Webinar neurookulistyczny

„Neuro-okulistyka”
od zera do bohatera
Dr n. med. Joanna Przybek-Skrzypecka
Katedra i Klinika Okulistyki
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
I) WSTĘP
Czego się boi rezydent na pierwszym dyżurze?
• Nagła utrata widzenia
Dlaczego
neurookulistyka
jest tak ważna?
Aby nie „przegapić”
choroby zagrażającej
widzeniu/życiu
Czasami można
uratować
człowiekowi życie
Będzie to Wasz
najwdzięczniejszy
pacjent
Od czego zacząć…
• Rozróżnienia „prawdziwego” objawu neuro-okulistycznego od
niezdiagnozowanej choroby oczu, nie stanowiącej zagrożenia widzenia/życia
1. Odróżniaj prawdziwy
stan nagły od źle
zdiagnozowanego pacjenta
Często „niedodiagnozowane”:
Zaćma podtorebkowa tylna
Nieregularny astygmatyzm, stożek rogówki
Centralna surowicza retinopatia
Otwór w plamce, Błona nasiatkówkowa
Zespół suchego oka
https://jmedicalcasereports.biomedcentral.com/articles/10.1186/1752-1947-4-7
Kiedy masz wątliwości  1) dokładny wywiad,
2) dokładne badanie okulistyczne, 3) badania dodatkowe
WYWIAD OGÓLNY !!!
Przesłana do mnie pacjentka z obniżeniem
ostrości wzroku OPL
26-letnia kobieta bez obciążeń
• Vod 0.7 cc -1.75/-1.25/124
• Vos 0.8 cc -2.25/-1.25/112
• Snod 0.5 sc
• Snos 0.5 sc
• Odcinek przedni i dno w normie wieku
Pattern-VER OPL
Wynik prawidłowy
Webinar neurookulistyczny
Webinar neurookulistyczny
Webinar neurookulistyczny
Webinar neurookulistyczny
Rozpoznanie?
STOŻEK ROGÓWKI
1) Nieprawidłowe powierzchnia tylna r
(posteriori elevation)
2) Ścieńczenie rogówki
3) Nieprawidłowa dystrybucja grubości
rogówki
OBJAWY
Munsona
Linie Vogta
Pierścień Fleishera
Rizzutiiego
Objaw czerwonej flagi:
NAGŁA UTRATA
WIDZENIA
BŁYSKI BOLESNA UTRATA
WIDZENIA
DYSCHORMATOPSJA PODWÓJNE
WIDZENIE
Badając zwróc uwagę na:
Badanie neuro-okulistyczne: NAJWAŻNIEJSZE ETAPY PRZED
BADANIEM W LAMPIE
Szukaj/obserwuj:
Źrenice !!! (RAPD)
Porównawcze pole widzenia
Zaburzenia widzenia barw
Zaburzenia ruchomości gałek ocznych
Dwojenie
Ból podczas ruchów gałek ocznych
Podwójne
widzenie
(dwojenie)#
jednooczne
podwójne widzenie
Df obuoczne podwójne widzenie
znika po zasłonięciu jednego oka
Jednooczne podwójne widzenie jest
najczęściej wywołane przez zespół
suchego oka
W RAZIE WĄTPLIWOŚCI
• POPROŚ O POMOC
• KONSULTUJ NEUROLOGICZNIE
• SKANUJ
• UMÓW NA KONTROLĘ ZA KILKA DNI (poczytaj w domu :D)
II) PRZYPADKI KLINICZNE
Przypadek nr 1: najbardziej typowy przypadek jest czasami
tym najczęstszym rozpoznaniem
Najbardziej typowy na rozgrzewkę, ale…
Izba Przyjęć
• 26-letnia pacjentka zgłasza się z powodu pogorszenia widzenia i bólu
podczas czytania
• Ogólnie zdrowa
• Vod 5/16 sc, knp, Vos 5/5 sc
Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego
bolesne
(ból przy
poruszaniu gałką
oczną)
+
zaburzone
widzenia
barw
obniżenie
ostrości
wzroku
jednostronn
e
10% pacjentów: 20/20,
25% 20/25- 20/50
29% 20/50- 20/190
36% 20/200 lub niżej
72% ostrość wzroku powróciła do 20/20 po 15 latach
66% pacjentów miało ostrość wzroku min. 20/20 OPL
ONTT optic neuritis treatment trial JAMA Opth 1991, 2008
Ostrość wzroku
Diagnostyka pozagałkowego zapalenia n. II
• MRI OUN
• Pole widzenia
• VER
• Badania laboratoryjne
• PMR?
MRI OUN
Boli najbardziej przy przywiedzeniu i uniesieniu but why?
Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego
• 20-32% występuje jako pierwszy objaw choroby
• 46-80% pacjentów chorujących na SM przechoruje min. 1 pozagałkowe
zapalenie n. II
• 75% pacjentów z pierwszym pozagałkowym zapaleniem powróci do
pełnej ostrości wzroku w ciągu 6 miesięcy
• 35% pacjentów przebędzie drugi epizod pozagałkowego zapalenia w
ciągu 10 lat
• Leczenie pozagałkowe zapalenia n. II nie wpływa na ostateczną ostrość
wzroku
• Leczenie pierwszego pozagałkowego zapalenia redukuje
prawdopodobieństwo zachorowania na SM
Confavreux 2006, Vukusic 2006, Burman 2011, Hickman 2008
Kryteria
McDonalda
2017
Znaczenie MRI w procesie
rozpoznawania SM
1 pozagałkowe zapalenie n. II a
prawdopodobieństwo zachorowania na
SM
Znaki ostrzegawcze zapalenia n. II
tzw. „red flags”
• Relative afferent pupillary defect Francisco et al., Diagnosis approach of optic neuritis, J Neurol Neurophysiol 2015
Typowe zap. n. II Atypowe zap. n. II
Wiek (lata) 15-45 <15, >45
lokalizacja jednooczna obuoczna
Początek objawów nagły (max 1-2 tyg) przewlekły, podstępny
Ostrość wzroku Obniżona w stopniu
umiarkowanym
Obniżona znacznie
ból obecny nieobecny
RAPD* obecny obecny
Dno oka 2/3 prawidłowe
(ew. obrzęk tarczy
przemijający)
Prawidłowe, obrzęk,
wybroczyny (zmiany
przetrwałe)
Progresja zmian Spontaniczna poprawa
(szybciej po podaniu
sterydów)
Progresja zmian (>2 tyg)
Brak odpowiedzi na steroidy
Diagnostyka różnicowa pozagałkowego zapalenia n. II
Solomon AJ, Weinshenker BG. Misdiagnosis of multiple sclerosis: frequency, causes, effects, and prevention. Curr Neurol
Neurosci Rep. 2013;13(12):013–0403.
Przypadek nr 2
2) Przesłanie: brak ochyleń w
badaniu okulistycznym nie oznacza,
że pacjent jest zdrowy
Opis
przypadku
Izba Przyjęć
62-yo kobieta skarżąca się na nagłe
wypadnięcie skroniowej części pola
widzenia prawego oka
Wywiad okulistyczny: nadwzroczność
Wywiad ogólny: NT, palaczka
Badanie okulistyczne
VA 5/5 OPL, Sn 0.5 add +3.0 OPL
GAT 12 mmHg OPL
Prawidłowe widzenie barwne OPL
Prawidłowa reakcja źrenic na światło
Porównawcze badanie pola widzenia: OP 40-50 stopni od
skroni, pozostałe kwadranty prawidłowe, OL prawidłowe
Pierwsze badanie, które najchętniej bym
zleciła
pytanie czy jest dostępne w sobotę o 21.00 
Skanuj!!!
Webinar neurookulistyczny
Słuchaj pacjenta uważnie!
Przypadek kliniczny nr 3
Przypadek 3
• 49-letnia kobieta zgłosiła się na ostry dyżur okulistyczny z powodu uczucia
ciała obcego (czarnego punktu?)
• Pacjentka skierowana z poradni okulistycznej, gdzie odbyły się 3 wizyty
okulistyczne, zalecano preparaty sztucznych łez, higienę brzegów powiek,
maść z wit. A, według pacjentki bez poprawy
• Do diagnostyki różnicowej włączono podejrzenie choroby konwersyjnej,
zalecono konsultację psychiatryczną
Badanie przedmiotowe
• Vitus od=os 1.0 sc
• Sn od=os 0.5 sc
• Tod=os 15 mmHg
• Reakcja źrenic na światło prawidłowa
bezpośrednia i pośrednia OPL
• Tablice Ishihary rozpoznaje prawidłowo
OPL
• Orientacyjne pole widzenia prawidłowe
OPL
• Odcinek przedni i dno prawidłowe OPL,
odwinięto powieki – nie uwidoczniono
ciał obcych
• „na wszelki wypadek”? Pole widzenia
FF120
Biorąc pod uwagę objawy kliniczne co
podejrzewasz? Jakie badanie wykonasz?
Webinar neurookulistyczny
Pacjentka wróciła po 3 tyg. do okulisty (4
wizyta okulistyczna)
Webinar neurookulistyczny
Webinar neurookulistyczny
Guzowata, policykliczna
masa o wymiarach 58
mm x42 mm w okolicy
czołowo-skroniowej, guz
prawdopodobnie
wywodzi się z kości
klinowej (przemawia za
oponiakiem), daje jednak
silny efekt masy, obrzęk
tkanki mózgowej
(glejak?)
MRI
Guzy drogi wzrokowej (oponiak)
• Powoli pogarszająca się ostrość wzroku
• Pogorszone widzenie barw
• RAPD
• Zanik nerwu wzrokowego, zespolenia nerwowo-rzęskowe
• DD: glejak n. II, przerzuty, naciek białaczki, neurosarkoidoza, gruźlica, kiła
Zaburzenia w polu widzenia
Webinar neurookulistyczny
Webinar neurookulistyczny
Typ mroczka
w polu
widzenia
(PW)
Koncentryczne zawężenie PW
Uogólnione obniżenie czułości
Centralny mroczek
Klinowy mroczek
Poszerzenie plamy ślepej
pęczkowy ubytek PW
Mroczek respektujący południk
pionowy
Koncentryczne
zawężenie pola widzenia
• Zmęczenie, brak koncentracji,
niezrozumienie założeń badania
• Zaburzenia konwersyjne, symulacja
• Niedobór witaminy A
• Zwyrodnienia tapeto-retinalne
• Rozwarstwienie siatkówki
• Uciskowa neuropatia n. II
• Druzy tarczy n. II
• Obustronne uszkodzenie pasm
wzrokowych
Uogólniona
redukcja
czułości
siatkówki
• NIEPRAWIDŁOWA REFRAKCJA (W
TYM SOCZEWKI MULTIFOKALNE,
KORYGUJ PRESBYOPIĘ!)
• Zmęczenie
• Blizny rogówki, zaćma
• Wąska źrenica (pilokarpina)
• Uogólniony ubytek komórek zwojowych
siatkówki (stan po zapaleniach n. II,
zaawansowana jaskra)
Mroczek centralny
• Choroby plamki żółtej: AMD, epiteliopatie NBS
• Dystrofia czopkowa
• Centralna otoczkowa dystrofia naczyniowa
Retinopatia centralna
Pozagałkowe zapalenie n. II
Toksyczna, niedoborowa neuropatia n. II
Wodzone: zaniki n. II
Neuropatia kompresyjna lub naciekowa
Choroby n. II
Plama ślepa a pole widzenia
Fizjologicznie:
Wynika z obecności nerwu wzrokowego
14 stopni ku skroni od centrum PW
Obejmuje 6 stopni w poziomie,
10 stopni w pionie
2/5 powyżej równika, 3/5 poniżej równika
Poszerzenie plamy ślepej
• obrzęk tarczy n. II
• Szczelina tarczy n. II
• Duża tarcza n. II
• Okołotarczowy zanik
naczyniówki lub bliznowacenie
• * mała plama ślepa w małej tarczy n. II
Przemieszczenie plamy ślepej
• Zez
• Zaburzenia ponadjądrowe (np. porażenie n. IV)
• Choroby przebiegające z ektopią tarczy n. II, trakcjami siatkówki, np.
retinopatia wcześniaków, retinopatia cukrzycowa
• Wysoka krótkowzroczność, ektazje twardówki (ku skroni)
• Wysoka nadwzroczność, afakia (ku nosowi)
• artefakt
Przypadek 4
nie przeceniaj zmian nieorganicznych
malingering
Pacjentka przesłana na konsultację okulistyczną
z II Kliniki Neurologii z powodu braku
uchwytnych przyczyn neurologicznych i
stopniowego obniżenia ostrości wzroku
Vod 5/30 sc, knp
Vos 5/50 sc, knp
Snod 0.75 cc +2.5 ( z trudem)
Snos 1.0 cc +2.75
• 62 kobieta ze stopniowym
obustronnym pogorszeniem
widzenia
• Błyski, migoczące światełka
• Koncentryczne zawężenie pola
widzenia
• Wywiad ogólny: NT
• Problemy socjalne: utrata mieszkania,
choroba bliskiego członka rodziny
Webinar neurookulistyczny
Webinar neurookulistyczny
Webinar neurookulistyczny
Webinar neurookulistyczny
Retinopatia związana z nowotworem
(CAR, cancer-associated retinopathy)
• Patofizjologia: przeciwciała przeciw antygenom siatkówki, rekoweryna
• Głównie nowotwory płuc
• Badanie okulistyczne: obniżona ostrość wzroku, zaburzenia w polu widzenia, glare
po ekspozycji na światło, RAPD, zaburzone widzenie barw, migoczące światełka
• Lampa szczelinowa: początkowo prawidłowe badanie degeneracja siatkówki
(ścieńczenie RPE, zwężenie naczyń tt, bladość n. II)
• Badania dodatkowe: VF, FA, OCT, ERG
Webinar neurookulistyczny
Przypadek 5
• Nagła utrata widzenia u 72-letniej kobiety, która miesiąc temu straciła
widzenie w drugim oku z powodu AION
• W wywiadzie NT
Vod=lppo
Vos bpś
Dokładny wywiad
• Od 4 mies. silne bóle głowy, 4 KONSULTACJE NEUROLOGICZNE
• Chromanie żuchwy, przeczulica skóry głowy od ok 3 mies
• Uczucie ogólnego zmęczenia i rozbicia
Badania dodatkowe
• WBC 12,3 tyś
• OB. 81 (w 4 dobie dożylnej steroidoterapii)
The patient is a 42 year-old man who presented 4
days after experiencing painless visual loss in the
right eye. Fundus photographs of the affected right
(A) and unaffected left (E) eyes. Automated
(Humphrey 24–2) perimetry grey scale results for the
right (A) and left (E) eyes are provided as insets. En
face images of the right (B) and left (F) eyes. OCT-A
images with segmentation of the superficial papillary
capillary network (C, G) and choriocapillaris (D,H).
Corresponding B-scan images denote segmentation
boundaries (red, superficial; blue, choriocapillaris).
Red arrows in D denote blockage artifact imparted
by overlying optic disc edema. (I-L) Evaluation of
the same patient 7 weeks after the initial
presentation. (I) Fundus photographs of the
affected right eye. Inset depicts Automated
(Humphrey 24–2) perimetry result for the right eye
at that time. (J) En face image of the affected optic
disc at that time. OCT-A image with segmentation
of the superficial papillary capillary network (K) and
choriocapillaris (L).
Gaier ED, Quantitative analysis of optical
coherence tomographic angiography (OCT-
A) in patients
with non-arteritic anterior ischemic optic
neuropathy (NAION) corresponds to visual
function. PLoS One. 2018 Jun
28;13(6):e0199793
Olbrzymiokomórkowe zapalenie t. skroniowej
• Najczęstsza przyczyna pierwotnego, układowego zapalenia naczyń
• Najczęściej osoby starsze (głównie>70 r.ż.)
• Powolny podstępny początek (bóle głowy, stany podgorączkowe,
osłabienie, utrata apetytu, chromanie żuchwy, pogrubiała
powrózkowata t. skroniowa), utrata widzenia z przebiegu AION
• Zaburzenia ostrości wzroku, podwójne widzenia
• GKS ogólnoustrojowo 2 lata!!!!!
Biopsja tętnicy skroniowej vs USG tętnicy
skroniowej
Przypadek 5
Webinar neurookulistyczny
Webinar neurookulistyczny
Porażenie n. III
• Bez zajęcia źrenicy 75%, z zajęciem źrenicy 25%
• Najczęściej bezbolesne
• Często związane z ch ogólnymi (cykrzyca, NT)
• Jeśli towarzyszy anizokoria skanuj (angio-TKL lub Angio-MRI) !!!
Przypadek nr 6
przesłanie: pracuj z dobrym radiologiem
Konsultacja okulistyczna w IPIN
• 70-letnia pacjentka hospitalizowana w oddziale neurologii MSWIA, przeniesiony do
IPIN z powodu przeistoczenia MSWIA w szpital jednoimienny
• Pacjentka zgłosiła się na Izbę Przyjęć z powodu nagłego dwojenia
• Konsultowana okulistycznie:… bz?
• Neurologicznie: brak uchwytnych zmian w badaniach (MRI głowy i oczodołów,
angio-MRI głowy prawidłowe)0
• Prośba o okulistyczne second-opinion
Vod 0.8 cc +1.5
Vos 1/50 sc, knp
Sn od 0.5 cc +3.5
Sn os nie czyta
a) Brak bezpośredniej reakcji źrenicy na światło OL
b) Nie rozpoznaje barw w tablicy Ishihary OL
Mięśniowe
(zajęcie mięśni
gałkoruchowych)
Płytka nerwowo-
mięśniowa
Toksyczne/
metaboliczne
Genetyczne/dzied
ziczna
Zaburzenia
ośrodkowego i
obwodowego
układu nerwowego
a)Olbrzymioko-
mórkowe zapalenie
tętnicy skroniowej
(ang. GCA)
Miastenia Toksyna botulinowa Dystrofia
miotoniczna
Verte ->
b) Orbitopatia
tarczycowa
(ang. TED)
Choroba Lamberta-
Eatona
Polekowa (statyny,
GKS)
Dystrofia oczno-
gardłowa
c) Idiopatyczna
choroba zapalna
oczodołu
Związki fosforo-
organiczne
Przewlekła
postępująca
oftalmoplegia
zewnętrzna
Przyczyny obustronnej oftalmoplegii
Przyczyny zaburzeń unerwienia mięśni gałkoruchowych
a) Choroby pnia mózgu (zapalne, rozrostowe, krwawienia, udary)
b) Zaburzenia zatoki jamistej
c) Choroby opon mózgowo-rdzeniowych (zapalenie, choroby rozrostowe)
d) Zespół Millera-Fishera
e) SM
f) kiła z zajęciem układu nerwowego
g) Postępujące porażenie nadjądrowe
h) Encefalopatia Wernickego
i) Choroba Whipple’a
Idiopatyczną choroba zapalna oczodołu
GKS i.v. 5 dni Encorton min 6 mies
III) Rola badań dodatkowych w neuro-
okulistyce
1. POLE WIDZENIA!
a) Wystarczy 24-2
b) Przy podejrzeniu zmian centralnych lub początkowej jaskrze proszę zlećcie dodatkowo 24-2
c) FF-120 wychodzi na świecie z użycia
d) Pamiętajcie o roli aparatu Goldmana w podejrzeniu konwersji/symulacji (dlaczego? Czy wiemy,
że pole widzenia Goldmana można sprawdzić 5-cioma różnymi znacznikami?)
Webinar neurookulistyczny
Webinar neurookulistyczny
2. OCT
RNFL
Zapalenie nerwu wzrokowego
GCC Grubość kompleksu komórek zwojowych siatkówki i warstwy splotowatej wewnętrznej ulega obniżeniu
wcześniej niż RNFL
!
Zapalenie nerwu wzrokowego
RNFL
Warstwa włókien nerwowych n. II ulega ścieńczeniu po przebyciu zapalenia n. II, szczególnie w
kwadrancie skroniowym (śr 2-4 mies po epizodzie)
Prawidłowy zapis RNFL powinien mieć kształt dwugarbny, gdyż grubość RNFL jest
najwyższa w kwadrancie górnym i dolnym
obniżenie grubości RNFL <75 um koreluje z prawdopodobieństwem wystąpienia
mroczka w polu widzenia
pacjenci z SM mają statystycznie mniejszą grubość RNFL niż zdrowa populacja,
nawet jeśli nie przebyli zapalenia n. II
Lamirel C, et al. Optical Coherence Tomography (OCT) in Optic Neuritis and Multiple Sclerosis, Rev Neurol 2010;166(12):978-986
NMO
Ubytek RNFL częściej w kwadrantach górnych i dolnych
Ubytek RNFL większy niż w zapaleniu n. II w przebiegu SM, szybciej można go zaobserwować, jest
bardziej rozlany
Oertel F. et al. Optical coherence tomography in neuromyelitis optica spectrum disorders: potential advantages for individualized
monitoring of progression and therapy. EPMA J. 2018 Mar; 9(1): 21–33.
Pacjentka z
zapaleniem
n. II OL,
progresja zmian w
czasie
Materiał własny Kliniki Okulistyki, SPKSO
Wywiad: stan po zapaleniu lewego nerwu
wzrokowego kilka mies. temu
Visus od = 5/5 sc
Visus os= 5/6 sc
Dno oka (mydriaza) tarcza n. II bladoróżowa, o gr
wyraźnych, c/d fizj, plamka bz, siatkówka dostepna
badania przylega
Materiał własny Kliniki Okulistyki, SPKSO
Visus 5/25 sc,
knp
Materiał własny Kliniki Okulistyki, SPKSO
Pozagałkowe zapalenie n. II
Vod 5/5 sc, Vos 5/6 sc
Materiał własny Kliniki Okulistyki, SPKSO
Świeżo rozpoznane pozagałkowe
zapalenie n. II OL
Świeżo rozpoznane pozagałkowe
zapalenie n. II OL
Materiał własny Kliniki Okulistyki, SPKSO
Diagnostyka pozagałkowego zapalenia n. II- negatywna
Materiał własny Kliniki Okulistyki, SPKSO
Materiał własny Kliniki Okulistyki, SPKSO
Webinar neurookulistyczny
3. ELEKTROFIZJOLOGIA
Typy badań elektrofizjologicznych
• 1. ERG: Zastosowanie PERG (ocena amplitudy P50- plamka i N95 - nerw wzrokowy )- ocena kom. zwojowych
Neuropatia jaskrowa: a. jaskra preperymetryczna, b. nadciśnienie oczne,c. jaskra normociśnieniowa
Dysfunkcje plamki: mfERG: choroba Stargardta – wczesne stadia, błony przedsiatkówkowe, AMD, makulopatia cukrzycowa – wczesne stadia.
Dysfunkcje n. II i komórek zwojowych siatkówki: demielinizacyjne zapalenie n. II, b. dominujący zanik n. II, c. neuropatia Lebera, ch. Parkinsona/Alzheimera
Zastosowanie FERG : głównie dystrofie ( RP, dystrofia czopkowa itp. )
Istnieje 5 zapisów: 3 pierwsze w warunkach skotopowych, 2 ostatnie - fotopowych
1 ocena precików
2 czopki i preciki
3 potencjały oscylacyjne komórek amakrynowych - główne zastosowanie to zmiany niedokrwienne siatkówki - zakrzep, DM (duża wrazliwosc komorek na niedokrwienie )
4 ocena czopków w warunkach fotopowych
5 ocena czopków na migocący bodziec swietlny
• 2. EOG - ocena stosunku maxymalnego pobudzenia siatkówki w warunkach fotopowych do minimalnego w war skotopowych - stosunek to współczynnik Ardena ( norma > 1,85 )
Zastosowanie:
choroba Besta, AD witreoretinopatia, AZOOR, z-ły białoplamiaste
• 3. VEP - fleshVEP i pattern VEP; ocenia latencje P100 i amlituda fali p100
główne zastosowanie - choroby demielinizacyjne ( PVEP ), ocena u sylulantów ( PVEP ), ocena OW u niemowlat ( FVEP )
• 4 ENG - zastosowanie w diagnostyce oczopląsu
• 5 EMG- ocena oftalmoplegii zewnetrznych
Pattern-VEP
Negatywna fala a: odp fotoreceptorów
Dodatnia fala b: kom Mullera, kom dwubiegunowe
Późna dodatnia fala c: RPE
ERG nie koreluje z ostrością wzroku (funkcja dołka)
ERG
ERG prawidłowe a
retinitis pigmentosa
Dziękuję za uwagę 
www.medfellows.pl
1 von 112

Recomendados

La historia del CCTV von
La historia del CCTVLa historia del CCTV
La historia del CCTVGustavo Guerra
2.2K views1 Folie
Guilherme Lopes: Arduino e Zabbix: uma combinação perfeita para IoT von
Guilherme Lopes: Arduino e Zabbix: uma combinação perfeita para IoTGuilherme Lopes: Arduino e Zabbix: uma combinação perfeita para IoT
Guilherme Lopes: Arduino e Zabbix: uma combinação perfeita para IoTZabbix BR
901 views19 Folien
Najlepsze Techniki Stosowane W Prywatnym Leczeniu Jaskry Przez Warszawskich L... von
Najlepsze Techniki Stosowane W Prywatnym Leczeniu Jaskry Przez Warszawskich L...Najlepsze Techniki Stosowane W Prywatnym Leczeniu Jaskry Przez Warszawskich L...
Najlepsze Techniki Stosowane W Prywatnym Leczeniu Jaskry Przez Warszawskich L...CentrumOka
4 views3 Folien
Objawy oczne boreliozy von
Objawy oczne boreliozy Objawy oczne boreliozy
Objawy oczne boreliozy Artur Grabos
17.3K views28 Folien
gh von
ghgh
ghguest289565
480 views11 Folien
Jaskra - jak rozpoznać i leczyć von
Jaskra - jak rozpoznać i leczyćJaskra - jak rozpoznać i leczyć
Jaskra - jak rozpoznać i leczyćLEXUMMEDICA
315 views4 Folien

Más contenido relacionado

Más de drnmedJanuszSkrzypec

protokoły von
protokołyprotokoły
protokołydrnmedJanuszSkrzypec
26 views3 Folien
Edir von
EdirEdir
EdirdrnmedJanuszSkrzypec
1.5K views2 Folien
MRI kolano cz.1 von
MRI kolano cz.1MRI kolano cz.1
MRI kolano cz.1drnmedJanuszSkrzypec
739 views112 Folien
Psychiatria lek von
Psychiatria lek Psychiatria lek
Psychiatria lek drnmedJanuszSkrzypec
794 views17 Folien
Anestezjologia lek von
Anestezjologia  lekAnestezjologia  lek
Anestezjologia lekdrnmedJanuszSkrzypec
1.5K views30 Folien
Psychiatria do lek von
Psychiatria do lekPsychiatria do lek
Psychiatria do lekdrnmedJanuszSkrzypec
3.1K views9 Folien

Webinar neurookulistyczny

 • 1. „Neuro-okulistyka” od zera do bohatera Dr n. med. Joanna Przybek-Skrzypecka Katedra i Klinika Okulistyki Warszawski Uniwersytet Medyczny Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • 3. Czego się boi rezydent na pierwszym dyżurze? • Nagła utrata widzenia
 • 4. Dlaczego neurookulistyka jest tak ważna? Aby nie „przegapić” choroby zagrażającej widzeniu/życiu Czasami można uratować człowiekowi życie Będzie to Wasz najwdzięczniejszy pacjent
 • 5. Od czego zacząć… • Rozróżnienia „prawdziwego” objawu neuro-okulistycznego od niezdiagnozowanej choroby oczu, nie stanowiącej zagrożenia widzenia/życia
 • 6. 1. Odróżniaj prawdziwy stan nagły od źle zdiagnozowanego pacjenta
 • 7. Często „niedodiagnozowane”: Zaćma podtorebkowa tylna Nieregularny astygmatyzm, stożek rogówki Centralna surowicza retinopatia Otwór w plamce, Błona nasiatkówkowa Zespół suchego oka
 • 9. Kiedy masz wątliwości  1) dokładny wywiad, 2) dokładne badanie okulistyczne, 3) badania dodatkowe
 • 11. Przesłana do mnie pacjentka z obniżeniem ostrości wzroku OPL
 • 12. 26-letnia kobieta bez obciążeń • Vod 0.7 cc -1.75/-1.25/124 • Vos 0.8 cc -2.25/-1.25/112 • Snod 0.5 sc • Snos 0.5 sc • Odcinek przedni i dno w normie wieku
 • 19. STOŻEK ROGÓWKI 1) Nieprawidłowe powierzchnia tylna r (posteriori elevation) 2) Ścieńczenie rogówki 3) Nieprawidłowa dystrybucja grubości rogówki OBJAWY Munsona Linie Vogta Pierścień Fleishera Rizzutiiego
 • 20. Objaw czerwonej flagi: NAGŁA UTRATA WIDZENIA BŁYSKI BOLESNA UTRATA WIDZENIA DYSCHORMATOPSJA PODWÓJNE WIDZENIE
 • 21. Badając zwróc uwagę na: Badanie neuro-okulistyczne: NAJWAŻNIEJSZE ETAPY PRZED BADANIEM W LAMPIE
 • 22. Szukaj/obserwuj: Źrenice !!! (RAPD) Porównawcze pole widzenia Zaburzenia widzenia barw Zaburzenia ruchomości gałek ocznych Dwojenie Ból podczas ruchów gałek ocznych
 • 23. Podwójne widzenie (dwojenie)# jednooczne podwójne widzenie Df obuoczne podwójne widzenie znika po zasłonięciu jednego oka Jednooczne podwójne widzenie jest najczęściej wywołane przez zespół suchego oka
 • 24. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI • POPROŚ O POMOC • KONSULTUJ NEUROLOGICZNIE • SKANUJ • UMÓW NA KONTROLĘ ZA KILKA DNI (poczytaj w domu :D)
 • 26. Przypadek nr 1: najbardziej typowy przypadek jest czasami tym najczęstszym rozpoznaniem Najbardziej typowy na rozgrzewkę, ale…
 • 27. Izba Przyjęć • 26-letnia pacjentka zgłasza się z powodu pogorszenia widzenia i bólu podczas czytania • Ogólnie zdrowa • Vod 5/16 sc, knp, Vos 5/5 sc
 • 28. Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego bolesne (ból przy poruszaniu gałką oczną) + zaburzone widzenia barw obniżenie ostrości wzroku jednostronn e 10% pacjentów: 20/20, 25% 20/25- 20/50 29% 20/50- 20/190 36% 20/200 lub niżej 72% ostrość wzroku powróciła do 20/20 po 15 latach 66% pacjentów miało ostrość wzroku min. 20/20 OPL ONTT optic neuritis treatment trial JAMA Opth 1991, 2008 Ostrość wzroku
 • 29. Diagnostyka pozagałkowego zapalenia n. II • MRI OUN • Pole widzenia • VER • Badania laboratoryjne • PMR? MRI OUN
 • 30. Boli najbardziej przy przywiedzeniu i uniesieniu but why?
 • 31. Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego • 20-32% występuje jako pierwszy objaw choroby • 46-80% pacjentów chorujących na SM przechoruje min. 1 pozagałkowe zapalenie n. II • 75% pacjentów z pierwszym pozagałkowym zapaleniem powróci do pełnej ostrości wzroku w ciągu 6 miesięcy • 35% pacjentów przebędzie drugi epizod pozagałkowego zapalenia w ciągu 10 lat • Leczenie pozagałkowe zapalenia n. II nie wpływa na ostateczną ostrość wzroku • Leczenie pierwszego pozagałkowego zapalenia redukuje prawdopodobieństwo zachorowania na SM Confavreux 2006, Vukusic 2006, Burman 2011, Hickman 2008
 • 32. Kryteria McDonalda 2017 Znaczenie MRI w procesie rozpoznawania SM
 • 33. 1 pozagałkowe zapalenie n. II a prawdopodobieństwo zachorowania na SM
 • 34. Znaki ostrzegawcze zapalenia n. II tzw. „red flags” • Relative afferent pupillary defect Francisco et al., Diagnosis approach of optic neuritis, J Neurol Neurophysiol 2015 Typowe zap. n. II Atypowe zap. n. II Wiek (lata) 15-45 <15, >45 lokalizacja jednooczna obuoczna Początek objawów nagły (max 1-2 tyg) przewlekły, podstępny Ostrość wzroku Obniżona w stopniu umiarkowanym Obniżona znacznie ból obecny nieobecny RAPD* obecny obecny Dno oka 2/3 prawidłowe (ew. obrzęk tarczy przemijający) Prawidłowe, obrzęk, wybroczyny (zmiany przetrwałe) Progresja zmian Spontaniczna poprawa (szybciej po podaniu sterydów) Progresja zmian (>2 tyg) Brak odpowiedzi na steroidy
 • 35. Diagnostyka różnicowa pozagałkowego zapalenia n. II Solomon AJ, Weinshenker BG. Misdiagnosis of multiple sclerosis: frequency, causes, effects, and prevention. Curr Neurol Neurosci Rep. 2013;13(12):013–0403.
 • 37. 2) Przesłanie: brak ochyleń w badaniu okulistycznym nie oznacza, że pacjent jest zdrowy
 • 38. Opis przypadku Izba Przyjęć 62-yo kobieta skarżąca się na nagłe wypadnięcie skroniowej części pola widzenia prawego oka Wywiad okulistyczny: nadwzroczność Wywiad ogólny: NT, palaczka
 • 39. Badanie okulistyczne VA 5/5 OPL, Sn 0.5 add +3.0 OPL GAT 12 mmHg OPL Prawidłowe widzenie barwne OPL Prawidłowa reakcja źrenic na światło Porównawcze badanie pola widzenia: OP 40-50 stopni od skroni, pozostałe kwadranty prawidłowe, OL prawidłowe
 • 40. Pierwsze badanie, które najchętniej bym zleciła pytanie czy jest dostępne w sobotę o 21.00 
 • 45. Przypadek 3 • 49-letnia kobieta zgłosiła się na ostry dyżur okulistyczny z powodu uczucia ciała obcego (czarnego punktu?) • Pacjentka skierowana z poradni okulistycznej, gdzie odbyły się 3 wizyty okulistyczne, zalecano preparaty sztucznych łez, higienę brzegów powiek, maść z wit. A, według pacjentki bez poprawy • Do diagnostyki różnicowej włączono podejrzenie choroby konwersyjnej, zalecono konsultację psychiatryczną
 • 46. Badanie przedmiotowe • Vitus od=os 1.0 sc • Sn od=os 0.5 sc • Tod=os 15 mmHg • Reakcja źrenic na światło prawidłowa bezpośrednia i pośrednia OPL • Tablice Ishihary rozpoznaje prawidłowo OPL • Orientacyjne pole widzenia prawidłowe OPL • Odcinek przedni i dno prawidłowe OPL, odwinięto powieki – nie uwidoczniono ciał obcych • „na wszelki wypadek”? Pole widzenia FF120
 • 47. Biorąc pod uwagę objawy kliniczne co podejrzewasz? Jakie badanie wykonasz?
 • 49. Pacjentka wróciła po 3 tyg. do okulisty (4 wizyta okulistyczna)
 • 52. Guzowata, policykliczna masa o wymiarach 58 mm x42 mm w okolicy czołowo-skroniowej, guz prawdopodobnie wywodzi się z kości klinowej (przemawia za oponiakiem), daje jednak silny efekt masy, obrzęk tkanki mózgowej (glejak?) MRI
 • 53. Guzy drogi wzrokowej (oponiak) • Powoli pogarszająca się ostrość wzroku • Pogorszone widzenie barw • RAPD • Zanik nerwu wzrokowego, zespolenia nerwowo-rzęskowe • DD: glejak n. II, przerzuty, naciek białaczki, neurosarkoidoza, gruźlica, kiła
 • 54. Zaburzenia w polu widzenia
 • 57. Typ mroczka w polu widzenia (PW) Koncentryczne zawężenie PW Uogólnione obniżenie czułości Centralny mroczek Klinowy mroczek Poszerzenie plamy ślepej pęczkowy ubytek PW Mroczek respektujący południk pionowy
 • 58. Koncentryczne zawężenie pola widzenia • Zmęczenie, brak koncentracji, niezrozumienie założeń badania • Zaburzenia konwersyjne, symulacja • Niedobór witaminy A • Zwyrodnienia tapeto-retinalne • Rozwarstwienie siatkówki • Uciskowa neuropatia n. II • Druzy tarczy n. II • Obustronne uszkodzenie pasm wzrokowych
 • 59. Uogólniona redukcja czułości siatkówki • NIEPRAWIDŁOWA REFRAKCJA (W TYM SOCZEWKI MULTIFOKALNE, KORYGUJ PRESBYOPIĘ!) • Zmęczenie • Blizny rogówki, zaćma • Wąska źrenica (pilokarpina) • Uogólniony ubytek komórek zwojowych siatkówki (stan po zapaleniach n. II, zaawansowana jaskra)
 • 60. Mroczek centralny • Choroby plamki żółtej: AMD, epiteliopatie NBS • Dystrofia czopkowa • Centralna otoczkowa dystrofia naczyniowa Retinopatia centralna Pozagałkowe zapalenie n. II Toksyczna, niedoborowa neuropatia n. II Wodzone: zaniki n. II Neuropatia kompresyjna lub naciekowa Choroby n. II
 • 61. Plama ślepa a pole widzenia Fizjologicznie: Wynika z obecności nerwu wzrokowego 14 stopni ku skroni od centrum PW Obejmuje 6 stopni w poziomie, 10 stopni w pionie 2/5 powyżej równika, 3/5 poniżej równika
 • 62. Poszerzenie plamy ślepej • obrzęk tarczy n. II • Szczelina tarczy n. II • Duża tarcza n. II • Okołotarczowy zanik naczyniówki lub bliznowacenie • * mała plama ślepa w małej tarczy n. II
 • 63. Przemieszczenie plamy ślepej • Zez • Zaburzenia ponadjądrowe (np. porażenie n. IV) • Choroby przebiegające z ektopią tarczy n. II, trakcjami siatkówki, np. retinopatia wcześniaków, retinopatia cukrzycowa • Wysoka krótkowzroczność, ektazje twardówki (ku skroni) • Wysoka nadwzroczność, afakia (ku nosowi) • artefakt
 • 64. Przypadek 4 nie przeceniaj zmian nieorganicznych malingering
 • 65. Pacjentka przesłana na konsultację okulistyczną z II Kliniki Neurologii z powodu braku uchwytnych przyczyn neurologicznych i stopniowego obniżenia ostrości wzroku Vod 5/30 sc, knp Vos 5/50 sc, knp Snod 0.75 cc +2.5 ( z trudem) Snos 1.0 cc +2.75
 • 66. • 62 kobieta ze stopniowym obustronnym pogorszeniem widzenia • Błyski, migoczące światełka • Koncentryczne zawężenie pola widzenia • Wywiad ogólny: NT • Problemy socjalne: utrata mieszkania, choroba bliskiego członka rodziny
 • 71. Retinopatia związana z nowotworem (CAR, cancer-associated retinopathy) • Patofizjologia: przeciwciała przeciw antygenom siatkówki, rekoweryna • Głównie nowotwory płuc • Badanie okulistyczne: obniżona ostrość wzroku, zaburzenia w polu widzenia, glare po ekspozycji na światło, RAPD, zaburzone widzenie barw, migoczące światełka • Lampa szczelinowa: początkowo prawidłowe badanie degeneracja siatkówki (ścieńczenie RPE, zwężenie naczyń tt, bladość n. II) • Badania dodatkowe: VF, FA, OCT, ERG
 • 73. Przypadek 5 • Nagła utrata widzenia u 72-letniej kobiety, która miesiąc temu straciła widzenie w drugim oku z powodu AION • W wywiadzie NT
 • 76. Dokładny wywiad • Od 4 mies. silne bóle głowy, 4 KONSULTACJE NEUROLOGICZNE • Chromanie żuchwy, przeczulica skóry głowy od ok 3 mies • Uczucie ogólnego zmęczenia i rozbicia
 • 77. Badania dodatkowe • WBC 12,3 tyś • OB. 81 (w 4 dobie dożylnej steroidoterapii)
 • 78. The patient is a 42 year-old man who presented 4 days after experiencing painless visual loss in the right eye. Fundus photographs of the affected right (A) and unaffected left (E) eyes. Automated (Humphrey 24–2) perimetry grey scale results for the right (A) and left (E) eyes are provided as insets. En face images of the right (B) and left (F) eyes. OCT-A images with segmentation of the superficial papillary capillary network (C, G) and choriocapillaris (D,H). Corresponding B-scan images denote segmentation boundaries (red, superficial; blue, choriocapillaris). Red arrows in D denote blockage artifact imparted by overlying optic disc edema. (I-L) Evaluation of the same patient 7 weeks after the initial presentation. (I) Fundus photographs of the affected right eye. Inset depicts Automated (Humphrey 24–2) perimetry result for the right eye at that time. (J) En face image of the affected optic disc at that time. OCT-A image with segmentation of the superficial papillary capillary network (K) and choriocapillaris (L). Gaier ED, Quantitative analysis of optical coherence tomographic angiography (OCT- A) in patients with non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION) corresponds to visual function. PLoS One. 2018 Jun 28;13(6):e0199793
 • 79. Olbrzymiokomórkowe zapalenie t. skroniowej • Najczęstsza przyczyna pierwotnego, układowego zapalenia naczyń • Najczęściej osoby starsze (głównie>70 r.ż.) • Powolny podstępny początek (bóle głowy, stany podgorączkowe, osłabienie, utrata apetytu, chromanie żuchwy, pogrubiała powrózkowata t. skroniowa), utrata widzenia z przebiegu AION • Zaburzenia ostrości wzroku, podwójne widzenia • GKS ogólnoustrojowo 2 lata!!!!!
 • 80. Biopsja tętnicy skroniowej vs USG tętnicy skroniowej
 • 84. Porażenie n. III • Bez zajęcia źrenicy 75%, z zajęciem źrenicy 25% • Najczęściej bezbolesne • Często związane z ch ogólnymi (cykrzyca, NT) • Jeśli towarzyszy anizokoria skanuj (angio-TKL lub Angio-MRI) !!!
 • 85. Przypadek nr 6 przesłanie: pracuj z dobrym radiologiem
 • 86. Konsultacja okulistyczna w IPIN • 70-letnia pacjentka hospitalizowana w oddziale neurologii MSWIA, przeniesiony do IPIN z powodu przeistoczenia MSWIA w szpital jednoimienny • Pacjentka zgłosiła się na Izbę Przyjęć z powodu nagłego dwojenia • Konsultowana okulistycznie:… bz? • Neurologicznie: brak uchwytnych zmian w badaniach (MRI głowy i oczodołów, angio-MRI głowy prawidłowe)0 • Prośba o okulistyczne second-opinion
 • 87. Vod 0.8 cc +1.5 Vos 1/50 sc, knp Sn od 0.5 cc +3.5 Sn os nie czyta a) Brak bezpośredniej reakcji źrenicy na światło OL b) Nie rozpoznaje barw w tablicy Ishihary OL
 • 88. Mięśniowe (zajęcie mięśni gałkoruchowych) Płytka nerwowo- mięśniowa Toksyczne/ metaboliczne Genetyczne/dzied ziczna Zaburzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego a)Olbrzymioko- mórkowe zapalenie tętnicy skroniowej (ang. GCA) Miastenia Toksyna botulinowa Dystrofia miotoniczna Verte -> b) Orbitopatia tarczycowa (ang. TED) Choroba Lamberta- Eatona Polekowa (statyny, GKS) Dystrofia oczno- gardłowa c) Idiopatyczna choroba zapalna oczodołu Związki fosforo- organiczne Przewlekła postępująca oftalmoplegia zewnętrzna Przyczyny obustronnej oftalmoplegii
 • 89. Przyczyny zaburzeń unerwienia mięśni gałkoruchowych a) Choroby pnia mózgu (zapalne, rozrostowe, krwawienia, udary) b) Zaburzenia zatoki jamistej c) Choroby opon mózgowo-rdzeniowych (zapalenie, choroby rozrostowe) d) Zespół Millera-Fishera e) SM f) kiła z zajęciem układu nerwowego g) Postępujące porażenie nadjądrowe h) Encefalopatia Wernickego i) Choroba Whipple’a
 • 90. Idiopatyczną choroba zapalna oczodołu GKS i.v. 5 dni Encorton min 6 mies
 • 91. III) Rola badań dodatkowych w neuro- okulistyce
 • 92. 1. POLE WIDZENIA! a) Wystarczy 24-2 b) Przy podejrzeniu zmian centralnych lub początkowej jaskrze proszę zlećcie dodatkowo 24-2 c) FF-120 wychodzi na świecie z użycia d) Pamiętajcie o roli aparatu Goldmana w podejrzeniu konwersji/symulacji (dlaczego? Czy wiemy, że pole widzenia Goldmana można sprawdzić 5-cioma różnymi znacznikami?)
 • 96. Zapalenie nerwu wzrokowego GCC Grubość kompleksu komórek zwojowych siatkówki i warstwy splotowatej wewnętrznej ulega obniżeniu wcześniej niż RNFL !
 • 97. Zapalenie nerwu wzrokowego RNFL Warstwa włókien nerwowych n. II ulega ścieńczeniu po przebyciu zapalenia n. II, szczególnie w kwadrancie skroniowym (śr 2-4 mies po epizodzie) Prawidłowy zapis RNFL powinien mieć kształt dwugarbny, gdyż grubość RNFL jest najwyższa w kwadrancie górnym i dolnym obniżenie grubości RNFL <75 um koreluje z prawdopodobieństwem wystąpienia mroczka w polu widzenia pacjenci z SM mają statystycznie mniejszą grubość RNFL niż zdrowa populacja, nawet jeśli nie przebyli zapalenia n. II Lamirel C, et al. Optical Coherence Tomography (OCT) in Optic Neuritis and Multiple Sclerosis, Rev Neurol 2010;166(12):978-986
 • 98. NMO Ubytek RNFL częściej w kwadrantach górnych i dolnych Ubytek RNFL większy niż w zapaleniu n. II w przebiegu SM, szybciej można go zaobserwować, jest bardziej rozlany Oertel F. et al. Optical coherence tomography in neuromyelitis optica spectrum disorders: potential advantages for individualized monitoring of progression and therapy. EPMA J. 2018 Mar; 9(1): 21–33.
 • 99. Pacjentka z zapaleniem n. II OL, progresja zmian w czasie Materiał własny Kliniki Okulistyki, SPKSO
 • 100. Wywiad: stan po zapaleniu lewego nerwu wzrokowego kilka mies. temu Visus od = 5/5 sc Visus os= 5/6 sc Dno oka (mydriaza) tarcza n. II bladoróżowa, o gr wyraźnych, c/d fizj, plamka bz, siatkówka dostepna badania przylega Materiał własny Kliniki Okulistyki, SPKSO
 • 101. Visus 5/25 sc, knp Materiał własny Kliniki Okulistyki, SPKSO
 • 102. Pozagałkowe zapalenie n. II Vod 5/5 sc, Vos 5/6 sc Materiał własny Kliniki Okulistyki, SPKSO
 • 103. Świeżo rozpoznane pozagałkowe zapalenie n. II OL Świeżo rozpoznane pozagałkowe zapalenie n. II OL Materiał własny Kliniki Okulistyki, SPKSO
 • 104. Diagnostyka pozagałkowego zapalenia n. II- negatywna Materiał własny Kliniki Okulistyki, SPKSO
 • 105. Materiał własny Kliniki Okulistyki, SPKSO
 • 108. Typy badań elektrofizjologicznych • 1. ERG: Zastosowanie PERG (ocena amplitudy P50- plamka i N95 - nerw wzrokowy )- ocena kom. zwojowych Neuropatia jaskrowa: a. jaskra preperymetryczna, b. nadciśnienie oczne,c. jaskra normociśnieniowa Dysfunkcje plamki: mfERG: choroba Stargardta – wczesne stadia, błony przedsiatkówkowe, AMD, makulopatia cukrzycowa – wczesne stadia. Dysfunkcje n. II i komórek zwojowych siatkówki: demielinizacyjne zapalenie n. II, b. dominujący zanik n. II, c. neuropatia Lebera, ch. Parkinsona/Alzheimera Zastosowanie FERG : głównie dystrofie ( RP, dystrofia czopkowa itp. ) Istnieje 5 zapisów: 3 pierwsze w warunkach skotopowych, 2 ostatnie - fotopowych 1 ocena precików 2 czopki i preciki 3 potencjały oscylacyjne komórek amakrynowych - główne zastosowanie to zmiany niedokrwienne siatkówki - zakrzep, DM (duża wrazliwosc komorek na niedokrwienie ) 4 ocena czopków w warunkach fotopowych 5 ocena czopków na migocący bodziec swietlny • 2. EOG - ocena stosunku maxymalnego pobudzenia siatkówki w warunkach fotopowych do minimalnego w war skotopowych - stosunek to współczynnik Ardena ( norma > 1,85 ) Zastosowanie: choroba Besta, AD witreoretinopatia, AZOOR, z-ły białoplamiaste • 3. VEP - fleshVEP i pattern VEP; ocenia latencje P100 i amlituda fali p100 główne zastosowanie - choroby demielinizacyjne ( PVEP ), ocena u sylulantów ( PVEP ), ocena OW u niemowlat ( FVEP ) • 4 ENG - zastosowanie w diagnostyce oczopląsu • 5 EMG- ocena oftalmoplegii zewnetrznych
 • 110. Negatywna fala a: odp fotoreceptorów Dodatnia fala b: kom Mullera, kom dwubiegunowe Późna dodatnia fala c: RPE ERG nie koreluje z ostrością wzroku (funkcja dołka) ERG
 • 112. Dziękuję za uwagę  www.medfellows.pl