A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére

Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)Social aspects and economic impacts of the digial age, especially information security and security awareness um PREMA Consulting
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
Dr. Kollár Csaba PhD
Platformok, adathalmok, algoritmusok: harcban vagy szövetségben velük?
Interdiszciplináris konferencia a BGE KKK Kommunikáció Tanszékének szervezésében
2023. május 3. | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar
Bevezetés
• Ipar 4.0
• Digitális transzformáció
• Új munkaszervezési módszerek
• Emberi erőforrás gazdálkodás
• Vezetési technikák
A 4.0 ökoszisztéma
Köz-
igazgatás
4.0
Logisztika
4.0
Ipar
4.0
Egészség
4.0
Mező-
gazdaság
4.0
Szolgál-
tatás
4.0
Tanács-
adás
4.0
Innováció
4.0
Szak-
képzés
4.0
Robotizáció
Kiber-fizikai
rendszerek
BDA
(I)IoT
szenzorok
Mobil-
technológia
GIS
GPS
Biztonság(i)
(kamerák)
Közösségi
média
AR
VR
MR
Hálózatok
Felhő
MI
Tudomány
4.0
Szimu-
láció
3D
nyomtatás
Ipari
metaverzum
Blokklánc
1. a számítógép nem nyújt semmilyen segítségét, mindent az ember csinál
2. a számítógép teljes körű cselekvési alternatívákat kínál
3. a számítógép leszűkíti a cselekvést néhány választási lehetőségre
4. a számítógép egyetlen tevékenységet/műveletet végez
5. számítógép végrehajtja a műveletet, ha az ember jóváhagyja azt
6. a számítógép mielőtt a műveletet végrehajtaná, lehetőséget az embernek, hogy azt
megvétózza
7. a számítógép automatikusan hajtja végre a műveletet, de erről feltétlenül
tájékoztatja az embert
8. a számítógép a művelet automatikus végrehajtás után csak akkor tájékoztatja az
embert, ha az kéri
9. a számítógép a művelet automatikus végrehajtása után csak akkor tájékoztatja az
embert, ha ilyen döntést hoz
10. a számítógép maga dönt el mindent, automatikusan működik, figyelmen kívül
hagyva az embert
Sheridan-féle skála (1992)
Gondolatok az MI-ről
• Mesterséges intelligencia
• Alkalmazási területek
• Gépi tanulás
• Mélytanulás
• MI technológiák
A mesterséges intelligencia áttekintése
• Digitális kompetenciák
• Kommunikáció
• Kritikus gondolkodás
• Problémamegoldás
• Kreativitás
A vezetői kompetenciák újraértelmezése
• Képzés
• Tréningek
• Workshopok
• E-learning
• Mentorálás
• Coaching (egyéni/csoportos)
A digitális kompetenciák fejlesztése
• Adatelemzés
• Információfeldolgozás
• Döntéstámogató rendszerek
• Prediktív modellek
• Optimális döntések
A vezetői döntéshozatal és az MI
• Chatbotok
• Kommunikációs platformok
• Visszajelzéskezelés
• Csoportos kommunikáció
• Vezetői üzenetek
Az MI és a vezetői kommunikáció
• Önreflexió
• Személyes hatékonyság
• Folyamatos tanulás
• Érzelmi intelligencia
• Időgazdálkodás
A vezetők személyes fejlődése
• MI hatása a munkaerőpiacra
• Vezetői döntéshozatal
• Automatizáció
• Munkaerő-szükséglet
• Feladatok átalakulása
A mesterséges intelligencia és az emberi erőforrások
• Jelölt kiválasztás
• Teljesítményértékelés
• Képzési igények felmérése
• Munkaerő tervezés
• Munkatársak megtartása
Az MI alkalmazása a HR-ben
• Probléma felismerése
• Adatvezérelt megközelítés
• Megoldási javaslatok
• Optimalizáció (mire?)
• Eredmények értékelése
Az MI a problémamegoldásban
• Innováció
• Ötletgenerálás
• Kreatív folyamatok támogatása
• Vezetői inspiráció
• Innovációs kultúra
• Termék- és szolgáltatásfejlesztés
Az MI és a kreativitás
• Szervezeti struktúra
• Munkafolyamatok optimalizálása
• Kultúra és értékek
• Változásmenedzsment
• Teamegység
A szervezetfejlesztés és az MI
• Adatvédelem
• Etikus döntéshozatal
• Bias (elfogultság) csökkentése
• Munkavállalók jogai
• Felelősségvállalás
Az etikai kérdések és az MI
Kitekintés a jövőbe
• Rugalmasság
• Digitális érettség
• Multidiszciplináris gondolkodás
• Érzelmi intelligencia
• Globális perspektíva
A jövő vezetőinek képességei
MI alapú…
• Képzési programok
• Szimulációk és játékok
• Konferenciák és workshopok
• E-learning platformok
• Mentorprogramok
A vezetői kompetenciák fejlesztésének eszköztára
• Vállalati támogatás
• Nyitott szemléletmód
• Gyakorlatorientált képzés
• Folyamatos fejlődés
• Személyre szabott programok
• A technicista ipar 4.0-ból a humanista ipar 5.0-ba történő békés átmenet
Sikeres vezetői fejlesztés
• Technológiai fejlődés lépéstartása
• Adatbiztonság és etika
• Vezetők felkészítése
• Munkaerő átalakulása
• Jövőbeli szükségletek előrejelzése
• Miért bízzon egy ember egy robotban?
A mesterséges intelligencia kihívásai
*Libin & Libin alapján
Megnevezés Emberi szükségletek Viselkedési konfig. Fizikai megjelenés
Ipari robotok
Kemény és veszélyes munka
végzése Emberi viselkedés helyettesítése a
szituációtól függően
Gépszerű, hangsúlyt fektetve a
perifériákra
Kutatórobotok
Az emberi szenzomotoros
kapacitások kiterjesztése
Katonai és mentési
robotok
Aktivitás életveszélyes
helyzetekben
Emberi érzések és érzelmek kiváltása
és előhozása a cél
Létező tárgyak és funkciók
működés közben
Orvosi robotok
Finom, precíz motorikus
műveletek az emberi testben
Rekreációs robotok
Megerősítés a szórakoztatáson
keresztül
INTERAKTÍV ROBOTOK
Társadalmi/társas
robotok
Kommunikáció, társalgás
Emberi arckifejezések, bonyolult
gesztusok társadalmi jelentések
alapján
Antropomorf, emberszerű
(humanoid) kinézet
Terápiás képességgel
rendelkező robotok
A negatív érzelmi állapotok és
viselkedés terápiája és
kezelése
A társadalmi viselkedés élethű
modellezése
Ember- vagy állatszerű kinézet
A robotok fajtái – pszichológiai megközelítés*
1. A társadalmi/társasági érzést felidéző1
A robotok az emberekhez hasonlóan képesek ápolni, ellátni, megérinteni az embert.
2. A társadalmi/társasági szituációba helyezhető2
A robotok a társadalmi környezetbe helyezhetőek, ahol érzékelnek, reagálnak,
megkülönböztethetőek más szereplőktől és a környezettől.
3. Társaságkedvelő3
A robotok az emberekkel közösen vesznek részt a társadalmi célok megvalósítása érdekében.
A robotok a társas megismerés modelljeit igénylik.
4. Társadalmilag intelligens4
A robotra emberszerű társadalmi intelligencia jellemző, a robotok az emberi megismerés és a
társas kompetencia modelljeit igénylik.
5. Társadalmilag interaktív5
A szociális interakció központi szerepet játszik, s messze fejlettebb a robot e tekintetben is
társaihoz képest.
1,3Breazeal, 2,5Fong et al., 4Dautenhahn
A társadalmi/társas robotok jellemzői
• MI hatása a vezetői kompetenciákra
• Fejlesztési lehetőségek és módszerek
• Vezetői készségek újraértelmezése
• MI alkalmazása a vezetésben
• Etikai és biztonsági kérdések
• Folyamatos digitális fejlődés
• Vezetők szerepének átalakulása
• MI integrációja a vállalati kultúrába
• Új vezetői készségek és kompetenciák
• Sikeres vállalatok a 4.0 ökoszisztémában
Összefoglalás
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1 von 27

Más contenido relacionado

Similar a A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére(20)

Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?
Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)215 views
HR loves TechHR loves Tech
HR loves Tech
Éva Uzsák (Virág)215 views
Memetika 2012Memetika 2012
Memetika 2012
Zoltan Brandt682 views
Fenntartható fejlődés és HRFenntartható fejlődés és HR
Fenntartható fejlődés és HR
Alternate Consulting710 views

Más de Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)(16)

A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonságaA nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonsága
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonsága
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)12 views
A domotika rendszerek jövőjeA domotika rendszerek jövője
A domotika rendszerek jövője
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)15 views

A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére

 • 1. A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére Dr. Kollár Csaba PhD Platformok, adathalmok, algoritmusok: harcban vagy szövetségben velük? Interdiszciplináris konferencia a BGE KKK Kommunikáció Tanszékének szervezésében 2023. május 3. | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar
 • 3. • Ipar 4.0 • Digitális transzformáció • Új munkaszervezési módszerek • Emberi erőforrás gazdálkodás • Vezetési technikák A 4.0 ökoszisztéma
 • 5. 1. a számítógép nem nyújt semmilyen segítségét, mindent az ember csinál 2. a számítógép teljes körű cselekvési alternatívákat kínál 3. a számítógép leszűkíti a cselekvést néhány választási lehetőségre 4. a számítógép egyetlen tevékenységet/műveletet végez 5. számítógép végrehajtja a műveletet, ha az ember jóváhagyja azt 6. a számítógép mielőtt a műveletet végrehajtaná, lehetőséget az embernek, hogy azt megvétózza 7. a számítógép automatikusan hajtja végre a műveletet, de erről feltétlenül tájékoztatja az embert 8. a számítógép a művelet automatikus végrehajtás után csak akkor tájékoztatja az embert, ha az kéri 9. a számítógép a művelet automatikus végrehajtása után csak akkor tájékoztatja az embert, ha ilyen döntést hoz 10. a számítógép maga dönt el mindent, automatikusan működik, figyelmen kívül hagyva az embert Sheridan-féle skála (1992)
 • 7. • Mesterséges intelligencia • Alkalmazási területek • Gépi tanulás • Mélytanulás • MI technológiák A mesterséges intelligencia áttekintése
 • 8. • Digitális kompetenciák • Kommunikáció • Kritikus gondolkodás • Problémamegoldás • Kreativitás A vezetői kompetenciák újraértelmezése
 • 9. • Képzés • Tréningek • Workshopok • E-learning • Mentorálás • Coaching (egyéni/csoportos) A digitális kompetenciák fejlesztése
 • 10. • Adatelemzés • Információfeldolgozás • Döntéstámogató rendszerek • Prediktív modellek • Optimális döntések A vezetői döntéshozatal és az MI
 • 11. • Chatbotok • Kommunikációs platformok • Visszajelzéskezelés • Csoportos kommunikáció • Vezetői üzenetek Az MI és a vezetői kommunikáció
 • 12. • Önreflexió • Személyes hatékonyság • Folyamatos tanulás • Érzelmi intelligencia • Időgazdálkodás A vezetők személyes fejlődése
 • 13. • MI hatása a munkaerőpiacra • Vezetői döntéshozatal • Automatizáció • Munkaerő-szükséglet • Feladatok átalakulása A mesterséges intelligencia és az emberi erőforrások
 • 14. • Jelölt kiválasztás • Teljesítményértékelés • Képzési igények felmérése • Munkaerő tervezés • Munkatársak megtartása Az MI alkalmazása a HR-ben
 • 15. • Probléma felismerése • Adatvezérelt megközelítés • Megoldási javaslatok • Optimalizáció (mire?) • Eredmények értékelése Az MI a problémamegoldásban
 • 16. • Innováció • Ötletgenerálás • Kreatív folyamatok támogatása • Vezetői inspiráció • Innovációs kultúra • Termék- és szolgáltatásfejlesztés Az MI és a kreativitás
 • 17. • Szervezeti struktúra • Munkafolyamatok optimalizálása • Kultúra és értékek • Változásmenedzsment • Teamegység A szervezetfejlesztés és az MI
 • 18. • Adatvédelem • Etikus döntéshozatal • Bias (elfogultság) csökkentése • Munkavállalók jogai • Felelősségvállalás Az etikai kérdések és az MI
 • 20. • Rugalmasság • Digitális érettség • Multidiszciplináris gondolkodás • Érzelmi intelligencia • Globális perspektíva A jövő vezetőinek képességei
 • 21. MI alapú… • Képzési programok • Szimulációk és játékok • Konferenciák és workshopok • E-learning platformok • Mentorprogramok A vezetői kompetenciák fejlesztésének eszköztára
 • 22. • Vállalati támogatás • Nyitott szemléletmód • Gyakorlatorientált képzés • Folyamatos fejlődés • Személyre szabott programok • A technicista ipar 4.0-ból a humanista ipar 5.0-ba történő békés átmenet Sikeres vezetői fejlesztés
 • 23. • Technológiai fejlődés lépéstartása • Adatbiztonság és etika • Vezetők felkészítése • Munkaerő átalakulása • Jövőbeli szükségletek előrejelzése • Miért bízzon egy ember egy robotban? A mesterséges intelligencia kihívásai
 • 24. *Libin & Libin alapján Megnevezés Emberi szükségletek Viselkedési konfig. Fizikai megjelenés Ipari robotok Kemény és veszélyes munka végzése Emberi viselkedés helyettesítése a szituációtól függően Gépszerű, hangsúlyt fektetve a perifériákra Kutatórobotok Az emberi szenzomotoros kapacitások kiterjesztése Katonai és mentési robotok Aktivitás életveszélyes helyzetekben Emberi érzések és érzelmek kiváltása és előhozása a cél Létező tárgyak és funkciók működés közben Orvosi robotok Finom, precíz motorikus műveletek az emberi testben Rekreációs robotok Megerősítés a szórakoztatáson keresztül INTERAKTÍV ROBOTOK Társadalmi/társas robotok Kommunikáció, társalgás Emberi arckifejezések, bonyolult gesztusok társadalmi jelentések alapján Antropomorf, emberszerű (humanoid) kinézet Terápiás képességgel rendelkező robotok A negatív érzelmi állapotok és viselkedés terápiája és kezelése A társadalmi viselkedés élethű modellezése Ember- vagy állatszerű kinézet A robotok fajtái – pszichológiai megközelítés*
 • 25. 1. A társadalmi/társasági érzést felidéző1 A robotok az emberekhez hasonlóan képesek ápolni, ellátni, megérinteni az embert. 2. A társadalmi/társasági szituációba helyezhető2 A robotok a társadalmi környezetbe helyezhetőek, ahol érzékelnek, reagálnak, megkülönböztethetőek más szereplőktől és a környezettől. 3. Társaságkedvelő3 A robotok az emberekkel közösen vesznek részt a társadalmi célok megvalósítása érdekében. A robotok a társas megismerés modelljeit igénylik. 4. Társadalmilag intelligens4 A robotra emberszerű társadalmi intelligencia jellemző, a robotok az emberi megismerés és a társas kompetencia modelljeit igénylik. 5. Társadalmilag interaktív5 A szociális interakció központi szerepet játszik, s messze fejlettebb a robot e tekintetben is társaihoz képest. 1,3Breazeal, 2,5Fong et al., 4Dautenhahn A társadalmi/társas robotok jellemzői
 • 26. • MI hatása a vezetői kompetenciákra • Fejlesztési lehetőségek és módszerek • Vezetői készségek újraértelmezése • MI alkalmazása a vezetésben • Etikai és biztonsági kérdések • Folyamatos digitális fejlődés • Vezetők szerepének átalakulása • MI integrációja a vállalati kultúrába • Új vezetői készségek és kompetenciák • Sikeres vállalatok a 4.0 ökoszisztémában Összefoglalás