Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság

Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)Social aspects and economic impacts of the digial age, especially information security and security awareness um PREMA Consulting
Informatikai Biztonsági Kerekasztal III.
tudományos-szakmai konferencia
2017. november 28.
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézet
Budapest
Kollár Csaba
A mesterséges intelligencia
és a humán biztonság
DIGITÁLIS KOR társadalmi vetületei
gazdasági hatásai
információbiztonság
humán aspektusa
biztonságtudatosság
fejlesztése
ember-robot interakció
emberi oldala
intelligens városok
Mi az ember helye és
szerepe a mesterséges
intelligencia korában?
BEVEZETÉS
Az AI néhány formája
Watson
Sophia
Deep Blue
A mesterséges
intelligencia az intelligens
gépek gyártásának
tudománya és mérnöki
gyakorlata.
John McCarthy
Az AI fontosabb tudományterületi kapcsolatai
Számítás-
tudomány
Kommunikáció- és
nyelvtudomány
Biztonság-
tudomány
Biológia és
orvostudomány
Idegtudomány
Pszichológia
Szociológia
FilozófiaMatematika
Műszaki
tudományok
Az AI kapcsolódó fogalmai
Az AI és egyéb technológiák kapcsolata
Cloud - Felhő alapú számítástechnika
Analytics - Big data analitika, adatbányászat
Mobile - Mobil szolgáltatások és alkalmazások
Social media - Közösségi média
Security - Biztonság
AR - Kiterjesztett és kevert valóságok
IoT - Dolgok internete
Robots - Robotok és drónok
Networks - Hálózatok, grid
Különbség a program és az AI között*
program AI
• Programozó írta
• Determinisztikus: ugyan arra a
kérdésre ugyan azt a választ
adja
• Igen-nem, 0-1 jellegű
eredményt ad
• Az ember mondja meg, hogy mi
a helyes eredmény
• Szabályokat futtat, nincs helye a
szabályok felülírásának
• Programozó írta
• Valószínűséggel dolgozik:
bizonyos eséllyel ugyan az a
válasz az adott kérdésre
• Kevésbé-jobban, 85%-15%
jellegű eredményt ad
• A programozó a célt adja meg, a
gép kísérletezi ki a helyes
eredményeket
• Mintákat vizsgál
• Helye van a meglepetéseknek
és a hangsúlyok eltolásának
*Biczó (2017) alapján
AZ AI TERÜLETEI
• Grafikus felhasználói felület
• Automatikus storage menedzsment
• Objektumorientált programozás
• Adatbányászat
• Számítógépes játékok
• Távközlés: automatikus online asszisztensek
• Chatbot
• Hanghívás
• Beszédfelismerés
• Képfelismerés
• Alakfelismerés
Számítástudomány
• NASA repülési kutatóközpont
• Hangfelismerés a harci repülőgépeken
• Útmutatás az AI pilótákhoz a légiforgalmi irányítókon
keresztül
• Automatikus hajtóműrendszer autókban
Repülés és automatizálás
• Biztonsági rendszerek
• Kényelmesebb élet
• Élhetőbb város
• Rend a káoszban (tömegközlekedés)
• Energiaellátás
• Hulladékgazdálkodás
• Víz- és szennyvízgazdálkodás
• Környezetvédelem
• Megfigyelőrendszerek
Épületek, városok
• Hontalanság és éhezés – műholdképek elemzése annak
megállapítására, hogy hol van a legnagyobb szükség a
segítségre
• Műholdképek elemzése – aszályos területek
• Trágyázás, öntözés támogatása
• Ellenállóbb növényfajták kifejlesztése
• Regionális, országos szinten a termelés összehangolása
Szociális ellátás
Precíziós mezőgazdaság
• Mesterséges intelligencia tanítja, mentorálja, tutorálja a
diákokat, hallgatókat
• Jobban modellezhetőek a társadalmi folyamatok,
természettudományos megállapítások
• Pozitív visszajelzés a fejlődésről a diáknak, a tanárnak
• Jobban és szofisztikáltabban mérhető a diákok fejlődése
• SNI-s, (szellemi) fogyatékos gyerekek jobban elfogadják
a robotot
• Kiterjesztett és virtuális világok: AI AR-rel és VR-rel
együtt
• A diákok szükségleteihez és tudásszintjéhez illeszkedő
grafikus kezelőfelület
Oktatás
• Adatbányászat az egészségügyi adatokban
• Kezelési terv megalkotása
• Rutintevékenységek támogatása
• Személyes és online konzultációk (AI doki)
• Egészségügyi segítség és gyógykezelés
• Személyre szabott precíziós gyógyszerelés és dozírozás
• Gyógyszergyártás
• Segíti a beteget a megfelelő döntés meghozatalában
• Elemzi az egészségügyi (ellátó)rendszert
Egészségügy
• Tőzsdei, gazdasági előrejelzések
• Személyes bankár
• Döntéstámogatás
• Csalások megakadályozása, felderítése
Gazdaság, pénzügyek
Ipar 4.0
• Robotok összeszerelése
• Ipari robotok (szerelés, hegesztés, szállítás)
• Szállítórobotok
• Robotnavigáció
• Társas interakcióra képes robotok
Robotika
A robotok fajtái – pszichológiai megközelítés*
*Libin & Libin (2004) alapján
Megnevezés Emberi szükségletek Viselkedési konfig. Fizikai megjelenés
Ipari robotok
Kemény és veszélyes munka
végzése Emberi viselkedés
helyettesítése a
szituációtól függően
Gépszerű, hangsúlyt
fektetve a perifériákra
Kutatórobotok
Az emberi szenzomotoros
kapacitások kiterjesztése
Katonai és mentési
robotok
Aktivitás életveszélyes
helyzetekben
Emberi érzések és
érzelmek kiváltása és
előhozása a cél
Létező tárgyak és funkciók
működés közbenOrvosi robotok
Finom, precíz motorikus műveletek
az emberi testben
Rekreációs robotok
Megerősítés a szórakoztatáson
keresztül
INTERAKTÍV ROBOTOK
Társadalmi robotok Kommunikáció, társalgás
Emberi arckifejezések,
bonyolult gesztusok
társadalmi jelentések
alapján
Antropomorf, emberszerű
(humanoid) kinézet
Terápiás
képességgel
rendelkező robotok
A negatív érzelmi állapotok és
viselkedés terápiája és kezelése
A társadalmi viselkedés
élethű modellezése
Ember- vagy állatszerű
kinézet
A társadalmi robotok jellemzői
1. A társadalmi érzést felidéző1
A robotok az emberekhez hasonlóan képesek ápolni, ellátni, megérinteni az
embert.
2. A társadalmi szituációba helyezhető2
A robotok a társadalmi környezetbe helyezhetőek, ahol érzékelnek,
reagálnak, megkülönböztethetőek más szereplőktől és a környezettől.
3. Társaságkedvelő3
A robotok az emberekkel közösen vesznek részt a társadalmi célok
megvalósítása érdekében. A robotok a társas megismerés modelljeit
igénylik.
4. Társadalmilag intelligens4
A robotra emberszerű társadalmi intelligencia jellemző, a robotok az emberi
megismerés és a társas kompetencia modelljeit igénylik.
5. Társadalmilag interaktív5
A szociális interakció központi szerepet játszik, s messze fejlettebb a robot e
tekintetben is társaihoz képest.
1,3Breazeal (2002, 2003), 2,5Fong et al. (2003), 4Dautenhahn (1998)
EMBERI INTELLIGENCIA
memória
motiváció
Az ember-robot interakció*
*Salem (2016)
érzékelés
érzelmek
megismerés
kifejezés
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA
tudásbázis
motiváció
érzékelés
érzelmek
megismerés
kifejezés
HRI
EMBER ROBOT
Mi indokolja a katonai robotok használatát?
• A katonáknak a polgári felhasználókhoz képest gyakran
veszélyesebb feladatokat kell végrehajtania
• Átkelés aknamezőn
• Fel nem robban bombák hatástalanítása
• Ellenséges épületek kiürítése
• Robotok végezzék ezeket a feladatokat a katonák helyett
• Ismeretlen környezetben való működés
• Az ember helyettesítése és/vagy támogatása a veszélyes,
nehéz és piszkos feladatokban
• Az emberi élet megóvása -> pénzügyi támogatás a
fejlesztésekre
Honvédelem 1.
A katonai robotok lehetséges felosztása
1. Fizikai – virtuális (mesterséges intelligencia)
2. Ember által vezérelt – „önjáró”
3. Egy feladatra (funkcionális) – több feladatra
kifejlesztett (univerzális)
4. Robotszerű – ember- és/vagy állatszerű (android,
humanoid, animoid)
5. UAV (pilóta nélküli légi jármű) – UUV (pilóta nélküli víz
alatti jármű) – UGV (pilóta nélküli földi jármű)
Honvédelem 2.
3 fejlesztési irány
1. Az AI révén minél nagyobb autonómiát biztosítani a
robotoknak, az AI a robot saját testében/fejében van
2. robotoknak egy kisebb memóriakapacitás elég, ami révén
az alapvető funkciókat ellátja (pl.: megy, halad, lő,
szenzorokkal méri a környezetét), de autonómiája
alacsony szintű, így cselekvése központilag irányított
(ember, vagy AI által)
3. a különálló robotegyedek nem rendelkeznek komoly
memóriakapacitással, de azzal, hogy összekapcsolják őket
a GRID, vagy egyéb technológia segítségével, kollektív
tudást, s megnövekedett kollektív AI-t kapnak
Honvédelem 3.
• Kockázatkezelés
• Hang-, kép-, tárgy-, szövegfelismerés
• Forenzikus területek
• Kiberbiztonság
• Incidensmenedzsment
Biztonságtudomány
• Valószínűségi modellek
• Kockázatfelismerés
• Kockázatelemzés
• Kockázatértékelés és válasz
• Kockázatfigyelés
• Kockázattervezés
• Különböző kockázati tényezők/faktorok közötti
összefüggések (korreláció) valószínűségi vizsgálata
• Kockázat előrejelzés/predikció
• Optimalizálás, vezérlés/szabályozás a kockázatok
bekövetkezési valószínűségének a csökkentése
Biztonságtudomány – kockázatkezelés
• Nyomtatott, kontúros háttérrel rendelkező szöveg
beolvasása – OCR (pl.: Recognita 1.0, 1987)
• Szép betűkkel megformált kézírás beolvasása
• Kézírás beolvasása
• Szennyezett (piszkos) papíron levő kézírás beolvasása
• Beolvasott szöveg értelmezése
• Beolvasott és értelmezett szöveg hibáinak kijavítása (pl.:
elírás, hiányzó, vagy nem olvasható betűk, szavak)
• Beolvasott szöveg fordítása
• Beolvasott és értelmezett szöveg fordítása
• Szövegalkotás stílus alapján
Biztonságtudomány – szövegfelismerés és -elemzés
• Mintázatfelismerés (pl.: ujjlenyomat)
• Egyszerűbb alakfelismerés (háromszög, kör, négyzet)
• Bonyolultabb alakfelismerés
• Bonyolultabb alakfelismerés és megkülönböztetés más
tárgyaktól
• Részletkutatás (kép egyes részei alapján tartalmak
összekapcsolása)
• Arcfelismerés
• Arcfelismerés, beazonosítás, megkülönböztetés másoktól
• Mozgásfelismerés
• Követés (pl.: videón)
• Felismerés rossz körülmények mellett (sötét, rossz
felbontás, hiányos képi tartalom)
• Szándékfelismerés (predikció)
Biztonságtudomány – képfelismerés és -elemzés
• Zajos környezet hangtisztítása
• Egyszerűbb hangfelismerés és megkülönböztetés
(ember hangját a környezettől)
• Hang nonverbális elemeinek (hangszín, hangerő, stb.)
felismerése
• Nonverbális elemek elemzése révén szándék-predikció
• Szavak felismerése
• Mondatok felismerése és értelmezése
• Adott személy beszédének felismerése és kiszűrése a
környezetéből
• Kontextuális beszédtartalom elemzés
• Beszédgenerálás adott stílus szerint
Biztonságtudomány – beszédfelismerés és -elemzés
• Felderítés
• Mintázatok felismerése
• Kép, hang, szövegfelismerés
• Kapcsolati háló feltérképezése
• Nyomkövetés, haladási útvonal predikciója
• Elkövetői csoport megrajzolása
• Elkövetői profil megrajzolása
Biztonságtudomány – forenzikus területek
• Támadásdetektálás
• Riasztáskezelés
• Incidenskezelés
• Hálózati behatolásérzékelés és megelőzés
• Csalások felderítése
• Botnet-vadászat
• Biztonságos felhasználói azonosítás
• Spamszűrés
• Támadói mintázat/viselkedés meghatározása
• Prediktív előrejelzések
• Logfájlok mélyelemzése
• Különböző, mesterséges intelligenciára épülő védelmi
megoldások együttműködése
• Eseményvizualizáció
Biztonságtudomány – kiberbiztonság
AZ AI FILOZÓFIAI MEGKÖZELÍTÉSE
1. ember:Isten = állat:ember
2. állat:ember = gép:ember
ember = Isten? (teremtünk)
ember = állat? (veganizmus)
ember = gép? (intelligencia)
Mesterséges intelligencia Humán intelligencia
• Képes az emberi viselkedés és a
kognitív folyamatok szimulációjára
• Megragadja és megőrzi az emberi
szakértelmet és kommunikált
tapasztalatot
• Nagy mennyiségű adatot képes
gyorsan megérteni, gyorsan ad
választ
• Nincs józan ész
• Nem tud egyszerre vegyes tudással
foglalkozni
• Sokba kerül a fejlesztése
• Jogi és etikai kérdéseket és
problémákat vet fel
• Intuíció, józan ész, ítélet,
kreativitás, hit
• Az intelligencia bemutatásának
képessége hatékony kommunikáció
révén
• Érvelés és kritikus gondolkodás
• Az ember hibázik
• Korlátozott tudásbázis
• A számítógéphez képest az
adatfeldolgozás lassan történik az
agyban
• Az ember nem képes nagy
mennyiségű adat tárolására a
memóriájában
1. az emberek és aktivitásaik észlelése
2. a verbális kifejezések generálása (beszéd), illetve a
beszéd megértése
3. nonverbális kifejezések generálása, illetve a
nonverbális jelzések megértése
4. az érzelmi állapotok modellezése, kifejezése és
megértése
5. a szándékos cselekvések felismerése és közvetítése
6. együttműködés az emberekkel
7. navigálás (fizikai helyzetfelismerés) az emberek
környékén és környezetében
8. társadalmi kontextusban tanulni az emberektől
Az AI mérföldkövei
Felügyelt tanulás
• jó válaszok előre megadva, AI jósol
• tréningadatbázis
Nem felügyelt tanulás
Problémák, kérdések:
• Mit kellene megtanítani a géppel?
• Mikor engedhetjük, hogy a gép nem felügyelt módon is
tanuljon?
• Milyen a tanulói környezete a gépnek?
• Mennyi ideje van a gépnek/embernek, hogy a gép tanuljon?
• Alul-, illetve túltanulás veszélye
A gépi tanulás
1. nem nyújt semmilyen segítségét, mindent az ember csinál.
2. teljes körű cselekvési alternatívákat kínál.
3. leszűkíti a cselekvést néhány választási lehetőségre.
4. egyetlen tevékenységet/műveletet végez.
5. végrehajtja a műveletet, ha az ember jóváhagyja azt.
6. mielőtt a műveletet végrehajtaná, lehetőséget az embernek, hogy
azt megvétózza.
7. automatikusan hajtja végre a műveletet, de erről feltétlenül
tájékoztatja az embert.
8. a művelet automatikus végrehajtás után csak akkor tájékoztatja
az embert, ha az kéri.
9. a művelet automatikus végrehajtása után csak akkor tájékoztatja
az embert, ha ilyen döntést hoz.
10. maga dönt el mindent, automatikusan működik, figyelmen kívül
hagyva az embert.
A gép autonómiája – A számítógép…
A gépi tanulás*
Bemenet
Kézzel tervezett
program
Kimenet
Szabály alapú
rendszer
Klasszikus gépi
tanulás
Bemenet
Kézzel tervezett
funkció
Leképezés a
funkciókból
Kimenet
Reprezentációs
gépi tanulás
Bemenet
Tanult
funkciók
Leképezés a
funkciókból
Kimenet
Mélytanulás
(deep learning)
Bemenet
Tanult
funkciók
Tanult összetett
funkciók
Leképezés a
funkciókból
Kimenet
*Bengio, 2016
ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KITEKINTÉS
1. Az AI mindenhol megjelenik, köszönhetően a
mobileszközökbe integrált AI platformoknak
2. A műszaki-informatikai fejlesztések mellett egyre
nagyobb hangsúlyt kap az AI etikai és humán oldala
3. Az AI lényegesen hatékonyabbá fogja tenni a
munkafolyamatokat
4. Az AI segítségünkre lesz, hogy a dolgokat jobban
csináljuk
5. Az AI révén az életünk kényelmesebbé válik
6. Együtt fogunk dolgozni az AI-ra épülő megoldásokkal
7. A veszélyes munkaterületeken AI-ra épülő
megoldások helyettesítik az embert
Az AI jövője
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság
• Hogyan változik meg a társadalom, ha az AI-ra épülő
megoldások tömegesen jelennek meg?
• Mennyiben lesz más a β-generáció, akinek szocializációjában
az AI egyre komolyabb szerepet kap?
• Mikor jelenik meg az embernél minden területen
intelligensebb mesterséges intelligencia?
• Kell-e attól félni, hogy az AI elveszi az emberek munkáját?
• Milyen törvényeket kell megalkotni, hogy a rossz szándékú
programozók nem fejleszthessenek veszélyes AI-t?
• Ha az AI hibázik, ki a felelős?
• Az AI-val történő együttműködés alá-fölé, vagy mellérendelő
kapcsolatban valósul meg?
• Mikor jelenik meg a jogban az AI-jog, a robotházasság, az
ember-robot vagyonmegosztás (fizikai és szimbolikus), a
robotöröklés, a robotemlék-öröklés problematikája?
The best way to predict
your future is to create it.
Abraham Lincoln
Dr. Kollár Csaba PhD
NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola
kollar.csaba@uni-nke.hu
https://www.linkedin.com/in/drkollarcsaba
http://www.slideshare.net/drkollarcsaba
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
• https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/blogs/us/thumbnails/machine-learning-how-were-teaching-computers-to-think-
1/thinkingrobot.jpg
• https://20967-presscdn-pagely.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/03/artificial_intelligence.jpg
• https://www.codeproject.com/KB/AI/1182210/Def.png
• http://www.geeksforgeeks.org/artificial-intelligence-an-introduction/
• https://openclipart.org/download/274620/Low-Poly-Neuronal-Brain.svg
• http://legalexecutiveinstitute.com/wp-content/uploads/2016/02/AI-Graphic-NEW.jpg
• https://static.independent.co.uk/s3fs-public/thumbnails/image/2011/10/31/20/48-John-McCarthy-AP.jpg
• https://en.wikipedia.org/wiki/AlphaGo#/media/File:Alphago_logo_Reversed.svg
• https://en.wikipedia.org/wiki/DeepMind#/media/File:DeepMind_logo.png
• https://en.wikipedia.org/wiki/Watson_(computer)#/media/File:IBM_Watson_Logo_2017.png
• https://en.wikipedia.org/wiki/IBM#/media/File:IBM_logo.svg
• https://en.wikipedia.org/wiki/Google#/media/File:Google_2015_logo.svg
• https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Alexa#/media/File:Amazon_Alexa_App_Logo.png
• https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61qaMh0rSIL._SL1000_.jpg
• https://static1.squarespace.com/static/58da330debbd1a5419611082/58dfd4eab3db2bb290310a4a/595cc6a0e6f2e1e5a059f8b3/
1499253390239/Facebook+AI+Research.png
• https://www.americanbazaaronline.com/wp-content/uploads/2016/10/Sophia.png
• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Deep_Blue.jpg/399px-Deep_Blue.jpg
• https://cdn2.hercampus.com/Life%20of%20a%20Philosophy%20Major.jpg
• https://www.kickstarter.com/projects/kirilleremenko/artificial-intelligence-a-ztm-learn-how-to-build-a
• https://millercenter.org/sites/default/files/styles/gallery_slider_desktop_2x/public/pg-lincoln6-
abraham_lincoln_seated_feb_9_1864-800x480.jpg?itok=rTegMzWk
• https://www.investors.com/wp-content/uploads/2016/11/FA-robo-111116-adobe.jpg
• https://ak1.picdn.net/shutterstock/videos/22371361/thumb/1.jpg
• https://wallpapershome.com/images/pages/pic_hs/2857.jpg
• http://tarotsnet.net/wp-content/uploads/2016/11/tarot_cards-1200x800.jpg
A felhasznált képek forrása
1 von 46

Recomendados

Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia? von
Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?
Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
215 views38 Folien
Yazılım kalitesi ve Standartları von
Yazılım kalitesi ve Standartları Yazılım kalitesi ve Standartları
Yazılım kalitesi ve Standartları İbrahim ATAY
6.3K views6 Folien
MRP MRPII ERP von
MRP MRPII ERPMRP MRPII ERP
MRP MRPII ERPEngin Çakir
18.9K views84 Folien
Managing Software Risk with CAST von
Managing Software Risk with CASTManaging Software Risk with CAST
Managing Software Risk with CASTCAST
3.3K views45 Folien
Arquitetura de Software EXPLICADA von
Arquitetura de Software EXPLICADAArquitetura de Software EXPLICADA
Arquitetura de Software EXPLICADAFábio Nogueira de Lucena
1.5K views64 Folien
Test data generation von
Test data generationTest data generation
Test data generationConfiz Limited
1.3K views14 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Introdução à Análise de Dados - Aula 01 von
Introdução à Análise de Dados - Aula 01Introdução à Análise de Dados - Aula 01
Introdução à Análise de Dados - Aula 01Alexandre Duarte
4K views19 Folien
Auditoria em tecnologia da informação von
Auditoria em tecnologia da informaçãoAuditoria em tecnologia da informação
Auditoria em tecnologia da informaçãoFernando Palma
26.5K views100 Folien
51274331 apostila-gpo1-2011-1 von
51274331 apostila-gpo1-2011-151274331 apostila-gpo1-2011-1
51274331 apostila-gpo1-2011-1Kátia Correia
14.1K views48 Folien
Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi von
Iso 14001 Çevre Yönetim SistemiIso 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Iso 14001 Çevre Yönetim SistemiAli Dilek
3K views59 Folien
Conhecendo mineração de dados von
Conhecendo mineração de dadosConhecendo mineração de dados
Conhecendo mineração de dadosFhabiana Thieli Machado
238 views46 Folien
Yaratıcılık Nedir Ne Değildir teknoloji ve tasarım dersi von
Yaratıcılık Nedir Ne Değildir teknoloji ve tasarım dersiYaratıcılık Nedir Ne Değildir teknoloji ve tasarım dersi
Yaratıcılık Nedir Ne Değildir teknoloji ve tasarım dersiguest62faa1
6.1K views20 Folien

Was ist angesagt?(20)

Introdução à Análise de Dados - Aula 01 von Alexandre Duarte
Introdução à Análise de Dados - Aula 01Introdução à Análise de Dados - Aula 01
Introdução à Análise de Dados - Aula 01
Alexandre Duarte4K views
Auditoria em tecnologia da informação von Fernando Palma
Auditoria em tecnologia da informaçãoAuditoria em tecnologia da informação
Auditoria em tecnologia da informação
Fernando Palma26.5K views
51274331 apostila-gpo1-2011-1 von Kátia Correia
51274331 apostila-gpo1-2011-151274331 apostila-gpo1-2011-1
51274331 apostila-gpo1-2011-1
Kátia Correia14.1K views
Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi von Ali Dilek
Iso 14001 Çevre Yönetim SistemiIso 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Ali Dilek3K views
Yaratıcılık Nedir Ne Değildir teknoloji ve tasarım dersi von guest62faa1
Yaratıcılık Nedir Ne Değildir teknoloji ve tasarım dersiYaratıcılık Nedir Ne Değildir teknoloji ve tasarım dersi
Yaratıcılık Nedir Ne Değildir teknoloji ve tasarım dersi
guest62faa16.1K views
Seminário - Scrum , Kaban e XP von Lays Lopes
Seminário - Scrum , Kaban e XPSeminário - Scrum , Kaban e XP
Seminário - Scrum , Kaban e XP
Lays Lopes1K views
Exploratory Testing Explained von TechWell
Exploratory Testing ExplainedExploratory Testing Explained
Exploratory Testing Explained
TechWell1.6K views
1 データとデータ分析 von Seiichi Uchida
1 データとデータ分析1 データとデータ分析
1 データとデータ分析
Seiichi Uchida1.3K views
Smart Data Slides: Data Science and Business Analysis - A Look at Best Practi... von DATAVERSITY
Smart Data Slides: Data Science and Business Analysis - A Look at Best Practi...Smart Data Slides: Data Science and Business Analysis - A Look at Best Practi...
Smart Data Slides: Data Science and Business Analysis - A Look at Best Practi...
DATAVERSITY5.2K views
行動計測と業務記録に基づく従業員の 時間的ゆとりの定量化に関する一考察(旧題:行動計測に基づくサービス提供プロセスにおける待機と余裕の定量評価に関する一考察) von Kurata Takeshi
行動計測と業務記録に基づく従業員の時間的ゆとりの定量化に関する一考察(旧題:行動計測に基づくサービス提供プロセスにおける待機と余裕の定量評価に関する一考察)行動計測と業務記録に基づく従業員の時間的ゆとりの定量化に関する一考察(旧題:行動計測に基づくサービス提供プロセスにおける待機と余裕の定量評価に関する一考察)
行動計測と業務記録に基づく従業員の 時間的ゆとりの定量化に関する一考察(旧題:行動計測に基づくサービス提供プロセスにおける待機と余裕の定量評価に関する一考察)
Kurata Takeshi788 views
Nesnelerin interneti, 4 H / Internet of Things von Nejat Kutup
Nesnelerin interneti, 4 H / Internet of ThingsNesnelerin interneti, 4 H / Internet of Things
Nesnelerin interneti, 4 H / Internet of Things
Nejat Kutup1.9K views
AIと最適化の違いをうっかり聞いてしまう前に v2 von Monta Yashi
AIと最適化の違いをうっかり聞いてしまう前に v2AIと最適化の違いをうっかり聞いてしまう前に v2
AIと最適化の違いをうっかり聞いてしまう前に v2
Monta Yashi427 views
"Ruhumuzdan Hayatımıza Yansıyanlar" İletişimin Psikolojik Temelleri von ilker KALDI
 "Ruhumuzdan Hayatımıza Yansıyanlar" İletişimin Psikolojik Temelleri "Ruhumuzdan Hayatımıza Yansıyanlar" İletişimin Psikolojik Temelleri
"Ruhumuzdan Hayatımıza Yansıyanlar" İletişimin Psikolojik Temelleri
ilker KALDI1.7K views
Introdução a Ciência de Dados von Nauber Gois
Introdução a Ciência de DadosIntrodução a Ciência de Dados
Introdução a Ciência de Dados
Nauber Gois2.4K views

Similar a Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság

A mesterséges intelligencia és a társadalmi kredit rendszere von
A mesterséges intelligencia és a társadalmi kredit rendszereA mesterséges intelligencia és a társadalmi kredit rendszere
A mesterséges intelligencia és a társadalmi kredit rendszereCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
762 views76 Folien
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ... von
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
863 views57 Folien
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudományban von
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudománybanA mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudományban
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudománybanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
28 views28 Folien
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában von
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korábanDr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korábanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
736 views34 Folien
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál... von
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
562 views24 Folien
Szinergia és szingularitás a polgári és katonai életben von
Szinergia és szingularitás a polgári és katonai életbenSzinergia és szingularitás a polgári és katonai életben
Szinergia és szingularitás a polgári és katonai életbenCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
537 views33 Folien

Similar a Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság(20)

Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korábanDr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztéséreA mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életbenA mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...
A digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakban von Az én könyvtáram
A digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakbanA digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakban
A digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakban
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszábanA biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...
A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdéseiA társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései
A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései

Más de Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)

A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow von
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
13 views21 Folien
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban von
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanA mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
15 views23 Folien
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában von
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korábanTársadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korábanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
12 views24 Folien
A domotika rendszerek jövője von
A domotika rendszerek jövőjeA domotika rendszerek jövője
A domotika rendszerek jövőjeCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
15 views24 Folien
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel... von
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
62 views33 Folien
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell... von
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
61 views21 Folien

Más de Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)(14)

A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanA mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korábanTársadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBANDOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...
Kutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokban von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokbanKutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokban
Kutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokban

Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság

 • 1. Informatikai Biztonsági Kerekasztal III. tudományos-szakmai konferencia 2017. november 28. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézet Budapest Kollár Csaba A mesterséges intelligencia és a humán biztonság
 • 2. DIGITÁLIS KOR társadalmi vetületei gazdasági hatásai információbiztonság humán aspektusa biztonságtudatosság fejlesztése ember-robot interakció emberi oldala intelligens városok Mi az ember helye és szerepe a mesterséges intelligencia korában?
 • 4. Az AI néhány formája Watson Sophia Deep Blue
 • 5. A mesterséges intelligencia az intelligens gépek gyártásának tudománya és mérnöki gyakorlata. John McCarthy
 • 6. Az AI fontosabb tudományterületi kapcsolatai Számítás- tudomány Kommunikáció- és nyelvtudomány Biztonság- tudomány Biológia és orvostudomány Idegtudomány Pszichológia Szociológia FilozófiaMatematika Műszaki tudományok
 • 8. Az AI és egyéb technológiák kapcsolata Cloud - Felhő alapú számítástechnika Analytics - Big data analitika, adatbányászat Mobile - Mobil szolgáltatások és alkalmazások Social media - Közösségi média Security - Biztonság AR - Kiterjesztett és kevert valóságok IoT - Dolgok internete Robots - Robotok és drónok Networks - Hálózatok, grid
 • 9. Különbség a program és az AI között* program AI • Programozó írta • Determinisztikus: ugyan arra a kérdésre ugyan azt a választ adja • Igen-nem, 0-1 jellegű eredményt ad • Az ember mondja meg, hogy mi a helyes eredmény • Szabályokat futtat, nincs helye a szabályok felülírásának • Programozó írta • Valószínűséggel dolgozik: bizonyos eséllyel ugyan az a válasz az adott kérdésre • Kevésbé-jobban, 85%-15% jellegű eredményt ad • A programozó a célt adja meg, a gép kísérletezi ki a helyes eredményeket • Mintákat vizsgál • Helye van a meglepetéseknek és a hangsúlyok eltolásának *Biczó (2017) alapján
 • 11. • Grafikus felhasználói felület • Automatikus storage menedzsment • Objektumorientált programozás • Adatbányászat • Számítógépes játékok • Távközlés: automatikus online asszisztensek • Chatbot • Hanghívás • Beszédfelismerés • Képfelismerés • Alakfelismerés Számítástudomány
 • 12. • NASA repülési kutatóközpont • Hangfelismerés a harci repülőgépeken • Útmutatás az AI pilótákhoz a légiforgalmi irányítókon keresztül • Automatikus hajtóműrendszer autókban Repülés és automatizálás
 • 13. • Biztonsági rendszerek • Kényelmesebb élet • Élhetőbb város • Rend a káoszban (tömegközlekedés) • Energiaellátás • Hulladékgazdálkodás • Víz- és szennyvízgazdálkodás • Környezetvédelem • Megfigyelőrendszerek Épületek, városok
 • 14. • Hontalanság és éhezés – műholdképek elemzése annak megállapítására, hogy hol van a legnagyobb szükség a segítségre • Műholdképek elemzése – aszályos területek • Trágyázás, öntözés támogatása • Ellenállóbb növényfajták kifejlesztése • Regionális, országos szinten a termelés összehangolása Szociális ellátás Precíziós mezőgazdaság
 • 15. • Mesterséges intelligencia tanítja, mentorálja, tutorálja a diákokat, hallgatókat • Jobban modellezhetőek a társadalmi folyamatok, természettudományos megállapítások • Pozitív visszajelzés a fejlődésről a diáknak, a tanárnak • Jobban és szofisztikáltabban mérhető a diákok fejlődése • SNI-s, (szellemi) fogyatékos gyerekek jobban elfogadják a robotot • Kiterjesztett és virtuális világok: AI AR-rel és VR-rel együtt • A diákok szükségleteihez és tudásszintjéhez illeszkedő grafikus kezelőfelület Oktatás
 • 16. • Adatbányászat az egészségügyi adatokban • Kezelési terv megalkotása • Rutintevékenységek támogatása • Személyes és online konzultációk (AI doki) • Egészségügyi segítség és gyógykezelés • Személyre szabott precíziós gyógyszerelés és dozírozás • Gyógyszergyártás • Segíti a beteget a megfelelő döntés meghozatalában • Elemzi az egészségügyi (ellátó)rendszert Egészségügy
 • 17. • Tőzsdei, gazdasági előrejelzések • Személyes bankár • Döntéstámogatás • Csalások megakadályozása, felderítése Gazdaság, pénzügyek
 • 19. • Robotok összeszerelése • Ipari robotok (szerelés, hegesztés, szállítás) • Szállítórobotok • Robotnavigáció • Társas interakcióra képes robotok Robotika
 • 20. A robotok fajtái – pszichológiai megközelítés* *Libin & Libin (2004) alapján Megnevezés Emberi szükségletek Viselkedési konfig. Fizikai megjelenés Ipari robotok Kemény és veszélyes munka végzése Emberi viselkedés helyettesítése a szituációtól függően Gépszerű, hangsúlyt fektetve a perifériákra Kutatórobotok Az emberi szenzomotoros kapacitások kiterjesztése Katonai és mentési robotok Aktivitás életveszélyes helyzetekben Emberi érzések és érzelmek kiváltása és előhozása a cél Létező tárgyak és funkciók működés közbenOrvosi robotok Finom, precíz motorikus műveletek az emberi testben Rekreációs robotok Megerősítés a szórakoztatáson keresztül INTERAKTÍV ROBOTOK Társadalmi robotok Kommunikáció, társalgás Emberi arckifejezések, bonyolult gesztusok társadalmi jelentések alapján Antropomorf, emberszerű (humanoid) kinézet Terápiás képességgel rendelkező robotok A negatív érzelmi állapotok és viselkedés terápiája és kezelése A társadalmi viselkedés élethű modellezése Ember- vagy állatszerű kinézet
 • 21. A társadalmi robotok jellemzői 1. A társadalmi érzést felidéző1 A robotok az emberekhez hasonlóan képesek ápolni, ellátni, megérinteni az embert. 2. A társadalmi szituációba helyezhető2 A robotok a társadalmi környezetbe helyezhetőek, ahol érzékelnek, reagálnak, megkülönböztethetőek más szereplőktől és a környezettől. 3. Társaságkedvelő3 A robotok az emberekkel közösen vesznek részt a társadalmi célok megvalósítása érdekében. A robotok a társas megismerés modelljeit igénylik. 4. Társadalmilag intelligens4 A robotra emberszerű társadalmi intelligencia jellemző, a robotok az emberi megismerés és a társas kompetencia modelljeit igénylik. 5. Társadalmilag interaktív5 A szociális interakció központi szerepet játszik, s messze fejlettebb a robot e tekintetben is társaihoz képest. 1,3Breazeal (2002, 2003), 2,5Fong et al. (2003), 4Dautenhahn (1998)
 • 22. EMBERI INTELLIGENCIA memória motiváció Az ember-robot interakció* *Salem (2016) érzékelés érzelmek megismerés kifejezés MESTERSÉGES INTELLIGENCIA tudásbázis motiváció érzékelés érzelmek megismerés kifejezés HRI EMBER ROBOT
 • 23. Mi indokolja a katonai robotok használatát? • A katonáknak a polgári felhasználókhoz képest gyakran veszélyesebb feladatokat kell végrehajtania • Átkelés aknamezőn • Fel nem robban bombák hatástalanítása • Ellenséges épületek kiürítése • Robotok végezzék ezeket a feladatokat a katonák helyett • Ismeretlen környezetben való működés • Az ember helyettesítése és/vagy támogatása a veszélyes, nehéz és piszkos feladatokban • Az emberi élet megóvása -> pénzügyi támogatás a fejlesztésekre Honvédelem 1.
 • 24. A katonai robotok lehetséges felosztása 1. Fizikai – virtuális (mesterséges intelligencia) 2. Ember által vezérelt – „önjáró” 3. Egy feladatra (funkcionális) – több feladatra kifejlesztett (univerzális) 4. Robotszerű – ember- és/vagy állatszerű (android, humanoid, animoid) 5. UAV (pilóta nélküli légi jármű) – UUV (pilóta nélküli víz alatti jármű) – UGV (pilóta nélküli földi jármű) Honvédelem 2.
 • 25. 3 fejlesztési irány 1. Az AI révén minél nagyobb autonómiát biztosítani a robotoknak, az AI a robot saját testében/fejében van 2. robotoknak egy kisebb memóriakapacitás elég, ami révén az alapvető funkciókat ellátja (pl.: megy, halad, lő, szenzorokkal méri a környezetét), de autonómiája alacsony szintű, így cselekvése központilag irányított (ember, vagy AI által) 3. a különálló robotegyedek nem rendelkeznek komoly memóriakapacitással, de azzal, hogy összekapcsolják őket a GRID, vagy egyéb technológia segítségével, kollektív tudást, s megnövekedett kollektív AI-t kapnak Honvédelem 3.
 • 26. • Kockázatkezelés • Hang-, kép-, tárgy-, szövegfelismerés • Forenzikus területek • Kiberbiztonság • Incidensmenedzsment Biztonságtudomány
 • 27. • Valószínűségi modellek • Kockázatfelismerés • Kockázatelemzés • Kockázatértékelés és válasz • Kockázatfigyelés • Kockázattervezés • Különböző kockázati tényezők/faktorok közötti összefüggések (korreláció) valószínűségi vizsgálata • Kockázat előrejelzés/predikció • Optimalizálás, vezérlés/szabályozás a kockázatok bekövetkezési valószínűségének a csökkentése Biztonságtudomány – kockázatkezelés
 • 28. • Nyomtatott, kontúros háttérrel rendelkező szöveg beolvasása – OCR (pl.: Recognita 1.0, 1987) • Szép betűkkel megformált kézírás beolvasása • Kézírás beolvasása • Szennyezett (piszkos) papíron levő kézírás beolvasása • Beolvasott szöveg értelmezése • Beolvasott és értelmezett szöveg hibáinak kijavítása (pl.: elírás, hiányzó, vagy nem olvasható betűk, szavak) • Beolvasott szöveg fordítása • Beolvasott és értelmezett szöveg fordítása • Szövegalkotás stílus alapján Biztonságtudomány – szövegfelismerés és -elemzés
 • 29. • Mintázatfelismerés (pl.: ujjlenyomat) • Egyszerűbb alakfelismerés (háromszög, kör, négyzet) • Bonyolultabb alakfelismerés • Bonyolultabb alakfelismerés és megkülönböztetés más tárgyaktól • Részletkutatás (kép egyes részei alapján tartalmak összekapcsolása) • Arcfelismerés • Arcfelismerés, beazonosítás, megkülönböztetés másoktól • Mozgásfelismerés • Követés (pl.: videón) • Felismerés rossz körülmények mellett (sötét, rossz felbontás, hiányos képi tartalom) • Szándékfelismerés (predikció) Biztonságtudomány – képfelismerés és -elemzés
 • 30. • Zajos környezet hangtisztítása • Egyszerűbb hangfelismerés és megkülönböztetés (ember hangját a környezettől) • Hang nonverbális elemeinek (hangszín, hangerő, stb.) felismerése • Nonverbális elemek elemzése révén szándék-predikció • Szavak felismerése • Mondatok felismerése és értelmezése • Adott személy beszédének felismerése és kiszűrése a környezetéből • Kontextuális beszédtartalom elemzés • Beszédgenerálás adott stílus szerint Biztonságtudomány – beszédfelismerés és -elemzés
 • 31. • Felderítés • Mintázatok felismerése • Kép, hang, szövegfelismerés • Kapcsolati háló feltérképezése • Nyomkövetés, haladási útvonal predikciója • Elkövetői csoport megrajzolása • Elkövetői profil megrajzolása Biztonságtudomány – forenzikus területek
 • 32. • Támadásdetektálás • Riasztáskezelés • Incidenskezelés • Hálózati behatolásérzékelés és megelőzés • Csalások felderítése • Botnet-vadászat • Biztonságos felhasználói azonosítás • Spamszűrés • Támadói mintázat/viselkedés meghatározása • Prediktív előrejelzések • Logfájlok mélyelemzése • Különböző, mesterséges intelligenciára épülő védelmi megoldások együttműködése • Eseményvizualizáció Biztonságtudomány – kiberbiztonság
 • 33. AZ AI FILOZÓFIAI MEGKÖZELÍTÉSE
 • 34. 1. ember:Isten = állat:ember 2. állat:ember = gép:ember ember = Isten? (teremtünk) ember = állat? (veganizmus) ember = gép? (intelligencia)
 • 35. Mesterséges intelligencia Humán intelligencia • Képes az emberi viselkedés és a kognitív folyamatok szimulációjára • Megragadja és megőrzi az emberi szakértelmet és kommunikált tapasztalatot • Nagy mennyiségű adatot képes gyorsan megérteni, gyorsan ad választ • Nincs józan ész • Nem tud egyszerre vegyes tudással foglalkozni • Sokba kerül a fejlesztése • Jogi és etikai kérdéseket és problémákat vet fel • Intuíció, józan ész, ítélet, kreativitás, hit • Az intelligencia bemutatásának képessége hatékony kommunikáció révén • Érvelés és kritikus gondolkodás • Az ember hibázik • Korlátozott tudásbázis • A számítógéphez képest az adatfeldolgozás lassan történik az agyban • Az ember nem képes nagy mennyiségű adat tárolására a memóriájában
 • 36. 1. az emberek és aktivitásaik észlelése 2. a verbális kifejezések generálása (beszéd), illetve a beszéd megértése 3. nonverbális kifejezések generálása, illetve a nonverbális jelzések megértése 4. az érzelmi állapotok modellezése, kifejezése és megértése 5. a szándékos cselekvések felismerése és közvetítése 6. együttműködés az emberekkel 7. navigálás (fizikai helyzetfelismerés) az emberek környékén és környezetében 8. társadalmi kontextusban tanulni az emberektől Az AI mérföldkövei
 • 37. Felügyelt tanulás • jó válaszok előre megadva, AI jósol • tréningadatbázis Nem felügyelt tanulás Problémák, kérdések: • Mit kellene megtanítani a géppel? • Mikor engedhetjük, hogy a gép nem felügyelt módon is tanuljon? • Milyen a tanulói környezete a gépnek? • Mennyi ideje van a gépnek/embernek, hogy a gép tanuljon? • Alul-, illetve túltanulás veszélye A gépi tanulás
 • 38. 1. nem nyújt semmilyen segítségét, mindent az ember csinál. 2. teljes körű cselekvési alternatívákat kínál. 3. leszűkíti a cselekvést néhány választási lehetőségre. 4. egyetlen tevékenységet/műveletet végez. 5. végrehajtja a műveletet, ha az ember jóváhagyja azt. 6. mielőtt a műveletet végrehajtaná, lehetőséget az embernek, hogy azt megvétózza. 7. automatikusan hajtja végre a műveletet, de erről feltétlenül tájékoztatja az embert. 8. a művelet automatikus végrehajtás után csak akkor tájékoztatja az embert, ha az kéri. 9. a művelet automatikus végrehajtása után csak akkor tájékoztatja az embert, ha ilyen döntést hoz. 10. maga dönt el mindent, automatikusan működik, figyelmen kívül hagyva az embert. A gép autonómiája – A számítógép…
 • 39. A gépi tanulás* Bemenet Kézzel tervezett program Kimenet Szabály alapú rendszer Klasszikus gépi tanulás Bemenet Kézzel tervezett funkció Leképezés a funkciókból Kimenet Reprezentációs gépi tanulás Bemenet Tanult funkciók Leképezés a funkciókból Kimenet Mélytanulás (deep learning) Bemenet Tanult funkciók Tanult összetett funkciók Leképezés a funkciókból Kimenet *Bengio, 2016
 • 41. 1. Az AI mindenhol megjelenik, köszönhetően a mobileszközökbe integrált AI platformoknak 2. A műszaki-informatikai fejlesztések mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap az AI etikai és humán oldala 3. Az AI lényegesen hatékonyabbá fogja tenni a munkafolyamatokat 4. Az AI segítségünkre lesz, hogy a dolgokat jobban csináljuk 5. Az AI révén az életünk kényelmesebbé válik 6. Együtt fogunk dolgozni az AI-ra épülő megoldásokkal 7. A veszélyes munkaterületeken AI-ra épülő megoldások helyettesítik az embert Az AI jövője
 • 43. • Hogyan változik meg a társadalom, ha az AI-ra épülő megoldások tömegesen jelennek meg? • Mennyiben lesz más a β-generáció, akinek szocializációjában az AI egyre komolyabb szerepet kap? • Mikor jelenik meg az embernél minden területen intelligensebb mesterséges intelligencia? • Kell-e attól félni, hogy az AI elveszi az emberek munkáját? • Milyen törvényeket kell megalkotni, hogy a rossz szándékú programozók nem fejleszthessenek veszélyes AI-t? • Ha az AI hibázik, ki a felelős? • Az AI-val történő együttműködés alá-fölé, vagy mellérendelő kapcsolatban valósul meg? • Mikor jelenik meg a jogban az AI-jog, a robotházasság, az ember-robot vagyonmegosztás (fizikai és szimbolikus), a robotöröklés, a robotemlék-öröklés problematikája?
 • 44. The best way to predict your future is to create it. Abraham Lincoln
 • 45. Dr. Kollár Csaba PhD NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola kollar.csaba@uni-nke.hu https://www.linkedin.com/in/drkollarcsaba http://www.slideshare.net/drkollarcsaba Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
 • 46. • https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/blogs/us/thumbnails/machine-learning-how-were-teaching-computers-to-think- 1/thinkingrobot.jpg • https://20967-presscdn-pagely.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/03/artificial_intelligence.jpg • https://www.codeproject.com/KB/AI/1182210/Def.png • http://www.geeksforgeeks.org/artificial-intelligence-an-introduction/ • https://openclipart.org/download/274620/Low-Poly-Neuronal-Brain.svg • http://legalexecutiveinstitute.com/wp-content/uploads/2016/02/AI-Graphic-NEW.jpg • https://static.independent.co.uk/s3fs-public/thumbnails/image/2011/10/31/20/48-John-McCarthy-AP.jpg • https://en.wikipedia.org/wiki/AlphaGo#/media/File:Alphago_logo_Reversed.svg • https://en.wikipedia.org/wiki/DeepMind#/media/File:DeepMind_logo.png • https://en.wikipedia.org/wiki/Watson_(computer)#/media/File:IBM_Watson_Logo_2017.png • https://en.wikipedia.org/wiki/IBM#/media/File:IBM_logo.svg • https://en.wikipedia.org/wiki/Google#/media/File:Google_2015_logo.svg • https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Alexa#/media/File:Amazon_Alexa_App_Logo.png • https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61qaMh0rSIL._SL1000_.jpg • https://static1.squarespace.com/static/58da330debbd1a5419611082/58dfd4eab3db2bb290310a4a/595cc6a0e6f2e1e5a059f8b3/ 1499253390239/Facebook+AI+Research.png • https://www.americanbazaaronline.com/wp-content/uploads/2016/10/Sophia.png • https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Deep_Blue.jpg/399px-Deep_Blue.jpg • https://cdn2.hercampus.com/Life%20of%20a%20Philosophy%20Major.jpg • https://www.kickstarter.com/projects/kirilleremenko/artificial-intelligence-a-ztm-learn-how-to-build-a • https://millercenter.org/sites/default/files/styles/gallery_slider_desktop_2x/public/pg-lincoln6- abraham_lincoln_seated_feb_9_1864-800x480.jpg?itok=rTegMzWk • https://www.investors.com/wp-content/uploads/2016/11/FA-robo-111116-adobe.jpg • https://ak1.picdn.net/shutterstock/videos/22371361/thumb/1.jpg • https://wallpapershome.com/images/pages/pic_hs/2857.jpg • http://tarotsnet.net/wp-content/uploads/2016/11/tarot_cards-1200x800.jpg A felhasznált képek forrása