Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?

Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)Social aspects and economic impacts of the digial age, especially information security and security awareness um PREMA Consulting
KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2021
2021. szeptember 24.
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Budapest
Dr. Kollár Csaba PhD
Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?
BEMUTATKOZÁS
információbiztonság
humán aspektusa
biztonságtudatosság
fejlesztése
ember-robot interakció
emberi oldala
intelligens városok és
épületek
mesterséges intelligencia
• Hogyan jutottunk el a
mesterséges intelligencia
korába?
• Milyen területeken lehet
találkozni a mesterséges
intelligenciával?
• Milyen hatása van a
mesterséges intelligenciának a
társadalomra és a gazdaságra?
• Milyen jövő képzelhető el a
mesterséges intelligenciával?
• Mivel foglalkozik a Bánki Karon
a Mesterséges Intelligencia
Műhely?
A mesterséges intelligencia társadalmi vetületei
gazdasági hatásai
Bevezetés
Az MI néhány formája
Watson
Sophia
Deep Blue
Három meghatározó forradalom
(Humán)
géntechnológia
forradalma
Robotika
forradalma
(erős mesterséges
intelligencia)
Nanotechnológia
forradalma
Robotizált
génsebészet
Neuroprotézis
Embergép
Biochip
Génmódosítás
Génsebészet
Nanoanyagok
kapcsolódása a
génekhez,
sejtekhez
Nanorobotok,
aeroszol robotok,
gyógyító robotok
Ember-gép (?)
Adatok
Rengeteg adat áll rendelkezésre, ezek mennyisége folyamatosan növekszik
Számítási kapacitás
Olyan számítások is elvégezhetők belátható időn belül, amire tíz évvel ezelőtt
még a szuperszámítógépek sem voltak képesek
Algoritmusok
A mesterséges intelligenciát támogató algoritmusok, statisztika és
valószínűségszámítás, regressziós modellek, klasszifikáció, klaszterizáció,
lágyszámítási módszerek megjelenése a gyakorlati, összetett, komplex, bonyolult
problémák megoldásában
Szinergia
Technológiák fejlődése és összekapcsolása
Mesterséges intelligencia – miért most?
Az MI és a többi tudományterület
Számítás-
tudomány
Kommunikáció- és
nyelvtudomány
Biztonság-
tudomány
Biológia és
orvostudomány
Idegtudomány
Pszichológia és
pedagógia
Szociológia
Filozófia és jog
Matematika
Műszaki
tudományok
A MI kapcsolódó fogalmai
• Testen viselhető okoseszközök (óra, cipő, póló, külső
„csontváz”)
• Testben levő okoseszközök (implantátumok,
egészségügyi monitoring)
• Hordozható okoseszközök (telefon, tablet)
• Humanoid/animoid robotok
• Intelligens (önvezető) autók, járművek
• Intelligens épületek/létesítmények (domotika)
• Intelligens szervezetek/vállalatok
• Intelligens település/város
• Intelligens ország/társadalom (kínai TKR)
• Intelligens Föld
A mesterséges intelligencia léptékei
1. az emberek és aktivitásaik észlelése
2. a verbális kifejezések generálása (beszéd), illetve a
beszéd megértése
3. nonverbális kifejezések generálása, illetve a
nonverbális jelzések megértése
4. az érzelmi állapotok modellezése, kifejezése és
megértése
5. a szándékos cselekvések felismerése és közvetítése
6. együttműködés az emberekkel
7. navigálás (fizikai helyzetfelismerés) az emberek
környékén és környezetében
8. társadalmi kontextusban tanulni az emberektől
Mesterséges intelligencia mérföldkövei
1. Nem nyújt semmilyen segítségét, mindent az ember csinál.
2. Teljes körű cselekvési alternatívákat kínál.
3. Leszűkíti a cselekvést néhány választási lehetőségre.
4. Egyetlen tevékenységet/műveletet végez.
5. Végrehajtja a műveletet, ha az ember jóváhagyja azt.
6. Mielőtt a műveletet végrehajtaná, lehetőséget ad az embernek,
hogy azt megvétózza.
7. Automatikusan hajtja végre a műveletet, de erről feltétlenül
tájékoztatja az embert.
8. A művelet automatikus végrehajtás után csak akkor tájékoztatja az
embert, ha az kéri.
9. A művelet automatikus végrehajtása után csak akkor tájékoztatja az
embert, ha ilyen döntést hoz.
10.Maga dönt el mindent, automatikusan működik, figyelmen kívül
hagyva az embert.
A gép autonómiája – a számítógép…
Különbség a program és a MI között*
program MI
• Programozó írta
• Determinisztikus: ugyan arra a
kérdésre ugyan azt a választ
adja
• Igen-nem, 0-1 jellegű
eredményt ad
• Az ember mondja meg, hogy mi
a helyes eredmény
• Szabályokat futtat, nincs helye a
szabályok felülírásának
• Programozó írta
• Valószínűséggel dolgozik:
bizonyos eséllyel ugyan az a
válasz az adott kérdésre
• Kevésbé-jobban, 85%-15%
jellegű eredményt ad
• A programozó a célt adja meg, a
gép kísérletezi ki a helyes
eredményeket
• Mintákat vizsgál
• Helye van a meglepetéseknek
és a hangsúlyok eltolásának
*Biczó (2017) alapján
Mesterséges intelligencia Humán intelligencia
• Képes az emberi viselkedés és a
kognitív folyamatok szimulációjára
• Megragadja és megőrzi az emberi
szakértelmet és kommunikált
tapasztalatot
• Nagy mennyiségű adatot képes
gyorsan megérteni, gyorsan ad
választ
• Nincs józan ész
• Nem tud egyszerre vegyes tudással
foglalkozni
• Sokba kerül a fejlesztése
• Jogi és etikai kérdéseket és
problémákat vet fel
• Intuíció, józan ész, ítélet,
kreativitás, hit
• Az intelligencia bemutatásának
képessége hatékony kommunikáció
révén
• Érvelés és kritikus gondolkodás
• Az ember hibázik
• Korlátozott tudásbázis
• A számítógéphez képest az
adatfeldolgozás lassan történik az
agyban
• Az ember nem képes nagy
mennyiségű adat tárolására a
memóriájában
A mesterséges intelligencia technológiai háttere
MI
Felhő alapú
számítástechnika
Robotizáció,
drónok
0110101
1101010
1101010
BDA
Mobil
Biztonság(i kamerák)
Közösségi média
AR, VR, MR
(I)IoT és szenzor
Vezetékes és vezeték-
nélküli hálózatok
Kapcsolódó technológiák és alkalmazások
GIS, GPS
1. Felügyelt tanulás
1. Jó válaszok előre megadva, MI jósol
2. Tréningadatbázis
2. Nem felügyelt tanulás
3. Félig felügyelt tanulás
4. Megerősítéses tanulás
Problémák, kérdések:
• Mit kellene megtanítani a géppel?
• Mikor engedhetjük, hogy a gép nem felügyelt módon is tanuljon?
• Milyen a tanulói környezete a gépnek?
• Mennyi ideje van a gépnek/embernek, hogy a gép tanuljon?
• Alul-, illetve túltanulás veszélye
Gépi tanulás
A mesterséges intelligencia környezetei
MI
Tanulókörnyezet
Erőforrások:
• Idő
• Tudás
• Adat
• Információ
• Korábbi tapasztalat
• Szakember
• Hardver
• Szoftver
• Energia
• Stb…
Működési környezet
Szabadságfokok száma
Döntéshozatal
sebessége
• Tárgy sebessége a
környezetéhez
képest
• Adatok mennyisége
• Feldolgozási
sebesség és mélység
• Reakcióidő
Döntés következménye
A mesterséges intelligencia felhasználási területei
Domotika (intelligens épületek)
• Városok intelligens irányítása
(pl.: közlekedés)
• Intelligens közművek
• Város működésének folyamatos
monitorozása, optimalizálás
Nagyvárosok, megapoliszok
• Optimalizálási algoritmusok (idő, táv, stb.)
• Intelligens útvonaltervezés valós időben
• Közlekedési dugók hatékony kezelése
• Önvezető járművek
Közlekedés
• Egész országra kiterjedőm megfigyelő rendszer
• Viselkedésalapú értékelés
• Semmilyen cselekedet sem marad ismeretlen
• Pontrendszer a tettek alapján
• Jógyerek vs. Rosszgyerek
• Hosszú távú következmények az egyénre és családjára
• Hozzáférés a szűk erőforrásokhoz
• Bűnözői hajlandóság feltárása
• Bűnözés visszaszorítása
• Biztonságosabb környezet, ország
Társadalmi értékelő rendszerek
• Globális szenzorhálózatok
• Robosztus adatmennyiség folyamatos
feldolgozása
• Szennyezőforrás felderítése
• Szimulációs eljárások
Környezetvédelem
• Robottraktor, robotkombájn
• Intelligens géntechnológia
• Tápanyagoptimalizálás
• Alternatív mezőgazdasági
módszerek/rendszerek intelligens
működtetése
Mezőgazdaság
• MI-vel támogatott gyógyszerfejlesztések
• Személyre szabott gyógyítás
• Folyamatos egészségügyi monitoring
• Vizsgálati eredmények (pl.: röntgen) MI-vel
támogatott kiértékelése
• Egészségügyi robotok (sebészet)
• Szociális ellátás/ápolás
• Intelligens implantátumok
• Ritkabetegségek -> betegcsoportok
Egészségügy, gyógyszeripar
• Fogyasztói magatartás mélyelemzése
• Fogyasztói reakciók elemzése
• Személyre szabott ajánlatok, reklámok,
médiatartalmak
• Konkurencia elemzése MI segítségével
• Tőzsdei elemzések
• Predikció
Gazdaság, pénzügyek
• Robotkatonák
• Katonai stratégiák támogatása MI-vel
• Katonai és rendvédelmi kiképzés
• Kiberhadviselés
• Szenzorokkal és aktuátorokkal felvértezett
katonák
• Katona képességeinek kiterjesztése
Hon- és rendvédelem
• Információbiztonsági és
biztonságtudatossági képzések MI-vel
történő támogatása
• Adatlopás, adatszivárgás felderítése
• Logfájlelemzés
• Informatikai incidens felderítése
• Kiberbűnözői profilalkotás
• Intelligens üzemeltetés
• Intelligens erőforrás-felhasználás
Kiberbiztonság és informatikai rendszerek
• MI-vel támogatott fordítás (pl.: Google
translate)
• Szimulációs (virtuális, kiterjesztett
valóságos) képzési-, tréningkörnyezet
• MI tanár
• MI-vel támogatott ismeretátadás, ellenőrzés
• MI-vel támogatott feladatkiadás, ellenőrzés
Oktatás, képzés, továbbképzés
• Kiber-fizikai rendszerek
• Gyártásoptimalizálás
• Selejtminimalizálás
• Költségoptimalizálás
• Ember helyett robotok
• Szakmák eltűnése
Ipar 4.0 (5.0)
A Mesterséges Intelligencia Műhely
tevékenysége a Bánki Karon
• Tantárgyak
• A mesterséges intelligencia a biztonságtechnikában (BSc, MSc)
• Domotika rendszerek biztonsága (PhD)
• Ember-robot interakció biztonsági aspektusa (PhD)
• A mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségei a
biztonságtechnikában (PhD)
• Mesterséges Intelligencia Műhely
• Több mint 30 tag
• Több mint 3 éves működés
• 2021/2022-es év kiemelt kutatási témái (munkacsoportok)
• Domotika rendszerek
• Gépi látás
• Ipar 4.0/5.0
• Önvezető járművek
• Az MI technológiai és társadalomtudományi háttere
• Kiberbiztonság
• Biomechatronika
Kitekintés
a jövőbe
• Az MI mindenhol megjelenik, köszönhetően a
mobileszközökbe integrált MI platformoknak
• A műszaki-informatikai fejlesztések mellett egyre
nagyobb hangsúlyt kap az MI etikai és humán oldala
• Az MI lényegesen hatékonyabbá fogja tenni a
munkafolyamatokat
• Az MI segítségünkre lesz, hogy a dolgokat jobban
csináljuk
• Az MI révén az életünk kényelmesebbé válik
• Szakmák eltűnése, új szakmák születése
• Együtt fogunk dolgozni az MI-ra épülő megoldásokkal
Az MI jövője I.
• A veszélyes munkaterületeken az MI-ra épülő
megoldások helyettesítik az embert
• Egyre nagyon hangsúlyt kap az MI-vel kapcsolatos
informatikai rendszerek védelme
• Új hibajavító algoritmusok fejlesztése
• Megbízható emberek kiválasztása és alkalmazása a
hibás mesterséges intelligencia döntéseinek
vizsgálatára, elemzésére, módosítására, felülírására
• Új társadalmi gondolkodás megjelenése
• Új törvények elfogadása
Az MI jövője II.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Kollár Csaba PhD
Kibernetikus, tudományos főmunkatárs
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
https://www.linkedin.com/in/drkollarcsaba | http://www.slideshare.net/drkollarcsaba
• https://www.pxfuel.com/en/free-photo-xhwpz/download
• https://www.pxfuel.com/en/free-photo-epiri/download
• https://www.pxfuel.com/en/free-photo-jrdwx/download
• https://unsplash.com/photos/n6B49lTx7NM
• https://www.pngegg.com/en/png-hsbwx
• https://www.pngegg.com/en/png-znght/download
• https://www.pngegg.com/en/png-dcnvl
• https://www.freeimages.com/photo/chest-xray-1526779
• https://www.freeimages.com/photo/wealth-1238196
• https://unsplash.com/photos/c0VRNWVEjOA
• https://unsplash.com/photos/lVZjvw-u9V8
• https://unsplash.com/photos/uCGM3o8pnNA
• https://unsplash.com/photos/2JIvboGLeho
• https://unsplash.com/photos/6xeDIZgoPaw
• https://www.pngegg.com/en/png-tgwli
• https://www.freeimages.com/photo/confraternization-1436363
• https://cultura.hu/kultura/banki-donat-szabadalmai/
• https://www.pxfuel.com/en/free-photo-jnxcb/download
• https://unsplash.com/photos/2EJCSULRwC8
A felhasznált képek forrása
1 von 38

Recomendados

Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában von
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korábanDr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korábanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
741 views34 Folien
Simple Programme Gantt Chart with RAG Status von
Simple Programme Gantt Chart with RAG StatusSimple Programme Gantt Chart with RAG Status
Simple Programme Gantt Chart with RAG StatusMark Ritchie
1.9K views1 Folie
Kutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokban von
Kutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokbanKutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokban
Kutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokbanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
744 views14 Folien
Hackerpszichológia von
HackerpszichológiaHackerpszichológia
HackerpszichológiaCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
1.2K views40 Folien
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN von
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBANDOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBANCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
279 views49 Folien
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság von
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonságKollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonságCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
619 views46 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Dr. Kollár Csaba: Az informatika(i biztonság) mutatószámai von
Dr. Kollár Csaba: Az informatika(i biztonság) mutatószámai Dr. Kollár Csaba: Az informatika(i biztonság) mutatószámai
Dr. Kollár Csaba: Az informatika(i biztonság) mutatószámai Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
1.2K views40 Folien
Self-sustaining Village Projects von
Self-sustaining Village ProjectsSelf-sustaining Village Projects
Self-sustaining Village ProjectsCompositeBuilding
1.9K views22 Folien
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen von
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminenTietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminenMiia Kosonen
15.2K views22 Folien
Ulkoinen ja sisäinen viestintä von
Ulkoinen ja sisäinen viestintäUlkoinen ja sisäinen viestintä
Ulkoinen ja sisäinen viestintäTuulevi Aschan
7.5K views38 Folien
Private Cloud Architecture von
Private Cloud ArchitecturePrivate Cloud Architecture
Private Cloud ArchitectureDerek Keats
5.7K views15 Folien
Sustainable City and Architecture Design von
Sustainable City and Architecture DesignSustainable City and Architecture Design
Sustainable City and Architecture DesignYunaKubota
5K views17 Folien

Was ist angesagt?(20)

Dr. Kollár Csaba: Az informatika(i biztonság) mutatószámai von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba: Az informatika(i biztonság) mutatószámai Dr. Kollár Csaba: Az informatika(i biztonság) mutatószámai
Dr. Kollár Csaba: Az informatika(i biztonság) mutatószámai
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen von Miia Kosonen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminenTietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Miia Kosonen15.2K views
Ulkoinen ja sisäinen viestintä von Tuulevi Aschan
Ulkoinen ja sisäinen viestintäUlkoinen ja sisäinen viestintä
Ulkoinen ja sisäinen viestintä
Tuulevi Aschan7.5K views
Private Cloud Architecture von Derek Keats
Private Cloud ArchitecturePrivate Cloud Architecture
Private Cloud Architecture
Derek Keats5.7K views
Sustainable City and Architecture Design von YunaKubota
Sustainable City and Architecture DesignSustainable City and Architecture Design
Sustainable City and Architecture Design
YunaKubota5K views
Cloud Computing : enjeux pour les DSI von Stor Solutions
Cloud Computing : enjeux pour les DSICloud Computing : enjeux pour les DSI
Cloud Computing : enjeux pour les DSI
Stor Solutions2.1K views
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015 von Timo Halima
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Timo Halima3.4K views
Green Building Materials von Akash Hirpara
Green Building MaterialsGreen Building Materials
Green Building Materials
Akash Hirpara12.7K views
Piia Astila: Kulttuurihyvinvoinnin ABC luottamushenkilöille 2021 von THL
Piia Astila: Kulttuurihyvinvoinnin ABC luottamushenkilöille 2021Piia Astila: Kulttuurihyvinvoinnin ABC luottamushenkilöille 2021
Piia Astila: Kulttuurihyvinvoinnin ABC luottamushenkilöille 2021
THL1.2K views
Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2.... von Prizztech
Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2....Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2....
Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2....
Prizztech11K views
Sustainable building design von Deepika Verma
Sustainable building designSustainable building design
Sustainable building design
Deepika Verma2.5K views
NF101: Nutanix 101 von NEXTtour
NF101: Nutanix 101NF101: Nutanix 101
NF101: Nutanix 101
NEXTtour6K views

Similar a Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?

A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ... von
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
235 views37 Folien
Szinergia és szingularitás a polgári és katonai életben von
Szinergia és szingularitás a polgári és katonai életbenSzinergia és szingularitás a polgári és katonai életben
Szinergia és szingularitás a polgári és katonai életbenCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
538 views33 Folien
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonsága von
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonságaA nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonsága
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonságaCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
12 views20 Folien
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában von
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszábanA biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszábanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
572 views29 Folien
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná... von
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
218 views38 Folien
The impact of artificial intelligence on civil and military security von
The impact of artificial intelligence on civil and military securityThe impact of artificial intelligence on civil and military security
The impact of artificial intelligence on civil and military securityAnita Krifka
22 views22 Folien

Similar a Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?(20)

A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszábanA biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...
The impact of artificial intelligence on civil and military security von Anita Krifka
The impact of artificial intelligence on civil and military securityThe impact of artificial intelligence on civil and military security
The impact of artificial intelligence on civil and military security
Anita Krifka22 views
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életbenA mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...
Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén...Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén...
Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén...
Artifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGI von Szabolcs Baader
Artifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGIArtifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGI
Artifical Personality, Collaborative Intelligence, ASI, AGI
Szabolcs Baader25 views

Más de Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)

A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow von
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
17 views21 Folien
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban von
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanA mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
17 views23 Folien
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában von
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korábanTársadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korábanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
12 views24 Folien
A domotika rendszerek jövője von
A domotika rendszerek jövőjeA domotika rendszerek jövője
A domotika rendszerek jövőjeCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
16 views24 Folien
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére von
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztéséreA mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztéséreCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
22 views27 Folien
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel... von
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
62 views33 Folien

Más de Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)(11)

A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanA mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korábanTársadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztéséreA mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...
A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdéseiA társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései
A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései

Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?

 • 1. KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2021 2021. szeptember 24. Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Budapest Dr. Kollár Csaba PhD Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?
 • 3. információbiztonság humán aspektusa biztonságtudatosság fejlesztése ember-robot interakció emberi oldala intelligens városok és épületek mesterséges intelligencia • Hogyan jutottunk el a mesterséges intelligencia korába? • Milyen területeken lehet találkozni a mesterséges intelligenciával? • Milyen hatása van a mesterséges intelligenciának a társadalomra és a gazdaságra? • Milyen jövő képzelhető el a mesterséges intelligenciával? • Mivel foglalkozik a Bánki Karon a Mesterséges Intelligencia Műhely? A mesterséges intelligencia társadalmi vetületei gazdasági hatásai
 • 5. Az MI néhány formája Watson Sophia Deep Blue
 • 6. Három meghatározó forradalom (Humán) géntechnológia forradalma Robotika forradalma (erős mesterséges intelligencia) Nanotechnológia forradalma Robotizált génsebészet Neuroprotézis Embergép Biochip Génmódosítás Génsebészet Nanoanyagok kapcsolódása a génekhez, sejtekhez Nanorobotok, aeroszol robotok, gyógyító robotok Ember-gép (?)
 • 7. Adatok Rengeteg adat áll rendelkezésre, ezek mennyisége folyamatosan növekszik Számítási kapacitás Olyan számítások is elvégezhetők belátható időn belül, amire tíz évvel ezelőtt még a szuperszámítógépek sem voltak képesek Algoritmusok A mesterséges intelligenciát támogató algoritmusok, statisztika és valószínűségszámítás, regressziós modellek, klasszifikáció, klaszterizáció, lágyszámítási módszerek megjelenése a gyakorlati, összetett, komplex, bonyolult problémák megoldásában Szinergia Technológiák fejlődése és összekapcsolása Mesterséges intelligencia – miért most?
 • 8. Az MI és a többi tudományterület Számítás- tudomány Kommunikáció- és nyelvtudomány Biztonság- tudomány Biológia és orvostudomány Idegtudomány Pszichológia és pedagógia Szociológia Filozófia és jog Matematika Műszaki tudományok
 • 9. A MI kapcsolódó fogalmai
 • 10. • Testen viselhető okoseszközök (óra, cipő, póló, külső „csontváz”) • Testben levő okoseszközök (implantátumok, egészségügyi monitoring) • Hordozható okoseszközök (telefon, tablet) • Humanoid/animoid robotok • Intelligens (önvezető) autók, járművek • Intelligens épületek/létesítmények (domotika) • Intelligens szervezetek/vállalatok • Intelligens település/város • Intelligens ország/társadalom (kínai TKR) • Intelligens Föld A mesterséges intelligencia léptékei
 • 11. 1. az emberek és aktivitásaik észlelése 2. a verbális kifejezések generálása (beszéd), illetve a beszéd megértése 3. nonverbális kifejezések generálása, illetve a nonverbális jelzések megértése 4. az érzelmi állapotok modellezése, kifejezése és megértése 5. a szándékos cselekvések felismerése és közvetítése 6. együttműködés az emberekkel 7. navigálás (fizikai helyzetfelismerés) az emberek környékén és környezetében 8. társadalmi kontextusban tanulni az emberektől Mesterséges intelligencia mérföldkövei
 • 12. 1. Nem nyújt semmilyen segítségét, mindent az ember csinál. 2. Teljes körű cselekvési alternatívákat kínál. 3. Leszűkíti a cselekvést néhány választási lehetőségre. 4. Egyetlen tevékenységet/műveletet végez. 5. Végrehajtja a műveletet, ha az ember jóváhagyja azt. 6. Mielőtt a műveletet végrehajtaná, lehetőséget ad az embernek, hogy azt megvétózza. 7. Automatikusan hajtja végre a műveletet, de erről feltétlenül tájékoztatja az embert. 8. A művelet automatikus végrehajtás után csak akkor tájékoztatja az embert, ha az kéri. 9. A művelet automatikus végrehajtása után csak akkor tájékoztatja az embert, ha ilyen döntést hoz. 10.Maga dönt el mindent, automatikusan működik, figyelmen kívül hagyva az embert. A gép autonómiája – a számítógép…
 • 13. Különbség a program és a MI között* program MI • Programozó írta • Determinisztikus: ugyan arra a kérdésre ugyan azt a választ adja • Igen-nem, 0-1 jellegű eredményt ad • Az ember mondja meg, hogy mi a helyes eredmény • Szabályokat futtat, nincs helye a szabályok felülírásának • Programozó írta • Valószínűséggel dolgozik: bizonyos eséllyel ugyan az a válasz az adott kérdésre • Kevésbé-jobban, 85%-15% jellegű eredményt ad • A programozó a célt adja meg, a gép kísérletezi ki a helyes eredményeket • Mintákat vizsgál • Helye van a meglepetéseknek és a hangsúlyok eltolásának *Biczó (2017) alapján
 • 14. Mesterséges intelligencia Humán intelligencia • Képes az emberi viselkedés és a kognitív folyamatok szimulációjára • Megragadja és megőrzi az emberi szakértelmet és kommunikált tapasztalatot • Nagy mennyiségű adatot képes gyorsan megérteni, gyorsan ad választ • Nincs józan ész • Nem tud egyszerre vegyes tudással foglalkozni • Sokba kerül a fejlesztése • Jogi és etikai kérdéseket és problémákat vet fel • Intuíció, józan ész, ítélet, kreativitás, hit • Az intelligencia bemutatásának képessége hatékony kommunikáció révén • Érvelés és kritikus gondolkodás • Az ember hibázik • Korlátozott tudásbázis • A számítógéphez képest az adatfeldolgozás lassan történik az agyban • Az ember nem képes nagy mennyiségű adat tárolására a memóriájában
 • 15. A mesterséges intelligencia technológiai háttere
 • 16. MI Felhő alapú számítástechnika Robotizáció, drónok 0110101 1101010 1101010 BDA Mobil Biztonság(i kamerák) Közösségi média AR, VR, MR (I)IoT és szenzor Vezetékes és vezeték- nélküli hálózatok Kapcsolódó technológiák és alkalmazások GIS, GPS
 • 17. 1. Felügyelt tanulás 1. Jó válaszok előre megadva, MI jósol 2. Tréningadatbázis 2. Nem felügyelt tanulás 3. Félig felügyelt tanulás 4. Megerősítéses tanulás Problémák, kérdések: • Mit kellene megtanítani a géppel? • Mikor engedhetjük, hogy a gép nem felügyelt módon is tanuljon? • Milyen a tanulói környezete a gépnek? • Mennyi ideje van a gépnek/embernek, hogy a gép tanuljon? • Alul-, illetve túltanulás veszélye Gépi tanulás
 • 18. A mesterséges intelligencia környezetei MI Tanulókörnyezet Erőforrások: • Idő • Tudás • Adat • Információ • Korábbi tapasztalat • Szakember • Hardver • Szoftver • Energia • Stb… Működési környezet Szabadságfokok száma Döntéshozatal sebessége • Tárgy sebessége a környezetéhez képest • Adatok mennyisége • Feldolgozási sebesség és mélység • Reakcióidő Döntés következménye
 • 19. A mesterséges intelligencia felhasználási területei
 • 21. • Városok intelligens irányítása (pl.: közlekedés) • Intelligens közművek • Város működésének folyamatos monitorozása, optimalizálás Nagyvárosok, megapoliszok
 • 22. • Optimalizálási algoritmusok (idő, táv, stb.) • Intelligens útvonaltervezés valós időben • Közlekedési dugók hatékony kezelése • Önvezető járművek Közlekedés
 • 23. • Egész országra kiterjedőm megfigyelő rendszer • Viselkedésalapú értékelés • Semmilyen cselekedet sem marad ismeretlen • Pontrendszer a tettek alapján • Jógyerek vs. Rosszgyerek • Hosszú távú következmények az egyénre és családjára • Hozzáférés a szűk erőforrásokhoz • Bűnözői hajlandóság feltárása • Bűnözés visszaszorítása • Biztonságosabb környezet, ország Társadalmi értékelő rendszerek
 • 24. • Globális szenzorhálózatok • Robosztus adatmennyiség folyamatos feldolgozása • Szennyezőforrás felderítése • Szimulációs eljárások Környezetvédelem
 • 25. • Robottraktor, robotkombájn • Intelligens géntechnológia • Tápanyagoptimalizálás • Alternatív mezőgazdasági módszerek/rendszerek intelligens működtetése Mezőgazdaság
 • 26. • MI-vel támogatott gyógyszerfejlesztések • Személyre szabott gyógyítás • Folyamatos egészségügyi monitoring • Vizsgálati eredmények (pl.: röntgen) MI-vel támogatott kiértékelése • Egészségügyi robotok (sebészet) • Szociális ellátás/ápolás • Intelligens implantátumok • Ritkabetegségek -> betegcsoportok Egészségügy, gyógyszeripar
 • 27. • Fogyasztói magatartás mélyelemzése • Fogyasztói reakciók elemzése • Személyre szabott ajánlatok, reklámok, médiatartalmak • Konkurencia elemzése MI segítségével • Tőzsdei elemzések • Predikció Gazdaság, pénzügyek
 • 28. • Robotkatonák • Katonai stratégiák támogatása MI-vel • Katonai és rendvédelmi kiképzés • Kiberhadviselés • Szenzorokkal és aktuátorokkal felvértezett katonák • Katona képességeinek kiterjesztése Hon- és rendvédelem
 • 29. • Információbiztonsági és biztonságtudatossági képzések MI-vel történő támogatása • Adatlopás, adatszivárgás felderítése • Logfájlelemzés • Informatikai incidens felderítése • Kiberbűnözői profilalkotás • Intelligens üzemeltetés • Intelligens erőforrás-felhasználás Kiberbiztonság és informatikai rendszerek
 • 30. • MI-vel támogatott fordítás (pl.: Google translate) • Szimulációs (virtuális, kiterjesztett valóságos) képzési-, tréningkörnyezet • MI tanár • MI-vel támogatott ismeretátadás, ellenőrzés • MI-vel támogatott feladatkiadás, ellenőrzés Oktatás, képzés, továbbképzés
 • 31. • Kiber-fizikai rendszerek • Gyártásoptimalizálás • Selejtminimalizálás • Költségoptimalizálás • Ember helyett robotok • Szakmák eltűnése Ipar 4.0 (5.0)
 • 32. A Mesterséges Intelligencia Műhely tevékenysége a Bánki Karon
 • 33. • Tantárgyak • A mesterséges intelligencia a biztonságtechnikában (BSc, MSc) • Domotika rendszerek biztonsága (PhD) • Ember-robot interakció biztonsági aspektusa (PhD) • A mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségei a biztonságtechnikában (PhD) • Mesterséges Intelligencia Műhely • Több mint 30 tag • Több mint 3 éves működés • 2021/2022-es év kiemelt kutatási témái (munkacsoportok) • Domotika rendszerek • Gépi látás • Ipar 4.0/5.0 • Önvezető járművek • Az MI technológiai és társadalomtudományi háttere • Kiberbiztonság • Biomechatronika
 • 35. • Az MI mindenhol megjelenik, köszönhetően a mobileszközökbe integrált MI platformoknak • A műszaki-informatikai fejlesztések mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap az MI etikai és humán oldala • Az MI lényegesen hatékonyabbá fogja tenni a munkafolyamatokat • Az MI segítségünkre lesz, hogy a dolgokat jobban csináljuk • Az MI révén az életünk kényelmesebbé válik • Szakmák eltűnése, új szakmák születése • Együtt fogunk dolgozni az MI-ra épülő megoldásokkal Az MI jövője I.
 • 36. • A veszélyes munkaterületeken az MI-ra épülő megoldások helyettesítik az embert • Egyre nagyon hangsúlyt kap az MI-vel kapcsolatos informatikai rendszerek védelme • Új hibajavító algoritmusok fejlesztése • Megbízható emberek kiválasztása és alkalmazása a hibás mesterséges intelligencia döntéseinek vizsgálatára, elemzésére, módosítására, felülírására • Új társadalmi gondolkodás megjelenése • Új törvények elfogadása Az MI jövője II.
 • 37. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Kollár Csaba PhD Kibernetikus, tudományos főmunkatárs Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar https://www.linkedin.com/in/drkollarcsaba | http://www.slideshare.net/drkollarcsaba
 • 38. • https://www.pxfuel.com/en/free-photo-xhwpz/download • https://www.pxfuel.com/en/free-photo-epiri/download • https://www.pxfuel.com/en/free-photo-jrdwx/download • https://unsplash.com/photos/n6B49lTx7NM • https://www.pngegg.com/en/png-hsbwx • https://www.pngegg.com/en/png-znght/download • https://www.pngegg.com/en/png-dcnvl • https://www.freeimages.com/photo/chest-xray-1526779 • https://www.freeimages.com/photo/wealth-1238196 • https://unsplash.com/photos/c0VRNWVEjOA • https://unsplash.com/photos/lVZjvw-u9V8 • https://unsplash.com/photos/uCGM3o8pnNA • https://unsplash.com/photos/2JIvboGLeho • https://unsplash.com/photos/6xeDIZgoPaw • https://www.pngegg.com/en/png-tgwli • https://www.freeimages.com/photo/confraternization-1436363 • https://cultura.hu/kultura/banki-donat-szabadalmai/ • https://www.pxfuel.com/en/free-photo-jnxcb/download • https://unsplash.com/photos/2EJCSULRwC8 A felhasznált képek forrása

Hinweis der Redaktion

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_artificial_intelligence
 2. Sheridan-féle skála (1992)