Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 57 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (16)

Anzeige

Weitere von edmond84 (19)

Anzeige

Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

 1. 1. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING SAN ISIDRO NHS Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya ARALIN 1 HUANG HO #MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 3RD GRADING EDMOND R. LOZANO https://seafarerexplorationcorp.com/timeline/https://www.ancient.eu/Crusades/https://seafarerexplorationcorp.com/timeline/
 2. 2. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ▪ PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN MGA PAKSANG TATALAKAYIN: ▪ MGA DAHILAN NA NAGBUNSOD SA MGA KANLURANIN NA MAGTUNGO SA ASYA Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya #MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 3RD GRADING
 3. 3. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya #MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 3RD GRADING
 4. 4. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING GAWAIN 1: HULA-RAWAN CONCEPT MAP – PAANO NGA BA? #MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 5. 5. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING PAMPROSESONG TANONG: Simulan natin ang ating pagtuklas sa pamamagitan ng isang laro. #MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING 2. Naranasan ba ito ng rehiyon ng Timog at Kanlurang Asya? 3. Ano ang pagkakaiba ng pananakop sa Timog at Kanlurang Asya bagong ang siglo hanggang sa pananakop noong ika-16 hanggang ika -20 siglo 4. Paano nakatulong sa Timog at Kanlurang Asya ang pananakop ng mga Kanluranin? Paano ito nakatulong sa mismong mga Kanluranin na mananakop? 1. Ano ang Kolonyalismo at Imperyalismo?
 6. 6. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING TEKSTO SURI Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya ❑ Bago ang pagtuklas at pananakop may ugnayan ng nagaganap sa mga Europeo at mga Asyano. ❑ Nagsimula ang ugnayang ito sa pamamagitan ng palitan ng kalakal #MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING https://pt.slideshare.net/jasonga ryp/barter-advertising-trade-first
 7. 7. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING 1.) HILAGANG RUTA ❑ nagsisimula sa China at tatawid sa lungsod ng Samarkand at Bokhara TATLONG PANGUNAHING RUTA NG KALAKAN: #MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 8. 8. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING 2.) GITNANG RUTA • baybayin ng Syria at dadaan sa Golpo ng Persia. TATLONG PANGUNAHING RUTA NG KALAKAN: #MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING https://www.fdd.org/analysis/2019/06/18/burning-bridge/ Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya PERSIA SYRIA
 9. 9. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya 3.) TIMOG RUTA • India hanggang Egypt sa pamamagitan ng Red Sea TATLONG PANGUNAHING RUTA NG KALAKAN: #MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING https://www.pinterest.ca/pin/175781191687649375/
 10. 10. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya 1.) Mga Krusada na Naganap mula 1096 Hanggang 1273 ❑ Isang kilusan na inilunsad ng simbahan at ng mga Kristiyanong Hari upang mabawi ang banal na lugar, ang Jerusalem sa Israel. https://www.ancient.eu/Crusades/ #MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING https://news.umary.edu/making- sense-not-politics-of-the-crusades/ 3RD GRADING
 11. 11. 2.) Ang Paglalakbay ni MARCO POLO Marco Polo ❑ Italyanong adbenturerong mangangalakal nataga- Venice. https://news.umary.edu/making- sense-not-politics-of-the-crusades/ #MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya
 12. 12. Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya 2.) Ang Paglalakbay ni MARCO POLO ❖ Si Marco Polo nagsilbing tagapayo ni KUBLAI KHAN, emperador ng China nga Dinastiyang Yuan. https://news.umary.edu/making- sense-not-politics-of-the-crusades/ #MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 13. 13. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING 2.) Ang Paglalakbay ni MARCO POLO DULOT: ➢ Maraming adbenturerong Europeo ang namangha at nahikayat na makarating at makipagsapalaran sa Asya. Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya https://seafarerexplorationcorp.com/timeline/ #MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 14. 14. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 15. 15. #MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya 3.) RENAISSANCE ❑ Kilusang pilosopikal na makasining at dito binigyan- diin ang pagbabalik interes sa mga kaalamang klasikal sa Greece. https://www.parblo.com/blogs/guides/10-most- famous-paintings-of-the-renaissance 3RD GRADING
 16. 16. #MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya 3.) RENAISSANCE ❑ Dulot: Nagbukas ng daan sa pagbabago sa larangan ng kalakalan at negosyo kaya umusbong ang rebulosyong komersiyal na nagdulot ng mga pagbabago sa gawang pang- ekonomiya. https://www.britannica.com/art/Renaissance-art 3RD GRADING
 17. 17. #MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING https://courses.lumenlearning.com/musicappreciation_ with_theory/chapter/overview-of-the-renaissance/ Linear perspective in Renaissance painting. Christ giving the keys to Peter. Perugino, c. 1482.
 18. 18. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya Dulot: ❑ Naputol ang ugnayan ng pangangalakal sa mga Europeo at mga Asyano nang dahil sa pagsakop ng Turkong Muslim sa ruta ng kalakalan. ❑ Dahil dito, napilitang maghanap ng bagong ruta ang mga mangangalakal na Europeo. 4.) ANG PAGBAGSAK NG CONSTANTINOPLE 3RD GRADING#SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 3RD GRADING
 19. 19. https://medium.com/history-of-yesterday/the- history-of-constantinople-69a73731c144 #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 3RD GRADING CONSTANTINOPLE
 20. 20. Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya ✓ Umiral ang prinsipyong pang- ekonomiya na kung may maraming ginto at pilak, may pagkakataon na maging mayaman at makapangyarihan ang isang bansa. https://docplayer.net/65664552-Modyul-3-pag- usbong-ng-makabagong-daigdig-transpormasyon- tungo-sa-pagbuo-ng-pandaigdigang-kamalayan.html #MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING 5.) MERKANTILISMO 3RD GRADING
 21. 21. Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya DULOT: ✓ Naging dahilan ng mga Europeo ✓ upang mag-unahan na makakuha ng mga lupaing nasasakop sa Asya. https://docplayer.net/65664552-Modyul-3-pag- usbong-ng-makabagong-daigdig-transpormasyon- tungo-sa-pagbuo-ng-pandaigdigang-kamalayan.html #MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING 5.) MERKANTILISMO 3RD GRADING
 22. 22. #MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING MERKANTILISMO
 23. 23. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING GAWAIN: FIELD REPORTER ❑ Bago ang pagtuklas at pananakop may ugnayan ng nagaganap sa mga Europeo at mga Asyano. ❑ Nagsimula ang ugnayang ito sa pamamagitan ng palitan ng kalakal sa mga Asyano at Europeong mangangalakal. Panuto: Iulat ng napiling lider ang mahalagang pangyayari mula sa paksa. 3RD GRADING PANGKAT 1 – ANG MGA KRUSADA PANGKAT 2 – ANG PAGLALAKBAY NI MARCO POLO PANGKAT 3 – RENAISSANCE PANGKAT 4 – ANG PAGBAGSAK NG CONSTANTINOPLE PANGKAT 5 – ANG MERKANTILISMO
 24. 24. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING PAMPROSESONG TANONG: Magaling!!!!Ngayonihandamunaang iyongsarilisaikalawang yugtong KOLONYALISMOATIMPERYALISMO. #MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING 2. Paano tinanggap ng mga bansang Asyano ang mga naganap na pananakop? 3. Sa inyong palagay nakabuti ba sa mga bansa sa Asya ang mga dahilang ito sa pananakop ng mga Kanluranin? 1. Alin sa mga dahilan sa pagpunta ng mga Kanluranin sa Asya ang higit na nakaimpluwensiya sa kanilang desisyon sa pananakop.
 25. 25. PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN ❑ Noong Panahon ng Eksplorasyon, pinangunahan ng Portugal at Spain ang paghahanap ng ruta. Spain.Portugal https://seafarerexplorationcorp.com/timeline/ #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 26. 26. PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN ❑ Nalibot niya ang Cape of Good Hope sa dulo ng Africa na siyang nagbukas ng ruta patungong India at sa mga Islang Indies VASCO DA GAMA Vasco de Gama Portugese India #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 27. 27. ❑ Naging matindi ang pagpapaligsahan nila sa paggalugad ng lupain. ❑ Dahil dito, namagitan ang Papa ng Simbahang Katoliko para maiwasan ang digmaan at paligsahan ng mga ito. PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 28. 28. ❑ Bago ang pagtuklas at pananakop may ugnayan ng nagaganap sa mga Europeo at mga Asyano. ❑ Nagsimula ang ugnayang ito sa pamamagitan ng palitan ng kalakal sa mga Asyano at Europeong mangangalakal. PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 29. 29. ❑ isang kasunduan sa pagitan ng Portugal at ng Espanya noong 1494, kung saan nagkasundo sila na hatiin ang lahat ng mga lupain sa Mundo na nasa labas ng Europa para sa pagitan ng dalawang mga bansa. PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN TREATY OF TORDESILLAS 1949 #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADINGhttps://www.pinterest.pt/pin/530017449891004480/
 30. 30. TREATY OF TORDESILLAS 1949 #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 31. 31. ❑ Nagtalaga si Pope Alexander VI ng LINE OF DEMARCATION o hangganan kung saang bahagi ng mundo maggagalugad ang dalawang bansa. PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN https://www.sutori.com/item/untitled-84a4-90b7 #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 32. 32. ❑ Ang SPAIN ay maggagalugad sa KANLURANG BAHAGI ng mundo ❑ Ang PORTUGAL ay maggagalugad sa SILANGANG BAHAGI ng mundo PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 33. 33. ❑Isang isla sa Silangan na minimithi ninuman dahil sa dami ng mga PAMPALASA dito. PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN MOLUCCAS ISLAND #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 34. 34. PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 35. 35. ❑ Kasunduan sa pagitan ni Haring Charles V ng Spain at Joao III ng Portugal. ❑ Nakuha ng Portugal ang Isla ng Moluccas at nagkaroong muli ng LINE OF DEMARCATION PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN Haring Charles V Joao III #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 36. 36. ❑ Nagtalaga si Pope Alexander VI ng LINE OF DEMARCATION o hangganan kung saang bahagi ng mundo maggagalugad ang dalawang bansa. PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 37. 37. ❑ Noong 1502, nagbalik at nagtatag si Vasco da Gama ng sentro ng kalakalan sa Calicut, India. PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN Vasco de Gama India #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 38. 38. ❑ Noong 1505, ipinadala si Francisco de Almeida bilang Unang Viceroy sa Silangan. PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN Francisco de Almeida #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 39. 39. ❑ Noong 1510, nasakop sa pamumuno ni Afonso de Albuquerque nasakop ang Ormuz sa Golpo ng Persia(Iran ngayon) PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN Afonso de Albuquerque #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 40. 40. ❑ Noong una ang motibo o paraan lang ay pangkabuhayan o pang- ekonomiya lamang hanggang sa ipinasok ang Kristiyanismong Katolisismo sa mga nasasakupan ng Portugal. PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 41. 41. ❑ Nakipagpaligsahan rin ang ENGLAND. ❑ Sa pamamagitan ng Italyanong marinero na si JOHN CABOT, napasailalim ng England ang Nova Scotia Canada. PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN JOHN CABOT #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 42. 42. ❑Naibuhos ng England ang kanyang atensyon sa pakikipagkalakalan. PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN https://pt.slideshare.net/jasonga ryp/barter-advertising-trade-first #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 43. 43. ❑ Sa pamamagitan ng EAST INDIA COMPANY. ❑ Naitatag ng Inglatera ang sentro ng kalakalan sa INDIA. PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN https://www.britannica.com/top ic/East-India-Company #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 44. 44. ❖ Ito ay isang pangkat ng mga mangangalakal na Ingles na pinagkalooban ng pamahalaang England nang kaukulang kapangyarihan upang mangalakal at pamahalaan ang pananakop nito at pangalagaan din ang interes nito sa ibayong dagat. PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN https://www.pinterest.ph/pin/48 8218415833658910/ EAST INDIA COMPANY #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 45. 45. ❑ Madaling nasakop ang India dahil watak-watak ang mga estado nito at mahina ang liderato ng Imperyong Mogul na siyang naghahari sa India. PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN https://www.britannica.com/top ic/East-India-Company #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 46. 46. ANGLO-MYSORE WAR #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 47. 47. ❑ Noong una pangkabuhayan ang dahilan ng England sa pagpunta sa India. ❑ Nang makita ang malaking pakinabang sa likas na yaman nito tuluyang sinakop ang India ng England. PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN https://pt.slideshare.net/jasonga ryp/barter-advertising-trade-first #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 48. 48. ❑ Ang France naman ay nakakuha rin ng teritoryo sa QUEBEC, CANADA. ❑ Ang pangatlong bansa na gustong masakop ang India. PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN https://en.wikipedia.org/wiki/Fr ench_East_India_Company #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 49. 49. ❑ Ginamit nito ang FRENCH EAST INDIA COMPANY na naitatag noong 1664. ❑ Ang ginawa ng France ay nakipagsabwatan sa pinunong local ng Bengal. PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN https://www.youtube.com/watc h?v=dpuTzHxMAtg #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 50. 50. ❖ Nagtapos ang interes na ito ng nagkaroon ng labanan sa Plassey ng Pitong Taong Digmaan sa pagitan ng ENGLAND AT FRANCE. PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN https://www.britishbattles.com/ anglo-french-wars-in- india/battle-of-plassey/ #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 51. 51. ✓ Sa tulong ni Robert Clive, ang nagtatag ng tunay na pundasyon ng Ingles sa India. ✓ Ang England ang nagtagumpay laban sa France. PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN https://www.thefamouspeople.com/ profiles/robert-clive-9173.phpRobert Clive #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 52. 52. ❖ Napasailalim ng Netherlands ang East Indies noong ika-19 na siglo (Indonesia sa kasalukuyan) PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN https://commons.wikimedia.org/ wiki/File:Netherlands_East_Indie s_1942.svg #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 53. 53. ❑ Ang Netherlands sa pamamagitan ng Dutch East India Company ay namahala rin sa ilang bahagi ng India noong 1602. PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN https://www.youtube.com/watc h?v=dpuTzHxMAtg #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 54. 54. DUTCH EAST INDIA COMPANY #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 55. 55. MGA BANSANG KANLURANIN NA SUMAKOP SA INDIA #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING SPAIN PORTUGAL ENGLAND FRANCE NETHERLANDS
 56. 56. REFERENCEwww.wikipidia.com www.google images.com www.yahooimages.com -www.flicker.com -www.slideshare.com https://www.britannica.com/topic/East-India-Company https://en.wikipedia.org/wiki/French_East_India_Company https://www.youtube.com/watch?v=dpuTzHxMAtg https://www.britishbattles.com/anglo-french-wars-in- india/battle-of-plassey/ https://www.thefamouspeople.com/profiles/robert-clive- 9173.php https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Netherlands_Eas t_Indies_1942.svg https://seafarerexplorationcorp.com/timeline/ https://seafarerexplorationcorp.com/timeline/ AP 7 CURRICULUM GUIDE AP7 TEACHING GUIDE AP 7 LEARNERS MODULES #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING
 57. 57. MARAMING SALAMAT!!! #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING#MARCO POLO #RENAISSANCE #CONTANTINOPLE#KRUSADA 2ND GRADING3RD GRADING https://www.azquotes.com/quote/479778

×