Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Mga Pilosopiya sa Asya

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Mga Pilosopiya sa Asya
Mga Pilosopiya sa Asya
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 47 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Mga Pilosopiya sa Asya (15)

Anzeige

Weitere von edmond84 (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Mga Pilosopiya sa Asya

 1. 1. #PANINIWALA#PILOSOPIYA #PANANAW#TRADISYON 2ND GRADING SAN ISIDRO NHS EDMOND R. LOZANO ARALIN 2.2 SA ASYA https://www.ancient.eu/Taoism/ https://www.youtube.com/watch?v=kxzZ55_EAuM/ http://www.travelsignpostschina.com/destination/pi cture.php/xian-terracotta_warriors-DSC_5101
 2. 2. ▪ CONFUCIANISM #PANINIWALA#PILOSOPIYA #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING LAYUNIN: 1. Maipapaliwanag ang Konsepto ng PILOSOPIYA; 2. Natalakay ang pagkakilanlan, paniniwala at pananaw ng mga Pilosopiya 3.Masusuri ang Kalagayan ng kababaihan sa Sinaunang Lipunan. ▪ TAOISM ▪ Kodigo ni Hammurabi sa Kababaihan sa Sinaunang Lipunan ▪ Kodigo ni NAMU sa Kababaihan sa Sinaunang Lipunan MGA PILOSOPIYA SA ASYA MGA PAKSANG TATALAKAYIN: ▪ LEGALISM #PANANAW
 3. 3. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ❑ Nagmula ang salitang Pilosopiya sa mga salitang griyego na "Philo" at "Sophia". ❑ Ang "Philo" ay nangangahulugang "Pagmamahal" at ang "Sophia" naman ay "Karunungan". ❑ Kung pagsasamahin, ito ay "Pagmamahal sa Karunungan". PILOSOPIYA #PILOSOPIYA https://www.britannica.com/topic/philosophy #PANANAW
 4. 4. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ❑ Kung kaya't ang Pilosopiya ay palagiang nagtatanong sa mga bagay-bagay upang magbigay- linaw, mag-alay ng kasagutan at magdagdag ng karunungan sa nagtatanong. PILOSOPIYA #PILOSOPIYA http://cup.columbia.edu/book/philosophy -and-poetry/9780231187381 #PANANAW
 5. 5. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ▪ Isang pilosopiya o paraan ng paglakad ng buhay ng isang tao. ▪ Itinatag ni Confucius sa SHANTUNG, CHINA noong ika 6-5 century B.C. CONFUCIANISM MGA PILOSOPIYA SA ASYA https://www.youtube.com/watch?v=kxzZ55_EAuM/ #PILOSOPIYA #PANANAW
 6. 6. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ▪ Siya ay mayroong 5-6 milyon na taga-sunod sa buong daigdig. CONFUCIANISM MGA PILOSOPIYA SA ASYA https://www.youtube.com/watch?v=kxzZ55_EAuM/ #PILOSOPIYA #PANANAW
 7. 7. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ▪ Ang turo niya ay makikita sa kanyang mga isinulat na libro na ang mga Four books at Five classics CONFUCIANISM MGA PILOSOPIYA SA ASYA https://www.youtube.com/watch?v=kxzZ55_EAuM/ #PILOSOPIYA #PANANAW
 8. 8. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ➢ Ang paniniwala ni Confucius ay ang mabuting paraan ng pamumuhay ng isang tao ay magdadala ng kapayapaan. ➢ Hindi itinuturing na relihiyon ng iba dahil hindi lahat ng elemento ng isang relihiyon ang CONFUCIANISM, nagpopokus ito sa paraan ng pamumuhay at ethical teachings. CONFUCIANISM MGA PILOSOPIYA SA ASYA https://www.youtube.com/watch?v=kxzZ55_EAuM/ PANINIWALA #PILOSOPIYA #PANANAW
 9. 9. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ❖ Naniniwala sila sa isang Panginoon sa langit at nag-aalay sila ng iba't ibang sakripisyo, pero inaalay ito ng mga hari, prinsipe at tao na may mataas na posisyon sa lipunan. CONFUCIANISM MGA PILOSOPIYA SA ASYA https://www.youtube.com/watch?v=kxzZ55_EAuM/ PANINIWALA #PILOSOPIYA #PANANAW
 10. 10. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ✓ Hindi sila naniniwala sa buhay pagkatapos mamatay, noong itanong si Confucius tungkol dito, ito ang kanyang sagot. ✓ "We haven't yet finished studying life to delve into the question of death." CONFUCIANISM MGA PILOSOPIYA SA ASYA https://www.youtube.com/watch?v=kxzZ55_EAuM/ PANINIWALA #PILOSOPIYA #PANANAW
 11. 11. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ❖ Tinatag ni Lao Tzu, Isinilang siya noong 500 B.C. sa Hunan sa Timog China. ❖ Siya ay nagtrabaho sa Imperial Library. https://www.ancient.eu/Taoism/ TAOISM MGA PILOSOPIYA SA ASYA #PILOSOPIYA #PANANAW
 12. 12. https://www.ancient.eu/Taoism/ #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ❖ Sa kanyang simpleng pamumuhay, siya ay natuto sumunod sa tawag niyang "Tao".Tao: "Ang Daan": Isang paraang pamumuhay. TAOISM MGA PILOSOPIYA SA ASYA #PILOSOPIYA #PANANAW
 13. 13. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ❖ Bago iniwanan niya ang Chou Empire, isinulat niya ang Tao Te Ching https://www.ancient.eu/Taoism/ TAOISM MGA PILOSOPIYA SA ASYA #PILOSOPIYA #PANANAW
 14. 14. https://www.ancient.eu/Taoism/ #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ❖ Lahat ng mga bagay ay isa. ❖ Naniniwala sila na kapag gumawa ka ng masama ang katumbas ay dapat gumawa ka ng kabutihan. ❖ Ang buhay at kamatayan ay magkasama. ❖ Ito ay iisang realidad. TAOISM MGA PILOSOPIYA SA ASYA MGA TURO #PILOSOPIYA #PANANAW
 15. 15. https://www.ancient.eu/Taoism/ #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ❑MGA BIRTUD: pagpipili sa sarili, pagpapasensya at pagpapakumbaba. ❑Ang estado ay nararapat na primitibo, pasibo at mapayapa. TAOISM MGA PILOSOPIYA SA ASYA MGA TURO #PILOSOPIYA #PANANAW
 16. 16. https://www.ancient.eu/Taoism/ #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING [Dahil sa pagdaloy ng panahon, nagkaroon ng daming pagbabago ang kanilang mga aral.] TAOISM MGA PILOSOPIYA SA ASYA MGA TURO #PILOSOPIYA #PANANAW
 17. 17. https://www.ancient.eu/Taoism/ #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING YIN AT YANG: Pagiging isa sa kalikasan. TAOISM MGA PILOSOPIYA SA ASYA MGA PANINIWALA: #PILOSOPIYA https://allpoetry.com/poems/about/yin-yang #PANANAW
 18. 18. https://www.ancient.eu/Taoism/ #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING CHI: enerhiya na nanggagaling sa kalikasan o sa tao. TAOISM MGA PILOSOPIYA SA ASYA MGA PANINIWALA: #PILOSOPIYA https://denverfengshui.com/how-to-control- mystical-natural-forces-pt-1/tai-chi-symbol/ #PANANAW
 19. 19. https://www.ancient.eu/Taoism/ #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING TAO: Isang puwersa sa likod ng mga natural na kaayusan. TAOISM MGA PILOSOPIYA SA ASYA #PILOSOPIYA MGA PANINIWALA: https://www.redbubble.com/i/kids-t-shirt/Chinese-Symbol- for-Tao-T-Shirt-by-AsianT-Shirts/8920687.MZ153 #PANANAW
 20. 20. https://www.ancient.eu/Taoism/ #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING WU WEI: Hindi nakikita na kapangyarihan sa loob ng lahat ng mga bagay. TAOISM MGA PILOSOPIYA SA ASYA PANINIWALA: #PILOSOPIYA https://www.youtube.com/watch?v=63KlZrnAM2M #PANANAW
 21. 21. https://www.ancient.eu/Taoism/ #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING PU: Lahat ng bagay ay nakikita na ito ay walang "preconceptions". TAOISM MGA PILOSOPIYA SA ASYA #PILOSOPIYA MGA PANINIWALA: https://www.learnreligions.com/definition-of-pu-3182628 #PANANAW
 22. 22. https://www.ancient.eu/Taoism/ #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING DE: Ang aktibong pamumuhay, o sa sariling "paraan". TAOISM MGA PILOSOPIYA SA ASYA MGA PANINIWALA: #PILOSOPIYA #PANANAW
 23. 23. https://www.ancient.eu/Taoism/ #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ▪ Sinulat ito ni LAO TZU. ▪ Ito ay na sa anyong patula. ▪ Layunin nito na makamit ang ugnayang mistiko. ▪ Nilalaman nito ang mga pangunahing aral ng Taoismo. TAOISM MGA PILOSOPIYA SA ASYA KASULATAN: TAO TECHING #PILOSOPIYA #PANANAW
 24. 24. https://www.ancient.eu/Taoism/ #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ▪ Lahat daw ng tao ay may pagkakapantay-pantay. ▪ Lahat daw ng bagay ay relatibo. TAOISM MGA PILOSOPIYA SA ASYA KASULATAN: TAO TECHING #PILOSOPIYA #PANANAW
 25. 25. https://www.ancient.eu/Taoism/ #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ❑ Nakabatay ang legalismo sa makabuluhan at malakas na pwersa na dala ng estado. Ang agrikultura at sandatahang lakas ang ilan sa mga element na maaring magpatibay sa estado. MGA PILOSOPIYA SA ASYA LEGALISMO #PILOSOPIYA https://tnt.abante.com.ph/p13-m- napinsala-sa-agrikultura-dahil-sa-ulan-da/ #PANANAW
 26. 26. https://www.ancient.eu/Taoism/ #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ❑ Ang pagsasaka o agrikultura at pagtatanggol sa bayan bilang sundalo ay makapagsasalba ng lipunan ayon sa legalismo. ❑ Ayon sa paniniwalang legalismo na dapat ay palawakin, patibayin at patatagin ang estado. MGA PILOSOPIYA SA ASYA LEGALISMO #PILOSOPIYA http://ilocos.da.gov.ph/index.php/about-us/mission-vision/17- featured-articles/1950-problema-sa-kuhol-magtanim-ng-azolla #PANANAW
 27. 27. https://www.ancient.eu/Taoism/ #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ❑ Higit na mahalaga ang istriktong batas ng pamahalaan at estado upang ang lahat ng miyembro ng lipunan ay kumilos at gumawa ng mabuti at wasto. MGA PILOSOPIYA SA ASYA LEGALISMO #PILOSOPIYA #PANANAW
 28. 28. https://www.ancient.eu/Taoism/ #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ❑ Ang sinumang lalabag sa mga batas ay makakatikim ng mabigat na parusa na magmumula sa estado o pamahalaan. ❑ Upang makalimutan at mabura ang paniniwala sa confucianismo , MGA PILOSOPIYA SA ASYA LEGALISMO #PILOSOPIYA https://www.wattpad.com/15540086 9-sa-bakal-na-rehas/page/4 #PANANAW
 29. 29. https://www.ancient.eu/Taoism/ #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING ❑ Pinabinasura at sinilaban ni Emperor Shi Huang Ti ang mga babasahin na may kaugnayan sa Confucianismo. MGA PILOSOPIYA SA ASYA LEGALISMO #PILOSOPIYA #PANANAW
 30. 30. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING Gawain 14: PULSO (Pangkalahatang Ugnayan Laan Sa Opinyon) LAO TZU #PILOSOPIYA #PANANAW
 31. 31. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING Gawain 14: PULSO (Pangkalahatang Ugnayan Laan Sa Opinyon) #PILOSOPIYA #PANANAW
 32. 32. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING MGA PILOSOPIYA SA ASYA " Kodigo ni Hammurabi sa Kababaihan sa Sinaunang Lipunan" ❑ Lumikha si Haring Hammurabi ng mga batas upang itaguyod ang maayos na kauga- lian at lipunan sa kanyang nasasakupan. https://sites.google.com/a/seoulforeign. org/9m-re-death-aayushi/hinduism #PILOSOPIYA #PANANAW
 33. 33. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING MGA PILOSOPIYA SA ASYA " Kodigo ni Hammurabi sa Kababaihan sa Sinaunang Lipunan" ❑ Bahagi ng mga probisyon ng batas na ito ang mababang pagtingin sa kababaihan. https://sites.google.com/a/seoulforeign. org/9m-re-death-aayushi/hinduism #PILOSOPIYA #PANANAW
 34. 34. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING MGA PILOSOPIYA SA ASYA " Kodigo ni Hammurabi sa Kababaihan sa Sinaunang Lipunan" ❑ Itinuturing ang mga babae na parang produkto na ibinebenta at binibili sa kalakalan. ❑ Ipinagkakasundo ang babae sa ibang lalaki kapalit ng pera at dote. https://sites.google.com/a/seoulforeign. org/9m-re-death-aayushi/hinduism #PILOSOPIYA #PILOSOPIYA #PANANAW
 35. 35. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING MGA PILOSOPIYA SA ASYA " Kodigo ni Hammurabi sa Kababaihan sa Sinaunang Lipunan" ❑ Kahit bata pa lamang ang babae ay ipinagkakasundo na siya hanggang umabot sa sapat na gulang. https://sites.google.com/a/seoulforeign. org/9m-re-death-aayushi/hinduism #PANANAW
 36. 36. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING MGA PILOSOPIYA SA ASYA " Kodigo ni Hammurabi sa Kababaihan sa Sinaunang Lipunan" ❑ Ayon pa rin sa batas ni Hammurabi, ang babaeng hindi tapat sa kaniyang asawa ay parurusahan ng kamatayan. https://sites.google.com/a/seoulforeign. org/9m-re-death-aayushi/hinduism #PILOSOPIYA #PANANAW
 37. 37. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING MGA PILOSOPIYA SA ASYA " Kodigo ni Hammurabi sa Kababaihan sa Sinaunang Lipunan" ❑ Sa oras na mahuli siya na nakikipagtalik sa ibang lalaki pareho silang itatapon sa dagat hanggang malunod. https://sites.google.com/a/seoulforeign. org/9m-re-death-aayushi/hinduism #PILOSOPIYA #PANANAW
 38. 38. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING MGA PILOSOPIYA SA ASYA " Kodigo ni Hammurabi sa Kababaihan sa Sinaunang Lipunan" ❑ Pinapayagan na ibenta ng lalaki ang kaniyang asawa at mga anak. ❑ Mahigpit ang pagbabawal sa paglahok ng babae sa kalakalan. https://sites.google.com/a/seoulforeign. org/9m-re-death-aayushi/hinduism #PILOSOPIYA #PANANAW
 39. 39. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING MGA PILOSOPIYA SA ASYA " Kodigo ni Manu sa Kababaihan sa Sinaunang Lipunan" ❑ Ang Kodigo ni Manu ay nagtatakda rin ng mga batas tungkol sa kababaihan. ❑ Ang isang babae na nakipag relasyon at nakipag talik sa mataas na uri ng lalaki sa lipunan ay mapupunta sa impyerno. https://truediscipleship.com/top-43- celebrities-going-to-hell-right-now/ #PILOSOPIYA #PANANAW
 40. 40. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING MGA PILOSOPIYA SA ASYA " Kodigo ni Manu sa Kababaihan sa Sinaunang Lipunan" ❑ Ipinagkakaloob ang dote sa pamilya ng babae at hindi sa kaniya. ❑ Ang mga ritwal na may na may kaugnayan sa kababaihan ay hindi kinikilala.https://sites.google.com/a/seoulforeign. org/9m-re-death-aayushi/hinduism #PILOSOPIYA #PANANAW
 41. 41. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING MGA PILOSOPIYA SA ASYA " Kodigo ni Manu sa Kababaihan sa Sinaunang Lipunan" ❑ Ayon din sa kodigo, ang agwat ng edad ng lalaki sa kanyang magiging asawa ay tatlong beses ang tanda ng lalaki sa kaniyang asawang babae. https://www.dailystar.co.uk/news/weird- news/pakistan-husband-wife-cheated-men-17363054 #PILOSOPIYA #PANANAW
 42. 42. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING MGA PILOSOPIYA SA ASYA " Kodigo ni Manu sa Kababaihan sa Sinaunang Lipunan" ❑ Isa pa na inuutos ng kodigo ay hindi dapat tututol ang ama na ipagkasundo ang anak na babae na ipakasal dahil ito ay isang malaking paglabag na katumbas ay pagpapalaglag sa sanggol. https://sites.psu.edu/lloydrclblog/2013/02/11 /we-are-all-so-humany-wumany-arent-we/ #PILOSOPIYA #PANANAW
 43. 43. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING MGA PILOSOPIYA SA ASYA " Kodigo ni Hammurabi at Manu sa Kababaihan sa Sinaunang Lipunan" #PILOSOPIYA #PANANAW
 44. 44. #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING MGA PILOSOPIYA SA ASYA " Kodigo ni Hammurabi at Manu sa Kababaihan sa Sinaunang Lipunan" #PILOSOPIYA #PANANAW
 45. 45. PAMPROSESONG TANONG: Sa iyong pananaw, paano makatutulong ang tradisyon, pilosopiya at relihiyon sa paghubog ng sinaunang pamumuhay ng mga Asyano? #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING#PILOSOPIYA 2. Ano ang bahaging ginampanan ng kababaihan sa sinaunang lipunan? 3. Bakit limitado ang karapatan ng kababaihan sa lipunan? Hanggang ngayon ba ay nangyayari pa ito sa mga bansang Asyano ? 1. Ano ang kalagayan ng kababaihan sa sinaunang lipunan ? 4. Sa kabila ng mababang pagtingin ng lipunan paano sila naging makabuluhang bahagi sa pagbuo at pagpapayaman ng sibilisasyong asyano? #PANANAW
 46. 46. REFERENCE-Asya Pag-Usbong ng Kabihasnan,Batayang Aklat sa Araling Panlipunan Ikalawang Taon.,Grace Estela C. Mateo et. al. -Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya,Bro.Andrew Gonzales,Cristina R. Valez -Gabay sa Pagtuturo ng Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 ( Araling Panlipunan II ) -Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya . B.Mangubat at R.Villa -Asya Pag-Usbong ng Kabihasnan ( Manwal ng Guro sa Araling panlipunan,Ika lawang Taon) ,Grace Estela C. mateo,C. Balonso,L. Agno,R.Tadena.Kagawaran ng Edukasyon -Teaching with the Web: A Collection of Online Treasure Hunts and Webquests Ang Kultura ng Timog Silangang Asya: Isang Pagsusuri ng Ilang Teksto -Isang Online Treasure Hunt Para sa Ikalawang Taon ng High School (Filipino) Sinulat nina O. Ferrer at P. Arinto -www.wikipidia.com -www.google images.com -www.yahooimages.com -www.flicker.com -www.slideshare.com https://www.youtube.com/watch?v=kxzZ55_EAuM/ https://www.ancient.eu/Taoism/ http://ilocos.da.gov.ph/index.php/about-us/mission-vision/17-featured-articles/1950- problema-sa-kuhol-magtanim-ng-azolla http://arthistorysummerize.info/hammurabis-code-laws/ https://allpoetry.com/poems/about/yin-yang AP 7 CURRICULUM GUIDE AP7 TEACHING GUIDE AP 7 LEARNERS MODULES #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING#PILOSOPIYA #PANANAW
 47. 47. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING MARAMING SALAMAT!!! https://quotescover.com/eric-hoffer-quote-about-philosophy #PILOSOPIYA #PANINIWALA#RELIHIYON #KAUGALIAN#TRADISYON 2ND GRADING#PILOSOPIYA #PANANAW

×