Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Epp he aralin 20
Epp he aralin 20
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 20 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Weitere von EDITHA HONRADEZ (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Epp he aralin 20

 1. 1. EPP-HOME ECONOMICS Aralin 20 Pagliligpit at Paghuhugas ng Pinagkainan
 2. 2. Ano ang gagawin mo sa bawat pangyayari? 1.May nabasag na baso at kailangang itapon. a. Dadakutin at ilalagay sa basurahan. b. Pupuluting isa-isa ang bubog. c. Ibabaon sa lupa. d. Bablutin ng lumang diyaryo at ilalagay sa basurahang may takip.
 3. 3. 2.Walang trak na kumukuha ng basura sa inyong lugar. a. Susunugin ang lahat ng basura. b. Itapon sa bakanteng lote ang basura. c. Paghiwalayin at ibaon ang nabubulok na basura. d. Itapon sa malapit sa ilog.
 4. 4. 3.Ikaw ay maglilinis ng kisame at mag- aagiw. a. Tumuntong sa bintana. b. Gamitin ang walis na may mahabang tangkay. c. Gamitin ang cabinet para maabot ang kisame. d. Lumundag para walisin ang agiw.
 5. 5. 4.Nakatakda kang magwalis at maglinis ng mga muwebles. a. Gumamit ng hair net. b. Gamit ang panyo magtakip ng ilong. c. Maghugas ng kamay. d. Gumamit ng gloves.
 6. 6. A. Paglilinis ng mesa 1. Alisin ang mga tira-tirang pagkain sa plato. 2. Pagsama-samahin ang mga magkakaparehong pinggan at ilagay sa tray. 3. Dalhin ang mga ito sa kusina upang hugasan. 4.Itago ang mga pagkaing hindi naubos at linisin ang mesa.
 7. 7. B. Paghuhugas ng pinagkainan at mga kagamitan sa pagluluto 1.Simulan ang paghuhugas ng pinagkainan sa mas malinis na kasangkapan. Ilagay ang mga huhugasang pinagkainan sa dakong kanan ng lababo ayon sa pagkasunod-sunod: a. baso o glassware c. plato o chinaware b. kubyertos o silverware d. sandok at siyansi e. kaldero, kaserola, kawali, at iba pa
 8. 8. 2. Sabunin ang mga ito gamit ang maliit na palanggana na may sabon o dishwashing liquid at espongha o sponge. Tiyaking malinis ang mga ito bago gamitin. Sundin ang pagkasunod-sunod sa pagsasabon.
 9. 9. 3. Banlawang mabuti. Kuskusin ang mga binabanlawan upang maalis ang dumikit na sabon o panghugas at maalis ang amoy. Kapag ang ulam ay masebo o mamantika gaya ng adobo, gumamit ng mainit na tubig sa pagbabanlaw ng mga pinggan at kubyertos.
 10. 10. 4. Ilagay sa dish rack at pabayaang tumulo ang tubig. 5. Patuyuin ang mga ito gamit ang malinis na pamunas. 6. Ang mga baso ay hindi pinupunasan upang hindi lumabo.
 11. 11. 7. Iligpit o ilagay ang mga ito sa dapat kalagyan, pagkatapos hugasan at patuyuin ang lahat ng pinagkainan at pinaglutuan.
 12. 12. 8. Tiyakin na ang mga lalagyan ay malinis at walang amoy, bago iligpit ang mga kasangkapang ginamit. Sa ganitong paraan walang ipis o daga na pupunta.
 13. 13. 9. Ilagay sa bandang unahan o sa lugar na madaling makuha ang mga kasangkapang karaniwang ginagamit.
 14. 14. Ano-ano ang wastong paraan ng paghuhugas sa pinagkainan at pinaglutuan? Anong kagamitan ang dapat unang hugasan, pangalawa, pangatlo, etc.?
 15. 15.  Bakit kailangang sundin ang ganitong pagkasunod-sunod?  Pagkatapos mahugasan ang lahat ng pinagkainan at pinaglutuan, ano ang inyong gagawin?  Bakit kailangang malinis at walang amoy ang lalagyan ng mga kasangkapan?
 16. 16. 1.Ano ang dapat mong gawin pagkatapos maghanda at kumain? 2.Paano ang wastong paraan ng paghuhugas ng pinagkainan at pinaglutuan? 3.Ano ang magandang dulot sa pamilya kung palaging malinis at maayos ang mga kasangkapan o gamit sa kusina?
 17. 17. Ayusin ang pagkakasunod-sunod ng paghugas ng mga pinagkainan at kasangkapan sa kusina. A. Isulat ang bilang isa (1) hanggang lima (5) sa patlang ayon sa pagkakasunod-sunod ng __a. mga plato, platito, tasa, at mangkok o chinaware __b. mga kubyertos o silverware __c. mga baso o glassware __d. palayok, kaldero, kawali at iba pa __e. sandok at siyansi
 18. 18. B. Isulat ang bilang isa (1) hanggang lima (5) sa patlang ayon sa paghuhugas ng mga kasangkapan. __a. Banlawang mabuti __b. Patuyuin sa pamamagitan ng malinis na basahan. __c. Sabunin ang mga kasangkapan. __d. Ilagay sa patuyuan o dish rack at hayaang tumulo ang tubig. __e. Ilagay ang mga huhugasan sa kanang bahagi ng lababo.
 19. 19. Sagutin ang sumusunod: 1.Anong gawain pa ang dapat mong gawin pagkatapos magluto at kumain? 2.Paano nililinis ang mesa? 3.Paano ang wastong paraan ng paghuhugas at pagliligpit ng pinagkainan? 4.Paano ililigpit ang mga hinugasang pinagkainan at pinaglutuang kagamitan? 5.Ano ang dapat tandaan sa paghuhugas at pagliligpit ng pinagkainan?

×