Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Bodrum Otelleri’nin Değeri Hiçbir
Zaman Kaybolmuyor
Halikarnassos’ tan Bodrum’ a uzanan tarihi ile Bodrum sadece T rkiye d...
Antalya otelleri ile Bodrum Otellerini kar la t racakşı ş ı olursak e er, Antalya otellerininğ
b y k bir o unlu u her ey d...
Bodrum da konaklamak sadece oteli de il t m Bodrum’u ya amakt r. Bodrumğ ü ş ı
otellerinde konaklarken mutlaka yap lmas n ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Bodrum Otelleri’nin Değeri Hiçbir Zaman Kaybolmuyor

Halikarnassos’ tan Bodrum’ a uzanan tarihi ile Bodrum sadece Türkiye değil dünyada da bilinen bir turizm kentidir. Bodrum’un idari olarak bağlı olduğu Muğla ilçesi Ege bölgesinin alt köşesinde yer alır.

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Bodrum Otelleri’nin Değeri Hiçbir Zaman Kaybolmuyor

  1. 1. Bodrum Otelleri’nin Değeri Hiçbir Zaman Kaybolmuyor Halikarnassos’ tan Bodrum’ a uzanan tarihi ile Bodrum sadece T rkiye de ilü ğ d nyada da bilinen bir turizm kentidir. D nyan n 7 harikas ndan birisi olanü ü ı ı Mausoleum’un bulundu u kent, antik d nemde Halikarnassos olarak adland r lm t rğ ö ı ı ış ı ard ndan aziz Petrus ad na yap lan kaleden Petrium ad n al p zaman i inde Petrum,ı ı ı ı ı ı ç Potrum ve Bodrum olarak g n m ze gelmi tir.ü ü ü ş Bodrum’un idari olarak ba l oldu u Mu la il esi Ege b lgesinin alt k esinde yerğ ı ğ ğ ç ö öş al r. Bodrum ise yar mada eklindedir. Jeolojik yap s ile bir ok koya sahip olması ı ş ı ı ç ı Bodrum’un en nemli zelliklerinden birisidir. Uluslararas turizm beldelerinden birisiö ö ı olmas nedeni ile ula m n kolayl ile dikkat eken Bodrum, Havaalan na 32 km.ı şı ı ığı ç ı mesafededir. Bodrum Kalesi ,D nyan n en b y k 2.nci sualt arkeoloji m zesi deü ı ü ü ı ü vakit ge irmeye de er yerler aras ndad r.ç ğ ı ı Genel olarak karakterize etmeden s yleyebiliriz ki , Bodrum misafirleri ile di er b lgeö ğ ö tatilcileri tercih sebepleri ile birbirlerinden ayr l rlar. Havas zellikle yaz aylar nda nemı ı ı ö ı oran n n daha d k olmas ile ok bunalt c de ildir. Sadece bu y zden tercihı ı üşü ı ç ı ı ğ ü edenler bile vard r. Bodrum otelcili i ise Antalya’dan daha sakin ve daha ki iselı ğ ş be enilere hitap eder.ğ
  2. 2. Antalya otelleri ile Bodrum Otellerini kar la t racakşı ş ı olursak e er, Antalya otellerininğ b y k bir o unlu u her ey dahil hizmet verir, ama Bodrum otelleri aras nda yar mü ü ç ğ ğ ş ı ı pansiyon ve oda kahvalt hizmet ile misafirlerini a rlayan otel oktur. Nas l Bodrum,ı ğı ç ı di er ege b lgeleri aras nda karakteristik bir zelli e sahipse bu otellere de yans r.ğ ö ı ö ğ ı Amsterdam’ n yel de irmenleri ya da volendam evleri gibi Bodrum’da beyaz boyalı ğ ı Mu la evleri ile bilinir. Geleneksel dokusu ile eski zamanlardan gelen bu beyaz evğ al kanl , Bodrum’a ayr bir irinlik ve huzur verir, adeta Ege’yi temsil edercesineış ığı ı ş sembolle mi tir. Bodrum otelleri de bu geleneksel g rselli i kullan p zaman zamanş ş ö ğ ı bir butik otel bazen de b y k kompleks bir otel olarak ama beyaz renkte kar n zaü ü şı ı kar.çı Ege’yi, tatiliniz s resince, klasikle mi mutfa , iklimi, insanlar ile Bodrum otellerindeü ş ş ğı ı ya ayabilirsiniz. Kendi i inde, Turgutreis, G m l k, T rkb k , G lt rkb k gibiş ç ü üş ü ü ü ü ö ü ü ü k k tatil b lgelerine ayr lan Bodrum,üçü ö ı gece hayat ile de tatilinizin en g zelı ü deneyimlerini ya ayaca n z bir yerdir. Sabah saatlerine kadar s ren e lencelerin enş ğı ı ü ğ eski ve me hur mekanlar ndan birisi Halikarnas diskodur. Ama hat rlatmak isteriz kiş ı ı gerek e lence yerlerinde gerekğ restaurant ve beach clublarda fiyatlar biraz y ksektirü . Son zamanlarda olduk a g ndeme gelen bu sorun her ey dahil bir bodrum otelindeç ü ş konaklayarak a labilir.şı Bodrum otellerinde konaklamak, Antalya otellerinde konaklamaktan biraz farkl olarakı daha yava ve keyfi kart lan bir tatil eklidir.ş çı ı ş
  3. 3. Bodrum da konaklamak sadece oteli de il t m Bodrum’u ya amakt r. Bodrumğ ü ş ı otellerinde konaklarken mutlaka yap lmas n tavsiye etti imiz eylerden birisi de tekneı ı ı ğ ş turuna k lmas d r. lk olarak edebiyat ve ara t rmac Halikarnas Bal k s ’n n (cevatçı ı ı ı İ çı ş ı ı ı çı ı ı akir kabaa a l ), Bodrumda arkada lar ile yanlar na sadece yeterinde erzak alarakş ğ ç ı ş ı ı kt klar mavi yolculuk daha sonraçı ı ı turizm literat r neü ü bu ekilde ge mi tir. K sa birş ç ş ı mavi yolculuk sizi bu gelene in bir par as haline getirecektir.ğ ç ı E er 2015 y l nda tatilinizi Ege’nin g zellikleri i erisinde, g nd z keyifli, gecesiğ ı ı ü ç ü ü ü e lenceli Bodrum otellerinde yapmak istiyorsan z, Tatil pusulas olarak sizlereğ ı ı tavsiyemiz erken rezervasyon f rsatlar ndan faydalanmak i in www.tatilpusulasi.comı ı ç sitemizi ziyaret etmenizdir.

×