Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjaleena Tuukkanen, HAMK(20)

Más de Suomen eOppimiskeskus ry(20)

Anzeige

Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjaleena Tuukkanen, HAMK

 1. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Multimodaalisista työkaluista
 2. 9.5.2018 ESITYKSEN NIMI TAI TEKIJÄ Appsit ja multimodaalisuus
 3. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Ketkä hyötyvät videon tekstittämisestä? • Kuulovammaisten näkökulmasta liikkuvan kuvan tekstitys tai rinnaste mediatiedostosta on ensisijainen • Videoiden tekstitys • Kuulovammaiset ja kuuroutuneet henkilöt • Viittomakieliset kuurot • Ikääntyneet, joiden kuulo on heikentynyt • Lukemaan opettelevat lapset • Maahanmuuttajat, jotka oppivat lukemaan ja puhumaan suomea • Satunnaiset elokuvankatsojat • Tilanteet, joissa on vaikea kuunnella ympäristöstä johtuen Kuulovammaisuuden huomioiminen oppimisessa, s. 26 (Virtanen. S. 2017) • Youtube (linkki ohjeeseen) • Screencast-O-Matic • Mahdollista tekstittää
 4. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta
 5. 9.5.2018 ESITYKSEN NIMI TAI TEKIJÄ Google Docs-työkalut-Puhekirjoitus
 6. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Translator 9.5.2018 ESITYKSEN NIMI TAI TEKIJÄ https://translator.microsoft.com/help/presentation-translator/
 7. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Syventävä lukuohjelma
 8. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Syventävä lukuohjelma
 9. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta ePortfolioista
 10. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Strategiasta käytännön toimiin…. • HAMK strategia 2020: ”Toteutusmalleissa yhteistä on digitaaliseen portfolioon perustuva monimuotoinen arviointi ja vahva virtuaalikampuksen hyödyntäminen” • Poluttamo-hanke: Multimodaalisuus osaamisen dokumentoinnissa - https://poluttamo.fi/ • EEP - Empowering ePortfolio Process https://eepeu.wordpress.com/ • Osaaminen ratkaisee (Ora) https://www.facebook.com/osaaminenratkaisee • Koulutusten/yksiköiden sisäisiä hankkeita: • esim. Biotalous non-stop kurssi opiskelijoille Moodlessa • DigiCampus https://digicampus.fi/
 11. Portfolio osana amk-opintoja 1. vuosi 2. – 3. vuosi Valmistumisvaihe Portfoliotyöskentelyn käynnistäminen Näyteportfolion kokoaminen, esittelyVäliportfolion koonti, esittely ja palaute Näyteportfolio Portfolio- opinnäytetyö Perusportfolio/työportfolio Oman osaamisen tunnistaminen + kehittäminen = näkyväksi tekeminen /moduuli/tutkinnon osaamisalueet Opinnot, harrastukset, työ Kirjaa työportfolioon Omat tavoitteet ja tarvittava osaaminen -> miten saavutetaan? vuosittain hops ja suunnitelma Kuvaa osaaminen, näytteet opinnoista, harjoittelusta, projekteista, työstä Osaamisen todentaminen työelämälle Kullaslahti
 12. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Mihin tarvitset tukea? Työpajat • Portfolio - mitä, miten ja milloin? • Kyvyt.fi – portfolion teossa • O365 alipalvelut – portfolion teossa • Visuaaliset työkalut – canva.com & Padlet • Blogit-palvelut • LinkedIn ja osaamispassi Miten päästä alkuun? Osaamisen tunnistaminen ja kuvaaminen? Portfolion jäsennys ja koonti?
 13. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Yhteenveto 9.5.2018 ESITYKSEN NIMI TAI TEKIJÄ Kuva: Taru Koivisto, https://poluttamo.fi/2017/11/24/eportfolio-ja-multimodaalisuuden-hyodyntaminen-osaamisen-digitaalisessa-dokumentoinnissa/
 14. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta • Avustavan teknologian verstas • Opetuksen digityökalut merja.saarela(at)hamk.fi tarjaleena.tuukkanen(at)hamk.fi
Anzeige