Miquel serracanta, profesor de eae business school, vigia

EAE Business School
EAE Business SchoolEscuela de Negocios um EAE Business School

Miquel Serracanta, director del área de Supply Chain & Logistics de EAE Business School, comenta que, inicialmente, esta herramienta se utilizaba simplemente “para ver un perfil profesional y experiencia de un potencial contacto profesional (proveedor y/o cliente) o de un potencial candidato”. Sin embargo, entre los numerosos usos de las redes sociales en la actualidad, Serracanta menciona la realización de nuevos contactos comerciales a través de terceros, además de encontrar proveedores potenciales de bienes y/o servicios.

-7*(Æ%/07*.#3% 
-PH­TUJDB 
5$/0-0(Ê 
-BTDPNQB©­BTEFMTFDUPSMPH­TUJDP 
OPBQSPWFDIBOUPEBTMBTPQPSUVOJ 
EBEFTRVFPGSFDFOMBTSFEFTTPDJB 
MFT
FOMBBDUVBMJEBE+6/()*/3*$) 
-PTFYQFSUPTJOTUBOBMTFDUPSMPHrTUJDP 
BSFWJTBSTVQPMrUJDBFOSFEFTTPDJBMFT 
-BTGJSNBTTFMJNJUBOBEFTBSSPMMBSTVJNBHFOEFNBSDBZBEJGVOEJSTVPGFSUB 
MFOBEF+FT|T#BSDFMPOB 
®-BMPHrTUJDBQJFSEFPQPSUVOJEBEFT 
EFOFHPDJPQPSTVFTDBTBQSFTFODJB 
FO MBT SFEFT TPDJBMFT¯ cTUB FT MB 
WBMPSBDJwORVFSFBMJ[BSPOFO 
BMHVOPTQSPGFTJPOBMFTEFMTFDUPS5SFT 
BvPTNgTUBSEF
ZMFKPTEFMPRVFVOP 
QPESrBQFOTBSZEFMBSgQJEBFWPMVDJwO 
EFMNVOEPWJSUVBM
MBQSFTFODJBEFMBT 
DPNQBvrBTMPHrTUJDBTFOMBTSFEFT 
TPDJBMFT TF FODVFOUSB UPEBWrB FO 
VOBGBTFJOJDJBM®VORVFIBNFKP 
SBEPOPUBCMFNFOUF
FTUFTFDUPSTJHVF 
TJFOEPVOPEFMPTRVFNFOPTBEPQ 
UBOFTUBTIFSSBNJFOUBT¯
BTFHVSB 
OESFBT4DIPV
DPOTVMUPSZQSP 
GFTPSFYQFSUPFOSFEFTTPDJBMFTO 
DPODSFUP
ZTFH|OTVTDgMDVMPT
VOBEF 
DBEBDJODPFNQSFTBTEFMTFDUPSTFIBO 
TVCJEPZBBFTUFUSFO®.VDIBTGJSNBT 
NBOUJFOFOTVDVFOUBEF'BDFCPPLP 
5XJUUFSTJOBDUJWJEBEEFTEFIBDFBvPT 
ZQBSFDFOIBCFSBCBOEPOBEPBNJMFT 
EFDMJFOUFTQPUFODJBMFT¯ 
TrMPQFSDJCFUBNCJnO+PTn$BSMPT 
(JTCFSU
EJSFDUPSEFMQSPZFDUP$MVC 
MNBDFOBMJB
 RVF TFvBMB RVF MBT 
SFEFTTPDJBMFTIBOBWBO[BEPNgT 
SgQJEBNFOUF RVF MBT FNQSFTBT 
®cTUBTOPUFSNJOBOEFDPNQSFOEFS 
DPNPJOUFHSBSMBTFOTVFTRVFNBZ 
TwMPBMHVOBTEFFMMBTMFTDPODFEFO 
VOVTPSFBMNFOUFFGJDB[MSFTUP 
MPIBDFEFVOBGPSNBTVQFSGJDJBM 
ZFSSwOFBP
EJSFDUBNFOUF
OJMBT 
VUJMJ[B¯1SFDJTBNFOUF
MPTFYQFSUPT 
DPOTVMUBEPTBEWJFSUFOEFRVFMBT 
SFEFTTPDJBMFTSFQSFTFOUBOVOBSNB 
EFEPCMFGJMPCBTUBOUFQFMJHSPTBQBSB 
NVDIBTNBSDBT4JCJFOIBDFUSFT 
BvPTMBNBZPSrBEFMBTDPNQBvrBT 
QSFTFOUFTFOMBTSFEFTTPDJBMFTTF 
MJNJUBCBOBEFTBSSPMMBSMBJNBHFOEF 
FNQSFTBZTVTQSPEVDUPTNFEJBOUF 
VODPOTUBOUFCPNCBSEFPEFJOGPS 
NBDJwODPSQPSBUJWB
TFH|OFYQMJDB 
OESFBT4DIPV
®FTUBFTUSBUFHJBZB 
OPSFTVMUBFGFDUJWB¯ 
OFTUBMrOFB
(JTCFSUFYQMJDBRVFFM 
VTPRVFTFMFTEFCFSrBPUPSHBSBFTUBT 
IFSSBNJFOUBTQBTBPCMJHBUPSJBNFOUF 
QPSDSFBSNFOTBKFTNgTIVNBOPT 
RVFDPNFSDJBMFT®6UJMJ[BSMBTSFEFT 
TPDJBMFT TwMP DPNP GwSNVMB QBSB 
FYQPOFSZWFOEFSVOQSPEVDUP
BMHP 
NVZDPN|OQPSEFTHSBDJB
FTVOB 
HBSBOUrBEFGSBDBTPZMBSB[wOEFRVF 
NVDIBTFNQSFTBTOPDVNQMBOTVT 
FYQFDUBUJWBTFODVBOUPBQSFTFODJB 
FOMBTSFEFT¯
BTFHVSB 
13*/$*1-4)*504%4% 
OUSFMPTIJUPTNgTJNQPSUBOUFTRVF 
IBONBSDBEPMBFWPMVDJwOEFMBT 
SFEFTTPDJBMFTFOMPT|MUJNPTUSFT 
BvPT
FMEJSFDUPSEFM$MVCMNBDF 
OBMJBEFTUBDBEPTQPSVOBQBSUF
MB 
DPNVOJDBDJwOFJOUFSBDDJwOQSgDUJ 
DBNFOUFJOTUBOUgOFBDPOFMVTVBSJP 
1SJODJQBMFTNPUJWPTEFMBTDPNQB©­BTEFMTFDUPSMPH­TUJDPQBSBVUJMJ[BSMBTSFEFTTPDJBMFT 
   
/BEBJNQPSUBOUF 6OQPDPJNQPSUBOUF *NQPSUBOUF .VZJNQPSUBOUF 
*NQMBOUBDJ§OEFMBTSFEFTTPDJBMFTQPSTFDUPSZQPSDFOUBKFEFQBSUJDJQBDJ§OEFMBTFNQSFTBTMPH­TUJDBT 
   
 '6/5'SPOFUJDTZ'VOEFUFD 
Z
QPSMBPUSB
MBBQMJDBDJwOEFMBT 
SFEFTBMDPNFSDJPFMFDUSwOJDP1PS 
TVQBSUF
.JRVFM4FSSBDBOUB
EJSFDUPS 
EFMgSFBEF4VQQMZ$IBJO-PHJTUJDT 
EF#VTJOFTT4DIPPM
DPNFOUB 
RVF
JOJDJBMNFOUF
FTUBIFSSBNJFOUB 
TFVUJMJ[BCBTJNQMFNFOUF®QBSBWFS 
VOQFSGJMQSPGFTJPOBMZFYQFSJFODJB 
EFVOQPUFODJBMDPOUBDUPQSPGFTJPOBM 
	QSPWFFEPSZPDMJFOUF
PEFVOQPUFO 
DJBMDBOEJEBUP¯4JOFNCBSHP
FOUSF 
MPT OVNFSPTPT VTPT EF MBT SFEFT 
TPDJBMFTFOMBBDUVBMJEBE
4FSSBDBOUB 
NFODJPOBMBSFBMJ[BDJwOEFOVFWPT 
DPOUBDUPTDPNFSDJBMFTBUSBWnTEF 
UFSDFSPT
BEFNgTEFFODPOUSBSQSP 
WFFEPSFTQPUFODJBMFTEFCJFOFTZP 
TFSWJDJPT®OEFGJOJUJWB
QBSBMPHSBS 
OFHPDJPTOVFWPTZNFKPSBSMPTBDUVB 
MFT¯
FYQMJDBFMEJSFDUJWP 
-BQSFTFODJBEFMBT 
DPNQB©­BTEFMTFDUPS 
MPH­TUJDPFOMBTSFEFTTPDJBMFT 
TFFODVFOUSBUPEBW­B 
FOVOBGBTFNVZJOJDJBM 
-PTFYQFSUPTEFTUBDBOMB 
JOUFSBDDJ§OJOTUBOU¸OFBDPO 
MPTDMJFOUFTZMBBQMJDBDJ§O 
EFMBTSFEFTBMFDPNNFSDF 
DPNPQSJODJQBMFTIJUPT 
 
FNQSFTBT 
MEFMBTDPNQB©­BTVUJMJ[BMBT 
SFEFTTPDJBMFTEFTEFIBDFFOUSFVOPZ 
DJODPB©PT
NJFOUSBTRVFFMSFT 
UBOUFIBFNQF[BEPBCFOFGJDJBSTFEF 
FMMBTEVSBOUFFM¡MUJNPB©P
TFH¡OVO 
JOGPSNFQVCMJDBEPQPS'SPOFUJDT 
DUJWJEBEFTDJFOU­GJDBTZU±DOJDBT 
DUJWJEBEFTJONPCJMJBSJBTZBENJOJTUSBUJWBT 
*OGPSN¸UJDBZUFMFDPNVOJDBDJPOFT 
5SBOTQPSUFZBMNBDFOBNJFOUP 
)PUFMFT
DBNQJOHTZBHFODJBTEFWJBKF 
$PNFSDJPNJOPSJTUB 
$PNFSDJPNBZPSJTUB 
7FOUBZSFQBSBDJ§OEFWFI­DVMPT 
$POTUSVDDJ§O 
*OEVTUSJB 
505- 
$BTPTQS¸DUJDPTEF±YJUPFOMBTSFEFTTPDJBMFT 
6OTFHVJEPSTVCJ§
BMBQ¸HJOBEF 
'BDFCPPL EF %)- FO VTUSBMJB
 VO 
W­EFPFOFMRVFBQBSFD­BOVOPTPQFSB 
SJPTMBO[BOEPTJODVJEBEPMPTQBRVF 
UFTBVODBNJ§O-BDPNQB©­BEFDJEJ§ 
QVCMJDBSPUSPW­EFPQBSBNPTUSBSTV 
MBEPN¸TIVNBOPZQFEJSQFSE§OQPS 
MPPDVSSJEPMW­EFPDVFOUBZBDPON¸T 
EFSFQSPEVDDJPOFT 
MPQFSBEPSMPH­TUJDPFTU¸QSFTFOUF 
FOBMHVOBTSFEFTTPDJBMFTDPNP5XJUUFS 
Z'BDFCPPLZ
TFH¡OOESFBT4DIPV
iMP 
IBDFDPOVOBFTUSBUFHJBEFDFSDBO­B
 
USBOTQBSFODJBZEFBZVEBSBMDMJFOUFw 
EFN¸T
FMHSVQPIBDSFBEPVOCMPH 
DPODPOUFOJEPTQBSBBQPZBSBUPEBT 
BRVFMMBTQZNFTJOUFSFTBEBTFOJOJ 
DJBSTFFOFMOFHPDJPEFMFDPNNFSDF 
-BDPNQB©­BFTU¸QSFTFOUFFO'BDF 
CPPL
5XJUUFS
:PVUVCFF*OTUBHSBN
 
BVORVFMBBDUJWJEBEFOFTUB¡MUJNB 
SFETPDJBMIBEJTNJOVJEPEVSBOUFFM 
¡MUJNPB©P
TFH¡OFYQMJDBOESFBT 
4DIPV $PSSFPT QSPNVFWF
 TPCSF 
UPEP
OVNFSPTBTJOJDJBUJWBTEF34$
 
BT­DPNPDPOUFOJEPTQBSBBZVEBSBM 
QFRVF©PFNQSFTBSJP 
i.BFSTLQVTPGJOBMNJUPEFRVFMBT 
SFEFTTPDJBMFTOPTPOSFMFWBOUFTQBSBMBT 
FNQSFTBT##w
BTFHVSBOESFBT4DIPV 
%F IFDIP
 MB DPNQB©­B HBO§
 IBDF 
BIPSBEPTB©PT
FMQSFNJPA4PDJBM.FEJB 
$BNQBJHOPGUIF:FBSQPSTVQSFTFODJBM 
FOFMNVOEPWJSUVBMONFOPTEFPODF 
NFTFT
GVFDBQB[EFBUSBFSB 
TFHVJEPSFTFO'BDFCPPL 
.FKPSBSMBJNBHFOEFNBSDB 
4FHVJSUFOEFODJBT 
%FGJOJSMBNBSDBEFMBFNQSFTB 
*OUFMJHFODJBEFNFSDBEP 
(FTUJ§OEFSJFTHP 
7FOUBT.BSLFUJOH 
$PNQSPNJTPDPOMPTDMJFOUFT 
*ODSFNFOUBSMBWJTJCJMJEBEEFMBDPNQB©­B 
TUBCMFDFSBMBFNQSFTBDPNPM­EFS 
USBFSOVFWPTDMJFOUFT 
.FOPT 
EFVOB©P 
 
OUSF 
ZB©PT 
 
M 
 EF MBT HSBOEFT FNQSFTBT 
EFMTFDUPSMPH­TUJDPVUJMJ[BMBTSFEFT 
TPDJBMFT
TFH¡OTFEFTQSFOEFEFVO 
JOGPSNFQVCMJDBEPQPS'VOEFUFDM 
QPSDFOUBKFFTN¸TFMFWBEPFOFMDBTP 
EFMBTNJDSPFNQSFTBT
DPOVOBDVPUB 
EFVUJMJ[BDJ§OEFM 
1ZNFZHSBOFNQSFTB .JDSPFNQSFTBT
%/07*.#3%-7*(Æ 
MEFMPTPQFSBEPSFT 
SFQPSUBCFOFºDJPTDPOFM 
VTPEF5XJUUFSZ-JOLFEJO 
-PTQSPGFTJPOBMFTEFMTFDUPSEFTUBDBOFMDSFDJFOUF 
VTPEF8IBUTBQQ
FOTVTUJUVDJ§OEFMUSBEJDJPOBM4.4 
MEFMBTFNQSFTBTVUJMJ[B5XJUUFSFOMBBDUVBMJEBE3$)*70 
1SJODJQBMFTSFEFTTPDJBMFTVUJMJ[BEBTFOFMTFDUPSMPH­TUJDP 
 
 
 
 
 
 
 
   
'6/5'SPOFUJDT 
EF+#BSDFMPOB 
5XJUUFSZ-JOLFEJOTPO
FOVO 
ZVO
MBTSFEFTTPDJBMFTNgTVUJMJ 
[BEBTQPSMPTPQFSBEPSFTMPHrTUJDPTFO 
MBBDUVBMJEBE
TFHVJEBTQPS'BDFCPPLZ
 
BEJTUBODJB
:PV5VCFTrMPDPODMVZF 
VOFTUVEJPFMBCPSBEPQPS'SPOFUJDT 
RVFNVFTUSBRVFFMEFMPTVTVB 
SJPTEF5XJUUFSZ-JOLFEJOEFMTFDUPS 
MPHrTUJDPIBOSFQPSUBEPHSBOEFTCFOF 
GJDJPTQBSBTVOFHPDJP®$VSJPTBNFOUF
 
ZQFTFBTFSMBUFSDFSBSFETPDJBMNgT 
VUJMJ[BEB
MBTDPNQBvrBTMPHrTUJDBTTF 
NVFTUSBOSFUJDFOUFTSFTQFDUPBMWBMPS 
BvBEJEPRVFBQPSUB'BDFCPPL¯
FYQMJDB 
,BUF-FF
EJSFDUPSBEF*OWFTUJHBDJwOZ 
TUSBUFHJBEF'SPOFUJDT4USBUFHJDEWJ 
TPST
RVFBTFHVSBRVF®MBTFNQSFTBT 
EFCFOEFUFSNJOBSRVnSFEFTTPDJBMFT 
BUSBFOBTVTDMJFOUFTZBCBOEPOBSUPEBT 
BRVFMMBTRVFOPHFOFSFOCFOFGJDJPT¯ 
ODPODSFUP
QBSB+PTn$BSMPT(JT 
CFSU
EJSFDUPSEFM$MVCMNBDFOBMJB
 
5XJUUFSPGSFDFQSPYJNJEBE
JOUFSBD 
DJwO
TFODJMMF[ZNVDIBSFQFSDVTJwO
 
NJFOUSBTRVF-JOLFEJO
QPSTVQBSUF
 
®FTVOBSFENFSBNFOUFQSPGFTJPOBM
 
MPRVFSFQSFTFOUBFMBMJBEPQFSGFDUP 
QBSBDVBMRVJFSFNQSFTB¯%FIFDIP
 
.JRVFM4FSSBDBOUB
EJSFDUPSEFMgSFB 
EF4VQQMZ$IBJO-PHJTUJDTEF
 
EFUBMMB RVF -JOLFEJO GVF
 JOJDJBM 
NFOUF
MBCBTFQBSBTFMFDDJPOBSQFSTP 
OBM
QSPNPWFSDPOUBDUPTDPNFSDJBMFT 
ZOFUXPSLJOH®4JOFNCBSHP
FOMB 
BDUVBMJEBE FYJTUFO DPNQBvrBT FO 
66RVFVUJMJ[BO5XJUUFSQBSBTPMJ 
DJUBSDBSHBTEFUSBOTQPSUFZPPGSFDFS 
FTQBDJPFOTVTDBNJPOFTEFGPSNB 
JOUFSBDUJWBZBUJFNQPSFBM¯
BvBEF 
1PSPUSBQBSUF
MPTFYQFSUPTEFTUB 
DBOFMDSFDJFOUFVTPEF8IBUTBQQ
FO 
TVTUJUVDJwOEFMUSBEJDJPOBM4.4
QPS 
QBSUFEFMPTPQFSBEPSFTMPHrTUJDPT 
®TUBBQMJDBDJwOFTDPOWFOJFOUFQPS 
TVFYUFOTJwO.gTEFNJMMPOFTEF 
FTQBvPMFTUJFOFO8IBUTBQQFOTV 
UFMnGPOPNwWJMZNVDIBTFNQSFTBT 
MPVUJMJ[BOQBSBFOWJBSJOGPSNBDJwO 
DPNFSDJBMBTVTDMJFOUFT¯
QVOUVBMJ[B 
FMDPOTVMUPSZQSPGFTPSFYQFSUPFO 
SFEFTTPDJBMFT
OESFBT4DIPV 
1JOUFSFTU 
0USPT 
(PPHMF

Recomendados

大規模画像配信とPerl von
大規模画像配信とPerl大規模画像配信とPerl
大規模画像配信とPerlMasahiro Nagano
3.7K views48 Folien
Marketing attribution models von
Marketing attribution modelsMarketing attribution models
Marketing attribution modelsTend Analytics
871 views1 Folie
Brochure on CSSF in Nepali 2019 von
Brochure on CSSF in Nepali 2019Brochure on CSSF in Nepali 2019
Brochure on CSSF in Nepali 2019Ndrc Nepal
64 views2 Folien
Nigarani power point von
Nigarani power pointNigarani power point
Nigarani power pointNarayan Bahadur Kunwar Kshetry
223 views31 Folien
पवित्र कुरआनको तीसौं खण्ड अम्मा पारःको नेपाली अनुवाद von
पवित्र कुरआनको तीसौं खण्ड अम्मा पारःको नेपाली अनुवादपवित्र कुरआनको तीसौं खण्ड अम्मा पारःको नेपाली अनुवाद
पवित्र कुरआनको तीसौं खण्ड अम्मा पारःको नेपाली अनुवादIslamhouse.com
47 views66 Folien
Ne islam deen_3azem von
Ne islam deen_3azemNe islam deen_3azem
Ne islam deen_3azemLoveofpeople
496 views143 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Ne what is_islam_zarabozo von
Ne what is_islam_zarabozoNe what is_islam_zarabozo
Ne what is_islam_zarabozoLoveofpeople
786 views74 Folien
1493open appln form von
1493open appln form1493open appln form
1493open appln formEr Hussain
289 views3 Folien
कक्षा ८ नैतिक शिक्षा von
कक्षा ८ नैतिक शिक्षाकक्षा ८ नैतिक शिक्षा
कक्षा ८ नैतिक शिक्षाsharadnp
2K views93 Folien
New Bar Council of India rules for Advocates (29 Oct 2014) von
New Bar Council of India rules for Advocates (29 Oct 2014)New Bar Council of India rules for Advocates (29 Oct 2014)
New Bar Council of India rules for Advocates (29 Oct 2014)Raghvendra Rathore
1.2K views21 Folien

Was ist angesagt?(9)

Destacado

Blog task 2 von
Blog task 2Blog task 2
Blog task 2hurtwoodhousemedia5
184 views19 Folien
Lions Club Of Thane North: Activities Report July 2014 von
Lions Club Of Thane North: Activities Report July 2014Lions Club Of Thane North: Activities Report July 2014
Lions Club Of Thane North: Activities Report July 2014Murtuza Nagaria
453 views13 Folien
GGJ2013_YOSEGAKI von
GGJ2013_YOSEGAKIGGJ2013_YOSEGAKI
GGJ2013_YOSEGAKIIGDA JAPAN
334 views6 Folien
Capitulo8 von
Capitulo8Capitulo8
Capitulo8radicalxx
471 views14 Folien
Odesk HTML set 4 von
Odesk HTML set 4Odesk HTML set 4
Odesk HTML set 4Technology Solutions Code
194 views38 Folien
caso integrador robotica von
caso integrador roboticacaso integrador robotica
caso integrador roboticaamamilas
326 views13 Folien

Destacado(20)

Lions Club Of Thane North: Activities Report July 2014 von Murtuza Nagaria
Lions Club Of Thane North: Activities Report July 2014Lions Club Of Thane North: Activities Report July 2014
Lions Club Of Thane North: Activities Report July 2014
Murtuza Nagaria453 views
GGJ2013_YOSEGAKI von IGDA JAPAN
GGJ2013_YOSEGAKIGGJ2013_YOSEGAKI
GGJ2013_YOSEGAKI
IGDA JAPAN334 views
caso integrador robotica von amamilas
caso integrador roboticacaso integrador robotica
caso integrador robotica
amamilas326 views
Elías Zeledón Cartín, gigante de nuestra memoria von Cedoc Inamu
Elías Zeledón Cartín, gigante de nuestra memoriaElías Zeledón Cartín, gigante de nuestra memoria
Elías Zeledón Cartín, gigante de nuestra memoria
Cedoc Inamu150 views
Etingmark3 von etingmark
Etingmark3Etingmark3
Etingmark3
etingmark346 views
Efemérides del mes: Setiembre von Cedoc Inamu
Efemérides del mes:  SetiembreEfemérides del mes:  Setiembre
Efemérides del mes: Setiembre
Cedoc Inamu558 views
2013 Betting on a Cure Sponsorship Packages von jsmcdn
2013 Betting on a Cure Sponsorship Packages2013 Betting on a Cure Sponsorship Packages
2013 Betting on a Cure Sponsorship Packages
jsmcdn935 views
Cinematic Language PCB3 von David Tames
Cinematic Language PCB3Cinematic Language PCB3
Cinematic Language PCB3
David Tames2.8K views
5 min by salequl islam 291010 von salequl
5 min by salequl islam 2910105 min by salequl islam 291010
5 min by salequl islam 291010
salequl91 views
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές... von KONSTANTINOS KALEMIS
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
The Midtown Men Artist Profile - J. Robert Spencer von Kenneth Wirth
The Midtown Men Artist Profile - J. Robert SpencerThe Midtown Men Artist Profile - J. Robert Spencer
The Midtown Men Artist Profile - J. Robert Spencer
Kenneth Wirth244 views

Similar a Miquel serracanta, profesor de eae business school, vigia

ASSEMBLEA GENERALE ANDIL 2014 von
ASSEMBLEA GENERALE ANDIL 2014ASSEMBLEA GENERALE ANDIL 2014
ASSEMBLEA GENERALE ANDIL 2014ANDIL_laterizi
423 views14 Folien
how_to_read_a_corporate_social_responsibility_report.pdf von
how_to_read_a_corporate_social_responsibility_report.pdfhow_to_read_a_corporate_social_responsibility_report.pdf
how_to_read_a_corporate_social_responsibility_report.pdfChâu Lưu Diễm
74 views72 Folien
John Ashley Nohay - Resume von
John Ashley Nohay - ResumeJohn Ashley Nohay - Resume
John Ashley Nohay - ResumeJohn Ashley Nohay
163 views1 Folie
Coding Guidelines von
Coding GuidelinesCoding Guidelines
Coding GuidelinesRichard van Delft
279 views2 Folien
Dennis John Paul of NZ Struc von
Dennis John Paul of NZ StrucDennis John Paul of NZ Struc
Dennis John Paul of NZ StrucFingerPointer
266 views3 Folien
Better ties better sales von
Better ties better salesBetter ties better sales
Better ties better salesJohnMoor5
17 views4 Folien

Similar a Miquel serracanta, profesor de eae business school, vigia(20)

how_to_read_a_corporate_social_responsibility_report.pdf von Châu Lưu Diễm
how_to_read_a_corporate_social_responsibility_report.pdfhow_to_read_a_corporate_social_responsibility_report.pdf
how_to_read_a_corporate_social_responsibility_report.pdf
Dennis John Paul of NZ Struc von FingerPointer
Dennis John Paul of NZ StrucDennis John Paul of NZ Struc
Dennis John Paul of NZ Struc
FingerPointer266 views
Better ties better sales von JohnMoor5
Better ties better salesBetter ties better sales
Better ties better sales
JohnMoor517 views
Affari e finanza pag 39 del 28 novembre 2016 von Guido Pezzin
Affari e finanza pag 39 del 28 novembre 2016Affari e finanza pag 39 del 28 novembre 2016
Affari e finanza pag 39 del 28 novembre 2016
Guido Pezzin26 views
Affari e finanza pag 39 del 28 novembre 2016 von Roberto Mircoli
Affari e finanza pag 39 del 28 novembre 2016Affari e finanza pag 39 del 28 novembre 2016
Affari e finanza pag 39 del 28 novembre 2016
Roberto Mircoli44 views
LUFTHANSA - RESERVA DE LUGAR EM CLASSE ECONOMICA COM NOVOS PROCEDIMENTOS von Consolidador Aéreo
LUFTHANSA - RESERVA DE LUGAR EM CLASSE ECONOMICA COM NOVOS PROCEDIMENTOSLUFTHANSA - RESERVA DE LUGAR EM CLASSE ECONOMICA COM NOVOS PROCEDIMENTOS
LUFTHANSA - RESERVA DE LUGAR EM CLASSE ECONOMICA COM NOVOS PROCEDIMENTOS
57 conflict prevention_and_transformation_women_s_vital_contributions von Dr Lendy Spires
57 conflict prevention_and_transformation_women_s_vital_contributions57 conflict prevention_and_transformation_women_s_vital_contributions
57 conflict prevention_and_transformation_women_s_vital_contributions
Dr Lendy Spires155 views
A Proven Path to More Sales: The 6 Principles of Persuasion von Business Wise Inc.
A Proven Path to More Sales: The 6 Principles of PersuasionA Proven Path to More Sales: The 6 Principles of Persuasion
A Proven Path to More Sales: The 6 Principles of Persuasion
Business Wise Inc.660 views
1.5 GerIntro-L1_Mining for Closure.pdf von ZarinaFranco2
1.5 GerIntro-L1_Mining for Closure.pdf1.5 GerIntro-L1_Mining for Closure.pdf
1.5 GerIntro-L1_Mining for Closure.pdf
ZarinaFranco25 views
Databib Michael Witt RDAP12 Poster von ASIS&T
Databib Michael Witt RDAP12 PosterDatabib Michael Witt RDAP12 Poster
Databib Michael Witt RDAP12 Poster
ASIS&T551 views
Biw learning in the new normal von JohnMoor5
Biw learning in the new normalBiw learning in the new normal
Biw learning in the new normal
JohnMoor525 views

Más de EAE Business School

Diario de Arousa - Los gallegos gastaron de media 492 euros en adquirir produ... von
Diario de Arousa - Los gallegos gastaron de media 492 euros en adquirir produ...Diario de Arousa - Los gallegos gastaron de media 492 euros en adquirir produ...
Diario de Arousa - Los gallegos gastaron de media 492 euros en adquirir produ...EAE Business School
2.2K views1 Folie
El Diario de Pontevedra - El gasto gallego en moda cae un 19% en 7 años, hast... von
El Diario de Pontevedra - El gasto gallego en moda cae un 19% en 7 años, hast...El Diario de Pontevedra - El gasto gallego en moda cae un 19% en 7 años, hast...
El Diario de Pontevedra - El gasto gallego en moda cae un 19% en 7 años, hast...EAE Business School
492 views1 Folie
Cada persona gasta en moda 450 euros, un 17% menos que en 2009 von
Cada persona gasta en moda 450 euros, un 17% menos que en 2009Cada persona gasta en moda 450 euros, un 17% menos que en 2009
Cada persona gasta en moda 450 euros, un 17% menos que en 2009EAE Business School
393 views1 Folie
La Vanguardia - Reloj biológico el hándicap del trabajo a turnos von
La Vanguardia - Reloj biológico el hándicap del trabajo a turnosLa Vanguardia - Reloj biológico el hándicap del trabajo a turnos
La Vanguardia - Reloj biológico el hándicap del trabajo a turnosEAE Business School
516 views1 Folie
"Gracias, dice Johnny Guitar" von
"Gracias, dice Johnny Guitar""Gracias, dice Johnny Guitar"
"Gracias, dice Johnny Guitar"EAE Business School
306 views1 Folie
La Vanguardia - Aplicaciones aliadas en la búsqueda von
La Vanguardia - Aplicaciones aliadas en la búsquedaLa Vanguardia - Aplicaciones aliadas en la búsqueda
La Vanguardia - Aplicaciones aliadas en la búsquedaEAE Business School
442 views1 Folie

Más de EAE Business School(20)

Diario de Arousa - Los gallegos gastaron de media 492 euros en adquirir produ... von EAE Business School
Diario de Arousa - Los gallegos gastaron de media 492 euros en adquirir produ...Diario de Arousa - Los gallegos gastaron de media 492 euros en adquirir produ...
Diario de Arousa - Los gallegos gastaron de media 492 euros en adquirir produ...
EAE Business School2.2K views
El Diario de Pontevedra - El gasto gallego en moda cae un 19% en 7 años, hast... von EAE Business School
El Diario de Pontevedra - El gasto gallego en moda cae un 19% en 7 años, hast...El Diario de Pontevedra - El gasto gallego en moda cae un 19% en 7 años, hast...
El Diario de Pontevedra - El gasto gallego en moda cae un 19% en 7 años, hast...
Cada persona gasta en moda 450 euros, un 17% menos que en 2009 von EAE Business School
Cada persona gasta en moda 450 euros, un 17% menos que en 2009Cada persona gasta en moda 450 euros, un 17% menos que en 2009
Cada persona gasta en moda 450 euros, un 17% menos que en 2009
La Vanguardia - Reloj biológico el hándicap del trabajo a turnos von EAE Business School
La Vanguardia - Reloj biológico el hándicap del trabajo a turnosLa Vanguardia - Reloj biológico el hándicap del trabajo a turnos
La Vanguardia - Reloj biológico el hándicap del trabajo a turnos
La Vanguardia - Aplicaciones aliadas en la búsqueda von EAE Business School
La Vanguardia - Aplicaciones aliadas en la búsquedaLa Vanguardia - Aplicaciones aliadas en la búsqueda
La Vanguardia - Aplicaciones aliadas en la búsqueda
La Vanguardia - La cuarta revolución industrial SACUDE el mercado laboral von EAE Business School
La Vanguardia - La cuarta revolución industrial SACUDE el mercado laboralLa Vanguardia - La cuarta revolución industrial SACUDE el mercado laboral
La Vanguardia - La cuarta revolución industrial SACUDE el mercado laboral
El Periodico de Catalunya - Alimentos ecológicos para todos los clientes von EAE Business School
El Periodico de Catalunya - Alimentos ecológicos para todos los clientesEl Periodico de Catalunya - Alimentos ecológicos para todos los clientes
El Periodico de Catalunya - Alimentos ecológicos para todos los clientes
El Mundo - "¿Debería ser obligatorio el permiso de paternidad? von EAE Business School
El Mundo - "¿Debería ser obligatorio el permiso de paternidad?El Mundo - "¿Debería ser obligatorio el permiso de paternidad?
El Mundo - "¿Debería ser obligatorio el permiso de paternidad?
La Razón - "Lo que importa ahora es lo que se cuenta, no los efectos especiales" von EAE Business School
La Razón - "Lo que importa ahora es lo que se cuenta, no los efectos especiales"La Razón - "Lo que importa ahora es lo que se cuenta, no los efectos especiales"
La Razón - "Lo que importa ahora es lo que se cuenta, no los efectos especiales"
Expansión: "Así reacciona la mente del consumidor a los descuentos" von EAE Business School
Expansión: "Así reacciona la mente del consumidor a los descuentos"Expansión: "Así reacciona la mente del consumidor a los descuentos"
Expansión: "Así reacciona la mente del consumidor a los descuentos"
Emprendedores por qué hay empresas con nombres tan extraños von EAE Business School
Emprendedores por qué hay empresas con nombres tan extrañosEmprendedores por qué hay empresas con nombres tan extraños
Emprendedores por qué hay empresas con nombres tan extraños
Actualidad Económica: Cómo ser pequeño comercio y no morir en el intento von EAE Business School
Actualidad Económica: Cómo ser pequeño comercio y no morir en el intentoActualidad Económica: Cómo ser pequeño comercio y no morir en el intento
Actualidad Económica: Cómo ser pequeño comercio y no morir en el intento
El periódico de Extremadura - Un hueso muy apetitoso von EAE Business School
El periódico de Extremadura - Un hueso muy apetitosoEl periódico de Extremadura - Un hueso muy apetitoso
El periódico de Extremadura - Un hueso muy apetitoso
El Correo Gallego - El alcoholismo lleva a terapia a más de 1.500 gallegos al... von EAE Business School
El Correo Gallego - El alcoholismo lleva a terapia a más de 1.500 gallegos al...El Correo Gallego - El alcoholismo lleva a terapia a más de 1.500 gallegos al...
El Correo Gallego - El alcoholismo lleva a terapia a más de 1.500 gallegos al...
La Verdad (Ed. Cartagena) - 40 millones de olvidados von EAE Business School
La Verdad (Ed. Cartagena) - 40 millones de olvidadosLa Verdad (Ed. Cartagena) - 40 millones de olvidados
La Verdad (Ed. Cartagena) - 40 millones de olvidados

Último

Jibachha publishing Textbook.docx von
Jibachha publishing Textbook.docxJibachha publishing Textbook.docx
Jibachha publishing Textbook.docxDrJibachhaSahVetphys
51 views14 Folien
Pharmaceutical Inorganic chemistry UNIT-V Radiopharmaceutical.pptx von
Pharmaceutical Inorganic chemistry UNIT-V Radiopharmaceutical.pptxPharmaceutical Inorganic chemistry UNIT-V Radiopharmaceutical.pptx
Pharmaceutical Inorganic chemistry UNIT-V Radiopharmaceutical.pptxMs. Pooja Bhandare
113 views51 Folien
Java Simplified: Understanding Programming Basics von
Java Simplified: Understanding Programming BasicsJava Simplified: Understanding Programming Basics
Java Simplified: Understanding Programming BasicsAkshaj Vadakkath Joshy
322 views155 Folien
AUDIENCE - BANDURA.pptx von
AUDIENCE - BANDURA.pptxAUDIENCE - BANDURA.pptx
AUDIENCE - BANDURA.pptxiammrhaywood
117 views44 Folien
Psychology KS4 von
Psychology KS4Psychology KS4
Psychology KS4WestHatch
98 views4 Folien
Pharmaceutical Inorganic Chemistry Unit IVMiscellaneous compounds Expectorant... von
Pharmaceutical Inorganic Chemistry Unit IVMiscellaneous compounds Expectorant...Pharmaceutical Inorganic Chemistry Unit IVMiscellaneous compounds Expectorant...
Pharmaceutical Inorganic Chemistry Unit IVMiscellaneous compounds Expectorant...Ms. Pooja Bhandare
133 views45 Folien

Último(20)

Pharmaceutical Inorganic chemistry UNIT-V Radiopharmaceutical.pptx von Ms. Pooja Bhandare
Pharmaceutical Inorganic chemistry UNIT-V Radiopharmaceutical.pptxPharmaceutical Inorganic chemistry UNIT-V Radiopharmaceutical.pptx
Pharmaceutical Inorganic chemistry UNIT-V Radiopharmaceutical.pptx
Ms. Pooja Bhandare113 views
AUDIENCE - BANDURA.pptx von iammrhaywood
AUDIENCE - BANDURA.pptxAUDIENCE - BANDURA.pptx
AUDIENCE - BANDURA.pptx
iammrhaywood117 views
Psychology KS4 von WestHatch
Psychology KS4Psychology KS4
Psychology KS4
WestHatch98 views
Pharmaceutical Inorganic Chemistry Unit IVMiscellaneous compounds Expectorant... von Ms. Pooja Bhandare
Pharmaceutical Inorganic Chemistry Unit IVMiscellaneous compounds Expectorant...Pharmaceutical Inorganic Chemistry Unit IVMiscellaneous compounds Expectorant...
Pharmaceutical Inorganic Chemistry Unit IVMiscellaneous compounds Expectorant...
Ms. Pooja Bhandare133 views
Use of Probiotics in Aquaculture.pptx von AKSHAY MANDAL
Use of Probiotics in Aquaculture.pptxUse of Probiotics in Aquaculture.pptx
Use of Probiotics in Aquaculture.pptx
AKSHAY MANDAL119 views
Sociology KS5 von WestHatch
Sociology KS5Sociology KS5
Sociology KS5
WestHatch85 views
ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27005: Managing AI Risks Effectively von PECB
ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27005: Managing AI Risks EffectivelyISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27005: Managing AI Risks Effectively
ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27005: Managing AI Risks Effectively
PECB 623 views
Create a Structure in VBNet.pptx von Breach_P
Create a Structure in VBNet.pptxCreate a Structure in VBNet.pptx
Create a Structure in VBNet.pptx
Breach_P78 views
Solar System and Galaxies.pptx von DrHafizKosar
Solar System and Galaxies.pptxSolar System and Galaxies.pptx
Solar System and Galaxies.pptx
DrHafizKosar106 views
Relationship of psychology with other subjects. von palswagata2003
Relationship of psychology with other subjects.Relationship of psychology with other subjects.
Relationship of psychology with other subjects.
palswagata200352 views
CUNY IT Picciano.pptx von apicciano
CUNY IT Picciano.pptxCUNY IT Picciano.pptx
CUNY IT Picciano.pptx
apicciano54 views
The basics - information, data, technology and systems.pdf von JonathanCovena1
The basics - information, data, technology and systems.pdfThe basics - information, data, technology and systems.pdf
The basics - information, data, technology and systems.pdf
JonathanCovena1146 views
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB... von Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...

Miquel serracanta, profesor de eae business school, vigia

 • 1. -7*(Æ%/07*.#3% -PH­TUJDB 5$/0-0(Ê -BTDPNQB©­BTEFMTFDUPSMPH­TUJDP OPBQSPWFDIBOUPEBTMBTPQPSUVOJ EBEFTRVFPGSFDFOMBTSFEFTTPDJB MFT FOMBBDUVBMJEBE+6/()*/3*$) -PTFYQFSUPTJOTUBOBMTFDUPSMPHrTUJDP BSFWJTBSTVQPMrUJDBFOSFEFTTPDJBMFT -BTGJSNBTTFMJNJUBOBEFTBSSPMMBSTVJNBHFOEFNBSDBZBEJGVOEJSTVPGFSUB MFOBEF+FT|T#BSDFMPOB ®-BMPHrTUJDBQJFSEFPQPSUVOJEBEFT EFOFHPDJPQPSTVFTDBTBQSFTFODJB FO MBT SFEFT TPDJBMFT¯ cTUB FT MB WBMPSBDJwORVFSFBMJ[BSPOFO BMHVOPTQSPGFTJPOBMFTEFMTFDUPS5SFT BvPTNgTUBSEF ZMFKPTEFMPRVFVOP QPESrBQFOTBSZEFMBSgQJEBFWPMVDJwO EFMNVOEPWJSUVBM MBQSFTFODJBEFMBT DPNQBvrBTMPHrTUJDBTFOMBTSFEFT TPDJBMFT TF FODVFOUSB UPEBWrB FO VOBGBTFJOJDJBM®VORVFIBNFKP SBEPOPUBCMFNFOUF FTUFTFDUPSTJHVF TJFOEPVOPEFMPTRVFNFOPTBEPQ UBOFTUBTIFSSBNJFOUBT¯ BTFHVSB OESFBT4DIPV DPOTVMUPSZQSP GFTPSFYQFSUPFOSFEFTTPDJBMFTO DPODSFUP ZTFH|OTVTDgMDVMPT VOBEF DBEBDJODPFNQSFTBTEFMTFDUPSTFIBO TVCJEPZBBFTUFUSFO®.VDIBTGJSNBT NBOUJFOFOTVDVFOUBEF'BDFCPPLP 5XJUUFSTJOBDUJWJEBEEFTEFIBDFBvPT ZQBSFDFOIBCFSBCBOEPOBEPBNJMFT EFDMJFOUFTQPUFODJBMFT¯ TrMPQFSDJCFUBNCJnO+PTn$BSMPT (JTCFSU EJSFDUPSEFMQSPZFDUP$MVC MNBDFOBMJB RVF TFvBMB RVF MBT SFEFTTPDJBMFTIBOBWBO[BEPNgT SgQJEBNFOUF RVF MBT FNQSFTBT ®cTUBTOPUFSNJOBOEFDPNQSFOEFS DPNPJOUFHSBSMBTFOTVFTRVFNBZ TwMPBMHVOBTEFFMMBTMFTDPODFEFO VOVTPSFBMNFOUFFGJDB[MSFTUP MPIBDFEFVOBGPSNBTVQFSGJDJBM ZFSSwOFBP EJSFDUBNFOUF OJMBT VUJMJ[B¯1SFDJTBNFOUF MPTFYQFSUPT DPOTVMUBEPTBEWJFSUFOEFRVFMBT SFEFTTPDJBMFTSFQSFTFOUBOVOBSNB EFEPCMFGJMPCBTUBOUFQFMJHSPTBQBSB NVDIBTNBSDBT4JCJFOIBDFUSFT BvPTMBNBZPSrBEFMBTDPNQBvrBT QSFTFOUFTFOMBTSFEFTTPDJBMFTTF MJNJUBCBOBEFTBSSPMMBSMBJNBHFOEF FNQSFTBZTVTQSPEVDUPTNFEJBOUF VODPOTUBOUFCPNCBSEFPEFJOGPS NBDJwODPSQPSBUJWB TFH|OFYQMJDB OESFBT4DIPV ®FTUBFTUSBUFHJBZB OPSFTVMUBFGFDUJWB¯ OFTUBMrOFB (JTCFSUFYQMJDBRVFFM VTPRVFTFMFTEFCFSrBPUPSHBSBFTUBT IFSSBNJFOUBTQBTBPCMJHBUPSJBNFOUF QPSDSFBSNFOTBKFTNgTIVNBOPT RVFDPNFSDJBMFT®6UJMJ[BSMBTSFEFT TPDJBMFT TwMP DPNP GwSNVMB QBSB FYQPOFSZWFOEFSVOQSPEVDUP BMHP NVZDPN|OQPSEFTHSBDJB FTVOB HBSBOUrBEFGSBDBTPZMBSB[wOEFRVF NVDIBTFNQSFTBTOPDVNQMBOTVT FYQFDUBUJWBTFODVBOUPBQSFTFODJB FOMBTSFEFT¯ BTFHVSB 13*/$*1-4)*504%4% OUSFMPTIJUPTNgTJNQPSUBOUFTRVF IBONBSDBEPMBFWPMVDJwOEFMBT SFEFTTPDJBMFTFOMPT|MUJNPTUSFT BvPT FMEJSFDUPSEFM$MVCMNBDF OBMJBEFTUBDBEPTQPSVOBQBSUF MB DPNVOJDBDJwOFJOUFSBDDJwOQSgDUJ DBNFOUFJOTUBOUgOFBDPOFMVTVBSJP 1SJODJQBMFTNPUJWPTEFMBTDPNQB©­BTEFMTFDUPSMPH­TUJDPQBSBVUJMJ[BSMBTSFEFTTPDJBMFT /BEBJNQPSUBOUF 6OQPDPJNQPSUBOUF *NQPSUBOUF .VZJNQPSUBOUF *NQMBOUBDJ§OEFMBTSFEFTTPDJBMFTQPSTFDUPSZQPSDFOUBKFEFQBSUJDJQBDJ§OEFMBTFNQSFTBTMPH­TUJDBT '6/5'SPOFUJDTZ'VOEFUFD Z QPSMBPUSB MBBQMJDBDJwOEFMBT SFEFTBMDPNFSDJPFMFDUSwOJDP1PS TVQBSUF .JRVFM4FSSBDBOUB EJSFDUPS EFMgSFBEF4VQQMZ$IBJO-PHJTUJDT EF#VTJOFTT4DIPPM DPNFOUB RVF JOJDJBMNFOUF FTUBIFSSBNJFOUB TFVUJMJ[BCBTJNQMFNFOUF®QBSBWFS VOQFSGJMQSPGFTJPOBMZFYQFSJFODJB EFVOQPUFODJBMDPOUBDUPQSPGFTJPOBM QSPWFFEPSZPDMJFOUF PEFVOQPUFO DJBMDBOEJEBUP¯4JOFNCBSHP FOUSF MPT OVNFSPTPT VTPT EF MBT SFEFT TPDJBMFTFOMBBDUVBMJEBE 4FSSBDBOUB NFODJPOBMBSFBMJ[BDJwOEFOVFWPT DPOUBDUPTDPNFSDJBMFTBUSBWnTEF UFSDFSPT BEFNgTEFFODPOUSBSQSP WFFEPSFTQPUFODJBMFTEFCJFOFTZP TFSWJDJPT®OEFGJOJUJWB QBSBMPHSBS OFHPDJPTOVFWPTZNFKPSBSMPTBDUVB MFT¯ FYQMJDBFMEJSFDUJWP -BQSFTFODJBEFMBT DPNQB©­BTEFMTFDUPS MPH­TUJDPFOMBTSFEFTTPDJBMFT TFFODVFOUSBUPEBW­B FOVOBGBTFNVZJOJDJBM -PTFYQFSUPTEFTUBDBOMB JOUFSBDDJ§OJOTUBOU¸OFBDPO MPTDMJFOUFTZMBBQMJDBDJ§O EFMBTSFEFTBMFDPNNFSDF DPNPQSJODJQBMFTIJUPT FNQSFTBT MEFMBTDPNQB©­BTVUJMJ[BMBT SFEFTTPDJBMFTEFTEFIBDFFOUSFVOPZ DJODPB©PT NJFOUSBTRVFFMSFT UBOUFIBFNQF[BEPBCFOFGJDJBSTFEF FMMBTEVSBOUFFM¡MUJNPB©P TFH¡OVO JOGPSNFQVCMJDBEPQPS'SPOFUJDT DUJWJEBEFTDJFOU­GJDBTZU±DOJDBT DUJWJEBEFTJONPCJMJBSJBTZBENJOJTUSBUJWBT *OGPSN¸UJDBZUFMFDPNVOJDBDJPOFT 5SBOTQPSUFZBMNBDFOBNJFOUP )PUFMFT DBNQJOHTZBHFODJBTEFWJBKF $PNFSDJPNJOPSJTUB $PNFSDJPNBZPSJTUB 7FOUBZSFQBSBDJ§OEFWFI­DVMPT $POTUSVDDJ§O *OEVTUSJB 505- $BTPTQS¸DUJDPTEF±YJUPFOMBTSFEFTTPDJBMFT 6OTFHVJEPSTVCJ§ BMBQ¸HJOBEF 'BDFCPPL EF %)- FO VTUSBMJB VO W­EFPFOFMRVFBQBSFD­BOVOPTPQFSB SJPTMBO[BOEPTJODVJEBEPMPTQBRVF UFTBVODBNJ§O-BDPNQB©­BEFDJEJ§ QVCMJDBSPUSPW­EFPQBSBNPTUSBSTV MBEPN¸TIVNBOPZQFEJSQFSE§OQPS MPPDVSSJEPMW­EFPDVFOUBZBDPON¸T EFSFQSPEVDDJPOFT MPQFSBEPSMPH­TUJDPFTU¸QSFTFOUF FOBMHVOBTSFEFTTPDJBMFTDPNP5XJUUFS Z'BDFCPPLZ TFH¡OOESFBT4DIPV iMP IBDFDPOVOBFTUSBUFHJBEFDFSDBO­B USBOTQBSFODJBZEFBZVEBSBMDMJFOUFw EFN¸T FMHSVQPIBDSFBEPVOCMPH DPODPOUFOJEPTQBSBBQPZBSBUPEBT BRVFMMBTQZNFTJOUFSFTBEBTFOJOJ DJBSTFFOFMOFHPDJPEFMFDPNNFSDF -BDPNQB©­BFTU¸QSFTFOUFFO'BDF CPPL 5XJUUFS :PVUVCFF*OTUBHSBN BVORVFMBBDUJWJEBEFOFTUB¡MUJNB SFETPDJBMIBEJTNJOVJEPEVSBOUFFM ¡MUJNPB©P TFH¡OFYQMJDBOESFBT 4DIPV $PSSFPT QSPNVFWF TPCSF UPEP OVNFSPTBTJOJDJBUJWBTEF34$ BT­DPNPDPOUFOJEPTQBSBBZVEBSBM QFRVF©PFNQSFTBSJP i.BFSTLQVTPGJOBMNJUPEFRVFMBT SFEFTTPDJBMFTOPTPOSFMFWBOUFTQBSBMBT FNQSFTBT##w BTFHVSBOESFBT4DIPV %F IFDIP MB DPNQB©­B HBO§ IBDF BIPSBEPTB©PT FMQSFNJPA4PDJBM.FEJB $BNQBJHOPGUIF:FBSQPSTVQSFTFODJBM FOFMNVOEPWJSUVBMONFOPTEFPODF NFTFT GVFDBQB[EFBUSBFSB TFHVJEPSFTFO'BDFCPPL .FKPSBSMBJNBHFOEFNBSDB 4FHVJSUFOEFODJBT %FGJOJSMBNBSDBEFMBFNQSFTB *OUFMJHFODJBEFNFSDBEP (FTUJ§OEFSJFTHP 7FOUBT.BSLFUJOH $PNQSPNJTPDPOMPTDMJFOUFT *ODSFNFOUBSMBWJTJCJMJEBEEFMBDPNQB©­B TUBCMFDFSBMBFNQSFTBDPNPM­EFS USBFSOVFWPTDMJFOUFT .FOPT EFVOB©P OUSF ZB©PT M EF MBT HSBOEFT FNQSFTBT EFMTFDUPSMPH­TUJDPVUJMJ[BMBTSFEFT TPDJBMFT TFH¡OTFEFTQSFOEFEFVO JOGPSNFQVCMJDBEPQPS'VOEFUFDM QPSDFOUBKFFTN¸TFMFWBEPFOFMDBTP EFMBTNJDSPFNQSFTBT DPOVOBDVPUB EFVUJMJ[BDJ§OEFM 1ZNFZHSBOFNQSFTB .JDSPFNQSFTBT
 • 2. %/07*.#3%-7*(Æ MEFMPTPQFSBEPSFT SFQPSUBCFOFºDJPTDPOFM VTPEF5XJUUFSZ-JOLFEJO -PTQSPGFTJPOBMFTEFMTFDUPSEFTUBDBOFMDSFDJFOUF VTPEF8IBUTBQQ FOTVTUJUVDJ§OEFMUSBEJDJPOBM4.4 MEFMBTFNQSFTBTVUJMJ[B5XJUUFSFOMBBDUVBMJEBE3$)*70 1SJODJQBMFTSFEFTTPDJBMFTVUJMJ[BEBTFOFMTFDUPSMPH­TUJDP '6/5'SPOFUJDT EF+#BSDFMPOB 5XJUUFSZ-JOLFEJOTPO FOVO ZVO MBTSFEFTTPDJBMFTNgTVUJMJ [BEBTQPSMPTPQFSBEPSFTMPHrTUJDPTFO MBBDUVBMJEBE TFHVJEBTQPS'BDFCPPLZ BEJTUBODJB :PV5VCFTrMPDPODMVZF VOFTUVEJPFMBCPSBEPQPS'SPOFUJDT RVFNVFTUSBRVFFMEFMPTVTVB SJPTEF5XJUUFSZ-JOLFEJOEFMTFDUPS MPHrTUJDPIBOSFQPSUBEPHSBOEFTCFOF GJDJPTQBSBTVOFHPDJP®$VSJPTBNFOUF ZQFTFBTFSMBUFSDFSBSFETPDJBMNgT VUJMJ[BEB MBTDPNQBvrBTMPHrTUJDBTTF NVFTUSBOSFUJDFOUFTSFTQFDUPBMWBMPS BvBEJEPRVFBQPSUB'BDFCPPL¯ FYQMJDB ,BUF-FF EJSFDUPSBEF*OWFTUJHBDJwOZ TUSBUFHJBEF'SPOFUJDT4USBUFHJDEWJ TPST RVFBTFHVSBRVF®MBTFNQSFTBT EFCFOEFUFSNJOBSRVnSFEFTTPDJBMFT BUSBFOBTVTDMJFOUFTZBCBOEPOBSUPEBT BRVFMMBTRVFOPHFOFSFOCFOFGJDJPT¯ ODPODSFUP QBSB+PTn$BSMPT(JT CFSU EJSFDUPSEFM$MVCMNBDFOBMJB 5XJUUFSPGSFDFQSPYJNJEBE JOUFSBD DJwO TFODJMMF[ZNVDIBSFQFSDVTJwO NJFOUSBTRVF-JOLFEJO QPSTVQBSUF ®FTVOBSFENFSBNFOUFQSPGFTJPOBM MPRVFSFQSFTFOUBFMBMJBEPQFSGFDUP QBSBDVBMRVJFSFNQSFTB¯%FIFDIP .JRVFM4FSSBDBOUB EJSFDUPSEFMgSFB EF4VQQMZ$IBJO-PHJTUJDTEF EFUBMMB RVF -JOLFEJO GVF JOJDJBM NFOUF MBCBTFQBSBTFMFDDJPOBSQFSTP OBM QSPNPWFSDPOUBDUPTDPNFSDJBMFT ZOFUXPSLJOH®4JOFNCBSHP FOMB BDUVBMJEBE FYJTUFO DPNQBvrBT FO 66RVFVUJMJ[BO5XJUUFSQBSBTPMJ DJUBSDBSHBTEFUSBOTQPSUFZPPGSFDFS FTQBDJPFOTVTDBNJPOFTEFGPSNB JOUFSBDUJWBZBUJFNQPSFBM¯ BvBEF 1PSPUSBQBSUF MPTFYQFSUPTEFTUB DBOFMDSFDJFOUFVTPEF8IBUTBQQ FO TVTUJUVDJwOEFMUSBEJDJPOBM4.4 QPS QBSUFEFMPTPQFSBEPSFTMPHrTUJDPT ®TUBBQMJDBDJwOFTDPOWFOJFOUFQPS TVFYUFOTJwO.gTEFNJMMPOFTEF FTQBvPMFTUJFOFO8IBUTBQQFOTV UFMnGPOPNwWJMZNVDIBTFNQSFTBT MPVUJMJ[BOQBSBFOWJBSJOGPSNBDJwO DPNFSDJBMBTVTDMJFOUFT¯ QVOUVBMJ[B FMDPOTVMUPSZQSPGFTPSFYQFSUPFO SFEFTTPDJBMFT OESFBT4DIPV 1JOUFSFTU 0USPT (PPHMF
 • 3. :PV5VCF 'BDFCPPL -JOLFE*O 5XJUUFS Entra en CONCORREOS.COM y disfruta de hasta un 25% DE DESCUENTO en nuestra oferta de paquetería Y podrás ganar 1 AÑO DE ENVÍOS SIN COSTE* *Consulta bases legales en concorreos.com EL 97% DE LOS PELUCHES SUPERADORABLES ELIGEN IR Si los que más saben de envíos nos eligen, elígenos tú también. La oferta de paquetería más completa, con plazo de entrega garantizado y cobertura nacional. CONCORREOS.COM 902 197 197 PARA LOS QUE SABEN DE ENVÍOS