Anzeige

Kodeks

Teresa
Teresa
1. Sep 2009
Kodeks
Kodeks
Nächste SlideShare
KodeksKodeks
Wird geladen in ... 3
1 von 2
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Kodeks

  1. Safe in the virtual world Young net surfer’s code - Kodeks Młodego Internauty Turn on your computer only Do not trust enyone you if the adult is at home. met In the Internet. Włączaj komputer tylko wtedy, Nie ufaj osobie poznanej przez gdy ktoś dorosły jest w domu. Internet. Nigdy nie moŜesz być pewien, kim ona naprawdę jest. Mówi, Ŝe ma 8 lat, ale moŜe mieć 40! Do not share your address and do not tell your real name to anyone in the Internet. Nie zdradzaj nikomu swojego imienia ani adresu! Nie mów teŜ, ile masz lat i do jakiej szkoły chodzisz. Nie podawaj numeru telefonu. Take Care about your Create your own nickname. password. Wymyśl sobie jakiś fajny nick, Dbaj o swoje hasło jak czyli internetowy pseudonim. o największą tajemnicę. Nie podawaj w nim daty urodzenia ani Wymyśl takie, które będzie trudne do wieku. Wykorzystaj imię bohatera odgadnięcia. ulubionego filmu lub słowo z piosenki. UŜyj swojej fantazji. Na pewno wymyślisz coś ciekawego!
  2. Young net surfer’s code - Kodeks Młodego Internauty If something will worry Or Do not meet with persons you scary you, just turn your met in the Internet! display off and tell about it an adult. Nie spotykaj się z osobami poznanymi przez Internet! Gdy coś Cię przestraszy lub Zawsze skonsultuj to z rodzicami. zaniepokoi, wyłącz monitor i powiedz o tym dorosłemu. Powiedz teŜ, jeśli szukając informacji, trafiłeś na stronę, która namawia do nienawiści lub do czegoś dziwnego. Do not annoy other people. Protect your computer. Nie dokuczaj innym. Zabezpiecz komputer. Pamiętaj, Ŝe w Internecie UŜywaj dobrego programu obowiązuje zasada nieuŜywania antywirusowego, dbaj by baza wirusów brzydkich słów. Traktuj innych tak, była aktualna. Nie otwieraj e-maili od jak byś chciał, Ŝeby Ciebie nieznajomych, nie klikaj na linki traktowano. podesłane przez obcą osobę – mogą Ci zawirusować komputer! Respect the law of property Remember, long-lasting using In the Internet. a computer is damaging for Szanuj prawo własności w Sieci. your health and may cause a Zawsze podawaj źródło pochodzenia lot of other problems. materiałów znalezionych w Internecie. Długie korzystanie z komputera szkodzi zdrowiu i moŜe być przyczyną wielu innych problemów, np. w szkole. Nie zapominaj o sporcie i innych rozrywkach, nie związanych z komputerami i Internetem.
Anzeige