Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
It og didaktik
- eller didaktik og it?

Niels Jakob Pasgaard
Hvorfor/hvorfor ikke mere it i
undervisningen?
• Hvilke begrundelser kan I finde – for og imod?
Tal sammen i 2 minutter, o...
Udbredte postulater
•
•
•
•

It giver bedre læring
It motiverer de studerende
It understøtter differentiering
It sparer re...
Bedre postulater
•
•
•
•

It kan give bedre læring
It kan motivere de studerende
It kan understøtte differentiering
It kan...
Undgå postulater – stil spørgsmål!
•
•
•
•

Hvad er ‘bedre læring’?
Hvad motiverer de studerende?
Hvad kan der differentie...
Hvad og hvordan – men også hvorfor?
•
•
•
•

Hvorfor denne form for ‘bedre læring’?
Hvorfor motivere deltagerne?
Hvorfor d...
Hvad er didaktik?
• At sikre, at nogen lærer noget
– At forberede sammenhængen mellem
undervisningens mål, indhold og meto...
Læring og didaktik
• Læring foregår i mange kontekster, også i
fritiden
• Didaktik beskæftiger sig med planlagt læring
(un...
Didaktiske modeller
Normativ vs. deskriptiv didaktik
• Normativ didaktik: Rationalistiske idealer om
god undervisning
– Bygger på idéer om, hv...
Normativ didaktik
• Idealer om undervisning bygger på tænkning
og afsæt i grundlæggende erkendelsesteorier:
– Ontologisk: ...
Problemer for normativ didaktik
• Objektivitetsproblem
– Undervisningen bygger på ‘synsninger’ og
forholder sig ikke til d...
Deskriptiv didaktik
• Viden om undervisning må bygge på empirisk
videnskab og refleksion:
– Rationel-empirisk strategi:
• ...
Problemer for deskriptiv didaktik
• Generaliseringsproblem
– Et materiale/en metode som virker ét
sted, behøver ikke virke...
Normativ og deskriptiv didaktik
• Undervisning må både bygge på idéer
om, hvordan læring finder sted, og på
observationer ...
Taksonomi for didaktiske overvejelser
1. Hvorfor?
– Beskriver undervisningens formål

2. Hvad?
– Beskriver undervisningens...
Undervisningens formål
• Hvorfor undervise i dette fag/forløb?
• F.eks.:
– For at give deltagerne viden om et emne
– For a...
Læringsmål og dannelsesmål
• Hvad skal der undervises i i dette fag/forløb?
– Hvad skal indholdet være?
– Hvad skal deltag...
Forudsætninger og rammefaktorer
• Hvad er rammerne for dette fag/forløb?
– Hvilke forudsætninger har deltagerne?
• Hvad ve...
Undervisningsform
• Hvordan skal der undervises i dette
fag/forløb?
– Hvordan lærer deltagerne bedst det de skal lære?
• H...
Tre former for undervisning:
Monologisk

Dialogisk

Polyfon
Monologisk undervisning
• Underviseren er ekspert
• Udvælger indhold
• Instruerer de studerende
• Den studerende er modtag...
Monologisk undervisning
• Formål: At deltageren opnår den viden og de
færdigheder som underviseren mener er
relevante
• Ek...
Dialogisk undervisning
• Underviseren er rammesætter
• Udvælger overordnet indhold
• Vejleder de studerende
• De studerend...
Dialogisk undervisning
• Formål: At deltageren opnår den viden og de
færdigheder, der gør ham i stand til at løse
autentis...
Polyfon undervisning
• Underviseren er medskaber
• Bearbejder indhold
• Skaber fælles viden
• Den studerende er medskaber
...
Polyfon undervisning
• Formål: At deltageren i samarbejde med
underviseren og øvrige deltagere udvikler viden
og færdighed...
Hvilken undervisningsform er bedst?
• Valg af undervisningsform afhænger af:
– Undervisningens formål og læringsmål
– Unde...
Workshop opgaver
1. Beskriv et forløb i grupper
2. Læs og diskutér nabogruppens forløb
3. Giv respons på nabogruppens forl...
Workshop opgave 1 (50 minutter)
• Gruppearbejde om udvikling af et undervisningsforløb
– Beskriv forløbets overordnede for...
Workshop opgave 2 (20 minutter)
• Byt jeres beskrivelse af forløbet med nabo-gruppen
–
–
–
–

Gennemlæs beskrivelsen fra d...
Workshop opgave 3 (20 minutter)
• Giv respons på nabogruppens beskrivelse
– Er det tydeligt hvad forløbets formål er?
– Er...
Opsamling
Vi mødes igen kl. 11.35
Hvad tænker I?
Tal i 5 minutter med en kollega, som du ikke har
samarbejdet med i dag:
• Giver denne måde at arbejde med
p...
Hvorfor didaktik?
Underviser: ”Jeg gør bare noget – og hvis det
ikke virker, så gør jeg noget andet. Jeg har ikke
brug for...
Didaktik fordi…
• Undervisningen har et mål (læring og dannelse)
• Uden normativ didaktik kan man ikke på forhånd
udstikke...
Hvordan kommer I videre med
eDidaktik?
• Begrund brugen af it med afsæt i didaktik
• Vælg it fra, når den ikke giver menin...
Evaluering:

m.socrative.com
Room number: NJPA
Tak for i dag! 

www.eDidaktik.dk
eDidaktik: It og didaktik - eller didaktik og it?
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

eDidaktik: It og didaktik - eller didaktik og it?

2.795 Aufrufe

Veröffentlicht am

Hvorfor anvende it i undervisningen? Og hvordan kan man sikre, at man får det bedste udbytte ud af brugen?

Veröffentlicht in: Bildung
 • If we are speaking about saving time and money this site ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ is going to be the best option!! I personally used lots of times and remain highly satisfied.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

eDidaktik: It og didaktik - eller didaktik og it?

 1. 1. It og didaktik - eller didaktik og it? Niels Jakob Pasgaard
 2. 2. Hvorfor/hvorfor ikke mere it i undervisningen? • Hvilke begrundelser kan I finde – for og imod? Tal sammen i 2 minutter, og skriv begrundelser ind på TodaysMeet.com/edidaktik For: … Imod: …
 3. 3. Udbredte postulater • • • • It giver bedre læring It motiverer de studerende It understøtter differentiering It sparer ressourcer
 4. 4. Bedre postulater • • • • It kan give bedre læring It kan motivere de studerende It kan understøtte differentiering It kan spare ressourcer !
 5. 5. Undgå postulater – stil spørgsmål! • • • • Hvad er ‘bedre læring’? Hvad motiverer de studerende? Hvad kan der differentieres på? Hvad bruger vi ressourcer på? – Og hvordan kan it bidrage? ?
 6. 6. Hvad og hvordan – men også hvorfor? • • • • Hvorfor denne form for ‘bedre læring’? Hvorfor motivere deltagerne? Hvorfor differentiere? Hvorfor bruge ressourcer på dette? – Hvorfor er didaktikkens afsæt! ?
 7. 7. Hvad er didaktik? • At sikre, at nogen lærer noget – At forberede sammenhængen mellem undervisningens mål, indhold og metode – At gennemføre undervisningen – At vurdere udbyttet af undervisningen, og evaluere sammenhængen mellem undervisningens mål, indhold og metode 7
 8. 8. Læring og didaktik • Læring foregår i mange kontekster, også i fritiden • Didaktik beskæftiger sig med planlagt læring (undervisning) • Læringsteori beskæftiger sig med den lærendes processer • Didaktisk teori beskæftiger sig med undervisningens processer
 9. 9. Didaktiske modeller
 10. 10. Normativ vs. deskriptiv didaktik • Normativ didaktik: Rationalistiske idealer om god undervisning – Bygger på idéer om, hvordan mennesker lærer • Deskriptiv didaktik: Empirisk viden om god undervisning – Bygger på observationer af, hvordan mennesker lærer
 11. 11. Normativ didaktik • Idealer om undervisning bygger på tænkning og afsæt i grundlæggende erkendelsesteorier: – Ontologisk: Verden findes uden menneskelig bevidsthed, og skal OPDAGES – Epistemologisk: 1. Verden findes kun, fordi subjektet SKABER den 2. Verden findes kun, fordi inter-subjektet (fællesskabet) SKABER den
 12. 12. Problemer for normativ didaktik • Objektivitetsproblem – Undervisningen bygger på ‘synsninger’ og forholder sig ikke til den konkrete undervisningsvirkelighed • Udviklingsproblem – Der er ikke mulighed for udvikling – overbevisningen om, hvordan læring finder sted, låser undervisningens form og indhold
 13. 13. Deskriptiv didaktik • Viden om undervisning må bygge på empirisk videnskab og refleksion: – Rationel-empirisk strategi: • Eksperimenter med forskellige undervisningsformer kan lede til indsigt i hvad der virker (evidens) – Bygger på formodning om kausalitet og kontrol: • Årsag  Virkning • Kan vi kontrollere årsagen, kan vi også kontrollere virkningen
 14. 14. Problemer for deskriptiv didaktik • Generaliseringsproblem – Et materiale/en metode som virker ét sted, behøver ikke virke alle steder • Kausalitetsproblem – Er det, som vi tror er årsagen til læring, den egentlige årsag? • Overflødighedsproblem – Underviseren kan undværes, og læring kan ‘programmeres’
 15. 15. Normativ og deskriptiv didaktik • Undervisning må både bygge på idéer om, hvordan læring finder sted, og på observationer af, hvad der virker med bestemte deltagere i bestemte kontekster • Underviserens didaktiske tænkning og refleksion bliver centrale elementer
 16. 16. Taksonomi for didaktiske overvejelser 1. Hvorfor? – Beskriver undervisningens formål 2. Hvad? – Beskriver undervisningens mål og indhold 3. Hvordan? – Beskriver undervisningens metode
 17. 17. Undervisningens formål • Hvorfor undervise i dette fag/forløb? • F.eks.: – For at give deltagerne viden om et emne – For at give deltagerne muligheder på arbejdsmarkedet – For at bidrage til deltagernes almene dannelse – For at udvikle deltagernes sociale kompetencer – For at udvide deltagernes netværk
 18. 18. Læringsmål og dannelsesmål • Hvad skal der undervises i i dette fag/forløb? – Hvad skal indholdet være? – Hvad skal deltagerne helt konkret vide og kunne efterfølgende?
 19. 19. Forudsætninger og rammefaktorer • Hvad er rammerne for dette fag/forløb? – Hvilke forudsætninger har deltagerne? • Hvad ved de i forvejen? • Hvad kan de i forvejen? – Hvilke rammefaktorer arbejder vi under? • Hvad kan (rent praktisk) lade sig gøre? • Hvilket udstyr og hvilke muligheder er der på skolen? • Hvilke forudsætninger har jeg som underviser?
 20. 20. Undervisningsform • Hvordan skal der undervises i dette fag/forløb? – Hvordan lærer deltagerne bedst det de skal lære? • Hvordan skal der (sam)arbejdes? • Hvordan skal der motiveres? • Hvordan skal der differentieres?
 21. 21. Tre former for undervisning: Monologisk Dialogisk Polyfon
 22. 22. Monologisk undervisning • Underviseren er ekspert • Udvælger indhold • Instruerer de studerende • Den studerende er modtager • Indholdet skal formidles • Præsentationsværktøjer • Video • Podcast • Artikelsamlinger • Testværktøjer
 23. 23. Monologisk undervisning • Formål: At deltageren opnår den viden og de færdigheder som underviseren mener er relevante • Eksempel: Forelæsninger/tavleundervisning fulgt op af redegørende opgaver og svar på forståelsesspørgsmål • Evaluering: Lukkede opgaver og test
 24. 24. Dialogisk undervisning • Underviseren er rammesætter • Udvælger overordnet indhold • Vejleder de studerende • De studerende bearbejder • Udvælger relevant indhold • Spørger underviser eller andre om vejledning • Indholdet skal bearbejdes • Mindmaps • Kurateringsværktøjer • Skrive/noteværktøjer • Dataindsamling • Online fora
 25. 25. Dialogisk undervisning • Formål: At deltageren opnår den viden og de færdigheder, der gør ham i stand til at løse autentiske problemstillinger • Eksempel: Problembaseret undervisning, hvor underviseren udpeger relevante problemstillinger som deltagerne skal løse individuelt • Evaluering: Case- og projektopgaver
 26. 26. Polyfon undervisning • Underviseren er medskaber • Bearbejder indhold • Skaber fælles viden • Den studerende er medskaber • Bearbejder indhold • Skaber fælles viden • Indholdet bearbejdes og skabes • Fælles mindmaps • Samarbejdsværktøjer • Sociale medier og wikis
 27. 27. Polyfon undervisning • Formål: At deltageren i samarbejde med underviseren og øvrige deltagere udvikler viden og færdigheder, der gør ham i stand til at udpege og løse autentiske problemstillinger • Eksempel: Deltageren finder og udvælger en for hende relevant problemstilling og løser den i samarbejde med andre • Evaluering: ?
 28. 28. Hvilken undervisningsform er bedst? • Valg af undervisningsform afhænger af: – Undervisningens formål og læringsmål – Undervisningens indhold, rammer og målgruppe • Ingen undervisningsform er ‘den bedste’ • Intet it-værktøj er ‘det bedste’
 29. 29. Workshop opgaver 1. Beskriv et forløb i grupper 2. Læs og diskutér nabogruppens forløb 3. Giv respons på nabogruppens forløb og modtag selv respons
 30. 30. Workshop opgave 1 (50 minutter) • Gruppearbejde om udvikling af et undervisningsforløb – Beskriv forløbets overordnede formål – sæt det i relation til uddannelsens formål – Beskriv forløbets indhold og læringsmål – vær konkrete! – Beskriv målgruppen og rammerne – hvilke muligheder og begrænsninger er der? – Beskriv 1-3 af forløbets aktiviteter, deres læringsmål og deres undervisningsform(er) – hvordan skal der arbejdes, hvad er deltagernes roller og hvad er underviserens rolle? Hvilke it-værktøjer kunne man inddrage?
 31. 31. Workshop opgave 2 (20 minutter) • Byt jeres beskrivelse af forløbet med nabo-gruppen – – – – Gennemlæs beskrivelsen fra den anden gruppe Er det tydeligt hvad forløbets overordnede formål er? Er det tydeligt hvad deltagerne skal lære? Er der sammenhæng mellem forløbets overordnede formål og læringsmål, rammefaktorer og deltagerforudsætninger og aktiviteternes læringsmål og undervisningsformer? – Hvilke andre aktiviteter kunne man også overveje? – Overvej hvilke yderligere/andre it-værktøjer I kender, som det kunne være relevant at inddrage i de beskrevne aktiviteter
 32. 32. Workshop opgave 3 (20 minutter) • Giv respons på nabogruppens beskrivelse – Er det tydeligt hvad forløbets formål er? – Er det tydeligt hvad deltagerne skal lære? – Er der sammenhæng mellem formål, læringsmål, rammefaktorer, deltagerforud sætninger og aktiviteternes undervisningsformer? – Hvilke aktiviteter kunne man også overveje? – Giv inspiration og idéer til yderligere it-værktøjer I kender, som det kunne være relevant at inddrage i de beskrevne aktiviteter eller i andre aktiviteter
 33. 33. Opsamling Vi mødes igen kl. 11.35
 34. 34. Hvad tænker I? Tal i 5 minutter med en kollega, som du ikke har samarbejdet med i dag: • Giver denne måde at arbejde med planlægning af undervisningsforløb mening for jer? • Bliver det tydeligere hvilke it-værktøjer det kan være relevant at inddrage?
 35. 35. Hvorfor didaktik? Underviser: ”Jeg gør bare noget – og hvis det ikke virker, så gør jeg noget andet. Jeg har ikke brug for didaktik!” Er der brug for didaktikken? Kan man ikke bare ‘gøre noget’ med it?
 36. 36. Didaktik fordi… • Undervisningen har et mål (læring og dannelse) • Uden normativ didaktik kan man ikke på forhånd udstikke målet og planlægge ruten dertil • Uden deskriptiv didaktik er der ingen mulighed for at ændre ruten til det bedre – blot til en anden • Derfor: Didaktisk tænkning og refleksion er forudsætninger for god undervisning – også med it!
 37. 37. Hvordan kommer I videre med eDidaktik? • Begrund brugen af it med afsæt i didaktik • Vælg it fra, når den ikke giver mening • Lær af det, der gik knap så godt – evaluér! • Del jeres erfaringer – successer og fiaskoer
 38. 38. Evaluering: m.socrative.com Room number: NJPA
 39. 39. Tak for i dag!  www.eDidaktik.dk

×