A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban

Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)Social aspects and economic impacts of the digial age, especially information security and security awareness um PREMA Consulting
AGILIS SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA Konferencia
2023. szeptember 22.
MTA GTB Kommunikációmenedzsment Munkabizottság
online konferencia
Dr. habil. Kollár Csaba PhD.
A MESTERSÉGES
INTELLIGENCIA
LEHETŐSÉGEI AZ AGILIS
SZERVEZETI
KOMMUNIKÁCIÓBAN
BEMUTATKOZÁS
Gondolatok a mesterséges intelligenciáról
Adatok
Rengeteg adat áll rendelkezésre, ezek mennyisége folyamatosan növekszik
Számítási kapacitás
Olyan számítások is elvégezhetők belátható időn belül, amire tíz évvel ezelőtt
még a szuperszámítógépek sem voltak képesek
Algoritmusok
A mesterséges intelligenciát támogató algoritmusok, statisztika és
valószínűségszámítás, regressziós modellek, klasszifikáció, klaszterizáció,
lágyszámítási módszerek megjelenése a gyakorlati, összetett, komplex, bonyolult
problémák megoldásában
Szinergia
Technológiák fejlődése és összekapcsolása
Mesterséges intelligencia – miért most?
• Testet öltött vs. saját testtel nem rendelkező MI
• Testen viselhető okoseszközök (óra, cipő, póló, külső
„csontváz”)
• Testben levő okoseszközök (implantátumok, egészségügyi
monitoring)
• Hordozható okoseszközök (telefon, tablet)
• Intelligens (önvezető) autók, járművek, humanoid robotok
• Intelligens épületek/létesítmények (domotika)
• Intelligens szervezetek/vállalatok
• Intelligens település/város
• Intelligens ország/társadalom (kínai TKR)
• Intelligens Föld
A mesterséges intelligencia léptékei
1. Nem nyújt semmilyen segítségét, mindent az ember csinál.
2. Teljes körű cselekvési alternatívákat kínál.
3. Leszűkíti a cselekvést néhány választási lehetőségre.
4. Egyetlen tevékenységet/műveletet végez.
5. Végrehajtja a műveletet, ha az ember jóváhagyja azt.
6. Mielőtt a műveletet végrehajtaná, lehetőséget ad az embernek,
hogy azt megvétózza.
7. Automatikusan hajtja végre a műveletet, de erről feltétlenül
tájékoztatja az embert.
8. A művelet automatikus végrehajtás után csak akkor tájékoztatja az
embert, ha az kéri.
9. A művelet automatikus végrehajtása után csak akkor tájékoztatja
az embert, ha ilyen döntést hoz.
10.Maga dönt el mindent, automatikusan működik, figyelmen kívül
hagyva az embert.
A GÉP AUTONÓMIÁJA – a számítógép…
Mesterséges intelligencia Humán intelligencia
• Képes az emberi viselkedés és a
kognitív folyamatok szimulációjára
• Megragadja és megőrzi az emberi
szakértelmet és kommunikált
tapasztalatot
• Nagy mennyiségű adatot képes
gyorsan megérteni, gyorsan ad
választ
• Nincs józan ész
• Nem tud egyszerre vegyes tudással
foglalkozni
• Sokba kerül a fejlesztése
• Jogi és etikai kérdéseket és
problémákat vet fel
• Intuíció, józan ész, ítélet,
kreativitás, hit
• Az intelligencia bemutatásának
képessége hatékony kommunikáció
révén
• Érvelés és kritikus gondolkodás
• Az ember hibázik
• Korlátozott tudásbázis
• A számítógéphez képest az
adatfeldolgozás lassan történik az
agyban
• Az ember nem képes nagy
mennyiségű adat tárolására a
memóriájában
Mit is jelent az agilis kommunikáció?
• Rugalmas kommunikációs csatornák: Az agilis szervezetek szabadabban használják a
különböző kommunikációs csatornákat, például digitális platformokat, közösségi média
eszközöket, és gyakran támogatják a virtuális kommunikációt is.
• Közös célok és értékek: Az agilis szervezetek az értékekre és közös célokra helyezik a
hangsúlyt, és ezen értékek mentén kommunikálnak és együttműködnek.
• Átláthatóság: Az agilis szervezetekben az átláthatóság fontos szerepet játszik a
kommunikációban. A munkavállalók számára meg kell osztani az információkat és a
döntéseket.
• Közös gondolkodás: Az agilis kommunikáció olyan kultúrát ösztönöz, amelyben a
munkavállalók aktívan részt vesznek a gondolkodásban és az ötletelésben.
• Gyors visszajelzés: Az agilis szervezetek gyorsan reagálnak a visszajelzésekre és a
változásokra a kommunikáció terén.
• Csapatmunka: Az agilis kommunikáció hangsúlyozza a csapatmunkát és a csoportok
közötti hatékony kommunikációt.
• Következetes fejlődés és tanulás: Az agilis szervezetek a folyamatos fejlődést és
tanulást is előtérbe helyezik, és ennek érdekében olyan kommunikációs gyakorlatokat
alkalmaznak, amelyek lehetővé teszik a gyors adaptációt és javítást.
Egy kis ismétlés…
MI/mi és az agilis kommunikáció
• Nyelvi elemzés: Az MI képes az írott szövegek nyelvi elemzésére, beleértve az
automatikus nyelvfeldolgozást (NLP), ami segít az értelmezhetőség, a nyelvtan
és a szemantika elemzésében.
• Tartalomcímkézés: Az MI címkézheti a szövegek tartalmát, például az
entitásokat, kategóriákat vagy kulcsszavakat, amelyek segítenek az
információk kategorizálásában és kereshetővé tételében.
• Érzelemanalízis: Az MI érzelmi elemzést végezhet a szövegekben található
kifejezések alapján, megértve az író hangulatát vagy a szövegben kifejezett
érzelmeket.
• Tartalomösszefoglalás: Az MI képes rövid összefoglalók generálására hosszabb
szövegekből, amelyek segítik az információgyűjtést és a gyors megértést.
• Szövegösszehasonlítás: Az MI összehasonlíthatja különböző szövegeket vagy
dokumentumokat, és azonosíthatja a hasonlóságokat vagy különbségeket.
• Kontextusérzékenység: Az MI képes értelmezni a szövegben található
kontextust, ami fontos a helyes értelmezéshez és az esetleges többértelműség
feloldásához.
Írott szöveg tartalmi elemzése
• Neurális hálózatok: Az MI rendszerek általában mély neurális hálózatokat használnak a
szöveggeneráláshoz. Ezek a hálózatok tanulnak az emberi írástól, és képesek strukturált és
értelmes szövegeket előállítani.
• Szekvencia-generáló modellek: Az MI alkalmazások gyakran használnak szekvencia-generáló
modelleket, például rekurrens neurális hálózatokat (RNN) vagy transzformációs hálózatokat
(Transformer), amelyek képesek az egyik szekvenciából (például szavak vagy karakterek
sorrendjéből) generálni egy másikat.
• GPT (Generative Pre-trained Transformer): A GPT típusú modellek előre tanítottak nagy
mennyiségű szövegen, és képesek az előzetes tanulás alapján intelligens szövegeket generálni.
Ezek a modellek kontextust is figyelembe vesznek a generálás során, így értelmes és következetes
szövegeket hoznak létre.
• Fine-tuning: A generatív modelleket gyakran további finomhangolásnak vetik alá konkrét
feladatokhoz vagy igényekhez. Például a GPT modellt finomhangolják olyan területeken, mint a
hírek írása vagy a chatbotok.
• Kontrollált generáció: Az MI rendszerek lehetővé teszik a felhasználók számára a generált
szövegek irányítását. Ezen vezérlők segítségével a felhasználók képesek befolyásolni a stílust, a
hangnemet vagy a témát a generált szövegekben.
• Adathalmazok és visszacsatolás: Az MI modellek gyakran nagy mennyiségű írott szöveget
tanulnak, ami hozzájárul a jobb szöveggeneráláshoz. Az emberek visszajelzése is segít finomítani a
modelleket.
Írott szöveg generálása
• Beszédfelismerés: Az MI az audió adatok alapján képes azonosítani a
kiejtett szavakat és mondatokat, valamint lefordítani őket írott szöveggé.
• Hangszín és intonáció elemzés: Az MI megérti a hangszínt és az intonációt,
ami érzelmek, hangulat és szándékok kiderítésében segíthet.
• Automatikus transzkripció: Az MI automatikusan átírja a beszédet írott
szöveggé, ami kereséseket és további elemzéseket tesz lehetővé.
• Érzelemanalízis: Az MI az érzelmeket is képes azonosítani a hangszín és a
beszédminta alapján, ami segít a beszélő állapotának megértésében.
• Téma azonosítás: Az MI képes azonosítani a beszélő által érintett témákat
vagy kulcsszavakat, amelyek segíthetik az információ kategorizálását.
• Összehasonlítás és azonosítás: Az MI összehasonlíthatja a mondott
szöveget más szövegekkel vagy referenciákkal, és azonosíthatja a
hasonlóságokat vagy különbségeket.
Mondott/hallott szöveg tartalmi elemzése
• GPT (Generative Pre-trained Transformer): A GPT típusú modellek képesek a saját
beszédgenerálásra azáltal, hogy előre tanítják őket hatalmas szövegkorpuszokon. Az ilyen
modelleknek van egy "kreatív" rétege, amely képes új szavakat és mondatokat generálni az adott
kontextusban.
• Rekurrens neurális hálózatok (RNN): Az RNN-ek olyan hálózatok, amelyek képesek sorozatokat
előállítani, ideértve a saját beszédüket is. Az ilyen hálózatok a korábban generált szavakat
használják a következők előállításához, és így hoznak létre folyamatosan növekvő szövegeket.
• Mintázatfelismerés és tanulás: Az MI képes felismerni a korábbi beszédének mintázatait és
stílusát, majd ezeket a mintákat alkalmazva generálja a saját beszédét. Ez hasznos lehet például
szintén idézetek vagy stílusminta megjelenítésére.
• Finomhangolás és visszacsatolás: Az MI modellt gyakran finomhangolják, hogy személyre szabják
vagy javítsák a saját beszédgenerálását. A felhasználói visszajelzések segíthetnek finomítani a
generált beszéd minőségét.
• Kontextusfigyelés és interakció: Az MI képes figyelembe venni a környező kontextust és az
interakciót a generált beszéd során. Például egy chatbot esetében az MI az előző beszélgetéseket
figyelheti, hogy értelmes válaszokat adjon az aktuális kérdésekre.
• Stílusváltás és többféle beszédstílus: Az MI képes különböző beszédstílusok generálására,
beleértve az informatív, szórakoztató, vagy éppen hivatalos stílust is. Ez lehetővé teszi a
változatosság és az alkalmazkodás a különböző kommunikációs helyzetekhez.
Mondott szöveg generálása
• Képek előfeldolgozása: Az első lépésben a képeket előfeldolgozzák, hogy optimalizálják a tanulási
és felismerési folyamatot. Ide tartozik a képek méretének normalizálása, színes információk
szürkeárnyalatúvá konvertálása vagy zajok eltávolítása.
• Konvolúciós neurális hálózatok (CNN): A képi tartalom felismeréséhez gyakran használnak
konvolúciós neurális hálózatokat (CNN). Ezek a hálózatok olyan szűrőkkel rendelkeznek, amelyek a
képeken keresztül mozognak, és különböző jellemzőket (pl. élek, alakzatok) keresnek.
• Képek reprezentációja: A CNN hálózatok rétegeinek segítségével a képek reprezentációja
hierarchikusan épül fel. Az alsó rétegek alacsony szintű jellemzőket fedeznek fel (pl. vonalak), míg
a felső rétegek magasabb szintű jellemzőket azonosítanak (pl. arcok).
• Tanítás adathalmazok alapján: A CNN hálózatokat nagy mennyiségű címkézett képi adathalmazzal
tanítják be. Az adathalmaz tartalmazza a képek és azokhoz tartozó címkék (pl. kategóriák vagy
objektumok) információját.
• Szegmentálás és objektumfelismerés: A felismerés során az MI képes a képeket szegmentálni,
vagyis azonosítani az egyes objektumokat vagy területeket, és ezekhez címkéket rendelni a tanult
kategóriákból.
• Tesztelés és értékelés: Az MI rendszerek tesztelése során új képeket mutatnak be nekik, és a
rendszer megpróbálja azonosítani a rajtuk lévő tartalmat. Az értékelés során a rendszer
teljesítményét az összevetés során méri fel, és a pontosságot vagy a címkézési hibákat értékeli.
Képi tartalom felismerése
• Generatív modellek: Az MI felhasznál generatív modelleket, például Generative
Adversarial Networks (GANs) vagy Variational Autoencoders (VAEs), amelyek képesek
valósághű képek létrehozására a tanult mintákból és jellemzőkből.
• Tanulás adathalmazokból: A generatív modellek tanulnak nagy mennyiségű képi
adathalmazból, és képesek azok alapján új képeket generálni. Minél több adatot
kapnak, annál pontosabb és sokszínűbb képeket hoznak létre.
• Kontextus és szimulációk: Az MI képes a kontextus és a környezet alapján képeket
generálni. Például egy stílus vagy témaválasztás alapján képesek eltérő stílusú vagy
témájú képeket előállítani.
• Kreatív generálás: Az MI nemcsak reprodukálja a már látott képi elemeket, hanem
kreatív módon is létrehozhat új, egyedi képi tartalmakat, például festményeket vagy
designokat.
• Személyre szabott tartalom: Az MI lehetővé teszi a felhasználók számára személyre
szabott képi tartalom generálását. Például a fotószerkesztő alkalmazások képesek a
felhasználók arcának szépítésére vagy képek effektekkel történő díszítésére.
• Tudományos és tervezési alkalmazások: Az MI generálhat képeket tudományos
szimulációkhoz vagy tervezési folyamatokhoz. Például lehetővé teszi az új anyagok
vizualizálását vagy építészeti tervek elkészítését.
Képi tartalom generálása
• Továbbfejlesztett előrejelzések: Az MI képes elemzéseket végezni a korábbi kommunikációs
mintázatok alapján, és előrejelzéseket tenni a jövőbeli kommunikációs szükségletekről. Ez
lehetővé teszi az agilis szervezetek számára, hogy előzetesen felkészüljenek a változásokra.
• Személyre szabott ajánlások: Az MI segíthet személyre szabott kommunikációs ajánlások
generálásában az egyes munkavállalók vagy csoportok számára, hogy hatékonyabban tudjanak
kommunikálni és együttműködni.
• Kommunikációs hatékonyság javítása: Az MI elemzheti a kommunikációs folyamatok
hatékonyságát, azonosíthatja a felesleges információkat vagy redundáns kommunikációt, és
javaslatokat tehet a hatékonyabb kommunikáció érdekében.
• Konfliktuskezelés előrejelzése: Az MI képes azonosítani a lehetséges konfliktusokat vagy
problémás helyzeteket a kommunikációs folyamatokban, így lehetőséget teremt a korai
beavatkozásra és a konfliktusok megelőzésére.
• Időzített kommunikáció: Az MI segíthet az optimális időzítésű kommunikáció tervezésében. Az
előrejelző elemzések alapján a szervezetek tudják, hogy mikor érdemes bizonyos üzeneteket vagy
információkat megosztani.
• Trendelemzés és fejlesztési irányok: Az MI elemzései felvázolhatják a kommunikációs trendeket,
amelyek segítik az agilis szervezeteket az új kommunikációs stratégiák kidolgozásában és az agilitás
javításában.
Prediktív elemzés
• Adatelemzés és prediktív elemzés: Az MI lehetővé teszi az adatok gyors elemzését és prediktív
elemzését. Ez segít az agilis szervezeteknek megérteni a jelenlegi helyzetüket és előrejelzéseket
tenni a jövőbeli trendekről, ami segíti a döntéshozatalt.
• Kommunikációs mintázatok elemzése: Az MI képes azonosítani a kommunikációs mintázatokat és
tendenciákat a belső és külső kommunikációban. Ez segíthet a döntéshozóknak az információk
megértésében és az időbeni reagálásban.
• Automatizált döntéstámogatás: Az MI rendszerek képesek automatizált döntéstámogatást
nyújtani azáltal, hogy felismerik a szokásos döntési helyzeteket és javaslatokat tesznek a
lehetséges lépésekről.
• Kockázatelemzés és szimulációk: Az MI segíthet a kockázatelemzésben és szimulációk
végzésében, amelyek segítik a döntéshozókat abban, hogy a döntéseik potenciális
következményeit előre lássák.
• Személyre szabott információk: Az MI képes személyre szabott információkat és jelentéseket
generálni a döntéshozók számára, ami segíti őket az információk könnyebb értelmezésében és a
döntéshozatalban.
• Döntéshozók támogatása az érvekkel: Az MI rendszerek képesek összegyűjteni és prezentálni az
érveket és adatokat a döntéshozók számára, hogy segítsék a döntés megalapozását.
Döntéstámogatás MI segítségével
Kitekintés a jövőbe
• Chatbotok és virtuális asszisztensek: Az MI segítségével egyre intelligensebb chatbotok
és virtuális asszisztensek jelennek meg, amelyek képesek interaktív és
kontextusérzékeny kommunikációra, és támogatják az ügyfélszolgálatot és a belső
kommunikációt.
• Automatizált tartalomgenerálás: Az MI rendszerek képesek tartalmak generálására,
például hírek írásra vagy jelentések készítésére, ami segíti az agilis kommunikációt a
tartalomgyártásban.
• Szavazási és értékelési rendszerek: Az MI segítségével kialakíthatók automatizált
szavazási és értékelési rendszerek a csoportközi kommunikációban, amelyek lehetővé
teszik a gyors és hatékony visszajelzéseket.
• Nyelvi fordítás és lokalizáció: Az MI rendszereknek köszönhetően könnyebben és
gyorsabban fordíthatók és lokalizálhatók a kommunikációban használt szövegek és
tartalmak, ami lehetővé teszi a nemzetközi kommunikációt.
• Adathalmazok és tanulás: Az MI rendszerek továbbra is tanulnak a kommunikációs
adathalmazokból, és egyre pontosabbá válnak az agilis kommunikáció támogatásában.
• Hangalapú kommunikáció: Az MI fejlesztése lehetővé teszi a hangalapú kommunikáció
elemzését és kezelését, ami segít a hangalapú üzenetek hatékonyabb kezelésében.
MI trendek és fejlesztések az agilis kommunikációban
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
• Társadalmi kredit rendszere adat- és
információbiztonsági kihívásainak kutatása
• Aláírásazonosítás és -hamisításdetektálás mesterséges
intelligencia segítségével
• Az ipar 4.0 kihívásai a szervezetek életében az
MI/robotizáció fókuszában
• Mesterséges Intelligencia Műhely
• Mesterséges intelligencia a biztonságtechnikában című
tantárgy
• Releváns szak- és diplomadolgozati, illetve TDK témák
• Konferenciaelőadások és szakmai tanulmányok
Kapcsolódó aktivitásunk a Bánki Karon
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. habil. Kollár Csaba PhD.
Kibernetikus, tudományos főmunkatárs
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Mesterséges Intelligencia Műhely
https://www.linkedin.com/in/drkollarcsaba | http://www.slideshare.net/drkollarcsaba
1 von 23

Recomendados

Gondolatterkepek web1 web2-fülep_adam von
Gondolatterkepek web1 web2-fülep_adamGondolatterkepek web1 web2-fülep_adam
Gondolatterkepek web1 web2-fülep_adammediakommunikacio
447 views29 Folien
Kollár Csaba: A gazdaságkommunikáció kreatív lehetőségei az információs társa... von
Kollár Csaba: A gazdaságkommunikáció kreatív lehetőségei az információs társa...Kollár Csaba: A gazdaságkommunikáció kreatív lehetőségei az információs társa...
Kollár Csaba: A gazdaságkommunikáció kreatív lehetőségei az információs társa...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
716 views24 Folien
Mitol konnektivista egy képzés von
Mitol konnektivista egy képzésMitol konnektivista egy képzés
Mitol konnektivista egy képzésZsolt Kulcsár
856 views34 Folien
M.média von
M.médiaM.média
M.médiaSági Daniella
113 views15 Folien
médiam von
médiammédiam
médiamSági Daniella
217 views15 Folien
M.média von
M.médiaM.média
M.médiaSági Daniella
132 views15 Folien

Más contenido relacionado

Similar a A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban

Memetika von
MemetikaMemetika
MemetikaMiklos Kun
1.4K views35 Folien
Interperszonális készségek az IT profik sikerességéhez von
Interperszonális készségek az IT profik sikerességéhezInterperszonális készségek az IT profik sikerességéhez
Interperszonális készségek az IT profik sikerességéhezFerenc Pajor
601 views13 Folien
Milyen készségek kellenek, hogy egy IT Profi sikeres legyen a technikai tudás... von
Milyen készségek kellenek, hogy egy IT Profi sikeres legyen a technikai tudás...Milyen készségek kellenek, hogy egy IT Profi sikeres legyen a technikai tudás...
Milyen készségek kellenek, hogy egy IT Profi sikeres legyen a technikai tudás...Ferenc Pajor
105 views13 Folien
Reklamok Ertelmezese 3 von
Reklamok Ertelmezese 3Reklamok Ertelmezese 3
Reklamok Ertelmezese 3Zoltan Havasi
1.8K views38 Folien
It3 4 2 4 2 1 von
It3 4 2 4 2 1It3 4 2 4 2 1
It3 4 2 4 2 1Project IT3
239 views21 Folien
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére von
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztéséreA mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztéséreCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
22 views27 Folien

Similar a A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban(20)

Interperszonális készségek az IT profik sikerességéhez von Ferenc Pajor
Interperszonális készségek az IT profik sikerességéhezInterperszonális készségek az IT profik sikerességéhez
Interperszonális készségek az IT profik sikerességéhez
Ferenc Pajor601 views
Milyen készségek kellenek, hogy egy IT Profi sikeres legyen a technikai tudás... von Ferenc Pajor
Milyen készségek kellenek, hogy egy IT Profi sikeres legyen a technikai tudás...Milyen készségek kellenek, hogy egy IT Profi sikeres legyen a technikai tudás...
Milyen készségek kellenek, hogy egy IT Profi sikeres legyen a technikai tudás...
Ferenc Pajor105 views
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztéséreA mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
Kkv tm műhely győr 130225 von POZITEAM
Kkv tm műhely győr 130225Kkv tm műhely győr 130225
Kkv tm műhely győr 130225
POZITEAM553 views
OTP Bővített Műhely von Eszter Séra
OTP Bővített MűhelyOTP Bővített Műhely
OTP Bővített Műhely
Eszter Séra1.2K views
Online kutatásmódszertan: netnográfia von Robert Pinter
Online kutatásmódszertan: netnográfiaOnline kutatásmódszertan: netnográfia
Online kutatásmódszertan: netnográfia
Robert Pinter2.4K views
OH-DIG07TA__tanmenet.docx von gipszjakab11
OH-DIG07TA__tanmenet.docxOH-DIG07TA__tanmenet.docx
OH-DIG07TA__tanmenet.docx
gipszjakab11257 views
Élményarchitektúra J.J. Garrett nyomán von Mihály Minkó
Élményarchitektúra J.J. Garrett nyománÉlményarchitektúra J.J. Garrett nyomán
Élményarchitektúra J.J. Garrett nyomán
Mihály Minkó385 views
Hálózatok - egyedi megközelítésben von Madarasz Csaba
Hálózatok - egyedi megközelítésbenHálózatok - egyedi megközelítésben
Hálózatok - egyedi megközelítésben
Madarasz Csaba470 views
Tudásmenedzsment sikertényezők von BME
Tudásmenedzsment sikertényezőkTudásmenedzsment sikertényezők
Tudásmenedzsment sikertényezők
BME618 views
Digitális kommunikáció prezi szövegezése von Julia Czenner
Digitális kommunikáció prezi szövegezéseDigitális kommunikáció prezi szövegezése
Digitális kommunikáció prezi szövegezése
Julia Czenner949 views
Tudásközösségek tm műhely 170504 von Tibor Gyulay
Tudásközösségek tm műhely 170504Tudásközösségek tm műhely 170504
Tudásközösségek tm műhely 170504
Tibor Gyulay381 views

Más de Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)

A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow von
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
15 views21 Folien
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonsága von
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonságaA nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonsága
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonságaCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
12 views20 Folien
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudományban von
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudománybanA mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudományban
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudománybanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
28 views28 Folien
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában von
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korábanTársadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korábanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
12 views24 Folien
A domotika rendszerek jövője von
A domotika rendszerek jövőjeA domotika rendszerek jövője
A domotika rendszerek jövőjeCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
16 views24 Folien
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel... von
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
62 views33 Folien

Más de Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)(20)

A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korábanTársadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBANDOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életbenA mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korábanDr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...

A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban

 • 1. AGILIS SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA Konferencia 2023. szeptember 22. MTA GTB Kommunikációmenedzsment Munkabizottság online konferencia Dr. habil. Kollár Csaba PhD. A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA LEHETŐSÉGEI AZ AGILIS SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓBAN
 • 3. Gondolatok a mesterséges intelligenciáról
 • 4. Adatok Rengeteg adat áll rendelkezésre, ezek mennyisége folyamatosan növekszik Számítási kapacitás Olyan számítások is elvégezhetők belátható időn belül, amire tíz évvel ezelőtt még a szuperszámítógépek sem voltak képesek Algoritmusok A mesterséges intelligenciát támogató algoritmusok, statisztika és valószínűségszámítás, regressziós modellek, klasszifikáció, klaszterizáció, lágyszámítási módszerek megjelenése a gyakorlati, összetett, komplex, bonyolult problémák megoldásában Szinergia Technológiák fejlődése és összekapcsolása Mesterséges intelligencia – miért most?
 • 5. • Testet öltött vs. saját testtel nem rendelkező MI • Testen viselhető okoseszközök (óra, cipő, póló, külső „csontváz”) • Testben levő okoseszközök (implantátumok, egészségügyi monitoring) • Hordozható okoseszközök (telefon, tablet) • Intelligens (önvezető) autók, járművek, humanoid robotok • Intelligens épületek/létesítmények (domotika) • Intelligens szervezetek/vállalatok • Intelligens település/város • Intelligens ország/társadalom (kínai TKR) • Intelligens Föld A mesterséges intelligencia léptékei
 • 6. 1. Nem nyújt semmilyen segítségét, mindent az ember csinál. 2. Teljes körű cselekvési alternatívákat kínál. 3. Leszűkíti a cselekvést néhány választási lehetőségre. 4. Egyetlen tevékenységet/műveletet végez. 5. Végrehajtja a műveletet, ha az ember jóváhagyja azt. 6. Mielőtt a műveletet végrehajtaná, lehetőséget ad az embernek, hogy azt megvétózza. 7. Automatikusan hajtja végre a műveletet, de erről feltétlenül tájékoztatja az embert. 8. A művelet automatikus végrehajtás után csak akkor tájékoztatja az embert, ha az kéri. 9. A művelet automatikus végrehajtása után csak akkor tájékoztatja az embert, ha ilyen döntést hoz. 10.Maga dönt el mindent, automatikusan működik, figyelmen kívül hagyva az embert. A GÉP AUTONÓMIÁJA – a számítógép…
 • 7. Mesterséges intelligencia Humán intelligencia • Képes az emberi viselkedés és a kognitív folyamatok szimulációjára • Megragadja és megőrzi az emberi szakértelmet és kommunikált tapasztalatot • Nagy mennyiségű adatot képes gyorsan megérteni, gyorsan ad választ • Nincs józan ész • Nem tud egyszerre vegyes tudással foglalkozni • Sokba kerül a fejlesztése • Jogi és etikai kérdéseket és problémákat vet fel • Intuíció, józan ész, ítélet, kreativitás, hit • Az intelligencia bemutatásának képessége hatékony kommunikáció révén • Érvelés és kritikus gondolkodás • Az ember hibázik • Korlátozott tudásbázis • A számítógéphez képest az adatfeldolgozás lassan történik az agyban • Az ember nem képes nagy mennyiségű adat tárolására a memóriájában
 • 8. Mit is jelent az agilis kommunikáció?
 • 9. • Rugalmas kommunikációs csatornák: Az agilis szervezetek szabadabban használják a különböző kommunikációs csatornákat, például digitális platformokat, közösségi média eszközöket, és gyakran támogatják a virtuális kommunikációt is. • Közös célok és értékek: Az agilis szervezetek az értékekre és közös célokra helyezik a hangsúlyt, és ezen értékek mentén kommunikálnak és együttműködnek. • Átláthatóság: Az agilis szervezetekben az átláthatóság fontos szerepet játszik a kommunikációban. A munkavállalók számára meg kell osztani az információkat és a döntéseket. • Közös gondolkodás: Az agilis kommunikáció olyan kultúrát ösztönöz, amelyben a munkavállalók aktívan részt vesznek a gondolkodásban és az ötletelésben. • Gyors visszajelzés: Az agilis szervezetek gyorsan reagálnak a visszajelzésekre és a változásokra a kommunikáció terén. • Csapatmunka: Az agilis kommunikáció hangsúlyozza a csapatmunkát és a csoportok közötti hatékony kommunikációt. • Következetes fejlődés és tanulás: Az agilis szervezetek a folyamatos fejlődést és tanulást is előtérbe helyezik, és ennek érdekében olyan kommunikációs gyakorlatokat alkalmaznak, amelyek lehetővé teszik a gyors adaptációt és javítást. Egy kis ismétlés…
 • 10. MI/mi és az agilis kommunikáció
 • 11. • Nyelvi elemzés: Az MI képes az írott szövegek nyelvi elemzésére, beleértve az automatikus nyelvfeldolgozást (NLP), ami segít az értelmezhetőség, a nyelvtan és a szemantika elemzésében. • Tartalomcímkézés: Az MI címkézheti a szövegek tartalmát, például az entitásokat, kategóriákat vagy kulcsszavakat, amelyek segítenek az információk kategorizálásában és kereshetővé tételében. • Érzelemanalízis: Az MI érzelmi elemzést végezhet a szövegekben található kifejezések alapján, megértve az író hangulatát vagy a szövegben kifejezett érzelmeket. • Tartalomösszefoglalás: Az MI képes rövid összefoglalók generálására hosszabb szövegekből, amelyek segítik az információgyűjtést és a gyors megértést. • Szövegösszehasonlítás: Az MI összehasonlíthatja különböző szövegeket vagy dokumentumokat, és azonosíthatja a hasonlóságokat vagy különbségeket. • Kontextusérzékenység: Az MI képes értelmezni a szövegben található kontextust, ami fontos a helyes értelmezéshez és az esetleges többértelműség feloldásához. Írott szöveg tartalmi elemzése
 • 12. • Neurális hálózatok: Az MI rendszerek általában mély neurális hálózatokat használnak a szöveggeneráláshoz. Ezek a hálózatok tanulnak az emberi írástól, és képesek strukturált és értelmes szövegeket előállítani. • Szekvencia-generáló modellek: Az MI alkalmazások gyakran használnak szekvencia-generáló modelleket, például rekurrens neurális hálózatokat (RNN) vagy transzformációs hálózatokat (Transformer), amelyek képesek az egyik szekvenciából (például szavak vagy karakterek sorrendjéből) generálni egy másikat. • GPT (Generative Pre-trained Transformer): A GPT típusú modellek előre tanítottak nagy mennyiségű szövegen, és képesek az előzetes tanulás alapján intelligens szövegeket generálni. Ezek a modellek kontextust is figyelembe vesznek a generálás során, így értelmes és következetes szövegeket hoznak létre. • Fine-tuning: A generatív modelleket gyakran további finomhangolásnak vetik alá konkrét feladatokhoz vagy igényekhez. Például a GPT modellt finomhangolják olyan területeken, mint a hírek írása vagy a chatbotok. • Kontrollált generáció: Az MI rendszerek lehetővé teszik a felhasználók számára a generált szövegek irányítását. Ezen vezérlők segítségével a felhasználók képesek befolyásolni a stílust, a hangnemet vagy a témát a generált szövegekben. • Adathalmazok és visszacsatolás: Az MI modellek gyakran nagy mennyiségű írott szöveget tanulnak, ami hozzájárul a jobb szöveggeneráláshoz. Az emberek visszajelzése is segít finomítani a modelleket. Írott szöveg generálása
 • 13. • Beszédfelismerés: Az MI az audió adatok alapján képes azonosítani a kiejtett szavakat és mondatokat, valamint lefordítani őket írott szöveggé. • Hangszín és intonáció elemzés: Az MI megérti a hangszínt és az intonációt, ami érzelmek, hangulat és szándékok kiderítésében segíthet. • Automatikus transzkripció: Az MI automatikusan átírja a beszédet írott szöveggé, ami kereséseket és további elemzéseket tesz lehetővé. • Érzelemanalízis: Az MI az érzelmeket is képes azonosítani a hangszín és a beszédminta alapján, ami segít a beszélő állapotának megértésében. • Téma azonosítás: Az MI képes azonosítani a beszélő által érintett témákat vagy kulcsszavakat, amelyek segíthetik az információ kategorizálását. • Összehasonlítás és azonosítás: Az MI összehasonlíthatja a mondott szöveget más szövegekkel vagy referenciákkal, és azonosíthatja a hasonlóságokat vagy különbségeket. Mondott/hallott szöveg tartalmi elemzése
 • 14. • GPT (Generative Pre-trained Transformer): A GPT típusú modellek képesek a saját beszédgenerálásra azáltal, hogy előre tanítják őket hatalmas szövegkorpuszokon. Az ilyen modelleknek van egy "kreatív" rétege, amely képes új szavakat és mondatokat generálni az adott kontextusban. • Rekurrens neurális hálózatok (RNN): Az RNN-ek olyan hálózatok, amelyek képesek sorozatokat előállítani, ideértve a saját beszédüket is. Az ilyen hálózatok a korábban generált szavakat használják a következők előállításához, és így hoznak létre folyamatosan növekvő szövegeket. • Mintázatfelismerés és tanulás: Az MI képes felismerni a korábbi beszédének mintázatait és stílusát, majd ezeket a mintákat alkalmazva generálja a saját beszédét. Ez hasznos lehet például szintén idézetek vagy stílusminta megjelenítésére. • Finomhangolás és visszacsatolás: Az MI modellt gyakran finomhangolják, hogy személyre szabják vagy javítsák a saját beszédgenerálását. A felhasználói visszajelzések segíthetnek finomítani a generált beszéd minőségét. • Kontextusfigyelés és interakció: Az MI képes figyelembe venni a környező kontextust és az interakciót a generált beszéd során. Például egy chatbot esetében az MI az előző beszélgetéseket figyelheti, hogy értelmes válaszokat adjon az aktuális kérdésekre. • Stílusváltás és többféle beszédstílus: Az MI képes különböző beszédstílusok generálására, beleértve az informatív, szórakoztató, vagy éppen hivatalos stílust is. Ez lehetővé teszi a változatosság és az alkalmazkodás a különböző kommunikációs helyzetekhez. Mondott szöveg generálása
 • 15. • Képek előfeldolgozása: Az első lépésben a képeket előfeldolgozzák, hogy optimalizálják a tanulási és felismerési folyamatot. Ide tartozik a képek méretének normalizálása, színes információk szürkeárnyalatúvá konvertálása vagy zajok eltávolítása. • Konvolúciós neurális hálózatok (CNN): A képi tartalom felismeréséhez gyakran használnak konvolúciós neurális hálózatokat (CNN). Ezek a hálózatok olyan szűrőkkel rendelkeznek, amelyek a képeken keresztül mozognak, és különböző jellemzőket (pl. élek, alakzatok) keresnek. • Képek reprezentációja: A CNN hálózatok rétegeinek segítségével a képek reprezentációja hierarchikusan épül fel. Az alsó rétegek alacsony szintű jellemzőket fedeznek fel (pl. vonalak), míg a felső rétegek magasabb szintű jellemzőket azonosítanak (pl. arcok). • Tanítás adathalmazok alapján: A CNN hálózatokat nagy mennyiségű címkézett képi adathalmazzal tanítják be. Az adathalmaz tartalmazza a képek és azokhoz tartozó címkék (pl. kategóriák vagy objektumok) információját. • Szegmentálás és objektumfelismerés: A felismerés során az MI képes a képeket szegmentálni, vagyis azonosítani az egyes objektumokat vagy területeket, és ezekhez címkéket rendelni a tanult kategóriákból. • Tesztelés és értékelés: Az MI rendszerek tesztelése során új képeket mutatnak be nekik, és a rendszer megpróbálja azonosítani a rajtuk lévő tartalmat. Az értékelés során a rendszer teljesítményét az összevetés során méri fel, és a pontosságot vagy a címkézési hibákat értékeli. Képi tartalom felismerése
 • 16. • Generatív modellek: Az MI felhasznál generatív modelleket, például Generative Adversarial Networks (GANs) vagy Variational Autoencoders (VAEs), amelyek képesek valósághű képek létrehozására a tanult mintákból és jellemzőkből. • Tanulás adathalmazokból: A generatív modellek tanulnak nagy mennyiségű képi adathalmazból, és képesek azok alapján új képeket generálni. Minél több adatot kapnak, annál pontosabb és sokszínűbb képeket hoznak létre. • Kontextus és szimulációk: Az MI képes a kontextus és a környezet alapján képeket generálni. Például egy stílus vagy témaválasztás alapján képesek eltérő stílusú vagy témájú képeket előállítani. • Kreatív generálás: Az MI nemcsak reprodukálja a már látott képi elemeket, hanem kreatív módon is létrehozhat új, egyedi képi tartalmakat, például festményeket vagy designokat. • Személyre szabott tartalom: Az MI lehetővé teszi a felhasználók számára személyre szabott képi tartalom generálását. Például a fotószerkesztő alkalmazások képesek a felhasználók arcának szépítésére vagy képek effektekkel történő díszítésére. • Tudományos és tervezési alkalmazások: Az MI generálhat képeket tudományos szimulációkhoz vagy tervezési folyamatokhoz. Például lehetővé teszi az új anyagok vizualizálását vagy építészeti tervek elkészítését. Képi tartalom generálása
 • 17. • Továbbfejlesztett előrejelzések: Az MI képes elemzéseket végezni a korábbi kommunikációs mintázatok alapján, és előrejelzéseket tenni a jövőbeli kommunikációs szükségletekről. Ez lehetővé teszi az agilis szervezetek számára, hogy előzetesen felkészüljenek a változásokra. • Személyre szabott ajánlások: Az MI segíthet személyre szabott kommunikációs ajánlások generálásában az egyes munkavállalók vagy csoportok számára, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni és együttműködni. • Kommunikációs hatékonyság javítása: Az MI elemzheti a kommunikációs folyamatok hatékonyságát, azonosíthatja a felesleges információkat vagy redundáns kommunikációt, és javaslatokat tehet a hatékonyabb kommunikáció érdekében. • Konfliktuskezelés előrejelzése: Az MI képes azonosítani a lehetséges konfliktusokat vagy problémás helyzeteket a kommunikációs folyamatokban, így lehetőséget teremt a korai beavatkozásra és a konfliktusok megelőzésére. • Időzített kommunikáció: Az MI segíthet az optimális időzítésű kommunikáció tervezésében. Az előrejelző elemzések alapján a szervezetek tudják, hogy mikor érdemes bizonyos üzeneteket vagy információkat megosztani. • Trendelemzés és fejlesztési irányok: Az MI elemzései felvázolhatják a kommunikációs trendeket, amelyek segítik az agilis szervezeteket az új kommunikációs stratégiák kidolgozásában és az agilitás javításában. Prediktív elemzés
 • 18. • Adatelemzés és prediktív elemzés: Az MI lehetővé teszi az adatok gyors elemzését és prediktív elemzését. Ez segít az agilis szervezeteknek megérteni a jelenlegi helyzetüket és előrejelzéseket tenni a jövőbeli trendekről, ami segíti a döntéshozatalt. • Kommunikációs mintázatok elemzése: Az MI képes azonosítani a kommunikációs mintázatokat és tendenciákat a belső és külső kommunikációban. Ez segíthet a döntéshozóknak az információk megértésében és az időbeni reagálásban. • Automatizált döntéstámogatás: Az MI rendszerek képesek automatizált döntéstámogatást nyújtani azáltal, hogy felismerik a szokásos döntési helyzeteket és javaslatokat tesznek a lehetséges lépésekről. • Kockázatelemzés és szimulációk: Az MI segíthet a kockázatelemzésben és szimulációk végzésében, amelyek segítik a döntéshozókat abban, hogy a döntéseik potenciális következményeit előre lássák. • Személyre szabott információk: Az MI képes személyre szabott információkat és jelentéseket generálni a döntéshozók számára, ami segíti őket az információk könnyebb értelmezésében és a döntéshozatalban. • Döntéshozók támogatása az érvekkel: Az MI rendszerek képesek összegyűjteni és prezentálni az érveket és adatokat a döntéshozók számára, hogy segítsék a döntés megalapozását. Döntéstámogatás MI segítségével
 • 20. • Chatbotok és virtuális asszisztensek: Az MI segítségével egyre intelligensebb chatbotok és virtuális asszisztensek jelennek meg, amelyek képesek interaktív és kontextusérzékeny kommunikációra, és támogatják az ügyfélszolgálatot és a belső kommunikációt. • Automatizált tartalomgenerálás: Az MI rendszerek képesek tartalmak generálására, például hírek írásra vagy jelentések készítésére, ami segíti az agilis kommunikációt a tartalomgyártásban. • Szavazási és értékelési rendszerek: Az MI segítségével kialakíthatók automatizált szavazási és értékelési rendszerek a csoportközi kommunikációban, amelyek lehetővé teszik a gyors és hatékony visszajelzéseket. • Nyelvi fordítás és lokalizáció: Az MI rendszereknek köszönhetően könnyebben és gyorsabban fordíthatók és lokalizálhatók a kommunikációban használt szövegek és tartalmak, ami lehetővé teszi a nemzetközi kommunikációt. • Adathalmazok és tanulás: Az MI rendszerek továbbra is tanulnak a kommunikációs adathalmazokból, és egyre pontosabbá válnak az agilis kommunikáció támogatásában. • Hangalapú kommunikáció: Az MI fejlesztése lehetővé teszi a hangalapú kommunikáció elemzését és kezelését, ami segít a hangalapú üzenetek hatékonyabb kezelésében. MI trendek és fejlesztések az agilis kommunikációban
 • 22. • Társadalmi kredit rendszere adat- és információbiztonsági kihívásainak kutatása • Aláírásazonosítás és -hamisításdetektálás mesterséges intelligencia segítségével • Az ipar 4.0 kihívásai a szervezetek életében az MI/robotizáció fókuszában • Mesterséges Intelligencia Műhely • Mesterséges intelligencia a biztonságtechnikában című tantárgy • Releváns szak- és diplomadolgozati, illetve TDK témák • Konferenciaelőadások és szakmai tanulmányok Kapcsolódó aktivitásunk a Bánki Karon
 • 23. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. habil. Kollár Csaba PhD. Kibernetikus, tudományos főmunkatárs Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mesterséges Intelligencia Műhely https://www.linkedin.com/in/drkollarcsaba | http://www.slideshare.net/drkollarcsaba