Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa

Edna Azarcon
Edna AzarconEsP Teacher um Department of Education
EsP 9 Modyul 10- Kagalingan sa
Paggawa
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim
Nilikha ni: Gng. Edna Manangan
Sanggunian: Learners Module in EsP 9
Sy 2015-2016
Natatandaan mo ba
kung bakit kailangang
gumawa ang tao?
Masasabi mo ba na kapag
tanyag at may produkto o
gawaing naisagawa ang isang
tao, may kagalingan na siya sa
paggawa?
 Ayon kay pope John Paul II (1981) sa
kanyang isinulat na “Laborem
Exercens”- Ang paggawa ay mabuti sa
tao, dahil sa pamamagitan nito
naisasakatuparan niya ang kanyang
responsibilidad sa sarili, kapwa at sa
Diyos. Ito ang magtutulak sa kanya
upang magkaroon ng “Kagalingan sa
paggawa”.
 1. Nagsasabuhay ng mga Pagpapahalaga
 2. Pagtataglay ng Positibong Kakayahan
 3. Nagpupuri at nagpapasalamat sa
Diyos
Mga katangiang dapat taglayin
upang maisabuhay ang “Kagalingan
sa Paggawa”
A. Kasipagan- Ito ay tumutukoy sa
pagsisikap na gawin o tapusin ang
isang gawain na walang
pagmamadali at buong
pagpapaubaya.
1. Nagsasabuhay ng mga
Pagpapahalaga
 B. Tiyaga- Ito ay ang pagpapatuloy sa
paggawa sa kabila ng mga hadlang sa
kanyang paligid.
 Isinaisantabi niya ang mga hadlang sa
paggawa ng isang produkto o gawain gaya ng
pagrereklamo, pag-kukumpara ng gawain sa
iba, at pagdadahilan.
C. Masigasig- Ito ay ang
pagkakaroon ng kasiyahan,
pagkagusto at siglang
nararamdaman sa paggawa ng
gawain o produkto
D. Malikhain- ang produkto o
gawaing lilikhain ay hindi bunga ng
panggagaya kundi likha ng
mayamang pag-iisip.
 Orihinal at bago ang produkto.
Bunga ng ideyang maging iba at
kakaiba.
 E. Disiplina sa sarili- Ang taong
may disiplina ay nalalaman ang
hangganan ng kanyang
ginagawa at may paggalang sa
ibang tao.
 Ano-anong mga pagpapahalaga ang
naisabuhay mo na at kailangan mo pang
malinang?
 Anong mga hakbang ang iyong gagawin
upang ito ay maisakatuparan?
Mga tanong:
 A. Pagkatuto bago ang Paggawa-yugto ng
paggawa ng plano
 tunguhin (goals), pagbuo ng konsepto,
estratehiya, paghahanda, mga kasama sa
paggawa, pagtatakda ng panahon
2. Nagtataglay ng kakailanganing
kakayahan
 B. Pagkatuto habang Ginagawa- Ito ang
yugto na magtuturo ng iba’ibang estratehiya
upang magawa ang planong nabuo.
 C. Pagkatuto pagkatapos Gawin ang
isang Gawain- yugto ng pagtataya kung ano
ang naging resulta o kinalabasan ng gawain.
Mga Kakayahang kailangan upang magkaroon
ng matalinong pag-iisip upang maisabuhay ang
kagalingan sa Paggawa- Michael J. Gelb
1. Mausisa(Curiosita)
 Ang taong mausisa ay
mataming tanong na
hinahanapan ng sagot. Hindi
kontento sa simpleng sagot o
mababaw na kahulugan ng
nabasa o narinig.
Johnlu Koa- French Baker
2. Demonstrasyon
(Dimostrazione)
 Ito ang pagkatuto sa
pamamagitan ng mga di
malilimutang karanasan sa
buhay upang magtagumpay at
maiwasang maulit ang
anumang pagkakamali.
Sandy Javier.
3. Pandama (Sansazione)
 Ito ang paggamit ng mga
pandama sa pamamaraang
kapaki-pakinabang sa tao.
Maria Gennette Roselle
Rodriguez Ambubuyog-
Product and Support
Manager, Code Factory ,
Spain
4. Misteryo (Sfumato)
 Ito ang kakayahang yakapin
ang kawalang katiyakan ng
isang bagay, kabaligtaran ng
inaasahang pangyayari.
Ryzza Mae Dizon-Host,
Commercial Model, Artista
5. Sining at Agham
(Arte/Scienza)
 Ito ang pantay na pananaw sa
pagitan ng agham,sining ,
katwiran at imahinasyon.
 Pananaliksik
 Pagsisiyasat
Dr. Rafael D. Guerrero, Mananaliksik
Engr. Aisa Mijeno- nakaimbento ng Salt lamp
6. Kalusugan ng Pisikal na
Pangangatawan (Corporalita)
 Ito ang tamang
pangangalaga sa
pisikal na katawan ng
tao upang maging
malusog at hindi
magkasakit.
7. Ang pagkakaugnay-
ugnay ng lahat ng bagay
(Connessione)
 Ito ang pagkilala at
pagbibigay halaga na
ang lahat ng bagay at
pangyayari ay
magkakaugnay.
Handa ka na bang linangin at
isabuhay ang mga positibong
katangian at kakayahang ito?
Sa paanong paraan?
Anong produkto o
gawain ang iyong
lilikhain?
Anong mga pamamaraan ang
iyong gagawin upang magkaroon
ng kalidad at kagalingan ang iyong
gagawing produkto o serbisyo?
 Ang pinakamahalaga sa lahat upang masabi na ang
paggawa ay kakaiba, may kalidad at kagalingan ay
kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos.
 Kung ang paggawa o produkto ay ginawa bilang
paraan ng pagpuri at pasasalamat, pagbubutihin mo
ang lahat at ang balik ay pagpapala mula sa Diyos.
3. Nagpupuri at nagpapasalamat sa
Diyos
Anong mahalagang konsepto ang
nahinuha mo mula sa aralin?
Paghinuha ng Batayang Konsepto
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Gumawa ng isang Liham
Pasasalamat sa Diyos sa mga
kakayahan at biyayang
pinagkaloob Niya na makakatulong
upang magtagumpay sa buhay
para sa sarili, pamilya at bansa.
Gawaing Pagninilay Blg 10
1 von 27

Recomendados

EsP 9 Katarungang Panlipunan von
EsP 9 Katarungang PanlipunanEsP 9 Katarungang Panlipunan
EsP 9 Katarungang PanlipunanChristian Dalupang
219.9K views16 Folien
Modyul 10: Kagalingan sa Paggawa von
Modyul 10: Kagalingan sa PaggawaModyul 10: Kagalingan sa Paggawa
Modyul 10: Kagalingan sa Paggawaka_francis
136.3K views17 Folien
EsP 9-Modyul 7 von
EsP 9-Modyul 7EsP 9-Modyul 7
EsP 9-Modyul 7Rivera Arnel
80.6K views15 Folien
EsP 9-Modyul 9 von
EsP 9-Modyul 9EsP 9-Modyul 9
EsP 9-Modyul 9Rivera Arnel
91.4K views17 Folien
EsP 9-Modyul 12 von
EsP 9-Modyul 12EsP 9-Modyul 12
EsP 9-Modyul 12Rivera Arnel
66.9K views20 Folien
ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa Paggawa von
ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa PaggawaESP 9 Modyul10 Kagalingan sa Paggawa
ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa PaggawaRoselle Liwanag
27.8K views47 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpok von
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng NaimpokModyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpok
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpokka_francis
160.3K views20 Folien
EsP 9-Modyul 10 von
EsP 9-Modyul 10EsP 9-Modyul 10
EsP 9-Modyul 10Rivera Arnel
36.7K views14 Folien
EsP 9-Modyul 8 von
EsP 9-Modyul 8EsP 9-Modyul 8
EsP 9-Modyul 8Rivera Arnel
90.1K views19 Folien
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral von
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas MoralEsp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas MoralGenefer Bermundo
44.6K views17 Folien
EsP 9-Modyul 5 von
EsP 9-Modyul 5EsP 9-Modyul 5
EsP 9-Modyul 5Rivera Arnel
82.2K views19 Folien
EsP 9-Modyul 6 von
EsP 9-Modyul 6EsP 9-Modyul 6
EsP 9-Modyul 6Rivera Arnel
128.3K views21 Folien

Was ist angesagt?(20)

Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpok von ka_francis
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng NaimpokModyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpok
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpok
ka_francis160.3K views
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral von Genefer Bermundo
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas MoralEsp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
Genefer Bermundo44.6K views
EsP 9-Modyul 6 von Rivera Arnel
EsP 9-Modyul 6EsP 9-Modyul 6
EsP 9-Modyul 6
Rivera Arnel128.3K views
Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin von Maria Fe
Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at TungkulinModyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin
Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin
Maria Fe306.1K views
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Kurso von Roselle Liwanag
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng KursoESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Kurso
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Kurso
Roselle Liwanag109.2K views
Kasipagan, pagpupunyagi,pagtitipid at wastong pamamahala sa pag iimpok von jenelyn calzado
Kasipagan, pagpupunyagi,pagtitipid at wastong pamamahala sa pag iimpokKasipagan, pagpupunyagi,pagtitipid at wastong pamamahala sa pag iimpok
Kasipagan, pagpupunyagi,pagtitipid at wastong pamamahala sa pag iimpok
jenelyn calzado122.2K views
Katarungang panlipunan von Maria Fe
Katarungang panlipunanKatarungang panlipunan
Katarungang panlipunan
Maria Fe207.4K views
Mga pansariling salik sa pagpili ng track o KURSO DAAN SA MAAYOS AT MAUNLAD N... von JENELOUH SIOCO
Mga pansariling salik sa pagpili ng track o KURSO DAAN SA MAAYOS AT MAUNLAD N...Mga pansariling salik sa pagpili ng track o KURSO DAAN SA MAAYOS AT MAUNLAD N...
Mga pansariling salik sa pagpili ng track o KURSO DAAN SA MAAYOS AT MAUNLAD N...
JENELOUH SIOCO137.5K views
Esp 9 Modyul 1: Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat von Genefer Bermundo
Esp 9 Modyul 1: Layunin ng Lipunan: Kabutihang PanlahatEsp 9 Modyul 1: Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat
Esp 9 Modyul 1: Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat
Genefer Bermundo171.8K views
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya von Rivera Arnel
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng EkonomiyaMELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
Rivera Arnel85K views
Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak... von Ralph Isidro
Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak...Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak...
Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak...
Ralph Isidro240.2K views
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunan von Edna Azarcon
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunanEs p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Edna Azarcon65K views

Destacado

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10 von
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10Jillian Barrio
31.2K views9 Folien
Gawain sa excite intermediate it von
Gawain sa excite intermediate itGawain sa excite intermediate it
Gawain sa excite intermediate itmitch st andrew
11.7K views5 Folien
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa... von
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Edna Azarcon
25.5K views25 Folien
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayan von
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayanEsp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayan
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayanThelma Singson
37.1K views16 Folien
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9 von
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9Jillian Barrio
38.3K views10 Folien
Prof Jason Heyes & Dr Paul Lewis - Taking stock of changes in EPL: Trends, ca... von
Prof Jason Heyes & Dr Paul Lewis - Taking stock of changes in EPL: Trends, ca...Prof Jason Heyes & Dr Paul Lewis - Taking stock of changes in EPL: Trends, ca...
Prof Jason Heyes & Dr Paul Lewis - Taking stock of changes in EPL: Trends, ca...Sheffield University Management School
991 views17 Folien

Destacado(20)

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10 von Jillian Barrio
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
Jillian Barrio31.2K views
Gawain sa excite intermediate it von mitch st andrew
Gawain sa excite intermediate itGawain sa excite intermediate it
Gawain sa excite intermediate it
mitch st andrew11.7K views
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa... von Edna Azarcon
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Edna Azarcon25.5K views
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayan von Thelma Singson
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayanEsp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayan
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayan
Thelma Singson37.1K views
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9 von Jillian Barrio
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9
Jillian Barrio38.3K views
Modyul 14. von Nica Romeo
Modyul 14.Modyul 14.
Modyul 14.
Nica Romeo90.2K views
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay von Edna Azarcon
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEs p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Edna Azarcon51K views
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok von Louise Magno
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa NaimpokModyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok
Louise Magno17.1K views
Modyul 12: Pamamahala ng Oras von ka_francis
Modyul 12: Pamamahala ng OrasModyul 12: Pamamahala ng Oras
Modyul 12: Pamamahala ng Oras
ka_francis34K views
Esp 9 learning module von Jean Casalem
 Esp 9 learning module Esp 9 learning module
Esp 9 learning module
Jean Casalem40.4K views
Katarungang Panlipunan von Mycz Doña
Katarungang PanlipunanKatarungang Panlipunan
Katarungang Panlipunan
Mycz Doña31.7K views
Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana... von Louise Magno
Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...
Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...
Louise Magno196.5K views
M8 ppt von Esp Tnts
M8 pptM8 ppt
M8 ppt
Esp Tnts84.3K views
ESP 7 Modyul 7 Kalayaan von Lemuel Estrada
ESP 7 Modyul 7 KalayaanESP 7 Modyul 7 Kalayaan
ESP 7 Modyul 7 Kalayaan
Lemuel Estrada133.7K views
Powerpoint on pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwa von josie_colo
Powerpoint on pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwaPowerpoint on pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwa
Powerpoint on pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwa
josie_colo42.3K views

Similar a Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa

gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptx von
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptxgr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptx
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptxIanCeasareTanagon
46 views47 Folien
Grade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptx von
Grade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptxGrade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptx
Grade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptxRizzaDalmacio
7 views47 Folien
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptx von
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptxgr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptx
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptxJeanOlod2
18 views47 Folien
Jocelle-ESP-ppt.pptx von
Jocelle-ESP-ppt.pptxJocelle-ESP-ppt.pptx
Jocelle-ESP-ppt.pptxZyraMilkyArauctoSiso
15 views23 Folien
ESP 9 Q3 Week 3.pptx von
ESP 9 Q3 Week 3.pptxESP 9 Q3 Week 3.pptx
ESP 9 Q3 Week 3.pptxAntonetteAlbina3
40 views67 Folien

Similar a Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa(20)

gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptx von IanCeasareTanagon
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptxgr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptx
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptx
Grade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptx von RizzaDalmacio
Grade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptxGrade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptx
Grade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptx
RizzaDalmacio7 views
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptx von JeanOlod2
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptxgr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptx
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptx
JeanOlod218 views
modyul 10 kagalingan sa paggawa.pptx von JADIAZ4
modyul 10 kagalingan sa paggawa.pptxmodyul 10 kagalingan sa paggawa.pptx
modyul 10 kagalingan sa paggawa.pptx
JADIAZ476 views
ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s... von Jane564278
ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...
ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...
Jane56427832 views

Más de Edna Azarcon

Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018 von
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018Edna Azarcon
71.3K views25 Folien
Conflict Management von
Conflict ManagementConflict Management
Conflict ManagementEdna Azarcon
2.6K views75 Folien
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9 von
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9Edna Azarcon
10.3K views13 Folien
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand von
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na DemandEs p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na DemandEdna Azarcon
47.3K views37 Folien
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan von
Es p 8 Module 14 Karahasan sa PaaralanEs p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa PaaralanEdna Azarcon
23.9K views29 Folien
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2 von
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2Edna Azarcon
39.9K views27 Folien

Más de Edna Azarcon(12)

Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018 von Edna Azarcon
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Edna Azarcon71.3K views
Conflict Management von Edna Azarcon
Conflict ManagementConflict Management
Conflict Management
Edna Azarcon2.6K views
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9 von Edna Azarcon
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
Edna Azarcon10.3K views
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand von Edna Azarcon
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na DemandEs p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Edna Azarcon47.3K views
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan von Edna Azarcon
Es p 8 Module 14 Karahasan sa PaaralanEs p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Edna Azarcon23.9K views
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2 von Edna Azarcon
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
Edna Azarcon39.9K views
Es p 9 Modyul 14 Pagpapalalim von Edna Azarcon
Es p 9 Modyul 14 PagpapalalimEs p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Es p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Edna Azarcon2.8K views
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod von Edna Azarcon
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at TagasunodEs p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Edna Azarcon130.8K views
Ideas to Motivate Students von Edna Azarcon
Ideas to Motivate StudentsIdeas to Motivate Students
Ideas to Motivate Students
Edna Azarcon1.5K views
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim B von Edna Azarcon
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim BEs p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Edna Azarcon11.6K views
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A) von Edna Azarcon
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Edna Azarcon35.8K views
Pakikilahok at Bolunterismo von Edna Azarcon
Pakikilahok at BolunterismoPakikilahok at Bolunterismo
Pakikilahok at Bolunterismo
Edna Azarcon122.1K views

Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa

 • 1. EsP 9 Modyul 10- Kagalingan sa Paggawa Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Nilikha ni: Gng. Edna Manangan Sanggunian: Learners Module in EsP 9 Sy 2015-2016
 • 2. Natatandaan mo ba kung bakit kailangang gumawa ang tao?
 • 3. Masasabi mo ba na kapag tanyag at may produkto o gawaing naisagawa ang isang tao, may kagalingan na siya sa paggawa?
 • 4.  Ayon kay pope John Paul II (1981) sa kanyang isinulat na “Laborem Exercens”- Ang paggawa ay mabuti sa tao, dahil sa pamamagitan nito naisasakatuparan niya ang kanyang responsibilidad sa sarili, kapwa at sa Diyos. Ito ang magtutulak sa kanya upang magkaroon ng “Kagalingan sa paggawa”.
 • 5.  1. Nagsasabuhay ng mga Pagpapahalaga  2. Pagtataglay ng Positibong Kakayahan  3. Nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos Mga katangiang dapat taglayin upang maisabuhay ang “Kagalingan sa Paggawa”
 • 6. A. Kasipagan- Ito ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na walang pagmamadali at buong pagpapaubaya. 1. Nagsasabuhay ng mga Pagpapahalaga
 • 7.  B. Tiyaga- Ito ay ang pagpapatuloy sa paggawa sa kabila ng mga hadlang sa kanyang paligid.  Isinaisantabi niya ang mga hadlang sa paggawa ng isang produkto o gawain gaya ng pagrereklamo, pag-kukumpara ng gawain sa iba, at pagdadahilan.
 • 8. C. Masigasig- Ito ay ang pagkakaroon ng kasiyahan, pagkagusto at siglang nararamdaman sa paggawa ng gawain o produkto
 • 9. D. Malikhain- ang produkto o gawaing lilikhain ay hindi bunga ng panggagaya kundi likha ng mayamang pag-iisip.  Orihinal at bago ang produkto. Bunga ng ideyang maging iba at kakaiba.
 • 10.  E. Disiplina sa sarili- Ang taong may disiplina ay nalalaman ang hangganan ng kanyang ginagawa at may paggalang sa ibang tao.
 • 11.  Ano-anong mga pagpapahalaga ang naisabuhay mo na at kailangan mo pang malinang?  Anong mga hakbang ang iyong gagawin upang ito ay maisakatuparan? Mga tanong:
 • 12.  A. Pagkatuto bago ang Paggawa-yugto ng paggawa ng plano  tunguhin (goals), pagbuo ng konsepto, estratehiya, paghahanda, mga kasama sa paggawa, pagtatakda ng panahon 2. Nagtataglay ng kakailanganing kakayahan
 • 13.  B. Pagkatuto habang Ginagawa- Ito ang yugto na magtuturo ng iba’ibang estratehiya upang magawa ang planong nabuo.  C. Pagkatuto pagkatapos Gawin ang isang Gawain- yugto ng pagtataya kung ano ang naging resulta o kinalabasan ng gawain.
 • 14. Mga Kakayahang kailangan upang magkaroon ng matalinong pag-iisip upang maisabuhay ang kagalingan sa Paggawa- Michael J. Gelb 1. Mausisa(Curiosita)  Ang taong mausisa ay mataming tanong na hinahanapan ng sagot. Hindi kontento sa simpleng sagot o mababaw na kahulugan ng nabasa o narinig. Johnlu Koa- French Baker
 • 15. 2. Demonstrasyon (Dimostrazione)  Ito ang pagkatuto sa pamamagitan ng mga di malilimutang karanasan sa buhay upang magtagumpay at maiwasang maulit ang anumang pagkakamali. Sandy Javier.
 • 16. 3. Pandama (Sansazione)  Ito ang paggamit ng mga pandama sa pamamaraang kapaki-pakinabang sa tao. Maria Gennette Roselle Rodriguez Ambubuyog- Product and Support Manager, Code Factory , Spain
 • 17. 4. Misteryo (Sfumato)  Ito ang kakayahang yakapin ang kawalang katiyakan ng isang bagay, kabaligtaran ng inaasahang pangyayari. Ryzza Mae Dizon-Host, Commercial Model, Artista
 • 18. 5. Sining at Agham (Arte/Scienza)  Ito ang pantay na pananaw sa pagitan ng agham,sining , katwiran at imahinasyon.  Pananaliksik  Pagsisiyasat Dr. Rafael D. Guerrero, Mananaliksik Engr. Aisa Mijeno- nakaimbento ng Salt lamp
 • 19. 6. Kalusugan ng Pisikal na Pangangatawan (Corporalita)  Ito ang tamang pangangalaga sa pisikal na katawan ng tao upang maging malusog at hindi magkasakit. 7. Ang pagkakaugnay- ugnay ng lahat ng bagay (Connessione)  Ito ang pagkilala at pagbibigay halaga na ang lahat ng bagay at pangyayari ay magkakaugnay.
 • 20. Handa ka na bang linangin at isabuhay ang mga positibong katangian at kakayahang ito?
 • 22. Anong produkto o gawain ang iyong lilikhain?
 • 23. Anong mga pamamaraan ang iyong gagawin upang magkaroon ng kalidad at kagalingan ang iyong gagawing produkto o serbisyo?
 • 24.  Ang pinakamahalaga sa lahat upang masabi na ang paggawa ay kakaiba, may kalidad at kagalingan ay kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos.  Kung ang paggawa o produkto ay ginawa bilang paraan ng pagpuri at pasasalamat, pagbubutihin mo ang lahat at ang balik ay pagpapala mula sa Diyos. 3. Nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos
 • 25. Anong mahalagang konsepto ang nahinuha mo mula sa aralin? Paghinuha ng Batayang Konsepto
 • 27. Gumawa ng isang Liham Pasasalamat sa Diyos sa mga kakayahan at biyayang pinagkaloob Niya na makakatulong upang magtagumpay sa buhay para sa sarili, pamilya at bansa. Gawaing Pagninilay Blg 10