Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ang Rebolusyong Siyentipiko

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Rebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipiko
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 70 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Ang Rebolusyong Siyentipiko (20)

Anzeige

Weitere von edmond84 (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Ang Rebolusyong Siyentipiko

 1. 1. SAN ISIDRO NHS EDMOND R. LOZANO #3rd Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO
 2. 2. KASANAYANG PAGKATUTO/ LEARNING COMPETENCY:  Nasusuri ang mga kaganapan at epekto ng Rebolusyong Siyentipiko, Enlightenment, at Industriyal #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
 3. 3. INTRODUCTORY  Hindi naimbento ang agham sa panahon lamang ng Rebolusyong Siyentipiko.  Sa halip, malaon na itong ginagamit ng mga Greek bilang scientia na nangangahulugang “KAALAMAN”.  Subalit wala pang konsepto ng agham bilang isang disiplina at hindi pa nila tinatawag ang sarili bilang siyentista. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading
 4. 4. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO -Noong ika-15 siglo, ang pag-unawa ng mga Europeo tungkol sa mundo at sansinukob ay batay sa aral ng mga Kristiyano at pilosopiya ni ARISTOTLE. -Masasabing napakaliit na grupo lamang ang nagtatanong sa tradisyunal na kahiwagaan ng sansinukob. http://www.liveyourmagic.com/2014/02 /aristotle-the-purpose-of-life/
 5. 5. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ang ika-16 at ika-17 siglo ang hudyat sa pagpasok ng REBOLUSYONG SIYENTIPIKO. Ito ang simula ng panahon ng pagsisiyasat sa pamamagitan ng eksperimento bunga ng kanilang pagmamasid sa sansinukob. Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO
 6. 6. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ang bagong ideyang siyentipiko ay instrumento sa pagkakaroon ng panibagong pananaw sa kaalaman at paniniwala ng mga EUROPEO. -Ang dating impluwensiya ng Simbahan sa pamumuhay at kaisipan ng mga tao ay nabawasan at humina dahil sa mga paglalathala ng mga bagong tuklas na kaalaman na pinatunayan ng “bagong siyensiya”. Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO
 7. 7. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO -Naging tulong ang panahon ng katuwiran (AGE OF REASON) upang magkaroon ng bagong liwanag ang mga tradisyunal na ideya at bigyan ng bagong paglalarawan at redepinisyon ng lipunan. Halaw mula sa: Kasaysayan ng Daigdig nina Teofista L. Vivar et’al p. 189
 8. 8. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA Ang Polish na si NICOLAUS COPERNICUS ay nagpasimula ng kaniyang propesyong siyentipiko sa Pamantasan ng Krakow, Poland noong 1492. -Kaalinsabay nito ang panahon ng pagkakatuklas ni CHRISTOPHER COLUMBUS sa Amerika. #3rd Grading Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO https://biographybd.com/nicolaus-copernicus/ https://resources.billofrightsinstitute.org/virtue s/admiral-ocean-sea-christopher-columbus- diligence/
 9. 9. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading -Batay sa kaniyang mga ginawang pananaliksik nalaman niya na ang mga ideyang itinuturo at pinaniniwalaan ng mga tao noong panahon na iyon ukol sa Sansinukuban ay may mga pagkakamali. -Sa panahong ito ay nagpasimula na si Copernicus ng mga pagtatanong tungkol sa pangunahing paniniwala at tradisyon ng mga tao. Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO
 10. 10. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA Binigyang diin niya na ang mundo ay bilog taliwas sa naunang paniniwala na ito ay patag at kapag narating ng isang manlalakbay ang dulo nito ay posible siyang mahulog. #3rd Grading Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO Isa pa sa kaniyang inilahad ay ukol sa pag-ikot ng mundo sa sarili nitong aksis habang ito’y umiikot sa araw.
 11. 11. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO -Idinagdag pa niya na ang araw ang nasa sentro ng Sansinukuban na taliwas sa itinuturo ng Simbahan na ang mundo ang sentro ng Sansinukuban. -Ang teoryang ito ay nakilala sa katawagang TEORYANG HELIOCENTRIC. https://www.facebook.com/abetonmix/photos/-ang-teoryang-ito-ay-nakilala- sa-katawagang-teoryang-heliocentricang-kaisipang-i/295717067738006/
 12. 12. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA Ang kaisipang ito ni Copernicus ay di niya kaagad inilathala sa dahilang posibleng ito ang maging daan sa mga puna mula sa Simbahan at nangangahulugan ng persekyusiyon, ekskomunikasyon o pagsunog ng buhay sa pamamagitan ng INQUISITION. #3rd Grading Ang Rebolusyong SIYENTIPIKO http://www.worldfuturefund.com/wffmaster/ Reading/Religion/inquisition.htm
 13. 13. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ano ang ibig sabihin ng teoryang heliocentric?
 14. 14. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Mga Bagong Teorya Ukol sa Sansinukuban (Universe) isang Aleman na astronomer, natural scientist at mahusay na matematisyan ang nagbuo ng isang pormula sa pamamagitan ng matematika tungkol sa posibleng pag-ikot sa isang paribilog ng mga planeta sa araw na di gumagalaw sa gitna ng kalawakan. Ito’ y tinawag niyang ELLIPSE. Johannes Kepler https://en.wikipedia.org /wiki/Johannes_Kepler
 15. 15. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA Dinagdag pa niya na ang mga planeta ay di pare-pareho sa bilis sa kanilang paggalaw nguni’t mabilis ang kanilang paggalaw kung papalapit sa araw at mabagal kung ito’y palayo. #3rd Grading Mga Bagong Teorya Ukol sa Sansinukuban (Universe)
 16. 16. Nagkaroon ng mga pagtatanong si KEPLER sa mga pinuno sa academics at Simbahan ng panahon na iyon. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Mga Bagong Teorya Ukol sa Sansinukuban (Universe) Johannes Kepler https://en.wikipedia.org /wiki/Johannes_Kepler
 17. 17. Hindi siya nagkaroon ng pag-aalinlangan sa kaniyang mga hinuha at pagsusuri at maging sa pagtatanong sa Simbahan dahil siya’y kabilang sa Kilusang nagprotesta tungkol sa Simbahan sa panahong iyon. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Mga Bagong Teorya Ukol sa Sansinukuban (Universe)
 18. 18. Nguni’t ang kaniyang kontemporaryo na si GALILEO GALILEI na isang Italyano at Katoliko ay nagkaroon ng malaking oposisyon sa Simbahan #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Mga Bagong Teorya Ukol sa Sansinukuban (Universe) https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
 19. 19. -Taong1609 nang nabuo ni GALILEO ang kaniyang imbensiyong teleskopyo at naging dahilan ng kaniyang pagdidiskubre sa kalawakan. Ang kaniyang pagtanggap sa teoryang itinuro ni Copernicus ay ginamit na dahilan upang siya’y mapailalim sa isang imbestigasyon ng mga pinuno ng Simbahan. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Mga Bagong Teorya Ukol sa Sansinukuban (Universe)
 20. 20. Ang pagdidiing ito sa kaniya ng SIMBAHAN ay naging daan upang bawiin niya ang ibang resulta ng kaniyang ginawang mga pag-aaral at di maging daan ng pagtitiwalag sa kaniya ng Simbahan. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Mga Bagong Teorya Ukol sa Sansinukuban (Universe)
 21. 21. Matapos ang retraksiyon ay nagpatuloy pa rin siya sa mga siyentipikong pagtuklas na naging basehanng pagbubuong mga unibersal na batas sa pisika. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Mga Bagong Teorya Ukol sa Sansinukuban (Universe) Halaw mula sa: Ease Modyul 13
 22. 22. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA Paano ipinaglaban nina Kepler at Galileo ang kanilang paniniwala? Paano binago ng bagong kaisipan nina Kepler at Galileo ang pagtingin ng mga tao sa daigdig? _________________________________ #3rd Grading Kepler Galileo
 23. 23. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT Isa sa bunga ng pamamaraang makaagham ang epekto ng rebolusyon sa iba’t ibang aspeto ng buhay. -Marami ang nagmungkahi na gamitin ang pamamaraan upang mapaunlad ang buhay ng tao sa larangan ng pangkabuhayan, pampolitika, panrelihiyon, at maging sa edukasyon.
 24. 24. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading -Tinawag itong Panahon ng Kaliwanagan (Enlightenment). -Nagsimula ito sa batayang kaisipang iminungkahi ng mga pilosopo. ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT https://www.thoughtco.com/key- thinkers-of-the-enlightenment-1221868
 25. 25. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Bagama’t ang Enlightenment ay tumutukoy sa pilosopiyang umunlad sa Europe noong ika-18 siglo, maaari ring sabihing ito ay isang kilusang intelektuwal. ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT https://www.livescience.com/5532 7-the-enlightenment.html
 26. 26. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading -Ang Enlightenmentay binubuo ng mga iskolar na nagtangkang iahon ang mga Europeo mula sa mahabangpanahonng kawalan ng katuwiran at pamamayani ng pamahiin at bulag na paniniwala noong MiddleAges. ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT https://www.thoughtco.com/key- thinkers-of-the-enlightenment-1221868
 27. 27. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading -Ang ambag ng mga intelektuwal na ito ang nagsilbing pundasyon ng mga modernong ideyang may kinalaman sa pamahalaan, edukasyon, demokrasya,at maging sa sining. ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT https://www.livescience.com/5532 7-the-enlightenment.html
 28. 28. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading -Ang mga intelektuwal na ito ay nakilala bilang mga philosopher o pangkat ng mga intelektuwal na humikayat sa paggamit ng katuwiran,kaalaman, at edukasyon sa pagsugpo sa pamahiin at kamangmangan. ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT https://aeon.co/ideas/why-the- enlightenment-was-not-the-age-of-reason
 29. 29. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Sinuri nila ang kapangyarihan ng relihiyon at tinuligsa ang kawalan ng katarungan sa lipunan. Halaw mula sa: Kasaysayan ng Daigdig nina Grace Estela C. Mateo et’al p. 254 ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT
 30. 30. -Naging daan ang mga pagbabago sa siyensya upang mapag-iisipan ng mga pilosopo at marurunong na kung ang mga sistematikong batas ay maaaring maging kasagutan sa paglikha ng sansinukob (universe) at kapaligiran, maaari ring maging gabay ang mga ito sa mga ugnayang political, pangkabuhayan at panlipunan. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ang Makabagong Ideyang Pampolitika
 31. 31. -Inaakala nilang maipaliliwanag ang mga bagay-bagay sa tulong ng analitikong pangangatwiran. -Tunay na malaki ang impluwensya ng siyentipikong pag-iisip sa teoryang pampulitika #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ang Makabagong Ideyang Pampolitika https://aeon.co/ideas/why-the- enlightenment-was-not-the-age-of-reason
 32. 32. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA Ginamit ni THOMAS HOBBES ang ideya ng natural law upang isulong ang paniniwala na ang absolutong monarkiya ang pinakamahusay na uri ng pamahalaan. #3rd Grading Ang Pagpapaliwanag ni Hobbes tungkol sa Pamahalaan https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
 33. 33. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ang Pagpapaliwanag ni Hobbes tungkol sa Pamahalaan -Pinaniniwalaan niya na ang pagkakaroon ng kaguluhan ay likas sa tao kaya dahil dito ay kailangan ng isang absolutong pinuno upang supilin ang ganitong mga pangyayari. -Sa kaniyang pagpapalimbag ng isinulat niyang aklat na LEVIATHAN noong 1651 ay inilarawan niya ang isang lipunan na walang pinuno at ang posibleng maging direksiyon nito tungo sa magulong lipunan.
 34. 34. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA -Binigyan niya ng pagdidiin na ang tao ay kinakailangang pumasok sa isang kasunduan sa pamahalaan na kailangang iwanan niya ang lahat ng kaniyang kalayaan at maging masunurin sa puno ng pamahalaan. #3rd Grading Ang Pagpapaliwanag ni Hobbes tungkol sa Pamahalaan
 35. 35. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA - Dahil sa kasunduang ito, pangangalagaan at protektahan ng pinuno ang kanyang nasasakupan. Di na bibigyan pa ng karapatang magrebelde ang mga tao, kahit pa hindi makatwiran ang pamamalakad. #3rd Grading Ang Pagpapaliwanag ni Hobbes tungkol sa Pamahalaan Halaw mula sa: Ease Modyul 13
 36. 36. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ano ang paliwanag ni HOBBES tungkol sa pamahalaan? https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
 37. 37. Pagpapahayag ng Bagong Pananaw ni Locke -Isa pa sa kinilalang pilosopo sa Englanday si JOHN LOCKE na may parehong paniniwala gaya ni Hobbes na kinakailangang magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga tao at ng kanilang pinuno. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA https://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke
 38. 38. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA  Nguni’t naiiba siya sa paniniwala na ang tao sa kaniyang natural na kalikasan ay may karapatang mangatuwiran, may mataas na moral at mayroong mga natural na karapatan ukol sa buhay, kalayaan at pag-aari. #3rd Grading Pagpapahayag ng Bagong Pananaw ni Locke https://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke
 39. 39. Pagpapahayag ng Bagong Pananaw ni Locke Sinasabiniya na ang tao ay maaaring sumira sa kaniyang kasunduan sa pinuno kung ang pamahalaan ay di na kayang pangalagaan at ibigay ang kaniyang mga natural na karapatan. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA https://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke
 40. 40. Pagpapahayag ng Bagong Pananaw ni Locke Binigyang-diin din niya na kung ang tao ay gumamit ng pangangatuwiran ay makararating siya sa pagbubuo ng isang pamahalaang mabisang makikipag-ugnayan at tutulong sa kaniya. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA https://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke
 41. 41. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA Ang kaniyang mga ideya ay isinulat niya noong 1689 sa pamamagitan ng lathalaing Two Treatises of Government. -Ang kaniyang sulatin ay naging popular at nakaimpluwensiya sa kabuuan ng Europe at maging sa kolonya ng England, ang Kolonyang Amerikano. #3rd Grading Pagpapahayag ng Bagong Pananaw ni Locke
 42. 42. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ang ideya niya ang naging basehan ng mga Amerikano na lumaya sa pamumuno ng Great Britain. Ang Deklarasyon ng Kalayaan na sinulat ni THOMAS JEFFERSON ay naging mahalagang sulatin sa paglaya ng Amerika sa mga Ingles ay halaw sa mga ideya ni Locke ukol sa kasunduan sa pagitan ng mga tao at ng pamahalaan. Pagpapahayag ng Bagong Pananaw ni Locke https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
 43. 43. – na naniniwala sa ideya ng paghahati ng kapangyarihan sa isang pamahalaan. Hinati niya sa tatlong sangay ang pamahalaan: 1. LEHISLATURA na pangunahing gawain ay ang pagbubuo ng mga batas; 2. EHEKUTIBO na nagpapatupad ng batas; 3. HUKUMAN na tumatayong tagahatol. #2ND Grading#MANANAKOP#GINTO # EUROPA  Baron de Montesquieu #SPICE #3rd Grading
 44. 44. -isa ring Pranses ay nagsulat ng ilang mga lathalain laban sa Simbahan at Korteng Royal ng France. -Ito ang naging dahilan ng kaniyang dalawang beses na pagkakabilanggo at nang lumaon siya ay napatapon sa INGLATERA. -Patuloy siya sa pagsusulat at binigyan ng pagpapahalaga ang pilosopiya ni Francis Bacon at siyensiya ni Isaac Newton. #2ND Grading#MANANAKOP#GINTO # EUROPA#SPICE #3rd Grading Voltaire o Francois Marie Arouet
 45. 45. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading 1. Ano ang pagkakaiba ng paniniwala ni John Locke kay Thomas Hobbes? 2. Sa mga paniniwalang nabanggit, alin dito ang higit mong pinaniniwalaan? John Locke Thomas Hobbes
 46. 46. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Paano binago ng Rebolusyong Industriyal ang AGRIKULTURA at industriya sa Europe? ? ANG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
 47. 47. ANG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE #3rd Grading - Taong 1700 at 1800 nang nagkaroon ng malaking pagbabago sa aspektong agrikultura at industriya sa mga bansa sa Europe at sa United States. -Ang transpormasyon na ito ay nakilala sa katawagang Rebolusyong Industriyal dahil pinalitan nito ang gawaing manwal sa mga kabukiran ng mga bagong imbentong MAKINARYA.
 48. 48. ANG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE -Nagbigay ito ng malaking produksiyon sa mga bansa, karagdagang kita at pamilihan ng kanilang mga yaring produkto. -Maraming mga naninirahan sa mga kabukiran ang lumipat ng tirahan sa mga siyudad at namasukan sa mga industriya upang kumita nang malaki. #3rd Grading
 49. 49. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading Ang Bagong Uri ng Rebolusyon Ano-ano ang pagbabagong naganap sa pamumuhay ng mga taga-Europe dahil sa Rebolusyong Industriyal? ? ?
 50. 50. Ang Bagong Uri ng Rebolusyon #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE Ang tunog ng ingay ng mga tumatakbong makinarya sa isang pabrika ay bahagi ng tinatawag na REBOLUSYONG INDUSTRIYAL. -Ito ang panahon na kung saan ang mga tao ay nagpasimula nang gumamit ng mga makabagong kagamitan gaya ng makinarya sa kanilang produksiyon. #3rd Grading https://rebolusyong- industriyal.fandom.com/wiki/R ebolusyong_Industriyal_Wikia
 51. 51. Ang Bagong Uri ng Rebolusyon #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE #3rd Grading Halaw mula sa: Ease Modyul 13 -Nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamumuhay ng mga tao sa dahilang naging mabilis ang kanilang produksiyon at ito’y lumaki. -Naging daan ito upang sila’y magkaroon ng malaking kita at napaunlad ang kanilang pamumuhay. Nagsimula ito noong 1760 may mga bagong imbensiyon sa pansakahan ang nabuo at pinasimulan ang rebolusyon sa agrikultura. https://rebolusyong- industriyal.fandom.com/wiki/R ebolusyong_Industriyal_Wikia
 52. 52. #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE ANG PAGSISIMULA NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL -Ang GREAT BRITAIN ang nagpasimula dahil sa pagkakaroon nito ng maraming uling at iron na naging pangunahing gamit sa pagpapatakbo ng mga makinarya at pabrika. -Lumaganap ang kaniyang pakikipagkalakalan at ito ay naging dahilan ng pagiging matatag ng kaniyang kalakalan. -Sinuportahang mabuti ng pamahalaan ang kalakalang ito sa pamamagitan ng pagtatatag ng malakas na hukbong pandagat upang protektahan ang kanilang imperyo ng kalakal. #3rd Grading
 53. 53. #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE ANG PAGSISIMULA NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL -Noong taong 1760 ay pinasimulan ang pagbabago sa pagprodyus ng tela sa Great Britain. -Dati sa ilalim ng sistemang domestiko (domestic system) ang trabaho sa pagproprodyus ng tela ay ginagawa sa mga tahanan. #3rd Grading
 54. 54. #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE ANG PAGSISIMULA NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL -Ang halaga ng tela ay mahal dahil sa ganitong sistema nga ng pagbubuo na matagal. -Ang mayayaman lamang ang may oportunidad na magkaroon ng maraming damit at ang paggamit ng kurtina at ilan pang gamit sa tahanan na gawa sa tela ay itinuturing na luho lamang ng panahong iyon. #3rd Grading
 55. 55. #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE -Dahil sa pag-iimbento ng maraming makinarya ay naging madali ang pagprodyus ng mga tela at mura na itong bilhin ng mga tao. -Halimbawa ang makinang spinning jenny ay nagpabilis sa paglalagay ng mga sinulid sa bukilya nang mabilis at sa maraming sisidlan. -Ang dating ginagawa ng walong manggagawaay maaari nang gawin ng isang manggagawasa tulong ng nabanggit na makinarya. #3rd Grading ANG PAGSISIMULA NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
 56. 56. #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE -Taong 1793 nang maimbento ng isang Amerikanongnagngangalang Eli Whitney ang cotton gin. -Ito ay nakatulong para maging madali ang paghihiwalayng buto at iba pang mga materyal sa bulak na dati ay halos ginagawa ng 50 manggagawa bago maimbento ang cotton gin. -Dahil dito naging mabilis na ang nasabing proseso at nakatulong ito sa malaking produksiyon para sa paggawa ng tela sa United States. Halaw mula sa : Ease Modyul 14 #3rd Grading ANG PAGSISIMULA NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
 57. 57. Ang Paglago at Paglaki ng Rebolusyong Industriyal #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE STEAM ENGINE -Ang pagkakaimbento sa steam engine ay naging daan para maragdagan ang suplay ng enerhiya na magpapatakbo sa mga pabrika. -Kaya mas marami pang mga sumunod na imbensiyon na ginawa ang tao na karaniwang gawa sa bakal gaya ng mga makinarya sa bukid, baril, sasakyang dumaraan sa mga riles. #3rd Grading
 58. 58. Ang Paglago at Paglaki ng Rebolusyong Industriyal #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE STEAM ENGINE Nakatulong ito sa mabilis na pagdadala ng mga produkto sa iba’t ibang lugar at ugnayan sa pamamagitan ng makabagong telekomunikasyon. #3rd Grading https://www.alamy.com/stock-photo- historic-photograph-one-of-the-first-steam- engines-puffing-billy-around-31470884.html
 59. 59. #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE Naging kilala ang pangalan nina ALEXANDER GRAHAM BELL bilang imbentor ng unang telepono at ni Thomas ALVA EDISON na nagpakilala ng lakas ng elektrisidad upang nang lumaon ay makatulong para ang isang buong komunidad ay maliwanagan nito at patakbuhin pa ang mga makabago nilang kasangkapan. #3rd Grading Ang Paglago at Paglaki ng Rebolusyong Industriyal Alexander Graham Bell at Thomas Alva Edison https://www.biography.com/invent or/alexander-graham-bell https://gohighbrow.com /thomas-alva-edison/
 60. 60. Ang Paglago at Paglaki ng Rebolusyong Industriyal #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE #3rd Grading Si SAMUEL B. MORSE naman ay pinakilala ang telegrapo na nakatulong para makapagpadala ng mga mensahe sa mga kakilala, kaibigan at kamag-anakan sa ibang lugar.
 61. 61. #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE Ang Newcomen steam engine at Watt steam engine na naimbento noong 1705 at 1760 na nakatulong sa pag-pump ng tubig na ginamit para makapagsuplay ng tubig na magbibigay ng enerhiyang hydoelectric na nagpatakbo ng mga makinarya sa mga pabrika. #3rd Grading Ang Paglago at Paglaki ng Rebolusyong Industriyal Newcomen steam Watt steam engine
 62. 62. #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE -Ang Rebolusyong Industriyal ay nakatulong din sa pagbibigay ng maraming oportunidad sa paghahanapbuhay sa mga tao. -Maraming nagkaroon ng malaking puhunan at nagbago sa pamumuhay ng mga tao hanggang mabuo ang panggitnang uri ng mga tao sa lipunan. #3rd Grading Ang Paglago at Paglaki ng Rebolusyong Industriyal
 63. 63. Ibigay ang naitulong ng mga ss. na imbensyon. 1. Steam engine – 2. Telepono – 3. Telegrapo – 4. Bombilya – #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE #3rd Grading Telegrapo Steam engine
 64. 64. EPEKTO NG INDUSTRIYALISMO #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE -Nagpabago sa pamumuhay ng tao ang industriyalismo. -Dumagsa sa lungsod ang mga taong taga-probinsya. -Nagdulot ito ng pagdami ng tao sa lungsod at naging squatter. #3rd Grading
 65. 65. EPEKTO NG INDUSTRIYALISMO #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE -Sa kawalan ng hanapbuhaymarami ang naging palaboy. Maging ang mga bata ay napilitang magtrabaho. -Nagdulot din ito ng hidwaang pampolitika. Gayundin ang pagkakaroon ng tinatawag na gitnang uri ng lipunan o middle class society. #3rd Grading
 66. 66. EPEKTO NG INDUSTRIYALISMO #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE Sa pag-unlad ng industriyalisasyon, higit pang nagsikap ang mga Kanluranin sa pananakopng mga kolonya. -Ito ay dahil sa pangangailangannila ng mga hilaw na sangkap na maibibigay ng mga kolonya. -Ito rin ang mga nagsisilbing pamilihan ng kanilang mga produkto. #3rd Grading Halaw mula sa : Kasaysayan ng Daigdig nina Teofista L. Vivar et’al p.189
 67. 67. #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE #3rd Grading GAWAIN 9: May Ginawa Ako! Ikaw Ba? Panuto: Sa tulong ng mga kaalamang nakuha mo sa pag-uulat at sa mga tekstong binasa sa aralin, punan ng mahahalagang impormasyon ang talahanayan na maglalaman ng mga naging kontribusyon sa iba’t ibang larangan ng mga personalidad. Sundan ang halimbawa upang malinaw na maisagawa ito.
 68. 68. #2ND Grading#SPICE #MANANAKOP#GINTO # EUROPA #3rd Grading PAMPROSESONG TANONG: 1. Sino-sino ang personalidad na inyong itinala? 2. Ano-ano ang naging kontribusyon nila sa kanilang larangan? 3. Paano nakatulong ang kanilang kontribusyon sa paglawak ng kapangyarihan ng Europe? 4. Sa kasalukuyang panahon, paano tayo natutulungan ng kanilang mga kontribusyon? 5. Bilang isang mag-aaral, paano mo mabigyang- halaga ang naging kontribusyon nila?
 69. 69. REFERENCES: • LM AP 8 (2016) • CG AP 8 • Teaching Guide AP8 • Slideshare.com • LRportal.gov.ph • Youtube.com • Pixar.com • www.Flicker.com • https://www.biography.com/invent or/alexander-graham-bell • https://en.wikipedia.org/wiki/John_L ocke • https://en.wikipedia.org/wiki/John_L ocke #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE #3rd Grading
 70. 70. MARAMING SALAMAT!!! https://www.pinterest.ph/ pin/471048442247568965/ #2ND Grading#NATUKLASAN#GINTO # EUROPA#SPICE

×