Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 25 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (19)

Ähnlich wie B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101 (20)

Anzeige

Weitere von Edwin Holwerda (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101

 1. 1. SDi – Aanvullende Slides
 2. 2. Dwarsdoorsnede Wereldbevolking
 3. 3. Vergelijking VS & Wereldbevolking
 4. 4. De Spiral Wereldwijd
 5. 5. Verdeling van Macht in relatie tot Bevolking volgens het Waardensysteem
 6. 6. Toepassing van SDi
 7. 7. <ul><li>Waarom is Spiral Dynamics relevant? </li></ul><ul><li>Iedereen is gelijkwaardig, maar niet gelijk </li></ul><ul><li>Iedereen kijkt met een andere perceptie naar de werkelijkheid </li></ul><ul><li>Memes geven inzicht in de complexiteit van sociale systemen en helpen je de dynamiek daarin te doorgronden. </li></ul><ul><li>SDi geeft inzicht hoe om te gaan met de verschillende Memes </li></ul><ul><li>SDi geeft inzicht in individuele en collectieve ontwikkeling(en) en spanningsvelden </li></ul><ul><li>SDi biedt instrumenten om spanningen te ontzenuwen en barrières weg te nemen </li></ul><ul><li>SDi is toepasbaar op zowel individueel, organisatorisch en geopolitiek niveau </li></ul>
 8. 8. Doelstelling Spiral Dynamics: <ul><li>Culturele Afstemming </li></ul><ul><li>Talent Development </li></ul><ul><li>Positief Psychologische Motivatie </li></ul><ul><li>Waardeloos Management & Leiderschap </li></ul><ul><li>Duurzaam & Waardecreërend Bedrijfsresultaat </li></ul><ul><li>Faciliteren “Emergence” </li></ul>
 9. 9. SDi inzichten op persoonlijk niveau: <ul><li>Hoe mensen denken over iets of iemand (i.p.v. wat ze denken) </li></ul><ul><li>Waarom mensen op verschillende manieren beslissingen nemen </li></ul><ul><li>Waarom mensen verschillend reageren op hun omgeving </li></ul><ul><li>Hoe mensen gemotiveerd worden </li></ul><ul><li>Hoe en waarom waardesystemen opkomen en vorm worden gegeven </li></ul><ul><li>De natuurlijke dynamiek achter verandering </li></ul>
 10. 10. SDi inzichten op organisatorisch niveau: <ul><li>Individuele en collectieve waardenprofielen </li></ul><ul><li>De mate van ‘fit’ tussen individuen en hun functie, hun leidinggevende, hun thema en hun organisatie </li></ul><ul><li>De huidige en gewenste gedragscodes, kernwaarden, werkstructuren en organisatiecultuur </li></ul><ul><li>De dominant aanwezige analogische en digitale denk- </li></ul><ul><li>patronen, waardensystemen en kernintelligenties </li></ul><ul><li>De aanwezige leiderschapskwaliteiten en ‘human capital’ </li></ul><ul><li>De effectiviteit van interne en externe communicatie </li></ul><ul><li>De individuele en collectieve prioriteiten omtrent Purpose, Principles, People, Planet, Trust en Respect </li></ul>
 11. 11. SDi in Organisaties Omgaan met Spanning
 12. 12. Turkoois Geel Groen Oranje Blauw Rood Paars Waardensysteem Positief label Negatief label Bezig met belangrijke mondiale problemen Vaag, niet to the point, wereldvreemd, te veel relativerend   Intelligent, denkt door, kennis georiënteerd Zinloos getheoretiseer, onpraktisch, weinig actiegericht   Sociaal, warm, toegankelijk, communicerend Soft, traag door consensusvorming, begrijpt macht niet   Doelgericht, efficiënt gedreven, ondernemend   Arrogant, materialistisch, egoïstisch   Ordelijk loyaal, rechtvaardig, consequent, betrouwbaar Zekerheidszoeker, niet kritisch, bureaucratisch, saai, star, voorspelbaar   Krachtig, crisis- en conflictbestendig, snel en doortastend, trouw Agressief, ondoordacht, vijandig, ongeduldig, vijandig Mystiek, begrijpt diepe krachten van de mens, verbonden met natuur Afhankelijk, zinloze ritualiteit, primitief, ouderwets, familieziek  
 13. 13. <ul><li>Overleven & Instinct </li></ul><ul><li>Overlevingsdrang & Instinctief </li></ul>Holistisch Synthese & Transcendenteel Synergie & Intuïtie Procesoriëntatie, Systemisch, Integraal, Flexibel & Existentieel Gemeenschap & Verbinding Sociaal Netwerk, Menselijk, Harmonie, Humanistisch, Sensitief, Zorg & Eenheid Strategie & Succes Strategische Onderneming, Succes, Erkenning, Rationeel, Begrip, GSM, Zelfontplooiing & Plezier Kracht van de Waarheid Autoriteitsstructuur, Orde, Zekerheid Absoluut, Moraal, Controle & Structuur Macht & Wilskracht Machtsgedreven, Kracht, Respect, Egocentrisch, Exploitatie Bloedverwanten Groepsgericht, Geborgenheid, Veiligheid & Verbinding Toenemende Complexiteit
 14. 14. Interpretatiekaders bij Communicatie Basisvragen Is dit relevant voor de echte problemen? Welke visie of model schuilt hierachter? Draagt dit bij aan harmonie of verschil? Wat levert dat op? Kansen en resultaat Wordt er dan afgeweken van de lopende regels/procedures? Word ik gerespecteerd of overruled? Wordt wel begrepen dat wij verbonden zijn met elkaar?
 15. 15. SDi & Communicatie Beige Paars Rood Blauw Oranje Groen Geel Turkoois Communicatie: We gaan efficiënter werken! Wat is het achterliggende doel? Binnen welk systeem past dat? We zijn net zo mooi bezig... Wat levert dat dan op? Hoe past dat in de bestaande structuur? Ik ben dus niet goed genoeg bezig volgens jou? Kunnen we dan niets bij het oude laten? Toenemende Complexiteit
 16. 16. Groen <> Blauw Groene hang naar Blauw gevoel voor gelijkheid hiërarchie Blauw <> Oranje Blauwe behoefte aan Oranje hang naar regelgeving persoonlijk succes Geel <> Rood Gele verwondering Rode minachting voor over Rood egoïsme Gele abstracties Spanningen in de Spiral
 17. 17. Motiveren en Demotiveren Vrijheid, big picture Formulieren,regels Afwisseling en debat Groepsgedrag Participatie, Ontkennen van Consensus gevoelens Acceptatie gevoelens Competitiedruk Orde en zekerheid Ridiculiseren van Belonen van regels ‘ goed’ gedrag Afspraken herroepen
 18. 18. Verschillende Stijlen van Begeleiding Opgelegde doelen en strikte controle Doelen laten stellen en persoonlijk afrekenen en belonen Gezamenlijk doelen stellen, hiërarchische drempels slechten en persoonlijke aandacht
 19. 19. Management: Sterke en Zwakke Kanten Conceptualiseren Hoofd- en bijzaken Leuk complex Discipline Nieuw en anders Binding Meer denken dan doen Harmonie Matig contact met de Onderlinge buitenwereld communicatie ‘Group think’ Betrokkenheid Lost conflicten niet op
 20. 20. Spiral Dynamics & Ken Wilber’s 4 Kwadranten Model
 21. 21. Intern Extern Individueel Collectief Persoonlijkheid Individuele waarden, overtuigingen en drijfveren Karakter Individuele gedragingen en acties Cultuur Collectieve waarden, normen en overtuigingen Sociale Structuren Collectieve gedragingen, acties, systemen en structuren Bron: Ken Wilber (2000) Personal Alignment Mission Alignment Values Alignment Structural Alignment Persoonlijke Integriteit – Walk the Talk Collectieve Veerkracht: zowel duurzaam als economisch gedreven om resultaatgericht te werken onder alle omstandigheden Collectieve Verbondenheid - Missiegevoel Toepassing SDi (1)
 22. 22. Toepassing SDi (2)
 23. 24. Referenties <ul><li>Beck, Don, Christopher Cowan, Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership, and Change , Blackwell, Oxford, 1996. </li></ul><ul><li>www.spiraldynamics.net </li></ul><ul><li>www.globalvaluesnetwork.com </li></ul><ul><li>www.spiraldynamicsgroup.com </li></ul>
 24. 25. <ul><li>“ You can never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.” </li></ul><ul><li>R. Buckminster Fuller </li></ul>

×