CA Cervix
Asst.Prof.Dr.Terdsak Rojsurakitti Vor 12 Jahren
GERD
Asst.Prof.Dr.Terdsak Rojsurakitti Vor 12 Jahren
DUB
Asst.Prof.Dr.Terdsak Rojsurakitti Vor 13 Jahren
Laboratory Testing
Asst.Prof.Dr.Terdsak Rojsurakitti Vor 13 Jahren
Shock
Asst.Prof.Dr.Terdsak Rojsurakitti Vor 13 Jahren
Nephrotic Syndrome
Asst.Prof.Dr.Terdsak Rojsurakitti Vor 13 Jahren
Kidney & Urinary System
Asst.Prof.Dr.Terdsak Rojsurakitti Vor 13 Jahren
Stroke
Asst.Prof.Dr.Terdsak Rojsurakitti Vor 13 Jahren
Osteoporosis
Asst.Prof.Dr.Terdsak Rojsurakitti Vor 13 Jahren
Chronic Back Pain
Asst.Prof.Dr.Terdsak Rojsurakitti Vor 13 Jahren
Low Back Pain
Asst.Prof.Dr.Terdsak Rojsurakitti Vor 13 Jahren
Brachial Plexus Injury
Asst.Prof.Dr.Terdsak Rojsurakitti Vor 13 Jahren
Bile Duct Tumor
Asst.Prof.Dr.Terdsak Rojsurakitti Vor 13 Jahren
Appendicitis
Asst.Prof.Dr.Terdsak Rojsurakitti Vor 13 Jahren
Organ Transplant
Asst.Prof.Dr.Terdsak Rojsurakitti Vor 13 Jahren
Thyroid Noudle
Asst.Prof.Dr.Terdsak Rojsurakitti Vor 13 Jahren
Deep Vein Thrombosis
Asst.Prof.Dr.Terdsak Rojsurakitti Vor 13 Jahren
Gastrointestional Stromal Tumors
Asst.Prof.Dr.Terdsak Rojsurakitti Vor 13 Jahren
Head Injury
Asst.Prof.Dr.Terdsak Rojsurakitti Vor 13 Jahren
Circumcision
Asst.Prof.Dr.Terdsak Rojsurakitti Vor 13 Jahren