ا‬‫َّل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬ ًۭ‫ار‬َ‫س‬ََ  Artinya : “Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka”.
  4.  Melaksanakan Tarbiyah Islamiah yang sebenar kepada umat, hadaf, manhaj dan perlaksanannya dengan tujuan melahirkan individu soleh, keluarga harmoni, masyarakat penyayang dan negara yang mendaulatkan Islam.  Menyebarkan dakwah Islamiah kepada seluruh manusia dengan segala media yang ada dengan menitik beratkan kepada menamkan keimanan kepada masyarakat dan melahirkan masyarakat yang bertakwa.  Mencegah segala punca-punca kemungkaran.  Menghapuskan khurafat, bid‘ah dan segala kebatilan.
  5.  Memelihara keselamatan daulah Islam dengan jihad dan murabatoh.  Melaksanakan syariah Islam dan hukum-hukumnya.  Berusaha menggalakkan manusia meninggalkan segala yang diharamkan dengan cara targhib dan tarhib.  Mengharamkan segala bentuk hiburan yang boleh merosakkan budaya Islam Membentuk budaya hidup sihat dikalangan masyarakat.
  6. Secara tidak langsung, setiap manusia merupakan khalifah iaitu ketua dan pemimpin di dalam diri mereka sendiri. Justeru itu, mereka bukan sahaja pemimpin bagi diri sendiri tetapi pemimpin bagi orang sekeliling dan keluarga masing-masing.
  7.  Menjaga harga diri  Bertolak ansur kepada diri sendiri  Redha akan ketentuan Allah  Menjaga kesihatan  Mengelakkan daripada melakukan perkara tidak baik  Menimba ilmu untuk memajukan diri  Sentiasa muhasabah diri untuk memperbaiki diri sendiri  Sentiasa beristiqamah dalam melakukan sesuatu  Melawan hawa nafsu
  8.  Menjaga martabat wanita  Memperkukuhkan rumah tangga  Menjaga harta benda keluarga  Mendidik anak-anak dengan ilmu agama yang mantap  Berlaku adil  Menjaga kebajikan keluarga  Mencari nafkah untuk menampung keperluan dan kehendak keluarga  Sentiasa mengajak ke arah kebaikan  Mempertahankan hak keluarga
Anzeige