SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 88
Downloaden Sie, um offline zu lesen
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
SAN ISIDRO NHS
MGA RELIHIYON
EDMOND R. LOZANO
ARALIN 2
SA ASYA
MGA PAKSANG TATALAKAYIN:
▪ HINDUISMO
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
ARALIN 2.1 Learning Competency/Kasanayang
Pagkatuto:
1.Impluwensiya Paniniwala, Pananaw at Tradisyon
▪ BUDISMO
▪ JAINISMO
▪ SIKHISMO
▪ JUDAISMO
▪ JUDAISMO
▪ ISLAM
▪ KRISTIYANISMO
ZOROASTRIANISMO
▪ SHINTOISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
•Ito ang pinaniniwalaan
na Pinakamatandang
nabubuhay na relihiyon
sa mundo.
MGA RELIHIYON SA ASYA
HINDUISMO
http://www.wamcf.org/community/hinduism/
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
•Ito rin ang pangunahing
Relihiyon sa India ng mga
Aryan,ang unang tribong
sumampalataya dito.
MGA RELIHIYON SA ASYA
HINDUISMO
https://www.deccanchronicle.com/150618/nation-current-
affairs/article/indo-aryan-migration-theory-rejected
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
•Si Brahma ang
kinikilalang
Pangunahing diyos
ng Hinduismo na
sinundan ni
Vishnu at Shiva.
HINDUISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
https://english.newstracklive.com/news/the-lord-brahma-fundamental-
forces-symbolized-of-universe-creator-sc77-nu-1011138-1.html
https://mandalas.life/2019/trimurti-brahma-vishnu-and-shiva/
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
•VEDA
– ito ang banal
nakasulatan ng
mga Hindu.
MGA RELIHIYON SA ASYA
HINDUISMO
https://www.quora.com/What-is-the-
essence-of-the-Vedas
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
•Tinuturo ng Veda kung
Papaano magkakaroon
ng Mahaba at mabuting
buhay ang tao.
MGA RELIHIYON SA ASYA
HINDUISMO
https://tamilandvedas.com/category/sanskrit-
literature/page/18/
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
❑ Naniniwala sila sa
pagkakabuklod at
pagkakaisa ng mga
bagay sa kapaligiran
na nagdadala o ng
pagkakaisang
ispiritwal.
HINDUISMO
Mga Paniniwala ng mga Hindu
https://arboriculture.wordpress.com/2016/
11/05/trees-and-religion-hinduism/
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
❑ Naniniwala ang mga
Hindu sa pagmamahal,
paggalang at pagrespeto
sa lahat ng mga bagay na
may buhay, espiritu o
kaluluwa.
HINDUISMO
Mga Paniniwala ng mga Hindu
https://www.news.ucsb.edu/2016/
017335/modeling-belief-systems
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
HINDUISMO
Mga Paniniwala ng mga Hindu
❑ Naniniwala rin sila sa
reinkarnasyon na kung
saan ang namatay na
katawan ng tao ay
isisilang namuli sa ibang
anyo, paraan o nilalang.
https://sites.google.com/a/seoulforeign.
org/9m-re-death-aayushi/hinduism
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
▪ Naniniwala sila karma,
ang KARMA ay ang
pagkakaroon ng mga
gantimpala kung/kapag
kabutihan ang ginawa sa
kapwa at pagdurusa
naman kung di-Mabuti
ang ginawa sa kapwa.
HINDUISMO
Mga Paniniwala ng mga Hindu
https://www.pinterest.ph/pin/535858055655616516/
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
➢ Naniniwala ang mga
Hindu na ang tao ay
dapat na magsikap sa
buhay at ito ay dapat
na inaalay sa diyos
anuman ang kanyang
antas sa lipunan.
HINDUISMO
Mga Paniniwala ng mga Hindu
https://www.studyinternational.com/news/the
-high-cost-of-graduation-ceremonies/
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
❖ Ito ay itinatag ni Siddharta
Gautama, isang batang
prinsipe na ninais na
maging asetiko upang
madanas inang
katotohanan ng buhay.
BUDISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/the-life-of-the-
buddha-siddhartha-gautama-buddha-with-news-photo/1162789188
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
✓ Isinuko niya ang lahat ng
karangyaan, luho, masarap
nabuhay, iniwan ang pamilya
at naglakbay hanggang
matuklasan niya ang
kaliwanagan.
BUDISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
https://tr.pinterest.com/pin/328481366555575964/
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
▪ Kaya naman ang
Budismo ay
nangangahulugan
ng “kaliwanagan”.
BUDISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
https://tr.pinterest.com/pin/70
2139398145637696/
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
❖ Mahayana Buddhism–
kinikilala bilang diyos si
Buddha na siyang
tagapagligtas mula sa
guro.
❖ Niyakap itong China,
Korea, Japan, at Vietnam.
BUDISMO
Dalawang Paghahati ng Budismo
https://thezenuniverse.org/mahayana
-buddhism-the-zen-universe/
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
THERAVADA BUDDHISM
❖- Kinikilala si Buddha bilang
guro at banal na tao.
BUDISMO
http://buddhism.redzambala.com/buddhism/philosop
hy/theravada-buddhism-introduction.html
Dalawang Paghahati ng Budismo
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
THERAVADA BUDDHISM
❖Kinilala ito ng mga bansang
Sri Lanka,
Myanmar,Thailand, Laos, at
Cambodia.
BUDISMO
http://buddhism.redzambala.com/buddhism/philosop
hy/theravada-buddhism-introduction.html
Dalawang Paghahati ng Budismo
Sri Lanka Myanmar,
Thailand Laos
Cambodia
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
▪ Ang ating buhay at
pagdurusa ay hindi
mapaghihiwalay.
Apat na Dakilang
Katotohanan ng Budismo
https://www.swedishnomad.com/
facts-about-buddhism/
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
• PAGNANASA
ang sanhi ng
pagdurusa.
Apat na Dakilang
Katotohanan ng Budismo
http://www.thewisdomawakened.com/2017/0
3/tortured-by-love-lust-crush-buddhism.html
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
✓ Mawawala
lamang ang
pagdurusa
kung aalisin
ang pagnanasa.
Apat na Dakilang
Katotohanan ng Budismo
https://www.youtube.com/watch?v=T6HPR1NAnxA
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
➢ Maaalis ang pagnanasa
kung susunod sa walong
(8) landas at matatamo ang
tunay na kaligayahan o
nirvana.
Apat na Dakilang
Katotohanan ng Budismo
https://www.facebook.com/Buddhism
PathToNirvanah/
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
1. Tamang Pag-iisip
2. Tamang Aspirasyon
3. Tamang Pananaw
4. Tamang Intesiyon
BUDISMO
Ang Walong Dakilang Daan ng Budismo
https://buddhaweekly.com/
the-noble-eightfold-path/
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
BUDISMO
Ang Walong Dakilang Daan ng Budismo
5. Tamang Pagsasalita
6. Tamang Pagkilos
7. Tamang Hanapbuhay
8. Tamang Pagkaunawa
https://ariyamagga.net/inner-freedom-key/
JAINISMO
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://www.facebook.com/4345135
63424507/posts/437888803086983/
❖ Isa sa mga relihiyon sa
India, ayon sa Veda ang
Jainismo
MGA RELIHIYON SA ASYA
• Itinatag ni
Rsabha,subalit
ang pinaka
naging pinuno
na nito ay si
Mahavirao
Vhardamana.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://en.wikipedia.org/wiki/Rishabhanatha
JAINISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
https://prabook.com/web/vardhamana.mahavira/3734034
Mahavirao Vhardamana
Rsabha
❑Ang bawat tao ay may layunin
na na makalaya ang kanilang
kaluluwa sa pagkabuhay,
pagkamatay at muling
pagkabuhay.
❑Ito ay siklo na dapat maranasan
ng bawat tao.
Mga Doktrina ng Jainismo
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
JAINISMO
https://prabook.com/web/vardhamana.mahavira/3734034
Mahavirao Vhardamana
❑Bawal kumain ng karne
❑ Bawal ang pumatay ng
insekto
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://www.nytimes.com/2018/11/27/magazine
/insect-apocalypse.html
Mga Doktrina ng Jainismo
JAINISMO
❑ Bawal ang magnakaw
❑ Bawal magsinungaling
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://www.amazon.com/Telling-Truth-Growing-Gods-
Kids-ebook/dp/B01HMPHE3Q
Mga Doktrina ng Jainismo
JAINISMO
❑ Bawalang magkaroon
ng ari-arian
❑ Bawal makipagtalik
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://www.pinterest.ph/pin/234820568054932221/
Mga Doktrina ng Jainismo
JAINISMO
❑ Ang karma ay isang
buhay na bagay na
dumadaan sa katawan
ng anumang bagay at
buhay at nagiging
pabigat ito.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
Mga Doktrina ng Jainismo
JAINISMO
https://www.pinterest.ph/pin/535858055655616516/
❑ Kailangang magtimpi at
disiplinado.
❑Kailangan igalangang lahat
ng mga bagay na may
buhay
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://www.saytrees.org/plantation-2019-05-30-DELL-miyawaki.html
Mga Doktrina ng Jainismo
JAINISMO
❑ Bawal ang pananakit sa
anumang may buhay, ito ay
tinatawag na ahimsa o
kawalan ng karahasan (non-
violence)
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://tapinfinity.com/ahimsa-1/
Mga Doktrina ng Jainismo
JAINISMO
❑ Binibigyang diin ng Jainismo
pagsagawa ng ASETISMO o
pagpapakasakit at mahigpit na
penitensya upang
mapaglabanan ang kasakiman
ng katawan.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://en.wikipedia.org/wiki/Asceticism
Mga Doktrina ng Jainismo
JAINISMO
❑ Ito ay itinatag ni Guru
Nanak.
❑Sinikap niya ng pagbuklurin
ang mga Muslim sa isang
kapatiran.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://apkpure.com/cn/guru-nanak-dev-ji-videos-shri-guru-granth-
sahib/com.GuruNanakDevJiShriGuruGranthSahibJiKatha
SIKHISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
❑Ang mga naniniwala
o mananampalataya
nito ay matatagpuan
sa India, Pakistan at
iba pang parting
daigdig.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
SIKHISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
India
Pakistan
https://www.pinterest.ph/pin/505599495663824246/
❑ May isang diyos,
walang hanggang
katotohananang
kaniyang pangalan.
Mga Paniniwala ng Sikhismo
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
SIKHISMO
https://mwl.wikipedia.org/wiki/Sikhismo
❑ Naniniwala rin sila sa
reincarnation at sa pag-
akyat ng mga kaluluwa
mula sa mababang antas
pataas.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
SIKHISMO
https://sites.google.com/a/seoulforeign.
org/9m-re-death-aayushi/sikhism
Mga Paniniwala ng Sikhismo
❑ Kailangang masagip
ang mga tao kung hindi
sila ay patuloy na
makakaranas ng muli’t
muling pagsilang.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
Mga Paniniwala ng Sikhismo
SIKHISMO
https://www.calendarz.com/blog/brief-
about-sikhism-a-monotheistic-religion
❑ Ang Nirvana ng mga
Sikh ay makakamtan sa
pagsamang indibidwal
sa kaniyang lumikha sa
kabilang buhay.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
Mga Paniniwala ng Sikhismo
SIKHISMO
https://www.thinglink.com/scene/752176639500091394
❑Ito ay isa sa mga
pinakamatandang
relihiyon.
❑ Ito ang pinakaunang
monoteismong relihiyon.
JUDAISMO
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
MGA RELIHIYON SA ASYA
https://www.flickr.com/photos/107451276@N07/10633054493/
❑ Naniniwala ang mga hudyo
sa iisang Diyos na
nagpapatunay na naging
batayan ito ng
Kristiyanismo at Islam.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
JUDAISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
https://www.aurora-israel.co.il/judaismo-y-soberania-la-israelizacion-del-judaismo
❑Ang Torah na
nangangahulugang
batas at aral ay
naglalaman ng limang
aklat ni Moses.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
JUDAISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
https://en.wikipedia.org/wiki/Torah
❑1. Ibigin mo nang lubos ang
Diyos nang higit sa lahat.
❑2. Huwag kang sasamba sa mga
diyos-diyosan.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
JUDAISMO
https://www.youtube.com/watch?v=Id6oS3L-D9A
Ang Sampung Utos ng Diyos
❑3. Ipangilin mo ang araw ng
Sabbath.
❑4. Igalang mo ang iyong
ama at ina.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
Ang Sampung Utos ng Diyos
JUDAISMO
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ten_Commandments_(1956_film)
❑5. Huwag kang papatay
❑6. Huwag kang
makikiapid sa hindi mo
asawa.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
Ang Sampung Utos
JUDAISMO
https://www.youtube.com/watch?v=Id6oS3L-D9A
❑7. Huwag kang
magnanakaw.
❑8. Huwag kang
magbibintang at huwag
kang magsisinungaling.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
Ang Sampung Utos ng Diyos
JUDAISMO
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ten_Commandments_(1956_film)
❑9. Huwag kang
magnanasa sa hindi mo
pag-aari.
❑10. Huwag kang
magnanasa sa hindi mo
asawa.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
Sampung Utos ng Diyos
JUDAISMO
https://www.youtube.com/watch?v=Id6oS3L-D9A
❑ Ito ang may
pinakamalaking bilang ng
mga tagasunod at kasapi
nito sa lahat ng mga
relihiyon sa mundo.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
KRISTIYANISMO
https://www.jesuschristsavior.net/Jesus.html
MGA RELIHIYON SA ASYA
❑ Ito ay relihiyong batay
sa buhay at turo ni
Kristo Hesus.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
KRISTIYANISMO
https://www.facebook.com/JesusChristLivingGOD/
MGA RELIHIYON SA ASYA
❑Ang Kristiyanismo ay mula sa
relihiyong Judaismo.
BIBLIYA
❑– ito ang banal na aklat o
kasulatan ng Kristiyanismo.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
KRISTIYANISMO
https://en.wikipedia.org/wiki/Bible
MGA RELIHIYON SA ASYA
KATOLISISMO
❑ – ito ang pangunahing
bumubuo sa Kristiyanismo.
❑Santo Papa
❑–Siya ang pinakamataas na
pinuno ng simbahang
Katolika.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
KRISTIYANISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Francis
❑Ang relihiyon ng mga
Muslim na sinasabing
pangalawa sa mga
pinakamalaking relihiyon
sa daigdig.
ISLAM
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
MGA RELIHIYON SA ASYA
https://www.wsj.com/articles/a-reformation-for-islam-1426859626
MUHAMMAD
❑ang dakilang propeta at
nagtatag ng Islam.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://www.wbur.org/hereandnow/2017/07/17/islam-religion-growth
ISLAM
MGA RELIHIYON SA ASYA
https://www.facebook.com/TrulyTheReligionOfPeace/
ALLAH
❑ siya ang diyos ng
relihiyong Islam.
MUSLIM
❑ito ang tawag sa mga
tagasunod ng relihiyon.
ISLAM
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
MGA RELIHIYON SA ASYA
https://en.wikipedia.org/wiki/God_in_Islam
KORAN
❑ Banal na aklat ng mga
Muslim.
❑Hindi sila maaaring kumain
ng baboy at uminom ng
alak.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
http://cojs.org/632-quran-koran/
ISLAM
Mga Paniniwala at Aral ng ISLAM
❑ Sila Abraham, Noah, Moses,
Jesus at Muhammad ay mga
PROPETA NI ALLAH.
❑ Hindi itinuturing na anak ng
Diyos si Jesus.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://www.youtube.com/watch?v=ygwS4SM74Sw
ISLAM
Mga Paniniwala at Aral ng ISLAM
Unang Haligi – IMAN
(Pananampalataya)
❑• Pagpapahayagna
shahadah, “Walang Diyos
kundi si Allah at si
Muhammad ang kaniyang
propeta.”
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://www.wbur.org/hereandnow/2017/07/17/islam-religion-growth
ISLAM
LIMANG HALIGI NG ISLAM
❑Maglingkod at sumunod
kay Allah ng buong buhay
batay sa mga turo at gawa
ng propetang si
Muhammad.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
ISLAM
https://www.wsj.com/articles/a-reformation-for-islam-1426859626
LIMANG HALIGI NG ISLAM
Ikalawang Haligi –SALAH
(Pagdarasal)
❑Magdasalng limang beses mula
sa madaling araw at sa tuwing
tatawag ng muezzin tagatawag.
❑• Maskanais-nais na magdasal
sa mosque kasama ng ibang
Muslim.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://www.wbur.org/hereandnow/2017/07/17/islam-religion-growth
ISLAM
LIMANG HALIGI NG ISLAM
Ikatlong Haligi – ZAKAH (Pag-
aabuloy)
❑Nararapat lamang na magbigay
ng ilang bahagi o porsyentong
kayamanansa nangangailangan.
❑Zakah, purification, growth.
❑Sadaqa-h (voluntarycharity) ay
maaaring ibigay.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://aboutislam.net/counseling/ask-the-scholar/zakah-
and-charity/zakah-and-charity-any-difference/
ISLAM
LIMANG HALIGI NG ISLAM
Ikaapat na Haligi – SAWM (Pag-aayuno)
❑ Pag-aayuno,di-pagkain,di-pag-inom,
at pagpigil sa seksuwal na relasyon
ng mag-asawa.
❑ Pag-aayuno sa loob nang 40 araw, ito
ay nagsisimula sa ika-6 ng umaga
hanggang ika-6 ng gabi (Ramadan)
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://ramadantips.com/fasting-guide/
ISLAM
LIMANG HALIGI NG ISLAM
Ikalimang Haligi– HAJJ (Paglalakbay)
❑Pagpunta sa Mecca (The Black
Stone of Kaaba) kahit isang beses
lamang sa Kaniyang buhay,
ginagawa sa ika-12 na buwan ng
taong Islam, para ito sa mga
Muslim na may kakayanang
physical at financial.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://www.aljazeera.com/focus/hajj/2009/11/2009111895127111168.h
tml
ISLAM
LIMANG HALIGI NG ISLAM
❑Itinatag ito ni Zoroaster.
❑Kinikilalang diyos ng
kabutihan si Ahura
Mazda.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
ZOROASTRIANISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
https://www.nirvanicinsights.com/zoroaster-quotes-gathas/
Zoroaster.
https://www.parsinews.net/ahura-mazda-an-artist/4444.htmlAhura Mazda
IRAN
❑Habang kinikilalang diyos
Naman ng kasamaan si
AHRIMAN, ang Diyablong
Espiritu.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://www.facebook.com/ahrimanofficial/
ZOROASTRIANISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
❑ Ang pangaral ng relihiyong
ito ay nakatalasa mga aklat
o kasulatan na pinagsama-
sama sa ilalim ng pamagat
na Zend Avesta
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
http://www.freebibleimages.org/illustrations/moody-moses-red-sea/
ZOROASTRIANISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
❑ Ito ang opisyal na
relihiyon noon ng
Imperyong Persia
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
http://www.freebibleimages.org/illustrations/moody-moses-red-sea/
ZOROASTRIANISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
❑ Ito ang tawag sa
paniniwala ng mga Hapones
tungkol sa diyos ng araw at
iba pang diyos ng
kalikasan.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://www.britannica.com/topic/Shinto
SHINTOISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
❑ Ang Shintoismo ay
nangangahulugang
“daan o kaparaanan ng
diyos.”
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://www.britannica.com/topic/Shinto
SHINTOISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
http://balkhandshambhala.blogspot.com/2
013/06/shinto-shin-tao-way-of-gods.html
❑ Tinatawag naman na
kami ang mga diyos na
mayroon
kapangyarihang likas.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
SHINTOISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
❑ Nananahanan ang mga
ito sa mga ilog, puno,
bato,bundok, buwan, at
araw.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://www.britannica.com/topic/Shinto
SHINTOISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
❑ Sinasamba rin ng mga
Shinto ang namatay
nilang mga kamag-anak
at mga ninuno.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
http://www.newsgd.com/news/picstories/c
ontent/2007-08/16/content_4227895.htm
SHINTOISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
❑Sumasamba sila sa mga
templo at dambana sa
paniniwalang dito
nananahanang mga
diyos.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://www.britannica.com/topic/Shinto
SHINTOISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
https://www.britannica.com/topic/Shinto
❑ Binubuo ang paniniwala
nila ng mga pagdarasal,
pagpalakpak, pag-aalay,
at mga pananampalataya
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
SHINTOISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
❑ Halos sa bansang
Japan lang ito kumalat
noong unang panahon.
MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA
SHINTOISMO
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://www.britannica.com/topic/Shinto
❑ Tradisyon at Pamilya:
❑Ang pamilya ang
kanilang pangunahing
prayoridad.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://www.japanindustrynews.com/2016
/08/work-life-balance-japan/
Apat na Paninindigan ng SHINTOISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
ANG PAGMAMAHAL SA
KALIKASAN:
❑Naniniwala sila na ang
kalikasan ay may malakas
na koneksyon sa mga diyos
kaya ito’y binibigyang
halaga.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://www.britannica.com/topic/Shinto
Apat na Paninindigan ng SHINTOISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
KALINISAN:
❑Binubuo ito nang pang
pisikal at ispiritwal na
paglilinis.
MATSURI:
❑Pagpuri sa mga diyos at sa
mga sinaunang espiritu.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://www.britannica.com/topic/matsuri
Apat na Paninindigan ng SHINTOISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
https://www.britannica.com/topic/Shinto
PURIFICATION:
❑ Pagtanggal ng masamang
espiritusa katawan.
KAMI:
❑ Banal na espiritu na lumalabas
sa anyong mga bagay.
❑ Kapag ikaw ay namatay,
❑ikaw ay magiging isang kami.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
Mga Paniniwala ng SHINTOISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
ARAGAMI:
❑ Masamang kami na
pinatay at ngayon ay
naghahanap ng
kanilang paghihiganti.
MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA
Mga Paniniwala ng SHINTOISMO
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://japanesenintendo.com/2019/05/29
/aragami-getting-a-physical-release/
MIZUKO:
• Mga batang hindi
naipanganak at nagiging
sanhi ng problema.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
https://www.amusingplanet.com/2019/08/
mizuko-kuyo-japanese-ritual-of-
mourning.html
Mga Paniniwala ng SHINTOISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
https://livingnomads.com/2016/08/what-is-proper-
etiquette-when-you-visit-a-shrine-or-temple/
MIZUKO KUYO:
➢ Pagsamba sa mga
Mizuko upang
maiwasan ang
problema.
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
Mga Paniniwala ng SHINTOISMO
MGA RELIHIYON SA ASYA
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
Panuto : Basahin at unawain ang mga impormasyon, lathalain at sulat. Kinakailangan
mo ring basahin ang Batayang Aklat ( Arain 16 : Mga Relihiyon sa Timog at Kanlurang
Asya pp 218-228 at Aralin 17 : Mga Relihiyon at Pilosopiya sa Silangan, Hilaga at Timog Silan-
gang Asya pp 232-244 ) upang higit na mapayaman ang kaalaman sa pagtupad ng mga gawain
sa bahaging ito. Punan ang kasunod na Retrieval Chart at sagutin ang kasunod na Pamprose-
song MgaTanong.
MGA RELIHIYON SA ASYA
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
MGA RELIHIYON SA ASYA
2. Ano ang nagtulak sa mga
tagapagtatag ng relihiyon na
talikuran ang masarap na buhay at
magtatag ng isang relihiyon ?
1. Paano
itinatag ang mga
relihiyon sa Asya?
https://www.pinterest.ph/pin/125960120802940406/PAMPROSESONG TANONG:
Panuto:Batay sa talahanayan sagutin ang
sumusunod na mga tanong .
4. Aling relihiyon na tinalakay ang
higit na pinaniniwalaan at
niyayakap ng mga Asyano? Bakit ?
5. Paano nakatulong ang mga
relihiyon sa pagbuo at
paghubog ng kabihasnang
Asyano ?
3. Bakit nagkakaiba
iba ang relihiyon at paniniwala
ng mga tao sa Asya?
6. Paano mo pinili ang
kasalukuyang relihiyon na
iyong pinaniniwalaan?
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
7. Aling turo o aral ng iyong
relihiyon ang higit na
nakakaapekto sa iyong buhay
?Bakit ?
https://www.pinterest.ph/pin/125960120802940406/
www.wikipidia.com
www.google images.com
www.yahooimages.com -www.flicker.com
-www.slideshare.com
https://www.amusingplanet.com/2019/08/mizuko-kuyo-
japanese-ritual-of-mourning.html
https://japanesenintendo.com/2019/05/29/aragami-
getting-a-physical-release/
https://www.britannica.com/topic/Shinto
https://www.britannica.com/topic/matsuri
https://www.japanindustrynews.com/2016/08/work-life-
balance-japan/
http://www.newsgd.com/news/picstories/content/2007-
08/16/content_4227895.htm
http://balkhandshambhala.blogspot.com/2013/06/shinto-
shin-tao-way-of-gods.html
AP 7 CURRICULUM GUIDE
AP7 TEACHING GUIDE
AP 7 LEARNERS MODULES
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
REFERENCE
https://www.pinterest.ph/pin/125960120802940406/
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
REFERENCE
https://www.parsinews.net/ahura-mazda-an-
artist/4444.html
https://www.aljazeera.com/focus/hajj/2009/11/200911
1895127111168.html
http://cojs.org/632-quran-koran/
https://www.wsj.com/articles/a-reformation-for-islam-
1426859626
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Francis
https://www.youtube.com/watch?v=Id6oS3L-D9A
https://www.aurora-israel.co.il/judaismo-y-soberania-
la-israelizacion-del-judaismo
https://en.wikipedia.org/wiki/God_in_Islam
https://www.youtube.com/watch?v=ygwS4SM74Sw
https://www.thinglink.com/scene/752176639500091394
https://www.calendarz.com/blog/brief-about-sikhism-
a-monotheistic-religion
https://www.saytrees.org/plantation-2019-05-30-DELL-
miyawaki.html
https://www.pinterest.ph/pin/125960120802940406/
#PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING
MARAMING SALAMAT!!!

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaKolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asyaedmond84
 
Kaugnayan ng Ibat Ibang Ideolohiya sa mga Malawakang Nasyonalista
Kaugnayan ng Ibat Ibang Ideolohiya sa mga Malawakang NasyonalistaKaugnayan ng Ibat Ibang Ideolohiya sa mga Malawakang Nasyonalista
Kaugnayan ng Ibat Ibang Ideolohiya sa mga Malawakang Nasyonalistaedmond84
 
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...anettebasco
 
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nitoAng Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nitoshebasalido1
 
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asyaNasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asyaJared Ram Juezan
 
Dinastiyang Tsina
Dinastiyang TsinaDinastiyang Tsina
Dinastiyang TsinaNeri Diaz
 
Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asyaedmond84
 
Kabihasnang Indus sa Timog Asya
Kabihasnang Indus sa Timog AsyaKabihasnang Indus sa Timog Asya
Kabihasnang Indus sa Timog AsyaLoureAndrei
 
Mga relihiyon at paniniwala sa asya
Mga relihiyon at paniniwala sa asyaMga relihiyon at paniniwala sa asya
Mga relihiyon at paniniwala sa asyaBori Bryan
 
Mga Pilosopiya sa Asya
Mga Pilosopiya sa AsyaMga Pilosopiya sa Asya
Mga Pilosopiya sa AsyaJoy Ann Jusay
 
Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang AsyaNasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang AsyaJohannah Paola Escote
 
Ang Kinalaman ng Edukasyon sa Pamumuhay ng mga Asyano sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kinalaman ng Edukasyon sa Pamumuhay ng mga Asyano sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kinalaman ng Edukasyon sa Pamumuhay ng mga Asyano sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kinalaman ng Edukasyon sa Pamumuhay ng mga Asyano sa Timog at Kanlurang Asyaedmond84
 
Sinaunang Pamumuhay
Sinaunang PamumuhaySinaunang Pamumuhay
Sinaunang Pamumuhayedmond84
 
Karanasan at Implikasyon ng.pptx
Karanasan at Implikasyon ng.pptxKaranasan at Implikasyon ng.pptx
Karanasan at Implikasyon ng.pptxThriciaSalvador
 
Kahulugan, Konsepto at Katangian ng Kabihasnan
Kahulugan, Konsepto at Katangian ng KabihasnanKahulugan, Konsepto at Katangian ng Kabihasnan
Kahulugan, Konsepto at Katangian ng KabihasnanJohn Mark Luciano
 
Bahaging ginagampanan ng relihiyon sa aspekto ng pamumuhay.pptx
Bahaging ginagampanan ng relihiyon sa aspekto ng pamumuhay.pptxBahaging ginagampanan ng relihiyon sa aspekto ng pamumuhay.pptx
Bahaging ginagampanan ng relihiyon sa aspekto ng pamumuhay.pptxPatricioAonuevoTonga
 
Grade 7 aralin 11 kaisipang asyano sa pagbuo ng emperyo
Grade 7 aralin 11  kaisipang asyano sa pagbuo ng emperyoGrade 7 aralin 11  kaisipang asyano sa pagbuo ng emperyo
Grade 7 aralin 11 kaisipang asyano sa pagbuo ng emperyokelvin kent giron
 
Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig LGH Marathon
 

Was ist angesagt? (20)

Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaKolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
Kaugnayan ng Ibat Ibang Ideolohiya sa mga Malawakang Nasyonalista
Kaugnayan ng Ibat Ibang Ideolohiya sa mga Malawakang NasyonalistaKaugnayan ng Ibat Ibang Ideolohiya sa mga Malawakang Nasyonalista
Kaugnayan ng Ibat Ibang Ideolohiya sa mga Malawakang Nasyonalista
 
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
 
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nitoAng Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
 
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asyaNasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
 
Dinastiyang Tsina
Dinastiyang TsinaDinastiyang Tsina
Dinastiyang Tsina
 
Ibat ibang Ideolohiya
Ibat ibang IdeolohiyaIbat ibang Ideolohiya
Ibat ibang Ideolohiya
 
Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Pag usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
Kabihasnang Indus sa Timog Asya
Kabihasnang Indus sa Timog AsyaKabihasnang Indus sa Timog Asya
Kabihasnang Indus sa Timog Asya
 
Mga relihiyon at paniniwala sa asya
Mga relihiyon at paniniwala sa asyaMga relihiyon at paniniwala sa asya
Mga relihiyon at paniniwala sa asya
 
Mga Pilosopiya sa Asya
Mga Pilosopiya sa AsyaMga Pilosopiya sa Asya
Mga Pilosopiya sa Asya
 
Kabihasnan ng Tsino
Kabihasnan ng TsinoKabihasnan ng Tsino
Kabihasnan ng Tsino
 
Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang AsyaNasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya
 
Ang Kinalaman ng Edukasyon sa Pamumuhay ng mga Asyano sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kinalaman ng Edukasyon sa Pamumuhay ng mga Asyano sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kinalaman ng Edukasyon sa Pamumuhay ng mga Asyano sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kinalaman ng Edukasyon sa Pamumuhay ng mga Asyano sa Timog at Kanlurang Asya
 
Sinaunang Pamumuhay
Sinaunang PamumuhaySinaunang Pamumuhay
Sinaunang Pamumuhay
 
Karanasan at Implikasyon ng.pptx
Karanasan at Implikasyon ng.pptxKaranasan at Implikasyon ng.pptx
Karanasan at Implikasyon ng.pptx
 
Kahulugan, Konsepto at Katangian ng Kabihasnan
Kahulugan, Konsepto at Katangian ng KabihasnanKahulugan, Konsepto at Katangian ng Kabihasnan
Kahulugan, Konsepto at Katangian ng Kabihasnan
 
Bahaging ginagampanan ng relihiyon sa aspekto ng pamumuhay.pptx
Bahaging ginagampanan ng relihiyon sa aspekto ng pamumuhay.pptxBahaging ginagampanan ng relihiyon sa aspekto ng pamumuhay.pptx
Bahaging ginagampanan ng relihiyon sa aspekto ng pamumuhay.pptx
 
Grade 7 aralin 11 kaisipang asyano sa pagbuo ng emperyo
Grade 7 aralin 11  kaisipang asyano sa pagbuo ng emperyoGrade 7 aralin 11  kaisipang asyano sa pagbuo ng emperyo
Grade 7 aralin 11 kaisipang asyano sa pagbuo ng emperyo
 
Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 

Mehr von edmond84

MGA ESTRATEHIYANG GINAGAMIT SA PAGTUTURO.pdf
MGA ESTRATEHIYANG GINAGAMIT SA PAGTUTURO.pdfMGA ESTRATEHIYANG GINAGAMIT SA PAGTUTURO.pdf
MGA ESTRATEHIYANG GINAGAMIT SA PAGTUTURO.pdfedmond84
 
ESTRATEHIYA SA PAGTUTURO NG ARALING PANLIPUNAN
ESTRATEHIYA SA PAGTUTURO NG ARALING PANLIPUNAN ESTRATEHIYA SA PAGTUTURO NG ARALING PANLIPUNAN
ESTRATEHIYA SA PAGTUTURO NG ARALING PANLIPUNAN edmond84
 
Kalakalan sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
Kalakalan sa Timog at Kanlurang Asya.pptxKalakalan sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
Kalakalan sa Timog at Kanlurang Asya.pptxedmond84
 
Antas ng Kabuhayan ng Ilang Bansa sa Timog at Kanlurang Asya
Antas ng Kabuhayan ng Ilang Bansa sa Timog at Kanlurang AsyaAntas ng Kabuhayan ng Ilang Bansa sa Timog at Kanlurang Asya
Antas ng Kabuhayan ng Ilang Bansa sa Timog at Kanlurang Asyaedmond84
 
Mga Naganap sa Ekonomiya ng mga Bansa sa Timog at Kanlurang Asya sa Paglipas...
Mga Naganap sa Ekonomiya ng mga Bansa sa Timog at Kanlurang Asya sa Paglipas...Mga Naganap sa Ekonomiya ng mga Bansa sa Timog at Kanlurang Asya sa Paglipas...
Mga Naganap sa Ekonomiya ng mga Bansa sa Timog at Kanlurang Asya sa Paglipas...edmond84
 
Relihiyon at Kultura sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
Relihiyon at Kultura sa Timog at Kanlurang Asya.pptxRelihiyon at Kultura sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
Relihiyon at Kultura sa Timog at Kanlurang Asya.pptxedmond84
 
Mga Kilusang Pangkababaihan sa Kanlurang Asya
Mga Kilusang Pangkababaihan sa Kanlurang AsyaMga Kilusang Pangkababaihan sa Kanlurang Asya
Mga Kilusang Pangkababaihan sa Kanlurang Asyaedmond84
 
Ang Asya sa Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ang Asya sa Una at Ikalawang Digmaang PandaigdigAng Asya sa Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ang Asya sa Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdigedmond84
 
Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya
Mga Sinaunang Kabihasnan sa AsyaMga Sinaunang Kabihasnan sa Asya
Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asyaedmond84
 
Yamang Tao ng Asya
Yamang Tao ng AsyaYamang Tao ng Asya
Yamang Tao ng Asyaedmond84
 
Mga Suliraning Pangkapaligiran at Kalagayang Ekolohikal ng Asya
Mga Suliraning Pangkapaligiran at Kalagayang Ekolohikal ng AsyaMga Suliraning Pangkapaligiran at Kalagayang Ekolohikal ng Asya
Mga Suliraning Pangkapaligiran at Kalagayang Ekolohikal ng Asyaedmond84
 
Mga Pangkat Etnolinggwistiko sa Asya
Mga Pangkat Etnolinggwistiko sa Asya Mga Pangkat Etnolinggwistiko sa Asya
Mga Pangkat Etnolinggwistiko sa Asya edmond84
 
Ang Mga Likas na Yaman ng Asya
Ang Mga Likas na Yaman ng AsyaAng Mga Likas na Yaman ng Asya
Ang Mga Likas na Yaman ng Asyaedmond84
 
Katangiang Pisikal ng Asya
Katangiang Pisikal ng AsyaKatangiang Pisikal ng Asya
Katangiang Pisikal ng Asyaedmond84
 
Ang United Nations at Iba pang Pandaigdigang Organisasyon
Ang United Nations at Iba pang Pandaigdigang OrganisasyonAng United Nations at Iba pang Pandaigdigang Organisasyon
Ang United Nations at Iba pang Pandaigdigang Organisasyonedmond84
 
Mga ideolohiya, Cold war at Neo Kolonyalismo
Mga ideolohiya, Cold war at Neo KolonyalismoMga ideolohiya, Cold war at Neo Kolonyalismo
Mga ideolohiya, Cold war at Neo Kolonyalismoedmond84
 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ikalawang Digmaang PandaigdigIkalawang Digmaang Pandaigdig
Ikalawang Digmaang Pandaigdigedmond84
 
Ang Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Unang Digmaang PandaigdigAng Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Unang Digmaang Pandaigdigedmond84
 
Rebolusyong Pranses ang Pamumuno ng Karaniwang Uri
Rebolusyong Pranses ang Pamumuno ng Karaniwang UriRebolusyong Pranses ang Pamumuno ng Karaniwang Uri
Rebolusyong Pranses ang Pamumuno ng Karaniwang Uriedmond84
 
Rebolusyong Amerikano Sanhi, Karanasan at Implikasyon
Rebolusyong Amerikano Sanhi, Karanasan at ImplikasyonRebolusyong Amerikano Sanhi, Karanasan at Implikasyon
Rebolusyong Amerikano Sanhi, Karanasan at Implikasyonedmond84
 

Mehr von edmond84 (20)

MGA ESTRATEHIYANG GINAGAMIT SA PAGTUTURO.pdf
MGA ESTRATEHIYANG GINAGAMIT SA PAGTUTURO.pdfMGA ESTRATEHIYANG GINAGAMIT SA PAGTUTURO.pdf
MGA ESTRATEHIYANG GINAGAMIT SA PAGTUTURO.pdf
 
ESTRATEHIYA SA PAGTUTURO NG ARALING PANLIPUNAN
ESTRATEHIYA SA PAGTUTURO NG ARALING PANLIPUNAN ESTRATEHIYA SA PAGTUTURO NG ARALING PANLIPUNAN
ESTRATEHIYA SA PAGTUTURO NG ARALING PANLIPUNAN
 
Kalakalan sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
Kalakalan sa Timog at Kanlurang Asya.pptxKalakalan sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
Kalakalan sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
 
Antas ng Kabuhayan ng Ilang Bansa sa Timog at Kanlurang Asya
Antas ng Kabuhayan ng Ilang Bansa sa Timog at Kanlurang AsyaAntas ng Kabuhayan ng Ilang Bansa sa Timog at Kanlurang Asya
Antas ng Kabuhayan ng Ilang Bansa sa Timog at Kanlurang Asya
 
Mga Naganap sa Ekonomiya ng mga Bansa sa Timog at Kanlurang Asya sa Paglipas...
Mga Naganap sa Ekonomiya ng mga Bansa sa Timog at Kanlurang Asya sa Paglipas...Mga Naganap sa Ekonomiya ng mga Bansa sa Timog at Kanlurang Asya sa Paglipas...
Mga Naganap sa Ekonomiya ng mga Bansa sa Timog at Kanlurang Asya sa Paglipas...
 
Relihiyon at Kultura sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
Relihiyon at Kultura sa Timog at Kanlurang Asya.pptxRelihiyon at Kultura sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
Relihiyon at Kultura sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
 
Mga Kilusang Pangkababaihan sa Kanlurang Asya
Mga Kilusang Pangkababaihan sa Kanlurang AsyaMga Kilusang Pangkababaihan sa Kanlurang Asya
Mga Kilusang Pangkababaihan sa Kanlurang Asya
 
Ang Asya sa Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ang Asya sa Una at Ikalawang Digmaang PandaigdigAng Asya sa Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ang Asya sa Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 
Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya
Mga Sinaunang Kabihasnan sa AsyaMga Sinaunang Kabihasnan sa Asya
Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya
 
Yamang Tao ng Asya
Yamang Tao ng AsyaYamang Tao ng Asya
Yamang Tao ng Asya
 
Mga Suliraning Pangkapaligiran at Kalagayang Ekolohikal ng Asya
Mga Suliraning Pangkapaligiran at Kalagayang Ekolohikal ng AsyaMga Suliraning Pangkapaligiran at Kalagayang Ekolohikal ng Asya
Mga Suliraning Pangkapaligiran at Kalagayang Ekolohikal ng Asya
 
Mga Pangkat Etnolinggwistiko sa Asya
Mga Pangkat Etnolinggwistiko sa Asya Mga Pangkat Etnolinggwistiko sa Asya
Mga Pangkat Etnolinggwistiko sa Asya
 
Ang Mga Likas na Yaman ng Asya
Ang Mga Likas na Yaman ng AsyaAng Mga Likas na Yaman ng Asya
Ang Mga Likas na Yaman ng Asya
 
Katangiang Pisikal ng Asya
Katangiang Pisikal ng AsyaKatangiang Pisikal ng Asya
Katangiang Pisikal ng Asya
 
Ang United Nations at Iba pang Pandaigdigang Organisasyon
Ang United Nations at Iba pang Pandaigdigang OrganisasyonAng United Nations at Iba pang Pandaigdigang Organisasyon
Ang United Nations at Iba pang Pandaigdigang Organisasyon
 
Mga ideolohiya, Cold war at Neo Kolonyalismo
Mga ideolohiya, Cold war at Neo KolonyalismoMga ideolohiya, Cold war at Neo Kolonyalismo
Mga ideolohiya, Cold war at Neo Kolonyalismo
 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ikalawang Digmaang PandaigdigIkalawang Digmaang Pandaigdig
Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 
Ang Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Unang Digmaang PandaigdigAng Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Unang Digmaang Pandaigdig
 
Rebolusyong Pranses ang Pamumuno ng Karaniwang Uri
Rebolusyong Pranses ang Pamumuno ng Karaniwang UriRebolusyong Pranses ang Pamumuno ng Karaniwang Uri
Rebolusyong Pranses ang Pamumuno ng Karaniwang Uri
 
Rebolusyong Amerikano Sanhi, Karanasan at Implikasyon
Rebolusyong Amerikano Sanhi, Karanasan at ImplikasyonRebolusyong Amerikano Sanhi, Karanasan at Implikasyon
Rebolusyong Amerikano Sanhi, Karanasan at Implikasyon
 

Kürzlich hochgeladen

ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxronapacibe1
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANImilyAcma
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................AIRAISABELUMIPIGUNID
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinoChristineIgnas2
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxGluvellSiega1
 
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxNicaBerosGayo
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdfAvelynDequilla1
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunanArlieCerezo1
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERECleahMaeFrancisco1
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxLlemorSoledSeyer1
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhgmondaveray
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptxAnnTY2
 
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxCarljeemilJomuad
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxVincentNiez4
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson planREDENJAVILLO1
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docxjohnedwardtupas1
 
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfkolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfejemjunrex
 

Kürzlich hochgeladen (20)

ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
 
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdf
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
 
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
 
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfkolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
 

Mga Relihiyon sa Asya

 • 1. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING SAN ISIDRO NHS MGA RELIHIYON EDMOND R. LOZANO ARALIN 2 SA ASYA
 • 2. MGA PAKSANG TATALAKAYIN: ▪ HINDUISMO #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ARALIN 2.1 Learning Competency/Kasanayang Pagkatuto: 1.Impluwensiya Paniniwala, Pananaw at Tradisyon ▪ BUDISMO ▪ JAINISMO ▪ SIKHISMO ▪ JUDAISMO ▪ JUDAISMO ▪ ISLAM ▪ KRISTIYANISMO ZOROASTRIANISMO ▪ SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 • 3. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING •Ito ang pinaniniwalaan na Pinakamatandang nabubuhay na relihiyon sa mundo. MGA RELIHIYON SA ASYA HINDUISMO http://www.wamcf.org/community/hinduism/
 • 4. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING •Ito rin ang pangunahing Relihiyon sa India ng mga Aryan,ang unang tribong sumampalataya dito. MGA RELIHIYON SA ASYA HINDUISMO https://www.deccanchronicle.com/150618/nation-current- affairs/article/indo-aryan-migration-theory-rejected
 • 5. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING •Si Brahma ang kinikilalang Pangunahing diyos ng Hinduismo na sinundan ni Vishnu at Shiva. HINDUISMO MGA RELIHIYON SA ASYA https://english.newstracklive.com/news/the-lord-brahma-fundamental- forces-symbolized-of-universe-creator-sc77-nu-1011138-1.html https://mandalas.life/2019/trimurti-brahma-vishnu-and-shiva/
 • 6. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING •VEDA – ito ang banal nakasulatan ng mga Hindu. MGA RELIHIYON SA ASYA HINDUISMO https://www.quora.com/What-is-the- essence-of-the-Vedas
 • 7. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING •Tinuturo ng Veda kung Papaano magkakaroon ng Mahaba at mabuting buhay ang tao. MGA RELIHIYON SA ASYA HINDUISMO https://tamilandvedas.com/category/sanskrit- literature/page/18/
 • 8. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ❑ Naniniwala sila sa pagkakabuklod at pagkakaisa ng mga bagay sa kapaligiran na nagdadala o ng pagkakaisang ispiritwal. HINDUISMO Mga Paniniwala ng mga Hindu https://arboriculture.wordpress.com/2016/ 11/05/trees-and-religion-hinduism/
 • 9. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ❑ Naniniwala ang mga Hindu sa pagmamahal, paggalang at pagrespeto sa lahat ng mga bagay na may buhay, espiritu o kaluluwa. HINDUISMO Mga Paniniwala ng mga Hindu https://www.news.ucsb.edu/2016/ 017335/modeling-belief-systems
 • 10. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING HINDUISMO Mga Paniniwala ng mga Hindu ❑ Naniniwala rin sila sa reinkarnasyon na kung saan ang namatay na katawan ng tao ay isisilang namuli sa ibang anyo, paraan o nilalang. https://sites.google.com/a/seoulforeign. org/9m-re-death-aayushi/hinduism
 • 11. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ▪ Naniniwala sila karma, ang KARMA ay ang pagkakaroon ng mga gantimpala kung/kapag kabutihan ang ginawa sa kapwa at pagdurusa naman kung di-Mabuti ang ginawa sa kapwa. HINDUISMO Mga Paniniwala ng mga Hindu https://www.pinterest.ph/pin/535858055655616516/
 • 12. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ➢ Naniniwala ang mga Hindu na ang tao ay dapat na magsikap sa buhay at ito ay dapat na inaalay sa diyos anuman ang kanyang antas sa lipunan. HINDUISMO Mga Paniniwala ng mga Hindu https://www.studyinternational.com/news/the -high-cost-of-graduation-ceremonies/
 • 13. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ❖ Ito ay itinatag ni Siddharta Gautama, isang batang prinsipe na ninais na maging asetiko upang madanas inang katotohanan ng buhay. BUDISMO MGA RELIHIYON SA ASYA https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/the-life-of-the- buddha-siddhartha-gautama-buddha-with-news-photo/1162789188
 • 14. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ✓ Isinuko niya ang lahat ng karangyaan, luho, masarap nabuhay, iniwan ang pamilya at naglakbay hanggang matuklasan niya ang kaliwanagan. BUDISMO MGA RELIHIYON SA ASYA https://tr.pinterest.com/pin/328481366555575964/
 • 15. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ▪ Kaya naman ang Budismo ay nangangahulugan ng “kaliwanagan”. BUDISMO MGA RELIHIYON SA ASYA https://tr.pinterest.com/pin/70 2139398145637696/
 • 16. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ❖ Mahayana Buddhism– kinikilala bilang diyos si Buddha na siyang tagapagligtas mula sa guro. ❖ Niyakap itong China, Korea, Japan, at Vietnam. BUDISMO Dalawang Paghahati ng Budismo https://thezenuniverse.org/mahayana -buddhism-the-zen-universe/
 • 17. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING THERAVADA BUDDHISM ❖- Kinikilala si Buddha bilang guro at banal na tao. BUDISMO http://buddhism.redzambala.com/buddhism/philosop hy/theravada-buddhism-introduction.html Dalawang Paghahati ng Budismo
 • 18. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING THERAVADA BUDDHISM ❖Kinilala ito ng mga bansang Sri Lanka, Myanmar,Thailand, Laos, at Cambodia. BUDISMO http://buddhism.redzambala.com/buddhism/philosop hy/theravada-buddhism-introduction.html Dalawang Paghahati ng Budismo Sri Lanka Myanmar, Thailand Laos Cambodia
 • 19. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ▪ Ang ating buhay at pagdurusa ay hindi mapaghihiwalay. Apat na Dakilang Katotohanan ng Budismo https://www.swedishnomad.com/ facts-about-buddhism/
 • 20. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING • PAGNANASA ang sanhi ng pagdurusa. Apat na Dakilang Katotohanan ng Budismo http://www.thewisdomawakened.com/2017/0 3/tortured-by-love-lust-crush-buddhism.html
 • 21. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ✓ Mawawala lamang ang pagdurusa kung aalisin ang pagnanasa. Apat na Dakilang Katotohanan ng Budismo https://www.youtube.com/watch?v=T6HPR1NAnxA
 • 22. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ➢ Maaalis ang pagnanasa kung susunod sa walong (8) landas at matatamo ang tunay na kaligayahan o nirvana. Apat na Dakilang Katotohanan ng Budismo https://www.facebook.com/Buddhism PathToNirvanah/
 • 23. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING 1. Tamang Pag-iisip 2. Tamang Aspirasyon 3. Tamang Pananaw 4. Tamang Intesiyon BUDISMO Ang Walong Dakilang Daan ng Budismo https://buddhaweekly.com/ the-noble-eightfold-path/
 • 24. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING BUDISMO Ang Walong Dakilang Daan ng Budismo 5. Tamang Pagsasalita 6. Tamang Pagkilos 7. Tamang Hanapbuhay 8. Tamang Pagkaunawa https://ariyamagga.net/inner-freedom-key/
 • 25. JAINISMO #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.facebook.com/4345135 63424507/posts/437888803086983/ ❖ Isa sa mga relihiyon sa India, ayon sa Veda ang Jainismo MGA RELIHIYON SA ASYA
 • 26. • Itinatag ni Rsabha,subalit ang pinaka naging pinuno na nito ay si Mahavirao Vhardamana. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://en.wikipedia.org/wiki/Rishabhanatha JAINISMO MGA RELIHIYON SA ASYA https://prabook.com/web/vardhamana.mahavira/3734034 Mahavirao Vhardamana Rsabha
 • 27. ❑Ang bawat tao ay may layunin na na makalaya ang kanilang kaluluwa sa pagkabuhay, pagkamatay at muling pagkabuhay. ❑Ito ay siklo na dapat maranasan ng bawat tao. Mga Doktrina ng Jainismo #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING JAINISMO https://prabook.com/web/vardhamana.mahavira/3734034 Mahavirao Vhardamana
 • 28. ❑Bawal kumain ng karne ❑ Bawal ang pumatay ng insekto #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.nytimes.com/2018/11/27/magazine /insect-apocalypse.html Mga Doktrina ng Jainismo JAINISMO
 • 29. ❑ Bawal ang magnakaw ❑ Bawal magsinungaling #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.amazon.com/Telling-Truth-Growing-Gods- Kids-ebook/dp/B01HMPHE3Q Mga Doktrina ng Jainismo JAINISMO
 • 30. ❑ Bawalang magkaroon ng ari-arian ❑ Bawal makipagtalik #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.pinterest.ph/pin/234820568054932221/ Mga Doktrina ng Jainismo JAINISMO
 • 31. ❑ Ang karma ay isang buhay na bagay na dumadaan sa katawan ng anumang bagay at buhay at nagiging pabigat ito. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING Mga Doktrina ng Jainismo JAINISMO https://www.pinterest.ph/pin/535858055655616516/
 • 32. ❑ Kailangang magtimpi at disiplinado. ❑Kailangan igalangang lahat ng mga bagay na may buhay #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.saytrees.org/plantation-2019-05-30-DELL-miyawaki.html Mga Doktrina ng Jainismo JAINISMO
 • 33. ❑ Bawal ang pananakit sa anumang may buhay, ito ay tinatawag na ahimsa o kawalan ng karahasan (non- violence) #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://tapinfinity.com/ahimsa-1/ Mga Doktrina ng Jainismo JAINISMO
 • 34. ❑ Binibigyang diin ng Jainismo pagsagawa ng ASETISMO o pagpapakasakit at mahigpit na penitensya upang mapaglabanan ang kasakiman ng katawan. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://en.wikipedia.org/wiki/Asceticism Mga Doktrina ng Jainismo JAINISMO
 • 35. ❑ Ito ay itinatag ni Guru Nanak. ❑Sinikap niya ng pagbuklurin ang mga Muslim sa isang kapatiran. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://apkpure.com/cn/guru-nanak-dev-ji-videos-shri-guru-granth- sahib/com.GuruNanakDevJiShriGuruGranthSahibJiKatha SIKHISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 • 36. ❑Ang mga naniniwala o mananampalataya nito ay matatagpuan sa India, Pakistan at iba pang parting daigdig. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING SIKHISMO MGA RELIHIYON SA ASYA India Pakistan https://www.pinterest.ph/pin/505599495663824246/
 • 37. ❑ May isang diyos, walang hanggang katotohananang kaniyang pangalan. Mga Paniniwala ng Sikhismo #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING SIKHISMO https://mwl.wikipedia.org/wiki/Sikhismo
 • 38. ❑ Naniniwala rin sila sa reincarnation at sa pag- akyat ng mga kaluluwa mula sa mababang antas pataas. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING SIKHISMO https://sites.google.com/a/seoulforeign. org/9m-re-death-aayushi/sikhism Mga Paniniwala ng Sikhismo
 • 39. ❑ Kailangang masagip ang mga tao kung hindi sila ay patuloy na makakaranas ng muli’t muling pagsilang. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING Mga Paniniwala ng Sikhismo SIKHISMO https://www.calendarz.com/blog/brief- about-sikhism-a-monotheistic-religion
 • 40. ❑ Ang Nirvana ng mga Sikh ay makakamtan sa pagsamang indibidwal sa kaniyang lumikha sa kabilang buhay. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING Mga Paniniwala ng Sikhismo SIKHISMO https://www.thinglink.com/scene/752176639500091394
 • 41. ❑Ito ay isa sa mga pinakamatandang relihiyon. ❑ Ito ang pinakaunang monoteismong relihiyon. JUDAISMO #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING MGA RELIHIYON SA ASYA https://www.flickr.com/photos/107451276@N07/10633054493/
 • 42. ❑ Naniniwala ang mga hudyo sa iisang Diyos na nagpapatunay na naging batayan ito ng Kristiyanismo at Islam. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING JUDAISMO MGA RELIHIYON SA ASYA https://www.aurora-israel.co.il/judaismo-y-soberania-la-israelizacion-del-judaismo
 • 43. ❑Ang Torah na nangangahulugang batas at aral ay naglalaman ng limang aklat ni Moses. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING JUDAISMO MGA RELIHIYON SA ASYA https://en.wikipedia.org/wiki/Torah
 • 44. ❑1. Ibigin mo nang lubos ang Diyos nang higit sa lahat. ❑2. Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING JUDAISMO https://www.youtube.com/watch?v=Id6oS3L-D9A Ang Sampung Utos ng Diyos
 • 45. ❑3. Ipangilin mo ang araw ng Sabbath. ❑4. Igalang mo ang iyong ama at ina. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING Ang Sampung Utos ng Diyos JUDAISMO https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ten_Commandments_(1956_film)
 • 46. ❑5. Huwag kang papatay ❑6. Huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING Ang Sampung Utos JUDAISMO https://www.youtube.com/watch?v=Id6oS3L-D9A
 • 47. ❑7. Huwag kang magnanakaw. ❑8. Huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING Ang Sampung Utos ng Diyos JUDAISMO https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ten_Commandments_(1956_film)
 • 48. ❑9. Huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari. ❑10. Huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING Sampung Utos ng Diyos JUDAISMO https://www.youtube.com/watch?v=Id6oS3L-D9A
 • 49. ❑ Ito ang may pinakamalaking bilang ng mga tagasunod at kasapi nito sa lahat ng mga relihiyon sa mundo. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING KRISTIYANISMO https://www.jesuschristsavior.net/Jesus.html MGA RELIHIYON SA ASYA
 • 50. ❑ Ito ay relihiyong batay sa buhay at turo ni Kristo Hesus. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING KRISTIYANISMO https://www.facebook.com/JesusChristLivingGOD/ MGA RELIHIYON SA ASYA
 • 51. ❑Ang Kristiyanismo ay mula sa relihiyong Judaismo. BIBLIYA ❑– ito ang banal na aklat o kasulatan ng Kristiyanismo. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING KRISTIYANISMO https://en.wikipedia.org/wiki/Bible MGA RELIHIYON SA ASYA
 • 52. KATOLISISMO ❑ – ito ang pangunahing bumubuo sa Kristiyanismo. ❑Santo Papa ❑–Siya ang pinakamataas na pinuno ng simbahang Katolika. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING KRISTIYANISMO MGA RELIHIYON SA ASYA https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Francis
 • 53. ❑Ang relihiyon ng mga Muslim na sinasabing pangalawa sa mga pinakamalaking relihiyon sa daigdig. ISLAM #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING MGA RELIHIYON SA ASYA https://www.wsj.com/articles/a-reformation-for-islam-1426859626
 • 54. MUHAMMAD ❑ang dakilang propeta at nagtatag ng Islam. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.wbur.org/hereandnow/2017/07/17/islam-religion-growth ISLAM MGA RELIHIYON SA ASYA https://www.facebook.com/TrulyTheReligionOfPeace/
 • 55. ALLAH ❑ siya ang diyos ng relihiyong Islam. MUSLIM ❑ito ang tawag sa mga tagasunod ng relihiyon. ISLAM #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING MGA RELIHIYON SA ASYA https://en.wikipedia.org/wiki/God_in_Islam
 • 56. KORAN ❑ Banal na aklat ng mga Muslim. ❑Hindi sila maaaring kumain ng baboy at uminom ng alak. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING http://cojs.org/632-quran-koran/ ISLAM Mga Paniniwala at Aral ng ISLAM
 • 57. ❑ Sila Abraham, Noah, Moses, Jesus at Muhammad ay mga PROPETA NI ALLAH. ❑ Hindi itinuturing na anak ng Diyos si Jesus. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.youtube.com/watch?v=ygwS4SM74Sw ISLAM Mga Paniniwala at Aral ng ISLAM
 • 58. Unang Haligi – IMAN (Pananampalataya) ❑• Pagpapahayagna shahadah, “Walang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kaniyang propeta.” #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.wbur.org/hereandnow/2017/07/17/islam-religion-growth ISLAM LIMANG HALIGI NG ISLAM
 • 59. ❑Maglingkod at sumunod kay Allah ng buong buhay batay sa mga turo at gawa ng propetang si Muhammad. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ISLAM https://www.wsj.com/articles/a-reformation-for-islam-1426859626 LIMANG HALIGI NG ISLAM
 • 60. Ikalawang Haligi –SALAH (Pagdarasal) ❑Magdasalng limang beses mula sa madaling araw at sa tuwing tatawag ng muezzin tagatawag. ❑• Maskanais-nais na magdasal sa mosque kasama ng ibang Muslim. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.wbur.org/hereandnow/2017/07/17/islam-religion-growth ISLAM LIMANG HALIGI NG ISLAM
 • 61. Ikatlong Haligi – ZAKAH (Pag- aabuloy) ❑Nararapat lamang na magbigay ng ilang bahagi o porsyentong kayamanansa nangangailangan. ❑Zakah, purification, growth. ❑Sadaqa-h (voluntarycharity) ay maaaring ibigay. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://aboutislam.net/counseling/ask-the-scholar/zakah- and-charity/zakah-and-charity-any-difference/ ISLAM LIMANG HALIGI NG ISLAM
 • 62. Ikaapat na Haligi – SAWM (Pag-aayuno) ❑ Pag-aayuno,di-pagkain,di-pag-inom, at pagpigil sa seksuwal na relasyon ng mag-asawa. ❑ Pag-aayuno sa loob nang 40 araw, ito ay nagsisimula sa ika-6 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi (Ramadan) #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://ramadantips.com/fasting-guide/ ISLAM LIMANG HALIGI NG ISLAM
 • 63. Ikalimang Haligi– HAJJ (Paglalakbay) ❑Pagpunta sa Mecca (The Black Stone of Kaaba) kahit isang beses lamang sa Kaniyang buhay, ginagawa sa ika-12 na buwan ng taong Islam, para ito sa mga Muslim na may kakayanang physical at financial. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.aljazeera.com/focus/hajj/2009/11/2009111895127111168.h tml ISLAM LIMANG HALIGI NG ISLAM
 • 64. ❑Itinatag ito ni Zoroaster. ❑Kinikilalang diyos ng kabutihan si Ahura Mazda. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ZOROASTRIANISMO MGA RELIHIYON SA ASYA https://www.nirvanicinsights.com/zoroaster-quotes-gathas/ Zoroaster. https://www.parsinews.net/ahura-mazda-an-artist/4444.htmlAhura Mazda IRAN
 • 65. ❑Habang kinikilalang diyos Naman ng kasamaan si AHRIMAN, ang Diyablong Espiritu. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.facebook.com/ahrimanofficial/ ZOROASTRIANISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 • 66. ❑ Ang pangaral ng relihiyong ito ay nakatalasa mga aklat o kasulatan na pinagsama- sama sa ilalim ng pamagat na Zend Avesta #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING http://www.freebibleimages.org/illustrations/moody-moses-red-sea/ ZOROASTRIANISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 • 67. ❑ Ito ang opisyal na relihiyon noon ng Imperyong Persia #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING http://www.freebibleimages.org/illustrations/moody-moses-red-sea/ ZOROASTRIANISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 • 68. ❑ Ito ang tawag sa paniniwala ng mga Hapones tungkol sa diyos ng araw at iba pang diyos ng kalikasan. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.britannica.com/topic/Shinto SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 • 69. ❑ Ang Shintoismo ay nangangahulugang “daan o kaparaanan ng diyos.” #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.britannica.com/topic/Shinto SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 • 70. http://balkhandshambhala.blogspot.com/2 013/06/shinto-shin-tao-way-of-gods.html ❑ Tinatawag naman na kami ang mga diyos na mayroon kapangyarihang likas. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 • 71. ❑ Nananahanan ang mga ito sa mga ilog, puno, bato,bundok, buwan, at araw. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.britannica.com/topic/Shinto SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 • 72. ❑ Sinasamba rin ng mga Shinto ang namatay nilang mga kamag-anak at mga ninuno. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING http://www.newsgd.com/news/picstories/c ontent/2007-08/16/content_4227895.htm SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 • 73. ❑Sumasamba sila sa mga templo at dambana sa paniniwalang dito nananahanang mga diyos. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.britannica.com/topic/Shinto SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 • 74. https://www.britannica.com/topic/Shinto ❑ Binubuo ang paniniwala nila ng mga pagdarasal, pagpalakpak, pag-aalay, at mga pananampalataya #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 • 75. ❑ Halos sa bansang Japan lang ito kumalat noong unang panahon. MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA SHINTOISMO #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.britannica.com/topic/Shinto
 • 76. ❑ Tradisyon at Pamilya: ❑Ang pamilya ang kanilang pangunahing prayoridad. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.japanindustrynews.com/2016 /08/work-life-balance-japan/ Apat na Paninindigan ng SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 • 77. ANG PAGMAMAHAL SA KALIKASAN: ❑Naniniwala sila na ang kalikasan ay may malakas na koneksyon sa mga diyos kaya ito’y binibigyang halaga. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.britannica.com/topic/Shinto Apat na Paninindigan ng SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 • 78. KALINISAN: ❑Binubuo ito nang pang pisikal at ispiritwal na paglilinis. MATSURI: ❑Pagpuri sa mga diyos at sa mga sinaunang espiritu. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.britannica.com/topic/matsuri Apat na Paninindigan ng SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 • 79. https://www.britannica.com/topic/Shinto PURIFICATION: ❑ Pagtanggal ng masamang espiritusa katawan. KAMI: ❑ Banal na espiritu na lumalabas sa anyong mga bagay. ❑ Kapag ikaw ay namatay, ❑ikaw ay magiging isang kami. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING Mga Paniniwala ng SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 • 80. ARAGAMI: ❑ Masamang kami na pinatay at ngayon ay naghahanap ng kanilang paghihiganti. MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA Mga Paniniwala ng SHINTOISMO #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://japanesenintendo.com/2019/05/29 /aragami-getting-a-physical-release/
 • 81. MIZUKO: • Mga batang hindi naipanganak at nagiging sanhi ng problema. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING https://www.amusingplanet.com/2019/08/ mizuko-kuyo-japanese-ritual-of- mourning.html Mga Paniniwala ng SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 • 82. https://livingnomads.com/2016/08/what-is-proper- etiquette-when-you-visit-a-shrine-or-temple/ MIZUKO KUYO: ➢ Pagsamba sa mga Mizuko upang maiwasan ang problema. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING Mga Paniniwala ng SHINTOISMO MGA RELIHIYON SA ASYA
 • 83. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING Panuto : Basahin at unawain ang mga impormasyon, lathalain at sulat. Kinakailangan mo ring basahin ang Batayang Aklat ( Arain 16 : Mga Relihiyon sa Timog at Kanlurang Asya pp 218-228 at Aralin 17 : Mga Relihiyon at Pilosopiya sa Silangan, Hilaga at Timog Silan- gang Asya pp 232-244 ) upang higit na mapayaman ang kaalaman sa pagtupad ng mga gawain sa bahaging ito. Punan ang kasunod na Retrieval Chart at sagutin ang kasunod na Pamprose- song MgaTanong. MGA RELIHIYON SA ASYA
 • 84. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING MGA RELIHIYON SA ASYA 2. Ano ang nagtulak sa mga tagapagtatag ng relihiyon na talikuran ang masarap na buhay at magtatag ng isang relihiyon ? 1. Paano itinatag ang mga relihiyon sa Asya?
 • 85. https://www.pinterest.ph/pin/125960120802940406/PAMPROSESONG TANONG: Panuto:Batay sa talahanayan sagutin ang sumusunod na mga tanong . 4. Aling relihiyon na tinalakay ang higit na pinaniniwalaan at niyayakap ng mga Asyano? Bakit ? 5. Paano nakatulong ang mga relihiyon sa pagbuo at paghubog ng kabihasnang Asyano ? 3. Bakit nagkakaiba iba ang relihiyon at paniniwala ng mga tao sa Asya? 6. Paano mo pinili ang kasalukuyang relihiyon na iyong pinaniniwalaan? #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING 7. Aling turo o aral ng iyong relihiyon ang higit na nakakaapekto sa iyong buhay ?Bakit ?
 • 87. https://www.pinterest.ph/pin/125960120802940406/ #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING REFERENCE https://www.parsinews.net/ahura-mazda-an- artist/4444.html https://www.aljazeera.com/focus/hajj/2009/11/200911 1895127111168.html http://cojs.org/632-quran-koran/ https://www.wsj.com/articles/a-reformation-for-islam- 1426859626 https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Francis https://www.youtube.com/watch?v=Id6oS3L-D9A https://www.aurora-israel.co.il/judaismo-y-soberania- la-israelizacion-del-judaismo https://en.wikipedia.org/wiki/God_in_Islam https://www.youtube.com/watch?v=ygwS4SM74Sw https://www.thinglink.com/scene/752176639500091394 https://www.calendarz.com/blog/brief-about-sikhism- a-monotheistic-religion https://www.saytrees.org/plantation-2019-05-30-DELL- miyawaki.html