Az intelligens városok információbiztonsága

Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)Social aspects and economic impacts of the digial age, especially information security and security awareness um PREMA Consulting
SPORT – GAZDASÁG – TURIZMUS
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA
2017. június 8.
Széchenyi István Egyetem
Győr
Kollár Csaba
Az intelligens városok információbiztonsága
Az intelligens városok információbiztonsága
Az intelligens városok információbiztonsága
NÉHÁNY ADAT ÉS TENDENCIA
50% Lakik 100-500 ezer lelket
számláló városokban (2013)
10% Lakik 10 millió lélekszám feletti
megapoliszokban (2013)
60% Lakik városokban (2030)
70% Lakik városokban (2070)
ENSZ statisztika (computerworld.hu)
• Növekvő urbanizáció
• Növekvő stressz
• Igény az infrastruktúrák fejlesztésére
• Növekvő gazdasági verseny
• Növekvő (társadalmi és gazdasági) elvárások
• Növekvő környezeti kihívások
• Növekvő kihívások az ellátásban (energia,
élelmiszer, ivóvíz, szállítás, stb.)
• A technológiai képességek dinamikus fejlődése
• Csökkenő technológiai költségek
Tendenciák
AZ INTELLIGENS VÁROS
Intelligens város: A Smart City (intelligens vagy digitális város)
azokat a településeket (és nem feltétlenül csak városokat) jelöli,
amelyek átgondoltan és innovatív módon alkalmazzák az
infokommunikációs eszközöket és szolgáltatásokat a település
erőforrásainak hatékony kiaknázása, a költségek mérséklése, a helyi
gazdaság élénkítése, a vállalkozások versenyképességének növelése,
illetve a lakosság életminőségének javítása érdekében.*
Információbiztonság: Az információk védelme a véletlen, vagy
szándékos jogosulatlan megismerés, továbbítás, módosítás vagy
megsemmisítés ellen.** Az információ bizalmasságának,
sértetlenségének és rendelkezésre állásának megőrzése; továbbá,
egyéb tulajdonságok, mint a hitelesség, a számon kérhetőség, a
letagadhatatlanság és a megbízhatóság, szintén ide tartozhatnak.***
* netenahivatal.gov.hu, **Munk Sándor, Nato (2007), ***MSZ ISO/IEC 27001:2006
Schneider Electric
securinfo.hu
europeansmartcities 3.0 (2014)
innovációs hajlandóság,
termelékenység,
vállalkozások, a változásra
való képesség, munkaerő-
piaci rugalmasság
információs és kommunikációs
technológiai infrastruktúra
jelenléte, közlekedési rendszerek
stb.
környezetvédelem,
fenntarthatóság stb. döntéshozatalban való
részvétel, átlátható
kormányzás, politikai
stratégiák,
közszolgáltatások stb.
kulturális lehetőségek, a
lakhatás minősége,
oktatási intézmények stb.
iskolázottság szintje,
élethosszig tartó
tanulással kapcsolatos
viszony, kreativitás,
rugalmasság, a
közéletben való részvétel
stb.
HAGYOMÁNYOS VÁROS
vs.
INTELLIGENS VÁROS*
*Smart Cities Council
Terület Hagyományos város Az intelligens város megoldása
Tervezés • Adhoc és decentralizált
• Költségmegtakarítás
nincs
• A befektetések
méretezhetőségének
korlátozott lehetősége
• Koordinált és holisztikus
• Az erőforrások megosztottak
• A költségmegtakarítás teljes
mértékben megvalósul
• A beruházások skálázhatóak
• Jobb várostervezés és előrejelzés
Infra-
struktúra
• Hiányosan működik
• Több pénz és forrás kell a
működéshez
• Csúcstechnológiával optimalizált
• Pénzt és forrásokat takarít meg
• Javított szolgáltatási szintű
megállapodások
• Nyílt szabványokra épül
Rendszer-
üzemeltetés
• Infrastrukturális
feltételek megtalálása
• Válasz a problémákra
• Nem tudja hatékonyan
felhasználni az
erőforrásokat
• Valós idejű jelentés az
infrastruktúráról
• Problémák előrejelzése és
megelőzése
• Erőforrások hatékonyabb
felhasználása
• Karbantartás automatizálása
• Pénzmegtakarítás
Terület Hagyományos város Az intelligens város megoldása
IKT-
beruházások
• Szaggatott és lassú
• Szuboptimális előnyöket
biztosít
• Nem ismeri a
méretgazdaságosságot
• Központilag tervezett
• Városi szervezeti egységek és
projektek között működik
• Optimális előnyöket nyújt
• Maximális értéket és
megtakarítást biztosít
Adatok
megosztása
• Külön-külön
adattárházak vannak
• Az egyes adattárházak
nagyon ritkán osztják
meg egymással az
adatokat, illetve ritkán
működnek együtt
• Integrált és megosztott
adatbázisok és adattárházak
• Az adatokat megosztják egymás
között, így hatékonyabb
szolgáltatások állnak
rendelkezésre
• Az eredmények javulnak
• A költségek csökkennek
Terület Hagyományos város Az intelligens város megoldása
Polgárok el-
köteleződése
• Korlátozott, szétszórt
online kapcsolat a
polgárokkal
• Az állampolgárok nem
tudják megtalálni, vagy
optimálisan kihasználni a
városi szolgáltatásokat
• Teljes és egyedülálló online
jelenlét
• Az állampolgárok könnyen
megtalálhatják és használhatják a
szolgáltatásokat
• Az állampolgárok részt vehetnek
az intelligens városi
kezdeményezésekben
• Kétirányú kommunikáció a
kormány és az emberek között
• Speciális szolgáltatások az egyes
polgárokra összpontosítva
• Az állampolgárok hozzájuthatnak
és hozzájárulhatnak az intelligens
városadatokhoz
• Olyan alkalmazásokat kínálnak a
szolgáltatók, amelyek az adatokat
használják
AZ INTELLIGENS VÁROS
KERETRENDSZERE*
*Smart Cities Council
Városi „funkciók”
Univerzálisaspektus
Építettkörnyezet
Energia
Telekommunikáció
Közlekedés
Vízésszennyvíz
Humánszolgáltatások
Közbiztonság
Fizetéséspénzügyek
Hulladékgazdálkodás
Technológiaitámogatás
Szenzorok és vezérlés
Kapcsolódás, kapcsolat
Interoperabilitás
Biztonság és magénélet
Adatmenedzsment
Számítási kapacitás
Elemzés
AHOGY AZ INTELLIGENS VÁROSOK
MŰKÖDNEK
1.
Adatgyűjtés
2.
Kommunikáció
3.
Elemzés
Adatok és információk gyűjtése
szenzorok, kamerák, stb. segítségével
valamennyi területről
Adatok és információk továbbítása
(1) kontrollközponthoz
(2) másik eszköz számára
(3) kiszolgálók számára
Adattárolás
Adatelemzés
Optimalizálás
Predikció
4.
Beavatkozás
Döntéshozatal
Vezérlés
Irányítás
Mesterséges intelligencia vs. emberi intelligencia
ADATGYŰJTÉS
• akusztikus, hang és rezgés
• autóipari, szállítás
• kémiai
• elektromos áram, elektromos potenciál, mágneses,
rádiófrekvencia
• környezetvédelmi, időjárás, nedvesség, pára
• áramlás, folyadékok sebessége
• ionizáló sugárzás, szubatomi részecskék
• navigáció
Szenzorok fajtái
HONNAN/KITŐL MIT (példák)
Ember és közvetlen
környezete
Tartózkodási hely, egészségügyi adatok,
környezeti hőmérséklet
Gépjárművek
Tartózkodási hely, tömeg, sebesség, távolság
bizonyos tárgyaktól, környezeti adatok
Otthonok
Energiafelhasználás, ott tartózkodó emberek,
hulladék
Irodaépületek
Energiafelhasználás, hőmérséklet, hulladék,
légszennyezettség, ott tartózkodó emberek
Közintézmények
Energiafelhasználás, hőmérséklet, hulladék,
légszennyezettség, ott tartózkodó emberek
Utca/úttest
Hűmérséklet, páratartalom,
légszennyezettség, fényviszonyok, útterhelés,
ott tartózkodó emberek, forgalom
Kamera Emberek, események, történések
HONNAN/KITŐL MIT (példák)
Kórház
Betegadatok, ott tartózkodó emberek,
veszélyes hulladékok mennyisége, fajtái
Bevásárlóközpont
Vásárlás, látogatási gyakoriság, ott
tartózkodó emberek, környezeti adatok
Közlekedés
A járműveken levő utasok, forgalom,
üzemanyag-felhasználás
Telekommunikáció
Hálózat leterheltsége, beszélgetések száma,
tartalma (titkosszolgálat)
Bankautomaták Pénzforgalom, arcfelismerés
Hulladékfeldolgozás
Hulladék mennyisége, területi megoszlása,
szezonalitás, környezetszennyezés
Közművek
Fogyasztás mennyisége, területi megoszlása,
szezonalitás
• A szenzorok fizikai biztonsága (rongálás, lopás)
• A szenzorok energiaellátása
• A szenzorok meghibásodásából, elhasználódásából
eredő hamis mérések
• Érzékelési csomópontok kis számítási kapacitása
(nincs, vagy gyenge titkosítási algoritmus)
• Külső hálózatból DDOS támadás -> adatfolyamban
fennakadások
• Személyes adatokhoz való jog sérülése (megfigyelés)
Az adatgyűjtés információbiztonsági kérdései
KOMMUNIKÁCIÓ
• Ethernet (vezetékes)
• Bluetooth
• IEEE 802.11 (vezeték nélküli protokoll)
• IEEE 802.15.4 (a vezeték nélküli személyi hálózatok
működését leíró szabvány)
• Zigbee (rövid hatótávolságú vezeték nélküli kapcsolódási
technológia)
• GSM
• LTE (vezeték nélküli mobilinternetes szabvány)
• 3G, 4G, 5G
• RFID
• NFC
Kommunikációs protokollok
• Időjárási zavarok (pl.: villámlás, napkitörés)
• A hálózat fizikai sérülése (pl.: kábel elvágása)
• A hálózati kommunikáció szándékos zavarása
• A hálózati eszközök meghibásodása,
energiaellátásának zavara
• Közbeékelődéses támadás (adatlopás,
adatmódosítás, adatelterelés)
• Túlterheléses támadások
A kommunikáció információbiztonsági kérdései
ELEMZÉS
• Adatok jelentős része a felhőben tárolódik
• Adattisztítás, extrém adatok kezelése
• Feldolgozott adatok vizuális megjelenítése
• Big data analitika
• Operacionalizálás
• Korrelációszámítás
• Előrejelzések
3. Elemzés
A felhő biztonsági kérdései
• Adatok feletti ellenőrzés részleges, vagy teljes
elvesztése
• Illetéktelen hozzáférés (megfigyelés, kémkedés)
• Adatszivárgás, adatlopás, adattörlés, adatmódosítás
(hamisítás)
Az elemzés információbiztonsági kérdései I.
• Nem valid adatok kerülnek feldolgozásra
• Az extrém esetek nem megfelelő módon történő
feldolgozása (esetleg figyelmen kívül hagyása)
• Adat túlcsordulás (feldolgozás lelassul, elakad, leáll)
• Adatbázisok rossz összekapcsolása
• Elemzési algoritmus hibás (rosszul írták meg, nem
korrigálták, illetéktelen személyek átírták)
• Adatvizualizáció hiányos, szegényes, félrevezető
• Hibás következtetések fogalmazódnak meg
Az elemzés információbiztonsági kérdései II.
BEAVATKOZÁS
• mechanikus (villamos érintkezők és kapcsolók)
• elektronikus (teljesítménytranzisztor, tirisztor, triak)
• elektromágneses (egyen- és váltakozó áramú motorok,
lineáris motorok)
• termikus (bimetallok, halmazállapot-változással működő
aktuátorok)
• pneumatikus (pneumatikus hengerek, motorok)
• hidraulikus (hidraulikus hengerek, motorok)
• piezoelektromos (transzlátorok, motorok)
• emlékező fémes (mesterséges izom)
• magnetostrikciós (transzlátorok)
Aktuátorok fajtái
• Döntéshozatal – rossz döntés az információk alapján
• Mesterséges intelligencia vs. emberi intelligencia
• Gépi túltanulás
• Lassú döntés
• Nem megalapozott döntés
• Az aktuátorok fizikai biztonsága (rongálás, lopás)
• Az aktuátorok energiaellátása
• Az aktuátorok meghibásodásából, elhasználódásából
eredő rendellenes működés
• Az aktuátorok feletti irányítás illetéktelen átvétele
A beavatkozás információbiztonsági kérdései
EGY KUTATÁS EREDMÉNYEI
Kutatásmódszertani alapozás
Módszer Fókuszcsoportos megkérdezés
Időpont 2017. május 27.
Válaszadók
száma
9 fő
Kiválasztás
szem-
pontjai
• Szakirányú egyetemi/főiskolai végzettség
• Legalább 5 éves szakmai gyakorlat
• Legalább 1 megjelent cikk folyóiratban
• Legalább 3 előadás tartása konferencián
• Legalább 3 éves vezetői tapasztalat
Vizsgált
témák
1. Saját tapasztalat intelligens városokról
2. Intelligens városok biztonsági kérdései
3. Intelligens városok fejlődési lehetőségei
• Vannak jó és kevésbé jó megoldások, de funkcióiban
integrált intelligens városról még nem lehet beszélni
• Elkészülnek különböző koncepciók, amelyek rendszerint
elfogadhatók, de nem teljesek
• A szolgáltatások fejlesztése jó úton halad, kérdéses, hogy
a lakosságnak mire van szüksége
• Az idősebb generáció nem biztos, hogy élvezni tudja az
intelligens város előnyeit
• Az intelligens városnak megannyi adatot meg kell
osztania nemzetközi szolgáltatókkal, viszontadatokért
cserébe
• Kihívás az adott városra szabni a koncepciót (városi
stratégia megléte/hiánya, színvonala, gyakorlatiassága)
1. Saját tapasztalat intelligens városokról
• Nagyon könnyű egy intelligens várost ellehetetleníteni
• Egy város megtámadásánál a cél lehet: infrastruktúra
megbénítása, irányítás átvétele, adatok megszerzése,
adatok manipulálása, bizonyos személyek megfigyelése,
lakosok megzsarolása, polgármester megbuktatása,
választások manipulálása, digitális virtus
(hackerdicsőség)
• Nincs, vagy nagyon hiányos a városok körül a digitális
városfal
• Nincs igazi felelős a város digitális védelméért
• Az alkalmazott eszközök és technológiák nem kellően
biztonságosak (feltörhető a titkosítási algoritmus)
2. Intelligens városok biztonsági kérdései
• Az intelligens városok fejlesztése hatalmas üzlet, ezért a
fejlesztők és a gyártók érdekeltek a sikerben
• Egyre több intelligens városnál kerül bevezetésre az ISO
37120 szabvány
• Az intelligens városok az intelligens falvakkal szimbiózist
fognak alkotni
• Az intelligens városok fejlesztésénél az univerzális
aspektus fog dominálni
• Ahogy az informatikai rendszerek védelme fontos, úgy
lesz egyre fontosabb az intelligens városok informatikai
védelme is
• Biztonsági protokollokat és szabványokat kell kidolgozni
az eszközök és a rendszerek védelmére
3. Intelligens városok fejlődési lehetőségei
Az intelligens városok információbiztonsága
• A Föld lakosságának egyre nagyobb része fog
városokban élni
• A városok gazdaságos és hatékony működtetése
informatika és mesterséges intelligencia nélkül
lehetetlen
• A városlakók kényelmét szolgálják az intelligens városok
• Az intelligens városok szolgáltatásai folyamatosan
fejlődnek, egyre felhasználóbarátabbá válnak
• Az intelligens város csatlakozik helyi, nemzeti és
nemzetközi hálózatokhoz a hatékony működés
érdekében
• Az intelligens városok információbiztonsága komoly
kihívás mindannyiunk számára
Dr. Kollár Csaba PhD.
NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola
kollar.csaba@uni-nke.hu
https://www.linkedin.com/in/drkollarcsaba
http://www.slideshare.net/drkollarcsaba
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
• http://www.iinterativa.com.br/wp-content/uploads/2015/07/shutterstock_146867138-900x655.jpg
• http://www.asiagreenbuildings.com/wp-content/uploads/2016/01/internet-of-things-smart-city.jpg
• http://blog.schneider-electric.com/wp-content/uploads/2015/08/Smart-Cities-Segments.jpg
• http://www.fieldwork.com/filebin/images/joinourdatabase/Join.jpg
• http://www.securinfo.hu/wp-content/uploads/2015/09/20150907_okos_varos_infografika1-1000x535.png
A felhasznált képek forrása
1 von 43

Recomendados

Intelligens városok von
Intelligens városokIntelligens városok
Intelligens városokCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
637 views72 Folien
Dr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korban von
Dr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korbanDr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korban
Dr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korbanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
592 views36 Folien
Munkavállalói generációk harca a digitális korban von
Munkavállalói generációk harca a digitális korbanMunkavállalói generációk harca a digitális korban
Munkavállalói generációk harca a digitális korbanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
1.2K views24 Folien
Dr. Kollár Csaba PhD.: Szervezetek a digitális korban - a digitális munkahely von
Dr. Kollár Csaba PhD.: Szervezetek a digitális korban - a digitális munkahelyDr. Kollár Csaba PhD.: Szervezetek a digitális korban - a digitális munkahely
Dr. Kollár Csaba PhD.: Szervezetek a digitális korban - a digitális munkahelyCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
667 views28 Folien
A 2015. év trendjei a digitális korban von
A 2015. év trendjei a digitális korbanA 2015. év trendjei a digitális korban
A 2015. év trendjei a digitális korbanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
1.5K views29 Folien
A digitalizáció szervezeti és munkahelyi aspektusai - A digitális munkahely... von
A digitalizáció szervezeti és munkahelyi aspektusai - A digitális munkahely...A digitalizáció szervezeti és munkahelyi aspektusai - A digitális munkahely...
A digitalizáció szervezeti és munkahelyi aspektusai - A digitális munkahely...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
558 views17 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Szinergia és szingularitás a polgári és katonai életben von
Szinergia és szingularitás a polgári és katonai életbenSzinergia és szingularitás a polgári és katonai életben
Szinergia és szingularitás a polgári és katonai életbenCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
538 views33 Folien
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei... von
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
419 views25 Folien
Elég intelligensek vagyunk az intelligens városhoz? von
Elég intelligensek vagyunk az intelligens városhoz?Elég intelligensek vagyunk az intelligens városhoz?
Elég intelligensek vagyunk az intelligens városhoz?Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
235 views55 Folien
Emlékeink lenyomatainak információbiztonsága - Hogyan őrizhetőek meg és hog... von
Emlékeink lenyomatainak információbiztonsága - Hogyan őrizhetőek meg és hog...Emlékeink lenyomatainak információbiztonsága - Hogyan őrizhetőek meg és hog...
Emlékeink lenyomatainak információbiztonsága - Hogyan őrizhetőek meg és hog...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
506 views32 Folien
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában von
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korábanDr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korábanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
740 views34 Folien
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál... von
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
562 views24 Folien

Was ist angesagt?(20)

A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák társadalmi vetületei...
Emlékeink lenyomatainak információbiztonsága - Hogyan őrizhetőek meg és hog... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Emlékeink lenyomatainak információbiztonsága - Hogyan őrizhetőek meg és hog...Emlékeink lenyomatainak információbiztonsága - Hogyan őrizhetőek meg és hog...
Emlékeink lenyomatainak információbiztonsága - Hogyan őrizhetőek meg és hog...
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korábanDr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...
Kollár Csaba: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitál...
Dr. Kollár Csaba: Turizmus és információbiztonság - A kiterjesztett valóság... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba: Turizmus és információbiztonság - A kiterjesztett valóság...Dr. Kollár Csaba: Turizmus és információbiztonság - A kiterjesztett valóság...
Dr. Kollár Csaba: Turizmus és információbiztonság - A kiterjesztett valóság...
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszábanA biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonságKollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a humán biztonság
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...
Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kr...
A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdéseiA társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései
A társadalmi kredit rendszerének információbiztonsági kérdései
Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén...Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén...
Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésén...
Dr. Kollár Csaba: A kiterjesztett valóság (Augmented Reality) (nem csak) üzle... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba: A kiterjesztett valóság (Augmented Reality) (nem csak) üzle...Dr. Kollár Csaba: A kiterjesztett valóság (Augmented Reality) (nem csak) üzle...
Dr. Kollár Csaba: A kiterjesztett valóság (Augmented Reality) (nem csak) üzle...
Dr. Kollár Csaba: Az információbiztonság-tudatosság fejlesztése a vezetők kö... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba: Az információbiztonság-tudatosság fejlesztése a vezetők kö...Dr. Kollár Csaba: Az információbiztonság-tudatosság fejlesztése a vezetők kö...
Dr. Kollár Csaba: Az információbiztonság-tudatosság fejlesztése a vezetők kö...

Similar a Az intelligens városok információbiztonsága

A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonsága von
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonságaA nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonsága
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonságaCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
12 views20 Folien
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudományban von
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudománybanA mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudományban
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudománybanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
28 views28 Folien
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL von
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚLA KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚLCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
44 views25 Folien
A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik? von
A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik?A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik?
A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik?Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
214 views49 Folien
A domotika rendszerek jövője von
A domotika rendszerek jövőjeA domotika rendszerek jövője
A domotika rendszerek jövőjeCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
16 views24 Folien
The impact of artificial intelligence on civil and military security von
The impact of artificial intelligence on civil and military securityThe impact of artificial intelligence on civil and military security
The impact of artificial intelligence on civil and military securityAnita Krifka
22 views22 Folien

Similar a Az intelligens városok információbiztonsága(20)

A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik? von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik?A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik?
A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik?
The impact of artificial intelligence on civil and military security von Anita Krifka
The impact of artificial intelligence on civil and military securityThe impact of artificial intelligence on civil and military security
The impact of artificial intelligence on civil and military security
Anita Krifka22 views
Efikot - Smart City, okos város - a jövőnk kulcsa von Márton Kodok
Efikot - Smart City, okos város - a jövőnk kulcsaEfikot - Smart City, okos város - a jövőnk kulcsa
Efikot - Smart City, okos város - a jövőnk kulcsa
Márton Kodok170 views
IoT technologia a viziparban von Csilla Nemeth
IoT technologia a viziparbanIoT technologia a viziparban
IoT technologia a viziparban
Csilla Nemeth307 views
Adatbanyaszati technologiak von itp
Adatbanyaszati technologiakAdatbanyaszati technologiak
Adatbanyaszati technologiak
itp498 views
Üzleti célú mobilmédia elemzés von AFF Group
Üzleti célú mobilmédia elemzésÜzleti célú mobilmédia elemzés
Üzleti célú mobilmédia elemzés
AFF Group336 views
a bioenergia jövője és a vidékfejlesztési politikák afrikában és ázsiában von baszerb
a bioenergia jövője és a vidékfejlesztési politikák afrikában és ázsiábana bioenergia jövője és a vidékfejlesztési politikák afrikában és ázsiában
a bioenergia jövője és a vidékfejlesztési politikák afrikában és ázsiában
baszerb275 views
BigData trendek a TVs iparágban von Zoltán Petres
BigData trendek a TVs iparágbanBigData trendek a TVs iparágban
BigData trendek a TVs iparágban
Zoltán Petres737 views
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...
Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a ...
Kollár Csaba: A digitális kommunikáció biztonságának fontosabb mérőszámai von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: A digitális kommunikáció biztonságának fontosabb mérőszámaiKollár Csaba: A digitális kommunikáció biztonságának fontosabb mérőszámai
Kollár Csaba: A digitális kommunikáció biztonságának fontosabb mérőszámai
Gondolatok a hazai e health jelenéről és lehetőségeiről von Health20Hungary
Gondolatok a hazai e health jelenéről és lehetőségeirőlGondolatok a hazai e health jelenéről és lehetőségeiről
Gondolatok a hazai e health jelenéről és lehetőségeiről
Health20Hungary407 views

Más de Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)

A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow von
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
15 views21 Folien
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban von
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanA mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
15 views23 Folien
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában von
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korábanTársadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korábanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
12 views24 Folien
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére von
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztéséreA mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztéséreCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
22 views27 Folien
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel... von
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
62 views33 Folien
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell... von
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
61 views21 Folien

Más de Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)(14)

A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanA mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korábanTársadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztéséreA mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBANDOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életbenA mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudomá...
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...
Kutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokban von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokbanKutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokban
Kutatási módszerek a had-, rendészet-, és biztonságtudományokban

Az intelligens városok információbiztonsága

 • 1. SPORT – GAZDASÁG – TURIZMUS NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2017. június 8. Széchenyi István Egyetem Győr Kollár Csaba Az intelligens városok információbiztonsága
 • 4. NÉHÁNY ADAT ÉS TENDENCIA
 • 5. 50% Lakik 100-500 ezer lelket számláló városokban (2013) 10% Lakik 10 millió lélekszám feletti megapoliszokban (2013) 60% Lakik városokban (2030) 70% Lakik városokban (2070) ENSZ statisztika (computerworld.hu)
 • 6. • Növekvő urbanizáció • Növekvő stressz • Igény az infrastruktúrák fejlesztésére • Növekvő gazdasági verseny • Növekvő (társadalmi és gazdasági) elvárások • Növekvő környezeti kihívások • Növekvő kihívások az ellátásban (energia, élelmiszer, ivóvíz, szállítás, stb.) • A technológiai képességek dinamikus fejlődése • Csökkenő technológiai költségek Tendenciák
 • 8. Intelligens város: A Smart City (intelligens vagy digitális város) azokat a településeket (és nem feltétlenül csak városokat) jelöli, amelyek átgondoltan és innovatív módon alkalmazzák az infokommunikációs eszközöket és szolgáltatásokat a település erőforrásainak hatékony kiaknázása, a költségek mérséklése, a helyi gazdaság élénkítése, a vállalkozások versenyképességének növelése, illetve a lakosság életminőségének javítása érdekében.* Információbiztonság: Az információk védelme a véletlen, vagy szándékos jogosulatlan megismerés, továbbítás, módosítás vagy megsemmisítés ellen.** Az információ bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának megőrzése; továbbá, egyéb tulajdonságok, mint a hitelesség, a számon kérhetőség, a letagadhatatlanság és a megbízhatóság, szintén ide tartozhatnak.*** * netenahivatal.gov.hu, **Munk Sándor, Nato (2007), ***MSZ ISO/IEC 27001:2006
 • 11. europeansmartcities 3.0 (2014) innovációs hajlandóság, termelékenység, vállalkozások, a változásra való képesség, munkaerő- piaci rugalmasság információs és kommunikációs technológiai infrastruktúra jelenléte, közlekedési rendszerek stb. környezetvédelem, fenntarthatóság stb. döntéshozatalban való részvétel, átlátható kormányzás, politikai stratégiák, közszolgáltatások stb. kulturális lehetőségek, a lakhatás minősége, oktatási intézmények stb. iskolázottság szintje, élethosszig tartó tanulással kapcsolatos viszony, kreativitás, rugalmasság, a közéletben való részvétel stb.
 • 13. Terület Hagyományos város Az intelligens város megoldása Tervezés • Adhoc és decentralizált • Költségmegtakarítás nincs • A befektetések méretezhetőségének korlátozott lehetősége • Koordinált és holisztikus • Az erőforrások megosztottak • A költségmegtakarítás teljes mértékben megvalósul • A beruházások skálázhatóak • Jobb várostervezés és előrejelzés Infra- struktúra • Hiányosan működik • Több pénz és forrás kell a működéshez • Csúcstechnológiával optimalizált • Pénzt és forrásokat takarít meg • Javított szolgáltatási szintű megállapodások • Nyílt szabványokra épül Rendszer- üzemeltetés • Infrastrukturális feltételek megtalálása • Válasz a problémákra • Nem tudja hatékonyan felhasználni az erőforrásokat • Valós idejű jelentés az infrastruktúráról • Problémák előrejelzése és megelőzése • Erőforrások hatékonyabb felhasználása • Karbantartás automatizálása • Pénzmegtakarítás
 • 14. Terület Hagyományos város Az intelligens város megoldása IKT- beruházások • Szaggatott és lassú • Szuboptimális előnyöket biztosít • Nem ismeri a méretgazdaságosságot • Központilag tervezett • Városi szervezeti egységek és projektek között működik • Optimális előnyöket nyújt • Maximális értéket és megtakarítást biztosít Adatok megosztása • Külön-külön adattárházak vannak • Az egyes adattárházak nagyon ritkán osztják meg egymással az adatokat, illetve ritkán működnek együtt • Integrált és megosztott adatbázisok és adattárházak • Az adatokat megosztják egymás között, így hatékonyabb szolgáltatások állnak rendelkezésre • Az eredmények javulnak • A költségek csökkennek
 • 15. Terület Hagyományos város Az intelligens város megoldása Polgárok el- köteleződése • Korlátozott, szétszórt online kapcsolat a polgárokkal • Az állampolgárok nem tudják megtalálni, vagy optimálisan kihasználni a városi szolgáltatásokat • Teljes és egyedülálló online jelenlét • Az állampolgárok könnyen megtalálhatják és használhatják a szolgáltatásokat • Az állampolgárok részt vehetnek az intelligens városi kezdeményezésekben • Kétirányú kommunikáció a kormány és az emberek között • Speciális szolgáltatások az egyes polgárokra összpontosítva • Az állampolgárok hozzájuthatnak és hozzájárulhatnak az intelligens városadatokhoz • Olyan alkalmazásokat kínálnak a szolgáltatók, amelyek az adatokat használják
 • 18. AHOGY AZ INTELLIGENS VÁROSOK MŰKÖDNEK
 • 19. 1. Adatgyűjtés 2. Kommunikáció 3. Elemzés Adatok és információk gyűjtése szenzorok, kamerák, stb. segítségével valamennyi területről Adatok és információk továbbítása (1) kontrollközponthoz (2) másik eszköz számára (3) kiszolgálók számára Adattárolás Adatelemzés Optimalizálás Predikció 4. Beavatkozás Döntéshozatal Vezérlés Irányítás Mesterséges intelligencia vs. emberi intelligencia
 • 21. • akusztikus, hang és rezgés • autóipari, szállítás • kémiai • elektromos áram, elektromos potenciál, mágneses, rádiófrekvencia • környezetvédelmi, időjárás, nedvesség, pára • áramlás, folyadékok sebessége • ionizáló sugárzás, szubatomi részecskék • navigáció Szenzorok fajtái
 • 22. HONNAN/KITŐL MIT (példák) Ember és közvetlen környezete Tartózkodási hely, egészségügyi adatok, környezeti hőmérséklet Gépjárművek Tartózkodási hely, tömeg, sebesség, távolság bizonyos tárgyaktól, környezeti adatok Otthonok Energiafelhasználás, ott tartózkodó emberek, hulladék Irodaépületek Energiafelhasználás, hőmérséklet, hulladék, légszennyezettség, ott tartózkodó emberek Közintézmények Energiafelhasználás, hőmérséklet, hulladék, légszennyezettség, ott tartózkodó emberek Utca/úttest Hűmérséklet, páratartalom, légszennyezettség, fényviszonyok, útterhelés, ott tartózkodó emberek, forgalom Kamera Emberek, események, történések
 • 23. HONNAN/KITŐL MIT (példák) Kórház Betegadatok, ott tartózkodó emberek, veszélyes hulladékok mennyisége, fajtái Bevásárlóközpont Vásárlás, látogatási gyakoriság, ott tartózkodó emberek, környezeti adatok Közlekedés A járműveken levő utasok, forgalom, üzemanyag-felhasználás Telekommunikáció Hálózat leterheltsége, beszélgetések száma, tartalma (titkosszolgálat) Bankautomaták Pénzforgalom, arcfelismerés Hulladékfeldolgozás Hulladék mennyisége, területi megoszlása, szezonalitás, környezetszennyezés Közművek Fogyasztás mennyisége, területi megoszlása, szezonalitás
 • 24. • A szenzorok fizikai biztonsága (rongálás, lopás) • A szenzorok energiaellátása • A szenzorok meghibásodásából, elhasználódásából eredő hamis mérések • Érzékelési csomópontok kis számítási kapacitása (nincs, vagy gyenge titkosítási algoritmus) • Külső hálózatból DDOS támadás -> adatfolyamban fennakadások • Személyes adatokhoz való jog sérülése (megfigyelés) Az adatgyűjtés információbiztonsági kérdései
 • 26. • Ethernet (vezetékes) • Bluetooth • IEEE 802.11 (vezeték nélküli protokoll) • IEEE 802.15.4 (a vezeték nélküli személyi hálózatok működését leíró szabvány) • Zigbee (rövid hatótávolságú vezeték nélküli kapcsolódási technológia) • GSM • LTE (vezeték nélküli mobilinternetes szabvány) • 3G, 4G, 5G • RFID • NFC Kommunikációs protokollok
 • 27. • Időjárási zavarok (pl.: villámlás, napkitörés) • A hálózat fizikai sérülése (pl.: kábel elvágása) • A hálózati kommunikáció szándékos zavarása • A hálózati eszközök meghibásodása, energiaellátásának zavara • Közbeékelődéses támadás (adatlopás, adatmódosítás, adatelterelés) • Túlterheléses támadások A kommunikáció információbiztonsági kérdései
 • 29. • Adatok jelentős része a felhőben tárolódik • Adattisztítás, extrém adatok kezelése • Feldolgozott adatok vizuális megjelenítése • Big data analitika • Operacionalizálás • Korrelációszámítás • Előrejelzések 3. Elemzés
 • 30. A felhő biztonsági kérdései • Adatok feletti ellenőrzés részleges, vagy teljes elvesztése • Illetéktelen hozzáférés (megfigyelés, kémkedés) • Adatszivárgás, adatlopás, adattörlés, adatmódosítás (hamisítás) Az elemzés információbiztonsági kérdései I.
 • 31. • Nem valid adatok kerülnek feldolgozásra • Az extrém esetek nem megfelelő módon történő feldolgozása (esetleg figyelmen kívül hagyása) • Adat túlcsordulás (feldolgozás lelassul, elakad, leáll) • Adatbázisok rossz összekapcsolása • Elemzési algoritmus hibás (rosszul írták meg, nem korrigálták, illetéktelen személyek átírták) • Adatvizualizáció hiányos, szegényes, félrevezető • Hibás következtetések fogalmazódnak meg Az elemzés információbiztonsági kérdései II.
 • 33. • mechanikus (villamos érintkezők és kapcsolók) • elektronikus (teljesítménytranzisztor, tirisztor, triak) • elektromágneses (egyen- és váltakozó áramú motorok, lineáris motorok) • termikus (bimetallok, halmazállapot-változással működő aktuátorok) • pneumatikus (pneumatikus hengerek, motorok) • hidraulikus (hidraulikus hengerek, motorok) • piezoelektromos (transzlátorok, motorok) • emlékező fémes (mesterséges izom) • magnetostrikciós (transzlátorok) Aktuátorok fajtái
 • 34. • Döntéshozatal – rossz döntés az információk alapján • Mesterséges intelligencia vs. emberi intelligencia • Gépi túltanulás • Lassú döntés • Nem megalapozott döntés • Az aktuátorok fizikai biztonsága (rongálás, lopás) • Az aktuátorok energiaellátása • Az aktuátorok meghibásodásából, elhasználódásából eredő rendellenes működés • Az aktuátorok feletti irányítás illetéktelen átvétele A beavatkozás információbiztonsági kérdései
 • 36. Kutatásmódszertani alapozás Módszer Fókuszcsoportos megkérdezés Időpont 2017. május 27. Válaszadók száma 9 fő Kiválasztás szem- pontjai • Szakirányú egyetemi/főiskolai végzettség • Legalább 5 éves szakmai gyakorlat • Legalább 1 megjelent cikk folyóiratban • Legalább 3 előadás tartása konferencián • Legalább 3 éves vezetői tapasztalat Vizsgált témák 1. Saját tapasztalat intelligens városokról 2. Intelligens városok biztonsági kérdései 3. Intelligens városok fejlődési lehetőségei
 • 37. • Vannak jó és kevésbé jó megoldások, de funkcióiban integrált intelligens városról még nem lehet beszélni • Elkészülnek különböző koncepciók, amelyek rendszerint elfogadhatók, de nem teljesek • A szolgáltatások fejlesztése jó úton halad, kérdéses, hogy a lakosságnak mire van szüksége • Az idősebb generáció nem biztos, hogy élvezni tudja az intelligens város előnyeit • Az intelligens városnak megannyi adatot meg kell osztania nemzetközi szolgáltatókkal, viszontadatokért cserébe • Kihívás az adott városra szabni a koncepciót (városi stratégia megléte/hiánya, színvonala, gyakorlatiassága) 1. Saját tapasztalat intelligens városokról
 • 38. • Nagyon könnyű egy intelligens várost ellehetetleníteni • Egy város megtámadásánál a cél lehet: infrastruktúra megbénítása, irányítás átvétele, adatok megszerzése, adatok manipulálása, bizonyos személyek megfigyelése, lakosok megzsarolása, polgármester megbuktatása, választások manipulálása, digitális virtus (hackerdicsőség) • Nincs, vagy nagyon hiányos a városok körül a digitális városfal • Nincs igazi felelős a város digitális védelméért • Az alkalmazott eszközök és technológiák nem kellően biztonságosak (feltörhető a titkosítási algoritmus) 2. Intelligens városok biztonsági kérdései
 • 39. • Az intelligens városok fejlesztése hatalmas üzlet, ezért a fejlesztők és a gyártók érdekeltek a sikerben • Egyre több intelligens városnál kerül bevezetésre az ISO 37120 szabvány • Az intelligens városok az intelligens falvakkal szimbiózist fognak alkotni • Az intelligens városok fejlesztésénél az univerzális aspektus fog dominálni • Ahogy az informatikai rendszerek védelme fontos, úgy lesz egyre fontosabb az intelligens városok informatikai védelme is • Biztonsági protokollokat és szabványokat kell kidolgozni az eszközök és a rendszerek védelmére 3. Intelligens városok fejlődési lehetőségei
 • 41. • A Föld lakosságának egyre nagyobb része fog városokban élni • A városok gazdaságos és hatékony működtetése informatika és mesterséges intelligencia nélkül lehetetlen • A városlakók kényelmét szolgálják az intelligens városok • Az intelligens városok szolgáltatásai folyamatosan fejlődnek, egyre felhasználóbarátabbá válnak • Az intelligens város csatlakozik helyi, nemzeti és nemzetközi hálózatokhoz a hatékony működés érdekében • Az intelligens városok információbiztonsága komoly kihívás mindannyiunk számára
 • 42. Dr. Kollár Csaba PhD. NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola kollar.csaba@uni-nke.hu https://www.linkedin.com/in/drkollarcsaba http://www.slideshare.net/drkollarcsaba Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
 • 43. • http://www.iinterativa.com.br/wp-content/uploads/2015/07/shutterstock_146867138-900x655.jpg • http://www.asiagreenbuildings.com/wp-content/uploads/2016/01/internet-of-things-smart-city.jpg • http://blog.schneider-electric.com/wp-content/uploads/2015/08/Smart-Cities-Segments.jpg • http://www.fieldwork.com/filebin/images/joinourdatabase/Join.jpg • http://www.securinfo.hu/wp-content/uploads/2015/09/20150907_okos_varos_infografika1-1000x535.png A felhasznált képek forrása

Hinweis der Redaktion

 1. http://computerworld.hu/cio/az-intelligens-varosok-es-a-27-technologiai-alapelv.html
 2. http://allampolgar.netenahivatal.gov.hu/allampolgari-kisokos/intelligens-varosok http://www.hadmernok.hu/kulonszamok/robothadviseles7/munk_rw7.pdf
 3. Readiness-Guide-V2-8-24-2015 21. oldal
 4. Readiness-Guide-V2-8-24-2015 21. oldal
 5. Readiness-Guide-V2-8-24-2015 21. oldal
 6. IoT-s cikkemből
 7. https://autopro.hu/trend/Az-intelligens-varos-kuszoben-Debrecen/22178/
 8. ISO 37120 100 teljesítménymutató 46 fő + 54 támogató indikátor