Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Mga Relihiyon sa Asya

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Mga Pilosopiya sa Asya
Mga Pilosopiya sa Asya
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 88 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Weitere von edmond84 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Mga Relihiyon sa Asya

 1. 1. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING SAN ISIDRO NHS MGA RELIHIYON EDMOND R. LOZANO ARALIN 2 SA ASYA
 2. 2. MGA PAKSANG TATALAKAYIN: ▪ HINDUISMO #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ARALIN 2.1 Learning Competency/Kasanayang Pagkatuto: 1.Impluwensiya Paniniwala, Pananaw at Tradisyon ▪ BUDISMO ▪ JAINISMO ▪ SIKHISMO ▪ JUDAISMO ▪ JUDAISMO ▪ ISLAM ▪ KRISTIYANISMO ZOROASTRIANISMO ▪ SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 3. 3. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING •Ito ang pinaniniwalaan na Pinakamatandang nabubuhay na relihiyon sa mundo. MGA RELIHIYON SA ASYA HINDUISMO http://www.wamcf.org/community/hinduism/
 4. 4. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING •Ito rin ang pangunahing Relihiyon sa India ng mga Aryan,ang unang tribong sumampalataya dito. MGA RELIHIYON SA ASYA HINDUISMO https://www.deccanchronicle.com/150618/nation-current- affairs/article/indo-aryan-migration-theory-rejected
 5. 5. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING •Si Brahma ang kinikilalang Pangunahing diyos ng Hinduismo na sinundan ni Vishnu at Shiva. HINDUISMO MGA RELIHIYON SA ASYA https://english.newstracklive.com/news/the-lord-brahma-fundamental- forces-symbolized-of-universe-creator-sc77-nu-1011138-1.html https://mandalas.life/2019/trimurti-brahma-vishnu-and-shiva/
 6. 6. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING •VEDA – ito ang banal nakasulatan ng mga Hindu. MGA RELIHIYON SA ASYA HINDUISMO https://www.quora.com/What-is-the- essence-of-the-Vedas
 7. 7. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING •Tinuturo ng Veda kung Papaano magkakaroon ng Mahaba at mabuting buhay ang tao. MGA RELIHIYON SA ASYA HINDUISMO https://tamilandvedas.com/category/sanskrit- literature/page/18/
 8. 8. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ❑ Naniniwala sila sa pagkakabuklod at pagkakaisa ng mga bagay sa kapaligiran na nagdadala o ng pagkakaisang ispiritwal. HINDUISMO Mga Paniniwala ng mga Hindu https://arboriculture.wordpress.com/2016/ 11/05/trees-and-religion-hinduism/
 9. 9. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ❑ Naniniwala ang mga Hindu sa pagmamahal, paggalang at pagrespeto sa lahat ng mga bagay na may buhay, espiritu o kaluluwa. HINDUISMO Mga Paniniwala ng mga Hindu https://www.news.ucsb.edu/2016/ 017335/modeling-belief-systems
 10. 10. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING HINDUISMO Mga Paniniwala ng mga Hindu ❑ Naniniwala rin sila sa reinkarnasyon na kung saan ang namatay na katawan ng tao ay isisilang namuli sa ibang anyo, paraan o nilalang. https://sites.google.com/a/seoulforeign. org/9m-re-death-aayushi/hinduism
 11. 11. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ▪ Naniniwala sila karma, ang KARMA ay ang pagkakaroon ng mga gantimpala kung/kapag kabutihan ang ginawa sa kapwa at pagdurusa naman kung di-Mabuti ang ginawa sa kapwa. HINDUISMO Mga Paniniwala ng mga Hindu https://www.pinterest.ph/pin/535858055655616516/
 12. 12. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ➢ Naniniwala ang mga Hindu na ang tao ay dapat na magsikap sa buhay at ito ay dapat na inaalay sa diyos anuman ang kanyang antas sa lipunan. HINDUISMO Mga Paniniwala ng mga Hindu https://www.studyinternational.com/news/the -high-cost-of-graduation-ceremonies/
 13. 13. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ❖ Ito ay itinatag ni Siddharta Gautama, isang batang prinsipe na ninais na maging asetiko upang madanas inang katotohanan ng buhay. BUDISMO MGA RELIHIYON SA ASYA https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/the-life-of-the- buddha-siddhartha-gautama-buddha-with-news-photo/1162789188
 14. 14. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ✓ Isinuko niya ang lahat ng karangyaan, luho, masarap nabuhay, iniwan ang pamilya at naglakbay hanggang matuklasan niya ang kaliwanagan. BUDISMO MGA RELIHIYON SA ASYA https://tr.pinterest.com/pin/328481366555575964/
 15. 15. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ▪ Kaya naman ang Budismo ay nangangahulugan ng “kaliwanagan”. BUDISMO MGA RELIHIYON SA ASYA https://tr.pinterest.com/pin/70 2139398145637696/
 16. 16. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ❖ Mahayana Buddhism– kinikilala bilang diyos si Buddha na siyang tagapagligtas mula sa guro. ❖ Niyakap itong China, Korea, Japan, at Vietnam. BUDISMO Dalawang Paghahati ng Budismo https://thezenuniverse.org/mahayana -buddhism-the-zen-universe/
 17. 17. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING THERAVADA BUDDHISM ❖- Kinikilala si Buddha bilang guro at banal na tao. BUDISMO http://buddhism.redzambala.com/buddhism/philosop hy/theravada-buddhism-introduction.html Dalawang Paghahati ng Budismo
 18. 18. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING THERAVADA BUDDHISM ❖Kinilala ito ng mga bansang Sri Lanka, Myanmar,Thailand, Laos, at Cambodia. BUDISMO http://buddhism.redzambala.com/buddhism/philosop hy/theravada-buddhism-introduction.html Dalawang Paghahati ng Budismo Sri Lanka Myanmar, Thailand Laos Cambodia
 19. 19. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ▪ Ang ating buhay at pagdurusa ay hindi mapaghihiwalay. Apat na Dakilang Katotohanan ng Budismo https://www.swedishnomad.com/ facts-about-buddhism/
 20. 20. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING • PAGNANASA ang sanhi ng pagdurusa. Apat na Dakilang Katotohanan ng Budismo http://www.thewisdomawakened.com/2017/0 3/tortured-by-love-lust-crush-buddhism.html
 21. 21. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ✓ Mawawala lamang ang pagdurusa kung aalisin ang pagnanasa. Apat na Dakilang Katotohanan ng Budismo https://www.youtube.com/watch?v=T6HPR1NAnxA
 22. 22. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ➢ Maaalis ang pagnanasa kung susunod sa walong (8) landas at matatamo ang tunay na kaligayahan o nirvana. Apat na Dakilang Katotohanan ng Budismo https://www.facebook.com/Buddhism PathToNirvanah/
 23. 23. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING 1. Tamang Pag-iisip 2. Tamang Aspirasyon 3. Tamang Pananaw 4. Tamang Intesiyon BUDISMO Ang Walong Dakilang Daan ng Budismo https://buddhaweekly.com/ the-noble-eightfold-path/
 24. 24. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING BUDISMO Ang Walong Dakilang Daan ng Budismo 5. Tamang Pagsasalita 6. Tamang Pagkilos 7. Tamang Hanapbuhay 8. Tamang Pagkaunawa https://ariyamagga.net/inner-freedom-key/
 25. 25. JAINISMO #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.facebook.com/4345135 63424507/posts/437888803086983/ ❖ Isa sa mga relihiyon sa India, ayon sa Veda ang Jainismo MGA RELIHIYON SA ASYA
 26. 26. • Itinatag ni Rsabha,subalit ang pinaka naging pinuno na nito ay si Mahavirao Vhardamana. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://en.wikipedia.org/wiki/Rishabhanatha JAINISMO MGA RELIHIYON SA ASYA https://prabook.com/web/vardhamana.mahavira/3734034 Mahavirao Vhardamana Rsabha
 27. 27. ❑Ang bawat tao ay may layunin na na makalaya ang kanilang kaluluwa sa pagkabuhay, pagkamatay at muling pagkabuhay. ❑Ito ay siklo na dapat maranasan ng bawat tao. Mga Doktrina ng Jainismo #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING JAINISMO https://prabook.com/web/vardhamana.mahavira/3734034 Mahavirao Vhardamana
 28. 28. ❑Bawal kumain ng karne ❑ Bawal ang pumatay ng insekto #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.nytimes.com/2018/11/27/magazine /insect-apocalypse.html Mga Doktrina ng Jainismo JAINISMO
 29. 29. ❑ Bawal ang magnakaw ❑ Bawal magsinungaling #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.amazon.com/Telling-Truth-Growing-Gods- Kids-ebook/dp/B01HMPHE3Q Mga Doktrina ng Jainismo JAINISMO
 30. 30. ❑ Bawalang magkaroon ng ari-arian ❑ Bawal makipagtalik #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.pinterest.ph/pin/234820568054932221/ Mga Doktrina ng Jainismo JAINISMO
 31. 31. ❑ Ang karma ay isang buhay na bagay na dumadaan sa katawan ng anumang bagay at buhay at nagiging pabigat ito. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING Mga Doktrina ng Jainismo JAINISMO https://www.pinterest.ph/pin/535858055655616516/
 32. 32. ❑ Kailangang magtimpi at disiplinado. ❑Kailangan igalangang lahat ng mga bagay na may buhay #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.saytrees.org/plantation-2019-05-30-DELL-miyawaki.html Mga Doktrina ng Jainismo JAINISMO
 33. 33. ❑ Bawal ang pananakit sa anumang may buhay, ito ay tinatawag na ahimsa o kawalan ng karahasan (non- violence) #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://tapinfinity.com/ahimsa-1/ Mga Doktrina ng Jainismo JAINISMO
 34. 34. ❑ Binibigyang diin ng Jainismo pagsagawa ng ASETISMO o pagpapakasakit at mahigpit na penitensya upang mapaglabanan ang kasakiman ng katawan. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://en.wikipedia.org/wiki/Asceticism Mga Doktrina ng Jainismo JAINISMO
 35. 35. ❑ Ito ay itinatag ni Guru Nanak. ❑Sinikap niya ng pagbuklurin ang mga Muslim sa isang kapatiran. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://apkpure.com/cn/guru-nanak-dev-ji-videos-shri-guru-granth- sahib/com.GuruNanakDevJiShriGuruGranthSahibJiKatha SIKHISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 36. 36. ❑Ang mga naniniwala o mananampalataya nito ay matatagpuan sa India, Pakistan at iba pang parting daigdig. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING SIKHISMO MGA RELIHIYON SA ASYA India Pakistan https://www.pinterest.ph/pin/505599495663824246/
 37. 37. ❑ May isang diyos, walang hanggang katotohananang kaniyang pangalan. Mga Paniniwala ng Sikhismo #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING SIKHISMO https://mwl.wikipedia.org/wiki/Sikhismo
 38. 38. ❑ Naniniwala rin sila sa reincarnation at sa pag- akyat ng mga kaluluwa mula sa mababang antas pataas. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING SIKHISMO https://sites.google.com/a/seoulforeign. org/9m-re-death-aayushi/sikhism Mga Paniniwala ng Sikhismo
 39. 39. ❑ Kailangang masagip ang mga tao kung hindi sila ay patuloy na makakaranas ng muli’t muling pagsilang. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING Mga Paniniwala ng Sikhismo SIKHISMO https://www.calendarz.com/blog/brief- about-sikhism-a-monotheistic-religion
 40. 40. ❑ Ang Nirvana ng mga Sikh ay makakamtan sa pagsamang indibidwal sa kaniyang lumikha sa kabilang buhay. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING Mga Paniniwala ng Sikhismo SIKHISMO https://www.thinglink.com/scene/752176639500091394
 41. 41. ❑Ito ay isa sa mga pinakamatandang relihiyon. ❑ Ito ang pinakaunang monoteismong relihiyon. JUDAISMO #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING MGA RELIHIYON SA ASYA https://www.flickr.com/photos/107451276@N07/10633054493/
 42. 42. ❑ Naniniwala ang mga hudyo sa iisang Diyos na nagpapatunay na naging batayan ito ng Kristiyanismo at Islam. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING JUDAISMO MGA RELIHIYON SA ASYA https://www.aurora-israel.co.il/judaismo-y-soberania-la-israelizacion-del-judaismo
 43. 43. ❑Ang Torah na nangangahulugang batas at aral ay naglalaman ng limang aklat ni Moses. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING JUDAISMO MGA RELIHIYON SA ASYA https://en.wikipedia.org/wiki/Torah
 44. 44. ❑1. Ibigin mo nang lubos ang Diyos nang higit sa lahat. ❑2. Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING JUDAISMO https://www.youtube.com/watch?v=Id6oS3L-D9A Ang Sampung Utos ng Diyos
 45. 45. ❑3. Ipangilin mo ang araw ng Sabbath. ❑4. Igalang mo ang iyong ama at ina. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING Ang Sampung Utos ng Diyos JUDAISMO https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ten_Commandments_(1956_film)
 46. 46. ❑5. Huwag kang papatay ❑6. Huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING Ang Sampung Utos JUDAISMO https://www.youtube.com/watch?v=Id6oS3L-D9A
 47. 47. ❑7. Huwag kang magnanakaw. ❑8. Huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING Ang Sampung Utos ng Diyos JUDAISMO https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ten_Commandments_(1956_film)
 48. 48. ❑9. Huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari. ❑10. Huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING Sampung Utos ng Diyos JUDAISMO https://www.youtube.com/watch?v=Id6oS3L-D9A
 49. 49. ❑ Ito ang may pinakamalaking bilang ng mga tagasunod at kasapi nito sa lahat ng mga relihiyon sa mundo. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING KRISTIYANISMO https://www.jesuschristsavior.net/Jesus.html MGA RELIHIYON SA ASYA
 50. 50. ❑ Ito ay relihiyong batay sa buhay at turo ni Kristo Hesus. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING KRISTIYANISMO https://www.facebook.com/JesusChristLivingGOD/ MGA RELIHIYON SA ASYA
 51. 51. ❑Ang Kristiyanismo ay mula sa relihiyong Judaismo. BIBLIYA ❑– ito ang banal na aklat o kasulatan ng Kristiyanismo. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING KRISTIYANISMO https://en.wikipedia.org/wiki/Bible MGA RELIHIYON SA ASYA
 52. 52. KATOLISISMO ❑ – ito ang pangunahing bumubuo sa Kristiyanismo. ❑Santo Papa ❑–Siya ang pinakamataas na pinuno ng simbahang Katolika. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING KRISTIYANISMO MGA RELIHIYON SA ASYA https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Francis
 53. 53. ❑Ang relihiyon ng mga Muslim na sinasabing pangalawa sa mga pinakamalaking relihiyon sa daigdig. ISLAM #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING MGA RELIHIYON SA ASYA https://www.wsj.com/articles/a-reformation-for-islam-1426859626
 54. 54. MUHAMMAD ❑ang dakilang propeta at nagtatag ng Islam. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.wbur.org/hereandnow/2017/07/17/islam-religion-growth ISLAM MGA RELIHIYON SA ASYA https://www.facebook.com/TrulyTheReligionOfPeace/
 55. 55. ALLAH ❑ siya ang diyos ng relihiyong Islam. MUSLIM ❑ito ang tawag sa mga tagasunod ng relihiyon. ISLAM #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING MGA RELIHIYON SA ASYA https://en.wikipedia.org/wiki/God_in_Islam
 56. 56. KORAN ❑ Banal na aklat ng mga Muslim. ❑Hindi sila maaaring kumain ng baboy at uminom ng alak. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING http://cojs.org/632-quran-koran/ ISLAM Mga Paniniwala at Aral ng ISLAM
 57. 57. ❑ Sila Abraham, Noah, Moses, Jesus at Muhammad ay mga PROPETA NI ALLAH. ❑ Hindi itinuturing na anak ng Diyos si Jesus. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.youtube.com/watch?v=ygwS4SM74Sw ISLAM Mga Paniniwala at Aral ng ISLAM
 58. 58. Unang Haligi – IMAN (Pananampalataya) ❑• Pagpapahayagna shahadah, “Walang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kaniyang propeta.” #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.wbur.org/hereandnow/2017/07/17/islam-religion-growth ISLAM LIMANG HALIGI NG ISLAM
 59. 59. ❑Maglingkod at sumunod kay Allah ng buong buhay batay sa mga turo at gawa ng propetang si Muhammad. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ISLAM https://www.wsj.com/articles/a-reformation-for-islam-1426859626 LIMANG HALIGI NG ISLAM
 60. 60. Ikalawang Haligi –SALAH (Pagdarasal) ❑Magdasalng limang beses mula sa madaling araw at sa tuwing tatawag ng muezzin tagatawag. ❑• Maskanais-nais na magdasal sa mosque kasama ng ibang Muslim. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.wbur.org/hereandnow/2017/07/17/islam-religion-growth ISLAM LIMANG HALIGI NG ISLAM
 61. 61. Ikatlong Haligi – ZAKAH (Pag- aabuloy) ❑Nararapat lamang na magbigay ng ilang bahagi o porsyentong kayamanansa nangangailangan. ❑Zakah, purification, growth. ❑Sadaqa-h (voluntarycharity) ay maaaring ibigay. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://aboutislam.net/counseling/ask-the-scholar/zakah- and-charity/zakah-and-charity-any-difference/ ISLAM LIMANG HALIGI NG ISLAM
 62. 62. Ikaapat na Haligi – SAWM (Pag-aayuno) ❑ Pag-aayuno,di-pagkain,di-pag-inom, at pagpigil sa seksuwal na relasyon ng mag-asawa. ❑ Pag-aayuno sa loob nang 40 araw, ito ay nagsisimula sa ika-6 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi (Ramadan) #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://ramadantips.com/fasting-guide/ ISLAM LIMANG HALIGI NG ISLAM
 63. 63. Ikalimang Haligi– HAJJ (Paglalakbay) ❑Pagpunta sa Mecca (The Black Stone of Kaaba) kahit isang beses lamang sa Kaniyang buhay, ginagawa sa ika-12 na buwan ng taong Islam, para ito sa mga Muslim na may kakayanang physical at financial. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.aljazeera.com/focus/hajj/2009/11/2009111895127111168.h tml ISLAM LIMANG HALIGI NG ISLAM
 64. 64. ❑Itinatag ito ni Zoroaster. ❑Kinikilalang diyos ng kabutihan si Ahura Mazda. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ZOROASTRIANISMO MGA RELIHIYON SA ASYA https://www.nirvanicinsights.com/zoroaster-quotes-gathas/ Zoroaster. https://www.parsinews.net/ahura-mazda-an-artist/4444.htmlAhura Mazda IRAN
 65. 65. ❑Habang kinikilalang diyos Naman ng kasamaan si AHRIMAN, ang Diyablong Espiritu. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.facebook.com/ahrimanofficial/ ZOROASTRIANISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 66. 66. ❑ Ang pangaral ng relihiyong ito ay nakatalasa mga aklat o kasulatan na pinagsama- sama sa ilalim ng pamagat na Zend Avesta #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING http://www.freebibleimages.org/illustrations/moody-moses-red-sea/ ZOROASTRIANISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 67. 67. ❑ Ito ang opisyal na relihiyon noon ng Imperyong Persia #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING http://www.freebibleimages.org/illustrations/moody-moses-red-sea/ ZOROASTRIANISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 68. 68. ❑ Ito ang tawag sa paniniwala ng mga Hapones tungkol sa diyos ng araw at iba pang diyos ng kalikasan. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.britannica.com/topic/Shinto SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 69. 69. ❑ Ang Shintoismo ay nangangahulugang “daan o kaparaanan ng diyos.” #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.britannica.com/topic/Shinto SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 70. 70. http://balkhandshambhala.blogspot.com/2 013/06/shinto-shin-tao-way-of-gods.html ❑ Tinatawag naman na kami ang mga diyos na mayroon kapangyarihang likas. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 71. 71. ❑ Nananahanan ang mga ito sa mga ilog, puno, bato,bundok, buwan, at araw. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.britannica.com/topic/Shinto SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 72. 72. ❑ Sinasamba rin ng mga Shinto ang namatay nilang mga kamag-anak at mga ninuno. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING http://www.newsgd.com/news/picstories/c ontent/2007-08/16/content_4227895.htm SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 73. 73. ❑Sumasamba sila sa mga templo at dambana sa paniniwalang dito nananahanang mga diyos. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.britannica.com/topic/Shinto SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 74. 74. https://www.britannica.com/topic/Shinto ❑ Binubuo ang paniniwala nila ng mga pagdarasal, pagpalakpak, pag-aalay, at mga pananampalataya #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 75. 75. ❑ Halos sa bansang Japan lang ito kumalat noong unang panahon. MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA SHINTOISMO #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.britannica.com/topic/Shinto
 76. 76. ❑ Tradisyon at Pamilya: ❑Ang pamilya ang kanilang pangunahing prayoridad. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.japanindustrynews.com/2016 /08/work-life-balance-japan/ Apat na Paninindigan ng SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 77. 77. ANG PAGMAMAHAL SA KALIKASAN: ❑Naniniwala sila na ang kalikasan ay may malakas na koneksyon sa mga diyos kaya ito’y binibigyang halaga. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.britannica.com/topic/Shinto Apat na Paninindigan ng SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 78. 78. KALINISAN: ❑Binubuo ito nang pang pisikal at ispiritwal na paglilinis. MATSURI: ❑Pagpuri sa mga diyos at sa mga sinaunang espiritu. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.britannica.com/topic/matsuri Apat na Paninindigan ng SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 79. 79. https://www.britannica.com/topic/Shinto PURIFICATION: ❑ Pagtanggal ng masamang espiritusa katawan. KAMI: ❑ Banal na espiritu na lumalabas sa anyong mga bagay. ❑ Kapag ikaw ay namatay, ❑ikaw ay magiging isang kami. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING Mga Paniniwala ng SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 80. 80. ARAGAMI: ❑ Masamang kami na pinatay at ngayon ay naghahanap ng kanilang paghihiganti. MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA Mga Paniniwala ng SHINTOISMO #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://japanesenintendo.com/2019/05/29 /aragami-getting-a-physical-release/
 81. 81. MIZUKO: • Mga batang hindi naipanganak at nagiging sanhi ng problema. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.amusingplanet.com/2019/08/ mizuko-kuyo-japanese-ritual-of- mourning.html Mga Paniniwala ng SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 82. 82. https://livingnomads.com/2016/08/what-is-proper- etiquette-when-you-visit-a-shrine-or-temple/ MIZUKO KUYO: ➢ Pagsamba sa mga Mizuko upang maiwasan ang problema. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING Mga Paniniwala ng SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 83. 83. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING Panuto : Basahin at unawain ang mga impormasyon, lathalain at sulat. Kinakailangan mo ring basahin ang Batayang Aklat ( Arain 16 : Mga Relihiyon sa Timog at Kanlurang Asya pp 218-228 at Aralin 17 : Mga Relihiyon at Pilosopiya sa Silangan, Hilaga at Timog Silan- gang Asya pp 232-244 ) upang higit na mapayaman ang kaalaman sa pagtupad ng mga gawain sa bahaging ito. Punan ang kasunod na Retrieval Chart at sagutin ang kasunod na Pamprose- song MgaTanong. MGA RELIHIYON SA ASYA
 84. 84. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING MGA RELIHIYON SA ASYA 2. Ano ang nagtulak sa mga tagapagtatag ng relihiyon na talikuran ang masarap na buhay at magtatag ng isang relihiyon ? 1. Paano itinatag ang mga relihiyon sa Asya?
 85. 85. https://www.pinterest.ph/pin/125960120802940406/PAMPROSESONG TANONG: Panuto:Batay sa talahanayan sagutin ang sumusunod na mga tanong . 4. Aling relihiyon na tinalakay ang higit na pinaniniwalaan at niyayakap ng mga Asyano? Bakit ? 5. Paano nakatulong ang mga relihiyon sa pagbuo at paghubog ng kabihasnang Asyano ? 3. Bakit nagkakaiba iba ang relihiyon at paniniwala ng mga tao sa Asya? 6. Paano mo pinili ang kasalukuyang relihiyon na iyong pinaniniwalaan? #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING 7. Aling turo o aral ng iyong relihiyon ang higit na nakakaapekto sa iyong buhay ?Bakit ?
 86. 86. https://www.pinterest.ph/pin/125960120802940406/ www.wikipidia.com www.google images.com www.yahooimages.com -www.flicker.com -www.slideshare.com https://www.amusingplanet.com/2019/08/mizuko-kuyo- japanese-ritual-of-mourning.html https://japanesenintendo.com/2019/05/29/aragami- getting-a-physical-release/ https://www.britannica.com/topic/Shinto https://www.britannica.com/topic/matsuri https://www.japanindustrynews.com/2016/08/work-life- balance-japan/ http://www.newsgd.com/news/picstories/content/2007- 08/16/content_4227895.htm http://balkhandshambhala.blogspot.com/2013/06/shinto- shin-tao-way-of-gods.html AP 7 CURRICULUM GUIDE AP7 TEACHING GUIDE AP 7 LEARNERS MODULES #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING REFERENCE
 87. 87. https://www.pinterest.ph/pin/125960120802940406/ #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING REFERENCE https://www.parsinews.net/ahura-mazda-an- artist/4444.html https://www.aljazeera.com/focus/hajj/2009/11/200911 1895127111168.html http://cojs.org/632-quran-koran/ https://www.wsj.com/articles/a-reformation-for-islam- 1426859626 https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Francis https://www.youtube.com/watch?v=Id6oS3L-D9A https://www.aurora-israel.co.il/judaismo-y-soberania- la-israelizacion-del-judaismo https://en.wikipedia.org/wiki/God_in_Islam https://www.youtube.com/watch?v=ygwS4SM74Sw https://www.thinglink.com/scene/752176639500091394 https://www.calendarz.com/blog/brief-about-sikhism- a-monotheistic-religion https://www.saytrees.org/plantation-2019-05-30-DELL- miyawaki.html
 88. 88. https://www.pinterest.ph/pin/125960120802940406/ #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING MARAMING SALAMAT!!!

×