Szinergia és szingularitás a polgári és katonai életben

Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)Social aspects and economic impacts of the digial age, especially information security and security awareness um PREMA Consulting
ROBOTHADVISELÉS 2019
Robottechnológia és Kiberbiztonság tudományos konferencia
2019. november 27.
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus
Budapest
Kollár Csaba
Szinergia és szingularitás
a polgári és katonai életben
Bemutatkozás
társadalmi vetületei
gazdasági hatásai
információbiztonság
humán aspektusa
biztonságtudatosság
fejlesztése
ember-robot interakció
emberi oldala
intelligens városok
1. Miért aktuális most beszélni a
mesterséges intelligenciáról?
2. Miért van káosz a fejekben a
téma kapcsán?
3. Melyek a mesterséges
intelligenciához kapcsolódó
fontosabb technológiák és
megoldások?
4. Melyek a mesterséges
intelligencia léptékei?
5. Milyen nemzetközi és hazai
elképzelésekkel és
gyakorlatokkal lehet találkozni?
kibernetika reneszánsza
A mesterséges intelligencia társadalmi vetületei
gazdasági hatásai
Bevezetés
• Probléma -> megoldás
• Döntés -> következmény
• A nyugodtabb, biztonságosabb élet megteremtése
• Félelem az ismeretlentől
• Igény/kíváncsiság az ismeretlen megismerésére
• Az ismert határok feszegetése
• Aggódás az emberiség jövője iránt
• Egyszerű probléma -> egyre összetettebb probléma
Állandóság és változás
Három meghatározó forradalom
(Humán)
géntechnológia
forradalma
Robotika
forradalma
(erős mesterséges
intelligencia)
Nanotechnológia
forradalma
Robotizált
génsebészet
Neuroprotézis
Embergép
Biochip
Génmódosítás
Génsebészet
Nanoanyagok
kapcsolódása a
génekhez,
sejtekhez
Nanorobotok,
aeroszol robotok,
gyógyító robotok
Ember-gép (?)
Adatok
Rengeteg adat áll rendelkezésre, ezek mennyisége folyamatosan
növekszik
Számítási kapacitás
Olyan számítások is elvégezhetők belátható időn belül, amire tíz
évvel ezelőtt még a szuperszámítógépek sem voltak képesek
Algoritmusok
Az AI-t támogató tanulóalgoritmusok, statisztika és
valószínűségszámítás, regressziós modellek, klasszifikáció,
klaszterizáció, lágyszámítási módszerek megjelenése a gyakorlati,
összetett, komplex, bonyolult problémák megoldásában
Szinergia
Technológiák fejlődése és összekapcsolódása
Mesterséges intelligencia – miért most?
• Sokan, sokféleképpen vélekednek a témáról
• Gyakran még a tudósok is keverik a fikciót és a valóságot
• A média számára nagyobb hírértékkel bírnak a negatív hírek
• A vállalatok és a kormányok gyakran félkész megoldásokról
állítják, hogy megtalálták a „Szent Grált”
• Az országok, hadseregeik és vállalataik megítélésében sokat
számít, hogy milyen technikai/technológiai potenciált
képviselnek
• Elhisszük, hogy elég megnyomni egy gombot (kiadni egy
parancsot), s a digitális tündér megoldja problémáinkat
Káosz, álhírek, manipuláció, rémhírek…
• Elérkezett a szingularitás kora
• Majd valamikor talán elérkezik
• A robotok legyőznek minket
• Nem kell a mesterséges intelligenciának robotizált test ehhez
• Csak a géprombolók aggódnak az MI miatt
• Minden, a jövőért felelősséget érző tudós/vezető aggódik
• Az MI gonosszá/tudatossá válik
• Az MI kompetenssé válik, céljai nem egyeznek az emberével
• A gépeknek nem is lehetnek céljaik
• A cél értelmezésében más az emberi és a gépi fókusz
• Az MI nem irányíthatja az emberek
• Intelligens városok, közlekedés, ipar 4.0 az ellenpélda
• Az MI elveszi az emberek munkáját
• Bizonyos szakmák megszűnnek, új szakmák születnek, az MI kiválthatja az
embert a veszélyes munkakörnyezetben
Tévhitek, fikciók vs. Valóság*
*Tegmark, 2018
Az emberfeletti MI megjelenése*
*Urban, 2015
MikorhaladjamegazMIaz
emberiszintet?
Soha
Technoszkeptikusok
300 év múlva
100 év múlva
Géprombolók
A jó szándékú MI mozgalma
Digitális
utópisták
50 év múlva
Néhány
évtizeden belül
Néhány éven
belül
Gyakorlatilag senki
Biztosan
rossz
Valószínű-
leg rossz
Erősen
bizony-
talan
Valószínű-
leg jó
Egyértel-
műen jó
Jó lesz-e, ha megjelenik az emberfeletti MI?
1. az emberek és aktivitásaik észlelése
2. a verbális kifejezések generálása (beszéd), illetve a
beszéd megértése
3. nonverbális kifejezések generálása, illetve a
nonverbális jelzések megértése
4. az érzelmi állapotok modellezése, kifejezése és
megértése
5. a szándékos cselekvések felismerése és közvetítése
6. együttműködés az emberekkel
7. navigálás (fizikai helyzetfelismerés) az emberek
környékén és környezetében
8. társadalmi kontextusban tanulni az emberektől
Mesterséges intelligencia mérföldkövei
Technológiai háttér
MIFelhő alapú
számítástechnika
Robotizáció,
drónok
0110101
1101010
1101010
BDA
Mobil
Biztonság(i kamerák)
Közösségi média
AR, VR, MR
(I)IoT és szenzor
Vezetékes és vezeték-
nélküli hálózatok
Kapcsolódó technológiák és alkalmazások
GIS, GPS
Folyamat
Adatforrások
és adatok
meghatározása
Logfájlok
Szervezet
kommunikációja
Szervezet
viselkedése
CERT jelentések
Biztonsági
szoftverek
jelentései
Alkalmazások
jelentései
Adatok
tisztítása
Adatbázisok
Információ-
bázisok
Tudás-
bázisok
Algoritmus-
bázisok
Elő-
feldolg.
Adat-
elemzés
Tanuló-
algoritmusok,
gépi tanítás
MODELL
Kimeneti
adatok,
információk
Szakember
elemzi
Eredmény
Következmény
• Beavatkozás
• Oktatási és
képzési
programok
BDA
MI
Adatvizualizáció
• Testen viselhető okoseszközök (óra, cipő, póló,
külső „csontváz”)
• Testben levő okoseszközök (implantátumok,
egészségügyi monitoring)
• Hordozható okoseszközök (telefon, tablet)
• Intelligens (önvezető) autók, járművek
• Intelligens épületek/létesítmények (domotika)
• Intelligens település/város
• Intelligens ország/társadalom
• Intelligens Föld
A mesterséges intelligencia léptékei
Az MI tanítása
Gépi tanulás és felhasználás
Tanító
adatbázis
Tanuló
algoritmus Modell
Tanulás
Felhasználás
Adatok Modell
Információ
az adatokról
Elő-
feldolgozás
Elő-
feldolgozás
Felügyelt tanulás
• jó válaszok előre megadva, MI jósol
• tréningadatbázis
Nem felügyelt tanulás
Problémák, kérdések:
• Mit kellene megtanítani a géppel?
• Mikor engedhetjük, hogy a gép nem felügyelt módon is
tanuljon?
• Milyen a tanulói környezete a gépnek?
• Mennyi ideje van a gépnek/embernek, hogy a gép tanuljon?
• Alul-, illetve túltanulás veszélye
A gépi tanulás
A gépi tanulás*
Bemenet
Kézzel tervezett
program
Kimenet
Szabály alapú
rendszer
Klasszikus gépi
tanulás
Bemenet
Kézzel tervezett
funkció
Leképezés a
funkciókból
Kimenet
Reprezentációs
gépi tanulás
Bemenet
Tanult
funkciók
Leképezés a
funkciókból
Kimenet
Mélytanulás
(deep learning)
Bemenet
Tanult
funkciók
Tanult összetett
funkciók
Leképezés a
funkciókból
Kimenet
*Bengio, 2016
1. nem nyújt semmilyen segítségét, mindent az ember csinál.
2. teljes körű cselekvési alternatívákat kínál.
3. leszűkíti a cselekvést néhány választási lehetőségre.
4. egyetlen tevékenységet/műveletet végez.
5. végrehajtja a műveletet, ha az ember jóváhagyja azt.
6. mielőtt a műveletet végrehajtaná, lehetőséget az embernek, hogy
azt megvétózza.
7. automatikusan hajtja végre a műveletet, de erről feltétlenül
tájékoztatja az embert.
8. a művelet automatikus végrehajtás után csak akkor tájékoztatja az
embert, ha az kéri.
9. a művelet automatikus végrehajtása után csak akkor tájékoztatja
az embert, ha ilyen döntést hoz.
10. maga dönt el mindent, automatikusan működik, figyelmen kívül
hagyva az embert.
A gép autonómiája*
*Sheridan, 1992
Különbség a program és az MI között*
program mesterséges intelligencia
• Programozó írta
• Determinisztikus: ugyan arra a
kérdésre ugyan azt a választ
adja
• Igen-nem, 0-1 jellegű
eredményt ad
• Az ember mondja meg, hogy mi
a helyes eredmény
• Szabályokat futtat, nincs helye a
szabályok felülírásának
• Programozó írta
• Valószínűséggel dolgozik:
bizonyos eséllyel ugyan az a
válasz az adott kérdésre
• Kevésbé-jobban, 85%-15%
jellegű eredményt ad
• A programozó a célt adja meg, a
gép kísérletezi ki a helyes
eredményeket
• Mintákat vizsgál
• Helye van a meglepetéseknek
és a hangsúlyok eltolásának
*Biczó (2017) alapján
Mesterséges intelligencia Humán intelligencia
• Képes az emberi viselkedés és a
kognitív folyamatok szimulációjára
• Megragadja és megőrzi az emberi
szakértelmet és kommunikált
tapasztalatot
• Nagy mennyiségű adatot képes
gyorsan megérteni, gyorsan ad
választ
• Nincs józan ész
• Nem tud egyszerre vegyes tudással
foglalkozni
• Sokba kerül a fejlesztése
• Jogi és etikai kérdéseket és
problémákat vet fel
• Intuíció, józan ész, ítélet,
kreativitás, hit
• Az intelligencia bemutatásának
képessége hatékony kommunikáció
révén
• Érvelés és kritikus gondolkodás
• Az ember hibázik
• Korlátozott tudásbázis
• A számítógéphez képest az
adatfeldolgozás lassan történik az
agyban
• Az ember nem képes nagy
mennyiségű adat tárolására a
memóriájában
A mesterséges intelligencia környezetei
MI
Tanulókörnyezet
Erőforrások:
• Idő
• Tudás
• Adat
• Információ
• Korábbi tapasztalat
• Szakember
• Hardver
• Szoftver
• Energia
• Stb…
Működési környezet
Szabadságfokok száma
Döntéshozatal
sebessége
• Tárgy sebessége a
környezetéhez
képest
• Adatok mennyisége
• Feldolgozási
sebesség és mélység
• Reakcióidő
Döntés következménye
0. A robotnak minden áron meg kell
védenie az emberiséget.
1. A robotnak nem szabad kárt
okoznia emberi lényben, vagy
tétlenül tűrnie, hogy emberi lény
bármilyen kárt szenvedjen.
2. A robot engedelmeskedni tartozik
az emberi lények utasításainak,
kivéve, ha ezek az utasítások az
első törvény előírásaiba
ütköznének.
3. A robot tartozik saját védelméről
gondoskodni, amennyiben ez nem
ütközik az első vagy második
törvény bármelyikének
előírásaiba.
Az Asimov-i törvények lehetséges feloldása
0. A robotnak minden áron meg kell
védenie a rábízott javakat.
1. A robotnak nem szabad kárt
okoznia saját „bajtásaiban”, vagy
tétlenül tűrnie, hogy bajtársa
bármilyen kárt szenvedjen.
2. A robot engedelmeskedni tartozik
a parancsnokai utasításainak,
kivéve, ha ezek az utasítások az
első törvény előírásaiba
ütköznének (parancsmegtagadás?).
3. A robot tartozik saját védelméről
gondoskodni, amennyiben ez nem
ütközik az első vagy második
törvény bármelyikének előírásaiba.
A NATO és az USA elképzelései*
*NATO, US DoD, Porkoláb, Négyesi, 2019
1. Hosszú távú beruházások szükségesek
2. Hatékony megoldások fejlesztése az ember-gép
(mesterséges intelligencia) együttműködésének
optimalizálására
3. Az MI rendszerek etikai, jogi, társadalmi aspektusainak
fejlesztése
4. Az MI biztonságának, védelmének erősítése
5. Nyilvános adatkészlet és környezet fejlesztése
6. Az MI technológiák mérése és értékelése
7. Az MI-t fejlesztő szakemberek képzése, toborzása
8. Kapcsolatrendszer fejlesztése a nyilvános szereplőkkel
Stratégiai irányok
1. Helyzettudatosság és döntéshozatal javítása
2. A műveletekbe bevont eszközök és berendezések
biztonságának növelése
3. Prediktív karbantartás és ellátás javítása
4. Végrehajtás egyszerűsítése
Az MI alkalmazások lehetséges területei
A magyarországi gyakorlat
• Kutatások:
• Társadalmi kredit rendszere adat- és információbiztonsági kihívásai
• A mesterséges intelligencia hatása a kreatív szakmákra/iparágakra
(ÓE RKK-val közösen)
• A mesterséges intelligencia megjelenése a személy- és
vagyonbiztonság területén
• Aláírásazonosítás és –hamisítás detektálása mesterséges
intelligencia segítségével
• Mesterséges Intelligencia Műhely
• Mesterséges intelligencia a biztonságtechnikában című
tantárgy
• Releváns szak- és diplomadolgozati, illetve TDK témák
• Konferenciaelőadások és szakmai tanulmányok
Óbudai Egyetem Bánki Donát
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
• Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció
kutatási terület
• Ember–gép (katona-mesterséges intelligencia) csoport alapú
képességfejlesztés lehetőségei
• A mesterséges intelligencia lehetséges hatásai a jövő
hadviselésére
• A mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségei az MH
műveletei előkészítésében és végrehajtásában
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Katonai Műszaki Doktori Iskola
A jövő előrejelzésének
legjobb módja annak
létrehozása.
Abraham Lincoln
Dr. Kollár Csaba PhD
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola
Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola
www.drkollar.hu | www.linkedin.com/in/drkollarcsaba | www.slideshare.net/drkollarcsaba
Köszönöm megtisztelő figyelmeteket!
Felhasznált képek forrása
• https://transcendentman.com/wp-content/uploads/2017/09/technological-singularity_9.jpg
• https://www.google.com/maps/place/Magyarorsz%C3%A1g/@46.8168884,16.5616474,1081592m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!10
m1!1e2!3m4!1s0x4741837bdf37e4c3:0xc4290c1e1010!8m2!3d46.9989876!4d19.5996094
• https://d2v9ipibika81v.cloudfront.net/uploads/sites/232/NATO_hqNew_NATOphoto1200-1-1140x684.jpg
• https://www.politicscentral.org/wp-content/uploads/2017/02/Robot-human-handshake.png
• http://clipart-library.com/clipart/zTX5M56Rc.htm
• https://www.clipartwiki.com/downpng/iRThiTw_clip-art-robot-arm-icon-robot-arm-png/
• https://www.clipartwiki.com/downpng/bobTJ_computer-icons-symbol-phone-accessories-connection-mobile-connectivity/
• https://www.clipartwiki.com/downpng/iTTRwxT_security-camera-icon-cctv-icon/
• https://www.clipartwiki.com/iclip/iRoTxmb_social-media-bar-png/
• https://www.clipartwiki.com/downpng/mmJxoR_virtual-reality-hand-drawn-icon-png/
• https://icon-icons.com/icon/electric-sensor/12922
• https://icon-library.net/icon/network-icon-5.html
• https://www.washingtonexaminer.com/weekly-standard/abraham-lincolns-thanksgiving-2005514
• https://www.sourcecon.com/ai-and-its-impact-on-recruiters/
• https://www.turnitaround.at/en/wp-content/uploads/2016/03/thework-introduction.jpg
• https://image.freepik.com/free-vector/glowing-search-radar-black-background_1284-18879.jpg
1 von 33

Recomendados

A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában von
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszábanA biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszábanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
569 views29 Folien
Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia? von
Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?
Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
215 views38 Folien
A mesterséges intelligencia Kínában von
A mesterséges intelligencia KínábanA mesterséges intelligencia Kínában
A mesterséges intelligencia KínábanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
603 views51 Folien
A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései von
A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdéseiA társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései
A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdéseiCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
409 views49 Folien
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei... von
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
418 views25 Folien
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában von
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korábanDr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korábanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
737 views34 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ... von
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
863 views57 Folien
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság von
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonságKollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonságCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
616 views46 Folien
A mesterséges intelligencia és a társadalmi kredit rendszere von
A mesterséges intelligencia és a társadalmi kredit rendszereA mesterséges intelligencia és a társadalmi kredit rendszere
A mesterséges intelligencia és a társadalmi kredit rendszereCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
762 views76 Folien
A mesterséges intelligencia társadalmi léptékű működése von
A mesterséges intelligencia társadalmi léptékű működéseA mesterséges intelligencia társadalmi léptékű működése
A mesterséges intelligencia társadalmi léptékű működéseCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
400 views34 Folien
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa... von
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
375 views40 Folien
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr... von
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
975 views28 Folien

Was ist angesagt?(20)

Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonságKollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életbenA mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén...Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén...
Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén...
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...
Kollár Csaba: Mennyit ér az aláírásod? Digitalizált aláírások vizsgálata és e... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: Mennyit ér az aláírásod? Digitalizált aláírások vizsgálata és e...Kollár Csaba: Mennyit ér az aláírásod? Digitalizált aláírások vizsgálata és e...
Kollár Csaba: Mennyit ér az aláírásod? Digitalizált aláírások vizsgálata és e...
Kollár Csaba: A társadalmi kredit(ek) rendszere(i) - biztonság és szabadság a... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: A társadalmi kredit(ek) rendszere(i) - biztonság és szabadság a...Kollár Csaba: A társadalmi kredit(ek) rendszere(i) - biztonság és szabadság a...
Kollár Csaba: A társadalmi kredit(ek) rendszere(i) - biztonság és szabadság a...
Dr. Kollár Csaba PhD: A katona-robot interakció fejlődési irányai a következő... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba PhD: A katona-robot interakció fejlődési irányai a következő...Dr. Kollár Csaba PhD: A katona-robot interakció fejlődési irányai a következő...
Dr. Kollár Csaba PhD: A katona-robot interakció fejlődési irányai a következő...
Emlékeink lenyomatainak információbiztonsága - Hogyan őrizhetőek meg és hog... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Emlékeink lenyomatainak információbiztonsága - Hogyan őrizhetőek meg és hog...Emlékeink lenyomatainak információbiztonsága - Hogyan őrizhetőek meg és hog...
Emlékeink lenyomatainak információbiztonsága - Hogyan őrizhetőek meg és hog...
Dr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korban von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korbanDr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korban
Dr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korban
Dr. Kollár Csaba PhD.: Intézményi kommunikáció a digitális korban - A digitál... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba PhD.: Intézményi kommunikáció a digitális korban - A digitál...Dr. Kollár Csaba PhD.: Intézményi kommunikáció a digitális korban - A digitál...
Dr. Kollár Csaba PhD.: Intézményi kommunikáció a digitális korban - A digitál...

Similar a Szinergia és szingularitás a polgári és katonai életben

A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére von
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztéséreA mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztéséreCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
22 views27 Folien
SNI diákok fejlesztése IKT eszközökkel von
SNI diákok fejlesztése IKT eszközökkel SNI diákok fejlesztése IKT eszközökkel
SNI diákok fejlesztése IKT eszközökkel Dóra Orsolya Aknai
3.4K views22 Folien
Artifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGI von
Artifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGIArtifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGI
Artifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGISzabolcs Baader
22 views50 Folien
A digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakban von
A digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakbanA digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakban
A digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakbanAz én könyvtáram
268 views32 Folien
The impact of artificial intelligence on civil and military security von
The impact of artificial intelligence on civil and military securityThe impact of artificial intelligence on civil and military security
The impact of artificial intelligence on civil and military securityAnita Krifka
22 views22 Folien
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonsága von
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonságaA nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonsága
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonságaCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
12 views20 Folien

Similar a Szinergia és szingularitás a polgári és katonai életben(20)

A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztéséreA mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
Artifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGI von Szabolcs Baader
Artifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGIArtifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGI
Artifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGI
Szabolcs Baader22 views
A digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakban von Az én könyvtáram
A digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakbanA digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakban
A digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakban
The impact of artificial intelligence on civil and military security von Anita Krifka
The impact of artificial intelligence on civil and military securityThe impact of artificial intelligence on civil and military security
The impact of artificial intelligence on civil and military security
Anita Krifka22 views
Data scientist kedvcsinalo_2015ujev von Csaba Gáspár
Data scientist kedvcsinalo_2015ujevData scientist kedvcsinalo_2015ujev
Data scientist kedvcsinalo_2015ujev
Csaba Gáspár529 views
Dr. Kollár Csaba PhD.: Szervezeti kommunikáció a digitális korban von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba PhD.: Szervezeti kommunikáció a digitális korbanDr. Kollár Csaba PhD.: Szervezeti kommunikáció a digitális korban
Dr. Kollár Csaba PhD.: Szervezeti kommunikáció a digitális korban
Miért érdemes data scienc-t tanulni? Kedvcsináló az adat mellékszakirányhoz von Csaba Gáspár
Miért érdemes data scienc-t tanulni? Kedvcsináló az adat mellékszakirányhozMiért érdemes data scienc-t tanulni? Kedvcsináló az adat mellékszakirányhoz
Miért érdemes data scienc-t tanulni? Kedvcsináló az adat mellékszakirányhoz
Csaba Gáspár344 views
Meghivo ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201... von Pronay46
Meghivo  ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...Meghivo  ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...
Meghivo ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...
Pronay46376 views
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korábanTársadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
Kömlődi Ferenc - A robotika a jövő technológiája - Budapest Science Meetup Ok... von Budapest Science Meetup
Kömlődi Ferenc - A robotika a jövő technológiája - Budapest Science Meetup Ok...Kömlődi Ferenc - A robotika a jövő technológiája - Budapest Science Meetup Ok...
Kömlődi Ferenc - A robotika a jövő technológiája - Budapest Science Meetup Ok...
Könyvtárostanár Konferencia von Reka Racsko
Könyvtárostanár KonferenciaKönyvtárostanár Konferencia
Könyvtárostanár Konferencia
Reka Racsko834 views
Digitális kommunikáció prezi szövegezése von Julia Czenner
Digitális kommunikáció prezi szövegezéseDigitális kommunikáció prezi szövegezése
Digitális kommunikáció prezi szövegezése
Julia Czenner949 views
Mobil felhasználói élmény tervezés von Andras Lajtha
Mobil felhasználói élmény tervezésMobil felhasználói élmény tervezés
Mobil felhasználói élmény tervezés
Andras Lajtha551 views
Milyen elme kell az opciózáshoz von OpcioGuru Gery
Milyen elme kell az opciózáshozMilyen elme kell az opciózáshoz
Milyen elme kell az opciózáshoz
OpcioGuru Gery340 views

Más de Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)

A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow von
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
15 views21 Folien
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban von
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanA mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
15 views23 Folien
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudományban von
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudománybanA mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudományban
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudománybanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
28 views28 Folien
A domotika rendszerek jövője von
A domotika rendszerek jövőjeA domotika rendszerek jövője
A domotika rendszerek jövőjeCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
15 views24 Folien
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel... von
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
62 views33 Folien
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell... von
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
61 views21 Folien

Más de Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)(11)

A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanA mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBANDOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...
Kutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokban von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokbanKutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokban
Kutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokban

Szinergia és szingularitás a polgári és katonai életben

 • 1. ROBOTHADVISELÉS 2019 Robottechnológia és Kiberbiztonság tudományos konferencia 2019. november 27. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus Budapest Kollár Csaba Szinergia és szingularitás a polgári és katonai életben
 • 3. társadalmi vetületei gazdasági hatásai információbiztonság humán aspektusa biztonságtudatosság fejlesztése ember-robot interakció emberi oldala intelligens városok 1. Miért aktuális most beszélni a mesterséges intelligenciáról? 2. Miért van káosz a fejekben a téma kapcsán? 3. Melyek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fontosabb technológiák és megoldások? 4. Melyek a mesterséges intelligencia léptékei? 5. Milyen nemzetközi és hazai elképzelésekkel és gyakorlatokkal lehet találkozni? kibernetika reneszánsza A mesterséges intelligencia társadalmi vetületei gazdasági hatásai
 • 5. • Probléma -> megoldás • Döntés -> következmény • A nyugodtabb, biztonságosabb élet megteremtése • Félelem az ismeretlentől • Igény/kíváncsiság az ismeretlen megismerésére • Az ismert határok feszegetése • Aggódás az emberiség jövője iránt • Egyszerű probléma -> egyre összetettebb probléma Állandóság és változás
 • 6. Három meghatározó forradalom (Humán) géntechnológia forradalma Robotika forradalma (erős mesterséges intelligencia) Nanotechnológia forradalma Robotizált génsebészet Neuroprotézis Embergép Biochip Génmódosítás Génsebészet Nanoanyagok kapcsolódása a génekhez, sejtekhez Nanorobotok, aeroszol robotok, gyógyító robotok Ember-gép (?)
 • 7. Adatok Rengeteg adat áll rendelkezésre, ezek mennyisége folyamatosan növekszik Számítási kapacitás Olyan számítások is elvégezhetők belátható időn belül, amire tíz évvel ezelőtt még a szuperszámítógépek sem voltak képesek Algoritmusok Az AI-t támogató tanulóalgoritmusok, statisztika és valószínűségszámítás, regressziós modellek, klasszifikáció, klaszterizáció, lágyszámítási módszerek megjelenése a gyakorlati, összetett, komplex, bonyolult problémák megoldásában Szinergia Technológiák fejlődése és összekapcsolódása Mesterséges intelligencia – miért most?
 • 8. • Sokan, sokféleképpen vélekednek a témáról • Gyakran még a tudósok is keverik a fikciót és a valóságot • A média számára nagyobb hírértékkel bírnak a negatív hírek • A vállalatok és a kormányok gyakran félkész megoldásokról állítják, hogy megtalálták a „Szent Grált” • Az országok, hadseregeik és vállalataik megítélésében sokat számít, hogy milyen technikai/technológiai potenciált képviselnek • Elhisszük, hogy elég megnyomni egy gombot (kiadni egy parancsot), s a digitális tündér megoldja problémáinkat Káosz, álhírek, manipuláció, rémhírek…
 • 9. • Elérkezett a szingularitás kora • Majd valamikor talán elérkezik • A robotok legyőznek minket • Nem kell a mesterséges intelligenciának robotizált test ehhez • Csak a géprombolók aggódnak az MI miatt • Minden, a jövőért felelősséget érző tudós/vezető aggódik • Az MI gonosszá/tudatossá válik • Az MI kompetenssé válik, céljai nem egyeznek az emberével • A gépeknek nem is lehetnek céljaik • A cél értelmezésében más az emberi és a gépi fókusz • Az MI nem irányíthatja az emberek • Intelligens városok, közlekedés, ipar 4.0 az ellenpélda • Az MI elveszi az emberek munkáját • Bizonyos szakmák megszűnnek, új szakmák születnek, az MI kiválthatja az embert a veszélyes munkakörnyezetben Tévhitek, fikciók vs. Valóság* *Tegmark, 2018
 • 10. Az emberfeletti MI megjelenése* *Urban, 2015 MikorhaladjamegazMIaz emberiszintet? Soha Technoszkeptikusok 300 év múlva 100 év múlva Géprombolók A jó szándékú MI mozgalma Digitális utópisták 50 év múlva Néhány évtizeden belül Néhány éven belül Gyakorlatilag senki Biztosan rossz Valószínű- leg rossz Erősen bizony- talan Valószínű- leg jó Egyértel- műen jó Jó lesz-e, ha megjelenik az emberfeletti MI?
 • 11. 1. az emberek és aktivitásaik észlelése 2. a verbális kifejezések generálása (beszéd), illetve a beszéd megértése 3. nonverbális kifejezések generálása, illetve a nonverbális jelzések megértése 4. az érzelmi állapotok modellezése, kifejezése és megértése 5. a szándékos cselekvések felismerése és közvetítése 6. együttműködés az emberekkel 7. navigálás (fizikai helyzetfelismerés) az emberek környékén és környezetében 8. társadalmi kontextusban tanulni az emberektől Mesterséges intelligencia mérföldkövei
 • 13. MIFelhő alapú számítástechnika Robotizáció, drónok 0110101 1101010 1101010 BDA Mobil Biztonság(i kamerák) Közösségi média AR, VR, MR (I)IoT és szenzor Vezetékes és vezeték- nélküli hálózatok Kapcsolódó technológiák és alkalmazások GIS, GPS
 • 15. • Testen viselhető okoseszközök (óra, cipő, póló, külső „csontváz”) • Testben levő okoseszközök (implantátumok, egészségügyi monitoring) • Hordozható okoseszközök (telefon, tablet) • Intelligens (önvezető) autók, járművek • Intelligens épületek/létesítmények (domotika) • Intelligens település/város • Intelligens ország/társadalom • Intelligens Föld A mesterséges intelligencia léptékei
 • 17. Gépi tanulás és felhasználás Tanító adatbázis Tanuló algoritmus Modell Tanulás Felhasználás Adatok Modell Információ az adatokról Elő- feldolgozás Elő- feldolgozás
 • 18. Felügyelt tanulás • jó válaszok előre megadva, MI jósol • tréningadatbázis Nem felügyelt tanulás Problémák, kérdések: • Mit kellene megtanítani a géppel? • Mikor engedhetjük, hogy a gép nem felügyelt módon is tanuljon? • Milyen a tanulói környezete a gépnek? • Mennyi ideje van a gépnek/embernek, hogy a gép tanuljon? • Alul-, illetve túltanulás veszélye A gépi tanulás
 • 19. A gépi tanulás* Bemenet Kézzel tervezett program Kimenet Szabály alapú rendszer Klasszikus gépi tanulás Bemenet Kézzel tervezett funkció Leképezés a funkciókból Kimenet Reprezentációs gépi tanulás Bemenet Tanult funkciók Leképezés a funkciókból Kimenet Mélytanulás (deep learning) Bemenet Tanult funkciók Tanult összetett funkciók Leképezés a funkciókból Kimenet *Bengio, 2016
 • 20. 1. nem nyújt semmilyen segítségét, mindent az ember csinál. 2. teljes körű cselekvési alternatívákat kínál. 3. leszűkíti a cselekvést néhány választási lehetőségre. 4. egyetlen tevékenységet/műveletet végez. 5. végrehajtja a műveletet, ha az ember jóváhagyja azt. 6. mielőtt a műveletet végrehajtaná, lehetőséget az embernek, hogy azt megvétózza. 7. automatikusan hajtja végre a műveletet, de erről feltétlenül tájékoztatja az embert. 8. a művelet automatikus végrehajtás után csak akkor tájékoztatja az embert, ha az kéri. 9. a művelet automatikus végrehajtása után csak akkor tájékoztatja az embert, ha ilyen döntést hoz. 10. maga dönt el mindent, automatikusan működik, figyelmen kívül hagyva az embert. A gép autonómiája* *Sheridan, 1992
 • 21. Különbség a program és az MI között* program mesterséges intelligencia • Programozó írta • Determinisztikus: ugyan arra a kérdésre ugyan azt a választ adja • Igen-nem, 0-1 jellegű eredményt ad • Az ember mondja meg, hogy mi a helyes eredmény • Szabályokat futtat, nincs helye a szabályok felülírásának • Programozó írta • Valószínűséggel dolgozik: bizonyos eséllyel ugyan az a válasz az adott kérdésre • Kevésbé-jobban, 85%-15% jellegű eredményt ad • A programozó a célt adja meg, a gép kísérletezi ki a helyes eredményeket • Mintákat vizsgál • Helye van a meglepetéseknek és a hangsúlyok eltolásának *Biczó (2017) alapján
 • 22. Mesterséges intelligencia Humán intelligencia • Képes az emberi viselkedés és a kognitív folyamatok szimulációjára • Megragadja és megőrzi az emberi szakértelmet és kommunikált tapasztalatot • Nagy mennyiségű adatot képes gyorsan megérteni, gyorsan ad választ • Nincs józan ész • Nem tud egyszerre vegyes tudással foglalkozni • Sokba kerül a fejlesztése • Jogi és etikai kérdéseket és problémákat vet fel • Intuíció, józan ész, ítélet, kreativitás, hit • Az intelligencia bemutatásának képessége hatékony kommunikáció révén • Érvelés és kritikus gondolkodás • Az ember hibázik • Korlátozott tudásbázis • A számítógéphez képest az adatfeldolgozás lassan történik az agyban • Az ember nem képes nagy mennyiségű adat tárolására a memóriájában
 • 23. A mesterséges intelligencia környezetei MI Tanulókörnyezet Erőforrások: • Idő • Tudás • Adat • Információ • Korábbi tapasztalat • Szakember • Hardver • Szoftver • Energia • Stb… Működési környezet Szabadságfokok száma Döntéshozatal sebessége • Tárgy sebessége a környezetéhez képest • Adatok mennyisége • Feldolgozási sebesség és mélység • Reakcióidő Döntés következménye
 • 24. 0. A robotnak minden áron meg kell védenie az emberiséget. 1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. 2. A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének. 3. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény bármelyikének előírásaiba. Az Asimov-i törvények lehetséges feloldása 0. A robotnak minden áron meg kell védenie a rábízott javakat. 1. A robotnak nem szabad kárt okoznia saját „bajtásaiban”, vagy tétlenül tűrnie, hogy bajtársa bármilyen kárt szenvedjen. 2. A robot engedelmeskedni tartozik a parancsnokai utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének (parancsmegtagadás?). 3. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény bármelyikének előírásaiba.
 • 25. A NATO és az USA elképzelései* *NATO, US DoD, Porkoláb, Négyesi, 2019
 • 26. 1. Hosszú távú beruházások szükségesek 2. Hatékony megoldások fejlesztése az ember-gép (mesterséges intelligencia) együttműködésének optimalizálására 3. Az MI rendszerek etikai, jogi, társadalmi aspektusainak fejlesztése 4. Az MI biztonságának, védelmének erősítése 5. Nyilvános adatkészlet és környezet fejlesztése 6. Az MI technológiák mérése és értékelése 7. Az MI-t fejlesztő szakemberek képzése, toborzása 8. Kapcsolatrendszer fejlesztése a nyilvános szereplőkkel Stratégiai irányok
 • 27. 1. Helyzettudatosság és döntéshozatal javítása 2. A műveletekbe bevont eszközök és berendezések biztonságának növelése 3. Prediktív karbantartás és ellátás javítása 4. Végrehajtás egyszerűsítése Az MI alkalmazások lehetséges területei
 • 29. • Kutatások: • Társadalmi kredit rendszere adat- és információbiztonsági kihívásai • A mesterséges intelligencia hatása a kreatív szakmákra/iparágakra (ÓE RKK-val közösen) • A mesterséges intelligencia megjelenése a személy- és vagyonbiztonság területén • Aláírásazonosítás és –hamisítás detektálása mesterséges intelligencia segítségével • Mesterséges Intelligencia Műhely • Mesterséges intelligencia a biztonságtechnikában című tantárgy • Releváns szak- és diplomadolgozati, illetve TDK témák • Konferenciaelőadások és szakmai tanulmányok Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
 • 30. • Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció kutatási terület • Ember–gép (katona-mesterséges intelligencia) csoport alapú képességfejlesztés lehetőségei • A mesterséges intelligencia lehetséges hatásai a jövő hadviselésére • A mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségei az MH műveletei előkészítésében és végrehajtásában Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola
 • 31. A jövő előrejelzésének legjobb módja annak létrehozása. Abraham Lincoln
 • 32. Dr. Kollár Csaba PhD Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola www.drkollar.hu | www.linkedin.com/in/drkollarcsaba | www.slideshare.net/drkollarcsaba Köszönöm megtisztelő figyelmeteket!
 • 33. Felhasznált képek forrása • https://transcendentman.com/wp-content/uploads/2017/09/technological-singularity_9.jpg • https://www.google.com/maps/place/Magyarorsz%C3%A1g/@46.8168884,16.5616474,1081592m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!10 m1!1e2!3m4!1s0x4741837bdf37e4c3:0xc4290c1e1010!8m2!3d46.9989876!4d19.5996094 • https://d2v9ipibika81v.cloudfront.net/uploads/sites/232/NATO_hqNew_NATOphoto1200-1-1140x684.jpg • https://www.politicscentral.org/wp-content/uploads/2017/02/Robot-human-handshake.png • http://clipart-library.com/clipart/zTX5M56Rc.htm • https://www.clipartwiki.com/downpng/iRThiTw_clip-art-robot-arm-icon-robot-arm-png/ • https://www.clipartwiki.com/downpng/bobTJ_computer-icons-symbol-phone-accessories-connection-mobile-connectivity/ • https://www.clipartwiki.com/downpng/iTTRwxT_security-camera-icon-cctv-icon/ • https://www.clipartwiki.com/iclip/iRoTxmb_social-media-bar-png/ • https://www.clipartwiki.com/downpng/mmJxoR_virtual-reality-hand-drawn-icon-png/ • https://icon-icons.com/icon/electric-sensor/12922 • https://icon-library.net/icon/network-icon-5.html • https://www.washingtonexaminer.com/weekly-standard/abraham-lincolns-thanksgiving-2005514 • https://www.sourcecon.com/ai-and-its-impact-on-recruiters/ • https://www.turnitaround.at/en/wp-content/uploads/2016/03/thework-introduction.jpg • https://image.freepik.com/free-vector/glowing-search-radar-black-background_1284-18879.jpg

Hinweis der Redaktion

 1. Sheridan-féle skála (1992)
 2. Sheridan-féle skála (1992)
 3. https://www.youtube.com/watch?v=1O6oXsZFcks
 4. https://www.slideshare.net/kaushlendrarajput/artificial-intelligence-33691945
 5. Sheridan-féle skála (1992)
 6. Sheridan-féle skála (1992)
 7. https://honvedelem.hu/wp-content/uploads/2019/09/HSz-2019-5_03-20_Porkol%C3%A1b-Imre_A-mesters%C3%A9ges-intelligencia.pdf