Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Nächste SlideShare
Pagsasalita
Weiter
Herunterladen, um offline zu lesen und im Vollbildmodus anzuzeigen.

Teilen

Pagsasalita (Filipino 1 - Ang Komunikasyon sa Wikang Filipino)

Herunterladen, um offline zu lesen

Pagsasalita (Filipino 1 - Ang Komunikasyon sa Wikang Filipino)

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Pagsasalita (Filipino 1 - Ang Komunikasyon sa Wikang Filipino)

 1. 1. PAGSASALITA (SPEAKING)“As it is the characteristic of great wits to say much in few words, so small wits seem to have the gift of speaking much and saying nothing.” - Francis de La Rochefoucauld
 2. 2. ANO ANG PAGSASALITA?
 3. 3. ANO ANG PAGSASALITA? • Pangalawa sa pakikinig (passive), ang pagsasalita (active) ay ang aktibong anyo ng komunikasyon ng tao. • Pinaggugugulan ng tao ng kanyang malaking panahon. • Mahalaga ito upang malinang ang kakayahan at kasanayan sa mabilis na pagpapahayag ng kaisipan at damdamin. • Ginagamit sa pakikipag-usap, pagbabalita, pag-uulat, pagtatalumpati, pakikipanayam, pakikipagtalo, pangangatwiran, pakikipagtalakayan, atbp.
 4. 4. KAHALAGAHAN NG PAGSASALITA
 5. 5. KAHALAGAHAN NG PAGSASALITA • Mahalaga ang pakikipag-ugnayang pasalita sa mga hangaring pag-unlad ng bansa, pamayanan at mamamayan. • Sa pamamagitan ng pagsasalita ay nagkakaroon ng pagkakataon na makipagpalitang-kuro, makapagsalaysay ng mga karanasan, makapagbigay reaksyon at iba pa. • Ang karunungang natatamo sa pamamagitan ng pakikipag-usap ay higit na mabilis at mabisa sa taong kinakausap. • Ang pagtatagumpay ng tao sa kanyang mga hangarin sa buhay ay nakasalalay sa kanyang magsalita sa paraang matapat, mabisa, malinaw, at kapani-paniwala.
 6. 6. KAHALAGAHAN NG PAGSASALITA • Madaling makuha ng kaibigan at kapalagayang-loob ang ibang mahusay magsalita. • Higit na nakadarama ng katuparan at kaganapan ng kanyang pagkatao o pakikipagkapwa sapagkat naihahayag niya nang lubos ang kanyang damdamin, naisasalaysay ang kanyang mga kasanayan at maisasalin ang kanyang kaalaman sa pinakamadali at pinakatiyak na paraan. • Magagamit din ang kasanayan sa pagsasalita sa iba’y ibang pagkakataon, kasama na ang mga gawaing pang-akademiko. Kailangang sumagot sa loob ng klasrum, mag-interbyu ng mga tao, magkuwento, magpaliwanag, mangatwiran at iba pa.
 7. 7. SALIK SA EPEKTIBONG PAGSASALITA
 8. 8. SALIK SA EPEKTIBONG PAGSASALITA [Ayon kina Bernales, et al. (2002)] • Kaalaman • Sapat na kaalaman sa bokabularyo o talasalitaan • Sapat na kaalaman sa gramatika • Sapat na kaalaman sa kultura at lipunan ng mga taon sangkot sa pakikipagtalastasan • Kasanayan • Sa mabilis na pag-iisip • Sa paggamit ng mga sangkap sa pagsasalita • Kalinawang magsalita – buo at malakas ang tinig • Tiwala sa sarili – Makatulong sa nagsasalita na maihahatid ang mensahe na malinaw, tumpak, at sa mas organisadong paraan.
 9. 9. KATANGIAN NG MAHUSAY NA TAGAPAGSALITA
 10. 10. KATANGIAN NG MAHUSAY NA TAGAPAGSALITA [Ayon kina Pagkalinawan, et. Al (2004)] • May layunin at lubos na kaalaman sa paksa • May kaalaman sa retorika at balarila • May kredibilidad ang pagkatao • May maayos na personalidad, wastong pananamit at matikas na tindig • May kawili-wiling tinig • May matatag na damdamin
 11. 11. KATANGIAN NG MAHUSAY NA TAGAPAGSALITA • May nalilinang na ugnayan sa nakikinig • May malinaw at wastong pagbigkas at intonasyon • Mapananatili ang interes o kawilihan ng nakikinig • May sense of humor upang hindi maging kabagot-bagot sa nakikinig
 12. 12. KASANAYAN SA PAGSASALITA
 13. 13. KASANAYAN SA PAGSASALITA [Pagkalinawan, et al., 2004] • Mga Kasanayang Di-Pormal • Pakikipag-usap – ang palitan ng kaisipan, damdamin at pagpapalagayan ng loob ang mga taong sangkot sa usapan. • Maaaring ay maipahayag niya ang kanyang karanasan, mithiin, at pananaw sa buhay. • Magpahalaga sa sinasabi ng ating kausap. • Makatulong upang magkaroon ng kakayahang umunawa, bumuo ng mga palagay o hihuha sa kahulugan ng kilos ng kausap. • Pagpapakilala sa sarili sa ibang tao • Ipakilala sa isa’t isa ang taong hindi pa magkakilala sa inyong pangkat. • Unahing banggitin ang pangalan ng taong nararapat bigyan ng panggalang. • Pakinggang mabuti ang pangalan ng taong ipinakikilala sa atin.
 14. 14. KASANAYAN SA PAGSASALITA • Pakikipag-usap sa telepono • Batiin ng magandang umaga, hapon, o gabi ang kausap. • Magsalita nang malinaw at marahan lamang. • Iplano nang mabuti ang sasabihin bago tumawag. • Kung wala ang taong kakausapin, tanungin ang pangalan ng taong nakasagot sa telepono at magalang na tanungin kung maaari kang mag-iwan ng mensahe para sa taong nais mong kausapin. • Pagbibigay ng direksyon at panuto • Dapat malinaw, simple, tiyak, at medaling maunawaan. • Kronolohikal o ayon sa pagkasunod-sunod ang mga hakbang sa pagpapaliwanag. • Nakatulong ang senyas, oras, mapa, pananda, at larawan upang maisagawa nang wasto.
 15. 15. KASANAYAN SA PAGSASALITA • Mga Pormal na Kasanayan • Masining na pagkukuwento • Tiyaking alam na alam ang paksang ikukuwento. • Balangkasin sa isipan ang kuwento bago magsalaysay. • Iwasang ikuwentong ang mga bahagi na di-mahalaga. • Sa pagkukuwento, gumamit ng mga angkop na pananalita. • Gawin itong waring nakikipag-usap lamang. • Gawing masigla ang pagkukuwento. • Gawing malinaw ang pagbigkas ng mga pananalita. • Pakikipagpanayam – pagsagot o pagtugon sa mga katanungan sa isang taong kumakalap ng mga impormasyon o interviewer. Layunin ng pakikipag- usap na makuha ang mahalagang detalye o impormasyon na makatutulong sa paglilinaw sa paksang pinag-uusapan.
 16. 16. KASANAYAN SA PAGSASALITA • Pangkatang Talakayan • Sama-samang paglutas na napapanahong suliranin o usapin. • Ang mga kasama sa talakayan ay nagpapalitan ng mga opinion o kuro-kuro tungol sa paksang pinag-uusapan. • Pagtatalumpati – masining na pamamaraan sa pagbigkas ng isang napapanahong isyu o paksa sa harapan ng madla. • Layunin: a) makapagpaniwala, at b) makaakit o makahikayat sa tagapakinig • Paraan ng Pagbigkas ng Talumpati: • Pagbasa sa sinulat na talumpati • Pagbigkas mula sa balangkas ng talumpati • Pagbigkas mula sa buod ng mahalagang paksang-diwa ng talumpati • Pagbigkas na hindi pinaghandaan o biglaan • Tatlong katangian ng isang mananalumpati: a) may kaalaman, b) handa, at c) may kasanayan
 • DelosSantosKevinCond

  Sep. 26, 2021
 • NeilLegam

  Feb. 24, 2020
 • ZhaVia1

  Dec. 5, 2019
 • Claireayd

  Nov. 14, 2019
 • StephSilang

  Nov. 5, 2019
 • NimrodPillones

  Oct. 22, 2019
 • JoeverNallos

  Oct. 3, 2019
 • AcohKaren

  Sep. 23, 2019
 • _Joyce

  Sep. 15, 2019
 • RomelRemollino

  Sep. 3, 2019
 • Maetaray14319

  Jul. 4, 2019
 • JohnCarlo44

  Nov. 7, 2018
 • MarkSantos55

  Jun. 23, 2018
 • phobefin

  Feb. 3, 2018
 • JhayTechLabrador

  Nov. 5, 2017
 • MarkJesperPillerva

  Oct. 26, 2017
 • KevSuson

  Oct. 9, 2017
 • cheeryAnnePation

  Jul. 7, 2017
 • MicaelaAndreaBalahadia

  Jan. 30, 2017
 • JamieBungay

  Sep. 28, 2016

Pagsasalita (Filipino 1 - Ang Komunikasyon sa Wikang Filipino)

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

80.335

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

7

Befehle

Downloads

412

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

28

×