Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Mga Salik sa Paglakas ng Europe

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 31 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Weitere von edmond84 (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Mga Salik sa Paglakas ng Europe

 1. 1. konsepto
 2. 2. Bakit lumakas ang Europe?
 3. 3. Bakit lumakas ang Europe?
 4. 4. Bakit lumakas ang Europe?
 5. 5. Bakit lumakas ang Europe?
 6. 6. Bakit lumakas ang Europe?
 7. 7. D L A M E R K A N T I L I S M O N I M B S E T N A T S E T O R P O S I O L P R O T S E T O R P R M O K A T O L I K O W H P S E I D M D K E R G R E E C E L K E S E S K U Y M T T A P T K N G U R N I R S F A G U M O Y A S O R U M N L W C S B S N R B N C T O K P A T P L Y A S H R E O P Y P G E M Y M B O U R G E O I S I E A R U L R E N A I S S A N C E S P Y H C R A N O M L A N O I T A N paghahanap ng bawat salita.
 8. 8. PROPESYONAL Sino ang mga BOURGEOISIE?
 9. 9. Sino-sino ang mga BOURGEIOSIE? Katangian ng mga BOURGEIOSIE? Ano ang Kanilang papel sa paglakas ng Europa? Anu-ano ang mahahalagang pangyayari noong ika-17,18 at 19 na siglo Paano makakatulong ang mga BOURGEIOSIE sa kasalukuyan sa bansa? Paglakas ng Bourgeoisie Doctor Engineer Nurse Teacher Abogado
 10. 10. a.) artisano - mga mangagawang may kasanayan sa paggawa na may partikular na gamit o pandekorasyon. b.) mangangalakal - Isang tao na bumibili at nagbebenta o nakikipagpalit ng kalakal upang tumubo; isang negosyante.
 11. 11. ANO-ANO NGA BA ANG MGA MAHAHALAGANG PANGYAYARI SA NOONG IKA-17, 18 at 19 na SIGLO?
 12. 12.  Ika-17 siglo Binubuo sila ng mga: a.) mangangalakal, b.) banker(nagmamay-ari o namamahala ng bangko),
 13. 13. c.)mga ship owner - (nagmamay-ari ng barko) d.) mga pangunahing mamumuhunan e.) mga negosyante.
 14. 14.  Sa ika-17 at ika-18 siglo, 1. konstitusyonalidad - ay isang kondisyon kung saan ang isang tao, grupo ng tao ay kumikilos batay sa isinasaad ng konstitusyon. a. LIKAS NA KARAPATAN -unibersal na karapatan gaya ng karapatang mabuhay ng may kalayaan.
 15. 15. b. ANG BANAL NA KARAPATAN - ay nagtatakda na ang tao ay hindi napapasailalim sa anumang kapangyarihan ng hari dahil ang kapangyarihan niya ay nanggagaling sa diyos.
 16. 16. Noong ika-19 na siglo
 17. 17. B.VOLTAIREA. JEAN JACQUES ROUSSEAU C. DENIS DIDEROT

Hinweis der Redaktion

 • 136

 • -Ito ang ikalawa sa pinakamaliit na kontinente sa buong kalupaan ng daigdig.
  -Ito ay maituturing na subcontinent ng Asya dahil bahagi ito ng Asya.

  -Nagmula ang salitang Europe sa WIKANG AKKADIAN na EREBU, ang ibig sabihin ay "paglubog ng araw“
 • P 288 Picture portray: Paano ninyo interpretasyon mula sa larawan
 • P 288 Picture portray: Paano ninyo interpretasyon mula sa larawan
 • P 288 Picture portray: Paano ninyo interpretasyon mula sa larawan
 • P 288 Picture portray: Paano ninyo interpretasyon mula sa larawan
 • P 288 Picture portray: Paano ninyo interpretasyon mula sa larawan
 • 309
 • 1.Banker 2. Bourgeioisie 3. Europe 4. Humanismo 5. Katoliko 6. Merkantilismo. 7. National Monarchy 8. Protestante 9. Renaissance 10. REPORMASYON HORIZONTAL: EDMOND VERTICAL : Greece DIAGONAL:
 • 133 Teaching Module
 • Sino ang mga BOURGEOISIE?
 • Doctors, Engineer, nurse, titser, abogado, MGA PROPESYUNAL Katangian: sila ay nasa gitnang uri,,sosyal na tao, maaring sabihin na mayaman, at lubhang may alam dahil sa kanilang pinag-aralan
 • 138 TG
 • 1st mga mamamayan ng mga bayan sa MEDIEVAL FRANCE na binubuo ng mga
 • Ika-17 siglo
  naging isang makapangyarihang puwersa ang bourgeoisie sa Europe. Binubuo sila ng mga:
  a.) mangangalakal, b.) banker(nagmamay-ari o namamahala ng bangko),

 • Sa ika-17 at ika-18 siglo, sinuportahan ng bourgeoisie ang mga prinsipyo ng
 • b. ANG BANAL NA KARAPATAN ay nagtatakda na ang tao ay hindi napapasailalim sa anumang
  kapangyarihan ng hari dahil ang kapangyarihan niya ay nanggagaling sa diyos.

 • Ang liberalismo ay paniniwalang nag-ugat sa Europe na binibigyang-diin ang karapatan ng indibidwal.
   
 • Lecture method Pakisagot ang mga ss gamit ang tanong: a. Ano ang kaugnayan ng bourgeoisie sa pamahalaan, Paggawa at pagpapatupad ng batas, kultura?Ipaliwanag..
 • May impluwensiya ang mga bourgeoisie sa mga ss:
 • MGA NOBELISTA AT MANUNULAT: A. JEAN JACQUES ROUSSEAU
 • 133 Teaching Module

×