Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yhdysvalloista

Suomen eOppimiskeskus ry
Suomen eOppimiskeskus rySuomen eOppimiskeskus ry
Muutoksen tekijät – koulutus 2030 -
USA ja Suomi näkymiä.
Jarmo Viteli
Tampereen yliopisto, SIS/TRIM
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yhdysvalloista
Muutoksen tekijät – koulutus 2030
• Kolme tekijää ovat muutoksen keskeiset moottorit:
• Digitalisaatio – Oppiminen (ml. aivotutkimus) ja työ
digiajassa
• Digitalisaatio – Oppimisanalytiikka
• Digitalisaatio – Opettajien identiteetti ja uusi
pedagogiikka
• Kaikki mikään voidaan digitalisoida, tullaan
digitalisoimaan
EdTech Trends in the near future
• The full report can be downloaded for free from NMC's website.
• One year or less (2015–2016)
• BYOD
• Makerspaces
• Two to three years (2017–2018)
• 3D printing/rapid prototyping
• Adaptive learning technologies
• Four to five years (2019–2020)
• Badges/Microcredit
• Wearable technology
Oppiiko digitaalisisssa ympäristöissä
paremmin kuin ns. perinteisellä tavalla
• Väärin kysytty!
• Pitää kysyä: Missä tilanteessa, millaiselle
oppijalle ja miten toteutettuna digitaaliset
oppimisympäristöt tuottavat tavoitteiden
mukaisia tuloksia (oppimista)?
• ”You do not achieve knowledge creation through
containerization, you achieve it through
collaboration.”
WISE: Key Survey Results: “School in 2030”
http://www.wise-qatar.org/sites/default/files/wise-survey-school-in-
2030.pdf
1. Innovation in education is highly valued
2. From Bricks to click
3. Academic knowledge will not be the most valuable type of knowledge
4. School diplomas assessing academic skills will be challenged
by company certifications, with both becoming equally import
5. Teaching and learning will undergo fundamental change
6. Education will become a lifelong endeavor
7. Curricula tailored to individual needs
8. The public sector will not have a monopoly on education
9. Big data will change the education landscape
10. Globalization to apply to language used for teaching and learning
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yhdysvalloista
Cyber-Learning – Disrupting education
and learning
• “learning that is mediated by networked
computing and communications technologies.”
• "When technology is properly used and
deployed, we can improve learning, and we can
scale this up“
• https://www.youtube.com/watch?v=BYMd-
7Ng9Y8
Opetuksen digitalisaatio - missä meillä ja
maailmalla mennään?
• http://napalearns.org/
• Suurin eriarvoistava tekijä – apulaisoikeusasiamies ja www.opeka.fi
• Laitteita hyvin – käyttö kouluissa vähäistä
• Opettajat keskeinen tekijä
• Muutos hidasta mutta jatkuvaa
• Lukioiden sähköiset ylioppilaskokeet ja koodauksen tulo kouluun
vauhdittaa tilannetta
• www.itk.fi
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yhdysvalloista
Companies and Cyber Learning
Open Online Education (MOOC)
• https://www.edx.org/how-it-works
• https://www.coursera.org/
• https://www.coursera.org/course/univteaching10
1
• https://www.futurelearn.com/
• https://www.udacity.com/
Models of Online Learning
• MOOC – Massive Open Online Courses
• SPOC – Small Private Online Courses
• SOOC – Selective Open Online Courses
• POOC – Personalised Open Online Courses
• TORQUE – Tiny,Open Online Courses focusing
on quality and effectiveness
The Boy Genius of Ulan Bator
Digitaalisen oppimisen elementtejä
• Flipped classroom
• Modularization
• Blended Learning
• Direct Performance Support
• PLE, PLN
• Augmented Reality, Visual Learning
• Gamification
• Learning analytic
Khan academy ja oppimisanalytiikka
• Perusta kuntoon – oppimisanalytiikka auttaa
• https://www.khanacademy.org/
Kojelauta käyttöön
• A Dashboard is a visual displayof most
important information needed to achieve one or
more objectives consolidated and arranged on a
single screen so the informationcan be
monitored at a glance
• - Stephen Few, 2004
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yhdysvalloista
”Kokeet ovat huijausta”
Pekka Peura, HS 6.9.2015
• https://www.facebook.com/groups/30738491940
9986/
• http://polku.opetus.tv/
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yhdysvalloista
Stanfordin online-strategia
www.stanford.edu
• Kolme tasoa:
• 1. Omat kampusopiskelijat – Flipped classroom
• 2. Omat vaihdossa ja maailmalla
• 3. Globaali palvelu
• Online opetus – painopisteenä
• Käytetään opetuksen kehittämiseen – Learning
analytics – www.stanford.edu/lytics
Games and Learning
• Oppimisen pelillistäminen
• Motivaatio, yhteisöllisyys, time on task,
engagement
• Osana laajempaa informaalia oppimista
• https://www.youtube.com/watch?v=ClujBxtTWL
Q
Haasteita
• Digitaaliset oppimisympäristöt usein kalliita toteuttaa
• Opiskelijalta vaaditaan hyviä oppimisen taitoja
(metakognitiviset taidot) ja vahvaa kykyä itsesäätelyyn
• Vaatii mukavuusalueen ylityksiä – kulttuurin muutos
• Vuorovaikutus ja palaute asettavat omia haasteitaan
• Voidaanko mennä liian pitkälle – iam?
• http://www.microsoft.com/microsoft-hololens/en-us
Tulevaisuuden oppimistilat
Digitalisaatio on koulutuksen disruption
• Miten vastata haasteeseen?
• Selkeä online-opetuksen strategia ja stepit miten
edetään – Johtajuutta ja dataa
• Henkilöstö tarvitsee paljon tukea ja kannustusta
muutoksessa
• Onko muutos mahdollisuus?
Muutama kalvo Opekasta
Määritelmät
• Vastaukset vuoden 2015 alusta alkaen (1.1.2015 –
10.9.2015)
• ”Nuoret opettajat”: 0-5 vuotta työkokemusta, n=328
• ”Vanhemmat opettajat”: yli 5 vuotta työkokemusta, n =
3510
• Myönteiseksi tulkitut vastaukset lihavoituna ja
alleviivattuna:
• Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa
mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä
• En osaa / Osaan itse / Osaan näyttää oppijoille / Osaan
hyödyntää monipuolisesti oppijoiden kanssa
Nuorten osaaminen on yleensä
parempaa
Myönteisiä vastauksia
84%
97%
97%
61%
69%
63%
85%
89%
42%
53%
0% 50% 100%
Osaan käyttää yhteisöpalveluita
(esim. Facebook, Twitter,
Google+).
Osaan käyttää jotakin
esitysgrafiikkaohjelmaa
opetuksessani (esim. Microsoft…
Osaan käyttää digikameraa eli
ottaa kuvia ja siirtää niitä
tietokoneelle.
Osaan hyödyntää mobiililaitteita
sisältöjen tuottamiseen (esim.
teksti, kuva, ääni, video).
Osaan käyttää yhteisöllisiä
sisällöntuotantopalveluita (esim.
blogit, wikit).
Vanhemmat opettajat
Nuoret opettajat
Nuorten osaaminen on yleensä
parempaa
Mutta ei kaikessa
Myönteisiä vastauksia
74%
86%
34%
85%
90%
41%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Osaan käyttää sujuvasti
dokumenttikameraa.
Osaan hyödyntää
oppilashallintojärjestelmien
viestintävälineitä vanhempien,
kollegoiden ja oppijoiden välisessä
yhteydenpidossa (esim. Wilma, Helmi).
Osaan käyttää sujuvasti kosketustaulua
tai vastaavaa interaktiivista
esitystekniikkaa.
Vanhemmat opettajat
Nuoret opettajat
Päivittäinen TVT:n käyttö kuitenkin
yleisempää vanhempien opettajien parissa
Kuinka usein käytät TVT:a
opetuksessasi?
0.6
4.3
13.6
48.5
31.2
0.8
5.5
11.4
40.9
40.6
0 10 20 30 40 50 60
En ollenkaan
Harvemmin
1-2 kertaa kuukaudessa
Viikottain
Päivittäin
Vanhemmat opettajat
Nuoret opettajat
Erot suuremmassa määrässä käyttöä
näyttävät kuitenkin pieniltä
Myönteisiä vastauksia
78.4
28.1
76.9
26
0 20 40 60 80 100
Suurimmalla osalla
tunneistani käytän itse
tieto- ja viestintätekniikkaa.
Suurimmalla osalla
tunneistani oppijat
käyttävät tieto- ja
viestintätekniikkaa.
Vanhemmat opettajat
Nuoret opettajat
Kokeneiden ja vähemmän kokeneiden opettajien haluamat
koulutukset ovat kuitenkin melko samanlaisia
Erojakin silti on.
Opettajien kokemat koulutustarpeet
0 20 40 60 80 100
Sähköiset sisällöt ja oppimisympäristöt
Sähköinen viestintä
Mobiililaitteet
Ääni, video ja kuva
Esitystekniikan opetuskäyttö
Tiedonhaku- ja hallinta
Tietoyhteiskuntataidot ja mediakasvatus
Tietoturva ja tietosuoja
Ohjelmointi
Videovälitteinen opetus
Tietotekniikan perustaidot
Vanhemmat opettajat
Nuoret opettajat
Vapaasti kirjoitetut ja äänestetyt top 10
koulutustarvetta nuorille opeille
0 20 40 60 80
Tabletin käyttö opetuksessa
Oppilaiden aktivoiminen ja pedagogiikka
Oman koulun laitteiden monipuolinen
käyttäminen
Oppilaiden omien älypuhelimien/tablettien
hyötykäyttö opetuksessa
Oman aineen opetus ja tvt
Pelien käyttö opetuksessa
Tablettien yhteisölliset pedagogiset
käyttötavat
Kuvankäsittely
Älytaulu
Mediakasvatus
Vanhemmat opettajat
Nuoret opettajat
Opetettavalla aineella on kosolti merkitystä
Matematiikan opettajat, n = 153
Äidinkielen opettajat, n = 215
Luokanopettajat (1-6 lk), n =
Valitse taso, joka kuvaa parhaiten
osaamistasi TVT:n käytössä.
9.3
41.1
19.2
14.6
15.2
6.7
54.3
22.1
12.5
2.9
14.9
44
21.3
15.6
4.3
0 10 20 30 40 50 60
Osaamisessani on puutteita.
Minulla on perustason tvt-taidot.
Minulla on kehittyneet pedagogiset tvt-
taidot.
Olen monipuolinen tvt-osaaja ja toimin
vertaistukena.
Olen tvt:n asiantuntija, joka jakaa omaa
osaamistaan yhteisön käyttöön ja
kehittää työyhteisön osaamista.
Luokanopettajat 5-6 lk
Äidinkielen opettajat
Matematiikan opettajat
Koodamisesta koulussa puhutaan
paljon, mutta taidoissa on
puutteita.
Hypen ja käytännön välinen matka
on joskus varsin sietämätön.
Osaan käyttää jotakin opetukseen suunnattua
graafista ohjelmointiympäristöä (esim.
Scratch, Kodu, Lego Mindstorm).
72.2
9.3
6.6
10.6
97.8
2.2
0
0
77.3
9.2
9.9
2.8
0 20 40 60 80 100 120
En osaa
Osaan itse
Osaan näyttää oppijoille
Osaan hyödyntää
monipuolisesti…
Luokanopettajat 5-6
Äidinkielen opettajat
Matematiikan opettajat
1 von 41

Recomendados

SeOppi 2/2015 von
SeOppi 2/2015SeOppi 2/2015
SeOppi 2/2015Suomen eOppimiskeskus ry
1.2K views28 Folien
SeOppi 1|2016 von
SeOppi 1|2016SeOppi 1|2016
SeOppi 1|2016Suomen eOppimiskeskus ry
1.3K views32 Folien
Open Päivitys 5 – Virittäjät – TVT-strategiat toimimaan (3 op) von
Open Päivitys 5 – Virittäjät – TVT-strategiat toimimaan (3 op)Open Päivitys 5 – Virittäjät – TVT-strategiat toimimaan (3 op)
Open Päivitys 5 – Virittäjät – TVT-strategiat toimimaan (3 op)Suomen eOppimiskeskus ry
793 views1 Folie
SeOppi-lehti 2/2016 von
SeOppi-lehti 2/2016SeOppi-lehti 2/2016
SeOppi-lehti 2/2016Suomen eOppimiskeskus ry
3.3K views24 Folien
SeOppi 2/2017 von
SeOppi 2/2017SeOppi 2/2017
SeOppi 2/2017Suomen eOppimiskeskus ry
4K views32 Folien
Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok... von
Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok...Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok...
Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok...Suomen eOppimiskeskus ry
1.6K views31 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

DigiKilta 9.2.2017: Koulun tila- ja teknologiaratkaisut uusiksi – tutkimus- j... von
DigiKilta 9.2.2017: Koulun tila- ja teknologiaratkaisut uusiksi – tutkimus- j...DigiKilta 9.2.2017: Koulun tila- ja teknologiaratkaisut uusiksi – tutkimus- j...
DigiKilta 9.2.2017: Koulun tila- ja teknologiaratkaisut uusiksi – tutkimus- j...Suomen eOppimiskeskus ry
1.3K views10 Folien
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15 von
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15Pedagoginen piristysruiske 14.4.15
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15Matleena Laakso
1K views54 Folien
OSAAVA VESO: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. Raahe 2015 von
OSAAVA VESO: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. Raahe 2015OSAAVA VESO: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. Raahe 2015
OSAAVA VESO: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. Raahe 2015Jari Laru
2.2K views43 Folien
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15 von
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15Matleena Laakso
3.1K views41 Folien
Oppika, Opeka ja Ropeka - digikiltalaisten työkaluna von
Oppika, Opeka ja Ropeka - digikiltalaisten työkalunaOppika, Opeka ja Ropeka - digikiltalaisten työkaluna
Oppika, Opeka ja Ropeka - digikiltalaisten työkalunaSuomen eOppimiskeskus ry
1.8K views17 Folien

Was ist angesagt?(20)

DigiKilta 9.2.2017: Koulun tila- ja teknologiaratkaisut uusiksi – tutkimus- j... von Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta 9.2.2017: Koulun tila- ja teknologiaratkaisut uusiksi – tutkimus- j...DigiKilta 9.2.2017: Koulun tila- ja teknologiaratkaisut uusiksi – tutkimus- j...
DigiKilta 9.2.2017: Koulun tila- ja teknologiaratkaisut uusiksi – tutkimus- j...
OSAAVA VESO: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. Raahe 2015 von Jari Laru
OSAAVA VESO: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. Raahe 2015OSAAVA VESO: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. Raahe 2015
OSAAVA VESO: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. Raahe 2015
Jari Laru2.2K views
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15 von Matleena Laakso
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15
Matleena Laakso3.1K views
VALO oppilaitoksissa von Tomi Toivio
VALO oppilaitoksissaVALO oppilaitoksissa
VALO oppilaitoksissa
Tomi Toivio2.2K views
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19 von Matleena Laakso
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Matleena Laakso527 views
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikka von TuoviHuttunen
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikkaEsitys ammatillisen koulutuksen digiloikka
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikka
TuoviHuttunen762 views
Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään? von Jari Laru
Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään?Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään?
Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään?
Jari Laru302 views
Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt von Harto Pönkä
Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännötEtäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt
Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt
Harto Pönkä431 views
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14 von Pirjo Kananen
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14
Pirjo Kananen715 views
Kopro ari rapo_20012012 von Ari Rapo
Kopro ari rapo_20012012Kopro ari rapo_20012012
Kopro ari rapo_20012012
Ari Rapo373 views
Nuorisotyön opettajien kyselyn yhteenvetoa 24.6.2013 von Verke
Nuorisotyön opettajien kyselyn yhteenvetoa 24.6.2013Nuorisotyön opettajien kyselyn yhteenvetoa 24.6.2013
Nuorisotyön opettajien kyselyn yhteenvetoa 24.6.2013
Verke3K views
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18 von Matleena Laakso
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
Matleena Laakso355 views

Similar a Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yhdysvalloista

Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos von
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutosByod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutosMatleena Laakso
3.9K views27 Folien
Pedagoginen piristysruiske 130217 von
Pedagoginen piristysruiske 130217Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217Matleena Laakso
481 views47 Folien
Pedagoginen piristysruiske 4.3.14 von
Pedagoginen piristysruiske 4.3.14Pedagoginen piristysruiske 4.3.14
Pedagoginen piristysruiske 4.3.14Matleena Laakso
920 views41 Folien
Pedagoginen piristusruiske 081014 von
Pedagoginen piristusruiske 081014Pedagoginen piristusruiske 081014
Pedagoginen piristusruiske 081014Matleena Laakso
1K views71 Folien
Tvt terveystiedon opetuksessa von
Tvt terveystiedon opetuksessa Tvt terveystiedon opetuksessa
Tvt terveystiedon opetuksessa Matleena Laakso
584 views76 Folien
Minä verkkokouluttajana 2.4.19 von
Minä verkkokouluttajana 2.4.19Minä verkkokouluttajana 2.4.19
Minä verkkokouluttajana 2.4.19Matleena Laakso
330 views35 Folien

Similar a Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yhdysvalloista(20)

Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos von Matleena Laakso
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutosByod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Matleena Laakso3.9K views
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19 von Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Matleena Laakso349 views
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015 von Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Matleena Laakso1.2K views
Kaikki opet digittää 09102018 von Heli Antila
Kaikki opet digittää 09102018Kaikki opet digittää 09102018
Kaikki opet digittää 09102018
Heli Antila620 views
ICT and Social Media in Education, Networking and Sharing von Matleena Laakso
ICT and Social Media in Education, Networking and SharingICT and Social Media in Education, Networking and Sharing
ICT and Social Media in Education, Networking and Sharing
Matleena Laakso1.2K views
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14 von Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Matleena Laakso751 views

Más de Suomen eOppimiskeskus ry

SeOppi 2/2019 von
SeOppi 2/2019SeOppi 2/2019
SeOppi 2/2019Suomen eOppimiskeskus ry
907 views24 Folien
Opettajan tekijänoikeus -työkirjan korjaussivu von
Opettajan tekijänoikeus -työkirjan korjaussivuOpettajan tekijänoikeus -työkirjan korjaussivu
Opettajan tekijänoikeus -työkirjan korjaussivuSuomen eOppimiskeskus ry
464 views1 Folie
SeOppi 1/2019 von
SeOppi 1/2019SeOppi 1/2019
SeOppi 1/2019Suomen eOppimiskeskus ry
1.2K views36 Folien
SeOppi 2/2018 von
SeOppi 2/2018SeOppi 2/2018
SeOppi 2/2018Suomen eOppimiskeskus ry
927 views36 Folien
DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks... von
DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...
DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...Suomen eOppimiskeskus ry
1.2K views25 Folien
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo... von
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...Suomen eOppimiskeskus ry
1.1K views23 Folien

Más de Suomen eOppimiskeskus ry(20)

DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks... von Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...
DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo... von Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...
DigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko Horila von Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko HorilaDigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko Horila
DigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko Horila
DigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenveto von Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenvetoDigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenveto
DigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenveto
Poluttamo-webinaari: Oppimisanalytiikka oppilaitoksissa - Leena Vainio von Suomen eOppimiskeskus ry
Poluttamo-webinaari: Oppimisanalytiikka oppilaitoksissa - Leena VainioPoluttamo-webinaari: Oppimisanalytiikka oppilaitoksissa - Leena Vainio
Poluttamo-webinaari: Oppimisanalytiikka oppilaitoksissa - Leena Vainio
Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kans... von Suomen eOppimiskeskus ry
Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kans...Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kans...
Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kans...
Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale... von Suomen eOppimiskeskus ry
Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...
Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...
DigiKilta: GDPR-valmistelut – sisällön- ja palveluntuottajan näkökulma 2016-2... von Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta: GDPR-valmistelut – sisällön- ja palveluntuottajan näkökulma 2016-2...DigiKilta: GDPR-valmistelut – sisällön- ja palveluntuottajan näkökulma 2016-2...
DigiKilta: GDPR-valmistelut – sisällön- ja palveluntuottajan näkökulma 2016-2...
DigiKilta 13.2.2018: Tekoäly opetuksessa ja oppimisessa – Harri Ketamo, Tutki... von Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta 13.2.2018: Tekoäly opetuksessa ja oppimisessa – Harri Ketamo, Tutki...DigiKilta 13.2.2018: Tekoäly opetuksessa ja oppimisessa – Harri Ketamo, Tutki...
DigiKilta 13.2.2018: Tekoäly opetuksessa ja oppimisessa – Harri Ketamo, Tutki...
DigiKilta 13.2.2018: Nopeat kokeilut Oulussa - Kalle Komulainen, rehtori, Met... von Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta 13.2.2018: Nopeat kokeilut Oulussa - Kalle Komulainen, rehtori, Met...DigiKilta 13.2.2018: Nopeat kokeilut Oulussa - Kalle Komulainen, rehtori, Met...
DigiKilta 13.2.2018: Nopeat kokeilut Oulussa - Kalle Komulainen, rehtori, Met...
DigiKilta: Kokonaisuus ratkaisee – osto, leasing vai palvelumalli oppimisen t... von Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta: Kokonaisuus ratkaisee – osto, leasing vai palvelumalli oppimisen t...DigiKilta: Kokonaisuus ratkaisee – osto, leasing vai palvelumalli oppimisen t...
DigiKilta: Kokonaisuus ratkaisee – osto, leasing vai palvelumalli oppimisen t...

Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yhdysvalloista

 • 1. Muutoksen tekijät – koulutus 2030 - USA ja Suomi näkymiä. Jarmo Viteli Tampereen yliopisto, SIS/TRIM
 • 3. Muutoksen tekijät – koulutus 2030 • Kolme tekijää ovat muutoksen keskeiset moottorit: • Digitalisaatio – Oppiminen (ml. aivotutkimus) ja työ digiajassa • Digitalisaatio – Oppimisanalytiikka • Digitalisaatio – Opettajien identiteetti ja uusi pedagogiikka • Kaikki mikään voidaan digitalisoida, tullaan digitalisoimaan
 • 4. EdTech Trends in the near future • The full report can be downloaded for free from NMC's website. • One year or less (2015–2016) • BYOD • Makerspaces • Two to three years (2017–2018) • 3D printing/rapid prototyping • Adaptive learning technologies • Four to five years (2019–2020) • Badges/Microcredit • Wearable technology
 • 5. Oppiiko digitaalisisssa ympäristöissä paremmin kuin ns. perinteisellä tavalla • Väärin kysytty! • Pitää kysyä: Missä tilanteessa, millaiselle oppijalle ja miten toteutettuna digitaaliset oppimisympäristöt tuottavat tavoitteiden mukaisia tuloksia (oppimista)? • ”You do not achieve knowledge creation through containerization, you achieve it through collaboration.”
 • 6. WISE: Key Survey Results: “School in 2030” http://www.wise-qatar.org/sites/default/files/wise-survey-school-in- 2030.pdf 1. Innovation in education is highly valued 2. From Bricks to click 3. Academic knowledge will not be the most valuable type of knowledge 4. School diplomas assessing academic skills will be challenged by company certifications, with both becoming equally import 5. Teaching and learning will undergo fundamental change 6. Education will become a lifelong endeavor 7. Curricula tailored to individual needs 8. The public sector will not have a monopoly on education 9. Big data will change the education landscape 10. Globalization to apply to language used for teaching and learning
 • 8. Cyber-Learning – Disrupting education and learning • “learning that is mediated by networked computing and communications technologies.” • "When technology is properly used and deployed, we can improve learning, and we can scale this up“ • https://www.youtube.com/watch?v=BYMd- 7Ng9Y8
 • 9. Opetuksen digitalisaatio - missä meillä ja maailmalla mennään? • http://napalearns.org/ • Suurin eriarvoistava tekijä – apulaisoikeusasiamies ja www.opeka.fi • Laitteita hyvin – käyttö kouluissa vähäistä • Opettajat keskeinen tekijä • Muutos hidasta mutta jatkuvaa • Lukioiden sähköiset ylioppilaskokeet ja koodauksen tulo kouluun vauhdittaa tilannetta • www.itk.fi
 • 11. Companies and Cyber Learning Open Online Education (MOOC) • https://www.edx.org/how-it-works • https://www.coursera.org/ • https://www.coursera.org/course/univteaching10 1 • https://www.futurelearn.com/ • https://www.udacity.com/
 • 12. Models of Online Learning • MOOC – Massive Open Online Courses • SPOC – Small Private Online Courses • SOOC – Selective Open Online Courses • POOC – Personalised Open Online Courses • TORQUE – Tiny,Open Online Courses focusing on quality and effectiveness
 • 13. The Boy Genius of Ulan Bator
 • 14. Digitaalisen oppimisen elementtejä • Flipped classroom • Modularization • Blended Learning • Direct Performance Support • PLE, PLN • Augmented Reality, Visual Learning • Gamification • Learning analytic
 • 15. Khan academy ja oppimisanalytiikka • Perusta kuntoon – oppimisanalytiikka auttaa • https://www.khanacademy.org/
 • 16. Kojelauta käyttöön • A Dashboard is a visual displayof most important information needed to achieve one or more objectives consolidated and arranged on a single screen so the informationcan be monitored at a glance • - Stephen Few, 2004
 • 18. ”Kokeet ovat huijausta” Pekka Peura, HS 6.9.2015 • https://www.facebook.com/groups/30738491940 9986/ • http://polku.opetus.tv/
 • 20. Stanfordin online-strategia www.stanford.edu • Kolme tasoa: • 1. Omat kampusopiskelijat – Flipped classroom • 2. Omat vaihdossa ja maailmalla • 3. Globaali palvelu • Online opetus – painopisteenä • Käytetään opetuksen kehittämiseen – Learning analytics – www.stanford.edu/lytics
 • 21. Games and Learning • Oppimisen pelillistäminen • Motivaatio, yhteisöllisyys, time on task, engagement • Osana laajempaa informaalia oppimista • https://www.youtube.com/watch?v=ClujBxtTWL Q
 • 22. Haasteita • Digitaaliset oppimisympäristöt usein kalliita toteuttaa • Opiskelijalta vaaditaan hyviä oppimisen taitoja (metakognitiviset taidot) ja vahvaa kykyä itsesäätelyyn • Vaatii mukavuusalueen ylityksiä – kulttuurin muutos • Vuorovaikutus ja palaute asettavat omia haasteitaan • Voidaanko mennä liian pitkälle – iam? • http://www.microsoft.com/microsoft-hololens/en-us
 • 24. Digitalisaatio on koulutuksen disruption • Miten vastata haasteeseen? • Selkeä online-opetuksen strategia ja stepit miten edetään – Johtajuutta ja dataa • Henkilöstö tarvitsee paljon tukea ja kannustusta muutoksessa • Onko muutos mahdollisuus?
 • 26. Määritelmät • Vastaukset vuoden 2015 alusta alkaen (1.1.2015 – 10.9.2015) • ”Nuoret opettajat”: 0-5 vuotta työkokemusta, n=328 • ”Vanhemmat opettajat”: yli 5 vuotta työkokemusta, n = 3510 • Myönteiseksi tulkitut vastaukset lihavoituna ja alleviivattuna: • Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä • En osaa / Osaan itse / Osaan näyttää oppijoille / Osaan hyödyntää monipuolisesti oppijoiden kanssa
 • 27. Nuorten osaaminen on yleensä parempaa
 • 28. Myönteisiä vastauksia 84% 97% 97% 61% 69% 63% 85% 89% 42% 53% 0% 50% 100% Osaan käyttää yhteisöpalveluita (esim. Facebook, Twitter, Google+). Osaan käyttää jotakin esitysgrafiikkaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft… Osaan käyttää digikameraa eli ottaa kuvia ja siirtää niitä tietokoneelle. Osaan hyödyntää mobiililaitteita sisältöjen tuottamiseen (esim. teksti, kuva, ääni, video). Osaan käyttää yhteisöllisiä sisällöntuotantopalveluita (esim. blogit, wikit). Vanhemmat opettajat Nuoret opettajat
 • 29. Nuorten osaaminen on yleensä parempaa Mutta ei kaikessa
 • 30. Myönteisiä vastauksia 74% 86% 34% 85% 90% 41% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Osaan käyttää sujuvasti dokumenttikameraa. Osaan hyödyntää oppilashallintojärjestelmien viestintävälineitä vanhempien, kollegoiden ja oppijoiden välisessä yhteydenpidossa (esim. Wilma, Helmi). Osaan käyttää sujuvasti kosketustaulua tai vastaavaa interaktiivista esitystekniikkaa. Vanhemmat opettajat Nuoret opettajat
 • 31. Päivittäinen TVT:n käyttö kuitenkin yleisempää vanhempien opettajien parissa
 • 32. Kuinka usein käytät TVT:a opetuksessasi? 0.6 4.3 13.6 48.5 31.2 0.8 5.5 11.4 40.9 40.6 0 10 20 30 40 50 60 En ollenkaan Harvemmin 1-2 kertaa kuukaudessa Viikottain Päivittäin Vanhemmat opettajat Nuoret opettajat
 • 33. Erot suuremmassa määrässä käyttöä näyttävät kuitenkin pieniltä
 • 34. Myönteisiä vastauksia 78.4 28.1 76.9 26 0 20 40 60 80 100 Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintätekniikkaa. Suurimmalla osalla tunneistani oppijat käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa. Vanhemmat opettajat Nuoret opettajat
 • 35. Kokeneiden ja vähemmän kokeneiden opettajien haluamat koulutukset ovat kuitenkin melko samanlaisia Erojakin silti on.
 • 36. Opettajien kokemat koulutustarpeet 0 20 40 60 80 100 Sähköiset sisällöt ja oppimisympäristöt Sähköinen viestintä Mobiililaitteet Ääni, video ja kuva Esitystekniikan opetuskäyttö Tiedonhaku- ja hallinta Tietoyhteiskuntataidot ja mediakasvatus Tietoturva ja tietosuoja Ohjelmointi Videovälitteinen opetus Tietotekniikan perustaidot Vanhemmat opettajat Nuoret opettajat
 • 37. Vapaasti kirjoitetut ja äänestetyt top 10 koulutustarvetta nuorille opeille 0 20 40 60 80 Tabletin käyttö opetuksessa Oppilaiden aktivoiminen ja pedagogiikka Oman koulun laitteiden monipuolinen käyttäminen Oppilaiden omien älypuhelimien/tablettien hyötykäyttö opetuksessa Oman aineen opetus ja tvt Pelien käyttö opetuksessa Tablettien yhteisölliset pedagogiset käyttötavat Kuvankäsittely Älytaulu Mediakasvatus Vanhemmat opettajat Nuoret opettajat
 • 38. Opetettavalla aineella on kosolti merkitystä Matematiikan opettajat, n = 153 Äidinkielen opettajat, n = 215 Luokanopettajat (1-6 lk), n =
 • 39. Valitse taso, joka kuvaa parhaiten osaamistasi TVT:n käytössä. 9.3 41.1 19.2 14.6 15.2 6.7 54.3 22.1 12.5 2.9 14.9 44 21.3 15.6 4.3 0 10 20 30 40 50 60 Osaamisessani on puutteita. Minulla on perustason tvt-taidot. Minulla on kehittyneet pedagogiset tvt- taidot. Olen monipuolinen tvt-osaaja ja toimin vertaistukena. Olen tvt:n asiantuntija, joka jakaa omaa osaamistaan yhteisön käyttöön ja kehittää työyhteisön osaamista. Luokanopettajat 5-6 lk Äidinkielen opettajat Matematiikan opettajat
 • 40. Koodamisesta koulussa puhutaan paljon, mutta taidoissa on puutteita. Hypen ja käytännön välinen matka on joskus varsin sietämätön.
 • 41. Osaan käyttää jotakin opetukseen suunnattua graafista ohjelmointiympäristöä (esim. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm). 72.2 9.3 6.6 10.6 97.8 2.2 0 0 77.3 9.2 9.9 2.8 0 20 40 60 80 100 120 En osaa Osaan itse Osaan näyttää oppijoille Osaan hyödyntää monipuolisesti… Luokanopettajat 5-6 Äidinkielen opettajat Matematiikan opettajat