Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a biztonságtechnika területén

Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)Social aspects and economic impacts of the digial age, especially information security and security awareness um PREMA Consulting
SECURIFORUM Biztonságtechnikai és tűzvédelmi kiállítás és konferencia
2019. október 10.
Lurdy konferenciaközpont
Budapest
Dr. Kollár Csaba PhD
A mesterséges intelligencia
lehetőségei és kihívásai
a biztonságtechnika
területén
BEMUTATKOZÁS
DIGITÁLIS KOR társadalmi vetületei
gazdasági hatásai
információbiztonság
humán aspektusa
biztonságtudatosság
fejlesztése
ember-robot interakció
emberi oldala
intelligens városok
A technológiák
szinergiájának
köszönhetően milyen
fejlődési irányok
képzelhetők el a
mesterséges intelligencia
és a biztonságtechnika
metszéspontjában?
mesterséges intelligencia
1. A mesterséges intelligencia megjelenési formái és léptékei
2. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó fontosabb
technológiák bemutatása
3. Alapgondolatok a mesterséges intelligenciáról
4. A mesterséges intelligencia felhasználási területei a
biztonságtechnikában
5. Néhány példa a gyakorlatból
6. Adat- és információbiztonsági kihívások
7. A mesterséges intelligencia hatása a foglalkoztatottságra a
biztonságtechnika területén
8. Kitekintés a jövőbe
Miről is lesz szó?
A mesterséges
intelligencia
megjelenési formái
és léptékei
Az MI néhány általános formája
Watson
Sophia
Deep Blue
• Testen viselhető okoseszközök (óra, cipő, póló, külső
„csontváz”)
• Testben levő okoseszközök (implantátumok,
egészségügyi monitoring)
• Hordozható okoseszközök (telefon, tablet)
• Intelligens (önvezető) autók
• Intelligens épületek/létesítmények (domotika)
• Intelligens település/város
• Intelligens ország (Digitális Jólét Program)
• Intelligens Föld
Az MI léptékei
A mesterséges
intelligenciához
kapcsolódó
fontosabb
technológiák
Az MI és egyéb technológiák kapcsolata
Cloud - Felhő alapú számítástechnika
Analytics - Big data analitika, adatbányászat
Mobile - Mobil szolgáltatások és alkalmazások
Social media - Közösségi média
Security - Biztonság (kamerák,
beléptetőrendszerek, stb.)
AR - Kiterjesztett és kevert valóságok
IoT - Dolgok internete
Robots - Robotok és drónok
Networks - Hálózatok, grid
Alapgondolatok
a mesterséges
intelligenciáról
• Az MI az intelligens gépek gyártásának tudománya és mérnöki gyakorlata
• Az MI egy izgalmas erőfeszítés a számítógépek gondolkodóvá tételére,
értelemmel bíró gépek létrehozására
• Az MI az emberi gondolkodáshoz asszociált tevékenységek, mint
döntéshozatal, problémamegoldás, tanulás automatizálása vizsgálata
• Az MI olyan funkciók megvalósítására alkalmas gépek megalkotásának a
tudománya, mely funkciókhoz intelligenciára van szükség, amennyiben azokat
emberek valósítják meg
• Az MI annak tanulmányozása, hogyan lehet számítógépekkel olyan dolgokat
tenni, amelyeket jelenleg az emberek jobban tudnak
• A számítástudomány azon részterülete, amely intelligens számítógépes
rendszerek, MI programok kifejlesztésének kérdéseivel foglalkozik
• A számítástudomány azon ága, amelynek célja olyan ágensek megépítése,
amelyek az intelligens viselkedés egyes vonásaival rendelkeznek
• Az MI az emberi gondolkodás, a természeti törvények modellezése
számítógéppel
Definíciók*
*McCarthy, Futó, Borgulya
1. Számítási kapacitások exponenciális növekedése
2. Rendelkezésre álló adatok mennyisége
3. Fejlett algoritmusok
4. Technológiák fejlődése és összekapcsolódása
Miért most?
Az MI fontosabb tudományterületi kapcsolatai
Számítástudo-
mány, informatika
Kommunikáció- és
nyelvtudomány
Biztonság-
tudomány
Biológia és
orvostudomány
Idegtudomány
Pszichológia
Szociológia
Filozófia
Matematika,
statisztika
Műszaki
tudományok
Az MI kapcsolódó fogalmai
Különbség a program és az MI között*
program MI
• Programozó írta
• Determinisztikus: ugyan arra a
kérdésre ugyan azt a választ
adja
• Igen-nem, 0-1 jellegű
eredményt ad
• Az ember mondja meg, hogy mi
a helyes eredmény
• Szabályokat futtat, nincs helye a
szabályok felülírásának
• Programozó írta
• Valószínűséggel dolgozik:
bizonyos eséllyel ugyan az a
válasz az adott kérdésre
• Kevésbé-jobban, 85%-15%
jellegű eredményt ad
• A programozó a célt adja meg, a
gép kísérletezi ki a helyes
eredményeket
• Mintákat vizsgál
• Helye van a meglepetéseknek
és a hangsúlyok eltolásának
*Biczó (2017) alapján
Az MI rendszerábrája
A mesterséges
intelligencia
felhasználási
területei a
biztonságtechnikában
• Valószínűségi modellek
• Kockázatfelismerés
• Kockázatelemzés
• Kockázatértékelés és válasz
• Kockázatfigyelés
• Kockázattervezés
• Különböző kockázati tényezők/faktorok közötti
összefüggések (korreláció) valószínűségi vizsgálata
• Kockázat előrejelzés/predikció
• Optimalizálás, vezérlés/szabályozás a kockázatok
bekövetkezési valószínűségének a csökkentése
Kockázatkezelés
Szövegfelismerés és -elemzés
• Nyomtatott, kontúros háttérrel rendelkező szöveg
beolvasása – OCR (pl.: Recognita 1.0, 1987)
• Szép betűkkel megformált kézírás beolvasása
• Kézírás beolvasása
• Szennyezett (piszkos) papíron levő kézírás beolvasása
• Beolvasott szöveg értelmezése
• Beolvasott és értelmezett szöveg hibáinak kijavítása (pl.:
elírás, hiányzó, vagy nem olvasható betűk, szavak)
• Beolvasott szöveg fordítása
• Beolvasott és értelmezett szöveg fordítása
• Szövegalkotás stílus alapján
• Mintázatfelismerés (pl.: ujjlenyomat)
• Egyszerűbb alakfelismerés (háromszög, kör, négyzet)
• Bonyolultabb alakfelismerés
• Bonyolultabb alakfelismerés és megkülönböztetés más
tárgyaktól
• Részletkutatás (kép egyes részei alapján tartalmak
összekapcsolása)
• Arcfelismerés
• Arcfelismerés, beazonosítás, megkülönböztetés másoktól
• Mozgásfelismerés
• Követés (pl.: videón)
• Felismerés rossz körülmények mellett (sötét, rossz
felbontás, hiányos képi tartalom)
• Szándékfelismerés (predikció)
Képfelismerés és -elemzés
• Zajos környezet hangtisztítása
• Egyszerűbb hangfelismerés és megkülönböztetés
(ember hangját a környezettől)
• Hang nonverbális elemeinek (hangszín, hangerő, stb.)
felismerése
• Nonverbális elemek elemzése révén szándék-predikció
• Szavak felismerése
• Mondatok felismerése és értelmezése
• Adott személy beszédének felismerése és kiszűrése a
környezetéből
• Kontextuális beszédtartalom elemzés
• Beszédgenerálás adott stílus szerint
Beszédfelismerés és -elemzés
• Felderítés
• Mintázatok felismerése
• Kép, hang, szövegfelismerés
• Kapcsolati háló feltérképezése
• Nyomkövetés, haladási útvonal predikciója
• Elkövetői csoport megrajzolása
• Elkövetői profil megrajzolása
Forenzikus területek
• Támadásdetektálás
• Riasztáskezelés
• Incidenskezelés
• Hálózati behatolásérzékelés és megelőzés
• Csalások felderítése
• Botnet-vadászat
• Biztonságos felhasználói azonosítás
• Spamszűrés
• Támadói mintázat/viselkedés meghatározása
• Prediktív előrejelzések
• Logfájlok mélyelemzése
• Különböző, mesterséges intelligenciára épülő védelmi
megoldások együttműködése
• Eseményvizualizáció
Kiberbiztonság
• Biztonsági rendszerek
• Kényelmesebb élet
• Élhetőbb város
• Rend a káoszban (tömegközlekedés)
• Energiaellátás
• Hulladékgazdálkodás
• Víz- és szennyvízgazdálkodás
• Környezetvédelem
• Megfigyelőrendszerek
Épületek, városok
Néhány példa a
gyakorlatból
Kiterjesztett valóság
MI
Ipar 4.0
MI
Intelligens épület
MI
Intelligens város
MI
Hagyományos adatok
Közösségi adatok
Online adatok
Társadalmi Kredit Rendszere
111111111111111111
MI
Adatok, bemenetek
Jövedelemadó
Kölcsön
visszafizetése
Hitelkártya
számla
Rezsiszámlák
Perköltség
megfizetése
Közlekedési
szabályok betartása
Családtervezési
korlátok betartása
Fizetés a
tömegközlekedésért
Becsületesség
Önkéntesség
Jó szülő
Bűnözési rekord
Kapcsolat a többi
internet-felhasználóval
Online közzétett hírek
megbízhatósága
Vásárlási szokások
• A szakemberek hatékonyabb munkát tudnak végezni
• Kiszűrhetők arcfelismerés alapján a veszélyes elemek
• Akinek az arca nincs a rendszerben regisztrálva az gyanús (rejtőzködik,
vagy külföldi)
• Viselkedésalapú elemzés alapján kiszűrhetők azok, akik valamilyen
(terror)cselekményt akarnak elkövetni
• A rossz úton járókat beazonosítás után meg lehet szólítani
• Korreláció, valószínűségszámítás, szociometria és hálózatelemzés
alapján rejtett összefüggések is feltárhatók az egyes emberek,
helyszínek, események között
• Nyomon követhető egy személy fejlődése/leépülése
• Nyomozás forró nyomon
• Városok (és vidék) védelme a belső ellenségtől
• Valós idejű nemzetbiztonsági átvilágítás lehetősége
• Visszaszorulnak az álhírek
Nemzetbiztonsági hatás
A mesterséges
intelligencia adat- és
információbiztonsági
kihívásai
Visszaélés az egyén arcával
Visszaélés az egyén adataival és eszközeivel
Egyén illetéktelen követése
Hibásan működő szenzorok
Rendszerelemek közötti kommunikációs és hálózati hiba
Adatbázis - struktúrahiba
Adatbázisok hibás összekapcsolása
Rossz, hibás BDA
Hibás algoritmusok
Gépi tanulási hibák
A mesterséges intelligencia hibái
Emberi (szándékos) károkozás
A mesterséges
intelligencia hatása a
foglalkoztatottságra
a biztonságtechnika
területén
Mesterséges intelligencia Humán intelligencia
• Képes az emberi viselkedés és a
kognitív folyamatok szimulációjára
• Megragadja és megőrzi az emberi
szakértelmet és kommunikált
tapasztalatot
• Nagy mennyiségű adatot képes
gyorsan megérteni, gyorsan ad
választ
• Nincs józan ész
• Nem tud egyszerre vegyes tudással
foglalkozni
• Sokba kerül a fejlesztése
• Jogi és etikai kérdéseket és
problémákat vet fel
• Intuíció, józan ész, ítélet,
kreativitás, hit
• Az intelligencia bemutatásának
képessége hatékony kommunikáció
révén
• Érvelés és kritikus gondolkodás
• Az ember hibázik
• Korlátozott tudásbázis
• A számítógéphez képest az
adatfeldolgozás lassan történik az
agyban
• Az ember nem képes nagy
mennyiségű adat tárolására a
memóriájában
1. az emberek és aktivitásaik észlelése
2. a verbális kifejezések generálása (beszéd), illetve a
beszéd megértése
3. nonverbális kifejezések generálása, illetve a
nonverbális jelzések megértése
4. az érzelmi állapotok modellezése, kifejezése és
megértése
5. a szándékos cselekvések felismerése és közvetítése
6. együttműködés az emberekkel
7. navigálás (fizikai helyzetfelismerés) az emberek
környékén és környezetében
8. társadalmi kontextusban tanulni az emberektől
Az MI mérföldkövei
1. Nem nyújt semmilyen segítségét, mindent az ember csinál.
2. Teljes körű cselekvési alternatívákat kínál.
3. Leszűkíti a cselekvést néhány választási lehetőségre.
4. Egyetlen tevékenységet/műveletet végez.
5. Végrehajtja a műveletet, ha az ember jóváhagyja azt.
6. Mielőtt a műveletet végrehajtaná, lehetőséget ad az embernek,
hogy azt megvétózza.
7. Automatikusan hajtja végre a műveletet, de erről feltétlenül
tájékoztatja az embert.
8. A művelet automatikus végrehajtás után csak akkor tájékoztatja az
embert, ha az kéri.
9. A művelet automatikus végrehajtása után csak akkor tájékoztatja
az embert, ha ilyen döntést hoz.
10. Maga dönt el mindent, automatikusan működik, figyelmen kívül
hagyva az embert.
A gép autonómiája – A számítógép…
Kitekintés a jövőbe
• Az MI mindenhol megjelenik, köszönhetően a
mobileszközökbe integrált MI platformoknak
• A műszaki-informatikai fejlesztések mellett egyre
nagyobb hangsúlyt kap az MI etikai és humán oldala
• Az MI lényegesen hatékonyabbá fogja tenni a
munkafolyamatokat
• Az MI segítségünkre lesz, hogy a dolgokat jobban
csináljuk
• Az MI révén az életünk kényelmesebbé válik
• Szakmák eltűnése, új szakmák születése
• Együtt fogunk dolgozni az MI-ra épülő megoldásokkal
Az MI jövője I.
• A veszélyes munkaterületeken az MI-ra épülő
megoldások helyettesítik az embert
• Egyre nagyon hangsúlyt kap az MI-vel kapcsolatos
informatikai rendszerek védelme
• Új hibajavító algoritmusok fejlesztése
• Megbízható emberek kiválasztása és alkalmazása a
hibás mesterséges intelligencia döntéseinek
vizsgálatára, elemzésére, módosítására, felülírására
• Új társadalmi gondolkodás megjelenése
• Új törvények elfogadása
Az MI jövője II.
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a biztonságtechnika területén
• Társadalmi kredit rendszere adat- és
információbiztonsági kihívásainak kutatása
• Aláírásazonosítás és –hamisításdetektálás mesterséges
intelligencia segítségével (kutatás a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat Szakértői Intézetével közösen)
• Mesterséges Intelligencia Műhely
• Mesterséges intelligencia a biztonságtechnikában című
tantárgy
• Releváns szak- és diplomadolgozati, illetve TDK témák
• Konferenciaelőadások és szakmai tanulmányok
Kapcsolódó aktivitásunk a Bánki Karon
Dr. Kollár Csaba PhD
Kibernetikus, doktorandusz
Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola
https://www.linkedin.com/in/drkollarcsaba | http://www.slideshare.net/drkollarcsaba
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
• https://www.csc.gov.sg/images/default-source/ethos-images/ethos-issue-21/rahhuld_jevont-lead-image.jpg
• https://e3zine.com/wp-content/uploads/2018/01/robotic_process_automation_rpa_shutterstock_463259987web-990x693.jpg
• https://cultura.hu/wp-content/uploads/2017/08/banki-donat-cigar-head.jpg
• https://static.independent.co.uk/s3fs-public/thumbnails/image/2011/10/31/20/48-John-McCarthy-AP.jpg
• https://blog.se.com/wp-content/uploads/2015/08/Smart-Cities-Segments.jpg
• http://newsignal.es/sites/default/files/smart_home_system.png
• http://www.industry4.hu
• https://i.ytimg.com/vi/yQviYedbifM/maxresdefault.jpg
• https://www.rathenau.nl/sites/default/files/styles/keyvisual_large_1920x1000/public/2018-
04/shutterstock_41674012.jpg?h=1e66e246&itok=lSl6ISiF
• https://www.delnext.com/blog/wp-content/uploads/2017/02/delnext_blog_tracking-945x630.jpg
• https://www.officevision.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/maxresdefault.jpg
• https://www.spindox.it/wp-content/uploads/2016/07/database.jpg
• https://devclass.com/wp-content/uploads/2018/06/The-Agile-and-the-Continuous-Database-Drift%E2%80%A6Neat-film-title-but-
somethingtoavoid-copy.jpg
• https://images.techhive.com/images/article/2015/09/statistics-stats-big-data-analytics-100613892-large.jpg
• https://dechema.de/events_media/Veranstaltungen/2018/Smart+Sensors/SmartSensors-height-1357-width-1920-p-15906.jpg
• https://www.crookedmagazine.com.mx/wp-content/uploads/2018/09/mask1.jpg
• https://hbr.org/resources/images/article_assets/2014/12/dec14_15_159737162.jpg
• https://www.einfochips.com/blog/wp-content/uploads/2018/11/how-to-develop-machine-learning-applications-for-business-
featured.jpg
• https://futureoflife.org/wp-content/uploads/2015/11/artificial_intelligence_benefits_risk.jpg
• https://www.intheblack.com/-/media/intheblack/allimages/sponsored-content/2018/dexus-office-
space.jpg?rev=835b5eb0fcd5481b960b7abfeec3eed2
• http://legalexecutiveinstitute.com/artificial-intelligence-in-law-the-state-of-play-2016-part-1/
A felhasznált képek forrása
A prezentáció az Innovációs és Technológiai
Minisztérium Új Nemzeti Kiválósági
Programjának támogatásával készült.
Szolgálati közlemény
1 von 57

Recomendados

Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában von
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korábanDr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korábanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
741 views34 Folien
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában von
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszábanA biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszábanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
572 views29 Folien
Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia? von
Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?
Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
215 views38 Folien
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ... von
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
235 views37 Folien
A mesterséges intelligencia Kínában von
A mesterséges intelligencia KínábanA mesterséges intelligencia Kínában
A mesterséges intelligencia KínábanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
605 views51 Folien
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná... von
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
218 views38 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa... von
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
375 views40 Folien
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é... von
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
658 views26 Folien
Szinergia és szingularitás a polgári és katonai életben von
Szinergia és szingularitás a polgári és katonai életbenSzinergia és szingularitás a polgári és katonai életben
Szinergia és szingularitás a polgári és katonai életbenCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
538 views33 Folien
Kollár Csaba: Mennyit ér az aláírásod? Digitalizált aláírások vizsgálata és e... von
Kollár Csaba: Mennyit ér az aláírásod? Digitalizált aláírások vizsgálata és e...Kollár Csaba: Mennyit ér az aláírásod? Digitalizált aláírások vizsgálata és e...
Kollár Csaba: Mennyit ér az aláírásod? Digitalizált aláírások vizsgálata és e...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
415 views34 Folien
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben von
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életbenA mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életbenCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
321 views66 Folien
A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései von
A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdéseiA társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései
A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdéseiCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
411 views49 Folien

Was ist angesagt?(20)

A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...
Kollár Csaba: Mennyit ér az aláírásod? Digitalizált aláírások vizsgálata és e... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: Mennyit ér az aláírásod? Digitalizált aláírások vizsgálata és e...Kollár Csaba: Mennyit ér az aláírásod? Digitalizált aláírások vizsgálata és e...
Kollár Csaba: Mennyit ér az aláírásod? Digitalizált aláírások vizsgálata és e...
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életbenA mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdéseiA társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései
A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonságKollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...
Dr. Kollár Csaba PhD: A katona-robot interakció fejlődési irányai a következő... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba PhD: A katona-robot interakció fejlődési irányai a következő...Dr. Kollár Csaba PhD: A katona-robot interakció fejlődési irányai a következő...
Dr. Kollár Csaba PhD: A katona-robot interakció fejlődési irányai a következő...
Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén...Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén...
Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén...
Kollár Csaba: A társadalmi kredit(ek) rendszere(i) - biztonság és szabadság a... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: A társadalmi kredit(ek) rendszere(i) - biztonság és szabadság a...Kollár Csaba: A társadalmi kredit(ek) rendszere(i) - biztonság és szabadság a...
Kollár Csaba: A társadalmi kredit(ek) rendszere(i) - biztonság és szabadság a...
Emlékeink lenyomatainak információbiztonsága - Hogyan őrizhetőek meg és hog... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Emlékeink lenyomatainak információbiztonsága - Hogyan őrizhetőek meg és hog...Emlékeink lenyomatainak információbiztonsága - Hogyan őrizhetőek meg és hog...
Emlékeink lenyomatainak információbiztonsága - Hogyan őrizhetőek meg és hog...
Dr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korban von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korbanDr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korban
Dr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korban
Kollár Csaba: A digitális kommunikáció biztonságának fontosabb mérőszámai von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: A digitális kommunikáció biztonságának fontosabb mérőszámaiKollár Csaba: A digitális kommunikáció biztonságának fontosabb mérőszámai
Kollár Csaba: A digitális kommunikáció biztonságának fontosabb mérőszámai

Similar a Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a biztonságtechnika területén

A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudományban von
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudománybanA mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudományban
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudománybanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
28 views28 Folien
Lehetőségek és veszélyek a mesterséges intelligencia korában von
Lehetőségek és veszélyek a mesterséges intelligencia korábanLehetőségek és veszélyek a mesterséges intelligencia korában
Lehetőségek és veszélyek a mesterséges intelligencia korábanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
41 views20 Folien
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonsága von
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonságaA nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonsága
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonságaCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
12 views20 Folien
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL von
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚLA KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚLCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
44 views25 Folien
A digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakban von
A digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakbanA digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakban
A digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakbanAz én könyvtáram
268 views32 Folien
The impact of artificial intelligence on civil and military security von
The impact of artificial intelligence on civil and military securityThe impact of artificial intelligence on civil and military security
The impact of artificial intelligence on civil and military securityAnita Krifka
22 views22 Folien

Similar a Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a biztonságtechnika területén(19)

A digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakban von Az én könyvtáram
A digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakbanA digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakban
A digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakban
The impact of artificial intelligence on civil and military security von Anita Krifka
The impact of artificial intelligence on civil and military securityThe impact of artificial intelligence on civil and military security
The impact of artificial intelligence on civil and military security
Anita Krifka22 views
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztéséreA mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
Dr. Kollár Csaba: Az információbiztonság-tudatosság fejlesztése a vezetők kö... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba: Az információbiztonság-tudatosság fejlesztése a vezetők kö...Dr. Kollár Csaba: Az információbiztonság-tudatosság fejlesztése a vezetők kö...
Dr. Kollár Csaba: Az információbiztonság-tudatosság fejlesztése a vezetők kö...
On the net night and day - security in the virtual space (in Hungarian) von Csaba Krasznay
On the net night and day - security in the virtual space (in Hungarian)On the net night and day - security in the virtual space (in Hungarian)
On the net night and day - security in the virtual space (in Hungarian)
Csaba Krasznay283 views
Dr. Kollár Csaba PhD.: Intézményi kommunikáció a digitális korban - A digitál... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba PhD.: Intézményi kommunikáció a digitális korban - A digitál...Dr. Kollár Csaba PhD.: Intézményi kommunikáció a digitális korban - A digitál...
Dr. Kollár Csaba PhD.: Intézményi kommunikáció a digitális korban - A digitál...
Digitális kommunikáció prezi szövegezése von Julia Czenner
Digitális kommunikáció prezi szövegezéseDigitális kommunikáció prezi szövegezése
Digitális kommunikáció prezi szövegezése
Julia Czenner949 views
Mobil jövők: Trendek és lehetséges szcenáriók – jövőelemzés von Robert Pinter
Mobil jövők: Trendek és lehetséges szcenáriók – jövőelemzésMobil jövők: Trendek és lehetséges szcenáriók – jövőelemzés
Mobil jövők: Trendek és lehetséges szcenáriók – jövőelemzés
Robert Pinter695 views
Mesterséges intelligencia a katonák kezében (a katonai rangjelzések felismert... von Kiss Csaba (doktorandusz)
Mesterséges intelligencia a katonák kezében (a katonai rangjelzések felismert...Mesterséges intelligencia a katonák kezében (a katonai rangjelzések felismert...
Mesterséges intelligencia a katonák kezében (a katonai rangjelzések felismert...
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korábanTársadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
Artifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGI von Szabolcs Baader
Artifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGIArtifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGI
Artifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGI
Szabolcs Baader25 views
Information security from the other side: Hackers in Hungary (in Hungarian) von Csaba Krasznay
Information security from the other side: Hackers in Hungary (in Hungarian)Information security from the other side: Hackers in Hungary (in Hungarian)
Information security from the other side: Hackers in Hungary (in Hungarian)
Csaba Krasznay298 views
Dr. Kollár Csaba: Turizmus és információbiztonság - A kiterjesztett valóság... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba: Turizmus és információbiztonság - A kiterjesztett valóság...Dr. Kollár Csaba: Turizmus és információbiztonság - A kiterjesztett valóság...
Dr. Kollár Csaba: Turizmus és információbiztonság - A kiterjesztett valóság...

Más de Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)

A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow von
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
17 views21 Folien
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban von
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanA mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
17 views23 Folien
A domotika rendszerek jövője von
A domotika rendszerek jövőjeA domotika rendszerek jövője
A domotika rendszerek jövőjeCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
16 views24 Folien
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel... von
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
62 views33 Folien
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell... von
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
61 views21 Folien
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL? von
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL?A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL?
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL?Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
32 views44 Folien

Más de Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)(10)

A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanA mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBANDOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...
Kutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokban von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokbanKutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokban
Kutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokban

Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a biztonságtechnika területén

 • 1. SECURIFORUM Biztonságtechnikai és tűzvédelmi kiállítás és konferencia 2019. október 10. Lurdy konferenciaközpont Budapest Dr. Kollár Csaba PhD A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a biztonságtechnika területén
 • 3. DIGITÁLIS KOR társadalmi vetületei gazdasági hatásai információbiztonság humán aspektusa biztonságtudatosság fejlesztése ember-robot interakció emberi oldala intelligens városok A technológiák szinergiájának köszönhetően milyen fejlődési irányok képzelhetők el a mesterséges intelligencia és a biztonságtechnika metszéspontjában? mesterséges intelligencia
 • 4. 1. A mesterséges intelligencia megjelenési formái és léptékei 2. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó fontosabb technológiák bemutatása 3. Alapgondolatok a mesterséges intelligenciáról 4. A mesterséges intelligencia felhasználási területei a biztonságtechnikában 5. Néhány példa a gyakorlatból 6. Adat- és információbiztonsági kihívások 7. A mesterséges intelligencia hatása a foglalkoztatottságra a biztonságtechnika területén 8. Kitekintés a jövőbe Miről is lesz szó?
 • 6. Az MI néhány általános formája Watson Sophia Deep Blue
 • 7. • Testen viselhető okoseszközök (óra, cipő, póló, külső „csontváz”) • Testben levő okoseszközök (implantátumok, egészségügyi monitoring) • Hordozható okoseszközök (telefon, tablet) • Intelligens (önvezető) autók • Intelligens épületek/létesítmények (domotika) • Intelligens település/város • Intelligens ország (Digitális Jólét Program) • Intelligens Föld Az MI léptékei
 • 9. Az MI és egyéb technológiák kapcsolata Cloud - Felhő alapú számítástechnika Analytics - Big data analitika, adatbányászat Mobile - Mobil szolgáltatások és alkalmazások Social media - Közösségi média Security - Biztonság (kamerák, beléptetőrendszerek, stb.) AR - Kiterjesztett és kevert valóságok IoT - Dolgok internete Robots - Robotok és drónok Networks - Hálózatok, grid
 • 11. • Az MI az intelligens gépek gyártásának tudománya és mérnöki gyakorlata • Az MI egy izgalmas erőfeszítés a számítógépek gondolkodóvá tételére, értelemmel bíró gépek létrehozására • Az MI az emberi gondolkodáshoz asszociált tevékenységek, mint döntéshozatal, problémamegoldás, tanulás automatizálása vizsgálata • Az MI olyan funkciók megvalósítására alkalmas gépek megalkotásának a tudománya, mely funkciókhoz intelligenciára van szükség, amennyiben azokat emberek valósítják meg • Az MI annak tanulmányozása, hogyan lehet számítógépekkel olyan dolgokat tenni, amelyeket jelenleg az emberek jobban tudnak • A számítástudomány azon részterülete, amely intelligens számítógépes rendszerek, MI programok kifejlesztésének kérdéseivel foglalkozik • A számítástudomány azon ága, amelynek célja olyan ágensek megépítése, amelyek az intelligens viselkedés egyes vonásaival rendelkeznek • Az MI az emberi gondolkodás, a természeti törvények modellezése számítógéppel Definíciók* *McCarthy, Futó, Borgulya
 • 12. 1. Számítási kapacitások exponenciális növekedése 2. Rendelkezésre álló adatok mennyisége 3. Fejlett algoritmusok 4. Technológiák fejlődése és összekapcsolódása Miért most?
 • 13. Az MI fontosabb tudományterületi kapcsolatai Számítástudo- mány, informatika Kommunikáció- és nyelvtudomány Biztonság- tudomány Biológia és orvostudomány Idegtudomány Pszichológia Szociológia Filozófia Matematika, statisztika Műszaki tudományok
 • 14. Az MI kapcsolódó fogalmai
 • 15. Különbség a program és az MI között* program MI • Programozó írta • Determinisztikus: ugyan arra a kérdésre ugyan azt a választ adja • Igen-nem, 0-1 jellegű eredményt ad • Az ember mondja meg, hogy mi a helyes eredmény • Szabályokat futtat, nincs helye a szabályok felülírásának • Programozó írta • Valószínűséggel dolgozik: bizonyos eséllyel ugyan az a válasz az adott kérdésre • Kevésbé-jobban, 85%-15% jellegű eredményt ad • A programozó a célt adja meg, a gép kísérletezi ki a helyes eredményeket • Mintákat vizsgál • Helye van a meglepetéseknek és a hangsúlyok eltolásának *Biczó (2017) alapján
 • 18. • Valószínűségi modellek • Kockázatfelismerés • Kockázatelemzés • Kockázatértékelés és válasz • Kockázatfigyelés • Kockázattervezés • Különböző kockázati tényezők/faktorok közötti összefüggések (korreláció) valószínűségi vizsgálata • Kockázat előrejelzés/predikció • Optimalizálás, vezérlés/szabályozás a kockázatok bekövetkezési valószínűségének a csökkentése Kockázatkezelés
 • 19. Szövegfelismerés és -elemzés • Nyomtatott, kontúros háttérrel rendelkező szöveg beolvasása – OCR (pl.: Recognita 1.0, 1987) • Szép betűkkel megformált kézírás beolvasása • Kézírás beolvasása • Szennyezett (piszkos) papíron levő kézírás beolvasása • Beolvasott szöveg értelmezése • Beolvasott és értelmezett szöveg hibáinak kijavítása (pl.: elírás, hiányzó, vagy nem olvasható betűk, szavak) • Beolvasott szöveg fordítása • Beolvasott és értelmezett szöveg fordítása • Szövegalkotás stílus alapján
 • 20. • Mintázatfelismerés (pl.: ujjlenyomat) • Egyszerűbb alakfelismerés (háromszög, kör, négyzet) • Bonyolultabb alakfelismerés • Bonyolultabb alakfelismerés és megkülönböztetés más tárgyaktól • Részletkutatás (kép egyes részei alapján tartalmak összekapcsolása) • Arcfelismerés • Arcfelismerés, beazonosítás, megkülönböztetés másoktól • Mozgásfelismerés • Követés (pl.: videón) • Felismerés rossz körülmények mellett (sötét, rossz felbontás, hiányos képi tartalom) • Szándékfelismerés (predikció) Képfelismerés és -elemzés
 • 21. • Zajos környezet hangtisztítása • Egyszerűbb hangfelismerés és megkülönböztetés (ember hangját a környezettől) • Hang nonverbális elemeinek (hangszín, hangerő, stb.) felismerése • Nonverbális elemek elemzése révén szándék-predikció • Szavak felismerése • Mondatok felismerése és értelmezése • Adott személy beszédének felismerése és kiszűrése a környezetéből • Kontextuális beszédtartalom elemzés • Beszédgenerálás adott stílus szerint Beszédfelismerés és -elemzés
 • 22. • Felderítés • Mintázatok felismerése • Kép, hang, szövegfelismerés • Kapcsolati háló feltérképezése • Nyomkövetés, haladási útvonal predikciója • Elkövetői csoport megrajzolása • Elkövetői profil megrajzolása Forenzikus területek
 • 23. • Támadásdetektálás • Riasztáskezelés • Incidenskezelés • Hálózati behatolásérzékelés és megelőzés • Csalások felderítése • Botnet-vadászat • Biztonságos felhasználói azonosítás • Spamszűrés • Támadói mintázat/viselkedés meghatározása • Prediktív előrejelzések • Logfájlok mélyelemzése • Különböző, mesterséges intelligenciára épülő védelmi megoldások együttműködése • Eseményvizualizáció Kiberbiztonság
 • 24. • Biztonsági rendszerek • Kényelmesebb élet • Élhetőbb város • Rend a káoszban (tömegközlekedés) • Energiaellátás • Hulladékgazdálkodás • Víz- és szennyvízgazdálkodás • Környezetvédelem • Megfigyelőrendszerek Épületek, városok
 • 30. Hagyományos adatok Közösségi adatok Online adatok Társadalmi Kredit Rendszere 111111111111111111 MI
 • 31. Adatok, bemenetek Jövedelemadó Kölcsön visszafizetése Hitelkártya számla Rezsiszámlák Perköltség megfizetése Közlekedési szabályok betartása Családtervezési korlátok betartása Fizetés a tömegközlekedésért Becsületesség Önkéntesség Jó szülő Bűnözési rekord Kapcsolat a többi internet-felhasználóval Online közzétett hírek megbízhatósága Vásárlási szokások
 • 32. • A szakemberek hatékonyabb munkát tudnak végezni • Kiszűrhetők arcfelismerés alapján a veszélyes elemek • Akinek az arca nincs a rendszerben regisztrálva az gyanús (rejtőzködik, vagy külföldi) • Viselkedésalapú elemzés alapján kiszűrhetők azok, akik valamilyen (terror)cselekményt akarnak elkövetni • A rossz úton járókat beazonosítás után meg lehet szólítani • Korreláció, valószínűségszámítás, szociometria és hálózatelemzés alapján rejtett összefüggések is feltárhatók az egyes emberek, helyszínek, események között • Nyomon követhető egy személy fejlődése/leépülése • Nyomozás forró nyomon • Városok (és vidék) védelme a belső ellenségtől • Valós idejű nemzetbiztonsági átvilágítás lehetősége • Visszaszorulnak az álhírek Nemzetbiztonsági hatás
 • 33. A mesterséges intelligencia adat- és információbiztonsági kihívásai
 • 35. Visszaélés az egyén adataival és eszközeivel
 • 46. A mesterséges intelligencia hatása a foglalkoztatottságra a biztonságtechnika területén
 • 47. Mesterséges intelligencia Humán intelligencia • Képes az emberi viselkedés és a kognitív folyamatok szimulációjára • Megragadja és megőrzi az emberi szakértelmet és kommunikált tapasztalatot • Nagy mennyiségű adatot képes gyorsan megérteni, gyorsan ad választ • Nincs józan ész • Nem tud egyszerre vegyes tudással foglalkozni • Sokba kerül a fejlesztése • Jogi és etikai kérdéseket és problémákat vet fel • Intuíció, józan ész, ítélet, kreativitás, hit • Az intelligencia bemutatásának képessége hatékony kommunikáció révén • Érvelés és kritikus gondolkodás • Az ember hibázik • Korlátozott tudásbázis • A számítógéphez képest az adatfeldolgozás lassan történik az agyban • Az ember nem képes nagy mennyiségű adat tárolására a memóriájában
 • 48. 1. az emberek és aktivitásaik észlelése 2. a verbális kifejezések generálása (beszéd), illetve a beszéd megértése 3. nonverbális kifejezések generálása, illetve a nonverbális jelzések megértése 4. az érzelmi állapotok modellezése, kifejezése és megértése 5. a szándékos cselekvések felismerése és közvetítése 6. együttműködés az emberekkel 7. navigálás (fizikai helyzetfelismerés) az emberek környékén és környezetében 8. társadalmi kontextusban tanulni az emberektől Az MI mérföldkövei
 • 49. 1. Nem nyújt semmilyen segítségét, mindent az ember csinál. 2. Teljes körű cselekvési alternatívákat kínál. 3. Leszűkíti a cselekvést néhány választási lehetőségre. 4. Egyetlen tevékenységet/műveletet végez. 5. Végrehajtja a műveletet, ha az ember jóváhagyja azt. 6. Mielőtt a műveletet végrehajtaná, lehetőséget ad az embernek, hogy azt megvétózza. 7. Automatikusan hajtja végre a műveletet, de erről feltétlenül tájékoztatja az embert. 8. A művelet automatikus végrehajtás után csak akkor tájékoztatja az embert, ha az kéri. 9. A művelet automatikus végrehajtása után csak akkor tájékoztatja az embert, ha ilyen döntést hoz. 10. Maga dönt el mindent, automatikusan működik, figyelmen kívül hagyva az embert. A gép autonómiája – A számítógép…
 • 51. • Az MI mindenhol megjelenik, köszönhetően a mobileszközökbe integrált MI platformoknak • A műszaki-informatikai fejlesztések mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap az MI etikai és humán oldala • Az MI lényegesen hatékonyabbá fogja tenni a munkafolyamatokat • Az MI segítségünkre lesz, hogy a dolgokat jobban csináljuk • Az MI révén az életünk kényelmesebbé válik • Szakmák eltűnése, új szakmák születése • Együtt fogunk dolgozni az MI-ra épülő megoldásokkal Az MI jövője I.
 • 52. • A veszélyes munkaterületeken az MI-ra épülő megoldások helyettesítik az embert • Egyre nagyon hangsúlyt kap az MI-vel kapcsolatos informatikai rendszerek védelme • Új hibajavító algoritmusok fejlesztése • Megbízható emberek kiválasztása és alkalmazása a hibás mesterséges intelligencia döntéseinek vizsgálatára, elemzésére, módosítására, felülírására • Új társadalmi gondolkodás megjelenése • Új törvények elfogadása Az MI jövője II.
 • 54. • Társadalmi kredit rendszere adat- és információbiztonsági kihívásainak kutatása • Aláírásazonosítás és –hamisításdetektálás mesterséges intelligencia segítségével (kutatás a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézetével közösen) • Mesterséges Intelligencia Műhely • Mesterséges intelligencia a biztonságtechnikában című tantárgy • Releváns szak- és diplomadolgozati, illetve TDK témák • Konferenciaelőadások és szakmai tanulmányok Kapcsolódó aktivitásunk a Bánki Karon
 • 55. Dr. Kollár Csaba PhD Kibernetikus, doktorandusz Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola https://www.linkedin.com/in/drkollarcsaba | http://www.slideshare.net/drkollarcsaba Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
 • 56. • https://www.csc.gov.sg/images/default-source/ethos-images/ethos-issue-21/rahhuld_jevont-lead-image.jpg • https://e3zine.com/wp-content/uploads/2018/01/robotic_process_automation_rpa_shutterstock_463259987web-990x693.jpg • https://cultura.hu/wp-content/uploads/2017/08/banki-donat-cigar-head.jpg • https://static.independent.co.uk/s3fs-public/thumbnails/image/2011/10/31/20/48-John-McCarthy-AP.jpg • https://blog.se.com/wp-content/uploads/2015/08/Smart-Cities-Segments.jpg • http://newsignal.es/sites/default/files/smart_home_system.png • http://www.industry4.hu • https://i.ytimg.com/vi/yQviYedbifM/maxresdefault.jpg • https://www.rathenau.nl/sites/default/files/styles/keyvisual_large_1920x1000/public/2018- 04/shutterstock_41674012.jpg?h=1e66e246&itok=lSl6ISiF • https://www.delnext.com/blog/wp-content/uploads/2017/02/delnext_blog_tracking-945x630.jpg • https://www.officevision.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/maxresdefault.jpg • https://www.spindox.it/wp-content/uploads/2016/07/database.jpg • https://devclass.com/wp-content/uploads/2018/06/The-Agile-and-the-Continuous-Database-Drift%E2%80%A6Neat-film-title-but- somethingtoavoid-copy.jpg • https://images.techhive.com/images/article/2015/09/statistics-stats-big-data-analytics-100613892-large.jpg • https://dechema.de/events_media/Veranstaltungen/2018/Smart+Sensors/SmartSensors-height-1357-width-1920-p-15906.jpg • https://www.crookedmagazine.com.mx/wp-content/uploads/2018/09/mask1.jpg • https://hbr.org/resources/images/article_assets/2014/12/dec14_15_159737162.jpg • https://www.einfochips.com/blog/wp-content/uploads/2018/11/how-to-develop-machine-learning-applications-for-business- featured.jpg • https://futureoflife.org/wp-content/uploads/2015/11/artificial_intelligence_benefits_risk.jpg • https://www.intheblack.com/-/media/intheblack/allimages/sponsored-content/2018/dexus-office- space.jpg?rev=835b5eb0fcd5481b960b7abfeec3eed2 • http://legalexecutiveinstitute.com/artificial-intelligence-in-law-the-state-of-play-2016-part-1/ A felhasznált képek forrása
 • 57. A prezentáció az Innovációs és Technológiai Minisztérium Új Nemzeti Kiválósági Programjának támogatásával készült. Szolgálati közlemény

Hinweis der Redaktion

 1. Sheridan-féle skála (1992)