Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Progres n eksistensialisme

488 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Progres n eksistensialisme

 1. 1. KUMPULAN 2MEMBINCANG DAN MEMBENTANGKAN PERANAN GURU DAN PELAJARANYANG DICADANGKAN OLEH FALSAFAH PENDIDIKAN PROGRESIVISME DAN EKSISTENSIALISME
 2. 2. NAMA PEMBENTANG:  FATIMAH DAYANA BT BAHAROM  AISHAH BT ISHAK  STEPHANIE UNSIL ANAK RAKEY SYARIFAH FATIN HANI BT SAYED HASSAN
 3. 3. Pemikiran dan PROGRESIVISMEpenulisan John Deweybanyak mempengaruhifalsafah ini.  Oleh sebab itu, kurikulum yangMurid2 merupakan dilaksanakan adalah berkisarkanelemen utama dlmpembelajaran jd segala pengalaman, peribadi dan sosial pelajar.aktiviti pembelajaran Kurikulum yg dibina berteraskan subjekhendaklah dirancang sains sosial.berdasarkan  Peranan guru pula lebih kepadaminat,keperluan dan fasilitator, pelajar juga banyak diberikebolehan murid kebebasan memilih aktiviti pengajaran danPendekatan dlm P&Pharus mendasari sifat pembelajaranpelajar secara  Strategi P&P yg dipilih adalahsemulajadi dan sifat berpusatkan murid. Murid yg lebihmereka mengikut tabii berperanan dan aktif dalam aktivitiserta alam sekitar. pembelajaran.
 4. 4.  Falsafah inidiasaskan oleh EKSITENSIALISMESoren Kierkegaad Lebihmenekankanpengalaman yg  Kurikulum yg dilaksanakan adalahdiperoleh drpd deria tidak tetap. Mereka mencadangkanpenglihatan,penden pelajar agar menggunakangaran,rasa dan pengalaman, bahan yg berkaitan dgnsebagainya. subjek tertentu dan kemahiran Berpendapatbahawa intelektualnya bg mencapaipengetahuan matlamatnya, iaitu kesejahteraan diriindividu berpuncadaripadapengalamannyadengan persekitaran
 5. 5. PERANAN GURU DALAMFALSAFAH PENDIDIKAN PROGRESIVISME
 6. 6. PERANAN GURU DALAMFALSAFAH PENDIDIKAN EKSISTENSIALISME
 7. 7.  Mengikut Dewey, pendidikan di sekolah merupakan sebahagian kehidupan murid Sekolah merupakan tempat untuk murid bekerja dan hidup secara bermasyarakat
 8. 8. Matapelajaran Kemahiran Hidupdiperkenalkan dan dipelajari dengan kaedahpraktik di dalam bengkel sekolah, demimemupuk kemahiran daya cipta dalamkalangan murid
 9. 9.  Kebanyakan ahli progressivis bersetuju dengan pendekatan pembelajaran yang menggalakkan pelajar untuk memberi penjelasan sendiri dan pemahaman fenomena Pengetahuan tentang ilmu sains hendaklah dilaksanakan berdasarkan kajian – kajian sains
 10. 10.  Menurut ahli eksistentialis, guru atau sistem sekolah tidak berhak untuk menekankan matlamat pendidikan ke atas murid-murid. Memandangkan setiap individu bertanggungjawab atas pendidikan masing- masing, maka kurikulum eksistentialis tidak mempunyai mata pelajaran yang khusus.
 11. 11.  Namun, mata pelajaran yang bersifat emosional, estetik dan berfalsafah seperti kesusasteraan, drama, perfileman dan seni adalah sesuai. Mata pelajaran ini menggambarkan keadaan manusia dan keadaan membuat pilihan.
 12. 12.  Kurikulumnya juga menekankan aktiviti luahan perasaan, eksperimen, kaedah, dan media yang menerangkan emosi, perasaan dan pengertian dalaman Oleh itu guru hendaklah menghormati pandangan dan pemilihan murid dan tidak patut memaksa murid menerima nilainya
 13. 13. RUMUSANJika dilihat secara keseluruhannya, Falsafah PendidikanKebangsaan lebih mirip kepada falsafah pendidikanprogresivisme. Ini adalah kerana penekanan kepada kaedahpraktik dan inkuiri penemuan serta strategi pemusatanmurid turut diaplikasikan dalam KBSR. Malah kaedahmahupun strategi yang digunakan guru khususnya kaedahprojek , aktiviti penyelesaian masalah, kemahiran berfikirsememangnya dijadikan sebagai sebahagian drpd kaedahp&p dlm bilik darjah.

×