Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Weitere von EDITHA HONRADEZ (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Epp he aralin 6

  1. 1. HOME ECONOMICS Aralin 6 Pagsasaayos ng Sirang Kasuotan
  2. 2. Sagutin ang mga sumusunod: 1. Ang sumusunod ayiba’t ibang uri ng pansara ng damit. Alin ang HINDI: a. Kapirasong putol ng damit b. kutsetes c. Two-hole button d. Straight eye 2. Sa pagkakabit ng butones ng damit, ano ang unang hakbang? a. Lagyan ng marka ang parte ng pakakabitan ng butones. b. Gupitin ang isang parte ng tela c. Isara ang tahi sa kabaligtarang panig ng damit d. Isagawa ang pagtatahing lilip
  3. 3. butones na may dalawang butas (two-hole button)
  4. 4. butones na may isang nakaalsa sa likod (Shank Button)
  5. 5. Tandaan Natin Ayusin ang natanggal na butones, otomatiko,o kutsetes ng damit upang maging kaaya-aya itong tingnan kapag isusuot muli ang damit.
  6. 6. 1. Ano-ano ang uri ng mga butones? 2. Bakit naglalagay ng aspili sa pagkakabit ng butones na flat? 3. Bakit pinaiikutan ng sinulid ang leeg ng butones? 4. Paano isinasara at ikinabit ang butones?
  7. 7. Ano-ano ang mga bagay na dapat tandaan sa pagsasaayos ng mga sirang kasuotan sa pamamagitan ng pananahi sa kamay?
  8. 8. Panuto: Bilugan ang titik ng napiling sagot. 1. Alin ang HINDI uri ng panara ng damit? a. imperdible b. two-hole button c. kutseles d. straight eye 2. Ano ang unang hakbang sa pagkakabit ng butones ng damit? a. Lagyan ng marka ang parte ng pagkakabitan ng butones
  9. 9. b. Gupitin ang isang parte ng tela c. Isara ang tahi sa kabaligtarang panig ng damit d. Isagawa ang pagtathing lilip 3-5. Isulat ang tamang sagot. Ano-ano ang dapat tandaan sa paglalagay ng butones?
  10. 10. Takdang-Aralin: Pag-uwi mo sa bahay, buksan ang lagayan ng iyong mga damit. Tingnan kung may sira ang damit at tahiin ang mga ito. Ipakita sa mas nakatatanda kung tama ang iyong pagtahi ng damit.

×