Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Enterprise architectuur krijgt steeds meer aandacht!

156 Aufrufe

Veröffentlicht am

Enterprise architectuur krijgt steeds meer aandacht. Ieder adviesbureau
op het gebied van processen, organisatie en IT heeft er inmiddels wel
een mening over. Enterprise architectuur wordt ook steeds vaker gebruikt als
instrument voor innovatie! Het Enterprise Architectuur Management Congres 2013
gaat daarom dieper in op dit thema.

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Enterprise architectuur krijgt steeds meer aandacht!

  1. 1. Enterprise architectuur krijgt steeds meer aandacht. Ieder adviesbureauop het gebied van processen, organisatie en IT heeft er inmiddels weleen mening over. Enterprise architectuur wordt ook steeds vaker gebruikt alsinstrument voor innovatie! Het Enterprise Architectuur Management Congres 2013gaat daarom dieper in op dit thema.Enterprise architectuur is een beschrijving van ondermeer producten, diensten,processen, organisatie, gegevens, applicaties en technologie waarinbedrijfsaspecten en IT-aspecten worden geïntegreerd. Maar waarom krijgtenterprise architectuur juist nu zoveel aandacht? Daarvoor zijn verschillenderedenen:• Organisaties blijken steeds meer moeite te hebben slagvaardig te veranderen omdat ‘alles metelkaar verbonden is’. Inzicht in die samenhang ontbreekt: waar liggen onderlinge verbanden en watmoet allemaal veranderen of ontkoppeld worden?• Organisaties zoeken naar mogelijkheden voor het rationaliseren van het applicatielandschap. Erzijn te veel verschillende applicaties actief met onderlinge overlap. Maar hoe kan men verantwoordrationaliseren?• Investeringen in nieuwe IT zijn lastig en moeilijk te motiveren omdat alignment met de businesszoek is en het positieve effect op de strategie en de bedrijfsvoering van de organisatie niet kanworden aangetoond. Los van het feit dat ook IT regelmatig onderhoud en vernieuwing nodig heeft,dient de meerwaarde van de investering te worden aangetoond in het bevorderen van debedrijvigheid en het vergroten van de kracht en flexibiliteit van de organisatie.• De door veel organisaties ingeslagen weg van het outsourcen van allerlei facilitaire diensten en IT-diensten en soms zelfs complete primaire bedrijfsprocessen blijkt in de praktijk moeilijkaanstuurbaar. Service level agreements worden niet gehaald. Er is onduidelijkheid over de kniptussen klant en leverancier. Deze knip blijkt namelijk over meerdere bedrijfs- en IT-aspecten teliggen, met bedrijfsprocessen als primair schakelpunt. Inzicht en beheersing ontbreken.• Last but not least, de zoektocht en implementatie van zogenaamde service-oriented architecturen.De onderdelen (processen, organisatie en IT) binnen een bedrijf gaan in de toekomst meersamenwerken door elkaar services te bieden. Ontkoppeling door middel van services verhoogt deflexibiliteit. Er kunnen snel nieuwe producten en diensten worden gerealiseerd met processen diegebruikmaken van een bibliotheek met beschikbare services. De implementatie van een service kanworden onderhouden zonder dat een bedrijfsproces dit merkt.En zo zijn er meer beoogde voordelen. Verbinding van mensen, integratie van systemen enverbindingen tussen organisaties in ketens zijn essentiële aspecten om daadwerkelijke innovatie in tekunnen vullen. Kortom, Enterprise Architectuur is een belangrijk instrument geworden om innovatievoor te bereiden, de mogelijkheden en risico’s in te schatten en de migratie te plannen.Het nationale jaarcongres “Enterprise Architectuur Management 2013” (www.eam-congres.nl) gaatdieper in op actuele thema’s op het snijvlak van business en IT en besteedt dit maal extra aandachtaan het vraagstuk hoe innovatie op een praktische manier kan worden gefaciliteerd middelsEnterprise Architectuur.E
  2. 2. Het congres wordt gehouden in Hotel Houten op 30 mei 2013 en biedt een wisselend, boeiend enpraktisch programma met diepgang op het gebied van Enterprise Architectuur. Met zorg uitgekozensprekers, vanuit diverse organisaties en branches, delen hun kennis en praktijkervaringen met debezoekers in plenaire sessies en masterclasses.Henry Franken, Directeur BiZZdesignBiZZdesign is Gold Sponsor EAM Congres 2013. www.eam-congres.nl

×