Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 15 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe (20)

Weitere von edmond84 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe

 1. 1. PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE EDMOND R. LOZANO
 2. 2. LAYUNIN: A. Makapagbibigay ng sariling opinyon tungkol sa konsepto ng simbahan; at B. Naipapaliwanag kung paano nakatulong ang simbahang katoliko sa paglakas ng Europa;
 3. 3. Ano ang inyong nakikita mula sa larawan? Bigyan nyo ako ng kahulugan na magbibigay dekskrisyon sa SIMBAHAN?
 4. 4. Sa loob mismo ng Simbahan ay tinuligsa ang pang-aabuso ng mga hari na naging dahilan upang lalong lumakas ang kapangyarihan ng PAPA.
 5. 5. NOONG 1073 -naging mas makapangyarihan ang Simbahan nang itakda ni Papa Gregory VII.
 6. 6. PAPA -ang may pinakamataas na kapangyarihan sa pananampalataya at doktrina. - Kaugnay nito, ang lahat ng OBISPO ay dapat na mapasailalim sa kanya, gayundin ang mga HARI
 7. 7. -Bilang patunay may karapatan ang Papa na tanggalin sa hari kung HINDI siya tumupad sa kanyang obligasyong Kristiyano.
 8. 8. INVESTITURE CONTROVERSY -ay isang tunggalian ng interes sa Simbahan at pamahalaan kaugnay ng mga ideya ni Papa Gregory VII. -Hindi nagustuhan ng haring German na si Henry IV ang ideya ng Papa.
 9. 9. -Dahil dito, humingi ng tulong si Henry IV sa mga obispong German na pababain na sa puwesto ang PAPA.
 10. 10. -Bilang tugon, idineklara ng Papa na ekskomulgado si Henry IV sa Simbahang Katoliko. -Hiniling ng HARI na alisin ang ekskomulgasyon sa kaniya.
 11. 11. -Nang hindi ito ginawa ng Papa, tumayo si Henry IV nang nakayapak sa labas ng palasyo ng Canossa sa ITALY ng tatlong araw noong 1077. -Hiniling niya na alisin ang parusang ekskomulgasyon.
 12. 12. -Bagaman pinatawad din kalaunan ng Papa si Henry, ang nasabing insidente ay lalong nagpatibay sa kapangyarihan ng Simbahan. -Upang malutas ang nasabing isyu, nagkaroon ng kasunduan ang Simbahan at ni Henry iV.
 13. 13. Ito ay tinatawag na CONCORDAT OF WORMS - kumilala sa dalawang tungkulin ng Obispo bilang lider-espiritwal ng Simbahan at panginoong maylupa. -Kinilala nito ang Simbahan bilang isang nagsasariling institusyon na pinamumunuan ng Papa na hindi napapasailalim sa sinumang hari.
 14. 14. -Dahil sa kapangyarihan ng Simbahan, mahalaga ang naging papel nito sa paglakas ng Europe. -Sa pangunguna ng Simbahan, nabuo ang ang REPUBLICA CHRISTIANA na pinamumunuan ng mga hari sa patnubay ng Papa.
 15. 15. MARAMING SALAMAT!!!

Hinweis der Redaktion

 • Saan tinuligsa ang pangaabuso ng Hari.? Sa loob mismo ng Simbahan ay tinuligsa ang pang-aabuso ng mga hari na naging dahilan upang lalong lumakas ang kapangyarihan ng
  Papa.
 • Kailan naging makapangyarihan ang simbahan sa pangunguna ni Papa Gregory VII Noong 1073
  -naging mas makapangyarihan ang Simbahan nang itakda ni Papa Gregory VII na ang lipunan ay bahagi ng kaayusang banal na napapasailalim sa batas ng Diyos.
 • Sino ang may pinakamataas na kapangyarihan sa pananampalataya at doktrina? Papa
  Sino-sino ang napasailalim ng kanyang kapangyarihan?
  - Kaugnay nito, ang lahat ng obispo ay dapat na mapasailalim sa kanya,
  gayundin ang mga hari
 • Ano ang kayang gawin ng pari sa hari bilang patunay na mas makangyarihan ang pari sa hari?-Bilang patunay may karapatan ang Papa na tanggalin sa hari ang karapatang mamuno kung hindi siya tumupad sa kanyang obligasyong
  Kristiyano.
 • Ano ang tawag sa tungalian ng interes sa simbahan at pamahalaan? INVESTITURE CONTROVERSY
  -ay isang tunggalian ng interes sa Simbahan at pamahalaan kaugnay ng mga ideya ni Papa Gregory VII.
  Nagustuhan kaya ng haring German ang mga ideya ni PAPA
  -Hindi nagustuhan ng haring German na si Henry IV ang ideya ng Papa.
 • -Ang ideya ng Papa ay tuwirang nakaaapekto sa mga kaugalian at usaping politikal sa Germany.
  Kanino humingi ng tulong si Henry IV na pababain sa pwesto ang papa?
  -Dahil dito, humingi ng tulong si Henry IV sa mga obispong German na pababain na sa puwesto ang Papa.
 • Ano ang tugon ng PAPA laban kay Henry IV? -Bilang tugon, idineklara ng Papa na ekskomulgado si Henry IV sa Simbahang Katoliko.

  -Hiniling ng hari na alisin ang ekskomulgasyon sa
  kaniya.
 • -Nang hindi ito ginawa ng Papa, tumayo si Henry IV nang nakayapak sa labas ng palasyo ng Canossa sa hilagang Italy ng tatlong araw noong 1077.

  -Hiniling niya na alisin ang parusang ekskomulgasyon.
 • Oo, o Hindi? Napatawad ba ng simbahan si Henry?
  Ano ang kanilang ginawa upang malutas ang problema
 • Ano ang Corcordat of Worms?
 • Sa pangunguna ng Simbahan, ano ang nabuo nito?
  Ano nga ba ang konsepto ng republica Christiana?

×