Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 17 Anzeige

Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin

Herunterladen, um offline zu lesen

Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin

1 Psikoloji Bilimi
2 Biyolojik Yaklaşım
3 Duyu ve Algı
4 Bilinç
5 Öğrenme
6 Bellek
7 Biliş: düşünme, zeka ve dil
8 Yaşam Boyu Gelişim
9 Motivasyon ve Duygu
10 Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet
11 Stres ve Sağlık
12 Sosyal Psikoloji
13 Kişilik Kuramları
14 Psikolojik Bozukluklar
15 Psikolojik Terapiler

Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin

1 Psikoloji Bilimi
2 Biyolojik Yaklaşım
3 Duyu ve Algı
4 Bilinç
5 Öğrenme
6 Bellek
7 Biliş: düşünme, zeka ve dil
8 Yaşam Boyu Gelişim
9 Motivasyon ve Duygu
10 Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet
11 Stres ve Sağlık
12 Sosyal Psikoloji
13 Kişilik Kuramları
14 Psikolojik Bozukluklar
15 Psikolojik Terapiler

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin (20)

Weitere von Ulaş Başar Gezgin (20)

Anzeige

Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin

 1. 1. Yarım Saatte Psikolojiye Giriş Ulaş Başar Gezgin
 2. 2. Psikolojiye Giriş Konuları • 1 Psikoloji Bilimi • 2 Biyolojik Yaklaşım • 3 Duyu ve Algı • 4 Bilinç • 5 Öğrenme • 6 Bellek • 7 Biliş: düşünme, zeka ve dil • 8 Yaşam Boyu Gelişim • 9 Motivasyon ve Duygu • 10 Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet • 11 Stres ve Sağlık • 12 Sosyal Psikoloji • 13 Kişilik Kuramları • 14 Psikolojik Bozukluklar • 15 Psikolojik Terapiler 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 2
 3. 3. 1 Psikoloji Bilimi • Psikoloji Nedir? • Psikolojinin Hedefleri • Psikoloji Tarihi • Psikolojide Modern Yaklaşımlar • Psikodinamik Yaklaşım • Davranışçı Yaklaşım • İnsancıl Yaklaşım • Bilişsel Yaklaşım • Sosyokültürel Yaklaşım • Biyopsikolojik Yaklaşım • Evrimsel Yaklaşım • Psikolojinin Alt Dalları • Psikoloji: Bilimsel Yöntem • Korelasyon • Deney • Psikolojik Araştırmada Etik • Hayvan Deneyleri 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 3
 4. 4. 2 Biyolojik Yaklaşım • Nöronlar ve Sinirler • Nöral Taşıyıcılar: Ağın Habercileri • Sinir Sistemi • Merkezi Sinir Sistemi • Çevresel Sinir Sistemi • Salgı Bezleri • Beyin Bölgeleri/Ağları • Lezyon Çalışmaları 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 4
 5. 5. 3 Duyu ve Algı • Görme • Gözün Yapısı • Göz Nasıl Çalışır? • Duyma • Kulağın Yapısı • Kulak Nasıl Çalışır? • Duyma Bozuklukları • Tatma • Koklama • Bedensel Duyular • Dokunma Duyusu • Algı 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 5
 6. 6. 4 Bilinç • Bilinç • Bilincin Değiştirilmiş Durumları • Uyku • Uykunun Evreleri • Uyku Bozuklukları • Düşler • Freud’un Yorumu • Etkinleşme-Bireşim Denencesi (Hipotez) • Hipnoz • Psikoaktif İlaçlar • Uyarıcılar • Depresanlar • Halüsinojenler 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 6
 7. 7. 5 Öğrenme • Klasik Koşullanma • Pavlov’un Köpek Deneyleri • Edimsel Koşullanma • Gözlemsel Öğrenme • Bandura ve Hacıyatmaz Deneyi 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 7
 8. 8. 6 Bellek • Bilgi İşleme Modeli: 3 Tür Bellek • Duyusal Bellek • Kısa Süreli Bellek • Uzun Süreli Bellek • Elizabeth Loftus ve Görgü Tanıklığı • Flaş Bellek • Unutma • Kodlama Hatası • Ket Vurma Kuramı • Hippokampüs ve Bellek • Çocukluk Belleği Yitimi (Amnezi) • Organik Bellek Yitimi 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 8
 9. 9. 7 Biliş: düşünme, zeka ve dil • Prototipler • Problem Çözme • Yaratıcılık • Zeka • Zeka Kuramları • Zekayı Ölçmek • Zekaya İlişkin Doğa/Çevre Tartışması • Dil • Dil-Düşünce İlişkisi • Sapir-Whorf Denencesi – Arrival filmi 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 9
 10. 10. 8 Yaşam Boyu Gelişim • Doğum Öncesi Gelişim • Bebeklik ve Çocukluk • Fiziksel Gelişim • Bilişsel Gelişim • Psikososyal Gelişim • Ergenlik • Fiziksel Gelişim • Bilişsel Gelişim • Psikososyal Gelişim • Yetişkinlik • Fiziksel Gelişim • Bilişsel Gelişim • Psikososyal Gelişim • Fiziksel ve Psikolojik Yaşlanma Kuramları • Ölüm ve Ölüm Sürecinin Aşamaları 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 10
 11. 11. 9 Motivasyon ve Duygu • İçgüdüler ve Evrimsel Yaklaşım • Gereksinimler ve İtkiler • Açlık • Aşırı Kiloluluk • Duygular • Ekman yüz ifadeleri araştırma (6 evrensel olarak ortak yüz ifadesi) 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 11
 12. 12. 10 Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet • İnsan Cinselliğinin Fiziksel Boyutu • İnsan Cinselliğinin Psikolojik Boyutu • Toplumsal Cinsiyet Rolleri • Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları • Cinsel Yönelim • Cinsel Bozukluklar ve Sorunlar • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 12
 13. 13. 11 Stres ve Sağlık • Stres ve Stres Kaynakları • Çevresel Stres Kaynakları • Psikolojik Stres Kaynakları • Fizyolojik Stres Kaynakları • Bağışıklık Sistemi ve Stres • Sağlık Psikolojisi ve Stres • Bilişlerin ve Kişiliğin Strese Etkisi • Streste Toplumsal Etmenler • Stresle Başa Çıkma 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 13
 14. 14. 12 Sosyal Psikoloji • Uyum ve İtaat • Zimbardo-Milgram-Asch-Şerif • Grup Davranışı • Grupdüşün (groupthink) • «Evet efendim sepet efendim»ciler • Tarikatlar • Toplumsal Biliş • (Neden) Yükleme • Tutumlar • Bilişsel Uyuşmazlık • İlk İzlenimler • Toplumsal Etkileşim: Önyargı ve Ayrımcılık • Önyargıyla Başa Çıkmak • Sevgi: Kişilerarası Çekim • Aşk Üçgeni - Robert Sternberg’ün Üç Açılı Aşk Kuramı • Saldırganlık • Toplum Yanlısı Davranışlar (Yardımlaşma Davranışı) 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 14
 15. 15. 13 Kişilik Kuramları • Psikodinamik Yaklaşım - Freud • Freud’un Kişilik Ayrımları • Freud’a göre Kişilik Gelişimi Evreleri • Yeni Freud’çular • Davranışçı Kuram ve Toplumsal Bilişsel Yaklaşım • Bandura • Üçüncü Güç: İnsancıllık ve Kişilik • Carl Rogers, Abraham Maslow ve diğerleri • Kişisel Özellik Yaklaşımı • Büyük Beşli: Açıklık, Sorumluluk (İçdenetim), Dışadönüklük, Uyumluluk, Duygusal denge • Kişiliğin Biyolojisi • İkizler ve Evlat Edinme Üstüne Araştırmalar • Psikoloji ve Kültür • Kişiliğin Değerlendirilmesi • Görüşme • İzdüşümsel (Projektif) Testler • Davranışsal Değerlendirmeler • Kişilik Ölçekleri 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 15
 16. 16. 14 Psikolojik Bozukluklar • DSM-5 – Tanı ve İstatistik El Kitabı, 5. Baskı • Fobik Bozukluklar • Panik Bozukluk • Genelleşmiş Kaygı Bozukluğu • Takıntılı-Zorlantılı Bozukluk (OKB) • Travma Sonrası Stres Bozukluğu • Duygudurum Bozuklukları • Majör Depresif Bozukluk • Bipolar Bozukluk • Yeme Bozuklukları • Anoreksia Nervosa • Bulimia Nervosa • Disosiyatif Kimlik Bozukluğu • Şizofreni • Kişilik Bozuklukları • Antisosyal Kişilik Bozukluğu • Sınırda (Borderline) Kişilik Bozukluğu 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 16
 17. 17. 15 Psikolojik Terapiler • Psikanaliz ve Psikodinamik Yaklaşımlar • İnsancıl Terapi • Davranış Terapileri • Bilişsel Terapiler • Bilişsel Davranışçı Terapiler • Grup Terapileri • Çevrimiçi Terapi • Biyomedikal Terapiler • Psikofarmakoloji • Elektrokonvülsif Terapi • Psikocerrahi 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 17

×