Banje srbije

BANJE SRBIJE

    ANA MIŠČEVIĆ
Reč ‘’banja’’ označava kupalište.

• Opšte usvojen pojam banjskih
 centara označava i lečilište,
 koje se ne zasniva samo na
 kupanju, već uključuje brojne
 stručnjake, različite tretmane,
 kozmetičku negu, brigu o
 ishrani, brojne vidove
 rekreativnih sadržaja
• Dugo je vladalo ubeđenje da
 su banje mesta za odmor
 penzionera.
• Osavremenjavanje ponude je
 promenilo strukturu gostiju u
 banjama...
• Još su stari Rimljani
  od II do IV veka n.e.
  gradili kupatila,
  bazene i vile  na
  izvorima termo-
  mineralnih voda.

• Ostaci tih kupatila
  danas se mogu naći
  u Niškoj, Vrnjačkoj,
  Sokobanji,
  Jošaničkoj i
  Kuršumlijskoj banji.


• Novija arheološka
  istraživanja ukazuju
  na postojanje
  arhitektonskih
  ostataka i današnjoj
  Ovčar banji, ali i u
  Vranjskoj i
  Ribarskoj.
• I u doba Vizantijskog
 carstva znalo se za
 lekovita svojstva nekih
 danas, najpoznatijih
 banja Srbije.
• Koristila ih je vlastela ali
 i narod srednjevekovne
 Srbije,
 dok su neke kao Trepča
 i Ovčar banja bile
 metosi srpskih
 manastira.
• Pošto su osvojili ovaj deo Balkana, Turci ostavljaju
  tragove svog prisustva
•  u Koviljači, Ribarskoj, Sijerinskoj banji, a turska kupatila
  "amami" i danas se upotrebljavaju u Sokobanji,
  Novopazarskoj ali i Brestovačkoj banji.
• Krajem XIX i početkom XX veka banje postaju sve popularnije među
 srpskim industrijalcima, trgovcima, ali i piscima, slikarima i drugim
 umetnicima, što doprinosi da naše banje postaju sve popularnije i
 interesantnije i za turiste iz Evrope.
• Tako Koviljača, Niška, Vrnjačka banja postaju omiljeno boravište
 gostiju iz Austrije, Grčke, Mađarske. 
Nakon I svetskog rata, u banjama se grade velelepne vile,
 letnjikovci, saloni.
Uređuju se banjski parkovi po ugledu na francuske i
 italijanske.
Sve više pažnje se posvećuje i lečilištima. 
• Nakon II svetskog rata, banje se ubrzano razvijaju, grade
 se veći smeštajni objekti i lečilišta, te se banje sve više
 orijentišu kao mesta za oporavak, ali to ne umanjuje
 njihovu privlačnost kao mesta za zabavu i razonodu.
Zašto se baš u Srbiji gradi toliko
banja?
• Srbija sa više od 300 izvora mineralnih i termo-
 mineralnih voda spada u jedno od najbogatijih
 područja u Evropi.

• Pored toga i broj vazdušnih banja nije
 zanemarljiv.

• Obratimo li pažnju i na prirodne lepote, rezultat
 je sledeći:
Najpoznatije banje Srbije :
Severna Srbija:
           Banja Palić
   Banja Kanjiža
           Banja Junaković
Banja Kanjiža
 Položaj:
200 km severno od Beograda

Indikacije:
Reumatizam, stanja nakon povrede lokomotornog aparata, povrede perifernog nervnog
sistema, stanja postoperativne ortopedije,stanja posle operacije kičmenog stuba,
rehabilitacija dece i stanja oštećenog nervnog sistema.
Prirodni lekoviti faktori:

Termo-mineralna vode ove banje spada u natrijum -hidrokarbonatne - sulfidne
hiperterme, čija je temperatura na izvorima 51°C, 64°C, 72°C.
Mineralno blato (peloid), specifičnog sastava takođe se primenjuje u terapiji.
Položaj i priroda
          • Kanjiža je bački grad, 20 km
           severno od Sente, a 36 km
           jugoistočno od Subotice.
           Grad i banja u njemu leže
           na 87 m nadmorske visine,
           pokraj puta i pruge Novi
           Sad-Segedin i reke Tise.
           Banja se nalazi u gradskom
           parku, gde je podignuto
           kupatilo. Klima je
           kontinentalna sa toplim
           letima i hladnim zimama.
Rekreacija i izletišta:
Posebno su intreresantna stara gradska jezgra Subotice i Kanjiže...

Sportsko-rekreativni sadržaji:
 Gostima stoje na raspolaganju dva zatvorena bazena, sauna, sportska
 dvorana kao i tereni za fudbal, košarku, rukomet i tenis. Na obali Tise se
 nalazi potpuno opremljen kamp...
Centralna Srbija
                   Jošanička banja

      Ovčar banja                   Bukovička Banja
Ribarska banja Bogutovačka banja
                   Vrnjačka banja      Banja Vrujci
 Gornja Trepča  Mataruška banja
               Mladenovačka "Selters" banja  Palanački kiseljak
Bukovička Banja

• Položaj:
  76 km juzno od Beograda, u
  centru Arandjelovca


• Indikacije:
  Periferne vaskulopatije, bolesti
  metabolizma, hronične
  profesionalne bolesti i trovanja
  teškim metalima, hronične
  neuralgije, polineuropatije,
  distrofičke promene.


• Prirodni lekoviti faktori:
  Više mineralnih izvora
  temperature od 12 do 28°C.
  Hladni izvori spadaju u grupu
  alkalnih ugljeno-kiselih hipotermi.
Mineralni izvori
          • Mineralni izvori Aranđelovačke
           Banje izbijaju u rasednoj zoni
           na severnoj strani Bukulje.

          • Pored četiri izvora hladne
           mineralne vode temperature
           13-14 C, postoji i hipotermalni
           izvor sa temperaturom vode od
           25,7 C. Vode izvora se
           razlikuju po temperaturi,
           količini ugljene kiseline i
           koncentraciji mineralnih
           sastojaka.
Rekreacija i izletišta
• Pored boravka u prostranom parku sa alejom borova, stablima
 topola, lipa, jablana, hrasta, jele, smrče i žalosne vrbe, gostima su
 na raspolaganju sportski tereni, plivački bazen sa skakaonicom i
 terasama za sunčanje, bioskopska dvorana, biblioteka i dr.


• Severoistočno od grada otkrivena je pećina Risovača , jedna od
 retkih paleolitskih stanica u Srbiji, koja svedoči o davnašnjoj
 naseljenosti Šumadije, kao i pećinica Gradac kod Kragujevca.


• Posebno je ugodno izletište Bukulja, sa zaštićenim šumama, punim
 srna i fazana i Garaškim jezerom dužine hiljadu metara i dubine
 15 m. Svojom visinom (696 m), ostrvskim položajem i vidikom
 planina privlači goste banje, a u toku je izgradnja i vidikovca.

• Nedaleko od banje je vinorodni Oplenac . Jugoistočno od Banje u
 nastavku šumovite Bukulje nalazi se Venčac sa vinogorjem i
 majdanima poznatog mermera. Na severu je Kosmaj (628 m).
Turističke atrakcije su i :
         • Karađorđev grad u Topoli,
         • mauzolej kralja Petra I na
          Oplencu,
         • Orašac (mesto podizanja
          Prvog srpskog ustanka),
         • manastiri Blagoveštenje,
          Voljavča i Nikolje itd.
         • Poznata je i Međunarodna
          kulturna manifestacija
          "Mermer i zvuci".
Zapadna Srbija Pribojska banja
          Banja Koviljača
Banja Koviljača
• Položaj:
 142 km jugozapadno od Beograda
 Indikacije:
 U banji se leče svi oblici
 reumatizma, bolesti lokomotornog
 aparata, posttraumatska stanja,
 ginekološka oboljenja, neurološka
 oboljenja
 Prirodni lekoviti faktori:
 Sumporovita mineralna voda 15
 do 20°C i lekovito blato
 predstavljaju prirodne lekovite
 faktore Banje Koviljače
Položaj
•  Nalazi se Jadarskom kraju, sa desne strane donje Drine .
•  Smeštena je u severozapadnom podnožju planine Gučeva ,  na nadmorskoj visini od
  samo 128 metara.
•  Južno od lečilišta diže se Vasino brdo (270 m)
•  Na jugoistoku je najviša tačka Gučeva – Crni vrh sa visinom od 779 m.
•  Od Loznice je udaljena šest kilometara a od Zvornika 19 km.
•  Banja je utonula u park i šumu listo­padnog i četinarskog drveća. Zeleni pojas banje
  nastavlja se na šumu. Pored kompaktnog naselja Banja Koviljača, južno, nalazi se
  selo Gornja Koviljača.
Priroda
• Podneblje Koviljače je umereno kontinentalno. Šume čine vazduh
 čistim i svežim, omorine i žega nema, a večeri su sveže pod
 uticajem planine i Drine. Vetrovi su retki i slabi, kao i magle.
 Najčešći je jugozapadni vetar, koji duva niz dolinu Drine. Vetar sa
 Gučeva osvežava vazduh u Banji naročito u letnjim večerima.
 Prijatno podneblje daje Koviljači karakter vazdušnog, odnosno
 klimatskog mesta, iako leži nisko. To termalno-mineralnom lečilištu
 povećava ugled i daje značaj balneo-turističkog mesta.
Rekreacija i izletišta
•  Interesantan je izlet do Jerininog grada
  kod Zvornika (19 km od Banje),


•  do sela Tršića , rodnog mesta Vuka
  Karadžića (8 km jugoistočno od Loznice).


•  U selu se nalazi etnografski park sa
  spomen kućom i više objekata narodne
  arhitekture. Ceo etno park je smešten u
  živopisnoj dolini rečice Žeravije .


•  Središnje mesto ovog osobitog etnografskog
  spomen parka je Vukova kuća, zapravo
  rekonstruisana kuća porodične zadruge sa
  okućnicom, kakve su bile uobičajene u XIX
  veku i u kome se svake godine održava
  "Vukov sabor".

•  Put vas može odvesti i do manastira
  Tronoše, u kojem se Vuk učio pismenosti.
  U njemu je monah Josif napisao poznati
  Tronoški letopis čija se kopija čuva u
  manastiru, a orginal u Beču.
Istočna Srbija
           Sokobanja
Gamzigradska banja  Brestovačka banja  Zvonačka banja
Sokobanja
•  Položaj:
  250km južno od Beograda
  Indikacije:
  Bronhijalnu astmu, hronični hepatitis,
  psioneuroze, neurastenije, lakši oblici
  povišenog krvnog pritiska, hronični
  reumatizam, hronična reumatska i
  degenerativna oboljenja, išijas, stanja
  nakon povreda.

•   Prirodni lekoviti faktori:
  Prirodni lekoviti faktori Sokobanje su
  termomineralni izvori temperatura od
  28°C (Banjica) do 45,5°C (Park), gas
  radon uz povoljnu jonizaciju, čist
  planinski vazduh bez prisustva
  aerozagađenja i izuzetno blagotvorna
  umereno-kontinentalna klima.
Položaj i priroda
• Banjsko naselje je podignuto u
  severnoj podgorini Ozrena , sa
  leve strane Moravice i leži mimo
  glavnih saobraćajnica u dolinama
  Morave i Timoka, ali je dobrim
  asfaltnim putem povezana sa
  Aleksincem i Knjaževcem.


• Podneblje Sokobanjske kotline je
  umereno-kontinentalno. Planinski
  povetarci donose lečilištu čist i
  svež vazduh. Naročito su večeri
  sveže. Kako su planine šumovite,
  vazdušne struje donose Banji
  prijatan miris ozona.

• Ugodno podneblje, planinska i
  šumovita okolina čine Banju
  kompletnim balneo-klimatskim
  lečilištem.
Rekreacija i
izletišta   •  U centru se nalazi prostrani park sa
          borovima, lipama i ružičnjacima. Šumom
          obrasle planinske strane iznad lečilišta
          omogućuju jednodnevne izlete do
          vidikovaca, sa odličnim pogledom na
          Rtanj i kotlinu.
        •  Na samo kilometar od Banje, uz Moravicu
          nalazi se izvor "Lepterija " sa motelom,
          plažom.
        •  Interesantna je Soko-gradska klisura sa
          Soko-gradom i modernim hotelom visoko
          nad rekom sa "kacama" u koritu (džinovski
          lonac) i brzacima. Reka omogućuje
          kupanje, sunčanje i ribolov, a klisura šetnje
          i penjanje vrletnim stazama.
        •  Izvanredni vidici se takođe pružaju sa puta
          prema Ozrenskom. Dolina Gradašnice je
          dobrim delom ispunjena bigrom, sa
          kaskadama, nizom vodopada ukupne
          visine 40 m, među kojima je najviši
          Ripaljka 17 metara.
        •  Istočno od Sokobanje, u Dugopoljskom
          proširenju nalazi se vrelo Moravice , sa
          pećinama iz kojih je ranije isticala voda,
          gradeći reku.
Južna Srbija


  Vranjska banja  Bujanovačka banja       Niška banjaKuršumlijska banja                 Prolom banja
 Novopazarska banja                   Lukovska banja
                Sijarinska banja
Prolom banja
• Položaj:
 300 km južno od Beograda
 Indikacije:
 Bolesti bubrega i mokraćnih
 puteva, bolestiorgana za varenje,
 bolesti kože, bolesti krvnih sudova
 i vanzglobni reumatizam
 Prirodni lekoviti faktori:
 Prolom Banja ima više izvora
 termomineralne vode temperature
 od 26 do 31,5°C. "Prolom voda" je
 prijatnog ukusa i bez mirisa, pa se
 preporučuje i zdravim osobama
 kao pijaca voda izuzetnog
 kvaliteta
Položaj i priroda
          • Nalazi se 23 km jugoistočno od
            Kuršumlije, kod sela Prolom, po kojem
            je dobila naziv.

          • Smeštena je u gornjem toku
            Prolomske reke , desne pritoke
            Kosanice .

          • Leži na 630 m nadmorske visine, te se
            ubraja u najviše banje Srbije. Iznad nje
            se dižu Mejanska planina na
            jugozapadu, Prolomska planina na
            jugoistoku i planina Sokolovića
            (1.017 m) na severu.

          • Kroz Banju na obema dolinskim
            stranama   protiče reka,  koja je  dala 
            osnovni   pečat morfologiji   banjskog  
            terena.
Rekreacija i izletišta
• Đavolju Varoš (11 km) čine dva, u svetu retka prirodna fenomena: zemljane
  figure kao specifični oblici reljefa, koji u prostoru deluju vrlo atraktivno, i dva
  izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom. Atraktivnost fenomena
  dopunjuju prirodni ambijent koji oko zemljanih figura deluje surovo, skoro
  mistično, a u širem okruženju živopisno i pitomo.
•  Crkva Sv. Petke ( 1,5 km) se nalazi pored puta za Rudare u neposrednoj
  blizini fabrike za pakovanje Prolom vode. To je ustvari rekonstruisana crkva iz
  nemanjickog perioda, gradena od kamena i pokrivena kamenim pločama.
•    Crkva Lazarica (2,4 km) koja se nalazi se u dolini Prolomske reke, na 640 m
  nadmorske visine, u ataru sela Prolom. To je jedina crkva brvnara u Toplici.
  Sagradili su je doseljenici sa planine Golije oko 1890. godine, na temeljima
  starijeg hrama, materijalom i u stilu građenja crkava u njihovom starom zavičaju.
• Osim lečenja i turističko –rekreativnih
 sadržaja, banje nude i brigu o zdravoj
 ishrani, fitnes i wellnes programe.
• Šta to sve može da znači?
• To znači: tretmane blatom, ručnu masažu,
 kozmetičke tretmane, korišćenje bazena
 sa lekovitom vodom, teretane, đakuzija,
 saune i biserne kupke...
1 von 33

Recomendados

Jezera srbije von
Jezera srbijeJezera srbije
Jezera srbijedjanelej
80K views19 Folien
Severna Amerika von
Severna AmerikaSeverna Amerika
Severna Amerikatanjamz
59.3K views18 Folien
Geografski polozaj, granice i velicina Srbije von
Geografski polozaj, granice i velicina SrbijeGeografski polozaj, granice i velicina Srbije
Geografski polozaj, granice i velicina SrbijeTatjana Cakic
1.9K views15 Folien
Recni sliv von
Recni slivRecni sliv
Recni slivGordana Janevska
14.8K views12 Folien
Biljni i zivotinjski svet Srbije von
Biljni i zivotinjski svet SrbijeBiljni i zivotinjski svet Srbije
Biljni i zivotinjski svet SrbijeJelena Mandic
39K views21 Folien
Саобраћај Србије von
Саобраћај СрбијеСаобраћај Србије
Саобраћај Србијеprijicsolar
12.7K views25 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Vode Srbije von
Vode Srbije Vode Srbije
Vode Srbije Гроздана Бурић
13.9K views36 Folien
Pojam drzave i njeni osnovni elementi von
Pojam drzave i njeni osnovni elementiPojam drzave i njeni osnovni elementi
Pojam drzave i njeni osnovni elementiprijicsolar
9.8K views8 Folien
Istocna srbija - Ivana Vuckovic III4 von
Istocna srbija - Ivana Vuckovic III4Istocna srbija - Ivana Vuckovic III4
Istocna srbija - Ivana Vuckovic III4Dragan Antić
8K views24 Folien
Istocna evropa von
Istocna evropaIstocna evropa
Istocna evropaMirza Ahmetovi
3.3K views41 Folien
Naselja von
NaseljaNaselja
NaseljaTanja Milanović
31.6K views7 Folien
Klimatski faktori von
Klimatski faktoriKlimatski faktori
Klimatski faktoriprijicsolar
10.2K views13 Folien

Was ist angesagt?(20)

Pojam drzave i njeni osnovni elementi von prijicsolar
Pojam drzave i njeni osnovni elementiPojam drzave i njeni osnovni elementi
Pojam drzave i njeni osnovni elementi
prijicsolar9.8K views
Istocna srbija - Ivana Vuckovic III4 von Dragan Antić
Istocna srbija - Ivana Vuckovic III4Istocna srbija - Ivana Vuckovic III4
Istocna srbija - Ivana Vuckovic III4
Dragan Antić8K views
Klimatski faktori von prijicsolar
Klimatski faktoriKlimatski faktori
Klimatski faktori
prijicsolar10.2K views
Топле и минералне воде von prijicsolar
Топле и минералне водеТопле и минералне воде
Топле и минералне воде
prijicsolar2.7K views
Severna Evropa von tanjamz
Severna EvropaSeverna Evropa
Severna Evropa
tanjamz20.4K views
западно поморавље von fiki196
западно поморављезападно поморавље
западно поморавље
fiki1963.5K views
Geografski polozaj drzave von prijicsolar
Geografski polozaj drzaveGeografski polozaj drzave
Geografski polozaj drzave
prijicsolar9.7K views
Geografija rusija von vuk zegarac
Geografija rusijaGeografija rusija
Geografija rusija
vuk zegarac11.9K views
Oblici reljefa von Gorica
Oblici reljefaOblici reljefa
Oblici reljefa
Gorica 23.6K views
Naselja u Srbiji von prijicsolar
Naselja u SrbijiNaselja u Srbiji
Naselja u Srbiji
prijicsolar15.9K views
Industrija pojam i podela von prijicsolar
Industrija pojam i podelaIndustrija pojam i podela
Industrija pojam i podela
prijicsolar24K views

Destacado

Термоминералне воде и језера Србије von
Термоминералне воде и језера СрбијеТермоминералне воде и језера Србије
Термоминералне воде и језера Србијеtanjamz
26.1K views24 Folien
Banje von
BanjeBanje
BanjeGordana Janevska
17.9K views13 Folien
Banje u srbiji von
Banje u srbijiBanje u srbiji
Banje u srbijidusanjerkovic
4.2K views31 Folien
Srbija prezentacija von
Srbija prezentacijaSrbija prezentacija
Srbija prezentacijaherobrine2002
20.4K views18 Folien
Пољопривреда von
ПољопривредаПољопривреда
ПољопривредаTanja Milanović
19.8K views55 Folien
Vrnjačka banja von
Vrnjačka banjaVrnjačka banja
Vrnjačka banjaИлико Лалев
362 views7 Folien

Destacado(20)

Термоминералне воде и језера Србије von tanjamz
Термоминералне воде и језера СрбијеТермоминералне воде и језера Србије
Термоминералне воде и језера Србије
tanjamz26.1K views
Banje i jezera u Srbiji von Gordana Babic
Banje i jezera u SrbijiBanje i jezera u Srbiji
Banje i jezera u Srbiji
Gordana Babic2.3K views
Najlepse razglednice national geografic von dusanjerkovic
Najlepse razglednice national geograficNajlepse razglednice national geografic
Najlepse razglednice national geografic
dusanjerkovic1.4K views
TRGOVINA von tanjamz
TRGOVINATRGOVINA
TRGOVINA
tanjamz8.2K views
Trgovina von tanjamz
TrgovinaTrgovina
Trgovina
tanjamz8.7K views
Национални паркови у Србији von tanjamz
Национални паркови у СрбијиНационални паркови у Србији
Национални паркови у Србији
tanjamz15.1K views
Реке Србије von tanjamz
Реке СрбијеРеке Србије
Реке Србије
tanjamz15.3K views
Turizam Srbije - Spasić Filip - Jaćimović Slobodan von nasaskolatakmicenja
 Turizam Srbije - Spasić Filip - Jaćimović Slobodan Turizam Srbije - Spasić Filip - Jaćimović Slobodan
Turizam Srbije - Spasić Filip - Jaćimović Slobodan
nasaskolatakmicenja4.7K views
Клима Србије von tanjamz
Клима СрбијеКлима Србије
Клима Србије
tanjamz24.9K views

Similar a Banje srbije

Niška banja von
Niška banjaNiška banja
Niška banjanatali2110
963 views14 Folien
Park prirode Uvac von
Park prirode UvacPark prirode Uvac
Park prirode UvacDragan Bjelic
2.9K views18 Folien
Republika srpska i njena turisticka ponuda von
Republika srpska i njena turisticka ponudaRepublika srpska i njena turisticka ponuda
Republika srpska i njena turisticka ponudaBorijana Pekic
466 views11 Folien
Sokobanja, Sara Ostojić von
Sokobanja,  Sara OstojićSokobanja,  Sara Ostojić
Sokobanja, Sara Ostojićdvucen
1.1K views5 Folien
Rgoska banjica Knjazevac von
Rgoska banjica Knjazevac Rgoska banjica Knjazevac
Rgoska banjica Knjazevac Knjazevac
4.5K views27 Folien
Национални паркови Србије von
Национални паркови СрбијеНационални паркови Србије
Национални паркови СрбијеSrpska škola u inostranstvu
578 views55 Folien

Similar a Banje srbije(7)

Republika srpska i njena turisticka ponuda von Borijana Pekic
Republika srpska i njena turisticka ponudaRepublika srpska i njena turisticka ponuda
Republika srpska i njena turisticka ponuda
Borijana Pekic466 views
Sokobanja, Sara Ostojić von dvucen
Sokobanja,  Sara OstojićSokobanja,  Sara Ostojić
Sokobanja, Sara Ostojić
dvucen1.1K views
Rgoska banjica Knjazevac von Knjazevac
Rgoska banjica Knjazevac Rgoska banjica Knjazevac
Rgoska banjica Knjazevac
Knjazevac4.5K views
Turističke vrijednosti u BiH von nermacidic
Turističke vrijednosti u BiHTurističke vrijednosti u BiH
Turističke vrijednosti u BiH
nermacidic108 views

Banje srbije

 • 1. BANJE SRBIJE ANA MIŠČEVIĆ
 • 2. Reč ‘’banja’’ označava kupalište. • Opšte usvojen pojam banjskih centara označava i lečilište, koje se ne zasniva samo na kupanju, već uključuje brojne stručnjake, različite tretmane, kozmetičku negu, brigu o ishrani, brojne vidove rekreativnih sadržaja • Dugo je vladalo ubeđenje da su banje mesta za odmor penzionera. • Osavremenjavanje ponude je promenilo strukturu gostiju u banjama...
 • 3. • Još su stari Rimljani od II do IV veka n.e. gradili kupatila, bazene i vile  na izvorima termo- mineralnih voda. • Ostaci tih kupatila danas se mogu naći u Niškoj, Vrnjačkoj, Sokobanji, Jošaničkoj i Kuršumlijskoj banji. • Novija arheološka istraživanja ukazuju na postojanje arhitektonskih ostataka i današnjoj Ovčar banji, ali i u Vranjskoj i Ribarskoj.
 • 4. • I u doba Vizantijskog carstva znalo se za lekovita svojstva nekih danas, najpoznatijih banja Srbije. • Koristila ih je vlastela ali i narod srednjevekovne Srbije, dok su neke kao Trepča i Ovčar banja bile metosi srpskih manastira.
 • 5. • Pošto su osvojili ovaj deo Balkana, Turci ostavljaju tragove svog prisustva • u Koviljači, Ribarskoj, Sijerinskoj banji, a turska kupatila "amami" i danas se upotrebljavaju u Sokobanji, Novopazarskoj ali i Brestovačkoj banji.
 • 6. • Krajem XIX i početkom XX veka banje postaju sve popularnije među srpskim industrijalcima, trgovcima, ali i piscima, slikarima i drugim umetnicima, što doprinosi da naše banje postaju sve popularnije i interesantnije i za turiste iz Evrope. • Tako Koviljača, Niška, Vrnjačka banja postaju omiljeno boravište gostiju iz Austrije, Grčke, Mađarske. 
 • 7. Nakon I svetskog rata, u banjama se grade velelepne vile, letnjikovci, saloni. Uređuju se banjski parkovi po ugledu na francuske i italijanske. Sve više pažnje se posvećuje i lečilištima. 
 • 8. • Nakon II svetskog rata, banje se ubrzano razvijaju, grade se veći smeštajni objekti i lečilišta, te se banje sve više orijentišu kao mesta za oporavak, ali to ne umanjuje njihovu privlačnost kao mesta za zabavu i razonodu.
 • 9. Zašto se baš u Srbiji gradi toliko banja? • Srbija sa više od 300 izvora mineralnih i termo- mineralnih voda spada u jedno od najbogatijih područja u Evropi. • Pored toga i broj vazdušnih banja nije zanemarljiv. • Obratimo li pažnju i na prirodne lepote, rezultat je sledeći:
 • 11. Severna Srbija: Banja Palić Banja Kanjiža Banja Junaković
 • 12. Banja Kanjiža Položaj: 200 km severno od Beograda Indikacije: Reumatizam, stanja nakon povrede lokomotornog aparata, povrede perifernog nervnog sistema, stanja postoperativne ortopedije,stanja posle operacije kičmenog stuba, rehabilitacija dece i stanja oštećenog nervnog sistema. Prirodni lekoviti faktori: Termo-mineralna vode ove banje spada u natrijum -hidrokarbonatne - sulfidne hiperterme, čija je temperatura na izvorima 51°C, 64°C, 72°C. Mineralno blato (peloid), specifičnog sastava takođe se primenjuje u terapiji.
 • 13. Položaj i priroda • Kanjiža je bački grad, 20 km severno od Sente, a 36 km jugoistočno od Subotice. Grad i banja u njemu leže na 87 m nadmorske visine, pokraj puta i pruge Novi Sad-Segedin i reke Tise. Banja se nalazi u gradskom parku, gde je podignuto kupatilo. Klima je kontinentalna sa toplim letima i hladnim zimama.
 • 14. Rekreacija i izletišta: Posebno su intreresantna stara gradska jezgra Subotice i Kanjiže... Sportsko-rekreativni sadržaji: Gostima stoje na raspolaganju dva zatvorena bazena, sauna, sportska dvorana kao i tereni za fudbal, košarku, rukomet i tenis. Na obali Tise se nalazi potpuno opremljen kamp...
 • 15. Centralna Srbija Jošanička banja Ovčar banja Bukovička Banja Ribarska banja Bogutovačka banja Vrnjačka banja Banja Vrujci Gornja Trepča Mataruška banja Mladenovačka "Selters" banja Palanački kiseljak
 • 16. Bukovička Banja • Položaj: 76 km juzno od Beograda, u centru Arandjelovca • Indikacije: Periferne vaskulopatije, bolesti metabolizma, hronične profesionalne bolesti i trovanja teškim metalima, hronične neuralgije, polineuropatije, distrofičke promene. • Prirodni lekoviti faktori: Više mineralnih izvora temperature od 12 do 28°C. Hladni izvori spadaju u grupu alkalnih ugljeno-kiselih hipotermi.
 • 17. Mineralni izvori • Mineralni izvori Aranđelovačke Banje izbijaju u rasednoj zoni na severnoj strani Bukulje. • Pored četiri izvora hladne mineralne vode temperature 13-14 C, postoji i hipotermalni izvor sa temperaturom vode od 25,7 C. Vode izvora se razlikuju po temperaturi, količini ugljene kiseline i koncentraciji mineralnih sastojaka.
 • 18. Rekreacija i izletišta • Pored boravka u prostranom parku sa alejom borova, stablima topola, lipa, jablana, hrasta, jele, smrče i žalosne vrbe, gostima su na raspolaganju sportski tereni, plivački bazen sa skakaonicom i terasama za sunčanje, bioskopska dvorana, biblioteka i dr. • Severoistočno od grada otkrivena je pećina Risovača , jedna od retkih paleolitskih stanica u Srbiji, koja svedoči o davnašnjoj naseljenosti Šumadije, kao i pećinica Gradac kod Kragujevca. • Posebno je ugodno izletište Bukulja, sa zaštićenim šumama, punim srna i fazana i Garaškim jezerom dužine hiljadu metara i dubine 15 m. Svojom visinom (696 m), ostrvskim položajem i vidikom planina privlači goste banje, a u toku je izgradnja i vidikovca. • Nedaleko od banje je vinorodni Oplenac . Jugoistočno od Banje u nastavku šumovite Bukulje nalazi se Venčac sa vinogorjem i majdanima poznatog mermera. Na severu je Kosmaj (628 m).
 • 19. Turističke atrakcije su i : • Karađorđev grad u Topoli, • mauzolej kralja Petra I na Oplencu, • Orašac (mesto podizanja Prvog srpskog ustanka), • manastiri Blagoveštenje, Voljavča i Nikolje itd. • Poznata je i Međunarodna kulturna manifestacija "Mermer i zvuci".
 • 20. Zapadna Srbija Pribojska banja Banja Koviljača
 • 21. Banja Koviljača • Položaj: 142 km jugozapadno od Beograda Indikacije: U banji se leče svi oblici reumatizma, bolesti lokomotornog aparata, posttraumatska stanja, ginekološka oboljenja, neurološka oboljenja Prirodni lekoviti faktori: Sumporovita mineralna voda 15 do 20°C i lekovito blato predstavljaju prirodne lekovite faktore Banje Koviljače
 • 22. Položaj • Nalazi se Jadarskom kraju, sa desne strane donje Drine . • Smeštena je u severozapadnom podnožju planine Gučeva ,  na nadmorskoj visini od samo 128 metara. • Južno od lečilišta diže se Vasino brdo (270 m) • Na jugoistoku je najviša tačka Gučeva – Crni vrh sa visinom od 779 m. • Od Loznice je udaljena šest kilometara a od Zvornika 19 km. • Banja je utonula u park i šumu listo­padnog i četinarskog drveća. Zeleni pojas banje nastavlja se na šumu. Pored kompaktnog naselja Banja Koviljača, južno, nalazi se selo Gornja Koviljača.
 • 23. Priroda • Podneblje Koviljače je umereno kontinentalno. Šume čine vazduh čistim i svežim, omorine i žega nema, a večeri su sveže pod uticajem planine i Drine. Vetrovi su retki i slabi, kao i magle. Najčešći je jugozapadni vetar, koji duva niz dolinu Drine. Vetar sa Gučeva osvežava vazduh u Banji naročito u letnjim večerima. Prijatno podneblje daje Koviljači karakter vazdušnog, odnosno klimatskog mesta, iako leži nisko. To termalno-mineralnom lečilištu povećava ugled i daje značaj balneo-turističkog mesta.
 • 24. Rekreacija i izletišta • Interesantan je izlet do Jerininog grada kod Zvornika (19 km od Banje), • do sela Tršića , rodnog mesta Vuka Karadžića (8 km jugoistočno od Loznice). • U selu se nalazi etnografski park sa spomen kućom i više objekata narodne arhitekture. Ceo etno park je smešten u živopisnoj dolini rečice Žeravije . • Središnje mesto ovog osobitog etnografskog spomen parka je Vukova kuća, zapravo rekonstruisana kuća porodične zadruge sa okućnicom, kakve su bile uobičajene u XIX veku i u kome se svake godine održava "Vukov sabor". • Put vas može odvesti i do manastira Tronoše, u kojem se Vuk učio pismenosti. U njemu je monah Josif napisao poznati Tronoški letopis čija se kopija čuva u manastiru, a orginal u Beču.
 • 25. Istočna Srbija Sokobanja Gamzigradska banja Brestovačka banja Zvonačka banja
 • 26. Sokobanja • Položaj: 250km južno od Beograda Indikacije: Bronhijalnu astmu, hronični hepatitis, psioneuroze, neurastenije, lakši oblici povišenog krvnog pritiska, hronični reumatizam, hronična reumatska i degenerativna oboljenja, išijas, stanja nakon povreda. •  Prirodni lekoviti faktori: Prirodni lekoviti faktori Sokobanje su termomineralni izvori temperatura od 28°C (Banjica) do 45,5°C (Park), gas radon uz povoljnu jonizaciju, čist planinski vazduh bez prisustva aerozagađenja i izuzetno blagotvorna umereno-kontinentalna klima.
 • 27. Položaj i priroda • Banjsko naselje je podignuto u severnoj podgorini Ozrena , sa leve strane Moravice i leži mimo glavnih saobraćajnica u dolinama Morave i Timoka, ali je dobrim asfaltnim putem povezana sa Aleksincem i Knjaževcem. • Podneblje Sokobanjske kotline je umereno-kontinentalno. Planinski povetarci donose lečilištu čist i svež vazduh. Naročito su večeri sveže. Kako su planine šumovite, vazdušne struje donose Banji prijatan miris ozona. • Ugodno podneblje, planinska i šumovita okolina čine Banju kompletnim balneo-klimatskim lečilištem.
 • 28. Rekreacija i izletišta • U centru se nalazi prostrani park sa borovima, lipama i ružičnjacima. Šumom obrasle planinske strane iznad lečilišta omogućuju jednodnevne izlete do vidikovaca, sa odličnim pogledom na Rtanj i kotlinu. • Na samo kilometar od Banje, uz Moravicu nalazi se izvor "Lepterija " sa motelom, plažom. • Interesantna je Soko-gradska klisura sa Soko-gradom i modernim hotelom visoko nad rekom sa "kacama" u koritu (džinovski lonac) i brzacima. Reka omogućuje kupanje, sunčanje i ribolov, a klisura šetnje i penjanje vrletnim stazama. • Izvanredni vidici se takođe pružaju sa puta prema Ozrenskom. Dolina Gradašnice je dobrim delom ispunjena bigrom, sa kaskadama, nizom vodopada ukupne visine 40 m, među kojima je najviši Ripaljka 17 metara. • Istočno od Sokobanje, u Dugopoljskom proširenju nalazi se vrelo Moravice , sa pećinama iz kojih je ranije isticala voda, gradeći reku.
 • 29. Južna Srbija Vranjska banja Bujanovačka banja Niška banja Kuršumlijska banja Prolom banja Novopazarska banja Lukovska banja Sijarinska banja
 • 30. Prolom banja • Položaj: 300 km južno od Beograda Indikacije: Bolesti bubrega i mokraćnih puteva, bolestiorgana za varenje, bolesti kože, bolesti krvnih sudova i vanzglobni reumatizam Prirodni lekoviti faktori: Prolom Banja ima više izvora termomineralne vode temperature od 26 do 31,5°C. "Prolom voda" je prijatnog ukusa i bez mirisa, pa se preporučuje i zdravim osobama kao pijaca voda izuzetnog kvaliteta
 • 31. Položaj i priroda • Nalazi se 23 km jugoistočno od Kuršumlije, kod sela Prolom, po kojem je dobila naziv. • Smeštena je u gornjem toku Prolomske reke , desne pritoke Kosanice . • Leži na 630 m nadmorske visine, te se ubraja u najviše banje Srbije. Iznad nje se dižu Mejanska planina na jugozapadu, Prolomska planina na jugoistoku i planina Sokolovića (1.017 m) na severu. • Kroz Banju na obema dolinskim stranama   protiče reka,  koja je  dala  osnovni   pečat morfologiji   banjskog   terena.
 • 32. Rekreacija i izletišta • Đavolju Varoš (11 km) čine dva, u svetu retka prirodna fenomena: zemljane figure kao specifični oblici reljefa, koji u prostoru deluju vrlo atraktivno, i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom. Atraktivnost fenomena dopunjuju prirodni ambijent koji oko zemljanih figura deluje surovo, skoro mistično, a u širem okruženju živopisno i pitomo. • Crkva Sv. Petke ( 1,5 km) se nalazi pored puta za Rudare u neposrednoj blizini fabrike za pakovanje Prolom vode. To je ustvari rekonstruisana crkva iz nemanjickog perioda, gradena od kamena i pokrivena kamenim pločama. •   Crkva Lazarica (2,4 km) koja se nalazi se u dolini Prolomske reke, na 640 m nadmorske visine, u ataru sela Prolom. To je jedina crkva brvnara u Toplici. Sagradili su je doseljenici sa planine Golije oko 1890. godine, na temeljima starijeg hrama, materijalom i u stilu građenja crkava u njihovom starom zavičaju.
 • 33. • Osim lečenja i turističko –rekreativnih sadržaja, banje nude i brigu o zdravoj ishrani, fitnes i wellnes programe. • Šta to sve može da znači? • To znači: tretmane blatom, ručnu masažu, kozmetičke tretmane, korišćenje bazena sa lekovitom vodom, teretane, đakuzija, saune i biserne kupke...