A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései

Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)Social aspects and economic impacts of the digial age, especially information security and security awareness um PREMA Consulting
A TÁRSADALMI KREDIT
RENDSZERÉNEK
INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI
KÉRDÉSEI
Kollár Csaba
doktorandusz, kibernetikus
XXXV. Jubileumi Kandó Konferencia
2019. november 14-15.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Budapest
BEMUTATKOZÁS
A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA társadalmi vetületei
gazdasági hatásai
információbiztonság
humán aspektusa
biztonságtudatosság
fejlesztése
ember-robot interakció
emberi oldala
intelligens városok
1. Milyen utópikus és
disztópikus forgatókönyvek
képzelhetők el a jövőt illetően
2. Élhetünk-e a mesterséges
intelligencia nélkül
3. A mesterséges intelligenciára
épülő rendszereknek milyen
információbiztonsági
kihívásokkal kell
szembenéznie
4. Milyen megoldási javaslataink
vannak/lehetnek
kibernetika reneszánsza
• Ki a társadalom/kormányzat által jónak értékelt
ember?
• Hogyan lehet valakit objektíven értékelni?
• Mi számít bele az értékelésbe?
– 24/7 idő
– Rokonok, barátok
– Eddigi életút
• Szűkös erőforrásokhoz való igazságos hozzáférés
(egy börtönviselt ember és egy tanár egyaránt új
vesére vár, ki kapja meg előbb?)
• Mennyi az a lélektani küszöb, ami felett már
elfogadjuk a (totális) megfigyelést? (kedvezmények
mértéke, fajtái)
BEVEZETŐ GONDOLATOK
2020-ban Kínában
bevezetik a
Társadalmi Kredit
Rendszerét
ADATOK
Rengeteg adat áll rendelkezésre, ezek mennyisége folyamatosan
növekszik
SZÁMÍTÁSI KAPACITÁS
Olyan számítások is elvégezhetők belátható időn belül, amire tíz
évvel ezelőtt még a szuperszámítógépek sem voltak képesek
ALGORITMUSOK
Az AI-t támogató tanulóalgoritmusok, statisztika és
valószínűségszámítás, regressziós modellek, klasszifikáció,
klaszterizáció, lágyszámítási módszerek megjelenése a gyakorlati,
összetett, komplex, bonyolult problémák megoldásában
SZINERGIA
Technológiák fejlődése és összekapcsolódása
MIÉRT ÉPPEN 2020?
Marketing, kereskedelem
• Pontgyűjtő kártya
• Nyereményjátékok
• Direkt marketing
• Vonalkód
• Online vásárlás (regisztráció)
Munkaügy
• Önéletrajz
• Diplomamásolatok
Pénzügy
• Bankkártyás fizetés
• Hitelfelvételnél bírálat
Közigazgatás
• Adószám, TAJ
Oktatás
• Neptun
• Napló, e-napló
Közösségi média
• Regisztráció
• Ismerősök hálója
• Médiatartalom-fogyasztási
szokások
Okostelefon
• GPS
• Médiatartalom-fogyasztási
szokások
Elolvastuk a szerződést/használati feltételeket?
NÉHÁNY ELŐZMÉNY A NAGYVILÁGBÓL
• Bank (bankszámla)
• Csomagküldő szolgáltatások
• Gépjárművünkkel kapcsolatos nyilvántartások
• Ismerőseink címlistái (Google címtár)
• Ismerőseink telefonja
• Kereskedelmi és e-kereskedelmi vállalkozások
• Kézbesítő szolgáltatók (posta, gyorsposta)
• Könyvtár (kölcsönzés)
• Közösségi média (Facebook, Linkedin, Youtube, Slideshare)
• Közüzemi szolgáltatók
• Lakcímnyilvántartás
• Munkahely/iskola (HR, bérszámfejtés, beléptetés, neptun)
• NAV (adószám)
• Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (TAJ)
• Szakmai regiszterek
• Szakmai szervezetek, szövetségek tagnyilvántartásai
• ugyfelkapu.gov.hu
• Újságok, kiadók, posta (előfizetés)
HÁNY ADATBÁZISBAN VAGYUNK
REGISZTRÁLVA?
• Név
• Lakcím
• Telefonszám
• Email cím
• Fizikai cím (lakcím,
tartózkodási hely)
• Végzettségek
• Munkahely(ek)
• Családi állapot
• Rokonok, ismerősök
• Közösségi oldalakon
ismerősök, aktivitások,
posztolások, lájkolások,
megosztások
• Fizetési/pénzhasználati
szokások
• Vásárlási szokások
• Antropometriai jellemzők
• Arc, arcvonások
• Alvási szokások
• Viselkedés
• Kulturális fogyasztás
• Hanghordozás,
beszédstílus
• Nyelvismeret és egyéb
ismeretek
• Szociális készségek
MIT TUDHATNAK RÓLUNK?
Munkahelyi
(180°/360°/540°)
Karrier, előre menetel, fizetésemelés, elbocsátás
Linkedin (Skills &
Endorsements)
Ha az adott területen elismert ember értékel, akkor szakmai
személyes márka épül, releváns állásajánlatok
Iskolai (osztályzat,
aláírás, felmentés)
Sikeres/sikertelen vizsga, félév, diploma, diplomás munkahely
Sportversenyek Kvalifikáció, részvétel lehetősége rangos versenyeken
Közösségi média
(lájk, komment)
Önértékelés növelése/csökkenése, nárcisztikusság,
öngyilkosság, személyes márka építése
Hitelminősítés
Kedvezőbb/kedvezőtlenebb hitelkonstrukció, eladósodás, csőd,
célok elérése
Vásárlás (vásárló) Hűségpontok, kedvezmények, ajándékok
Vásárlás (eladó) Jó/rossz (megbízhatatlan) kereskedő, gyártó, profitcsökkenés
ÉRTÉKELÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEK
• Hatalmi szóval
• Társadalmi elvárásként előadva
• Gamification
Jutalmak
– ajándékok
– pontok
– jelvények
– újabb szintre lépés
– kedvezmények
– kiváltságok
– újabb eszközök a játékhoz
– virtuális fizetőeszközök
– folyamat állapotát jelző csík töltődése
– ranglistás helyek
– státuszjutalmak
MOTIVÁCIÓ VS. MANIPULÁCIÓ
Elolvasta a felhasználási feltételeket?
RENDSZERINT NEM
Elégedett az adott szolgáltatással?
+/-
Hallott a társadalmi kredit rendszeréről?
NEM, VALAMIT
Elfogadja a társadalmi kredit rendszerét?
Amennyiben a rendszer átlátható és demokratikus
módon kerül kialakításra, s a megfelelő független
ellenőrzés biztosított, akkor elfogadja.
MIT MONDANAK A KUTATÁSI
EREDMÉNYEK?
Mi lenne, ha a különböző
értékelési helyeket
összekapcsolnánk?
Milyen előnyök/hátrányok
származnának belőle?
Hogyan tudnánk ezt
jogszerű(nek tűnő)en
csinálni?
• Hivatalos bejelentés: 2014
• Bevezetés: 2020
• Polgárok száma: 1,3 milliárd fő
• Technológiák összekapcsolása
• Adatbázisok összekapcsolása
• Azonosítás: személyi igazolvány (azonosítószám) alapján
• Érintettség: egyének, vállalatok, intézmények
• Területek: politika, üzleti élet, társadalom, igazságszolgáltatás
• Fókuszterületek:
– őszinteség a kormányzati ügyekben
– üzleti becsületesség
– társadalmi becsületesség
– igazságügyi hitelesség
• Következmények:
– jutalmak
– büntetések
INFORMÁCIÓK A TÁRSADALMI KREDIT
RENDSZERÉRŐL
• Okostelefonok (GSM, GPS)
• Testen viselhető okoseszközök (óra,
karkötő, cipő, póló)
• Beléptető rendszerek
– Biometrikus
– Kártyás
– RFID-s
• Kamera
– Utcai/közterület
– Járműveken
– Beltéri (iroda)
– Okostelefon/tablet
MEGFIGYELÉS BE
• Telefont kikapcsolja, eldobja
• Testen viselhető okoseszközt kikapcsolja, eldobja,
leveszi
• Beléptető rendszerek
– Biometrikus – nem lép be, más testlenyomatával lép be
– Kártyás – más kártyáját használja
– RFID-s – más eszközét használja
• Kamera – smink, paróka, napszemüveg
– Utcai/közterület
– Járműveken
– Beltéri (iroda)
– Okostelefon/tablet – kikapcsolja, kamerát letakarja
Kilépési pont: szürke zónák, ha ide téved az ember,
akkor „elveszik”, de drónokkal tovább figyelhető
MEGFIGYELÉS KI
KAPCSOLÓDÓ TECHNOLÓGIÁK ÉS
ALKALMAZÁSOK
17
Felhő alapú
számítástechnika
Robotizáció
0110101
1101010
1101010
BDA Mobil
Biztonság(i kamerák)
Közösségi média
AR, VR, MR
(I)IoT és szenzor
Vezetékes és vezeték-
nélküli hálózatok
GIS, GPS
Mesterséges
intelligencia
Társadalmi
Kredit
Rendszere
Hagyományos adatok
Közösségi adatok
Online adatok
AI
111111111111111111
RENDSZERÁBRA
Jövedelemadó
Kölcsön
visszafizetése
Hitelkártya
számla
Rezsiszámlák
Perköltség
megfizetése
Közlekedési
szabályok betartása
Családtervezési
korlátok betartása
Fizetés a
tömegközlekedésért
Becsületesség
Önkéntesség
Jó szülő
Bűnözési rekord
Kapcsolat a többi
internet-felhasználóval
Online közzétett hírek
megbízhatósága
Vásárlási szokások
ADATOK, BEMENETEK
INFORMATIKAI HÁTTÉR
A kormány törekvése informatikai eszközökkel
és megoldásokkal
– az állam és a társadalom irányítása
– horizontális és vertikális információmegosztás
– a protekcionizmus felszámolása
– a papíralapon levő adatok digitalizálása
KORMÁNYZATI SZÁNDÉK
Minden állampolgár és vállalkozás azonosítható
legyen
• egyedi azonosítás (18-digites kód az
állampolgároknak) lehetővé tétele minden szükséges
helyzetben/helyen
• a beazonosít nélküli működés (életvitel) lehetetlenné
tétele (avatarok, anonim digitális részvétel tiltása)
Adatbázisok összekapcsolásának megtervezése
• hivatalok adatbázisai
• mobiltelefonszám és -előfizetés
• közöségi média
• online szolgáltatások
• biometrikus azonosítás
ELSŐ LÉPÉS
• Olyan adatbázisok létrehozása, amelyek
tartalma az egyedi azonosító alapján
összekapcsolható
• Baidu (nem anonim) keresőtalálatainak
elemzése, ezeknek az adatbázisok a
hozzákapcsolása a többi adatbázishoz
MÁSODIK LÉPÉS
• Tárolt adatok és információk feldolgozása és
felhasználása
– Big data elemzés
– Korrelációszámítás
– Regressziószámítás
– Klasszifikáció (osztályozás)
– Klaszteranalízis (valószínűségszámítás alapján
egyének csoportokba sorolása)
– Szociometria, hálózatkutatás
• Algoritmusok használata
• Feketelisták működésének a fejlesztése
HARMADIK LÉPÉS
• Hibajavítás
NEGYEDIK LÉPÉS
ADAT- ÉS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI
KIHÍVÁSOK(K)
VISSZAÉLÉS AZ EGYÉN ARCÁVAL, AZ
ARC MÓDOSÍTÁSA, TAKARÁSA
VISSZAÉLÉS AZ EGYÉN ADATAIVAL ÉS
ESZKÖZEIVEL
EGYÉN ILLETÉKTELEN KÖVETÉSE
HIBÁSAN MŰKÖDŐ SZENZOROK
RENDSZERELEMEK KÖZÖTTI
KOMMUNIKÁCIÓS HIBA
ADATBÁZIS – STRUKTÚRAHIBA
ADATBÁZISOK ÖSSZEKAPCSOLÁSI
HIBÁJA
ROSSZ, HIBÁS ADATELEMZÉS ÉS
ALGORITMUSOK
GÉPI TANULÁSI HIBÁK
A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA
HIBÁI
HIVATALNOKOK ÉS INFORMATIKUSOK
(SZÁNDÉKOS) KÁROKOZÁSA
GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HATÁS
• Féken tartja az illegális magatartást, segítheti
az egyének és a vállalatok gazdasági
megbízhatóságát
• Hozzájárul a társadalmilag és környezetileg
felelősségteljes új magatartás kialakításához
(nevelés)
• A vállalatok transzparens működésének
támogatása
• Az üzleti partnerek jobb megítélése
• Meglevő gazdasági statisztikák jóságának
növelése
• A big data elemzések új vállalati lehetőségeket
teremtenek
• Megéri „jógyereknek” lenni
POZITÍV HATÁS
• Nem kiforrott még a technológia és a minősítő rendszer
sem, nagy a kockázata a téves értékelésnek
• Folyamatosan nagyon sok adatot kezel a rendszer
– adatszivárgás révén illetéktelenek kezébe kerülhetnek titkos
és személyes adatok
– nő az adatlopás esélye
– adatvesztés hatalmas gazdasági károkat okozhat
• Az állam és a vállalatok mindent tudhatnak az emberről
• Megszűnik a magánszféra
• Az üzleti élet szereplői – ha nem képesek betartani a
szabályokat – ellehetetlenedhetnek
• Mivel az állam az adatokhoz korlátlanul férhet hozzá, a
hivatalnokok a számukra nem szimpatikus
egyént/vállalatot ellehetetleníthetik
• Kína üzleti tevékenysége kiszámíthatatlanná válik
NEGATÍV HATÁS
• A nemzetközi vállalatok – hogy elkerüljék a
büntetést – megpróbálnak beilleszkedni a
rendszerbe
• Adatmegosztás révén a kínai vásárlók adatai
külföldre kerülhetnek
• Kína a rendszer révén hozzáférhetne a külföldi
vállalatok csúcstechnológiai adataihoz (know-
how)
• A társadalmi kredit rendszere kiváló exportcikk
(nem csak) az olyan országok számára,
amelyeknél fontos a gazdaság állami
irányításának megerősítése
NEMZETKÖZI HATÁS
Kitekintés
a jövőbe*
uture Today Institute,
rtner, PREMA, ÓE BGI MIM
1. Részleteiben szinte minden országban megjelenik
2. Nagyobb hangsúlyt kap az informatikai rendszerek
védelme
3. Új hibajavító algoritmusok
4. Megbízható emberek kiválasztása és alkalmazása
a hibás mesterséges intelligencia döntéseinek
vizsgálatára, elemzésére, módosítására,
felülírására
5. Társadalmi értékrend átalakulása és
diverzifikálódása (elfogadás, elutasítás, nomádok,
egyéni szabadságharcosok, kiskapuk keresése,
must go zónák állami felügyelet mellett)
6. Új törvények
A TKR JÖVŐJE
A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései
• Társadalmi kredit rendszere adat- és
információbiztonsági kihívásainak kutatása
• Aláírásazonosítás és –hamisításdetektálás
mesterséges intelligencia segítségével
• Mesterséges Intelligencia Műhely
• Mesterséges intelligencia a biztonságtechnikában
című tantárgy
• Releváns szak- és diplomadolgozati, illetve TDK
témák
• Konferenciaelőadások és szakmai tanulmányok
KAPCSOLÓDÓ AKTIVITÁSAINK A
BÁNKI KARON
A társadalmat csak a hozzá
tartozó üzenetek és közlési
lehetőségek tanulmányozása
alapján lehet megérteni.
Norbert Wiener
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET!
Kollár Csaba
Óbudai Egyetem
Biztonságtudományi Doktori Iskola
https://www.linkedin.com/in/drkollarcsaba
http://www.slideshare.net/drkollarcsaba
• https://images.theconversation.com/files/32912/original/dp2v9tty-1381627354.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=926&fit=clip
• http://www.pngmart.com/image/112434
• https://www.clipartwiki.com/downpng/TwJmmw_machine-learning-and-computer-vision-stay-hungry-stay
• http://clipart-library.com/clipart/zTX5M56Rc.htm
• https://www.clipartwiki.com/downpng/iRThiTw_clip-art-robot-arm-icon-robot-arm-png/
• https://www.clipartwiki.com/downpng/bobTJ_computer-icons-symbol-phone-accessories-connection-mobile-connectivity/
• https://www.clipartwiki.com/downpng/iTTRwxT_security-camera-icon-cctv-icon/
• https://www.clipartwiki.com/iclip/iRoTxmb_social-media-bar-png/
• https://www.clipartwiki.com/downpng/mmJxoR_virtual-reality-hand-drawn-icon-png/
• https://icon-icons.com/icon/electric-sensor/12922
• https://icon-library.net/icon/network-icon-5.html
• https://www.brainpickings.org/2018/06/15/the-human-use-of-human-beings-norbert-wiener/
• https://cultura.hu/wp-content/uploads/2017/08/banki-donat-cigar-head.jpg
• https://scx1.b-cdn.net/csz/news/800/2018/information.jpg
• https://www.indiafilings.com/learn/wp-content/uploads/2016/05/Challenges-faced-by-startups.jpg
• https://i.ytimg.com/vi/mzyDvOjyyTI/maxresdefault.jpg
• https://www.irishtimes.com/polopoly_fs/1.3772424.1548608574!/image/image.jpg_gen/derivatives/box_620_330/image.jpg
• https://geospatialmedia.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/02/Indoor-positioning-System-IPS.jpg
• https://www.cytron.io/image/cache/catalog/products/KIT-SEN-37/KIT-SEN-37-0-1-1-512x512.jpg
• https://courses.opened.uoguelph.ca/upload/06_DestinyPageBannerCIS1000DE.png
• https://miro.medium.com/proxy/0*dFLgSGmtLC07YQ-L.jpeg
• https://images.idgesg.net/images/article/2017/09/networking-100735059-large.jpg
• https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/http%3A%2F%2Fcom.ft.imagepublish.upp-prod-
us.s3.amazonaws.com%2F5242668e-93e9-11e8-95f8-8640db9060a7?fit=scale-down&source=next&width=700
• https://www.einfochips.com/blog/wp-content/uploads/2018/11/how-to-develop-machine-learning-applications-for-business-
featured.jpg
• https://bernardmarr.com/img/The%206%20Best%20Free%20Online%20Artificial%20Intelligence%20Courses%20For%202018.png
• https://www.brinknews.com/wp-content/uploads/2017/11/sing-office-111348812-1.jpg
• https://yp.scmp.com/sites/default/files/styles/615x400/public/images/shutterstock_1084742840.jpg
• https://ionemadamenoire.files.wordpress.com/2019/03/15518392623042.jpg?w=724&h=483
A FELHASZNÁLT KÉPEK FORRÁSA
A prezentáció
az Innovációs és Technológiai Minisztérium
Új Nemzeti Kiválósági Programjának
támogatásával készült.
SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY
1 von 49

Recomendados

A mesterséges intelligencia Kínában von
A mesterséges intelligencia KínábanA mesterséges intelligencia Kínában
A mesterséges intelligencia KínábanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
605 views51 Folien
Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia? von
Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?
Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
215 views38 Folien
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná... von
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
218 views38 Folien
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában von
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszábanA biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszábanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
572 views29 Folien
Szinergia és szingularitás a polgári és katonai életben von
Szinergia és szingularitás a polgári és katonai életbenSzinergia és szingularitás a polgári és katonai életben
Szinergia és szingularitás a polgári és katonai életbenCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
538 views33 Folien
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ... von
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
235 views37 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei... von
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
419 views25 Folien
A mesterséges intelligencia és a társadalmi kredit rendszere von
A mesterséges intelligencia és a társadalmi kredit rendszereA mesterséges intelligencia és a társadalmi kredit rendszere
A mesterséges intelligencia és a társadalmi kredit rendszereCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
762 views76 Folien
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr... von
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
977 views28 Folien
Elég okosak vagyunk az okos városokhoz? von
Elég okosak vagyunk az okos városokhoz?Elég okosak vagyunk az okos városokhoz?
Elég okosak vagyunk az okos városokhoz?Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
206 views46 Folien
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ... von
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
865 views57 Folien
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa... von
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
375 views40 Folien

Was ist angesagt?(20)

A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonságKollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság
Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén...Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén...
Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén...
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életbenA mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...
Kollár Csaba: A társadalmi kredit(ek) rendszere(i) - biztonság és szabadság a... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: A társadalmi kredit(ek) rendszere(i) - biztonság és szabadság a...Kollár Csaba: A társadalmi kredit(ek) rendszere(i) - biztonság és szabadság a...
Kollár Csaba: A társadalmi kredit(ek) rendszere(i) - biztonság és szabadság a...
Kollár Csaba: Mennyit ér az aláírásod? Digitalizált aláírások vizsgálata és e... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: Mennyit ér az aláírásod? Digitalizált aláírások vizsgálata és e...Kollár Csaba: Mennyit ér az aláírásod? Digitalizált aláírások vizsgálata és e...
Kollár Csaba: Mennyit ér az aláírásod? Digitalizált aláírások vizsgálata és e...
Dr. Kollár Csaba PhD: A katona-robot interakció fejlődési irányai a következő... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba PhD: A katona-robot interakció fejlődési irányai a következő...Dr. Kollár Csaba PhD: A katona-robot interakció fejlődési irányai a következő...
Dr. Kollár Csaba PhD: A katona-robot interakció fejlődési irányai a következő...
Emlékeink lenyomatainak információbiztonsága - Hogyan őrizhetőek meg és hog... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Emlékeink lenyomatainak információbiztonsága - Hogyan őrizhetőek meg és hog...Emlékeink lenyomatainak információbiztonsága - Hogyan őrizhetőek meg és hog...
Emlékeink lenyomatainak információbiztonsága - Hogyan őrizhetőek meg és hog...
Dr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korban von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korbanDr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korban
Dr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korban

Similar a A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései

Rabok legyünk, vagy szabadok? (Városi) kényelmünk és biztonságunk a társadalm... von
Rabok legyünk, vagy szabadok? (Városi) kényelmünk és biztonságunk a társadalm...Rabok legyünk, vagy szabadok? (Városi) kényelmünk és biztonságunk a társadalm...
Rabok legyünk, vagy szabadok? (Városi) kényelmünk és biztonságunk a társadalm...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
445 views43 Folien
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudományban von
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudománybanA mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudományban
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudománybanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
28 views28 Folien
Dr. Kollár Csaba PhD.: Szervezeti kommunikáció a digitális korban von
Dr. Kollár Csaba PhD.: Szervezeti kommunikáció a digitális korbanDr. Kollár Csaba PhD.: Szervezeti kommunikáció a digitális korban
Dr. Kollár Csaba PhD.: Szervezeti kommunikáció a digitális korbanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
1.5K views46 Folien
Klausz Melinda - A közösségi média etikája von
Klausz Melinda - A közösségi média etikájaKlausz Melinda - A közösségi média etikája
Klausz Melinda - A közösségi média etikájaKlausz Melinda
96 views22 Folien
A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik? von
A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik?A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik?
A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik?Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
214 views49 Folien
A mesterséges intelligencia fogalmától az értő felhasználáson át a bizalmi ké... von
A mesterséges intelligencia fogalmától az értő felhasználáson át a bizalmi ké...A mesterséges intelligencia fogalmától az értő felhasználáson át a bizalmi ké...
A mesterséges intelligencia fogalmától az értő felhasználáson át a bizalmi ké...Robert Pinter
37 views25 Folien

Similar a A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései(20)

Rabok legyünk, vagy szabadok? (Városi) kényelmünk és biztonságunk a társadalm... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Rabok legyünk, vagy szabadok? (Városi) kényelmünk és biztonságunk a társadalm...Rabok legyünk, vagy szabadok? (Városi) kényelmünk és biztonságunk a társadalm...
Rabok legyünk, vagy szabadok? (Városi) kényelmünk és biztonságunk a társadalm...
Dr. Kollár Csaba PhD.: Szervezeti kommunikáció a digitális korban von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba PhD.: Szervezeti kommunikáció a digitális korbanDr. Kollár Csaba PhD.: Szervezeti kommunikáció a digitális korban
Dr. Kollár Csaba PhD.: Szervezeti kommunikáció a digitális korban
Klausz Melinda - A közösségi média etikája von Klausz Melinda
Klausz Melinda - A közösségi média etikájaKlausz Melinda - A közösségi média etikája
Klausz Melinda - A közösségi média etikája
Klausz Melinda96 views
A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik? von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik?A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik?
A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik?
A mesterséges intelligencia fogalmától az értő felhasználáson át a bizalmi ké... von Robert Pinter
A mesterséges intelligencia fogalmától az értő felhasználáson át a bizalmi ké...A mesterséges intelligencia fogalmától az értő felhasználáson át a bizalmi ké...
A mesterséges intelligencia fogalmától az értő felhasználáson át a bizalmi ké...
Robert Pinter37 views
BigData trendek a TVs iparágban von Zoltán Petres
BigData trendek a TVs iparágbanBigData trendek a TVs iparágban
BigData trendek a TVs iparágban
Zoltán Petres737 views
Digitális kereskedelem, digitális jog, digitális egészség és közérzet von Dr. Ollé János
Digitális kereskedelem, digitális jog, digitális egészség és közérzetDigitális kereskedelem, digitális jog, digitális egészség és közérzet
Digitális kereskedelem, digitális jog, digitális egészség és közérzet
Dr. Ollé János504 views
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korábanTársadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
Dr. Kollár Csaba PhD.: Intézményi kommunikáció a digitális korban - A digitál... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba PhD.: Intézményi kommunikáció a digitális korban - A digitál...Dr. Kollár Csaba PhD.: Intézményi kommunikáció a digitális korban - A digitál...
Dr. Kollár Csaba PhD.: Intézményi kommunikáció a digitális korban - A digitál...
Ombodi Gábor: Hitelesség, személyes márka és a közösségi média von digitalisnemzedek
Ombodi Gábor: Hitelesség, személyes márka és a közösségi médiaOmbodi Gábor: Hitelesség, személyes márka és a közösségi média
Ombodi Gábor: Hitelesség, személyes márka és a közösségi média
digitalisnemzedek740 views
Jogi szemmel a vállalatok társadalmi felelősségvállalása GSZT von Alternate Consulting
Jogi szemmel a vállalatok társadalmi felelősségvállalása GSZTJogi szemmel a vállalatok társadalmi felelősségvállalása GSZT
Jogi szemmel a vállalatok társadalmi felelősségvállalása GSZT
Gdpr bevezetes tapasztalatai von HZsolt
Gdpr bevezetes tapasztalataiGdpr bevezetes tapasztalatai
Gdpr bevezetes tapasztalatai
HZsolt210 views
Haladó közösségi média marketing von Klausz Melinda
Haladó közösségi média marketingHaladó közösségi média marketing
Haladó közösségi média marketing
Klausz Melinda15 views
e ID von H©
e IDe ID
e ID
501 views

Más de Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)

A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow von
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
17 views21 Folien
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban von
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanA mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
17 views23 Folien
A domotika rendszerek jövője von
A domotika rendszerek jövőjeA domotika rendszerek jövője
A domotika rendszerek jövőjeCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
16 views24 Folien
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére von
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztéséreA mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztéséreCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
22 views27 Folien
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel... von
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
62 views33 Folien
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell... von
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
61 views21 Folien

Más de Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)(12)

A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanA mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztéséreA mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBANDOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...
Kutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokban von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokbanKutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokban
Kutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokban

A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései

 • 1. A TÁRSADALMI KREDIT RENDSZERÉNEK INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI KÉRDÉSEI Kollár Csaba doktorandusz, kibernetikus XXXV. Jubileumi Kandó Konferencia 2019. november 14-15. Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Budapest
 • 3. A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA társadalmi vetületei gazdasági hatásai információbiztonság humán aspektusa biztonságtudatosság fejlesztése ember-robot interakció emberi oldala intelligens városok 1. Milyen utópikus és disztópikus forgatókönyvek képzelhetők el a jövőt illetően 2. Élhetünk-e a mesterséges intelligencia nélkül 3. A mesterséges intelligenciára épülő rendszereknek milyen információbiztonsági kihívásokkal kell szembenéznie 4. Milyen megoldási javaslataink vannak/lehetnek kibernetika reneszánsza
 • 4. • Ki a társadalom/kormányzat által jónak értékelt ember? • Hogyan lehet valakit objektíven értékelni? • Mi számít bele az értékelésbe? – 24/7 idő – Rokonok, barátok – Eddigi életút • Szűkös erőforrásokhoz való igazságos hozzáférés (egy börtönviselt ember és egy tanár egyaránt új vesére vár, ki kapja meg előbb?) • Mennyi az a lélektani küszöb, ami felett már elfogadjuk a (totális) megfigyelést? (kedvezmények mértéke, fajtái) BEVEZETŐ GONDOLATOK
 • 6. ADATOK Rengeteg adat áll rendelkezésre, ezek mennyisége folyamatosan növekszik SZÁMÍTÁSI KAPACITÁS Olyan számítások is elvégezhetők belátható időn belül, amire tíz évvel ezelőtt még a szuperszámítógépek sem voltak képesek ALGORITMUSOK Az AI-t támogató tanulóalgoritmusok, statisztika és valószínűségszámítás, regressziós modellek, klasszifikáció, klaszterizáció, lágyszámítási módszerek megjelenése a gyakorlati, összetett, komplex, bonyolult problémák megoldásában SZINERGIA Technológiák fejlődése és összekapcsolódása MIÉRT ÉPPEN 2020?
 • 7. Marketing, kereskedelem • Pontgyűjtő kártya • Nyereményjátékok • Direkt marketing • Vonalkód • Online vásárlás (regisztráció) Munkaügy • Önéletrajz • Diplomamásolatok Pénzügy • Bankkártyás fizetés • Hitelfelvételnél bírálat Közigazgatás • Adószám, TAJ Oktatás • Neptun • Napló, e-napló Közösségi média • Regisztráció • Ismerősök hálója • Médiatartalom-fogyasztási szokások Okostelefon • GPS • Médiatartalom-fogyasztási szokások Elolvastuk a szerződést/használati feltételeket? NÉHÁNY ELŐZMÉNY A NAGYVILÁGBÓL
 • 8. • Bank (bankszámla) • Csomagküldő szolgáltatások • Gépjárművünkkel kapcsolatos nyilvántartások • Ismerőseink címlistái (Google címtár) • Ismerőseink telefonja • Kereskedelmi és e-kereskedelmi vállalkozások • Kézbesítő szolgáltatók (posta, gyorsposta) • Könyvtár (kölcsönzés) • Közösségi média (Facebook, Linkedin, Youtube, Slideshare) • Közüzemi szolgáltatók • Lakcímnyilvántartás • Munkahely/iskola (HR, bérszámfejtés, beléptetés, neptun) • NAV (adószám) • Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (TAJ) • Szakmai regiszterek • Szakmai szervezetek, szövetségek tagnyilvántartásai • ugyfelkapu.gov.hu • Újságok, kiadók, posta (előfizetés) HÁNY ADATBÁZISBAN VAGYUNK REGISZTRÁLVA?
 • 9. • Név • Lakcím • Telefonszám • Email cím • Fizikai cím (lakcím, tartózkodási hely) • Végzettségek • Munkahely(ek) • Családi állapot • Rokonok, ismerősök • Közösségi oldalakon ismerősök, aktivitások, posztolások, lájkolások, megosztások • Fizetési/pénzhasználati szokások • Vásárlási szokások • Antropometriai jellemzők • Arc, arcvonások • Alvási szokások • Viselkedés • Kulturális fogyasztás • Hanghordozás, beszédstílus • Nyelvismeret és egyéb ismeretek • Szociális készségek MIT TUDHATNAK RÓLUNK?
 • 10. Munkahelyi (180°/360°/540°) Karrier, előre menetel, fizetésemelés, elbocsátás Linkedin (Skills & Endorsements) Ha az adott területen elismert ember értékel, akkor szakmai személyes márka épül, releváns állásajánlatok Iskolai (osztályzat, aláírás, felmentés) Sikeres/sikertelen vizsga, félév, diploma, diplomás munkahely Sportversenyek Kvalifikáció, részvétel lehetősége rangos versenyeken Közösségi média (lájk, komment) Önértékelés növelése/csökkenése, nárcisztikusság, öngyilkosság, személyes márka építése Hitelminősítés Kedvezőbb/kedvezőtlenebb hitelkonstrukció, eladósodás, csőd, célok elérése Vásárlás (vásárló) Hűségpontok, kedvezmények, ajándékok Vásárlás (eladó) Jó/rossz (megbízhatatlan) kereskedő, gyártó, profitcsökkenés ÉRTÉKELÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEK
 • 11. • Hatalmi szóval • Társadalmi elvárásként előadva • Gamification Jutalmak – ajándékok – pontok – jelvények – újabb szintre lépés – kedvezmények – kiváltságok – újabb eszközök a játékhoz – virtuális fizetőeszközök – folyamat állapotát jelző csík töltődése – ranglistás helyek – státuszjutalmak MOTIVÁCIÓ VS. MANIPULÁCIÓ
 • 12. Elolvasta a felhasználási feltételeket? RENDSZERINT NEM Elégedett az adott szolgáltatással? +/- Hallott a társadalmi kredit rendszeréről? NEM, VALAMIT Elfogadja a társadalmi kredit rendszerét? Amennyiben a rendszer átlátható és demokratikus módon kerül kialakításra, s a megfelelő független ellenőrzés biztosított, akkor elfogadja. MIT MONDANAK A KUTATÁSI EREDMÉNYEK?
 • 13. Mi lenne, ha a különböző értékelési helyeket összekapcsolnánk? Milyen előnyök/hátrányok származnának belőle? Hogyan tudnánk ezt jogszerű(nek tűnő)en csinálni?
 • 14. • Hivatalos bejelentés: 2014 • Bevezetés: 2020 • Polgárok száma: 1,3 milliárd fő • Technológiák összekapcsolása • Adatbázisok összekapcsolása • Azonosítás: személyi igazolvány (azonosítószám) alapján • Érintettség: egyének, vállalatok, intézmények • Területek: politika, üzleti élet, társadalom, igazságszolgáltatás • Fókuszterületek: – őszinteség a kormányzati ügyekben – üzleti becsületesség – társadalmi becsületesség – igazságügyi hitelesség • Következmények: – jutalmak – büntetések INFORMÁCIÓK A TÁRSADALMI KREDIT RENDSZERÉRŐL
 • 15. • Okostelefonok (GSM, GPS) • Testen viselhető okoseszközök (óra, karkötő, cipő, póló) • Beléptető rendszerek – Biometrikus – Kártyás – RFID-s • Kamera – Utcai/közterület – Járműveken – Beltéri (iroda) – Okostelefon/tablet MEGFIGYELÉS BE
 • 16. • Telefont kikapcsolja, eldobja • Testen viselhető okoseszközt kikapcsolja, eldobja, leveszi • Beléptető rendszerek – Biometrikus – nem lép be, más testlenyomatával lép be – Kártyás – más kártyáját használja – RFID-s – más eszközét használja • Kamera – smink, paróka, napszemüveg – Utcai/közterület – Járműveken – Beltéri (iroda) – Okostelefon/tablet – kikapcsolja, kamerát letakarja Kilépési pont: szürke zónák, ha ide téved az ember, akkor „elveszik”, de drónokkal tovább figyelhető MEGFIGYELÉS KI
 • 17. KAPCSOLÓDÓ TECHNOLÓGIÁK ÉS ALKALMAZÁSOK 17 Felhő alapú számítástechnika Robotizáció 0110101 1101010 1101010 BDA Mobil Biztonság(i kamerák) Közösségi média AR, VR, MR (I)IoT és szenzor Vezetékes és vezeték- nélküli hálózatok GIS, GPS Mesterséges intelligencia Társadalmi Kredit Rendszere
 • 18. Hagyományos adatok Közösségi adatok Online adatok AI 111111111111111111 RENDSZERÁBRA
 • 19. Jövedelemadó Kölcsön visszafizetése Hitelkártya számla Rezsiszámlák Perköltség megfizetése Közlekedési szabályok betartása Családtervezési korlátok betartása Fizetés a tömegközlekedésért Becsületesség Önkéntesség Jó szülő Bűnözési rekord Kapcsolat a többi internet-felhasználóval Online közzétett hírek megbízhatósága Vásárlási szokások ADATOK, BEMENETEK
 • 21. A kormány törekvése informatikai eszközökkel és megoldásokkal – az állam és a társadalom irányítása – horizontális és vertikális információmegosztás – a protekcionizmus felszámolása – a papíralapon levő adatok digitalizálása KORMÁNYZATI SZÁNDÉK
 • 22. Minden állampolgár és vállalkozás azonosítható legyen • egyedi azonosítás (18-digites kód az állampolgároknak) lehetővé tétele minden szükséges helyzetben/helyen • a beazonosít nélküli működés (életvitel) lehetetlenné tétele (avatarok, anonim digitális részvétel tiltása) Adatbázisok összekapcsolásának megtervezése • hivatalok adatbázisai • mobiltelefonszám és -előfizetés • közöségi média • online szolgáltatások • biometrikus azonosítás ELSŐ LÉPÉS
 • 23. • Olyan adatbázisok létrehozása, amelyek tartalma az egyedi azonosító alapján összekapcsolható • Baidu (nem anonim) keresőtalálatainak elemzése, ezeknek az adatbázisok a hozzákapcsolása a többi adatbázishoz MÁSODIK LÉPÉS
 • 24. • Tárolt adatok és információk feldolgozása és felhasználása – Big data elemzés – Korrelációszámítás – Regressziószámítás – Klasszifikáció (osztályozás) – Klaszteranalízis (valószínűségszámítás alapján egyének csoportokba sorolása) – Szociometria, hálózatkutatás • Algoritmusok használata • Feketelisták működésének a fejlesztése HARMADIK LÉPÉS
 • 27. VISSZAÉLÉS AZ EGYÉN ARCÁVAL, AZ ARC MÓDOSÍTÁSA, TAKARÁSA
 • 28. VISSZAÉLÉS AZ EGYÉN ADATAIVAL ÉS ESZKÖZEIVEL
 • 34. ROSSZ, HIBÁS ADATELEMZÉS ÉS ALGORITMUSOK
 • 39. • Féken tartja az illegális magatartást, segítheti az egyének és a vállalatok gazdasági megbízhatóságát • Hozzájárul a társadalmilag és környezetileg felelősségteljes új magatartás kialakításához (nevelés) • A vállalatok transzparens működésének támogatása • Az üzleti partnerek jobb megítélése • Meglevő gazdasági statisztikák jóságának növelése • A big data elemzések új vállalati lehetőségeket teremtenek • Megéri „jógyereknek” lenni POZITÍV HATÁS
 • 40. • Nem kiforrott még a technológia és a minősítő rendszer sem, nagy a kockázata a téves értékelésnek • Folyamatosan nagyon sok adatot kezel a rendszer – adatszivárgás révén illetéktelenek kezébe kerülhetnek titkos és személyes adatok – nő az adatlopás esélye – adatvesztés hatalmas gazdasági károkat okozhat • Az állam és a vállalatok mindent tudhatnak az emberről • Megszűnik a magánszféra • Az üzleti élet szereplői – ha nem képesek betartani a szabályokat – ellehetetlenedhetnek • Mivel az állam az adatokhoz korlátlanul férhet hozzá, a hivatalnokok a számukra nem szimpatikus egyént/vállalatot ellehetetleníthetik • Kína üzleti tevékenysége kiszámíthatatlanná válik NEGATÍV HATÁS
 • 41. • A nemzetközi vállalatok – hogy elkerüljék a büntetést – megpróbálnak beilleszkedni a rendszerbe • Adatmegosztás révén a kínai vásárlók adatai külföldre kerülhetnek • Kína a rendszer révén hozzáférhetne a külföldi vállalatok csúcstechnológiai adataihoz (know- how) • A társadalmi kredit rendszere kiváló exportcikk (nem csak) az olyan országok számára, amelyeknél fontos a gazdaság állami irányításának megerősítése NEMZETKÖZI HATÁS
 • 42. Kitekintés a jövőbe* uture Today Institute, rtner, PREMA, ÓE BGI MIM
 • 43. 1. Részleteiben szinte minden országban megjelenik 2. Nagyobb hangsúlyt kap az informatikai rendszerek védelme 3. Új hibajavító algoritmusok 4. Megbízható emberek kiválasztása és alkalmazása a hibás mesterséges intelligencia döntéseinek vizsgálatára, elemzésére, módosítására, felülírására 5. Társadalmi értékrend átalakulása és diverzifikálódása (elfogadás, elutasítás, nomádok, egyéni szabadságharcosok, kiskapuk keresése, must go zónák állami felügyelet mellett) 6. Új törvények A TKR JÖVŐJE
 • 45. • Társadalmi kredit rendszere adat- és információbiztonsági kihívásainak kutatása • Aláírásazonosítás és –hamisításdetektálás mesterséges intelligencia segítségével • Mesterséges Intelligencia Műhely • Mesterséges intelligencia a biztonságtechnikában című tantárgy • Releváns szak- és diplomadolgozati, illetve TDK témák • Konferenciaelőadások és szakmai tanulmányok KAPCSOLÓDÓ AKTIVITÁSAINK A BÁNKI KARON
 • 46. A társadalmat csak a hozzá tartozó üzenetek és közlési lehetőségek tanulmányozása alapján lehet megérteni. Norbert Wiener
 • 47. KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Kollár Csaba Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola https://www.linkedin.com/in/drkollarcsaba http://www.slideshare.net/drkollarcsaba
 • 48. • https://images.theconversation.com/files/32912/original/dp2v9tty-1381627354.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=926&fit=clip • http://www.pngmart.com/image/112434 • https://www.clipartwiki.com/downpng/TwJmmw_machine-learning-and-computer-vision-stay-hungry-stay • http://clipart-library.com/clipart/zTX5M56Rc.htm • https://www.clipartwiki.com/downpng/iRThiTw_clip-art-robot-arm-icon-robot-arm-png/ • https://www.clipartwiki.com/downpng/bobTJ_computer-icons-symbol-phone-accessories-connection-mobile-connectivity/ • https://www.clipartwiki.com/downpng/iTTRwxT_security-camera-icon-cctv-icon/ • https://www.clipartwiki.com/iclip/iRoTxmb_social-media-bar-png/ • https://www.clipartwiki.com/downpng/mmJxoR_virtual-reality-hand-drawn-icon-png/ • https://icon-icons.com/icon/electric-sensor/12922 • https://icon-library.net/icon/network-icon-5.html • https://www.brainpickings.org/2018/06/15/the-human-use-of-human-beings-norbert-wiener/ • https://cultura.hu/wp-content/uploads/2017/08/banki-donat-cigar-head.jpg • https://scx1.b-cdn.net/csz/news/800/2018/information.jpg • https://www.indiafilings.com/learn/wp-content/uploads/2016/05/Challenges-faced-by-startups.jpg • https://i.ytimg.com/vi/mzyDvOjyyTI/maxresdefault.jpg • https://www.irishtimes.com/polopoly_fs/1.3772424.1548608574!/image/image.jpg_gen/derivatives/box_620_330/image.jpg • https://geospatialmedia.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/02/Indoor-positioning-System-IPS.jpg • https://www.cytron.io/image/cache/catalog/products/KIT-SEN-37/KIT-SEN-37-0-1-1-512x512.jpg • https://courses.opened.uoguelph.ca/upload/06_DestinyPageBannerCIS1000DE.png • https://miro.medium.com/proxy/0*dFLgSGmtLC07YQ-L.jpeg • https://images.idgesg.net/images/article/2017/09/networking-100735059-large.jpg • https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/http%3A%2F%2Fcom.ft.imagepublish.upp-prod- us.s3.amazonaws.com%2F5242668e-93e9-11e8-95f8-8640db9060a7?fit=scale-down&source=next&width=700 • https://www.einfochips.com/blog/wp-content/uploads/2018/11/how-to-develop-machine-learning-applications-for-business- featured.jpg • https://bernardmarr.com/img/The%206%20Best%20Free%20Online%20Artificial%20Intelligence%20Courses%20For%202018.png • https://www.brinknews.com/wp-content/uploads/2017/11/sing-office-111348812-1.jpg • https://yp.scmp.com/sites/default/files/styles/615x400/public/images/shutterstock_1084742840.jpg • https://ionemadamenoire.files.wordpress.com/2019/03/15518392623042.jpg?w=724&h=483 A FELHASZNÁLT KÉPEK FORRÁSA
 • 49. A prezentáció az Innovációs és Technológiai Minisztérium Új Nemzeti Kiválósági Programjának támogatásával készült. SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY