A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL?

Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)Social aspects and economic impacts of the digial age, especially information security and security awareness um PREMA Consulting
KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2022.
2022. szeptember 30.
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Budapest
Kollár Csaba
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES
INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL?
Mesterséges
Intelligencia
Műhely
Bemutatkozás
társadalmi vetületei
gazdasági hatásai
információbiztonság
humán aspektusa
biztonságtudatosság
fejlesztése
ember-robot interakció
emberi oldala
intelligens városok és
épületek
1. Forradalmak kora
2. Kibernetika
3. Klasszikus számítástechnika
4. Mesterséges intelligencia
alapjai
5. Az MI filozófiai megközelítése
6. MI a gyakorlatban
7. Kvantumgondolkodás
8. Klasszikus- vs.
kvantumszámítástechnika
9. Játszótér
10. Kitekintés a jövőbe
kibernetika reneszánsza
A mesterséges intelligencia társadalmi vetületei
gazdasági hatásai
Három meghatározó forradalom
(Humán)
géntechnológia
forradalma
Robotika
forradalma
(erős mesterséges
intelligencia)
Nanotechnológia
forradalma
Robotizált
génsebészet
Neuroprotézis
Embergép
Biochip
Génmódosítás
Génsebészet
Nanoanyagok
kapcsolódása a
génekhez,
sejtekhez
Nanorobotok,
aeroszol robotok,
gyógyító robotok
Ember-gép (?)
KIBERNETIKAI ALAPVETÉS
Rendszer (1)
RENDSZER
Input1
Input2
.
.
.
Input3
Output1
Output2
.
.
.
Output3
 Milyen inputok/outputok vannak?
 anyag
 energia
 információ (tapasztalat, tudás)
 pénz
 humán erőforrás
 Mik a rendszer saját erőforrásai?
 idő (ami valamely tevékenység elvégzéséhez szükséges)
 humán erőforrás (a szervezet munkavállalói)
 know how, innováció
 stb...
 Mik az erőforrások paraméterei?
 avulás, romlás, meghibásodás mértéke, várható ideje
 szubjektív megítélés (pl.: szép, jó, kellemes, hasznos)
 fizikai-kémiai jellemzők
 ár
Rendszer (2) – erőforrások
 Átereszti magán
 Raktározza
 Szállítja
 Feldolgozza
 Átalakítja
 Komplex tevékenység
Rendszer (3) – mit csinál a rendszer az
erőforrásokkal?
1) Ismerjük a működését
2) Következtetünk a működésére: input -> output
transzformáció
3) Vannak sejtéseink a működésről
4) Nem ismerjük a működését
5) A rendszer állapota a megfigyeléstől függ
Rendszer (4) – a rendszer ismerete
A KLASSZIKUS SZÁMÍTÁSTECHNIKA
 Bináris logika: igen/nem, 0/1 (Boole-algebra)
 Egy- és kétbites kapuk alkalmazása
 Logikai függvények: AND, OR, NAND, NOR
 Számítási kapacitások exponenciális növekedése
 Egyre több adat áll rendelkezésre
 Egyre több adat dolgozható fel közel valós
időben
Az elvek nem változtak, csak az idő telik
Moore törvénye
Miniatürizálás
2 nm – 2024
3 nm – 2022
5 nm – 2020
7 nm – 2018
10 nm – 2016
14 nm – 2014
22 nm – 2012
32 nm – 2009
45 nm – 2007
65 nm – 2005
90 nm – 2003
130 nm – 2001
180 nm – 1999
250 nm – 1996
350 nm – 1993
600 nm – 1990
800 nm – 1987
1 µm – 1984
1.5 µm – 1981
3 µm – 1977
6 µm – 1974
10 µm – 1971
Különbség a program és az MI között*
program MI
• Programozó írta
• Determinisztikus: ugyan arra a
kérdésre ugyan azt a választ
adja
• Igen-nem, 0-1 jellegű
eredményt ad
• Az ember mondja meg, hogy mi
a helyes eredmény
• Szabályokat futtat, nincs helye a
szabályok felülírásának
• Programozó írta
• Valószínűséggel dolgozik:
bizonyos eséllyel ugyan az a
válasz az adott kérdésre
• Kevésbé-jobban, 85%-15%
jellegű eredményt ad
• A programozó a célt adja meg, a
gép kísérletezi ki a helyes
eredményeket
• Mintákat vizsgál
• Helye van a meglepetéseknek
és a hangsúlyok eltolásának
*Biczó (2017) alapján
BEVEZETÉS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁBA
A mesterséges intelligencia építőkövei
Adatok
Rengeteg adat áll rendelkezésre, ezek mennyisége folyamatosan növekszik
Számítási kapacitás
Olyan számítások is elvégezhetők belátható időn belül, amire tíz évvel ezelőtt
még a szuperszámítógépek sem voltak képesek
Algoritmusok
A mesterséges intelligenciát támogató algoritmusok, statisztika és
valószínűségszámítás, regressziós modellek, klasszifikáció, klaszterizáció,
lágyszámítási módszerek megjelenése a gyakorlati, összetett, komplex, bonyolult
problémák megoldásában
Szinergia
Technológiák fejlődése és összekapcsolása
Mesterséges intelligencia Humán intelligencia
• Képes az emberi viselkedés és a
kognitív folyamatok szimulációjára
• Megragadja és megőrzi az emberi
szakértelmet és kommunikált
tapasztalatot
• Nagy mennyiségű adatot képes
gyorsan megérteni, gyorsan ad
választ
• Nincs józan ész
• Nem tud egyszerre vegyes tudással
foglalkozni
• Sokba kerül a fejlesztése
• Jogi és etikai kérdéseket és
problémákat vet fel
• Intuíció, józan ész, ítélet,
kreativitás, hit
• Az intelligencia bemutatásának
képessége hatékony kommunikáció
révén
• Érvelés és kritikus gondolkodás
• Az ember hibázik
• Korlátozott tudásbázis
• A számítógéphez képest az
adatfeldolgozás lassan történik az
agyban
• Az ember nem képes nagy
mennyiségű adat tárolására a
memóriájában
MI
Felhő alapú
számítástechnika
Robotizáció,
drónok
0110101
1101010
1101010
BDA
Mobil
Biztonság(i kamerák)
Közösségi média
AR, VR, MR
(I)IoT és szenzor
Vezetékes és vezeték-
nélküli hálózatok
Kapcsolódó technológiák és alkalmazások
GIS, GPS
AZ MI FILOZÓFIAI MEGKÖZELÍTÉSE
1. Isten : ember = ember : állat
2. Ember : állat = ember : gép
3. Szingularitás: Isten = MI?
ember = Isten? (teremtünk)
ember = állat? (veganizmus)
ember = gép? (intelligencia)
1. nem nyújt semmilyen segítségét, mindent az ember csinál.
2. teljes körű cselekvési alternatívákat kínál.
3. leszűkíti a cselekvést néhány választási lehetőségre.
4. egyetlen tevékenységet/műveletet végez.
5. végrehajtja a műveletet, ha az ember jóváhagyja azt.
6. mielőtt a műveletet végrehajtaná, lehetőséget az embernek, hogy
azt megvétózza.
7. automatikusan hajtja végre a műveletet, de erről feltétlenül
tájékoztatja az embert.
8. a művelet automatikus végrehajtás után csak akkor tájékoztatja az
embert, ha az kéri.
9. a művelet automatikus végrehajtása után csak akkor tájékoztatja
az embert, ha ilyen döntést hoz.
10. maga dönt el mindent, automatikusan működik, figyelmen kívül
hagyva az embert.
A gép autonómiája* – A számítógép…
*Sheridan (1992)
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA A GYAKORLATBAN
• Testen viselhető okoseszközök (óra, cipő, póló, külső
„csontváz”)
• Testben levő okoseszközök (implantátumok,
egészségügyi monitoring)
• Hordozható okoseszközök (telefon, tablet)
• Humanoid/animoid robotok
• Intelligens (önvezető) autók, járművek
• Intelligens épületek/létesítmények (domotika)
• Intelligens szervezetek/vállalatok
• Intelligens település/város
• Intelligens ország/társadalom (kínai TKR)
• Intelligens Föld
Az MI léptékei
• Domotika – intelligens épületek
• Nagyvárosok, megapoliszok
• Közlekedés
• Önvezető járművek
• Társadalmi értékelő rendszerek
• Környezetvédelem
• Mezőgazdaság
• Egészségügy, gyógyszeripar
• Gazdaság, pénzügyek
• Biztonság, hon- és rendvédelem
• Kiberbiztonság és informatikai rendszerek
• Oktatás, képzés, továbbképzés
• Ipar 4.0, 5.0
Az MI fontosabb felhasználási területei
• Felderítés
• Mintázatok felismerése
• Kép, hang, szövegfelismerés
• Kapcsolati háló feltérképezése
• Nyomkövetés, haladási útvonal predikciója
• Elkövetői csoport megrajzolása
• Elkövetői profil megrajzolása
Biztonságtudomány – bűnügyi területek
• Támadásdetektálás
• Riasztáskezelés
• Incidenskezelés
• Hálózati behatolásérzékelés és megelőzés
• Csalások felderítése
• Botnet-vadászat
• Biztonságos felhasználói azonosítás
• Spamszűrés
• Támadói mintázat/viselkedés meghatározása
• Prediktív előrejelzések
• Logfájlok mélyelemzése
• Különböző, mesterséges intelligenciára épülő védelmi
megoldások együttműködése
• Eseményvizualizáció
Biztonságtudomány – kiberbiztonság
KVANTUMGONDOLKODÁS
„Nature isn't classical, dammit, and if you want to
make a simulation of nature, you'd better make it
quantum mechanical, and by golly it's a wonderful
problem, because it doesn't look so easy.”
„A természet nem klasszikus, a fenébe is, és ha a
természet szimulációját akarod készíteni, akkor
inkább kvantummechanikussá tedd, és ez egy
csodálatos probléma, mert nem tűnik olyan
egyszerűnek.”
Richard P. Feynman gondolata
„Ha nincs szemlélő / Nincs esemény”
 Kis méreteknél az anyag pontszerűsége (pontos
helyzete) elmosódik.
 A rendszer pillanatnyi állapotát hullámfüggvény
ábrázolja, a mérhető tulajdonságok valószínűségi
eloszlását írjuk le.
Kvantumelmélet
Schrödinger macskája (szuperponált qubit)
1. Szuperpozíció: itt is vagyok, ott is vagyok, a
macska élő is, meg nem is, hoztam ajándékot,
meg nem is, elektron helyzete az atommag körül.
2. A mérés megváltoztatja a kvantumbitet.
3. A kvantumbitek összefonódhatnak, s amikor
mérést hajtunk végre az egyiken, az befolyásolja a
másik állapotát is.
Alapgondolatok
KLASSZIKUS VS. KVANTUM
Van egy sok (n) adatból álló adatsorunk (pl.: telefonkönyv).
Kinek a száma a +36-1-758-4321?
Hagyományos módszerrel
• Legrosszabb esetben n-1 lekérdezés kell
• Az adatbázis nagyságával arányos nő a lekérdezések száma és
ideje
Kvantum módszerrel
• n a keresési idő
Kvantum 4-szer gyorsabb, mint a hagyományos.
Eredmény: hatékonyabb keresés (+)
Adatkeresés (Grover-algoritmus)
Bontsunk fel számokat prímszámok szorzatára (RSA titkosítás)!
Hagyományos módszerrel:
• Átlagos számítógépen 60 jegyű szám 10 perc, 1024 jegyű szám
1054 év
• Ahogy a számjegyek száma növekszik, exponenciális
növekedés a megoldási időben
• Kiszámolni nehéz, ellenőrizni könnyű
Kvantum módszerrel:
• 1024 jegynél kb. 1 nap alatt
Kvantum sokkal gyorsabb, mint a hagyományos.
Eredmény: az RSA titkosítást belátható időn belül fel lehet
törni (-)
Prím-faktorizáció (Shor-algoritmus)
KVANTUM = IDŐGAZDÁLKODÁS?
1. Részletesebb, átfogóbb, alaposabb pénzügyi,
gazdasági elemzések
2. Pontosabb időjárásjelentés
3. Új, „feltörhetetlen” kriptográfiai algoritmusok
4. Anyag- és gyógyszerkutatások
5. Új anyagok felfedezése (akkumulátorok,
napelemek)
6. Okosvárosok, önvezető autók
7. Kvantuminternet -> kvantum-metaverzum
Kvantum-hatékonyság
JÁTSZÓTÉR
Arduino
IBM Quantum
Quantumplayground
KITEKINTÉS A JÖVŐBE
1. Fejlesztések iránya: elektron, vagy atommag
spinje, fény polarizációja, elektron pozíciója,
elektronok, fotonok száma, áram iránya egy
szupravezető karikában… merre tovább?
2. Szuperpozíció sérülékeny – hogyan védjük meg?
3. Kvantumbit teljesen zárt rendszerben – hogyan
hajtsunk rajta végre műveleteket?
4. Hogyan építsünk jól skálázható/fejleszthető
rendszert?
5. Kvantumfölény: politikai, gazdasági értelemben is
6. Hatalmas üzlet vs. Dot com lufi 2.0
Dr. Kollár Csaba PhD
kibernetikus, tudományos főmunkatárs, műhelyvezető
Óbudai Egyetem Mesterséges Intelligencia Műhely
www.drkollar.hu | www.linkedin.com/in/drkollarcsaba | www.slideshare.net/drkollarcsaba
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMETEKET!
Felhasznált képek forrása
• https://dug.com/wp-content/uploads/2021/08/Prisms.jpg
• https://pixabay.com/illustrations/binary-one-cyborg-cybernetics-1536651/
• https://www.simslifecycle.com/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/Electronic-Numerical-Integrator-And-Computer.png
• https://en.wikipedia.org/wiki/Moore%27s_law#/media/File:Moore's_Law_Transistor_Count_1970-2020.png
• https://pixabay.com/illustrations/yin-and-yang-fire-water-hand-1947878/
• https://www.3szek.ro/load/cikk/152577/a-szo-mint-anyag
• https://pixabay.com/photos/board-electronics-computer-453758/
• https://www.pexels.com/photo/white-and-blue-robot-figure-8566473/
• https://www.pexels.com/photo/a-man-and-woman-with-prosthetic-hand-sitting-on-the-floor-7689143/
• https://www.pexels.com/photo/photo-of-lake-552788/
• https://www.pexels.com/photo/coding-script-965345/
• https://pixabay.com/photos/hourglass-time-hours-clock-620397/
• https://pixabay.com/photos/esoteric-fortune-telling-cards-242773/
• https://pixabay.com/photos/physics-quantum-mechanics-3864564/
• https://pixabay.com/photos/playground-swing-slide-school-fun-99509/
• https://turbofuture.com/computers/build-quantum-computer
1 von 44

Recomendados

A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL von
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚLA KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚLCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
44 views25 Folien
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben von
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életbenA mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életbenCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
321 views66 Folien
Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia? von
Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?
Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
215 views38 Folien
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonsága von
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonságaA nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonsága
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonságaCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
12 views20 Folien
Szinergia és szingularitás a polgári és katonai életben von
Szinergia és szingularitás a polgári és katonai életbenSzinergia és szingularitás a polgári és katonai életben
Szinergia és szingularitás a polgári és katonai életbenCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
537 views33 Folien
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ... von
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
235 views37 Folien

Más contenido relacionado

Similar a A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL?

Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál... von
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
562 views24 Folien
Artifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGI von
Artifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGIArtifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGI
Artifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGISzabolcs Baader
23 views50 Folien
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában von
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszábanA biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszábanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
569 views29 Folien
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei... von
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
418 views25 Folien
A mesterséges intelligencia Kínában von
A mesterséges intelligencia KínábanA mesterséges intelligencia Kínában
A mesterséges intelligencia KínábanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
603 views51 Folien
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudományban von
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudománybanA mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudományban
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudománybanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
28 views28 Folien

Similar a A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL?(15)

Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...
Artifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGI von Szabolcs Baader
Artifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGIArtifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGI
Artifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGI
Szabolcs Baader23 views
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszábanA biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...
The impact of artificial intelligence on civil and military security von Anita Krifka
The impact of artificial intelligence on civil and military securityThe impact of artificial intelligence on civil and military security
The impact of artificial intelligence on civil and military security
Anita Krifka22 views
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonságKollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság
Dr. Kollár Csaba PhD: A katona-robot interakció fejlődési irányai a következő... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba PhD: A katona-robot interakció fejlődési irányai a következő...Dr. Kollár Csaba PhD: A katona-robot interakció fejlődési irányai a következő...
Dr. Kollár Csaba PhD: A katona-robot interakció fejlődési irányai a következő...
Szervezeti és üzleti kihívások az analitikában: Miben segít a CEU új képzése? von Miklos Koren
Szervezeti és üzleti kihívások az analitikában: Miben segít a CEU új képzése?Szervezeti és üzleti kihívások az analitikában: Miben segít a CEU új képzése?
Szervezeti és üzleti kihívások az analitikában: Miben segít a CEU új képzése?
Miklos Koren449 views
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...

Más de Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)

A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow von
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
15 views21 Folien
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban von
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanA mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
15 views23 Folien
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában von
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korábanTársadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korábanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
12 views24 Folien
A domotika rendszerek jövője von
A domotika rendszerek jövőjeA domotika rendszerek jövője
A domotika rendszerek jövőjeCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
15 views24 Folien
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére von
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztéséreA mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztéséreCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
22 views27 Folien
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel... von
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
62 views33 Folien

Más de Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)(17)

A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanA mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korábanTársadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztéséreA mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBANDOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...
Kutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokban von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokbanKutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokban
Kutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokban
A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdéseiA társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései
A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései
Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén...Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén...
Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén...

A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL?

 • 1. KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2022. 2022. szeptember 30. Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Budapest Kollár Csaba A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL? Mesterséges Intelligencia Műhely
 • 3. társadalmi vetületei gazdasági hatásai információbiztonság humán aspektusa biztonságtudatosság fejlesztése ember-robot interakció emberi oldala intelligens városok és épületek 1. Forradalmak kora 2. Kibernetika 3. Klasszikus számítástechnika 4. Mesterséges intelligencia alapjai 5. Az MI filozófiai megközelítése 6. MI a gyakorlatban 7. Kvantumgondolkodás 8. Klasszikus- vs. kvantumszámítástechnika 9. Játszótér 10. Kitekintés a jövőbe kibernetika reneszánsza A mesterséges intelligencia társadalmi vetületei gazdasági hatásai
 • 4. Három meghatározó forradalom (Humán) géntechnológia forradalma Robotika forradalma (erős mesterséges intelligencia) Nanotechnológia forradalma Robotizált génsebészet Neuroprotézis Embergép Biochip Génmódosítás Génsebészet Nanoanyagok kapcsolódása a génekhez, sejtekhez Nanorobotok, aeroszol robotok, gyógyító robotok Ember-gép (?)
 • 7.  Milyen inputok/outputok vannak?  anyag  energia  információ (tapasztalat, tudás)  pénz  humán erőforrás  Mik a rendszer saját erőforrásai?  idő (ami valamely tevékenység elvégzéséhez szükséges)  humán erőforrás (a szervezet munkavállalói)  know how, innováció  stb...  Mik az erőforrások paraméterei?  avulás, romlás, meghibásodás mértéke, várható ideje  szubjektív megítélés (pl.: szép, jó, kellemes, hasznos)  fizikai-kémiai jellemzők  ár Rendszer (2) – erőforrások
 • 8.  Átereszti magán  Raktározza  Szállítja  Feldolgozza  Átalakítja  Komplex tevékenység Rendszer (3) – mit csinál a rendszer az erőforrásokkal?
 • 9. 1) Ismerjük a működését 2) Következtetünk a működésére: input -> output transzformáció 3) Vannak sejtéseink a működésről 4) Nem ismerjük a működését 5) A rendszer állapota a megfigyeléstől függ Rendszer (4) – a rendszer ismerete
 • 11.  Bináris logika: igen/nem, 0/1 (Boole-algebra)  Egy- és kétbites kapuk alkalmazása  Logikai függvények: AND, OR, NAND, NOR  Számítási kapacitások exponenciális növekedése  Egyre több adat áll rendelkezésre  Egyre több adat dolgozható fel közel valós időben Az elvek nem változtak, csak az idő telik
 • 12. Moore törvénye Miniatürizálás 2 nm – 2024 3 nm – 2022 5 nm – 2020 7 nm – 2018 10 nm – 2016 14 nm – 2014 22 nm – 2012 32 nm – 2009 45 nm – 2007 65 nm – 2005 90 nm – 2003 130 nm – 2001 180 nm – 1999 250 nm – 1996 350 nm – 1993 600 nm – 1990 800 nm – 1987 1 µm – 1984 1.5 µm – 1981 3 µm – 1977 6 µm – 1974 10 µm – 1971
 • 13. Különbség a program és az MI között* program MI • Programozó írta • Determinisztikus: ugyan arra a kérdésre ugyan azt a választ adja • Igen-nem, 0-1 jellegű eredményt ad • Az ember mondja meg, hogy mi a helyes eredmény • Szabályokat futtat, nincs helye a szabályok felülírásának • Programozó írta • Valószínűséggel dolgozik: bizonyos eséllyel ugyan az a válasz az adott kérdésre • Kevésbé-jobban, 85%-15% jellegű eredményt ad • A programozó a célt adja meg, a gép kísérletezi ki a helyes eredményeket • Mintákat vizsgál • Helye van a meglepetéseknek és a hangsúlyok eltolásának *Biczó (2017) alapján
 • 14. BEVEZETÉS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁBA
 • 15. A mesterséges intelligencia építőkövei Adatok Rengeteg adat áll rendelkezésre, ezek mennyisége folyamatosan növekszik Számítási kapacitás Olyan számítások is elvégezhetők belátható időn belül, amire tíz évvel ezelőtt még a szuperszámítógépek sem voltak képesek Algoritmusok A mesterséges intelligenciát támogató algoritmusok, statisztika és valószínűségszámítás, regressziós modellek, klasszifikáció, klaszterizáció, lágyszámítási módszerek megjelenése a gyakorlati, összetett, komplex, bonyolult problémák megoldásában Szinergia Technológiák fejlődése és összekapcsolása
 • 16. Mesterséges intelligencia Humán intelligencia • Képes az emberi viselkedés és a kognitív folyamatok szimulációjára • Megragadja és megőrzi az emberi szakértelmet és kommunikált tapasztalatot • Nagy mennyiségű adatot képes gyorsan megérteni, gyorsan ad választ • Nincs józan ész • Nem tud egyszerre vegyes tudással foglalkozni • Sokba kerül a fejlesztése • Jogi és etikai kérdéseket és problémákat vet fel • Intuíció, józan ész, ítélet, kreativitás, hit • Az intelligencia bemutatásának képessége hatékony kommunikáció révén • Érvelés és kritikus gondolkodás • Az ember hibázik • Korlátozott tudásbázis • A számítógéphez képest az adatfeldolgozás lassan történik az agyban • Az ember nem képes nagy mennyiségű adat tárolására a memóriájában
 • 17. MI Felhő alapú számítástechnika Robotizáció, drónok 0110101 1101010 1101010 BDA Mobil Biztonság(i kamerák) Közösségi média AR, VR, MR (I)IoT és szenzor Vezetékes és vezeték- nélküli hálózatok Kapcsolódó technológiák és alkalmazások GIS, GPS
 • 18. AZ MI FILOZÓFIAI MEGKÖZELÍTÉSE
 • 19. 1. Isten : ember = ember : állat 2. Ember : állat = ember : gép 3. Szingularitás: Isten = MI? ember = Isten? (teremtünk) ember = állat? (veganizmus) ember = gép? (intelligencia)
 • 20. 1. nem nyújt semmilyen segítségét, mindent az ember csinál. 2. teljes körű cselekvési alternatívákat kínál. 3. leszűkíti a cselekvést néhány választási lehetőségre. 4. egyetlen tevékenységet/műveletet végez. 5. végrehajtja a műveletet, ha az ember jóváhagyja azt. 6. mielőtt a műveletet végrehajtaná, lehetőséget az embernek, hogy azt megvétózza. 7. automatikusan hajtja végre a műveletet, de erről feltétlenül tájékoztatja az embert. 8. a művelet automatikus végrehajtás után csak akkor tájékoztatja az embert, ha az kéri. 9. a művelet automatikus végrehajtása után csak akkor tájékoztatja az embert, ha ilyen döntést hoz. 10. maga dönt el mindent, automatikusan működik, figyelmen kívül hagyva az embert. A gép autonómiája* – A számítógép… *Sheridan (1992)
 • 22. • Testen viselhető okoseszközök (óra, cipő, póló, külső „csontváz”) • Testben levő okoseszközök (implantátumok, egészségügyi monitoring) • Hordozható okoseszközök (telefon, tablet) • Humanoid/animoid robotok • Intelligens (önvezető) autók, járművek • Intelligens épületek/létesítmények (domotika) • Intelligens szervezetek/vállalatok • Intelligens település/város • Intelligens ország/társadalom (kínai TKR) • Intelligens Föld Az MI léptékei
 • 23. • Domotika – intelligens épületek • Nagyvárosok, megapoliszok • Közlekedés • Önvezető járművek • Társadalmi értékelő rendszerek • Környezetvédelem • Mezőgazdaság • Egészségügy, gyógyszeripar • Gazdaság, pénzügyek • Biztonság, hon- és rendvédelem • Kiberbiztonság és informatikai rendszerek • Oktatás, képzés, továbbképzés • Ipar 4.0, 5.0 Az MI fontosabb felhasználási területei
 • 24. • Felderítés • Mintázatok felismerése • Kép, hang, szövegfelismerés • Kapcsolati háló feltérképezése • Nyomkövetés, haladási útvonal predikciója • Elkövetői csoport megrajzolása • Elkövetői profil megrajzolása Biztonságtudomány – bűnügyi területek
 • 25. • Támadásdetektálás • Riasztáskezelés • Incidenskezelés • Hálózati behatolásérzékelés és megelőzés • Csalások felderítése • Botnet-vadászat • Biztonságos felhasználói azonosítás • Spamszűrés • Támadói mintázat/viselkedés meghatározása • Prediktív előrejelzések • Logfájlok mélyelemzése • Különböző, mesterséges intelligenciára épülő védelmi megoldások együttműködése • Eseményvizualizáció Biztonságtudomány – kiberbiztonság
 • 27. „Nature isn't classical, dammit, and if you want to make a simulation of nature, you'd better make it quantum mechanical, and by golly it's a wonderful problem, because it doesn't look so easy.” „A természet nem klasszikus, a fenébe is, és ha a természet szimulációját akarod készíteni, akkor inkább kvantummechanikussá tedd, és ez egy csodálatos probléma, mert nem tűnik olyan egyszerűnek.” Richard P. Feynman gondolata
 • 28. „Ha nincs szemlélő / Nincs esemény”
 • 29.  Kis méreteknél az anyag pontszerűsége (pontos helyzete) elmosódik.  A rendszer pillanatnyi állapotát hullámfüggvény ábrázolja, a mérhető tulajdonságok valószínűségi eloszlását írjuk le. Kvantumelmélet
 • 31. 1. Szuperpozíció: itt is vagyok, ott is vagyok, a macska élő is, meg nem is, hoztam ajándékot, meg nem is, elektron helyzete az atommag körül. 2. A mérés megváltoztatja a kvantumbitet. 3. A kvantumbitek összefonódhatnak, s amikor mérést hajtunk végre az egyiken, az befolyásolja a másik állapotát is. Alapgondolatok
 • 33. Van egy sok (n) adatból álló adatsorunk (pl.: telefonkönyv). Kinek a száma a +36-1-758-4321? Hagyományos módszerrel • Legrosszabb esetben n-1 lekérdezés kell • Az adatbázis nagyságával arányos nő a lekérdezések száma és ideje Kvantum módszerrel • n a keresési idő Kvantum 4-szer gyorsabb, mint a hagyományos. Eredmény: hatékonyabb keresés (+) Adatkeresés (Grover-algoritmus)
 • 34. Bontsunk fel számokat prímszámok szorzatára (RSA titkosítás)! Hagyományos módszerrel: • Átlagos számítógépen 60 jegyű szám 10 perc, 1024 jegyű szám 1054 év • Ahogy a számjegyek száma növekszik, exponenciális növekedés a megoldási időben • Kiszámolni nehéz, ellenőrizni könnyű Kvantum módszerrel: • 1024 jegynél kb. 1 nap alatt Kvantum sokkal gyorsabb, mint a hagyományos. Eredmény: az RSA titkosítást belátható időn belül fel lehet törni (-) Prím-faktorizáció (Shor-algoritmus)
 • 36. 1. Részletesebb, átfogóbb, alaposabb pénzügyi, gazdasági elemzések 2. Pontosabb időjárásjelentés 3. Új, „feltörhetetlen” kriptográfiai algoritmusok 4. Anyag- és gyógyszerkutatások 5. Új anyagok felfedezése (akkumulátorok, napelemek) 6. Okosvárosok, önvezető autók 7. Kvantuminternet -> kvantum-metaverzum Kvantum-hatékonyság
 • 42. 1. Fejlesztések iránya: elektron, vagy atommag spinje, fény polarizációja, elektron pozíciója, elektronok, fotonok száma, áram iránya egy szupravezető karikában… merre tovább? 2. Szuperpozíció sérülékeny – hogyan védjük meg? 3. Kvantumbit teljesen zárt rendszerben – hogyan hajtsunk rajta végre műveleteket? 4. Hogyan építsünk jól skálázható/fejleszthető rendszert? 5. Kvantumfölény: politikai, gazdasági értelemben is 6. Hatalmas üzlet vs. Dot com lufi 2.0
 • 43. Dr. Kollár Csaba PhD kibernetikus, tudományos főmunkatárs, műhelyvezető Óbudai Egyetem Mesterséges Intelligencia Műhely www.drkollar.hu | www.linkedin.com/in/drkollarcsaba | www.slideshare.net/drkollarcsaba KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMETEKET!
 • 44. Felhasznált képek forrása • https://dug.com/wp-content/uploads/2021/08/Prisms.jpg • https://pixabay.com/illustrations/binary-one-cyborg-cybernetics-1536651/ • https://www.simslifecycle.com/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/Electronic-Numerical-Integrator-And-Computer.png • https://en.wikipedia.org/wiki/Moore%27s_law#/media/File:Moore's_Law_Transistor_Count_1970-2020.png • https://pixabay.com/illustrations/yin-and-yang-fire-water-hand-1947878/ • https://www.3szek.ro/load/cikk/152577/a-szo-mint-anyag • https://pixabay.com/photos/board-electronics-computer-453758/ • https://www.pexels.com/photo/white-and-blue-robot-figure-8566473/ • https://www.pexels.com/photo/a-man-and-woman-with-prosthetic-hand-sitting-on-the-floor-7689143/ • https://www.pexels.com/photo/photo-of-lake-552788/ • https://www.pexels.com/photo/coding-script-965345/ • https://pixabay.com/photos/hourglass-time-hours-clock-620397/ • https://pixabay.com/photos/esoteric-fortune-telling-cards-242773/ • https://pixabay.com/photos/physics-quantum-mechanics-3864564/ • https://pixabay.com/photos/playground-swing-slide-school-fun-99509/ • https://turbofuture.com/computers/build-quantum-computer