Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Epp he aralin 20
Epp he aralin 20
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 23 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von EDITHA HONRADEZ (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Epp he aralin 19

 1. 1. EPP-HOME ECONOMICS Aralin 19 Wastong Paggamit ng Kubyertos
 2. 2. Mga Wastong mga Hakbang sa Pag- aayos ng Hapag-kainan 1. Punasan ang mesa at maglagay ng mantel o placemat sa lugar ng bawat taong kakain. Ito ay tinatawag na one cover. 2.Ilagay ang nakatihayang plato sa gitna ng cover na may pagitang isang pulgada mula sa gilid ng mesa.
 3. 3. 3. Ilagay sa kaliwang bahagi ng plato ang serbilyeta at tinidor na nakatihaya. Sa kanang bahagi naman ang kutsara na nakatihaya rin at sa bandang itaas nito ilagay ang baso na may ¾ na tubig.
 4. 4. 4. Ilagay ang nasa tray na prutas sa gitna ng hapag- kainan. 5. Gawin ito sa iba pang cover. Bigyan ng sapat na pagitan upang makakilos nang maluwag at maayos ang mga kakain.
 5. 5. a.Paano inaayos sa hapag- kainan ang plato, kutsara, at tinidor? b.Sino ang makagagawa nito sa unahan? c.Bukod sa kutsara’t tinidor, ano pang mga kasangkapan ang magagamit sa pagkain?
 6. 6. d.May mga panahon bang hindi ka gumagamit ng kubyertos?Bakit? e.Sa palagay ninyo ba may mga taong hindi talaga gumagamit ng kubyertos kapag kumakain? Bakit kaya hindi sila gumagamit nito?
 7. 7. f.Ano ang gagawin mo sakaling may makita ka o makasamang tao na hindi o ayaw gumamit ng kubyertos habang kumakain? g.Ganun din ba ang inyong gagawin?
 8. 8. Mahalaga sa isang pamilya ang sabay-sabay na pagkain sa hapag-kainan. Isa itong masayang tagpo na dapat pagyamanin ng bawat kasapi ng mag-anak. Maraming magagandang bagay ang puwedeng maganap habang kumakain. Upang maisakatuparan ito sundin ang mga sumusunod na panuntunan:
 9. 9. Mga Kagandahang-asal sa Hapag-kainan. 1.Magdasal bago at pagkatapos kumain. 2.Maglaan ng upuan sa bawat isa. Unang paupuin ang babae bago ang lalaki.
 10. 10. 3.Umupo nang tuwid na nakalapat ang paa sa sahig. Iwasang ipatong ang mga siko sa ibabaw ng mesa. 4.Gamitin nang maayos ang kutsara at tinidor. Tinidor ang gamitin bilang pamalit sa kutsilyo kung may puputuling pagkain.
 11. 11. 5.Kung may sopas o sabaw gamitin ang gilid ng kutsara nang paiwas sa iyo at higupin ang sabaw nang walang ingay. 6.Magsubo ng katamtamang dami ng pagkain gamit ang gilid ng kutsara at hindi ang dulo nito.
 12. 12. 7.Ipakisuyo ang pagkaing malayo sa iyo sa kasamahang malapit dito kung gusto mong kumuha nito. 8.Maging magalang at ibigay ang atensyon sa iba pang kasamang kumakain. Magalang na tang- gihan ang pagkaing hindi gusto.
 13. 13. 9. Iwasang hipan ang pagkain kung ito ay mainit pa sa halip ito ay hayaang kusang maalis ang init. 10. Huwag magsasalita kung puno o may pagkain ang bibig.
 14. 14. 11.Magkuwento ng masayang bagay. Iwasan ang paksang ukol sa patay, sakit o kalamidad sapagkat ito ay nakawawala ng gana sa pagkain. 12.Iwanang ubos ang pagkain sa plato at ilagay ng pahalang ang kutsara at tinidor sa pinggan.
 15. 15. Pangkatang Gawain: a.Pagpapaupo sa kakain b.Pagsisilbi ng pagkain c.Paggamit ng kubyertos d.Paghingi ng pagkain
 16. 16. Paano ang paggamit ng mga kubyertos? Paano maipakikita ang kagandahang-asal sa hapag-kainan?
 17. 17. A. Ilarawan ang tamang posisyon ng mga kagamitan sa pag-aayos ng isang cover sa hapag-kainan. Iguhit sa inyong kuwaderno.
 18. 18. B. Sagutin ang mga sumusunod. Lagyan ng larawan ng smiley o happy face ang patlang kung ang pangungusap ay nagsasabi ng kagandahang-asal sa hapag- kainan at sad face kung hindi . _____ 1. Punuin ng pagkain ang pinggan. _____ 2. Gamitin ang gilid ng kutsara sa pagsubo ng pagkain. _____ 3. Nguyain ang pagkain nang sarado ang bibig.
 19. 19. _____ 4. Magkuwento ukol sa patay o sa mga maysakit habang kumakain. _____ 5. Ilagay nang pahalang sa ibabaw ng pinggan ang mga kubyertos kung tapos nang kumain. _____ 6. Magsalita nang walang pagkain sa bibig. _____ 7. Hayaang lumamig ang pagkain bago isubo.
 20. 20. _____ 8. Magalang na tanggihan ang pagkaing hindi gusto. _____ 9. Maaaring gawing pamalit ang tinidor sa kutsilyo sa pagputol ng pagkain. _____10. Mag-ukol ng atensyon sa kalapit na kumakain.
 21. 21. Maghanap ng larawan sa mga lumang babasahin o magasin na nagpapakita ng kabutihang-asal sa hapag- kainan. Ayusin at idikit ito sa loob ng kahon.

×