Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Muzik klasik

3.543 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Muzik klasik

 1. 1. MUZIK KLASIK Joget Gamelan Nobat
 2. 2. SEJARAH
 3. 3. Muzik Klasik - Ia melibatkan muzik yang berkait dengankawasan bandar atau istana. Tradisi muzik klasik itubiasanya diketahui oleh sebahagian sahaja komunititertentu. Contoh muzik ini seperti joget gamelan, gamelanJawa dan nobat.
 4. 4. SEJARAH NOBAT
 5. 5. Terdapat banyak pendapat apabila memperkatakan mengenai asal usul dan titik N mula kewujudan Nobat di negeri Kedah: O - Buku Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah - Pendapat Kalur Besar Nobat B Kedah yang pernah bertugas di era pemerintahan sultan Abdul Hamid A T Shah, iaitu Encik Hanafi - Sejarah Melayu
 6. 6. Buku Al-Tarikh SalasilahNegeri Kedah yangmenceritakan salasilahraja-raja negeri Kedahhasil tulisan pengarangterkenal EncikHassan, ada menyentuhmengenai asal-usulNobat ini.
 7. 7. Dalam buku tersebutdinyatakan bahawakononnya Nobatdibawa oleh maharajaDerba Raja yangberasal dari India.Baginda dikatakanorang pertama yangmemperkenalkanNobat danmenjadikannyalambang kebesaranraja-raja.
 8. 8. Semasa bagindamemerintahKedah, datang seorangpendeta dari negeri arabbernama Tuan SyeikhAbdullah bin Tuan SyeikhAhmad.Beliau merantau dariYaman dan tiba di Kedahpada sekitar tahun 531 H.Beliau telahmenyebarkan agamaIslam kepada PadukaMaharaja Derba Raja.
 9. 9. Penyebaranagama beliautelah berjayamembawa rajadan seluruh rakyatbaginda memelukagama Islam.Nama asal negeriKedah pula ditukardaripada Qalhakepada Kedah.
 10. 10. Syeikh Abdullah jugaturut mencadangkansupaya Nobatdimainkan setiap tibawaktuMaghrib, Subuh, danIsyak, serta hariJumaat.Sejak itu, Nobatdimainkan pada waktutersebut sehingga kini.
 11. 11. > Pendapat Kalur Besar Nobat Kedah yang pernah bertugas di era pemerintahan sultan Abdul Hamid Shah, iaitu Encik Hanafi Menurut catatan allahyarham yang disimpan oleh Tuan Syed Idrus iaitu bekas Penolong Setiausaha Kerajaan Kedah, menjelaskan bahawa Nobat telah dipinjam daripada kebudayaan Hindu.
 12. 12. > Sejarah MelayuMengikut keteangan yangdimuatkan di dalam majalah‘Malaya In History’, keluaranJulai 1962, menyimpulkanbahawa Nobat Kedah danPerak telah mula diketahuisejak lebih kurang empatkurun yang lalu.
 13. 13. > Sejarah MelayuDi dalam sejarah Melayu1658 juga diceritakanbahawa negeri Melakaketika di bawahpemerintahan SultanMuhammad Shah 1435juga telah menggunakanNobat.
 14. 14. > Sejarah MelayuMengikut sejarah Melayulagi, Nobat diperkenalkanoleh permaisuri Bentan.Baginda mengurniakanNobat kepada raja yangmula-mula sekali membukaSingapura dan Temasik iaituraja yang bergelar Sri TriBuana. Sejak itu Nobat muladimainkan.
 15. 15. SEJARAH NAMA NOBATAda pihak yang menyatakan bahawa perkataan Nobat berasaldaripada bahasa Sanskrit. Perkataan asal Sanskrit tersebut ialah‘ NAO-BAT’. Ia kemudiannya dipecahkan kepada dua bahagiansuku kata iaitu ‘NAU - O - NAVA’ yang membawa maksud sembilan. ‘BAT - O - BAH yang membawa maksud pengabungan.Kedua suku kata ini akhirnya disebut pada pangkalnyamenjadikan ringkasannya disebutkan sebagai Nobat.
 16. 16. SEJARAH NAMA NOBATPendapat kedua pula menyatakan bahawa nama Nobat inisepatutnya disebut sebagai Naubat. Asal perkataan ini puladidatangkan dari Parsi iaitu: - ‘NAU’ yang membawa maksud sembilan. -‘BAT’ sembilan alat.Jika dialihbahasakan kepada bahasa Hindi atauPunjabi, perkataan ‘NAU’ bemaksud sembilan. BAT pulabermaksud ragam. Maka makna penuhnya ialah RagamSembilan Bunyian.
 17. 17. Sejarah Joget GamelanTarian Joget Gamelan telah wujud di Riau danLingga semenjak kurun ke-19.Tarian ini pertama kali dipentaskan adalah diPekan, Pahang pada tahun 1811 semasaperayaan perkahwinan Tengku Hussain, puteraSultan Abdul Rahman dari Lingga dengan WanEsah, adik perempuan Bendahara Ali dari negeriPahang.
 18. 18. Sejarah Joget Gamelan Selepas kemangkatan Bendahara Ali, puteranya Bendahara Ahmad telah menggantikan bapanya dengan memberi naungan dan sokongan kepada kumpulan tarian ini yang ketika itu dikenali dengan nama Joget Pahang.
 19. 19. Sejarah Joget Gamelan Semasa pemerintahan Bendahara Ahmad, terdapat tiga kumpulan penari tarian ini iaitu di bawah tunjuk ajar Tengku Ampuan Fatimah, Cik Besar (isteri pertama Bendahara Ahmad) dan cik Zubaidah (isteri ketiga Bendahara Ahmad).
 20. 20. Sejarah Joget GamelanSepanjang kurun ke-19 dan awal kurun ke-20, terdapat kumpulan tarian di istana Pahang danLingga.Disebabkan tekanan daripada Belanda danpenurunan takhta sultan Riau-Lingga yang akhir padatahun 1912, tarian Joget Gamelan tidak lagidipentaskan di sana.Joget Pahang juga mengalami nasib yang samaselepas kemangkatan Sultan Ahmad.
 21. 21. Sejarah Joget Gamelan Walaupun begitu, Tengku Mariam, Puteri Sultan Ahmad yang mahir dalam tarian Joget Pahang ini telah menyelamatkan tarian ini dengan membawanya ke istana Terengganu apabila berkahwin dengan Tengku Sulaiman, putera kedua Tengku Zainal Abidin.
 22. 22. Sejarah Joget Gamelan Suaminya telah membeli satu set alat muzik gamelan yang baru dan melatih penari kerana minatnya amat mendalam.
 23. 23. Sejarah Joget GamelanApabila baginda menaiki takhta kerajaan negeriTerengganu pada tahun 1920, Tengku Sulaiman telahmenetapkan bahawa tarian Joget Gamelan ditempatkan Istana Maziah sehingga kemangkatannyapada tahun 1942.Pada waktu itu, tarian Joget gamelan telah diambilalih oleh kerajaan negeri Terengganu danpersembahannya tidak terhad di istana sahaja malahdipentaskan untuk tontonan semua.
 24. 24. Sejarah Joget GamelanTarian ini hanya ditarikan oleh gadis remajadan dipersembahkan secara terbuka ataupunsecara tertutup.Semasa zaman kegemilangannya, tarian iniditarikan di dalam istana di atas pentas yangdihiasi permaidani. Para penari akan menaridengan menghadap pada sultan. Ahli muzikjuga akan ditempatkan di pentas.
 25. 25. PERANAN MUZIK KLASIK DALAM MASYARAKAT
 26. 26. alat media dalam proses komunikasi yang berfungsi memberi maklumat, hiburan dan pendidikan kepada masyarakat.  dimainkan di istana-istana dan tempat terhormat Salah satu contoh muzik yang berperanan besar di kalangan golongan atasanMUZIK KLASIK
 27. 27. dimainkan di istana negara sebagai pengesahan kepada pertabalan itu. kesenian Nobat adalah pengecualiannya daripada dimainkan kepada umum sebaliknya hanya digunakan untuk majlis-majlis tertentu istana.MUZIK KLASIK
 28. 28. penghibur utama atau pengiring majlis adalah seperti majlis perkahwinan, menyambu t kelahiran baru di istana, istiadat pertabalan dan lain-lain lagi.MUZIK KLASIK
 29. 29. ALAT-ALAT MUZIK KLASIK
 30. 30. Pengenalan Alat Muzik Joget Gamelan
 31. 31. Ensemble Gamelan Melayu terdiri daripada 7 alat utama:
 32. 32. Dikenali juga sebagai Keromong.Diistilahkan sebagai gong yang berukuran kecil dandiperbuat daripada perunggu. BONANG
 33. 33. Merupakan alat melodi utama. Mengandungi 2oktafyang berlaras "anhemitomik pentatonik" dandisongsangkan.Secara fizikalnya alat ini mempunyai bentukseperti kendi dan sifat bunyinya "dengung". BONANG
 34. 34. Dalam bahasa jawa bonang yang beroktaf rendahdikenali sebagai "Wedok" manakala yang beroktaftinggi dikenali sebagai "Lanang".Ianya menggunakan sistem notasi angka yangdikenali sebagai "French Cheve System" sempenanama pengasasnya iaitu Dr Emile Cheve dariPeranchis. BONANG
 35. 35. Terdiri daripada bilah-bilah kayu yang disusunmengikut pic yang diatur diatas kotak kayu yangberfungsi sebagi Kotak Gema (resonator). Ada juga yang diperbuat daripada buluh dan kayunibong yang dikatakan dapat menghasilkan suara ataubunyi yang lebih mantap. GAMBANG
 36. 36.  Ia mengandungi beberapa oktafyangdijadikan sebagai alat melodi. Menggunakan 2 bilah alat pemukul khas bagimenghasilkan bunyi. GAMBANG
 37. 37. Dikenali juga sebagi saron penerus.Seabagai alat melodi yang menggandakan melodipokok.Dalam permainan ini teknik perdam dan cincangsering digunakan dan mampu menghasilkan suarayang lantang dan nyaring. Alat pemukul diperbuat daripada tanduk kerbau. SARON PEKIN
 38. 38. Diperbuat daripada perunggu dan sebagaialat kolotomik yang dominan dalam rangkaianGamelan Melayu di Malaysia. KENONG
 39. 39. Berperanan sebagaipenyokong irama. G Merupakan jenis gendangdua muka seperti tempayan. E N DIa dipukul dengan keduabelah tangan dan mampumenghasilkan suaramnemonik A Nasas seperti "doh" padapermukaan besar danmnemonikpermukaan "takpada kecil. G
 40. 40. Dalam Ens Muzik Gamelan Melayu terdapat 2buah gong digunakan iaitu gong Agung dangong Suwukan. GONG
 41. 41. Alat Muzik Nobat
 42. 42. Alat ini bebentuk seperti flute. Menurut seorang pemain SNobat, batang serunai ini diperbuatdaripada batang pokok cili padi Edengan tujuan untuk memerdukanlagi bunyinya. R U Bahagiannya diperbuat daripadasalutan perak dan sisinya daripada N Asuasa.Lidah serunai inidaripada daun ‘thai’. diperbuat I
 43. 43. Ukur panjang serunai ini Sadalah 43 cm. E Mempunyai tujuh lubang R Udipermukaan atas batangserunai dan satu lubang kecildibawahnya. N Lubang ini akan menentukan Anot lagu apabila dimainkan. I
 44. 44. Ukur panjang gendang iniadalah 20 bersamaan dengan50 cm. GENDANG IBUManakala lebar mukanya 7jejari. & GENDANG Ia diperbuat daripada kayuyang baik dan tahan lasak ANAKuntuk mengeluarkan bunyiyang baik.
 45. 45. Ia menggunakan kulitharimau di sebelah kanandan kulit kambing di GENDANGsebelah kiri. IBU &Permukaan kulit kiri GENDANGdimainkan dengan tanganmanakala sebelah kanan ANAKpula dimainkan denganpaluan kayu Kemuning.
 46. 46. Kedua-dua jenis gendangini mempunyai tali yangmemudahkannya untuk GENDANGdigalas ke tempat-tempatpermainan. IBU &Di sekeliling gendang GENDANGtersebut dililit dengan rotan ANAKkertas sepanjang 1 kaki. Alat ini dibalut dengankain berwarna kuning.
 47. 47. Alat ini berbentuk yang Npanjangnya 33 cm.Nafiri diperbuatperak tulen. daripada AIa mempunyai Temeluk yang Fterdapat pada dua bahagian I Rberbentuk seperti buah kandis. Bahagian serombong Nafiriini agak leper dan berbunga- Ibunga.
 48. 48. Alat ini diperbuat daripadatembaga merah daripada tanah G OJawa.Batang pemukul gong inidiperbuat daripada kayu kerasyang kuat dan disalut dengan Nkain kuning. G
 49. 49. Gong ini digantung pada satutempat khas dinamakan G O‘cagak’. Luas pemukaan gong iniadalah kira-kira 18 denganbahagian tengahnya Nmembonjol keluar. G
 50. 50. Mahaguru atau Semambu ini adalah alat Nobat yang paling penting sekali.Ia mesti ada bersama dengan kumpulan Nobat semasa MAHAGURU dimainkan. / SEMAMBU Mahaguru merupakan ‘cokmar’ DiRaja yang dipebuat daipada rotan Semambu.
 51. 51. Ia bersaiz 5 X 11. Lilitan pemukaan semambu adalah ½ inci berwarna merah. Semambu dibalut dengan kain berwarna kuning. MAHAGURU Kain yang lama tidak akan / SEMAMBU dibuang sebaliknya akan dibalut dengan balutan kain baru di atas balutan yang telah sedia ada.
 52. 52. PERANAN AHLI DALAM KUMPULAN
 53. 53. NOBATPada zaman kesultanan Sultan AbdulHamid Shah Ibni Sultan Ahmad TajuddinMukaram Shah sekitar tahun 1882-1943, negeri Kedah memiliki sebanyak 3kumpulan Nobat.Kemudian bertambah kepada empatkumpulan semasa zaman pemerintahanSultan Badlishah Ibni Almarhum SultanAbdul Hamid Halim Shah pada 1943-1958.
 54. 54. NOBATKini, hanya tinggal dua kumpulansahaja yang diketuai oleh seorangkalau besar bagi setiap kumpulan.Kumpulan Nobat Kedah memilikiseramai 13 orang pemain yangterdiri daripada Penghulu, duaorang Kalau Besar, dan 10 orangpemain.
 55. 55. NOBATPenghulu merupakan orang yangbertanggungjawab menguruskansegala perkara yang berkitandengan kumpulan Nobat DiRajaNegeri Kedah.Kalau Besar merupakanpembantu kepada penghulu. Ia jugaakan mengetuai kumpulan Nobat.
 56. 56. TUGAS-TUGAS PENGHULUMencari pengganti jika berlakukekosongan seperti akibat kematian.Penghulu perlu memastikan pemainyang dipilih merupakan satu keturunansahaja.Penghulu juga bertanggungjawabuntuk melatih pemain baru danmemastikannya benar-benar mahiruntuk menganggotai kumpulan Nobat.
 57. 57. TUGAS-TUGAS PENGHULUMengatur Jadual Peraturan yangperlu diikuti oleh setiap kumpulanNobat.Menjadi orang perantaraan antarapemain Nobat dengan PihakAtasan. Contohnya dengan Pejabat DuliYang Maha Mulia Sultan.
 58. 58. TUGAS-TUGAS PENGHULUMesti mengetahui cara memainkansemua peralatan muzik Nobat.Memastikan keelokan alat muzikNobat dan pakaian rasmi pemainNobat, serta menukarkannya apabilaperlu.Bertanggungjawab menyelia danmengetuai kumpulan Nobat tesebutsecara keseluruhan.
 59. 59. TUGAS-TUGAS PENGHULUPemain biasa ini turut dikenalisebagai Orang Nobat. 12 pemain inidibahagikan pula kepada duakumpulan.Di dalam setiap kumpulan akanmemiliki masing-masing 5 OrangNobat dan seorang Kalau Besar.
 60. 60. TUGAS-TUGAS PENGHULUKedua-dua kumpulan ini akanbertugas secara bergilir-gilir. Mereka akan bertugas secaraberselang -seli setiap minggu.Bermakna setiap kumpulan akanbekerja selama seminggu, dankemudian bercuti selama seminggusecara bergilir-gilir.
 61. 61. TUGAS-TUGAS PENGHULUSemasa tidak bertugas, kumpulan yangbercuti ini akan menjalani latihan.Kebiasaannya,pemain-pemain AlatNobat adalah ahli daripada keluarga-keluarga tertentu sahaja iaitu Orang-orang Kalur.Ketua Nobat diberi gelaran Toh SetiaGuna dan pembantunya Toh Setia Indera.
 62. 62. TUGAS-TUGAS PENGHULUPada zaman dahulu, kawasan BilikNobat dipagarkan dengan buluayam.Sesiapa yang mencerobohikawasan ini akan dihukum dandidenda.
 63. 63. Joget GamelanPemain keromong ialah pemainutama atau ketua. Buka lagudimulakan dengan keromong danmelodi utama serta meloditambahan juga dimainkan olehkeromong.Keromong juga memberi isyaratkepada gendang untuk mematikanlagu.
 64. 64. Joget GamelanPemain gambang merupakanpenolong ketua.gambang bertindak sebagai ‘lead ‘semasa fasa ‘turun gambang’.Selain itu, pemain bagi kedua-duasaron memainkan melodi asas danbermain cincang semasa “CincangSaron”.
 65. 65. Joget GamelanDalam joget gamelanPahang, kenong dan gong dimainoleh seorang pemain.Kenong memainkan ‘down beat’.Ia mempunyai ‘bunga’ tingkahtersendiri.Gong menanda frasa bagi lagu.
 66. 66. Joget GamelanPemain gendang memainkanrentak lagu dan mengawal temposerta memainkan rentak ‘mati lagu’sebagai penamat bagi lagugamelan.kebiasaannya,pemain jogetgamelan terdiri daripada kaumlelaki.
 67. 67. CIRI-CIRI DALAM MUZIK KLASIK GAMELAN DAN NOBAT
 68. 68. Ciri-ciri gamelan tradisionalterdiri daripada Joget GGamelan, nyanyian dan Apersembahan muzik untuk Mhiburan istana. Keseniangamelan Melayu dipercayai Eberasal dari Riau Lingga dan Ldiperkenalkan di Istana Pahang Apada tahun 1881. N
 69. 69. Secara asasnya, tradisi gamelan Melayumempunyai lapan jenis alat muzik iaitugong agong, gong Gsuwukan, kening, saron, bonang, kerom Aong, gambang, dan gendang. M E L A N
 70. 70. NOBAT
 71. 71. Nobat ialah salah satu kesenianmuzik yang masih popular diMalaysia. Seni nobat masih Nterpelihara sejak 400 tahun yanglalu. Dahulunya Nobat terkenal Odengan persembahan kesenianuntuk diraja khususnya di negeri BPerak,Kedah dan Kelantan. Nobatdilihat paling popular di negeri AKedah dan bertapak di negeri ituhingga kini. T
 72. 72. Muzik nobat dianggap satukesenian yang amat unik di rantaunusantara. Ia dimainkan di majlis-majlis tertentu sahaja di istana. NKini muzik nobat dijadikan Openghibur utama atau pengiringdalam majlis perkahwinan,istiadat Bpertabalan dan dipersembahkandalam majlis tertentu bagi Amemperkenalkan kesenian inidalam masyarakat sosial di negara Tkita.
 73. 73. Sekian, Terima Kasih!!!

×