Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kansalaisfoorumi

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kansalaisfoorumi

Herunterladen, um offline zu lesen

Vertaisvalmennus on pari- ja ryhmätoimintaa, jossa opiskelijat tukevat toisiaan paitsi opiskeluun myös muuhun elämään liittyvissä asioissa. Toiminta nojaa ajatukseen, että opiskelijoiden hyvinvointi ja opinnoissa jaksaminen vahvistuu luotettavien vertaisten tuella, jolle on tärkeää raivata aikaa myös oppilaitosympäristössä.

https://poluttamo.fi/webinaarit/

Vertaisvalmennus on pari- ja ryhmätoimintaa, jossa opiskelijat tukevat toisiaan paitsi opiskeluun myös muuhun elämään liittyvissä asioissa. Toiminta nojaa ajatukseen, että opiskelijoiden hyvinvointi ja opinnoissa jaksaminen vahvistuu luotettavien vertaisten tuella, jolle on tärkeää raivata aikaa myös oppilaitosympäristössä.

https://poluttamo.fi/webinaarit/

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (19)

Ähnlich wie Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kansalaisfoorumi (20)

Anzeige

Weitere von Suomen eOppimiskeskus ry (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kansalaisfoorumi

 1. 1. VERTAISVALMENNUS TOISELLA ASTEELLA P O L U T T A M O - H A N K K E E N W E B I N A A R I 2 2 . 5 . 2 0 1 8 M I N N A L E P I S T Ö
 2. 2. Opintokeskus eli vapaan sivistystyön oppilaitos Koulutuksia, tapahtumia, julkaisuja ja aineistoja Kansalais- ja järjestötoimijoille ja muille oppimisennälkäisille Pääpaino yhteisöllisessä oppimisessa, aikuisten taide- ja kulttuurikasvatuksessa sekä aktiivisen kansalaisuuden tukemisessa KANSALAISFOORUMI
 3. 3. MITÄ ON VERTAISVAL MENNUS Toimintamuoto, joka tukee opiskeluissa jaksamista ja oman suunnan löytämistä  Menetelminä mm. yhteistoiminnallisia tehtäviä sekä pari- ja pienryhmävalmentamista Vertaisvalmentajat ovat aiheeseen koulutettuja opiskelijoita ja heidän opettajiaan/ muita koulun henkilökuntaan kuuluvia Pilotissa mukana olleet oppilaitokset: Lyseon lukio Hämeenlinnassa sekä Omnia ammattiopisto Espoossa 
 4. 4. VERTAISVALMENNUK SEN YDIN VERTAISUUS OPISKELIJALÄHTÖISYY S LUPA JA AIKA POHTIA  1 2 3
 5. 5. Yhteistyöoppilaitos valitsee prosessiin sitoutuvat opettajat ja opiskelijat  Heidät koulutetaan vertaisvalmentajiksi  Ryhtyvät suunnittelemaan ja toteuttamaan omaa vertaisvalmennettavien ryhmää Valmennettava ryhmä voidaan koota avoimella kutsulla tai valitsemalla Ryhmä kokoontuu tietyn yhdessä sovitun määrän Opiskelijat saavat opintosuorituksia  MITEN HOMMA TOIMII?
 6. 6. Ryhmän vetäjiä ja tasavertaisia opettajien kanssa Kuuntelevat, kannustavat, keskustelevat ja kysyvät Olleet hiljattain samassa tilanteessa valmennettavien kanssa Suunnittelevat kokoontumisten ohjelman ja ottavat vetovastuuta yhdessä sovitusti Vastaavat yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja luovat luottamuksellista ilmapiiriä  Tomivat vertaisina, mutta eivät kerro miten pitäisi toimia Huolehtivat ryhmän ajankäytöstä ja ylläpitävät energiatasoa OPISKELIJAVALMENTAJAT
 7. 7. Tukevat opiskelijavalmentajia Mahdollistavat käytännön toteutuksen pitämällä huolen, että:  - vertaisvalmennukselle on sovittu aika ja paikka - opiskelijavalmentajat ovat suunnitelleet sisällöt  kullekin valmennuskerralle - ovat käytettävissä, mikäli opiskelijavalmentajat tarvitsevat apua Antavat opiskelijoille vapauden ottaa vastuuta toiminnan onnistumisesta, mutta ovat käytettävissä ja seuraavat valmennustilanteita  Tärkein tehtävä on saada opiskelijavalmentajat uskomaan omiin kykyihinsä  OPETTAJAVALMENTAJAT
 8. 8. Vertaisvalmennuksessa pyritään ratkomaan haasteita ja toimimaan tavoitteiden saavuttamiseksi.  Valmennettava päättää itse, mitä asioita käsitellään. Hän valitsee konkreettisen haasteen.  Esimerkki: Minun on hankalaa herätä kouluun ja olen väsynyt aamun ensimmäisillä tunneilla.  Goal eli tavoitteet Reality eli nykytilanne Options eli vaihtoehdot Will/ Wrap up eli yhteenveto/ mitä tehdään seuraavaksi ESIMERKKINÄ GROW
 9. 9. Sosiaalisten suhteiden vahvistuminen opiskeluympäristössä Identiteetin ja suunnan hahmottuminen samassa tilanteessa olleiden tukemana Kaikille osallisille vahvistava kokemus: oppilasvalmentajille vastuuta, opintopisteitä ja ohjauskokemusta  valmennettaville vahvistusta omaan itseen ja opiskeluiden läpiviemiseen  opettajavalmentajille uusia työmuotoja  Vertaisvalmennusta ei tehdä tietolla tai taidolla -> onnistumisen kokemuksia on tarjolla kaikille MITÄ ILOA VERTAISVALMENNUKSESTA?
 10. 10. Vertaisvalmennuksesta tulossa maksuton ja käytännönläheinen videomuotoinen opas elokuussa 2018: - Tietoa vertaisvalmentamisesta ja soveltuvia harjoitteita  - Suunnattu 2. asteen oppilaitosten opettajille ja tuleville vertaisvalmentajille MITEN ETEENPÄIN?
 11. 11. KOULUTAMME Yhteys Kansalaisfoorumiin Keskustellaan mahdollisuuksista Oppilaitos tilaa koulutuksen, johon osallistuu:  - Vain henkilöstöä -> heidän vastuullaan vertaisvalmentajien kouluttaminen  TAI Vertaisvalmentajiksi koulutettavia oppilaita ja opettajia 1 2 3 Kuva: Raisa Laukkanen
 12. 12. https://poluttamo.fi www.kansalaisfoorumi.fi KIITOS TUTUSTU LISÄÄ HANKKEESEEN JA KANSALAISFOORUMIIN

×